SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 F     VOERTUIGEN VOOR GEBRUIK OP ZOWEL RAILS ALS DE WEG; VOERTUIGEN DIE IN STAAT ZIJN IN OF OP  OF OVER VERSCHILLENDE MEDIA TE REIZEN, BIJV. AMFIBIEVOERTUIGEN (luchtkussenvoertuigen B60V) [10]

B 60 F       1/00                    Voertuigen voor gebruik op zowel rails als de weg; Omzettingen daarvoor

B 60 F       1/02                    .    met spoorwielen en wegwielen op dezelfde as

B 60 F       1/04                    .    met spoorwielen en wegwielen op verschillende assen

 

B 60 F       3/00                    Amfibievoertuigen, d.w.z. voertuigen die over zowel land als water kunnen reizen; Landvoertuigen die onder water kunnen reizen (drijvende wielen B60B) [8]

 

B 60 F       5/00                    Andere voertuigen die in staat zijn in, op of over verschillende media te reizen (voertuigen met afwisselend te gebruiken glijders en wielen B62B 13/18; vliegboten of watervliegtuigen B64C 35/00) [10]

B 60 F       5/02                    .    omvormbaar tot een vliegtuig