SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 J     RAMEN, WINDSCHERMEN, NIET-VASTE DAKEN, DEUREN OF SOORTGELIJKE INRICHTINGEN VOOR VOERTUIGEN; SPECIAAL VOOR VOERTUIGEN AANGEPASTE VERWIJDERBARE BESCHERMHOEZEN (bevestigen, ophangen, sluiten of openen van dergelijke inrichtingen E05) [8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Ramen, windschermen, niet-vaste daken, deuren of soortgelijke inrichtingen met een algemene toepasbaarheid, los van het feit of de beschrijving of claims voor voertuigen wordt vermeld, worden tevens geklasseerd in subklasse E06B.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 J        1/00                   Ramen; Windschermen; Accessoires daarvoor (B60J 10/00 heeft voorrang; luchtgordijnen in plaats van ramen B60J 9/04) [4,5]

B 60 J        1/02                   .    aangebracht aan de voorzijde van het voertuig

B 60 J        1/04                   .    .    verstelbaar

B 60 J        1/06                   .    .    .    met meer dan één ruit

B 60 J        1/08                   .    aangebracht aan de zijkanten van het voertuig

B 60 J        1/10                   .    .    vast gemonteerd

B 60 J        1/12                   .    .    verstelbaar

B 60 J        1/14                   .    .    .    ronddraaiend of roterend

B 60 J        1/16                   .    .    .    verschuifbaar

B 60 J        1/17                   .    .    .    .    verticaal [2]

B 60 J        1/18                   .    aangebracht aan de achterzijde van het voertuig

B 60 J        1/20                   .    Accessoires, bijv. spoilers of blinderingen (antiverblindingsmiddelen B60J 3/00; spoilers in samenhang met dak-openingen B60J 7/22; verwijderbare externe beschermingshoezen voor ramen of windschermen B60J 11/08; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84) [8]

 

B 60 J        3/00                   Anti-verblindingsuitrusting in samenhang met ramen of ruiten (optische kijkvoorzieningen voor voertuigen B60R 1/00); Zonnekleppen voor voertuigen (zonnekleppen met toebehoren voor het opbergen of bewaren van persoonlijke eigendommen B60R 7/05) [2,5]

B 60 J        3/02                   .    verstelbaar in positie

B 60 J        3/04                   .    verstelbaar in transparantie

B 60 J        3/06                   .    gebruikmakend van polarisatie

 

B 60 J        5/00                   Deuren of portieren (B60J 10/00 heeft voorrang; raamaspecten B60J 1/00) [5]

B 60 J        5/02                   .    aangebracht aan de voorzijde van het voertuig

B 60 J        5/04                   .    aangebracht aan de zijkanten van het voertuig

B 60 J        5/06                   .    .    verschuifbaar; vouwbaar

B 60 J        5/08                   .    .    .    in de vorm van een rolluik

B 60 J        5/10                   .    aangebracht aan de achterzijde van het voertuig (B60J 5/04 heeft voorrang)

B 60 J        5/12                   .    .    verschuifbaar; vouwbaar

B 60 J        5/14                   .    .    .    in de vorm van een rolluik

 

B 60 J        7/00                   Niet-vaste daken; Daken met beweegbare panelen (B60J 10/00 heeft voorrang; raamaspecten B60J 1/00; vaste daken B62D 25/06; mechanismen voor het bedienen van vleugels E05F 11/00 of E05F 15/00) [4,5]

B 60 J        7/02                   .    verschuifbaar

B 60 J        7/04                   .    .    met één of meer stijve plaatvormige elementen

B 60 J        7/043                  .    .    .    Zonnedaken (B60J 7/047 tot B60J 7/053 hebben voorrang) [4]

B 60 J       7/047                  .    .    .    verplaatsbaar in een overlappende of in elkaar geschoven opstelling [4]

B 60 J        7/05                   .    .    .    naar boven draaiend tot een ontluchtstand en naar beneden bewegend vóór het verschuiven naar een volledige openstand [4]

B 60 J        7/053                  .    .    .    verschuifbaar met een uiteindelijke sluitbeweging met een verticale component voor het realiseren van een gesloten en afgedichte stand [4]

B 60 J        7/057                  .    .    .    Aandrijfvoorzieningen of bedieningsvoorzieningen (B60J 7/047 tot B60J 7/053 hebben voorrang) [4]

B 60 J       7/06                   .    .    met één of meer niet-stijve elementen

B 60 J        7/08                   .    niet verschuifbaar, d.w.z. beweegbare of verwijderbare daken of panelen, bijv. neerklapdaken of daken die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt of een gevouwen positie of rustpositie kunnen innemen

B 60 J        7/10                   .    .    gemakkelijk los te maken, bijv. dekkleden met frames of dekkleedbevestigingen (afdekken van vrachten op voertuigen met dekkleden B60P 7/04)

B 60 J        7/11                   .    .    .    Verwijderbare panelen, bijv. zonnedaken [4]

B 60 J        7/12                   .    .    vouwbaar; Spanmechanismen daarvoor, bijv. stijlen (B60J 7/10 heeft voorrang)

B 60 J        7/14                   .    .    .    met meerdere plaatvormige elementen

B 60 J        7/16                   .    .    niet vouwbaar (B60J 7/10 heeft voorrang)

B 60 J       7/185                  .    Blokkeervoorzieningen (sloten in het algemeen E05B) [4]

B 60 J        7/19                   .    .    voor stijve panelen [4]

B 60 J        7/20                   .    Voertuig-opslagcompartimenten voor dak-delen

B 60 J        7/22                   .    Spoilers voor open daken

 

B 60 J        9/00                   Inrichtingen voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B60J1/00 tot B60J 7/00 (B60J 10/00 heeft voorrang) [3,5,8]

B 60 J        9/02                   .    Andere afsluitingen voor ingangen of uitgangen dan ramen of deuren of in daken, bijv. noodluiken in de bodem van voertuigen

B 60 J        9/04                   .    Luchtgordijnen (in het algemeen F24F)

 

B 60 J      10/00                   Afdichtvoorzieningen [5,16]

B 60 J      10/15                   .    gekenmerkt door het materiaal [16]

B 60 J      10/16                   .    .    bestaande uit twee of meer kunststofmaterialen met verschillende fysische of chemische eigenschappen (B60J 10/17 heeft voorrang) [16]

B 60 J      10/17                   .    .    voorzien van een materiaal met lage frictie aan het oppervlak [16]

B 60 J      10/18                   .    .    voorzien van versterkingen of inzetstukken [16]

B 60 J      10/20                   .    gekenmerkt door de vorm [16]

B 60 J      10/21                   .    .    met hoekdelen of bochten [16]

B 60 J      10/22                   .    .    met een variabele dwarsdoorsnede in de lengterichting [16]

B 60 J      10/23                   .    .    samengesteld uit twee of meer delen (B60J 10/21 heeft voorrang) [16]

B 60 J      10/235                 .    .    .    waarbij de delen zijn samengevoegd langs hun lengterichting [16]

B 60 J      10/24                   .    .    met buisvormige delen [16]

B 60 J      10/242                 .    .    .    met ventilatiegaten [16]

B 60 J      10/244                 .    .    .    opblaasbaar of leegloopbaar [16]

B 60 J      10/246                 .    .    .    met uitsteeksels, bijv. ribben, binnen de buisvormige delen [16]

B 60 J      10/248                 .    .    .    met twee of meer buisvormige openingen, bijv. gevormd door scheidingswanden [16]

B 60 J      10/25                   .    .    gekenmerkt door waterafvoermiddelen [16]

B 60 J      10/26                   .    .    gekenmerkt door de vorm van het oppervlak [16]

B 60 J      10/265                 .    .    .    waarbij het oppervlak in hoofdzaak decoratief is [16]

B 60 J      10/27                   .    .    met uitsteeksels, groeven of kanalen in de lengterichting (voor afzonderlijk ingebrachte bevestigingsmiddelen, bijv. kralen of stroken, B60J 10/36)  [16]

B 60 J      10/273                 .    .    .    voor het omsluiten of onderbrengen van inrichting anders dan voor het afdichten, bijv. kabels [16]

B 60 J      10/277                 .    .    .    voor het specifiek kunnen vervormen van afdichtende delen, bijv. het zorgen voor een optimale vouwing [16]

B 60 J      10/30                   .    gekenmerkt door de bevestigingsmiddelen [16]

B 60 J      10/32                   .    .    gebruikmakend van integrale U-vormige houders [16]

B 60 J      10/33                   .    .    .    gekenmerkt door de opstelling van de vasthoudlippen [16]

B 60 J      10/34                   .    .    gebruikmakend van kleefmiddelen [16]

B 60 J      10/35                   .    .    .    gebruikmakend van kleefband, bijv. dubbelzijdige kleefband [16]

B 60 J      10/36                   .    .    gebruikmakend van afzonderlijk ingebrachte bevestigingsmiddelen, bijv. gebruikmakend van klemmen, kralen of stroken [16]

B 60 J      10/38                   .    .    gebruikmakend van magnetische middelen [16]

B 60 J      10/40                   .    gekenmerkt door contact tussen twee of meer samenwerkende afdichtvoorzieningen [16]

B 60 J      10/50                   .    gekenmerkt door middelen ter voorkoming of vermindering van geluid, bijv. van het rammelen of trillend van ramen [16]

B 60 J      10/60                   .    gekenmerkt door ontdooivoorzieningen [16]

B 60 J      10/70                   .    speciaal aangepast voor ramen of voor voorruiten [16]

B 60 J      10/72                   .    .    met integrale wind-afbuigende middelen, bijv. ter voorkomen van vervuiling [16]

B 60 J      10/74                   .    .    voor schuivende vensterruiten, bijv. schuifraamgeleiders [16]

B 60 J      10/75                   .    .    .    voor het afdichten van het onderste gedeelte van de ruiten [16]

B 60 J      10/76                   .    .    .    voor schuiframen; voor glasrails [16]

B 60 J      10/763                 .    .    .    .    ter voorkoming van het naar buiten verplaatsen van ramen bij hoge snelheid [16]

B 60 J      10/767                 .    .    .    .    voor het verminderen van de luchtweerstand ten gevolge van het niet in lijn liggen met de schuifraamgeleider of de glasrail [16]

B 60 J      10/77                   .    .    .    voor niet geleide ramen, d.w.z. voor ramen zonder frame die direct tegen het voertuiglichaam afdichten [16]

B 60 J      10/773                 .    .    .    .    ter voorkoming van het naar buiten verplaatsen van ramen bij hoge snelheid [16]

B 60 J      10/777                 .    .    .    .    waarbij de afdichtvoorziening zich tussen de randen van aangrenzende ruiten bevindt [16]

B 60 J      10/78                   .    .    .    aangrenzend aan hoekdelen, spiegelsteunen of kleine raampjes [16]

B 60 J      10/79                   .    .    .    voor in lijn liggende glasramen, d.w.z. voor ramen die in lijn liggen met het voertuiglichaam of  het raamframe [16]

B 60 J      10/80                   .    speciaal aangepast voor het openen van panelen (voor niet-vaste daken B60J 10/90) [16]

B 60 J      10/82                   .    .    voor beweegbare panelen in daken [16]

B 60 J      10/84                   .    .    ondergebracht in het voertuiglichaam [16]

B 60 J      10/86                   .    .    ondergebracht in het openende paneel [16]

B 60 J      10/88                   .    .    .    gemonteerd op, of integraal met, de glasloopafdichtingen [16]

B 60 J      10/90                   .    speciaal aangepast voor niet-vaste daken, bijv. vouwdaken of verwijderbare Vaste daken [16,17]

 

B 60 J      11/00                   Verwijderbare externe beschermingshoezen speciaal aangepast voor voertuigen of delen van voertuigen, bijv. parkeerhoezen (afdekken van de lading van voertuigen B60P 7/00; stootstrips voor het afwerken, identificeren of versieren van carrosserieën B60R 13/04; tentvormige garages E04H 15/00) [8]

 

              Aantekening

 

              In de groepen B60J 11/02 tot B60J 11/06 is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

B 60 J      11/02                   .    Hoezen die zijn opgewonden op rollen [8]

B 60 J      11/04                   .    voor het afdekken van tenminste het dak van een voertuig, bijv. voor het afdekken van het gehele voertuig [8]

B 60 J      11/06                   .    voor het afdekken van alleen specifieke delen van het voertuig, bijv. voor deuren (afdekkingen of afschermingen voor trekhaken, trekkoppelingen of sleepvoorzieningen B60D 1/60; afschermingen voor wielen, radiatoren of bumpers B60R 19/00) [8]

B 60 J      11/08                   .    .    voor ramen of windschermen (anti-verblindingsuitrusting B60J 3/00) [8]

B 60 J      11/10                   .    .    voor wielen (naafkappen en dergelijke B60B 7/00; externe voorzieningen voor het opslaan, vasthouden of bevestigen van reservewielen B62D 43/02) [8]