SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 K    OPSTELLING OF BEVESTIGING VAN VOORTSTUWINGSEENHEDEN OF OVERBRENGINGEN IN VOERTUIGEN; OPSTELLING OF BEVESTIGING VAN MEERDERE, VERSCHILLENDE KRACHTBRONNEN IN VOERTUIGEN; HULPAANDRIJVINGEN VOOR VOERTUIGEN; INSTRUMENTEN OF DASHBOARDS VOOR VOERTUIGEN; VOORZIENINGEN IN VERBAND MET HET KOELEN VAN, HET TOEVOEREN VAN LUCHT OF BRANDSTOF AAN OF HET AFVOEREN VAN GAS BIJ VOORTSTUWINGSEENHEDEN IN VOERTUIGEN [8,15] 

                                 Aantekeningen [8]

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “hulpaandrijvingen” betekent aandrijvingen van extra of aparte machines of inrichtingen vanaf de motor, vanaf de overbrengingen of van andere voertuigonderdelen, en omvat het regelen van dergelijke aandrijvingen;

                        -        “overbrenging” betekent alle voortstuwingsdelen waarmee voortstuwingseenheden, bijv. motoren, worden gekoppeld aan de uiteindelijke voortstuwende elementen, bijv. wielen;

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

Opstelling of bevestiging van voortstuwingseenheden in voertuigen [2,9]

 

B 60 K      1/00                    Opstelling of plaatsing van elektrische voortstuwingseenheden (B60K 7/00 heeft voorrang; opstelling of bevestiging van meerdere verschillende krachtbronnen voor een gezamenlijke of gemeenschappelijke voortstuwing B60K 6/00; elektrische overbrengingsvoorzieningen B60K 17/12; elektrische uitrusting of voortstuwing van elektrisch aangedreven voertuigen op zich B60L; stroomcollectoren voor stroomtoevoerleidingen van elektrisch aangedreven voertuigen B60L 5/00) [5]

B 60 K      1/02                    .    met meer dan één elektromotor

B 60 K      1/04                    .    van de elektrische opslagmiddelen voor de voortstuwing (alleen voor hulpdoeleinden B60R 16/04; plaatsen van accu’s in of verwijderen van accu’s uit voertuigen B60S 5/06) [6]

 

B 60 K      3/00                    Opstelling of bevestiging van voortstuwingseenheden die werken op stoom of gasdruk (B60K 7/00 heeft voorrang; opstelling of bevestiging van meerdere verschillende krachtbronnen voor een gezamenlijke of gemeenschappelijke voortstuwing B60K 6/00; voorzieningen voor het overbrengen van gasdruk B60K 17/10) [5]

B 60 K      3/02                    .    van zuigermotoren

B 60 K      3/04                    .    van turbinemotoren

 

B 60 K      5/00                    Opstelling of bevestiging van voortstuwingseenheden die werken met verbranding of straalvoortstuwing (B60K 7/00 heeft voorrang; opstelling of bevestiging van meerdere verschillende krachtbronnen voor een gezamenlijke of gemeenschappelijke voortstuwing B60K 6/00) [5]

B 60 K      5/02                    .    waarbij de hoofdas van de motor, bijv. de krukas, in hoofdzaak in of parallel aan de centrale lengteas van het voertuig ligt

B 60 K      5/04                    .    waarbij de hoofdas van de motor, bijv. de krukas, dwars op de centrale lengteas van het voertuig staat

B 60 K      5/06                    .    .    met een in hoofdzaak verticale motor-as

B 60 K      5/08                    .    meer dan één motor

B 60 K      5/10                    .    waarbij de motor gemakkelijk kan worden losgekoppeld

B 60 K      5/12                    .    Opstelling van motorsteunen

 

B 60 K      6/00                    Opstelling of bevestiging van meerdere verschillende krachtbronnen voor een gezamenlijke of gemeenschappelijke voortstuwing, bijv. hybride voortstuwingssystemen die elektromotoren en verbrandingsmotoren bevatten [5,8]

              Aantekening

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “krachtbron” betekent een voortstuwingseenheid of -bron van bewegende kracht, die voorziet in een mechanisch vermogen, bijv. via een rotatie-as, [8]

                        -        “hybride elektrisch voertuig” (HEV) betekent een voertuig met een elektrische krachtbron en een verbrandingsmotor, waarin de elektrische krachtbron en de verbrandingsmotor ofwel afzonderlijk ofwel in combinatie de uiteindelijke voortstuwingselementen, bijv. de wielen, aandrijven; [8]

                        -        “energie-opslagmiddelen” betekent apparatuur voor het opslaan van voortstuwingsenergie en het afgeven van de opgeslagen energie voor het aandrijven van de krachtbron of de uiteindelijke voortstuwingselementen, bijv. de wielen; [8]

                        -        “motor-generator” een elektrische machine, zoals een motor of een generator, of een mechanische combinatie daarvan, die een positieve mechanische vermogenskracht of –torsie kan leveren en die kan functioneren op andere tijden dan een elektrische generator. [8]

 

B 60 K      6/08                    .    Krachtbronnen die verbrandingsmotoren en middelen voor het opslaan van fluïdumenergie bevatten [5,8]

B 60 K      6/10                    .    .    door middel van een oplaadbare mechanische accumulator, bijv. een vliegwiel [5]

B 60 K      6/12                    .    .    door middel van een oplaadbare fluïdumaccumulator [5]

B 60 K      6/20                    .    waarbij de krachtbronnen bestaan uit elektromotoren en verbrandingsmotoren, bijv. HEV’s [8]

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in één van de groepen B60K6/22, B60K6/42 of B60K6/50, dient andere technologische informatie die belangrijke informatie ten behoeve van een onderzoek weergeeft, tevens te worden geklasseerd in de overige subgroepen van de hoofdgroep B60K6/00, teneinde een onderzoek op basis van een combinatie van classificatie-symbolen mogelijk te maken. [8]

 

B 60 K      6/22                    .    .    gekenmerkt door speciaal voor HEV’s aangepaste apparatuur, onderdelen of middelen  [8]

B 60 K      6/24                    .    .    .    gekenmerkt door de verbrandingsmotoren [8]

B 60 K      6/26                    .    .    .    gekenmerkt door de motoren of de generatoren [8]

B 60 K      6/28                    .    .    .    gekenmerkt door de opslagmiddelen voor elektrische energie, bijv. accu’s of condensatoren [8]

B 60 K      6/30                    .    .    .    gekenmerkt door oplaadbare mechanische accumulatoren, bijv. vliegwielen [8]

B 60 K      6/32                    .    .    .    gekenmerkt door de brandstofcellen [8]

B 60 K      6/34                    .    .    .    gekenmerkt door de afwezigheid van energie-opslagmiddelen [8]

B 60 K      6/36                    .    .    .    gekenmerkt door de transmissiedrijfwerken [8]

B 60 K      6/365                  .    .    .    .    waarbij de tandwielen een omloopbeweging maken [8]

B 60 K      6/38                    .    .    .    gekenmerkt door de aandrijfkoppelingen (schakelkoppelingen binnen de overbrenging of transmissie B60K6/36) [8]

B 60 K      6/383                  .    .    .    .    Eénrichtingkoppelingen of vrijloopinrichtingen [8]

B 60 K      6/387                  .    .    .    .    Bediende koppelingen, d.w.z. koppelingen die in- of uitgeschakeld worden door elektrische, hydraulische of mechanische bedieningsmiddelen [8]

B 60 K      6/40                    .    .    .    gekenmerkt door de opstelling of relatieve plaatsing van onderdelen [8]

B 60 K      6/405                  .    .    .    .    Behuizingen [8]

B 60 K      6/42                    .    .    gekenmerkt door de layout van het hybride elektrische voertuig [8]

B 60 K      6/44                    .    .    .    Serieel-parallel [8]

B 60 K      6/442                  .    .    .    .    waarbij geschakeld wordt tussen serieel en parallel [8]

B 60 K      6/445                  .    .    .    .    met distributie via differentiëlen [8]

B 60 K      6/448                  .    .    .    .    met elektrische distributie [8]

B 60 K      6/46                    .    .    .    Serieel [8]

B 60 K      6/48                    .    .    .    Parallel [8]

B 60 K      6/485                  .    .    .    .    met motor-ondersteuning [8]

B 60 K      6/50                    .    .    Layout van de transmissie gekenmerkt door de opstelling of soort transmissie-eenheden [8]

B 60 K      6/52                    .    .    .    Aandrijving van meerdere aandrijfassen, bijv. vierwielaandrijving [8]

B 60 K      6/54                    .    .    .    Transmissie voor het wijzigen van verhoudingen [8]

B 60 K      6/543                  .    .    .    .    waarbij de transmissie een continu variabele transmissie betreft [8]

B 60 K      6/547                  .    .    .    .    waarbij de transmissie een getrapte overbrenging betreft [8]

 

B 60 K      7/00                    Plaatsing van motoren in of naast een tractiewiel (aandrijfmechanismen voor rolschaatsen A63C 17/12)

 

B 60 K      8/00                    Opstelling of bevestiging van voortstuwingseenheden die niet valt onder één van de hoofdgroepen B60K 1/00 tot B60K 7/00 [5,8]

 

Voorzieningen in verband met het koelen van, het toevoeren van lucht, brandstof of stroom aan of het afvoeren van gas bij voortstuwingseenheden in voertuigen

 

B 60 K    11/00                   Voorzieningen in verband met het koelen van voortstuwingseenheden (verwarmen van de binnenruimte B60H; koelen van verbrandingsmotoren op zich F01P)

B 60 K    11/02                   .    met vloeistofkoeling

B 60 K    11/04                   .    .    Opstelling of plaatsing van radiatoren, radiatorblinderingen of radiatorjaloezieën

B 60 K    11/06                   .    met luchtkoeling

B 60 K    11/08                   .    Luchtinlaten voor het koelen; Blinderingen of jaloezieën daarvoor

 

B 60 K    13/00                   Voorzieningen in verband met de verbrandingsluchtinlaat of de gasuitlaat van voortstuwingseenheden (als deel van de motor F01N; toevoeren van brandbare mengsels of bestanddelen aan verbrandingsmotoren F02M)

B 60 K    13/02                   .    in verband met de inlaat

B 60 K    13/04                   .    in verband met de uitlaat (uitbouwsels voor het laten smelten van sneeuw of ijs op wegen of soortgelijke oppervlakken E01H 5/00 of E01H 6/00; uitlaatdempers voor verbrandingsmotoren op zich F01N)

B 60 K    13/06                   .    gebruikmakend van structurele delen van het voertuig als kanalen, bijv. delen van het frame

 

B 60 K    15/00                   Voorzieningen in verband met de brandstoftoevoer bij verbrandingsmotoren; Bevestiging of constructie van brandstoftanks (tanks in het algemeen B65D of F17C; toevoeren van brandbare mengsels of bestanddelen aan verbrandingsmotoren F02M) [5]

B 60 K    15/01                   .    Opstelling van brandstofleidingen (chassisframes die fluïdumleidingen vormen B62D 21/17) [5]

B 60 K    15/03                   .    Brandstoftanks (chassisframes met fluïdum-opslagcompartimenten B62D 21/16) [5]

B 60 K    15/035                  .    .    gekenmerkt door ontluchtingsmiddelen [5]

B 60 K    15/04                   .    .    Tankinlaten (B60K 15/077 heeft voorrang) [5]

B 60 K    15/05                   .    .    .    Tankdoppen [5]

B 60 K    15/06                   .    .    gekenmerkt door reservebrandstofsystemen [5]

B 60 K    15/063                  .    .    Opstelling van tanks [5]

B 60 K    15/067                  .    .    .    Bevestigen van tanks [5]

B 60 K    15/07                   .    .    .    .    van gastanks [5]

B 60 K    15/073                  .    .    Speciaal aangepaste tankconstructies voor voertuigen (B60K 15/077 heeft voorrang) [5]

B 60 K    15/077                  .    .    met middelen voor het beïnvloeden of regelen van de spreiding of beweging van brandstof, bijv. voor het voorkomen van lawaai, schommelen, spatten of brandstoftekort [5]

B 60 K    15/10                   .    in verband met gasgeneratoren (gasgeneratoren op zich C10J)

 

B 60 K    16/00                   Voorzieningen in verband met de energietoevoer naar de voortstuwingseenheden van voertuigen door natuurkracht, bijv. uit de zon of de wind (elektrische voortstuwing met een stroomtoevoer door natuurkracht, bijv. uit de zon of de wind, B60L 8/00; zorgen voor voortstuwing door windmotoren die water-aanrakende voortstuwingselementen aandrijven B63H 13/00; speciaal aangepaste windmotoren om te installeren in voertuigen F03D 9/32) [5,16]

 

Opstelling of bevestiging van overbrengingen of hun regeling in voertuigen [9]

 

B 60 K    17/00                   Opstelling of bevestiging van overbrengingen in voertuigen (torsie-overbrengende assen B60B 35/12; gecombineerde overbrengingsinrichtingen en regelinrichtingen voor het sturen van niet-doorbuigende wielen B62D 11/00; aandrijfkoppelingen op zich, bijv. de constructie daarvan, F16D; overbrengingen op zich, bijv. de constructie daarvan, F16H) [2,9]

B 60 K    17/02                   .    gekenmerkt door de opstelling, plaatsing of soort van aandrijfkoppeling

B 60 K    17/04                   .    gekenmerkt door de opstelling, plaatsing of soort van overbrenging (elektrische uitrusting of voortstuwing van elektrisch aangedreven voertuigen B60L)

B 60 K    17/06                   .    .    van versnellingsdrijfwerken (B60K 17/10 tot B60K 17/16 hebben voorrang) [2]

B 60 K    17/08                   .    .    .    mechanisch

B 60 K    17/10                   .    .    van fluïdumdrijfwerken (van fluïdum-aandrijfkoppelingen B60K 17/02)

B 60 K    17/12                   .    .    van elektrisch drijfwerken (van elektrisch in werking gestelde aandrijfkoppelingen B60K 17/02)

B 60 K    17/14                   .    .    waarbij de motor van het fluïdumdrijfwerk of het elektrische drijfwerk is geplaatst in of naast het tractiewiel (B60K 7/00 en B60K 17/356 hebben voorrang) [4]

B 60 K    17/16                   .    .    van differentiëlen

B 60 K    17/22                   .    gekenmerkt door de opstelling, plaatsing of soort hoofdaandrijfas, bijv. een cardanas

B 60 K    17/24                   .    .    Opstellingen of bevestigingen aandrijfassen

B 60 K    17/26                   .    gekenmerkt door de opstelling, plaatsing of soort vrijwiel

B 60 K    17/28                   .    gekenmerkt door de opstelling, plaatsing of soort aftak-as

B 60 K    17/30                   .    waarbij de uiteindelijke voortstuwende elementen, bijv. grondwielen, bestuurbaar zijn [4]

B 60 K    17/32                   .    waarbij de uiteindelijke voortstuwende elementen, bijv. grondwielen, kunnen schommelen om een horizontaal draaipunt

B 60 K    17/34                   .    voor het aandrijven van zowel voorwielen als achterwielen, bijv. bij voertuigen met vierwielaandrijving (opstelling of bevestiging van regelinrichtingen voor het veranderen van het aantal aangedreven wielen B60K 23/08)

B 60 K    17/342                  .    .    met een langwerpig oneindig element voor het overbrengen van de aandrijving op wielen, bijv. een riem of een ketting [4]

B 60 K    17/344                  .    .    met een overgangsdrijfwerk [4]

B 60 K    17/346                  .    .    .    met een differentieel als overgangsdrijfwerk [4]

B 60 K    17/348                  .    .    met differentiëlen voor het aandrijven van één stel wielen, bijv. de voorwielen, met één snelheid en het andere stel, bijv. de achterwielen, met verschillende snelheden (B60K 17/346 heeft voorrang) [4]

B 60 K    17/35                   .    .    .    met voorzieningen voor het onderdrukken of beïnvloeden van de energie-overdracht, bijv. viskeuze aandrijfkoppelingen (differentiëlen met blokkeerinrichtingen F16H 48/20) [4,6]

B 60 K    17/354                  .    .    met afzonderlijke mechanische stelsels voor het overbrengen van de aandrijving op de voorwielen of op de achterwielen of op sets van wielen [4]

B 60 K    17/356                  .    .    met een fluïdummotor of een elektromotor voor het aandrijven van één of meer wielen (plaatsing van de motor in of naast een tractiewiel B60K 7/00) [4]

B 60 K    17/36                   .    voor het aandrijven van tandemwielen

 

B 60 K    20/00                   Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen voor de versnelling in voertuigen (beweegbare cabines met speciale aanpassingen van regelinrichtingen voor voertuigen B62D 33/073; dergelijke regelinrichtingen op zich F16H) [2,5,8]

B 60 K    20/02                   .    van opstartmiddelen (regelmechanismen in het algemeen G05G) [2]

B 60 K    20/04                   .    .    op de vloer bevestigd [2]

B 60 K    20/06                   .    .    bevestigd op de stuurkolom en dergelijke [2]

B 60 K    20/08                   .    .    op het dashboard bevestigd [2]

 

B 60 K    23/00                   Niet elders ondergebrachte opstelling of bevestiging van regelinrichtingen voor voertuigoverbrengingen of delen daarvan (gecombineerde overbrengingsinrichtingen en regelinrichtingen voor het sturen van niet-doorbuigende wielen B62D 11/00; beweegbare cabines met speciale aanpassingen van regelinrichtingen voor voertuigen B62D 33/073; dergelijke regelinrichtingen op zich F16D of F16H) [2,5,8,9]

B 60 K    23/02                   .    voor aandrijfkoppelingen voor hoofdoverbrengingen

B 60 K    23/04                   .    voor differentiëlen

B 60 K    23/06                   .    voor vrijloopinrichtingen

B 60 K    23/08                   .    voor het wijzigen van het aantal aangedreven wielen

 

B 60 K    25/00                   Hulpaandrijvingen (B60K 16/00 heeft voorrang; voorzieningen van bandopblaaspompen die zijn gemonteerd op voertuigen B60C 23/10; toebehoren voor aandrijfmotoren F02B) [5]

B 60 K    25/02                   .    direct vanaf een motordrijfas

B 60 K    25/04                   .    op basis van een statische of dynamische druk of een vacuüm, ontwikkeld door de motor

B 60 K    25/06                   .    vanaf de overbrengingsaftakas (overbrengingen met een aftak-as B60K 17/28)

B 60 K    25/08                   .    vanaf een grondwiel, bijv. tegen het loopvlak of de velg aanliggend

B 60 K    25/10                   .    direct op basis van oscillerende bewegingen ten gevolge van de rijbeweging van het voertuig, bijv. de beweging van de ophanging (verende ophanging met dempers die bruikbare energie opslaan, bijv. door het comprimeren van lucht, B60G 13/14) [5]

 

B 60 K    26/00                   Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen voor voortstuwingseenheden van voertuigen (beweegbare cabines met speciale aanpassingen van regelinrichtingen voor voertuigen B62D 33/073) [2,5]

B 60 K    26/02                   .    van opstartmiddelen of opstartelementen [2]

B 60 K    26/04                   .    van middelen die opstartmiddelen of opstartelementen verbinden met motoren [2]

 

B 60 K    28/00                   Veiligheidsinrichtingen bij het regelen van een voortstuwingseenheid, die speciaal zijn aangepast voor of zijn ondergebracht in voertuigen, bijv. voor het voorkomen van brandstoftoevoer of ontsteking bij mogelijk gevaarlijke omstandigheden (voor elektrisch aangedreven voertuigen B60L 3/00; aandrijfregelsystemen voor wegvoertuigen die niet in het bijzonder gerelateerd zijn aan de regeling van een bijzonder onderdeel) [2,8]

B 60 K    28/02                   .    reagerend op omstandigheden met betrekking tot de bestuurder [4]

B 60 K    28/04                   .    .    reagerend op de aanwezigheid of afwezigheid van de bestuurder, bijv. op het gewicht of het ontbreken daarvan [4]

B 60 K    28/06                   .    .    reagerend op uitschakeling van de bestuurder [4]

B 60 K    28/08                   .    reagerend op omstandigheden met betrekking tot de vracht, bijv. over-belading [4]

B 60 K    28/10                   .    reagerend op omstandigheden met betrekking tot het voertuig [4]

B 60 K    28/12                   .    .    reagerend op omstandigheden met betrekking tot deuren of deursloten, bijv. een open deur [4]

B 60 K    28/14                   .    .    reagerend op een ongeval of noodgeval, bijv. op vertraging of kantelen van het voertuig [4]

B 60 K    28/16                   .    .    reagerend op het doordraaien of wegglijden van de wielen, of voor het voorkomen daarvan (remkrachtregelsystemen ten behoeve van de voertuigrijstabiliteit B60T 8/1755; voorzieningen die reageren op een snelheidsconditie voor het instellen van de wielremkracht B60T 8/32; regelen van de voertuigrijstabiliteit op een andere wijze dan door het alleen regelen van de aandrijfeenheid B60W 30/02; voorkomen van wiel-slip bij railvoertuigen door het verminderen van de energie B61C 15/12) [4,8]

 

B 60 K    31/00                   Voertuigtoebehoren, die slechts op één enkel onderdeel werken, voor het automatisch regelen van de voertuigsnelheid, d.w.z. voor het voorkomen van overschrijding van een arbitrair vastgestelde snelheid of het in stand houden van een specifieke snelheid die door de bestuurder zelf wordt gekozen (toebehoren die werken op twee of meer onderdelen B60W 30/14; zie voor het regelen van voortstuwingseenheden in het algemeen de relevante klassen of subklassen, bijv. F02D; snelheidsmeters G01P; systemen of inrichtingen voor het regelen van de snelheid in het algemeen G05D 13/00) [2,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep:

              -         omvatten de middelen gewoonlijk een inrichting, bijv. een servomechanisme, voor het bedienen van een element dat invloed heeft op de snelheid van het voertuig, bijv. het gaspedaal;

              -         wordt een middel voor het voorkomen van overschrijding van een specifieke snelheid door het voertuig vaak aangeduid als een “regulateur”, terwijl een middel voor het binnen een relatief klein snelheidsbereik houden van het voertuig in het algemeen wordt aangeduid als “snelheidsregelaar”. Omdat deze twee functies veelvuldig met elkaar verband houden, is geen poging gedaan dergelijke middelen te onderscheiden als zijnde in het bijzonder aangepast voor het alleen uitvoeren van de ene of de andere functie. [4]

 

B 60 K    31/02                   .    met een elektrisch in werking gesteld servomechanisme[4]

B 60 K    31/04                   .    .    en middelen voor het vergelijken van de ene elektrische grootheid, bijv. spanning, puls, golfvorm, flux en dergelijke, met een andere vergelijkbare grootheid, waarbij het vergelijkingsmiddel betrokken is bij het ontwikkelen van een elektrisch signaal dat wordt toegevoerd aan de regelmiddelen [4]

B 60 K    31/06                   .    met een door fluïdumdruk in werking gesteld servomechanisme[4]

B 60 K    31/08                   .    .    en één of meer elektrische componenten voor het tot stand brengen of regelen van de invoerdruk [4]

B 60 K    31/10                   .    .    en middelen voor het vergelijken van de ene elektrische grootheid, bijv. spanning, puls, golfvorm, flux en dergelijke, met een andere vergelijkbare grootheid, waarbij het vergelijkingsmiddel betrokken is bij het ontwikkelen van een druk die wordt toegevoerd aan de regelmiddelen [4]

B 60 K    31/12                   .    met een inrichting die reageert op de centrifugaal-kracht [4]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subgroep valt bijvoorbeeld ook de tuimelaar van een bochtcompensator, d.w.z. een verfijning op de regelmiddelen voor het automatisch bijstellen van de “ingestelde” snelheid van de middelen op basis van veranderingen in de loop van de weg waarlangs het voertuig zich voortbeweegt. [4]

              (2)      In deze subgroep overheersen tegenwoordig roterende gewichten die worden aangedreven met een snelheid die evenredig is aan die van de voertuigmotor. [4]

 

B 60 K    31/14                   .    .    met een elektrische schakelaar die functioneert door centrifugaal-kracht [4]

B 60 K    31/16                   .    met middelen voor het vermijden of tegengaan van onrechtmatig gebruik of waarbij de regelmiddelen worden versteld [4]

B 60 K    31/18                   .    met een inrichting voor het hoorbaar, zichtbaar of op andere wijze signaleren van de aanwezigheid van een ongebruikelijke of onbedoelde snelheid [4] 

Speciale voorzieningen of aanpassingen van instrumenten voor voertuigen; Dashboards

 

B 60 K    35/00                   Voorzieningen of aanpassingen van instrumenten (voorzieningen op dashboards B60K 37/02)

 

B 60 K    37/00                   Dashboards (als sub-eenheid van de bovenbouw van een wegvoertuig B62D)

B 60 K    37/02                   .    Opstelling van instrumenten (opstelling van verlichtingsinrichtingen voor dashboards B60Q 3/10) [17]

B 60 K    37/04                   .    Opstelling van toebehoren op het dashboard (van instrumenten B60K 37/02)

B 60 K    37/06                   .    .    van regelaars, bijv. regelknoppen