SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 N    SPECIAAL AANGEPASTE STOELEN VOOR VOERTUIGEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE ACCOMMODATIE VOOR VOERTUIGPASSAGIERS [18]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 N      2/00                    Speciaal aangepaste stoelen voor voertuigen; Opstelling of bevestiging van stoelen in voertuigen (voor het laten instappen of uitstappen van zieken of invaliden bij voertuigen A61G 3/02; treinstoelen B61D 33/00; fietszadels B62J 1/00; vliegtuigstoelen B64D 11/06, B64D 25/04 of B64D 25/10) [5,8]

B 60 N      2/005                  .    Opstelling of bevestiging van stoelen in voertuigen (B60N 2/02 heeft voorrang) [7]

B 60 N      2/01                    .    .    Opstelling van stoelen ten opzichte van elkaar [7]

B 60 N      2/015                  .    .    Direct aan het voertuigchassis vastmaken van stoelen [7]

B 60 N      2/02                    .    waarbij de stoel of een deel daarvan beweegbaar is, bijv. verstelbaar (verstelbare armleuningen B60N 2/75; verstelbare hoofdsteunen B60N 2/806) [5,18]

B 60 N      2/04                    .    .    waarbij de gehele stoel beweegbaar is [5]

B 60 N      2/06                    .    .    .    verschuifbaar (B60N 2/12 heeft voorrang) [5]

B 60 N      2/07                    .    .    .    .    Schuifconstructie [7]

B 60 N      2/075                  .    .    .    .    .    zonder rollen [7]

B 60 N      2/08                    .    .    .    .    gekenmerkt door de blokkeerinrichting [5]

B 60 N      2/10                    .    .    .    kantelbaar (B60N 2/12 heeft voorrang) [5]

B 60 N      2/12                    .    .    .    verschuifbaar en kantelbaar [5]

B 60 N      2/14                    .    .    .    draaibaar, bijv. ten behoeve van het gemakkelijk instappen (B60N 2/10 heeft voorrang) [5]

B 60 N      2/16                    .    .    .    in hoogte verstelbaar [5]

B 60 N      2/18                    .    .    .    .    waarbij het voorstuk of het achterstuk van de stoel verstelbaar is, bijv. onafhankelijk van elkaar [5]

B 60 N      2/20                    .    .    waarbij de rugleuning kantelbaar is, bijv. ten behoeve van het gemakkelijk instappen (B60N 2/04 en B60N 2/22 hebben voorrang) [5]

B 60 N      2/22                    .    .    waarbij de rugleuning verstelbaar is [5]

B 60 N      2/225                  .    .    .    door cycloïdemechanismen of planetaire mechanismen [7]

B 60 N      2/23                    .    .    .    door lineaire schroefmechanismen [7]

B 60 N      2/235                  .    .    .    door mechanismen met een tandwiel met pal [7]

B 60 N      2/24                    .    voor een specifiek doel of specifieke voertuigen [5]

B 60 N      2/26                    .    .    voor kinderen (B60N 2/30 heeft voorrang) [5]

B 60 N      2/28                    .    .    .    Stoelen die gemakkelijk kunnen worden bevestigd op of verwijderd van bestaande stoelen van het voertuig [5]

B 60 N      2/30                    .    .    Niet-demonteerbare stoelen die kunnen worden bewaard in een niet-gebruikspositie, bijv. opvouwbare reservestoelen (omvormbaar voor ander gebruik B60N 2/32) [5]

B 60 N      2/32                    .    .    omvormbaar voor ander gebruik [5]

B 60 N      2/34                    .    .    .    tot een bed (slaapvoorzieningen in caravans B60P 3/38) [5]

B 60 N      2/36                    .    .    .    tot een laadplatform [5]

B 60 N      2/38                    .    .    speciaal geconstrueerd voor gebruik op trekkers of soortgelijke terreinvoertuigen [5]

B 60 N      2/39                    .    .    .    Stoelen die kantelbaar zijn als compensatie voor de rolschuinstand van voertuigen [7]

B 60 N      2/40                    .    .    .    in de vorm van een zadel [5]

B 60 N      2/42                    .    .    waarbij de stoel is geconstrueerd voor het beschermen van de inzittende tegen het effect van abnormale g-krachten, bijv. botsstoelen of veiligheidsstoelen (voor het beschermen van kinderen B60N 2/26; armleuningen B60N 2/75; hoofdsteunen B60N 2/888) [5,18]

B 60 N      2/427                  .    .    .    Stoelen of delen daarvan die worden verplaatst tijdens een botsing [7]

B 60 N      2/433                  .    .    .    Veiligheidsblokkeringen voor rugleuningen, bijv. met grendelstangen die worden geactiveerd door traagheid [7]

B 60 N      2/44                    (verplaatst naar B60N 2/90) [18]

B 60 N      2/46                    (verplaatst naar B60N 2/75) [18]

B 60 N      2/48                    (verplaatst naar B60N 2/80 tot B60N 2/897) [18]

B 60 N      2/50                    .    .    Ophanginrichtingen voor stoelen [5]

B 60 N      2/52                    .    .    .    gebruikmakend van fluïdummiddelen [5]

B 60 N      2/54                    .    .    .    gebruikmakend van mechanische veren [5]

B 60 N      2/56                    .    .    Verwarmingsinrichtingen of ventilatie-inrichtingen [7]

B 60 N      2/58                    .    .    Stoelbekledingen [7]

B 60 N      2/60                    .    .    .    Verwijderbare beschermende afdekkingen [7]

B 60 N      2/62                    .    .    Dijsteunen [7]

B 60 N      2/64                    .    .    Rugleuningen [7]

B 60 M      2/66                    .    .    .    Lendesteunen [7]

B 60 N      2/68                    .    .    Stoelframes [7,18]

B 60 N      2/70                    .    .    Bekledingsveren [7]

B 60 N      2/72                    .    .    .    Vastmaken of verstellen daarvan [7]

B 60 N      2/75                    .    Armleuningen [18]

B 60 N      2/80                    .    Hoofdsteunen [18]

B 60 N      2/803                  .    .    vast [18]

B 60 N      2/806                  .    .    beweegbaar of verstelbaar [18]

B 60 N      2/809                  .    .    .    vertikaal verschuifbaar [18]

B 60 N      2/812                  .    .    .    .    gekenmerkt door hun vergrendeling [18]

B 60 N      2/815                  .    .    .    .    .    Ontgrendelmechanismen, bijv. toetsen [18]

B 60 N      2/818                  .    .    .    .    .    met trapsgewijze positionering [18]

B 60 N      2/821                  .    .    .    .    .    met continue positionering [18]

B 60 N      2/824                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van veren [18]

B 60 N      2/826                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van rubberachtig materiaal [18]

B 60 N      2/829                  .    .    .    .    gekenmerkt door hun verstelmechanismen, bijv. elektromotoren [18]

B 60 N      2/832                  .    .    .    .    beweegbaar naar een niet-werkende of opgeborgen positie [18]

B 60 N      2/835                  .    .    .    .    .    speciaal aangepast voor achterbanken [18]

B 60 N      2/838                  .    .    .    kantelbaar [18]

B 60 N      2/841                  .    .    .    .    gekenmerkt door hun vergrendeling [18]

B 60 N      2/844                  .    .    .    .    .    Ontgrendelmechanismen, bijv. toetsen [18]

B 60 N      2/847                  .    .    .    .    .    met trapsgewijze positionering [18]

B 60 N      2/85                    .    .    .    .    .    met continue positionering [18]

B 60 N      2/853                  .    .    .    .    gekenmerkt door hun verstelmechanismen, bijv. elektromotoren [18]

B 60 N      2/856                  .    .    .    .    beweegbaar naar een niet-werkende of opgeborgen positie [18]

B 60 N      2/859                  .    .    .    .    .    speciaal aangepast voor achterbanken [18]

B 60 N      2/862                  .    .    .    .    met middelen voor het vasthouden van een gewenste positie als de rugleuning is versteld, bijv. parallelogrammechnismen [18]

B 60 N      2/865                  .    .    .    waarbij sprake is van een voorwaartse en/of achterwaartse beweging ten opzichte van het hoofd van de inzitttende [18]

B 60 N      2/868                  .    .    .    waarbij sprake is van een laterale beweging ten opzichte van de schouderlijn van de inzitttende [18]

B 60 N      2/874                  .    .    .    beweegbaar naar een niet-werkende of opgeborgen positie (B60N 2/832 en B60N 2/856 hebben voorrang) [18]

B 60 N      2/876                  .    .    .    .    speciaal aangepast voor achterbanken (B60N2/835 en B60N 2/859 hebben voorrang) [18]

B 60 N      2/879                  .    .    met extra aspecten die los staan van de hoofdsteunpositie, bijv. verwarmingsinrichtingen of koelinrichtings, of luidsprekers [18]

B 60 N      2/882                  .    .    wegneembaar [18]

B 60 N      2/885                  .    .    voorzien van zijsteunen [18]

B 60 N      2/888                  .    .    met voorzieningen tegen abnormale g-krachten, bijv. bij verplaatsing van de hoofdsteun [18]

B 60 N      2/891                  .    .    waarbij de hoofdsteun in zij-aanzicht kommavormig is [18]

B 60 N      2/894                  .    .    met stangen die stevig bevestigd zijn aan de rugleuning [18]

B 60 N      2/897                  .    .    met moffen in de rugleuning voor het geleiden van de stangen van de hoofdsteun [18]

B 60 N      2/90                    .    Niet elders ondergebrachte details of onderdelen [18]

 

B 60 N      3/00                    Niet elders ondergebrachte voorzieningen of aanpassingen van andere passagierstoebehoren (radiotoestellen, televisietoestellen, telefoons, veiligheidsriemen en dergelijke B60R)

B 60 N      3/02                    .    van handgrepen of stroppen

B 60 N      3/04                    .    van vloermatten

B 60 N      3/06                    .    van voetsteunen (vloeren van wegvoertuigen B62D)

B 60 N      3/08                    .    van houders voor afval, bijv. asbakken (asbakken op zich A24F)

B 60 N      3/10                    .    van houders voor voedsel of dranken, bijv. gekoeld (picknicksets A45F)

B 60 N      3/12                    .    van houders voor sigaretten en dergelijke (houders voor sigaretten en dergelijke A24F)

B 60 N      3/14                    .    van elektrische aanstekers

B 60 N      3/16                    .    van kookinrichtingen of opwarminrichtingen (kookinrichtingen of opwarminrichtingen op zich A47 of F24C)

B 60 N      3/18                    .    van afgifte-inrichtingen voor drinkwater

 

B 60 N      5/00                    Voorzieningen of inrichtingen op voertuigen voor het regelen van het instappen of uitstappen van passagiers, bijv. draaideuren (draaideuren in het algemeen E06B 11/08) [2]

 

B 60 N    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]