SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 P    AANGEPASTE VOERTUIGEN VOOR VRACHTTRANSPORT OF VOOR HET TRANSPORTEREN, VERVOEREN  OF OMVATTEN VAN SPECIALE LASTEN OF OBJECTEN (voertuigen met speciale voorzieningen voor zieken of invaliden, of hun persoonlijke transportmiddelen A61G 3/00) [8]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 P      1/00                    Voertuigen voor met name het transporteren van vrachten, die zijn aangepast om zelf te kunnen laden, de lading vast te zetten of te kunnen lossen (voertuigen voor het transporteren van oogstgewassen met middelen voor het zelf laden of lossen A01D 90/00; speciaal voor vuilniswagens en dergelijke B65F; laden of lossen van voertuigen met niet van het voertuig deel uitmakende middelen B65G)

B 60 P      1/02                    .    met een parallelle op en neer beweging van het last-ondersteunende of last-grijpende element (in combinatie met kippen B60P 1/34; op wielen en dergelijke verplaatsbare inrichtingen voor het optillen of laten zakken van bulkgoederen of zware goederen om te laden of te lossen, bijv. vorkheftrucks, B66F 9/06)

B 60 P      1/04                    .    met een kipbeweging van het last-ondersteunende of last-grijpende element (grondverzetmachines en dergelijke E02F 3/00)

B 60 P      1/06                    .    .    alleen in werking gesteld door een mechanisch drijfwerk

B 60 P      1/08                    .    .    .    met een relatieve verplaatsing van de wielassen

B 60 P      1/10                    .    .    .    met een schroef en moer

B 60 P      1/12                    .    .    .    met tandwieldrijfwerken, tandwielen of getande delen; met schakels, nokken en rollen en dergelijke

B 60 P      1/14                    .    .    .    met kabels, kettingen en dergelijke

B 60 P      1/16                    .    .    in werking gesteld door een mechanisme dat door een fluïdum wordt bediend

B 60 P      1/18                    .    .    .    met een relatieve verplaatsing van de wielassen

B 60 P      1/20                    .    .    .    met tandwieldrijfwerken, tandwielen of getande delen; met schakels, nokken en rollen en dergelijke

B 60 P      1/22                    .    .    .    met kabels, kettingen en dergelijke

B 60 P      1/24                    .    .    gebruikmakend van het gewicht van de vracht

B 60 P      1/26                    .    .    Middelen voor het regelen van de beweging van achterkleppen of zijkleppen [5]

B 60 P      1/267                  .    .    .    Regelen van de mate van beweging van een achterklep of zijklep afhankelijk van de mate van kipbeweging, bijv. door een schakel of nok [5]

B 60 P      1/273                  .    .    .    Zorgen van onderlinge afhankelijkheid tussen een kipbeweging en het vergrendelen of ontgrendelen van een vrij zwaaibare achterklep of zijklep [5]

B 60 P      1/28                    .    .    Constructies van kiplichamen

B 60 P      1/30                    .    .    in combinatie met een andere beweging van het element

B 60 P      1/32                    .    .    .    met het zijwaartse verplaatsing als andere beweging

B 60 P      1/34                    .    .    .    met heffen of laten zakken als andere beweging

B 60 P      1/36                    .    gebruikmakend van eindloze kettingen of riemen daarop

B 60 P      1/38                    .    .    als belangrijkste last-ondersteunende of last-grijpende element of een deel daarvan

B 60 P      1/40                    .    gebruikmakend van schroeftransporteurs daarop

B 60 P      1/42                    .    .    gemonteerd op het last-ondersteunende of last-dragende element

B 60 P      1/43                    .    gebruikmakend van een laadklep die bevestigd is aan het voertuig (laadkleppen op zich B65G 69/28) [5]

B 60 P      1/44                    .    met een laadplatform daarop voor het heffen van de last tot het niveau van het last-ondersteunende of last-grijpende element

B 60 P      1/46                    .    .    afgesteund in verticale geleiders

B 60 P      1/48                    .    gebruikmakend van draaiarmen die tot boven het last-ondersteunende of last-grijpende element kunnen worden opgetild (last-grijpende elementen B66)

B 60 P      1/50                    .    .    waarbij wordt geladen vanaf de voorzijde van het voertuig

B 60 P      1/52                    .    gebruikmakend van rollen in het last-ondersteunende of last-grijpende element

B 60 P      1/54                    .    gebruikmakend van kranen voor het zelf laden of lossen (voertuigen voor het transporteren van kranen B60P 3/28; mobiele kranen of loopkranen B66C)

B 60 P      1/56                    .    waarbij het last-ondersteunende of last-grijpende element is voorzien van afvoeropeningen in de bodem

B 60 P      1/58                    .    gebruikmakend van trilling

B 60 P      1/60                    .    gebruikmakend van fluïda, bijv. met direct contact tussen het fluïdum en de last [2]

B 60 P      1/62                    .    .    met poreuze wanden

B 60 P      1/64                    .    waarbij het last-ondersteunende of last-grijpende element gemakkelijk kan worden verwijderd (caravans, kampeerwagens of soortgelijke voertuigen die worden gekenmerkt door een leef-onderkomen in de vorm van een verwijderbaar lichaam dat wordt ondersteund door de voertuigeenheid B60P 3/33 of B60P 3/345) [5]

 

B 60 P      3/00                    Aangepaste voertuigen voor het transporteren, vervoeren of omvatten van speciale lasten of objecten (ambulances of andere voertuigen met speciale voorzieningen voor het vervoeren van zieken of  invaliden, of hun persoonlijke transportmiddelen A61G 3/00; lijkwagens A61G 21/00; brandbestrijdingsvoertuigen A62C 27/00; vuilniswagens B65F 3/00 of B65F 7/00; sneeuwschuivers E01H; gepantserde of bewapende voertuigen F41H 7/00; zelfrijdende mijnopruimingsvoertuigen F41H 11/16) [8]

B 60 P      3/022                  .    voor het transporteren van geprefabriceerde gebouwen of modules daarvan, bijv. geprefabriceerde garages en dergelijke (vervoeren of monteren van bouwelementen E04G 21/14) [5]

B 60 P      3/025                  .    met een winkel, cafeteria of reclamebord als object (met een werkplaats als object B60P 3/14) [3]

B 60 P      3/03                    .    voor het transporteren van geld of andere waardepapieren [3]

B 60 P      3/035                  .    voor het transporteren van kabelhaspels en dergelijke [3]

B 60 P      3/04                    .    voor het transporteren van dieren

B 60 P      3/05                    .    voor het transporteren van vlees (voor het transporteren van gekoelde of bevroren goederen B60P 3/20) [3]

B 60 P      3/055                  .    voor het transporteren van flessen [3]

B 60 P      3/06                    .    voor het vervoeren van voertuigen (B60P 3/12 heeft voorrang; caravans, kampeerwagens of soortgelijke voertuigen met middelen voor het vervoeren van voertuigen B60P 3/363) [3,5]

B 60 P      3/07                    .    .    voor het vervoeren van wegvoertuigen [3]

B 60 P      3/071                  .    .    .    Opstelling van voertuigen die ondersteboven of op hun kant liggen [5]

B 60 P      3/073                  .    .    .    Vasthoudmiddelen voor voertuigen [5]

B 60 P      3/075                  .    .    .    .    voor wielen, naven of draagassen [5]

B 60 P      3/077                  .    .    .    .    .    Wieldraagframes, wielblokken of wieluitsparingen [5]

B 60 P      3/079                  .    .    .    .    Sjorringen (B60P 3/075 heeft voorrang) [5]

B 60 P      3/08                    .    .    .    Voertuigen met een draagconstructie met meerdere laaddekken [3]

B 60 P      3/10                    .    .    voor het vervoeren van boten

B 60 P      3/11                    .    .    voor het vervoeren van vliegtuigen [3]

B 60 P      3/12                    .    voor het bergen van beschadigde voertuigen

B 60 P      3/14                    .    met een werkplaats voor reparatie of onderhoud of voor het vervoeren van werklieden tijdens werk als object (hefinrichtingen voor verplaatsbare platforms of cabines voor werklieden B66F 11/04)

B 60 P      3/16                    .    voor het vervoeren van mengbeton, bijv. met roteerbare trommels

B 60 P      3/18                    .    met een zoeklicht als object

B 60 P      3/20                    .    voor het transporteren van bevroren of gekoelde goederen (luchtbehandeling in een goederenruimte B60H)

B 60 P      3/22                    .    Tankvoertuigen (tankaspecten B65D 88/00, B65D 90/00 of F17C)

B 60 P      3/24                    .    .    met compartimenten

B 60 P      3/28                    .    voor het transporteren van kranen (voertuigen waarbij gebruik wordt gemaakt van kranen voor het zelf laden of lossen B60P 1/54; mobiele kranen of loopkranen B66C)

B 60 P      3/30                    .    Sproeivoertuigen (sproeiwagens voor bemestingsvloeistof A01C 23/00; voor het vernietigen van ongedierte, onkruid of ongewenste begroeiing A01M; voor het versproeien van asfalt, bitumen, teer en dergelijke E01C; voor het reinigen van wegen E01H)

B 60 P      3/32                    .    met leef-onderkomens voor mensen, bijv. caravans, kampeerwagens of soortgelijke voertuigen (tenten of afdakken in het algemeen E04H 15/00)

B 60 P      3/325                  .    .    waarbij het leef-onderkomen niet kan worden vergroot, ingeklapt of tot een andere vorm omgebouwd [5]

B 60 P      3/33                    .    .    .    gekenmerkt door een leef-onderkomen in de vorm van een verwijderbaar lichaam dat wordt ondersteund door de voertuigeenheid [5]

B 60 P      3/335                  .    .    .    ondersteund door een voertuig met aanhanger of in de vorm van een aanhanger (B60P 3/33 heeft voorrang) [5]

B 60 P      3/34                    .    .    waarbij het leef-onderkomen kan worden vergroot, ingeklapt of tot een andere vorm omgebouwd (B60P 3/39 heeft voorrang; tenten die tenminste gedeeltelijk worden ondersteund door voertuigen E04H 15/06) [5]

B 60 P      3/345                  .    .    .    gekenmerkt door een leef-onderkomen in de vorm van een verwijderbaar lichaam dat wordt ondersteund door de voertuigeenheid [5]

B 60 P      3/35                    .    .    .    ondersteund door een voertuig met aanhanger of in de vorm van een aanhanger (B60P 3/345 heeft voorrang) [5]

B 60 P      3/355                  .    .    .    .    inklapbaar tot een toestand die niet bruikbaar is als leef-onderkomen, bijv. tot een kleine aanhanger [5]

B 60 P      3/36                    .    .    Hulpvoorzieningen; Voorzieningen met leefonderkomens (toiletvoorzieningen of wasvoorzieningen B60R 15/00); Details [5]

B 60 P      3/363                  .    .    .    met middelen voor het vervoeren van voertuigen [5]

B 60 P      3/367                  .    .    .    .    met middelen voor het vervoeren van boten [5]

B 60 P      3/37                    .    .    .    Buitenplatforms, bijv. een afdak bij de deur (markiezen voor gebouwen E04F 10/00; dekzeilen voor aanhangers E04H 15/08; luifels voor tenten E04H 15/58) [5]

B 60 P      3/373                  .    .    .    Doorgangen tussen het leef-onderkomen en de ruimte van de voertuigbestuurder [5]

B 60 P      3/377                  .    .    .    Middelen voor het op de voertuigeenheid vastzetten van het leef-onderkomen [5]

B 60 P      3/38                    .    .    .    Slaapvoorzieningen

B 60 P      3/39                    .    .    .    .    met vergrootbare, inklapbare of opnieuw positioneerbare elementen die zijn aangepast voor het ondersteunen van een bed, bijv. wanddelen [5]

B 60 P      3/40                    .    van het vervoeren van lange lasten, bijv. met aparte last-dragende elementen met wielen (B60P 3/022 heeft voorrang; signaleringsinrichtingen die moeten worden vastgemaakt aan overhangende ladingen B60Q 7/02) [5]

B 60 P      3/41                    .    .    voor het transporteren van boomstammen [6]

B 60 P      3/42                    .    omvormbaar van het ene gebruiksdoel naar een ander (voertuigen die in of over verschillende media kunnen reizen, voertuigen die op zowel wegen als rails kunnen rijden B60F)

 

B 60 P      5/00                    Voorzieningen van weeginrichtingen op voertuigen (aanpassen van weegmachines voor gebruik op transportvoertuigen G01G 19/08) 

B 60 P      7/00                    Vastzetten of afdekken van een lading op voertuigen

B 60 P      7/02                    .    Afdekken van een lading

B 60 P      7/04                    .    .    met dekkleden of soortgelijke flexibele lichamen

B 60 P      7/06                    .    Vastzetten van een lading (vasthoudmiddelen voor voertuigen B60P 3/073) [5]

B 60 P      7/08                    .    .    Vastzetten aan de vloer of zijkanten van een voertuig (B60P 7/13 en B60P 7/135 hebben voorrang) [3,5]

B 60 P      7/10                    .    .    .    met platen, kisten of dozen als lading

B 60 P      7/12                    .    .    .    met boomstammen, balken, trommels, buizen en dergelijke als lading

B 60 P      7/13                    .    .    Vastzetten van vrachtcontainers of expeditiecontainers op voertuigen [3]

B 60 P      7/135                  .    .    Vastzetten met of ondersteunen door verankeringsmiddelen [5]

B 60 P      7/14                    .    .    .    met een beweegbaar T-stuk als verankeringsmiddel

B 60 P      7/15                    .    .    .    met een beweegbare stang als verankeringsmiddel [5]

B 60 P      7/16                    .    .    Beschermen tegen schokken

B 60 P      7/18                    .    .    .    Beschermen van vrachtcontainers of expeditiecontainers [3] 

B 60 P    9/00                      Andere voertuigen die in hoofdzaak bedoeld zijn voor het vervoeren van lasten