SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 Q    OPSTELLING VAN SIGNALERINGSINRICHTINGEN OF VERLICHTINGSINRICHTINGEN, DE BEVESTIGING OF ONDERSTEUNING DAARVAN OF CIRCUITS DAARVOOR, VOOR VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN [4,17] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen tevens de werking of regeling van verlichtingsinrichtingen, bijv.:

                        -        de opstelling of aanpassing van verlichtingsschakelaars of signaal-initiërende middelen voor voertuigen;

                        -        het regelen van verlichtingsinrichtingen met betrekking tot het voertuig als geheel, bijv. voor nivelleren, zwenken of richten. [7,18]

              (2)      Onder deze subklassen valt niet de mechanische, thermische of elektrische opstelling van elementen binnen verlichtingsinrichtingen, wat valt onder de groepen F21S 41/00 tot F21S 45/00. [18]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 Q      1/00                    Opstelling van optische signaleringsinrichtingen of verlichtingsinrichtingen, de bevestiging of ondersteuning daarvan of circuits daarvoor (voor het verlichten van het interieur B60Q 3/00) [4]

B 60 Q      1/02                    .    waarbij de inrichtingen in eerste instantie dienen voor het verlichten van de weg recht vooruit of voor het verlichten van andere gebieden of delen van de omgeving

B 60 Q      1/04                    .    .    met koplampen als inrichtingen

B 60 Q      1/05                    .    .    .    intrekbaar [5]

B 60 Q      1/06                    .    .    .    verstelbaar, bijv. op afstand bediend vanuit het voertuig (B60Q 1/05 heeft voorrang) [5]

B 60 Q      1/064                  .    .    .    .    door fluïdummiddelen [5]

B 60 Q      1/068                  .    .    .    .    door mechanische middelen [5]

B 60 Q      1/072                  .    .    .    .    .    met een flexibel element, bijv. een ketting [5]

B 60 Q      1/076                  .    .    .    .    met elektrische middelen [5]

B 60 Q      1/08                    .    .    .    .    automatisch

B 60 Q      1/10                    .    .    .    .    .    ten gevolge van het overhellen van een voertuig, bijv. ten gevolge van het spreiden van de belasting

B 60 Q      1/105                  .    .    .    .    .    .    door fluïdummiddelen [5]

B 60 Q      1/11                    .    .    .    .    .    .    door mechanische middelen [5]

B 60 Q      1/115                  .    .    .    .    .    .    door elektrische middelen [5]

B 60 Q      1/12                    .    .    .    .    .    ten gevolge van de stuurpositie

B 60 Q      1/124                  .    .    .    .    .    .    door mechanische middelen [5]

B 60 Q      1/128                  .    .    .    .    .    .    .    met een flexibel element, bijv. een ketting [5]

B 60 Q      1/132                  .    .    .    .    .    .    .    met in elkaar grijpende tandwielelementen [5]

B 60 Q      1/136                  .    .    .    .    .    .    .    met starre schakelelementen [5]

B 60 Q      1/14                    .    .    .    met dimmiddelen

B 60 Q      1/16                    .    .    .    waarbij de weg asymmetrisch wordt verlicht

B 60 Q      1/18                    .    .    .    in de vorm van extra koplampen

B 60 Q      1/20                    .    .    .    .    Mistlampen

B 60 Q      1/22                    .    .    voor het achteruitrijden

B 60 Q      1/24                    .    .    voor het verlichten van andere gebieden dan alleen maar de weg recht vooruit

B 60 Q      1/26                    .    waarbij de inrichtingen in eerste instantie dienen voor het aanduiden van het voertuig of delen daarvan, of voor het geven van signalen aan het andere verkeer

B 60 Q      1/28                    .    .    voor het aanduiden van de voorzijde van een voertuig

B 60 Q      1/30                    .    .    voor het aanduiden van de achterzijde van een voertuig, bijv. door middel van reflecterende oppervlakken

B 60 Q      1/32                    .    .    voor het aanduiden van de zijkanten van een voertuig

B 60 Q      1/34                    .    .    voor het aangeven van een verandering van rijrichting (B60Q 1/22 heeft voorrang)

B 60 Q      1/36                    .    .    .    gebruikmakend van bewegende lichamen, bijv. armen met ingebouwde knipperlichten

B 60 Q      1/38                    .    .    .    gebruikmakend van onbeweeglijk gemonteerde lichtbronnen, bijv. vaste knipperlichten

B 60 Q      1/40                    .    .    .    gebruikmakend van automatische terugkeer naar de rustpositie

B 60 Q      1/42                    .    .    .    .    ten gevolge van de stuurwielpositie

B 60 Q      1/44                    .    .    voor het aangeven van een remwerking

B 60 Q      1/46                    .    .    voor het geven van knipperende waarschuwingssignalen tijdens het rijden anders dan voor het aangeven van een verandering van rijrichting, bijv. voor het geven van lichtsignalen met de koplampen

B 60 Q      1/48                    .    .    voor het parkeren

B 60 Q      1/50                    .    .    voor het aangeven van andere bedoelingen of omstandigheden, bijv. een verzoek tot wachten of tot inhalen

B 60 Q      1/52                    .    .    .    voor het aanduiden van noodgevallen

B 60 Q      1/54                    .    .    .    voor het aangeven van een snelheid

B 60 Q      1/56                    .    .    voor het verlichten van nummerplaten en dergelijke

 

B 60 Q      3/00                    Opstelling voor verlichtingsinrichtingen voor het interieur van voertuigen; Speciaal aangepaste verlichtingsinrichtingen voor het interieur van voertuigen [4,17]

B 60 Q      3/10                    .    voor dashboards [17]

B 60 Q      3/12                    .    .    waarbij de verlichting op het te verlichten oppervlak schijnt [17]

B 60 Q      3/14                    .    .    waarbij de verlichting door het te verlichten oppervlak schijnt [17]

B 60 Q      3/16                    .    .    Circuits; Regelvoorzieningen [17]

B 60 Q      3/18                    .    .    .    voor het variëren van de lichtintensiteit [17]

B 60 Q      3/20                    .    voor het verlichten van specifieke uitrusting in passagierscompartimenten of bestuurderscompartimenten; gemonteerd op specifieke passagiersuitrusting of bestuurderscompartimenten (verlichting voor dashboards B60Q 3/10) [17]

B 60 Q      3/208                  .    .    Zonnedaken; Ramen [17]

B 60 Q      3/217                  .    .    Deuren, bijv. deurstijlen; Opstapjes [17]

B 60 Q      3/225                  .    .    Kleine compartimenten, bijv. handschoenenkastjes [17]

B 60 Q      3/233                  .    .    Stoelen; Armsteunen; Hoofdsteunen [17]

B 60 Q      3/242                  .    .    Veiligheidsriemen; Lichaamstuigjes [17]

B 60 Q      3/252                  .    .    Zonnekleppen [17]

B 60 Q      3/258                  .    .    Achteruitkijkspiegels [17]

B 60 Q      3/267                  .    .    Deurkrukken; Handgrepen [17]

B 60 Q      3/275                  .    .    Roker-gerelateerde uitrusting, bijv. sigarettenaanstekers of asbakken [17]

B 60 Q      3/283                  .    .    Stuurwielen; Versnellingspoken [17]

B 60 Q      3/292                  .    .    Startsloten [17]

B 60 Q      3/30                    .    voor andere compartimenten dan passagierscompartimenten of bestuurderscompartimenten, bijv. bagagecompartimenten of motorcompartimenten [17] 

B 60 Q      3/35                    .    .    Draagbare verlichtingsinrichtingen [17]

B 60 Q      3/40                    .    speciaal aangepast voor specifieke voertuigsoorten [17]

B 60 Q      3/41                    .    .    voor massatransportvoertuigen, bijv. bussen [17]

B 60 Q      3/43                    .    .    .    Algemene verlichting [17]

B 60 Q      3/44                    .    .    .    Gerichte verlichting of spotlights, bijv. leeslampjes [17]

B 60 Q      3/46                    .    .    .    Noodverlichting, bijv. voor ontsnappingsroutes [17]

B 60 Q      3/47                    .    .    .    Circuits; Regelvoorzieningen [17]

B 60 Q      3/49                    .    .    voor voertuigen met niet-vaste daken, bijv. cabriolets [17]

B 60 Q      3/50                    .    Montagevoorzieningen (voor andere compartimenten dan passagierscompartimenten of bestuurderscompartimenten B60Q 3/30; speciaal aangepast voor specifieke voertuigsoorten B60Q 3/40) [17]

B 60 Q      3/51                    .    .    voor het monteren van verlichtingsinrichtingen op het voertuiginterieur, bijv. aan het plafond of op de vloer [17]

B 60 Q      3/53                    .    .    .    Modulaire montagesystemen, bijv. gebruikmakend van sporen, rails of meerdere stekkers [17]

B 60 Q      3/54                    .    Verlichtingeinrichtingen die zijn ingebed in de interieurafwerking, bijv. in dakbekleding [17]

B 60 Q      3/56                    .    Verlichtingsinrichtingen die zijn gemonteerd op verlengde steunen, bijv. op flexibele armen [17]

B 60 Q      3/57                    .    Terugtrekbare of verbergbare verlichtingsinrichtingen [17]

B 60 Q      3/59                    .    Verlichtingsinrichtingen die zijn gemonteerd in het voertuiginterieur, en zijn aangepast ten behoeve van de draagbaarheid [17]

B 60 Q      3/60                    .    gekenmerkt door optische aspecten [17]

B 60 Q      3/62                    .    .    gebruikmakend van lichtgeleiders [17]

B 60 Q      3/64                    .    .    .    voor één enkele verlichtingsinrichting [17]

B 60 Q      3/66                    .    .    .    voor het verdelen van het licht over meerdere verlichtingsinrichtingen [17]

B 60 Q      3/68                    .    .    gebruikmakend van ultraviolet licht [17]

B 60 Q      3/70                    .    gekenmerkt door het doel [17]

B 60 Q      3/72                    .    .    om te voorkomen dat de bestuurder wordt verblind [17]

B 60 Q      3/74                    .    .    voor algemene compartimentverlichting; voor algemene compartimentverlichting in combinatie met specifieke verlichting, bijv. daklampjes met leeslampjes (algemene verlichting gemonteerd in specifieke uitrusting B60Q 3/20; algemene verlichting voor massatransportvoertuigen B60Q 3/43) [17]

B 60 Q      3/76                    .    .    voor gerichte verlichting of spotlights, bijv. leeslampjes (gerichte verlichting op of voor specifieke uitrusting B60Q 3/20; gerichte verlichting in massatransportvoertuigen B60Q 3/44) [17]

B 60 Q      3/78                    .    .    voor het creëren van lichtstrepen, bijv. van het markeren van de randen van afwerkingscomponenten [17]

B 60 Q      3/80                    .    Circuits; Regelvoorzieningen (voor dashboards B60Q 3/16; voor massatransportvoertuigen B60Q 3/47) [17]

B 60 Q      3/82                    .    .    Speciaal aangepaste schakelaars voor voertuigbinnenverlichting, bijv. schakelend door het kantelen van het glas of de lens [17]

B 60 Q      3/85                    .    .    voor het handmatig regelen van het licht, bijv. van de kleur, oriëntatie of intensiteit [17]

B 60 Q      3/88                    .    .    Middelen voor het inpluggen op de elektrische stroomtoevoer van het voertuig, bijv. door gebruik te maken van sigarettenaanstekers [17]

B 60 Q      5/00                    Opstelling of aanpassing van akoestische signaalinrichtingen 

B 60 Q      7/00                    Opstelling of aanpassing van draagbare noodsignaalinrichtingen op voertuigen [17]

B 60 Q      7/02                    .    die moeten worden vastgemaakt aan een overhangende lasten of uitstekenede delen van het voertuig

 

B 60 Q      9/00                    Opstelling of aanpassing van signaalinrichtingen welke niet vallen onder één van de hoofdgroepen B60Q 1/00 tot B60Q 7/00 [8]

 

B 60 Q     11/00                   Opstelling van bewakingsinrichtingen voor inrichtingen welke vallen onder de groepen B60Q 1/00 tot B60Q 9/00 [2]