SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 S    NIET ELDERS ONDERGEBRACHT ONDERHOUDEN, REINIGEN, REPAREREN, ONDERSTEUNEN, OPHEFFEN OF MANOEUVREREN VAN VOERTUIGEN

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 S      1/00                    Reinigen van voertuigen (door apparatuur die geen deel uitmaken van het voertuig B60S 3/00; reinigen in het algemeen B08B; verwijderen van het ijs van vliegtuigen B64D; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84)

B 60 S      1/02                    .    Reinigen van windschermen, ramen of optische inrichtingen

B 60 S      1/04                    .    .    Wissers en dergelijke, bijv. schrapers

B 60 S      1/06                    .    .    .    gekenmerkt door de aandrijving (voor het produceren van een andere beweging dan een zwaaibeweging B60S 1/44)

B 60 S      1/08                    .    .    .    .    elektrisch aangedreven

B 60 S      1/10                    .    .    .    .    pneumatisch aangedreven

B 60 S      1/12                    .    .    .    .    hydraulisch aangedreven

B 60 S      1/14                    .    .    .    .    door spierkracht aangedreven

B 60 S      1/16                    .    .    .    .    Overbrengingsmiddelen voor het overbrengen van de aandrijving

B 60 S      1/18                    .    .    .    .    .    mechanisch

B 60 S      1/20                    .    .    .    .    .    .    door kabelaandrijving; door buigzame assen

B 60 S      1/22                    .    .    .    .    .    .    door roterende nokken

B 60 S      1/24                    .    .    .    .    .    .    door  roterende krukken

B 60 S      1/26                    .    .    .    .    .    .    door tanddrijfwerken

B 60 S      1/28                    .    .    .    gekenmerkt door meerdere wissers (B60S 1/06 heeft voorrang)

B 60 S      1/30                    .    .    .    .    aangebracht aan zowel de buitenkant als de binnenkant

B 60 S      1/32                    .    .    .    gekenmerkt door constructieve aspecten van wisserbladen of wisserarmen

B 60 S      1/34                    .    .    .    .    Wisserarmen; Bevestigingen daarvoor

B 60 S      1/36                    .    .    .    .    .    Armen met een variabele lengte

B 60 S      1/38                    .    .    .    .    Wisserbladen

B 60 S      1/40                    .    .    .    .    Verbindingen tussen bladen en armen

B 60 S      1/42                    .    .    .    .    .    verend

B 60 S      1/44                    .    .    .    waarbij de wisserbladen een andere beweging dan een zwaaibeweging hebben, bijv. roterend

B 60 S      1/46                    .    .    gebruikmakend van vloeistof; Ruitensproeiers

B 60 S      1/48                    .    .    .    Vloeistoftoevoer daarvoor

B 60 S      1/50                    .    .    .    .    Opstelling van reservoirs

B 60 S      1/52                    .    .    .    .    Opstelling van sproeiers (sproeiers op zich B05B)

B 60 S      1/54                    .    .    gebruikmakend van gas, bijv. hete lucht

B 60 S      1/56                    .    .    speciaal aangepast voor het reinigen van andere delen of inrichtingen dan voorruiten of windschermen

B 60 S      1/58                    .    .    .    voor achterruiten

B 60 S      1/60                    .    .    .    voor signaleringsinrichtingen, bijv. reflectoren

B 60 S      1/62                    .    Andere voertuigtoebehoren voor het reinigen

B 60 S      1/64                    .    .    voor het reinigen van het interieur, bijv. ingebouwde stofzuigers

B 60 S      1/66                    .    .    voor het reinigen van de buitenkant

B 60 S      1/68                    .    .    .    voor het verwijderen van vreemde materie van wielen of banden, bijv. wielschrapers

 

B 60 S      3/00                    Reinigingsapparatuur die geen deel uitmaakt van voertuigen (reinigen in het algemeen B08B; reinigen van met name vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00; gronduitrusting voor het reinigen van vliegtuigen B64F 5/00)

B 60 S      3/04                    .    voor de buitenkant van landvoertuigen

B 60 S      3/06                    .    .    met roterende lichamen die in contact komen met de voertuigen

 

B 60 S      5/00                    Onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen (aangepaste voertuigen voor het vervoeren van onderhoudswerkplaatsen of reparatiewerkplaatsen B60P 3/14; onderhouden van spoorlocomotieven B61K)

B 60 S      5/02                    .    Toevoeren van brandstof aan voertuigen; Algemene opstelling van installaties bij benzinestations (apparatuur voor het overbrengen van afgepaste hoeveelheden benzine, olie en dergelijke van een opslagruimte naar voertuigen B67D)

B 60 S      5/04                    .    Toevoeren van lucht bij het opblazen van banden (opstelling van bandopblaasinrichtingen op voertuigen B60C 23/00; banddrukmeters G01L 17/00) [3]

B 60 S      5/06                    .    Aanbrengen van accu’s in of verwijderen van accu’s uit voertuigen (circuits voor het opladen van batterijen H02J 7/00)

 

B 60 S      9/00                    De grond aanrakend voertuigtoebehoren voor het geheel of gedeeltelijk ondersteunen, opheffen of manoeuvreren van voertuigen, bijv. ingebouwde krikken of vijzels (hefinrichtingen in het algemeen B66F; steunen in het algemeen F16M)

B 60 S      9/02                    .    voor het alleen heffen of ondersteunen

B 60 S      9/04                    .    .    mechanisch

B 60 S      9/06                    .    .    .    met een schroef en moer

B 60 S      9/08                    .    .    .    .    met een in hoofdzaak verticale schroefas

B 60 S      9/10                    .    .    door fluïdumdruk

B 60 S      9/12                    .    .    .    telescopisch

B 60 S      9/14                    .    voor het zowel heffen als manoeuvreren

B 60 S      9/16                    .    .    voor het alleen werken aan één uiteinde van het voertuig (B60S 9/205 heeft voorrang) [4]

B 60 S      9/18                    .    .    .    mechanisch

B 60 S      9/20                    .    .    .    met een hefinrichting die werkt met fluïdumdruk

B 60 S      9/205                  .    .    Door energie aangedreven manoeuvreertoebehoren, bijv. heen en weer bewegende aangedreven trappers of roteerbaar aangedreven nokken (voertuigen met voortstuwingsmiddelen die de grond raken, bijv. looplichamen, B62D 57/02) [4]

B 60 S      9/21                    .    .    .    met een roteerbaar aangedreven hulpwiel of hulprupsband, bijv. aangedreven door een grondwiel (rupsbandvoertuigen met extra of afwisselende grondwielen B62D 55/02 of B62D 55/04; hulpaandrijvingen vanaf een grondwiel B60K 25/08) [4]

B 60 S      9/215                  .    .    .    .    aangedreven door een hulpmotor [4]

B 60 S      9/22                    .    Middelen voor het vastmaken van hefinrichtingen, steuninrichtingen of manoeuvreerinrichtingen aan voertuigen (voor afzonderlijke inrichtingen B60S 11/00)

 

B 60 S    11/00                   Voertuigmodificaties voor het opbergen van afzonderlijke hefinrichtingen, steuninrichtingen of manoeuvreerinrichtingen

 

B 60 S    13/00                   Manoeuvreerinrichtingen voor voertuigen los van het voertuig (hefinrichtingen of duwinrichtingen voor voertuigen B66F)

B 60 S    13/02                   .    Draaitafels; Rolbruggen (ingebouwd in parkeergarages E04H)