SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 V    LUCHTKUSSENVOERTUIGEN (inrichtingen voor het over korte afstand verplaatsen van zware lasten met een hogedruk-fluïdumkussen tussen de last en de grond, waarbij het fluïdum wordt toegevoerd vanuit een onafhankelijke bron, B65G 7/06) 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “luchtkussenvoertuigen” omvat alle voertuigen die geheel of gedeeltelijk worden ondersteund door luchtkussens of andere gaskussens.

 

B 60 V      1/00                    Luchtkussenvoertuigen (aangepaste of gemodificeerde voertuigen, vaartuigen of vliegtuigen voor het voortbewegen op luchtkussens B60V 3/00)

B 60 V      1/02                    .    waarin het kussen wordt opgewekt en in stand gehouden door tenminste één fluïdumgordijn langs de buitenrand

B 60 V      1/04                    .    waarin het kussen tenminste gedeeltelijk in stand wordt gehouden door wanden

B 60 V      1/06                    .    waarin het kussen wordt gevormd in een stuwruimte

B 60 V      1/08                    .    waarin het kussen ontstaat door een stuwstraaleffect tijdens het vooruit bewegen van het voertuig

B 60 V      1/10                    .    waarin de voertuigbodem of de sproeier die voor het gordijn zorgt, is gevormd voor het maken van een wervelgordijn

B 60 V      1/11                    .    Regelen van de stabiliteit of de stand [2]

B 60 V      1/12                    .    .    door opdelen van het kussen [2]

B 60 V      1/14                    .    Voortstuwing; Regelen daarvan (B60V 1/11 heeft voorrang) [2]

B 60 V      1/15                    .    .    gebruikmakend van een deel van het fluïdum waarmee het kussen wordt gevormd [2]

B 60 V      1/16                    .    Flexibele randen

B 60 V      1/18                    .    Opbouw

B 60 V      1/20                    .    Afbuigmiddelen voor de sproeistraal

B 60 V      1/22                    .    voorzien van draagvleugels [11]

B 60 V      3/00                    Aangepaste of gemodificeerde voertuigen, vaartuigen of vliegtuigen voor het voortbewegen op luchtkussens

B 60 V      3/02                    .    Voertuigen, bijv. wegvoertuigen

B 60 V      3/04                    .    .    samenwerkend met rails of andere geleidingsmiddelen, bijv. met een luchtkussen tussen de rail en het voertuig

B 60 V      3/06                    .    Vaartuigen

B 60 V      3/08                    .    Vliegtuigen, bijv. landingsgestellen in de vorm van een luchtkussen daarvoor