SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a)      systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)      systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)      door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 B    SPOORWEGSYSTEMEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE UITRUSTING DAARVOOR (liften of hijswerktuigen, goederenliften, roltrappen, personentransportbanden B66B) [4]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “kabelspoor” omvat spoorwegen waarbij gebruik wordt gemaakt van kabels of kettingen als tractiemiddelen of ophangmiddelen;

              -         “touwen”, “kabels” of “kettingen” zijn elkaars gelijke tenzij specifiek genoemd. [2]

 

B 61 B      1/00                    Algemene uitvoering van stations, perrons of zijsporen; Spoorwegnetten; Rangeersystemen (rangeerheuvels of rangeerinrichtingen B61J; constructie van perrons E01F 1/00; dienstregelingen G09D)

B 61 B      1/02                    .    Algemene opstelling van stations en perrons inclusief beschermingsinrichtingen voor de passagiers

 

Hangspoorwegen

 

B 61 B      3/00                    Hangspoorsystemen met hangende rijtuigen (met hangende flexibele sporen B61B 7/00; zadelvormige of soortgelijke symmetrische voertuigen met een monorail B61B 13/06; met voortstuwingskabels en voor het transporteren van materiaal B65G; sporen daarvoor E01B 25/00)

B 61 B      3/02                    .    met zelfrijdende voertuigen

 

B 61 B      5/00                    Hangspoorsystemen zonder hangende rijtuigen (met een monorail B61B 13/04; sporen daarvoor E01B 25/00)

B 61 B      5/02                    .    met twee of meer rails

 

Kabelsporen [2,9]

 

B 61 B      7/00                    Kabelspoorsystemen met hangende flexibele sporen

B 61 B      7/02                    .    met aparte sleepkabels

B 61 B      7/04                    .    met hangende sporen die dienen als sleepkabel

B 61 B      7/06                    .    met zelfrijdende rijtuigen

 

B 61 B      9/00                    Trambanen of kabelbaansystemen met een vast spoor en kabeltractie (ophaalbeugels B61B 12/12; rangeersystemen met kabeltractie B61J) [2,9]

 

B 61 B    10/00                   Sleepschommelsystemen (skiliftsystemen, sledeliftsystemen en soortgelijke systemen zonder spoor met alleen geleide sleepkabels B61B 11/00) [2]

B 61 B    10/02                   .    met hangende rijtuigen [2]

B 61 B    10/04                   .    met rijtuigen die zonder spoor over de grond rollen [2]

 

B 61 B    11/00                   Skiliftsystemen, sledeliftsystemen en soortgelijke systemen zonder spoor met alleen geleide sleepkabels

 

B 61 B    12/00                   Onderdelen, details of accessoires voor kabelsporen voorzover niet vallend onder de groepen B61B 7/00 tot B61B 11/00 (spoorstaafremmen of remsloffen B61H; draaiplateaus B61J 1/06) [2,9]

B 61 B    12/02                   .    Ophangen van de last; Geleidingsmiddelen, bijv. wielen; Vastmaken van tractiekabels [2]

B 61 B    12/04                   .    Inrichtingen voor het dempen van trillingen [2]

B 61 B    12/06                   .    Veiligheidsinrichtingen of veiligheidsmaatregelen tegen kabelbreuk [2]

B 61 B    12/08                   .    Kabelsmering [2]

B 61 B    12/10                   .    Kabeltractie-aandrijvingen [2]

B 61 B    12/12                   .    Kabelgrijpers; Ophaalbeugels [2]

 

Andere spoorwegsystemen; Combinaties van systemen

 

B 61 B    13/00                   Andere spoorwegsystemen

B 61 B    13/02                   .    Tandradbanen

B 61 B    13/04                   .    Monorailsystemen

B 61 B    13/06                   .    .    Zadelvormige of soortgelijke symmetrische voertuigen

B 61 B    13/08                   .    Glijsystemen of levitatiesystemen (magnetische ophanging of levitatie voor voertuigen op zich B60L 13/04; voertuigen met luchtkussens tussen rails en voertuigen B60V 3/04) [4]

B 61 B    13/10                   .    Tunnelsystemen (pneumatische buistransporteurs B65G)

B 61 B    13/12                   .    Systemen met voortstuwingsinrichtingen tussen of langs de rails, bijv. pneumatische systemen (kabeltractie B61B 9/00; rangeerinrichtingen B61J)

 

B 61 B    15/00                   Combinaties van spoorwegsystemen