SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -           “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a)     systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)     systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)     door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 C    LOCOMOTIEVEN; MOTORTREINSTELLEN (voertuigen in het algemeen B60; onderstellen of draaistellen B61F; speciale spoorweguitrusting voor locomotieven B61J of B61K)

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -         niet elders ondergebrachte aspecten of onderwerpen met betrekking tot het algemene ontwerp van locomotieven en motortreinstellen;

              -                  niet-elektrische aspecten van elektrische locomotieven.

 

Locomotieven of motortreinstellen in het algemeen of gekenmerkt door het gebruikte soort krachtinstallatie

 

B 61 C      1/00                    Stoomlocomotieven of stoomtreinstellen (gekenmerkt door de krachtoverbrenging B61C 9/00; motoren F01; ketels F22B)

B 61 C      1/02                    .    met een gelede constructie; met twee of meer machines (toepassing van aanjagers B61C 15/02)

B 61 C      1/04                    .    met stoomaccumulatoren (stoomaccumulatoren F01K)

B 61 C      1/06                    .    Stroomlijnen (van koetswerk B61D)

B 61 C      1/08                    .    Opstelling of plaatsing van verbrandingsapparatuur of accessoires daarvoor

B 61 C      1/10                    .    Opstelling of plaatsing van stoomgeneratoren

B 61 C      1/12                    .    Opstelling of plaatsing van verdichters

B 61 C      1/14                    .    Opstelling of plaatsing van afblaasapparatuur

 

B 61 C      3/00                    Elektrische locomotieven of treinstellen (gekenmerkt door de krachtoverbrenging B61C 9/00; elektrische aspecten B60L of H02)

B 61 C      3/02                    .    met elektrische accumulatoren

 

B 61 C      5/00                    Locomotieven of motortreinstellen met verbrandingsmotoren of gasturbines (gekenmerkt door de krachtoverbrenging B61C 9/00; motoren F02)

B 61 C      5/02                    .    Opstelling of plaatsing van inlaten en apparatuur voor het toevoeren, laten circuleren of filteren van lucht voor de verbranding of voor het koelen van de motor

B 61 C      5/04                    .    Opstelling of plaatsing van uitlaatapparatuur

 

B 61 C      7/00                    Andere locomotieven of motortreinstellen die worden gekenmerkt door het gebruikte soort krachtwerktuig; Locomotieven of motortreinstellen met twee of meer verschillende soorten of typen aandrijfkracht [9]

B 61 C      7/02                    .    Locomotieven of motortreinstellen met pneumatische accumulatoren

B 61 C      7/04                    .    Locomotieven of motortreinstellen met twee of meer verschillende soorten of typen motoren, bijv. stoommachines en verbrandingsmotoren

 

B 61 C      8/00                    Vulstations voor locomotieven of motortreinstellen met een stoomaccumulator of een pneumatische accumulator

 

B 61 C      9/00                    Locomotieven of motortreinstellen die worden gekenmerkt door het gebruikte soort overbrengingssysteem; Speciaal aangepaste overbrengingssystemen voor locomotieven of motortreinstellen (machine-onderdelen F16)

B 61 C      9/02                    .    Overbrengingssystemen in of voor locomotieven of motortreinstellen met stoommachines met heen en weer bewegende zuiger

B 61 C      9/04                    .    .    bestaande uit krukassen en koppelstangen

B 61 C      9/06                    .    .    met tanddrijfwerken, kettingdrijfwerken, wrijvingsdrijfwerken of riemdrijfwerken

B 61 C      9/08                    .    Overbrengingssystemen in of voor locomotieven of motortreinstellen met verbrandingsmotoren met heen en weer bewegende zuiger

B 61 C      9/10                    .    .    mechanisch (gecombineerd met een hydraulische overbrenging B61C 9/14)

B 61 C      9/12                    .    .    .    met versnelling

B 61 C      9/14                    .    .    hydraulisch, inclusief combinaties met een mechanische overbrenging

B 61 C      9/16                    .    .    .    gebruikmakend van een hydrostatische overbrenging

B 61 C      9/18                    .    .    .    gebruikmakend van een hydrokinetische overbrenging

B 61 C      9/20                    .    .    .    .    met een mechanische versnelling

B 61 C      9/22                    .    .    pneumatisch

B 61 C      9/24                    .    .    elektrisch (B61C 9/38 heeft voorrang)

B 61 C      9/26                    .    .    met overbrengingsassen onder een hoek met de aandrijfassen

B 61 C      9/28                    .    Overbrengingssystemen in of voor locomotieven of motortreinstellen met rotatiekrachtwerktuigen, bijv. turbines

B 61 C      9/30                    .    .    mechanisch (gecombineerd met een hydraulische overbrenging B61C 9/34)

B 61 C      9/32                    .    .    .    met versnelling

B 61 C      9/34                    .    .    hydraulisch, inclusief combinaties met een mechanische overbrenging

B 61 C      9/36                    .    .    elektrisch (B61C 9/38 heeft voorrang)

B 61 C      9/38                    .    Overbrengingssystemen bij locomotieven of motortreinstellen met elektromotorische voortstuwing (elektrische aspecten B60L of H02)

B 61 C      9/40                    .    .    met krukassen en koppelstangen

B 61 C      9/42                    .    .    hydraulisch

B 61 C      9/44                    .    .    met een holle overbrengingsas concentrisch met de wielas

B 61 C      9/46                    .    .    met motoren die deel uitmaken van de wielen

B 61 C      9/48                    .    .    met motoren die worden ondersteund door voertuigframes en aandrijfassen, bijv. met een asophanging of een tramophanging

B 61 C      9/50                    .    .    .    in draaistellen

B 61 C      9/52                    .    .    met overbrengingsassen onder een hoek met de aandrijfassen

 

Locomotieven of motortreinstellen die worden gekenmerkt door het soort middelen voor het toepassen van de trekkracht, of  hun aanpassing aan speciale spoorwegsystemen of aan een speciaal doel

 

B 61 C    11/00                   Locomotieven of motortreinstellen die worden gekenmerkt door het soort middelen voor het toepassen van de trekkracht; Opstelling of plaatsing van ander loopwerk dan gewone aandrijfwielen (wielconstructies B60B)

B 61 C    11/02                   .    waarbij de trekkracht wordt toegepast op kabels of kettingen

B 61 C    11/04                   .    waarbij de trekkracht wordt toegepast op tandstangen

B 61 C    11/06                   .    waarbij de trekkracht wordt toegepast of toegevoerd door een aërodynamische kracht of de reactiekracht van een fluïdum, bijv. luchtschroeven, straalvoortstuwing of raketvoortstuwing

 

B 61 C    13/00                   Locomotieven of motortreinstellen die worden gekenmerkt door hun aanpassing aan speciale systemen of aan een speciaal doel (B61C 11/00 heeft voorrang; zelfrijdende steigerwagens, kraanwagons, inspectiewagons B61D 15/00; algemeen ontwerp van spoormeetwagons B61K 9/00)

B 61 C    13/02                   .    voor het slepen of transporteren van schepen of voor een soortgelijk speciaal doel

B 61 C    13/04                   .    voor hangspoorbanen met starre rails (B61C 13/08 heeft voorrang)

B 61 C    13/06                   .    voor spoorbanen met hangende flexibele sporen, bijv. kabelsporen

B 61 C    13/08                   .    voor zadelvormige of soortgelijke symmetrische monorailbanen

 

Niet elders ondergebrachte details of accessoires

 

B 61 C    15/00                   In stand houden of vergroten van de startenergie of remenergie met hulpinrichtingen en door hulpmaatregelen; Voorkomen van wielslip; Regelen van de trekkrachtverdeling tussen aandrijfwielen (voortbewegen van locomotieven of motortreinstellen door speciale middelen B61C 11/00; aandrijfwielen met antislipinrichtingen B60B; remmen B61H; natmaken of smeren van rails B61K)

B 61 C    15/02                   .    door extra aandrijfwielen; door het tijdelijk aankoppelen of gebruiken van vliegwielen of aanjagers

B 61 C    15/04                   .    door het regelen van de wieldruk, bijv. met verplaatsbare gewichten of zware delen of met magnetische inrichtingen (magnetische remmen B61H)

B 61 C    15/06                   .    .    door het verplaatsen van brandstof, ballast en dergelijke

B 61 C    15/08                   .    Voorkomen van wielslip (verstellen van de wielremkracht voor het voorkomen van wielslip B60T 8/00)

B 61 C    15/10                   .    .    door het strooien van zand of soortgelijke materialen voor het laten toenemen van de wrijving (voor voertuigen in het algemeen B60B; gecombineerd regelen van zandstrooi-apparatuur en remmen B61H)

B 61 C    15/12                   .    .    door het verminderen van de aandrijfkracht

B 61 C    15/14                   .    door het regelen van de trekkrachtverdeling tussen aandrijfwielen

 

B 61 C    17/00                   Opstelling of plaatsing van delen; Niet elders ondergebrachte details of accessoires; Gebruik van schakelkasten en regelsystemen [2]

B 61 C    17/02                   .    Bunkers; Tanks; Tenders (koetswerken B61D); Apparatuur voor het innemen van water of brandstof; Toebehoren voor het toevoeren van water of brandstof (installaties langs het spoor, bijv. bunkers of tanks, voor het bijvullen van locomotieven met zand of water B61K 11/00)

B 61 C    17/04                   .    Opstelling of plaatsing van stuurcabines, voetplaten of machinekamers; Ventileren daarvan (stuurcabines of accessoires B61D)

B 61 C    17/06                   .    Inrichtingen voor het opslaan van energie

B 61 C    17/08                   .    Smeersystemen (in het algemeen F16N)

B 61 C    17/10                   .    Verbindingsstangen voor aandrijfwielen; opstelling van lagers daarvoor (verbindingsstangen of lagers in het algemeen F16C 7/00 of F16C 9/04)

B 61 C    17/12                   .    Schakelkasten; Voorzieningen voor het besturen van locomotieven vanaf punten elders in de trein, of bij het werken met meerdere op zich staande eenheden (besturen vanaf punten buiten de trein B61L 3/00; door een fluïdum in werking gestelde telemotoren, servomotoren F15B; regelinrichtingen in het algemeen G05)