SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a)      systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)      systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)      door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 D    CARROSSERIEDETAILS VAN SOORTEN WAGONS (voertuigen in het algemeen B60; aanpassen van rijtuigen aan speciale systemen B61B; onderstellen B61F) 

Soorten wagons of tramrijtuigen

 

B 61 D      1/00                    Rijtuigen voor gewoon personenverkeer per spoor (mijnkarren B61D 11/00; tramstellen B61D 13/00)

B 61 D      1/02                    .    Algemene voorzieningen in slaaprijtuigen en dergelijke (B61D 1/08 heeft voorrang)

B 61 D      1/04                    .    Algemene voorzieningen van zitplaatsen (B61D 1/06 heeft voorrang; zitplaatsen op zich B61D 33/00)

B 61 D      1/06                    .    met meerdere dekken

B 61 D      1/08                    .    .    bij slaaprijtuigen

 

B 61 D      3/00                    Wagons of goederenwagons (tankwagons B61D 5/00; zelflossers B61D 7/00; kipwagons B61D 9/00; mijnkarren B61D 11/00; aangepaste voertuigen voor veetransport B60P 3/04)

B 61 D      3/02                    .    met meerdere dekken (voor het vervoeren van voertuigen B61D 3/18) [4]

B 61 D      3/04                    .    met beweegbare vloeren, bijv. draaibaar of vloeren die kunnen worden verhoogd of verlaagd

B 61 D      3/06                    .    Treinstellen met een platte bodem die omvormbaar zijn tot zelflossers

B 61 D      3/08                    .    Platte wagons, inclusief posten of staanders

B 61 D      3/10                    .    Gelede rijtuigen

B 61 D      3/12                    .    .    met loopwerken die onderling zijn gekoppeld door vrachten

B 61 D      3/14                    .    .    met loopwerken die onderling zijn gekoppeld door lastdragers voor vrachttransport dicht bij de grond

B 61 D      3/16                    .    aangepast voor het vervoeren van speciale vrachten [4]

B 61 D      3/18                    .    .    voor voertuigen [4]

B 61 D      3/20                    .    .    voor expeditiecontainers [4]

 

B 61 D      5/00                    Tankwagons voor het vervoeren van vloeibaar materiaal (tankaspecten B65D 88/00, B65D 90/00 of F17C)

B 61 D      5/02                    .    met meer dan één tank

B 61 D      5/06                    .    Bevestigen van tanks; Carrosserieën en onderstellen uit één stuk

 

B 61 D      7/00                    Zelflossers (treinstellen met een platte bodem die omvormbaar zijn tot zelflossers B61D 3/06) [2]

B 61 D      7/02                    .    met losopeningen in de bodems (met een tweedelige carrosserie, waarbij wordt gelost door het kantelen van de beide delen B61D 9/00)

B 61 D      7/04                    .    .    waarbij de losopeningen boven het niveau van de assen liggen tijdens het lossen

B 61 D      7/06                    .    met openingen waarbij zowel tussen als buiten de wielen kan worden gelost

B 61 D      7/08                    .    met openingen waarbij alleen buiten de wielen kan worden gelost

B 61 D      7/10                    .    .    waarbij het lossen wordt ondersteund door het kantelen van de bodem

B 61 D      7/12                    .    met beweegbare storttrechters (B61D 9/00 heeft voorrang)

B 61 D      7/14                    .    Aanpassen van trechterelementen aan spoorwegen

B 61 D      7/16                    .    .    Afsluitelementen voor de losopeningen

B 61 D      7/18                    .    .    .    draaibaar

B 61 D      7/20                    .    .    .    schuivend

B 61 D      7/22                    .    .    .    Afdichtmiddelen daarvan

B 61 D      7/24                    .    .    .    Middelen voor het openen en sluiten

B 61 D      7/26                    .    .    .    .    mechanisch

B 61 D      7/28                    .    .    .    .    hydraulisch of pneumatisch

B 61 D      7/30                    .    .    .    .    geregeld door middelen buiten de rijtuigen

B 61 D      7/32                    .    .    Middelen voor het helpen laden en lossen

 

B 61 D      9/00                    Kipwagons

B 61 D      9/02                    .    gekenmerkt door de bedieningsmiddelen voor het kippen

B 61 D      9/04                    .    Aanpassen van railvoertuigelementen aan kipwagons

B 61 D      9/06                    .    .    Carrosserieën

B 61 D      9/08                    .    .    Onderstellen; Steunmiddelen of geleidingsmiddelen voor carrosserieën

B 61 D      9/10                    .    .    Inrichtingen voor het voorkomen van omslaan tijdens het kippen

B 61 D      9/12                    .    .    Carrosserietoebehoren of inrichtingen voor het kunnen regelen van de uitstroom bij het lossen

B 61 D      9/14                    .    Kipsystemen die worden geregeld door middelen naast het spoor

 

B 61 D    11/00                   Mijnkarren (B61D 5/00 tot B61D 9/00 hebben voorrang)

B 61 D    11/02                   .    Carrosserie-opbouw

 

B 61 D    13/00                   Tramrijtuigen

B 61 D    13/02                   .    Dubbeldekkers

 

B 61 D    15/00                   Andere wagons, bijv. steigerwagens; Aanpassen van voertuigen voor gebruik op spoorwegen (transporteuronderstellen waarmee over rails kan worden gereden B65G 41/02; machines met wielen die worden gebruikt bij het aanleggen of onderhouden van spoorwegen E01B)

B 61 D    15/02                   .    Kraanwagens (kraanloopwerk B66C)

B 61 D    15/04                   .    omvormbaar tot andere niet-voertuig apparatuur, bijv. tentoonstellingsruimten

B 61 D    15/06                   .    Schutwagons; Opstelling of constructie van spoorwagons voor het beschermen daarvan bij botsingen (stootblokken B61G 11/00)

B 61 D    15/08                   .    Railinspectielorries

B 61 D    15/10                   .    .    met de hand of voet voortbewogen

B 61 D    15/12                   .    .    door energie voortbewogen 

Carrosseriedetails van wagons of tramrijtuigen

 

B 61 D    17/00                   Constructiedetails van de carrosserie van rijtuigen (voor tankwagons B61D 5/00; voor zelflossers B61D 7/00; speciaal aangepaste carrosseriedetails voor kipwagons B61D 9/06; voor mijnkarren B61D 11/00)

B 61 D    17/02                   .    waarbij de luchtweerstand wordt verlaagd door het modificeren van de contouren

B 61 D    17/04                   .    met metalen carrosserieën; met samengestelde carrosseriebouwwerken, bijv. van metaal en hout

B 61 D    17/06                   .    .    Eindwanden

B 61 D    17/08                   .    .    Zijwanden

B 61 D    17/10                   .    .    Vloeren

B 61 D    17/12                   .    .    Daken (beweegbare of opvouwbare daken, afdekkingen of dekkleden B61D 39/00)

B 61 D    17/14                   .    .    .    met looppaden

B 61 D    17/16                   .    .    .    Noodluiken in daken

B 61 D    17/18                   .    .    Inwendige bekleding, bijv. isolerend

B 61 D    17/20                   .    .    Doorgangen tussen de wagons; Daarvoor aangepaste wagonuiteinden

B 61 D    17/22                   .    .    .    flexibel, bijv. balgvormig

B 61 D    17/24                   .    met carrosseriebouwwerken van hout

B 61 D    17/26                   .    met carrosseriebouwwerken van beton

 

B 61 D    19/00                   Speciaal aangepaste deurvoorzieningen voor railvoertuigen (sloten voor voertuigen E05B 77/00 tot E05B 85/00; bedieningsmechanismen voor deuren E05F) [14]

B 61 D    19/02                   .    bij rijtuigen

 

B 61 D    23/00                   Constructie van opstapjes voor wagons (ladders in het algemeen E06C)

B 61 D    23/02                   .    Opklapbare opstapjes voor wagons

 

B 61 D    25/00                   Raamvoorzieningen voor railvoertuigen (raamvoorzieningen bij voertuigen in het algemeen B60J; reinigen van voertuigramen B60S; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84)

 

Verwarmen, koelen, ventileren, verlichten of regelen van het klimaat bij railvoertuigen [9]

 

B 61 D    27/00                   Verwarmen, koelen, ventileren of regelen van het klimaat

 

B 61 D    29/00                   Opstelling van verlichtingsinrichtingen voor railvoertuigen

 

Meubilair of stoffering die horen bij railvoertuigen [9]

 

B 61 D    31/00                   Slaapaccommodatie

 

B 61 D    33/00                   Zitplaatsen

 

B 61 D    35/00                   Sanitair

 

B 61 D    37/00                   Ander meubilair of andere stoffering

 

Andere details die horen bij railvoertuigen [9]

 

B 61 D    39/00                   Wagonafdekkingen en dergelijke; Dekkleden; Beweegbare of opvouwbare daken

 

B 61 D    41/00                   Middelen voor het aanduiden van gereserveerde zitplaatsen; Waarschuwingstekens en dergelijke; Inrichtingen of voorzieningen in verband met kaartjes, bijv. kaartjeshouders; Houders voor vrachtbewijzen en dergelijke

B 61 D    41/02                   .    Houders of inrichtingen voor vrachtbewijzen en dergelijke

B 61 D    41/04                   .    Middelen voor het aanduiden van gereserveerde zitplaatsen

B 61 D    41/06                   .    Houders voor plaatsbewijzen

 

B 61 D    43/00                   Inrichtingen voor het gebruikmaken van de energie uit de bewegingen van de rijtuigen

 

B 61 D    45/00                   Middelen of inrichtingen voor het vastzetten of ondersteunen van vracht, inclusief bescherming tegen schokken

 

B 61 D    47/00                   Laadinrichtingen of losinrichtingen die zijn gecombineerd met rijtuigen, bijv. laadplatforms (gecombineerd met voertuigen in het algemeen B60P)

 

B 61 D    49/00                   Andere details