SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a)      systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)      systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)      door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 H    REMMEN OF ANDERE VERTRAGINGSAPPARATUUR DIE HOREN BIJ RAILVOERTUIGEN; OPSTELLING OF PLAATSING VAN REMMEN OF ANDERE VERTRAGINGSAPPARATUUR IN RAILVOERTUIGEN (elektrodynamisch remmen van voertuigen B60L, in het algemeen H02K; voorzieningen in railvoertuigen voor het verstellen van de wielremkracht voor het tegemoetkomen aan variabele rijtuigcondities of railcondities B60T 8/00; overbrengen van de remwerking van de opstartmiddelen naar de uiteindelijke rembedieningsinrichting, met extra energie of energie-aandrijving; Remsystemen met dergelijke overbrengingsmiddelen, bijv. luchtdrukremsystemen B60T 13/00; constructie, opstelling of bediening van kleppen in servoremsystemen B60T 15/00; componentdelen, details of accessoires van remsystemen B60T 17/00; remmen in het algemeen F16D)

 

B 61 H      1/00                    Toepassing of opstelling van remmen met één of meer remlichamen die samenwerken met de buitenrand van een wielvelg, een trommel en dergelijk (zelfwerkende remmen B61H 11/02; combinaties van verschillende soorten remmen B61H 11/14; wielen B60B)

 

B 61 H      3/00                    Toepassing of opstelling van remmen met één of meer naar buiten beweegbare remlichamen die samenwerken met het binnenvlak van een trommel en dergelijke (zelfwerkende remmen B61H 11/02; combinaties van verschillende soorten remmen B61H 11/14)

 

B 61 H      5/00                    Toepassing of opstelling van remmen met in hoofdzaak radiale remvlakken die in axiale richting worden samengedrukt, bijv. schijfremmen (zelfwerkende remmen B61H 11/02; combinaties van verschillende soorten remmen B61H 11/14)

 

B 61 H      7/00                    Remmen met remlichamen die samenwerken met het spoor (positieve spoorblokkeringen of spoorremmen die zijn vastgezet aan de rails B61K 7/00)

B 61 H      7/02                    .    Stopblokken, remschoenen of soortgelijke delen die op de rails aangrijpen

B 61 H      7/04                    .    .    vastgemaakt aan wagons

B 61 H      7/06                    .    .    .    Remschoenen

B 61 H      7/08                    .    .    .    .    elektromagnetisch bediend

B 61 H      7/10                    .    .    niet vastgemaakt

B 61 H      7/12                    .    Grijpers die onder wrijving samenwerken met het spoor

 

B 61 H      9/00                    Remmen die worden gekenmerkt door, of die zijn aangepast voor, hun toepassing bij speciale spoorsystemen of een speciaal doel

B 61 H      9/02                    .    voor kabelsporen en dergelijke

B 61 H      9/04                    .    voor het voorkomen of regelen van de beweging in één richting of, selectief, in alle richtingen

B 61 H      9/06                    .    voor het opslaan van energie tijdens de remwerking

 

B 61 H    11/00                   Niet elders ondergebrachte toepassing of opstelling van remapparatuur of vertragingsapparatuur; Combinaties van verschillende soorten of typen apparatuur

B 61 H    11/02                   .    van zelfwerkende remmen

B 61 H    11/04                   .    .    waarbij de remkracht wordt afgeleid van de asrotatie

B 61 H    11/06                   .    van hydrostatische, hydrodynamische of aërodynamische remmen

B 61 H    11/08                   .    .    met een pomp en dergelijke die het fluïdum laat circuleren, waarbij wordt geremd door het smoren van de circulatie

B 61 H    11/10                   .    .    Aërodynamische remmen met aan de rijtuigen bevestigde stuurflappen, bijv. spoilers

B 61 H    11/14                   .    Combinaties van verschillende soorten remmen, bijv. remblokken die aangrijpen op de wielvelg gecombineerd met schijfremmen

B 61 H    11/16                   .    Verwijderbare zelfstandig aangedreven remeenheden

 

B 61 H    13/00                   In werking stellen van de remmen van railvoertuigen (zelfwerkende remmen B61H 11/02; mechanismen voor het compenseren van slijtage B61H 15/00)

B 61 H    13/02                   .    In werking stellen met de hand of op een andere menselijke wijze

B 61 H    13/04                   .    .    door mechanismen met tandwielen

B 61 H    13/06                   .    In werking stellen of beïnvloeden van de remmen door tegendruk van de stootbuffers of de koppelinrichtingen, bijv. bufferremmen

B 61 H    13/20                   .    Overbrengingsmechanismen (mechanismen voor het compenseren voor slijtage B61H 15/00)

B 61 H    13/22                   .    .    voor het afremmen van één of meer wielen aan slechts één kant, bijv. voor locomotieven of motortreinstellen

B 61 H    13/24                   .    .    voor treinstellen of draaistellen met twee assen en één of meer remcilinders voor elk draaistel, waarbij de mechanismen aan elke kant onderling gekoppeld zijn

B 61 H    13/26                   .    .    voor treinstellen of draaistellen met meer dan twee assen of draaistellen, waarbij de mechanismen aan elke kant onderling gekoppeld zijn

B 61 H    13/28                   .    .    met een variabele hefboomwerking of een mechanisch overwicht voor een snelle opname

B 61 H    13/30                   .    .    verstelbaar voor het rekening houden met variaties in het rijtuiggewicht (voorzieningen voor het verstellen van de wielremkracht als reactie op voertuiggewicht of voertuigbelasting B60T 8/18)

B 61 H    13/32                   .    .    .    door het variëren van de werking van de remhefboom

B 61 H    13/34                   .    Details

B 61 H    13/36                   .    .    Remdwarsbalken; Ophanging daarvan

B 61 H    13/38                   .    .    Ophanging van overbrengingsmechanismen (B61H 13/36 heeft voorrang)

 

B 61 H    15/00                   Mechanismen voor het compenseren van slijtage, bijv. mechanismen voor het bijstellen bij verslapping