SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a)      systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)      systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)      door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 K    ANDERE HULPUITRUSTING VOOR SPOORWEGEN (remmen met energie-opslag B61H; beschermen van de spoorbaan tegen weersinvloeden E01B; reinigen van rails, sneeuwploegen E01H)

 

B 61 K      1/00                    Overbrengen van passagiers, artikelen of vracht naar of van bewegende treinen; Laten gaan of koppelen van voertuigen van of aan bewegende treinen

B 61 K      1/02                    .    overbrengen van artikelen naar of van bewegende treinen, bijv. postzakvangers

 

B 61 K      3/00                    Natmaken of smeren van rails of wielflenzen

B 61 K      3/02                    .    Apparatuur daarvoor gecombineerd met voertuigen

 

B 61 K      5/00                    Apparatuur voor het plaatsen van rijtuigen op het spoor; Ontspoorinrichtingen; Optillen of laten zakken van de assen of wielen van railvoertuigen (hijsapparatuur B66)

B 61 K      5/02                    .    Inrichtingen die vastzitten aan de rijtuigen; Draaiplateaus die deel uitmaken van de rijtuigen

B 61 K      5/04                    .    Inrichtingen die vastzitten aan het spoor

B 61 K      5/06                    .    .    Ontsporingsblokken of hersporingsblokken

 

B 61 K      7/00                    Stopblokken die vastzitten aan de spoorweg; Spoorremmen of vertragingsapparatuur die vastzitten aan de spoorweg; Zandsporen of dergelijke (remschoenen, wiggen, op het rijtuig gemonteerde stopblokken B61H)

B 61 K      7/02                    .    Spoorremmen of vertragingsapparatuur (bedieningsmechanismen voor aan het spoor bevestigde stopblokken B61L)

B 61 K      7/04                    .    .    met klemwerking

B 61 K      7/06                    .    .    .    mechanisch bediend

B 61 K      7/08                    .    .    .    pneumatisch of hydraulisch bediend

B 61 K      7/10                    .    .    elektrodynamisch (op voertuigen B60L)

B 61 K      7/12                    .    .    elektrisch bediend

B 61 K      7/14                    .    Zandsporen en dergelijke

B 61 K      7/16                    .    Meebewegende aan het spoor bevestigde stopblokken

B 61 K      7/18                    .    .    Stootblokken

B 61 K      7/20                    .    .    Meebewegende stopblokken voor de wielen

B 61 K      7/22                    .    .    Asblokken

 

B 61 K      9/00                    Profielmeters voor wagons; Detecteren of aangeven van oververhitting van componenten; Apparatuur op locomotieven of treinstellen voor het aanduiden van slechte baanvakken; Algemeen ontwerp van meetwagons

B 61 K      9/02                    .    Profielmeters, bijv. laadmallen

B 61 K      9/04                    .    Detectoren voor het aanduiden van de oververhitting van aslagers en dergelijke, bijv. in samenhang met het remsysteem voor het remmen bij een storing

B 61 K      9/06                    .    .    door het detecteren of aanduiden van warmtestraling van oververhitte assen

B 61 K      9/08                    .    Meetinstallaties voor spoorbaanonderzoek (toepassing van meetapparatuur of meetinrichtingen bij het aanleggen van spoorwegen E01B 35/00; meettechnieken G01)

B 61 K      9/10                    .    .    voor het detecteren van scheuren in rails of in raillassen

B 61 K      9/12                    .    Meten of onderzoeken van wielvelgen (meettechnieken G01)

 

B 61 K    11/00                   Onderhoud dat hoort bij locomotieven, bijv. het bijvullen met of het legen van water, zand en dergelijke bij de opslagplaatsen (optillen of laten zakken van assen of wielen B61K 5/00; vulstations voor stoomlocomotieven of locomotieven met een pneumatische accumulator B61C 8/00; toebehoren voor het toevoeren van water of brandstof bij locomotieven B61C 17/02; opnieuw bevoorraden van locomotieven met vaste brandstoffen B65G 67/18; wassen of reinigen van ketels F28G)

B 61 K    11/02                   .    Waterkolommen voor locomotieven

 

B 61 K    13/00                   Andere hulpmiddelen of accessoires voor spoorwegen (veiligheidsriemen of veiligheidsgordels A62B 35/00)

B 61 K    13/02                   .    Starthulpmiddelen voor treinstellen die de trekkracht aan de trekhaak versterken en dit overbrengen op de wielen

B 61 K    13/04                   .    Waarschuwingsinrichtingen die vastzitten aan rijtuigen voor passagiers; Veiligheidsinrichtingen voor het voorkomen van ongelukken met passagiers bij het binnengaan of verlaten van rijtuigen