SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 61        SPOORWEGEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “spoorwegsystemen” omvatten tevens:

                        (a       systemen waarin treinen of afzonderlijke personenrijtuigen of goederenwagons rijden op of worden geleid door op de bodem of hoger gelegen sporen in de vorm van rails, touwen, kabels of andere geleidingselementen voor wielen, rollen of glijdende antifrictie-inrichtingen (permanent vastgemaakt aan een continu tractie-element B65G 17/00);

                        (b)      systemen waarin voorzieningen voor het vervoeren of voortduwen van personen of ladingen vastzitten, bijv. door ophanging, aan een geleid sleeptouw of een geleide sleepkabel die hun pad van beweging bepaalt (kettingtransporteurs, schrapertransporteurs B65G 17/00 of B65G 19/00);

                        (c)      door een krachtbron aangedreven of vrij bewegende systemen van één der bovengenoemde soorten waarin rijtuigen, lastdragers of lasten selectief gekoppeld kunnen zijn aan of afgekoppeld kunnen worden van continue tractielichamen, bijv. kabels of kettingen.

 

B 61 L     GELEIDEN VAN SPOORWEGVERKEER; WAARBORGEN VAN DE VEILIGHEID VAN SPOORWEGVERKEER (remmen of hulpuitrusting B61H of B61K; constructie van wissels of kruisingen E01B) [12]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -         inrichtingen langs het spoor die samenwerken met treinen;

              -         signalen;

              -         bedienen van wissels en signalen;

              -         grendelinrichtingen;

              -         blokkeersystemen;

              -         ongelijkvloerse kruisingen.

 

B 61 L       1/00                    Inrichtingen langs het spoor die worden geregeld door wisselwerking met het rijtuig of een reeks rijtuigen (knalseinen B61L 5/00; bedienen van wissels of signalen door het passeren van een voertuig B61L 11/00 of B61L 13/00; bedienen van spoorbomen, of van spoorbomen en overwegsignalen, door een naderend rijtuig B61L 29/18) [12]

B 61 L       1/02                    .    Elektrische inrichtingen in samenhang met het spoor

B 61 L       1/04                    .    .    mechanisch in werking gesteld door een deel van het rijtuig

B 61 L       1/06                    .    .    in werking gesteld door vervorming van de rail; in werking gesteld door trilling in de rail

B 61 L       1/08                    .    .    magnetisch in werking gesteld; elektrostatisch in werking gesteld

B 61 L       1/10                    .    .    in werking gesteld door elektromagnetische straling; in werking gesteld door deeltjesstraling

B 61 L       1/12                    .    Elektrische inrichtingen in samenhang met trolliebovenleidingen

B 61 L       1/14                    .    Inrichtingen voor het aanduiden van het passeren van het einde van een rijtuig of een reeks rijtuigen

B 61 L       1/16                    .    Inrichtingen voor het tellen van de assen; Inrichtingen voor het tellen van de rijtuigen [12]

B 61 L       1/18                    .    Spoorstroomlopen (raillasverbindingen E01B 11/00, bijv. geïsoleerde raillassen E01B 11/54) [12]

B 61 L       1/20                    .    Veiligheidsvoorzieningen voor het voorkomen of aanduiden van storing van de inrichting, bijv. door lekstroom of bliksem

 

B 61 L       3/00                    Inrichtingen langs het spoor voor het regelen van inrichtingen op het rijtuig of de reeks rijtuigen, bijv. het lossen van een rem of het bedienen van een waarschuwingssignaal

B 61 L       3/02                    .    op geselecteerde plaatsen langs het spoor, bijv. met een intermitterende regeling

B 61 L       3/04                    .    .    mechanisch regelend

B 61 L       3/06                    .    .    elektromagnetisch of met deeltjesstraling regelend, bijv. met een lichtstraal [12]

B 61 L       3/08                    .    .    elektrisch regelend

B 61 L       3/10                    .    .    .    gebruikmakend van stroom die loopt tussen inrichtingen langs de route en inrichtingen op de reeks rijtuigen

B 61 L       3/12                    .    .    .    gebruikmakend van magnetische of elektrostatische inductie; gebruikmakend van radiogolven

B 61 L       3/14                    .    .    voor het afsnijden van de energietoevoer naar tractiemotoren van elektrisch voortbewogen rijtuigen

B 61 L       3/16                    .    Continue regeling langs de route

B 61 L       3/18                    .    .    gebruikmakend van elektrische stroom die loopt tussen inrichtingen langs de route en inrichtingen op het rijtuig of de reeks rijtuigen

B 61 L       3/20                    .    .    .    met verschillende frequenties of groepen gecodeerde pulsen

B 61 L       3/22                    .    .    gebruikmakend van magnetische of elektrostatische inductie; gebruikmakend van elektromagnetische straling

B 61 L       3/24                    .    .    .    met verschillende frequenties of groepen gecodeerde pulsen

 

B 61 L       5/00                    Plaatselijke bedieningsmechanismen voor wissels of op het spoor bevestigde stopblokken; Zichtbare of hoorbare signalen; Plaatselijke bedieningsmechanismen voor zichtbare of hoorbare signalen (B61L 11/00 heeft voorrang) [12]

B 61 L       5/02                    .    Mechanische inrichtingen voor het bedienen van wissels of stopblokken

B 61 L       5/04                    .    Inrichtingen met fluïdumdruk voor het bedienen van wissels of stopblokken

B 61 L       5/06                    .    Elektrische inrichtingen voor het bedienen van wissels of stopblokken

B 61 L       5/08                    .    Ondergrondse voorzieningen voor het in werking stellen, bijv. voor trambanen

B 61 L       5/10                    .    Grendelmechanismen voor wissels; Middelen voor het aanduiden van de instelling van wissels

B 61 L       5/12                    .    Zichtbare signalen

B 61 L       5/14                    .    .    Vormsignalen, bijv. semafoorarmen

B 61 L       5/16                    .    .    .    Plaatselijke bedieningsmechanismen voor vormsignalen

B 61 L       5/18                    .    .    Lichtsignalen; Daarmee samenhangende mechanismen, bijv. blinderingen

B 61 L       5/20                    .    Hoorbare signalen, bijv. een knalsein

B 61 L       5/22                    .    .    Inrichtingen voor het afgeven van de afgifte van knalseinen bij een bepaalde signaalpositie

B 61 L       5/24                    .    .    Vervangen van knalseinen

 

B 61 L       7/00                    Afstandsbediening van plaatselijke bedieningsmiddelen voor wissels, signalen of op het spoor bevestigde stopblokken (B61L 13/00 heeft voorrang; grendelvoorzieningen B61L 19/00) [12]

B 61 L       7/02                    .    gebruikmakend van mechanische transmissie, bijv. een draad of hefboom

B 61 L       7/04                    .    gebruikmakend van transmissie door fluïdumdruk

B 61 L       7/06                    .    gebruikmakend van elektrische transmissie

B 61 L       7/08                    .    .    Circuits

B 61 L       7/10                    .    .    .    voor lichtsignalen, bijv. voor het bewaken of het geven van retoursignalen

 

B 61 L       9/00                    Speciaal aangepaste verlichting voor wissels, vormsignalen of spoorbomen [12]

B 61 L       9/02                    .    niet-elektrisch

B 61 L       9/04                    .    elektrisch

 

B 61 L     11/00                   Bedienen van wissels vanaf het rijtuig of door passeren van het rijtuig

B 61 L     11/02                   .    gebruikmakend van mechanische wisselwerking tussen rijtuig en spoor

B 61 L     11/04                   .    .    Trailable wisselsloten

B 61 L     11/06                   .    .    met transmissie door fluïdumdruk

B 61 L     11/08                   .    gebruikmakend van elektrische of magnetische wisselwerking tussen rijtuig en spoor

 

B 61 L     13/00                   Bedienen van signalen vanaf het rijtuig of  door passeren van het rijtuig

B 61 L     13/02                   .    gebruikmakend van mechanische wisselwerking tussen rijtuig en spoor

B 61 L     13/04                   .    gebruikmakend van elektrische of magnetische wisselwerking tussen rijtuig en spoor

 

B 61 L     15/00                   Weergeefmiddelen op het rijtuig of de reeks rijtuigen voor signalen

B 61 L     15/02                   .    Weergeefmiddelen aan de voorzijde of achterzijde, bijv. licht

 

B 61 L     17/00                   Schakelsystemen voor rangeeremplacementen met rangeerheuvels [12]

B 61 L     17/02                   .    Details, bijv. voor het aanduiden van de mate van spoorbezetting

 

B 61 L     19/00                   Voorzieningen voor het koppelen van wissels en signalen door middel van één koppelinrichting [12]

B 61 L     19/02                   .    Koppelinrichtingen met een mechanische of door fluïdumdruk werkende bediening

B 61 L     19/04                   .    .    Details, bijv. een handhefboom of retoursignaalinrichting

B 61 L     19/06                   .    Koppelinrichtingen met een elektrische bediening

B 61 L     19/08                   .    .    Speciale voorzieningen voor de stroomtoevoer naar koppelinrichtingen

B 61 L     19/10                   .    .    met mechanische blokkeringen

B 61 L     19/12                   .    .    .    Details

B 61 L     19/14                   .    .    met elektrische blokkeringen

B 61 L     19/16                   .    .    .    Details

 

B 61 L     21/00                   Stationblokken tussen seinposten op een rangeerterrein [12]

B 61 L     21/02                   .    Mechanisch blokkeren en vrijgeven van de route; Herhaaldelijk blokkeren; Koppelen van semaforen

B 61 L     21/04                   .    Elektrisch blokkeren en vrijgeven van de route; Herhaaldelijk elektrisch blokkeren

B 61 L     21/06                   .    Aanduiden van de aanwezigheid van een rijtuig op een traject; Bewaken van het blokkeren en vrijgeven van de route

B 61 L     21/08                   .    Zendvoorzieningen en ontvangstvoorzieningen voor opdrachten tot het geven of weigeren van toestemming

B 61 L     21/10                   .    Voorzieningen voor treinen die elkaar op korte afstand volgen [12]

 

B 61 L     23/00                   Regelmiddelen, waarschuwingsmiddelen of soortgelijke veiligheidsmiddelen langs de route of tussen rijtuigen of reeksen rijtuigen [4]

B 61 L     23/02                   .    voor het langs het spoor aanduiden van het weigeren van remmen

B 61 L     23/04                   .    voor het bewaken van de mechanische toestand van het spoor

B 61 L     23/06                   .    voor het waarschuwen van mensen die werken langs het spoor

B 61 L     23/08                   .    voor het regelen van het verkeer in slechts één richting [12]

B 61 L     23/10                   .    .    handmatig bediend

B 61 L     23/12                   .    .    gedeeltelijk bediend door een trein

B 61 L     23/14                   .    .    automatisch bediend

B 61 L     23/16                   .    .    .    Speciaal aangepaste spoorstroomlopen voor het blokkeren van een baanvak

B 61 L     23/18                   .    .    .    speciaal aangepast voor het in stand houden van een veilige afstand tussen rijtuigen of treinstellen afhankelijk van de snelheid en verkeersdichtheid [8]

B 61 L     23/20                   .    .    .    waarbij opdrachten worden verzonden naar stations langs het spoor

B 61 L     23/22                   .    voor het regelen van het verkeer in twee richtingen over hetzelfde paar rails [12]

B 61 L     23/24                   .    .    gebruikmakend van token systemen, bijv. treinstafsystemen of tablets

B 61 L     23/26                   .    .    met middelen voor het in werking stellen van signalen vanaf het rijtuig of door passeren van het rijtuig

B 61 L     23/28                   .    .    gebruikmakend van niet-automatische blokkering vanaf een plaats langs het spoor

B 61 L     23/30                   .    .    gebruikmakend van automatische baanvakblokkering

B 61 L     23/32                   .    .    .    met een voorziening voor het blokkeren van passerende zijsporen

B 61 L     23/34                   .    Regelmiddelen, waarschuwingsmiddelen of soortgelijke veiligheidsmiddelen voor het weergeven van de afstand tussen rijtuigen of reeksen rijtuigen door het overzenden van signalen daartussen [4,8]

 

B 61 L     25/00                   Opnemen of aanduiden van posities of identiteiten van rijtuigen of reeksen rijtuigen of van de instelling van spoorapparatuur

B 61 L     25/02                   .    Aanduiden of opnemen van posities of identiteiten van rijtuigen of reeksen rijtuigen

B 61 L     25/04                   .    .    Aanduiden of opnemen van identiteiten van treinen

B 61 L     25/06                   .    Aanduiden of opnemen van de instelling van spoorapparatuur, bijv. van wissels of signalen

B 61 L     25/08                   .    .    Schematische borden

 

B 61 L     27/00                   Centrale verkeersregelsystemen

B 61 L     27/02                   .    Handmatige systemen

B 61 L     27/04                   .    Automatische systemen, bijv. geregeld door een trein; Overschakelen op handbesturing

 

B 61 L     29/00                   Veiligheidsmiddelen voor kruisend verkeer van wegen en sporen

B 61 L     29/02                   .    Afschermingen of obstakels voor het voorkomen van toegang tot het spoor (veehekken die vastzitten aan spoorbanen E01B 17/00)

B 61 L     29/04                   .    Spoorbomen voor ongelijkvloerse kruisingen

B 61 L     29/06                   .    .    meegevend voor voertuigen in één richting maar bediend in een andere richting

B 61 L     29/08                   .    Bedienen van spoorbomen; Gecombineerd bedienen van spoorbomen en signalen

B 61 L     29/10                   .    .    Middelen voor het vastzetten van spoorbomen in een gewenste positie

B 61 L     29/12                   .    .    Handmatige bediening

B 61 L     29/14                   .    .    .    mechanisch

B 61 L     29/16                   .    .    .    elektrisch

B 61 L     29/18                   .    .    Bediening door een naderend railvoertuig of reeks railvoertuigen

B 61 L     29/20                   .    .    .    mechanisch

B 61 L     29/22                   .    .    .    elektrisch

B 61 L     29/24                   .    Middelen voor het waarschuwen van wegverkeer dat een spoorboom is gesloten of gaat sluiten of dat treinverkeer nadert, bijv. voor het zichtbaar of hoorbaar waarschuwen

B 61 L     29/26                   .    .    mechanisch bediend

B 61 L     29/28                   .    .    elektrisch bediend

B 61 L     29/30                   .    .    .    Toezicht, bijv. bewakingssystemen

B 61 L     29/32                   .    .    .    Afstelling, bijv. vooruitlopende waarschuwingen voor een naderende trein

 

B 61 L     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]