SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 62        LANDVOERTUIGEN VOOR HET ANDERS DAN OVER RAILS REIZEN

 

B 62 B    MET DE HAND VOORTBEWOGEN VOERTUIGEN, BIJV. HANDKARREN OF KINDERWAGENS; SLEDEN (gekenmerkt door voortbeweging door dieren B62C; voortstuwing van sleden door aandrijver of motor B62M) [9]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “handkarren” omvat tevens met de hand voortbewogen inrichtingen met wielen, alsmede door voetgangers bestuurde, door een energiebron aangedreven voertuigen waarvan de aspecten algemeen gelden voor handkarren;

              -         “rollen” is vergelijkbaar aan wielen.

 

Handkarren

 

B 62 B      1/00                    Handkarren met één as voor het dragen van één of meer transportwielen; Uitrusting daarvoor

B 62 B      1/02                    .    waarin de wielas is geplaatst tussen de last en de handgrepen

B 62 B      1/04                    .    .    waarbij sprake is van verstelbare, inklapbaar, vastzetbare, afneembare of veranderbare delen

B 62 B      1/06                    .    .    waarbij sprake is van middelen voor het op hun plaats verankeren of vastzetten van te vervoeren objecten; Laaduitrusting of losuitrusting

B 62 B      1/08                    .    .    met hulpwielen die worden gebruikt tijdens het laden of lossen

B 62 B      1/10                    .    waarin de belasting volledig moet worden overgebracht op de wielen

B 62 B      1/12                    .    .    waarbij sprake is van verstelbare, inklapbare, vastzetbare, afneembare of veranderbare delen

B 62 B      1/14                    .    .    waarbij sprake is van middelen voor het op hun plaats verankeren of vastzetten van te vervoeren objecten; Laaduitrusting of losuitrusting

B 62 B      1/16                    .    .    waarbij sprake is van kantelbaar gemonteerde containers

B 62 B      1/18                    .    waarin de last is geplaatst tussen de wielas en de handgrepen, bijv. kruiwagens

B 62 B      1/20                    .    .    waarbij sprake is van inklapbare, vastzetbare, afneembare of veranderbare delen

B 62 B      1/22                    .    .    waarbij sprake is van middelen voor het op hun plaats verankeren of vastzetten van te vervoeren objecten; Laaduitrusting of losuitrusting

B 62 B      1/24                    .    .    waarbij sprake is van kantelbaar gemonteerde containers

B 62 B      1/26                    .    gekenmerkt door speciaal aangepaste steunen voor objecten met een specifieke vorm

 

B 62 B      3/00                    Handkarren met meer dan één as voor het dragen van transportwielen; Stuurinrichtingen daarvoor; Uitrusting daarvoor

B 62 B      3/02                    .    waarbij sprake is van verstelbare, inklapbare, vastzetbare, afneembare of veranderbare delen (B62B 3/14 heeft voorrang) [6]

B 62 B      3/04                    .    waarbij sprake is van middelen voor het op hun plaats verankeren of vastzetten van te vervoeren objecten; Uitrusting voor het hanteren van de last

B 62 B      3/06                    .    .    voor het eenvoudig van de grond vrijmaken van de last, bijv. lage heftrucks (inrichtingen die verplaatsbaar zijn op wielen en dergelijke voor het optillen of laten zakken van bulkgoederen of zware goederen bij het laden of lossen, bijv. vorkheftrucks, B66F 9/06)

B 62 B      3/065                  .    .    .    met hydraulische hefmiddelen [6]

B 62 B      3/08                    .    waarbij sprake is van kantelbaar gemonteerde containers (B62B 3/14 heeft voorrang) [6]

B 62 B      3/10                    .    gekenmerkt door speciaal aangepaste steunen voor objecten met een specifieke vorm

B 62 B      3/12                    .    gekenmerkt door een driewielige constructie (B62B 3/14 heeft voorrang) [6]

B 62 B      3/14                    .    gekenmerkt door voorzieningen voor het nesten of stapelen, bijv. winkelwagentjes [6]

B 62 B      3/16                    .    .    verticaal stapelbaar [6]

B 62 B      3/18                    .    .    nestbaar door middel van draaibare lastdragers of laststeundelen, bijv. manden [6]

 

B 62 B      5/00                    Speciaal aangepaste accessoires of details voor handkarren (B62B 9/00 heeft voorrang; wielen, assen of aslagers voor voertuigen B60B; zwenkwielen voor voertuigen, zwenkwielen in het algemeen B60B 33/00)

B 62 B      5/02                    .    met voorzieningen voor het opgaan of afgaan van trappen (speciaal aangepaste stoelen of persoonlijke transportmiddelen voor zieken of invaliden A61G 5/00) [8]

B 62 B      5/04                    .    Remmechanismen; Blokkeerinrichtingen tegen beweging

B 62 B      5/06                    .    Uitrusting voor het met de hand voortbewegen, bijv. sturen (voor fietsen B62K 11/14 of B62K 21/12)

B 62 B      5/08                    .    Kinderzitjes (B62B 3/14 heeft voorrang) [6]

 

Kinderwagens; Wandelwagens [9]

 

B 62 B      7/00                    Kinderwagens; Wandelwagens, bijv. poppenwagens

B 62 B      7/02                    .    met één wielas

B 62 B      7/04                    .    met meer dan één wielas; Stuurinrichtingen daarvoor

B 62 B      7/06                    .    .    inklapbaar of opvouwbaar

B 62 B      7/08                    .    .    .    in de richting van of loodrecht op de wielassen

B 62 B      7/10                    .    .    .    door het naar beneden vouwen van het koetswerk of door het terugtrekken van uitstekende delen in het doosvormige koetswerk

B 62 B      7/12                    .    .    omvormbaar, bijv. tot kindermeubilair of speelgoed (kinderstoelen die omvormbaar zijn tot duwstoelen A47D 1/06)

B 62 B      7/14                    .    .    met een afneembaar of roteerbaar gemonteerd koetswerk lichaam

 

B 62 B      9/00                    Speciaal aangepaste accessoires of details voor kinderwagens of wandelwagens (voor het kunnen reizen over sneeuw B62B 19/00)

B 62 B      9/02                    .    voor het opgaan of afgaan van trappen

B 62 B      9/04                    .    .    met glijders, bijv. slede-ijzers

B 62 B      9/06                    .    .    met hoge wielen en dergelijke

B 62 B      9/08                    .    Remmechanismen; Blokkeerinrichtingen tegen beweging

B 62 B      9/10                    .    Koetswerken voor wandelwagens; Uitrusting daarvoor (inklapbaar of opvouwbaar B62B 7/06; omvormbaar B62B 7/12)

B 62 B      9/12                    .    .    waarbij sprake is van verstelbare, vastzetbare of afneembare delen

B 62 B      9/14                    .    .    Kappen; Weerschermen; Cat netten

B 62 B      9/16                    .    Spatborden of beschermingsinrichtingen voor wielen

B 62 B      9/18                    .    Verende ophanging van koetswerken

B 62 B      9/20                    .    Sturen; Handgrepen

B 62 B      9/22                    .    Inrichtingen voor het laten schommelen of oscilleren

B 62 B      9/24                    .    Veiligheidsbeschermers voor kinderen, bijv. gordels (cat netten B62B 9/14; inrichtingen voor gebruik bij het leiden of ondersteunen van kinderen, bijv. veiligheidsgordels, A47D 13/08)

B 62 B      9/26                    .    Vastzetinrichtingen voor tassen of speelgoed

B 62 B      9/28                    .    Demonteerbare hulpzittingen

 

B 62 B    11/00                   Niet elders ondergebrachte, met de hand voortbewogen voertuigen (voortbewegen van voertuigen door de berijder B62M 1/00 of B62M 6/00) [10]

 

Sleden [9]

 

B 62 B    13/00                   Sleden met ijzers (ijsboten of zeilsleden B62B 15/00)

B 62 B    13/02                   .    gekenmerkt door de opstelling van de ijzers

B 62 B    13/04                   .    .    geplaatst op één lijn

B 62 B    13/06                   .    .    geplaatst in twee of meer parallelle lijnen

B 62 B    13/08                   .    .    .    met stuurinrichtingen

B 62 B    13/10                   .    .    .    .    waarbij de ijzers draaibare delen hebben; met een draaibaar middelste ijzer

B 62 B    13/12                   .    .    .    .    met kantelende of doorbuigende ijzers

B 62 B    13/14                   .    .    .    .    gecombineerd met reminrichtingen

B 62 B    13/16                   .    Inklapbare of opvouwbare sleden

B 62 B    13/18                   .    Voertuigen met afwisselend te gebruiken ijzers en wielen

 

B 62 B    15/00                   Andere sleden; IJsboten of zeilsleden

 

B 62 B    17/00                   Accessoires of details van sleden

B 62 B    17/02                   .    IJzers (vastzetbaar aan of voor het vervangen van voertuigwielen B62B 19/00)

B 62 B    17/04                   .    .    verend opgehangen

B 62 B    17/06                   .    Bovenbouw; Hulpstukken daarvoor

B 62 B    17/08                   .    Reminrichtingen

 

B 62 B    19/00                   IJzers voor het vervoeren van voertuigen met wielen voor het kunnen reizen over ijs of sneeuw

B 62 B    19/02                   .    vastzetbaar aan wielen

B 62 B    19/04                   .    voor het vervangen van wielen