SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 62        LANDVOERTUIGEN VOOR HET ANDERS DAN OVER RAILS REIZEN

 

B 62 C    DOOR DIEREN GETROKKEN RIJTUIGEN

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen alleen rijtuigen of delen daarvan, voorzover de relevante aspecten essentieel zijn voor door dieren getrokken rijtuigen.

              (2)      Onder deze subklasse vallen geen door dieren getrokken rijtuigen waarbij geen sprake is van aspecten zoals genoemd in Aantekening (1) hierboven. Zij worden beschouwd als aanhangers welke vallen onder klasse B60 of subklasse B62D, of als sleden welke vallen onder subklasse B62B.

 

B 62 C      1/00                    Soorten rijtuigen

B 62 C      1/02                    .    Passagiersrijtuigen

B 62 C      1/04                    .    Lastdragende rijtuigen

B 62 C      1/06                    .    .    omvormbaar, bijv. met verlengbare delen of met een veranderbaar wielspoor

B 62 C      1/08                    .    Wedstrijdrijtuigen, bijv. sulkies

 

B 62 C      3/00                    Onderstellen of loopwerk van rijtuigen; Assteunen (onderstellen voor het ondersteunen van landbouwgereedschap of landbouwapparatuur A01B 35/30, A01B 39/24 of A01B 51/00)

B 62 C      3/02                    .    Voorwieldragers; Draaistellen; Stuurmechanismen voor draaistellen

 

B 62 C      5/00                    Trekwerk (trektuigen B68B 3/00)

B 62 C      5/02                    .    Drijfassen, palen of lamoenen; Bevestigingen daarvan, bijv. verend of verstelbaar

B 62 C      5/04                    .    Zwaaibomen; Bevestigingen daarvan; Trekbalansen voor een span trekdieren; Bevestigingen voor zelen

 

B 62 C      7/00                    Speciaal aangepaste remmechanismen en rembesturingsinrichtingen voor door dieren getrokken rijtuigen

B 62 C      7/02                    .    Mechanismen voor het blokkeren van grondwielen, bijv. door het tegenhouden van de spaken

B 62 C      7/04                    .    Automatische rembesturingsinrichtingen

 

B 62 C      9/00                    Dragers of houders voor zwepen; Teugelhouders die deel uitmaken van of vastzitten aan rijtuigen (teugels of zwepen op zich B68B)

 

B 62 C    11/00                   Niet elders ondergebracht beveiligingstoebehoren, bijv. voor het snel vrij kunnen laten van op hol geslagen dieren

B 62 C    11/02                   .    Toebehoren voor het losmaken van lamoenen

B 62 C    11/04                   .    .    gecombineerd met het automatisch remmen

 

B 62 C    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]