SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 62        LANDVOERTUIGEN VOOR HET ANDERS DAN OVER RAILS REIZEN 

 

B 62 D    MOTORVOERUIGEN; AANHANGERS (sturen of langs een gewenst spoor leiden van landbouwmachines of landbouwwerktuigen A01B 69/00; wielen, zwenkwielen, assen, vergroten van wielkleefkracht B60B; voertuigbanden, opblazen of verwisselen van een band B60C; verbindingen tussen voertuigen bij bijvoorbeeld een reeks voertuigen B60D; voertuigen voor gebruik op rails en op de weg, amfibievoertuigen of veranderbare voertuigen B60F; ophangingvoorzieningen B60G; verwarmingsinrichtingen, koelinrichtingen, ventilatie-inrichtingen of andere luchtbehandelingsinrichtingen B60H; ramen, windschermen, niet-vaste daken, deuren of soortgelijke inrichtingen, beschermende afdekkingen voor niet in gebruik zijnde voertuigen B60J; voorzieningen met voortstuwingseenheden, hulpaandrijvingen, overbrengingen, besturingen, instrumentatie of dashboards B60K; elektrische uitrusting of voortstuwing van elektrisch voortbewogen voertuigen B60L; stroomtoevoer voor elektrisch voortbewogen voertuigen B60M; niet elders ondergebrachte passagiersaccommodatie B60N; aanpassingen voor vrachttransport of voor het vervoeren van speciale lasten of objecten B60P; opstelling van signaleringsinrichtingen of verlichtingsinrichtingen, de bevestiging of ondersteuning daarvan of circuits daarvoor, voor voertuigen in het algemeen B60Q; niet elders ondergebrachte voertuigen, voertuigtoebehoren of voertuigdelen B60R; niet elders ondergebracht onderhoud, reinigen, repareren, ondersteunen, optillen of manoeuvreren B60S; remvoorzieningen, rembesturingssystemen of delen daarvan B60T; luchtkussenvoertuigen B60V; motorfietsen, accessoires daarvoor B62J of B62K; testen van voertuigen G01M)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “voertuigen” omvat motorvoertuigen en aanhangers;

              -         “aanhangwagens” omvat voorwagens of zijspanwagens.

 

Besturen van motorvoertuigen of aanhangers [3,9]

 

B 62 D      1/00                    Stuurregelaars, d.w.z. middelen voor het op gang brengen van een richtingsverandering van het voertuig [4,5]

B 62 D      1/02                    .    op het voertuig gemonteerd

B 62 D      1/04                    .    .    Handwielen

B 62 D      1/06                    .    .    .    Velgen, bijv. met verwarmingsmiddelen; Siervelgen (B62D 1/11 heeft voorrang) [5]

B 62 D      1/08                    .    .    .    Spaken, bijv. verend (B62D 1/11 heeft voorrang) [5]

B 62 D      1/10                    .    .    .    Naven; Verbinden van naven met stuurkolommen, bijv. verstelbaar (B62D 1/11 heeft voorrang) [5]

B 62 D      1/11                    .    .    .    met voorzieningen voor het absorberen van energie, bijv. door meebewegen of inklappen (stootbekleding aan het stuurwiel B60R 21/05; schokdempers waarbij gebruik wordt gemaakt van het plastisch vervormen van lichamen in het algemeen F16F 7/12) [5]

B 62 D      1/12                    .    .    Handhefbomen

B 62 D      1/14                    .    .    .    Stuurstangen, d.w.z. handhefbomen die op stuurkolommen werken

B 62 D      1/16                    .    .    Stuurkolommen

B 62 D      1/18                    .    .    .    meebewegend of verstelbaar, bijv. kantelbaar (stootbekleding aan de stuurkolom B60R 21/05)

 

              Aantekening

 

              Groep B62D 1/181 heeft voorrang boven de groepen B62D 1/183 tot B62D 1/187. [7]

 

B 62 D      1/181                  .    .    .    .    met door vermogen in werking gestelde verstelling, bijv. met een positiegeheugen [7]

B 62 D      1/183                  .    .    .    .    verstelbaar tussen gebruiksposities en rustposities, bijv. voor het verbeteren van de toegang [7]

B 62 D      1/184                  .    .    .    .    Mechanismen voor het blokkeren van kolommen in geselecteerde posities [7]

B 62 D      1/185                  .    .    .    .    verstelbaar door axiale verplaatsing, bijv. telescopisch (B62D 1/183, B62D 1/187 en B62D 1/19 hebben voorrang) [7]

B 62 D      1/187                  .    .    .    .    met kantelverstelling; met kantelverstelling en axiale verstelling (B62D 1/183 en B62D 1/19 hebben voorrang) [7]

B 62 D      1/189                  .    .    .    .    waarbij de gehele stuurkolom als eenheid kan worden gekanteld [7]

B 62 D      1/19                    .    .    .    .    met voorzieningen voor het absorberen van energie, bijv. door meebewegen of inklappen (schokdempers waarbij gebruik wordt gemaakt van het plastisch vervormen van lichamen in het algemeen F16F 7/12) [5]

B 62 D      1/20                    .    .    .    Verbinden van een stuurkolom met de stuuroverbrenging

B 62 D      1/22                    .    .    Omschakelbare stuurregelelementen, bijv. voor het leren rijden

B 62 D      1/24                    .    niet op het voertuig gemonteerd

B 62 D      1/26                    .    .    mechanisch, bijv. door een niet-belaste geleider (spoorwegen B61)

B 62 D      1/28                    .    .    niet-mechanisch

 

B 62 D      3/00                    Stuuroverbrengingen (door een energiebron ondersteund of aangedreven B62D 5/00; stuuroverbrengingsmechanismen B62D 7/00; voor niet-doorbuigende wielen B62D 11/00; overbrenging in het algemeen F16H)

B 62 D      3/02                    .    mechanisch

B 62 D      3/04                    .    .    in de vorm van wormwielen

B 62 D      3/06                    .    .    .    met een schroef en moer

B 62 D      3/08                    .    .    .    .    gebruikmakend van tussenliggende kogels en dergelijke

B 62 D      3/10                    .    .    .    met een wormwiel dat aangrijpt in een sectoroverbrenging of een roloverbrenging

B 62 D      3/12                    .    .    in de vorm van een tandheugel en rondsel

B 62 D      3/14                    .    hydraulisch

 

B 62 D      5/00                    Door een energiebron ondersteunde of aangedreven besturing (voor niet-doorbuigende wielen B62D 11/00; servomotoren met fluïdumdruk in het algemeen F15B)

B 62 D      5/02                    .    mechanisch, bijv. gebruikmakend van een aftakasmechanisme voor het opnemen van energie van een roterende drijfas van het voertuig en het doorgeven daarvan aan de stuuroverbrenging

B 62 D      5/04                    .    elektrisch, bijv. gebruikmakend van een elektrische servomotor die gekoppeld is met of die deel uitmaakt van de stuuroverbrenging

B 62 D      5/06                    .    met een fluïdum, d.w.z. gebruikmakend van een fluïdum onder druk voor de meeste of voor alle kracht die nodig is voor het besturen van een voertuig [4]

B 62 D      5/065                  .    .    gekenmerkt door speciaal aangepaste middelen voor het variëren van de toevoer naar wens van een drukfluïdum , bijv. bij afname of als variabele assistentie [7]

B 62 D      5/07                    .    .    Toevoeren van het fluïdum onder druk voor het besturen waarbij tevens wordt toegevoerd aan andere verbruikers [4]

B 62 D      5/08                    .    .    gekenmerkt door het soort gebruikte kleppen (kleppen in het algemeen F16K) [4]

B 62 D      5/083                  .    .    .    Rotatiekleppen [4]

B 62 D      5/087                  .    .    .    Schuifspoelkleppen [4]

B 62 D      5/09                    .    .    gekenmerkt door middelen voor het in werking stellen van kleppen [4]

B 62 D      5/093                  .    .    .    Telemotoren die worden aangedreven door de stuurwielbeweging (hydraulische stuuroverbrengingen B62D 3/14) [4]

B 62 D      5/097                  .    .    .    .    gerotor type [4]

B 62 D      5/10                    .    .    gekenmerkt door het soort krachteenheid [4]

B 62 D      5/12                    .    .    .    Zuigermotoren [4]

B 62 D      5/14                    .    .    .    Rotatiemotoren [4]

B 62 D      5/16                    .    .    .    Expansiekamers met flexibele wand [4]

B 62 D      5/18                    .    .    gekenmerkt door de middelen voor het overbrengen van vermogen [4]

B 62 D      5/20                    .    .    speciaal aangepast voor een specifiek soort stuuroverbrenging of een specifieke toepassing (stuuroverbrengingen op zich B62D 3/00; stuuroverbrengingsmechanismen die niet worden gekenmerkt door energie-ondersteuning of energie-aandrijving B62D 7/00) [4]

B 62 D      5/22                    .    .    .    voor een overbrenging met tandheugel en rondsel [4]

B 62 D      5/24                    .    .    .    voor een overbrenging met een wormwiel [4]

B 62 D      5/26                    .    .    .    voor draaibare assen [4]

B 62 D      5/28                    .    .    .    voor draaibare draaistellen [4]

B 62 D      5/30                    .    .    Veiligheidsinrichtingen, bijv. vervangende noodstroomtoevoer of noodstroomtransmissie voor het waarborgen van de besturing bij wegvallen van de hoofdstuurmiddelen [4]

B 62 D      5/32                    .    .    .    voor telemotorsystemen [4]

 

B 62 D      6/00                    Voorzieningen voor het automatisch regelen van de besturing afhankelijk van de rijcondities die worden waargenomen en waarop wordt gereageerd, bijv. regelcircuits (middelen voor het op gang brengen van een richtingsverandering B62D 1/00; stuurkleppen B62D 5/06; gecombineerd met middelen voor het laten overhellen van de carrosserie of de wielen van een voertuig in bochten B62D 9/00) [4,6]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de van toepassing zijnde groep uit de groepen B62D 1/00 tot B62D 5/00, of B62D 7/00 tot B62D 19/00, als andere aspecten van het stuursysteem van belang zijn. [5,17]

              (2)      In deze groep (maar met uitsluiting van de groepen B62D 6/02 tot B62D 6/10) is het gewenst om de indexcodes van de groepen B62D 101/00 tot B62D 137/00 toe te voegen. [5,17]

 

B 62 D      6/02                    .    alleen reagerend op voertuigsnelheid [4]

B 62 D      6/04                    .    alleen reagerend op krachten die de gewenste koers van het voertuig verstoren, bijv. krachten die dwars op de rijrichting van het voertuig werken [4]

B 62 D      6/06                    .    alleen reagerend op trillingdempers van een voertuig (stuurdempers voor fietsen B62K 21/08) [4]

B 62 D      6/08                    .    alleen reagerend op opgenomen torsie [6]

B 62 D      6/10                    .    .    gekenmerkt door de middelen voor het waarnemen van torsie [6]

 

B 62 D      7/00                    Stuuroverbrengingsmechanismen; Asstompen of bevestigingen daarvoor (B62D 13/00 heeft voorrang; door een energiebron ondersteunde of aangedreven besturing B62D 5/00) [5]

B 62 D      7/02                    .    voor draaibare draaistellen

B 62 D      7/04                    .    .    met meer dan één wiel

B 62 D      7/06                    .    voor afzonderlijk draaibare wielen, bijv. met fuseepennen

B 62 D      7/08                    .    .    waarbij de draaiingsassen zich in één vlak dwars op de centrale voertuigas bevinden

B 62 D      7/09                    .    .    .    gekenmerkt door middelen voor het variëren van de verhouding tussen de stuurhoeken van de bestuurde wielen (automatisch variëren van de verhouding afhankelijk van de rijcondities B62D 6/00) [5]

B 62 D      7/10                    .    .    .    met een stuuroverbrenging met enkele uitvoer

B 62 D      7/12                    .    .    .    met een stuuroverbrenging met dubbele uitvoer

B 62 D      7/14                    .    .    waarbij de draaiingsassen zich in meer dan één vlak dwars op de centrale voertuigas bevinden, bijv. bij het besturen van alle wielen

B 62 D      7/15                    .    .    .    gekenmerkt door middelen voor het variëren van de verhouding tussen de stuurhoeken van de bestuurde wielen (automatisch variëren van de verhouding afhankelijk van de rijcondities B62D 6/00) [5]

B 62 D      7/16                    .    Opstelling van stangoverbrengingen (draaipunten op zich F16C)

B 62 D      7/18                    .    Stuurscharniergewrichten; Fuseepennen

B 62 D      7/20                    .    Schakels, bijv. spoorstangen (middelen voor het verstellen van wielvlucht, naloop of toespoor B62D 17/00)

B 62 D      7/22                    .    Voorzieningen voor het verminderen of elimineren van een reactie, bijv. trilling, van delen van het stuursysteem, bijv. wielen [5]

 

B 62 D      9/00                    Niet elders ondergebracht besturen van doorbuigende wielen (stuurstandaanwijzer B62D 15/02)

B 62 D      9/02                    .    gecombineerd met middelen voor het naar binnen laten overhellen van een voertuigcarrosserie in bochten

B 62 D      9/04                    .    gecombineerd met middelen voor het laten overhellen van voertuigwielen in bochten (B62D 9/02 heeft voorrang) [5]

 

B 62 D    11/00                   Besturen van niet-doorbuigende wielen; Besturen van rupsbanden en dergelijke

B 62 D    11/02                   .    door het verschillend aandrijven van grond-aanrakende elementen aan tegenovergestelde zijden van het voertuig

B 62 D    11/04                   .    .    door middel van afzonderlijke energiebronnen

B 62 D    11/06                   .    .    door middel van één hoofdenergiebron

B 62 D    11/08                   .    .    .    gebruikmakend van remmen of aandrijfkoppelingen als hoofdstuurmiddelen

B 62 D    11/10                   .    .    .    gebruikmakend van overbrengingen met een verschillende vermogensuitvoer aan tegenoverliggende zijden, bijv. dubbele drijfwerken, differentiëlen of epicycloïde-drijfwerken

B 62 D    11/12                   .    .    .    .    gebruikmakend van afzonderlijke versnellingsoverbrengingen

B 62 D    11/14                   .    .    .    .    waarbij de verschillende energie-uitvoer wordt veroorzaakt door extra energietoevoer aan één zijde, bijv. energie die afkomstig is van een tweede energiebron

B 62 D    11/16                   .    .    .    .    .    waarbij de extra energietoevoer mechanisch wordt toegevoerd

B 62 D    11/18                   .    .    .    .    .    waarbij de extra energietoevoer hydraulisch wordt toegevoerd

B 62 D    11/20                   .    Rupsbandbesturing met een draaibaar draaistel voor het dragen van een rupsband (B62D 11/02 heeft voorrang)

B 62 D    11/22                   .    Rupsbandbesturing die wordt veroorzaakt door het afbuigen van rupsbandrollen en dergelijke

B 62 D    11/24                   .    Speciaal aangepaste rupsbandbesturing voor voertuigen met zowel bestuurbare wielen als rupsbanden

 

B 62 D    12/00                   Speciaal aangepaste besturing voor tandemvoertuigen of voertuigen met onderling draaibaar verbonden frames (besturen van rupsbanden en dergelijke B62D 11/00; speciaal aangepaste besturing voor aanhangers B62D 13/00) [4]

B 62 D    12/02                   .    voor tandemvoertuigen [4]

 

B 62 D    13/00                   Speciaal aangepaste besturing voor aanhangers (gecombineerde tractiekoppelingen en stuurkoppelingen B60D)

B 62 D    13/02                   .    voor centraal draaibare assen

B 62 D    13/04                   .    voor apart draaibare wielen

B 62 D    13/06                   .    voor het achteruitrijden van een gewoonlijk getrokken aanhanger

 

B 62 D    15/00                   Niet elders ondergebrachte besturing

B 62 D    15/02                   .    Stuurstandaanwijzers [4]

 

B 62 D    17/00                   Middelen op een voertuig voor het verstellen van wielvlucht, naloop of toespoor

 

B 62 D    19/00                   Schuifstangen, d.w.z. afstandslichamen

 

Onderstellen; Bovenbouw; Carrosserieën

 

B 62 D    21/00                   Onderstellen, d.w.z. een chassisframe waarop een carrosserie kan zijn gemonteerd (gecombineerd frame en carrosserie B62D 23/00)

B 62 D    21/02                   .    met in lengterichting of dwars aangebrachte framelichamen [4]

B 62 D    21/03                   .    .    waarbij dwarslichamen zorgen voor ondersteuning van de carrosserie [4]

B 62 D    21/04                   .    .    in de vorm van één lengtedeel

B 62 D    21/05                   .    .    in de vorm van een toegeknepen frame, d.w.z. gevormd uit tenminste twee lengteprofielen die zijn verbonden door andere lengteprofieldelen met een kleinere dwarsafmeting [4]

B 62 D    21/06                   .    met een X-vormige of gaffelvormige constructie, d.w.z. met lichamen die een X of een gaffel vormen bij een bovenaanzicht van het frame

B 62 D    21/07                   .    in de vorm van een wide-hipped frame, d.w.z. een breed doosvormig middenstuk met smallere delen die vanuit het genoemde middenstuk uitsteken in zowel voorwaartse als achterwaartse richtingen [4]

B 62 D    21/08                   .    opgebouwd uit in elkaar gevlochten dwarsliggers (“Fachwerkrahmen”)

B 62 D    21/09                   .    Middelen voor het monteren van last-dragende vlakken [4]

B 62 D    21/10                   .    met een plaatvormig hoofdlichaam

B 62 D    21/11                   .    met verende middelen voor de ophanging [4]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep valt geen materie die in eerste instantie verband houdt met de ophanging met slechts een nominaal recitatie van de framebouw, welke valt onder subklasse B60G. [4]

 

B 62 D    21/12                   .    opgebouwd uit gemakkelijk demonteerbare delen

B 62 D    21/14                   .    van een verstelbare lengte of breedte

B 62 D    21/15                   .    met middelen voor het absorberen van inslagen, bijv. een frame dat blijvend of tijdelijk verandert van vorm of afmeting bij botsing met een andere lichaam (bumpers B60R 19/02; schokdempers in het algemeen F16F) [4]

B 62 D    21/16                   .    met een compartiment voor fluïdumopslag [4]

B 62 D    21/17                   .    voor het vormen van leidingmiddelen voor een fluïdum of elektriciteitskabels, of met andere middelen voor het overbrengen van een kracht of signaal [4]

B 62 D    21/18                   .    gekenmerkt door het soort voertuig en niet vallend onder de groepen B62D 21/02 tot B62D 21/17 [4]

B 62 D    21/20                   .    .    in de vorm van een aanhanger, d.w.z. een specifiek geconstrueerd frame voor gebruik in een voertuig zonder energiebron [4]

 

B 62 D    23/00                   Gecombineerde bovenbouw en frame, d.w.z. schaalconstructies (bovenbouwsubeenheden B62D 25/00)

 

B 62 D    24/00                   Verbindingen tussen carrosserie en voertuigframe (B62D 23/00 en B62D 33/077 hebben voorrang) [5]

B 62 D    24/02                   .    Carrosserieën die niet bedoeld zijn om ten opzichte van het voertuigframe te bewegen en die gemonteerd zijn op trilling-absorberende bevestigingen, bijv. op stootkussens van rubber [5]

B 62 D    24/04                   .    Carrosserieën die gemonteerd zijn op een verende ophanging om ten opzichte van het voertuigframe te kunnen bewegen [5]

 

B 62 D    25/00                   Bovenbouwsubeenheden; Niet elders ondergebrachte delen of details

B 62 D    25/02                   .    Zijpanelen

B 62 D    25/04                   .    Deurstijlen

B 62 D    25/06                   .    Vaste daken (niet-vaste daken of daken met beweegbare panelen B60J 7/00; dakbekleding B60R 13/02; isolatie-elementen B60R 13/08)

B 62 D    25/07                   .    .    met middelen voor het afvoeren of geleiden van water, die één geheel vormen met het dak [4]

B 62 D    25/08                   .    Voorstukken en achterstukken

B 62 D    25/10                   .    .    Motorkappen of kofferdeksels

B 62 D    25/12                   .    .    .    Delen of details daarvan (sloten E05B; scharnieren E05D; tegenwichtmiddelen E05F; veren F16F)

B 62 D    25/13                   .    .    .    .    Afbuigmiddelen voor water [5]

B 62 D    25/14                   .    .    Dashboards als deel van een bovenbouw (andere dashboardaspecten B60K)

B 62 D    25/16                   .    .    Spatborden; Wielafdekpanelen (uitgerust met middelen voor het van wielen of banden verwijderen van vreemd materiaal B60S)

B 62 D    25/18                   .    .    .    Delen of details daarvan, bijv. spatlappen

B 62 D    25/20                   .    Vloeren of bodemdelen

B 62 D    25/22                   .    Treeplanken, opstapjes en dergelijke als deel van een bovenbouw (andere voorzieningen van opstapjes, ladders of treeplanken bij voertuigen B60R)

B 62 D    25/24                   .    Bovenbouwdelen met toegangsopeningen met beweegbare of verwijderbare afsluitingen (inlaatbedekkingen voor de brandstoftankinlaat bij voertuigen B60K 15/05) [5]

 

B 62 D    27/00                   Verbindingen tussen bovenbouwdelen

B 62 D    27/02                   .    stijf

B 62 D    27/04                   .    verend

B 62 D    27/06                   .    gemakkelijk demonteerbaar

 

B 62 D    29/00                   Bovenbouw die worden gekenmerkt door hun materiaal

B 62 D    29/02                   .    voornamelijk van hout

B 62 D    29/04                   .    voornamelijk van synthetisch materiaal (bewerken van kunststoffen of plastische substanties B29)

 

B 62 D    31/00                   Bovenbouw voor passagiersvoertuigen (speciaal aangepaste passagiersvoertuigen bij vliegtuigen of luchthavengebouwen B64F 1/31)

B 62 D    31/02                   .    voor het vervoeren van grote aantallen passagiers, bijv. een autobus

B 62 D    31/04                   .    met meer dan één dek

 

B 62 D    33/00                   Bovenbouw voor last-dragende voertuigen (met een beweegbaar last-dragend element B60P; bekleding B60R 13/00)

B 62 D    33/02                   .    Platforms; Open vrachtcompartimenten

B 62 D    33/023                  .    .    Opbouw van zijplaten of achterkleppen [5]

B 62 D    33/027                  .    .    .    beweegbaar [5]

B 62 D    33/03                   .    .    .    .    naar beneden zwaaiend [5]

B 62 D    33/033                  .    .    .    .    verwijderbaar [5]

B 62 D    33/037                  .    .    .    .    Veersloten daarvoor [5]

B 62 D    33/04                   .    Gesloten vrachtcompartimenten

B 62 D    33/06                   .    Chauffeurscabines

B 62 D    33/063                  .    .    beweegbaar van de ene positie naar tenminste één andere positie, bijv. kantelbaar, draaibaar om een verticale as of verplaatsbaar van de ene kant van het voertuig naar de andere [5]

B 62 D    33/067                  .    .    .    kantelbaar [5]

B 62 D    33/07                   .    .    .    .    gekenmerkt door de inrichting voor het blokkeren van de cabine in de gekantelde positie of de rijpositie [5]

B 62 D    33/073                  .    .    .    gekenmerkt door speciale aanpassingen van voertuigregelinrichtingen [5]

B 62 D    33/077                  .    gekenmerkt door de verbinding tussen bovenbouw en voertuigframe [5]

B 62 D    33/08                   .    .    met stelmiddelen (B62D 33/10 heeft voorrang) [5]

B 62 D    33/10                   .    .    met middelen voor het ophangen van de bovenbouw aan het frame [5]

 

B 62 D    35/00                   Carrosserieën die worden gekenmerkt door de stroomlijning

B 62 D    35/02                   .    Stroomlijning van de bodems

 

B 62 D    37/00                   Stabiliseren van carrosserieën zonder het regelen van ophangvoorzieningen

B 62 D    37/02                   .    met aërodynamische middelen

B 62 D    37/04                   .    door middel van verplaatsbare massa’s

B 62 D    37/06                   .    .    gebruikmakend van gyroscopen

 

B 62 D    39/00                   Niet elders ondergebrachte carrosserieën

 

B 62 D    41/00                   Toebehoren voor het identificeren van voertuigen ingeval van een botsing; Toebehoren voor het markeren of opnemen van botsplekken

 

B 62 D    43/00                   Voorzieningen voor het opbergen, vasthouden of monteren van een reservewiel

B 62 D    43/02                   .    buiten de carrosserie

B 62 D    43/04                   .    .    vastgemaakt onder de carrosserie

B 62 D    43/06                   .    in de carrosserie

B 62 D    43/08                   .    .    en in hoofdzaak verticaal aangebracht

B 62 D    43/10                   .    .    en in hoofdzaak horizontaal aangebracht

 

Motorvoertuigen of aanhangers geklasseerd naar soort; Niet elders ondergebrachte delen of accessoires daarvan [9]

 

B 62 D    47/00                   Motorvoertuigen of aanhangers voor met name het vervoeren van passagiers (bovenbouw B62D 31/00) [3]

B 62 D    47/02                   .    voor grote aantallen passagiers, bijv. een autobus

 

B 62 D    49/00                   Trekkers (waarbij de bestuurder naast het voertuig loopt B62D 51/04; rupsbandaspecten B62D 55/00)

B 62 D    49/02                   .    aangepast voor het opnemen van hefinrichtingen

B 62 D    49/04                   .    aangepast voor het opnemen van duwinrichtingen

B 62 D    49/06                   .    aangepast voor meerdere doeleinden

B 62 D    49/08                   .    met middelen voor het voorkomen van het omslaan of kantelen (veiligheidsinrichtingen voor het regelen van een voortstuwingseenheid, speciaal aangepast voor of ondergebracht in voertuigen B60K 28/00) [4]

 

B 62 D    51/00                   Motorvoertuigen die worden gekenmerkt doordat de bestuurder niet zit

B 62 D    51/02                   .    waarbij de bestuurder staat in het voertuig

B 62 D    51/04                   .    waarbij de bestuurder loopt

B 62 D    51/06                   .    .    Eénassige trekkers waarbij de bestuurder naast het voertuig loopt

 

B 62 D    53/00                   Combinaties van trekkers en aanhangers; Voertuigreeksen (andere tractiekoppelingen dan vijfdewielkoppelingen B60D)

B 62 D    53/02                   .    met een éénassige trekkereenheid en een éénassige aanhangereenheid

B 62 D    53/04                   .    met een voertuig dat een belangrijk deel van de last van het andere voertuig draagt door de aanwezigheid van steunmiddelen voor het voorstuk of achterstuk van het andere voertuig

B 62 D    53/06                   .    .    Opleggers

B 62 D    53/08                   .    .    Vijfde-wielkoppelingen

B 62 D    53/10                   .    .    .    met middelen voor het voorkomen van ongewenste ontkoppeling

B 62 D    53/12                   .    .    .    automatisch koppelend

 

B 62 D    55/00                   Rupsbandvoertuigen (besturingsaspecten B62D 11/00)

B 62 D    55/02                   .    met rupsbanden en extra grondwielen

B 62 D    55/04                   .    met rupsbanden en ter afwisseling grondwielen, bijv. veranderbaar van een rupsbandvoertuig in een voertuig met wielen en omgekeerd

B 62 D    55/06                   .    met rupsbanden en zonder grondwielen

B 62 D    55/065                  .    .    Voertuigen met meerdere rupsbanden, d.w.z. met meer dan twee rupsbanden [4]

B 62 D    55/07                   .    .    Voertuigen met één rupsband [4]

B 62 D    55/075                  .    .    Rupsbandvoertuigen voor het opgaan of afgaan van trappen (magnetische of pneumatische grond-aanrakende delen B62D 55/265; speciaal aangepaste stoelen of persoonlijke transportmiddelen voor zieken of invaliden A61G 5/00) [4,8]

B 62 D    55/08                   .    Rupsbandeenheden; Delen daarvan

B 62 D    55/084                  .    .    Rupsbandeenheden of onderstellen die los, verstelbaar of verlengbaar op een voertuig zijn gemonteerd, bijv. draagbare rupsbandeenheden (B62D 55/07 heeft voorrang) [4]

B 62 D    55/088                  .    .    met middelen voor het weren of verwijderen van vreemd materiaal, bijv. afdichtmiddelen, zelfreinigende schakels of kettingwielen voor rupsbanden, afbuigplaten of schrapers [4]

B 62 D    55/092                  .    .    met smeermiddelen (smeren in het algemeen F16N) [4]

B 62 D    55/096                  .    .    met geluidswerende middelen [4]

B 62 D    55/10                   .    .    Draaistellen; Frames (spanmiddelen voor rupsbanden B62D 55/30)

B 62 D    55/104                  .    .    Ophanginginrichtingen voor wielen, rollen, draaistellen of frames (voertuigophanging in het algemeen B60G) [4]

B 62 D    55/108                  .    .    .    met mechanische veren, bijv. torsiestaven [4]

B 62 D    55/112                  .    .    .    met fluïdumveren, bijv. hydraulisch of pneumatisch [4]

B 62 D    55/116                  .    .    .    Regelen van de stand of positie van het chassis door ingrijpen op de ophanging, bijv. voor het compenseren van een helling [4]

B 62 D    55/12                   .    .    Opstelling, plaatsing of aanpassing van aandrijfkettingwielen

B 62 D    55/125                  .    .    .    Uiteindelijke aandrijvingen [4]

B 62 D    55/13                   .    .    .    .    met snel uitwisselbare modules [4]

B 62 D    55/135                  .    .    .    met een demonteerbare aandrijfkroon [4]

B 62 D    55/14                   .    .    Opstelling, plaatsing of aanpassing van rollen

B 62 D    55/15                   .    .    .    Bevestigingsinrichtingen, bijv. naafbussen, assen, lagers of afdichtingen [4]

B 62 D    55/18                   .    .    Rupsbanden (zelfreinigende rupsbandschakels B62D 55/088) [4]

B 62 D    55/20                   .    .    .    geleed, bijv. kettingen

B 62 D    55/205                  .    .    .    .    Verbindingen tussen rupsbandschakels [4]

B 62 D    55/21                   .    .    .    .    .    Schakels die aan elkaar vastzitten met dwarse draaipennen [4]

B 62 D    55/215                  .    .    .    .    .    Verende verbindingen tussen schakels [4]

B 62 D    55/22                   .    .    .    .    Voorzieningen voor het voorkomen of aanpassen van terugvering

B 62 D    55/24                   .    .    .    continu flexibel, bijv. rubberriemen

B 62 D    55/247                  .    .    .    .    Met gas gevulde of opblaasbare flexibele rupsbanden (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [4]

B 62 D    55/253                  .    .    .    .    met elementen die aan elkaar vastzitten met één of meer kabels of soortgelijke elementen [4]

B 62 D    55/26                   .    .    .    Grond-aanrakende delen of elementen

B 62 D    55/265                  .    .    .    .    met magnetische of pneumatische kleefkracht [4]

B 62 D    55/27                   .    .    .    .    met verschillende soorten klimsporen voor het vooruitkomen over een wisselende bodem  [4]

B 62 D    55/275                  .    .    .    .    met wegplaten, d.w.z. middelen voor het voorkomen van beschadiging van het wegoppervlak door het loopvlak [4]

B 62 D    55/28                   .    .    .    .    demonteerbaar

B 62 D    55/30                   .    .    Spanmiddelen voor rupsbanden

B 62 D    55/32                   .    Monteren, demonteren, repareren of onderhouden van rupsbandsystemen [4]

 

B 62 D    57/00                   Voertuigen die worden gekenmerkt door een andere voortstuwing of andere grond-aanrakende delen dan wielen of rupsbanden, alleen of naast wielen of rupsbanden (sleden B62B; motorsleden B62M) [5]

B 62 D    57/02                   .    met grond-aanrakende voortstuwingsmiddelen, bijv. looplichamen

B 62 D    57/024                  .    .    speciaal aangepast voor hellende of verticale oppervlakken (rupsbandvoertuigen voor het opgaan of afgaan van trappen B62D 55/075; handkarren met een voorziening voor het opgaan of afgaan van trappen B62B 5/02) [5]

B 62 D    57/028                  .    .    met wielen en mechanische poten (B62D 57/024 heeft voorrang; grond-aanrakend voertuigtoebehoren voor het geheel of gedeeltelijk ondersteunen, optillen of manoeuvreren van het voertuig B60S 9/00) [5]

B 62 D    57/032                  .    .    met afwisselend of opeenvolgend opgetilde steunbases en poten; met afwisselend of opeenvolgend opgetilde poten of remschoenen (B62D 57/024 heeft voorrang) [5]

B 62 D    57/036                  .    .    in de vorm van een schroef, bijv. een Archimedes-schroef (B62D 57/024 heeft voorrang) [5]

B 62 D    57/04                   .    met andere dan grond-aanrakende voortstuwingsmiddelen, bijv. met propellers (opstelling van straalvoortstuwingseenheden B60K)

 

B 62 D    59/00                   Aanhangers met aangedreven grondwielen en dergelijke

B 62 D    59/02                   .    aangedreven door een externe voortstuwingseenheid

B 62 D    59/04                   .    aangedreven door een voortstuwingseenheid op de aanhanger

 

B 62 D    61/00                   Niet elders ondergebrachte motorvoertuigen of aanhangers die worden gekenmerkt door de opstelling of het aantal wielen, bijv. vier wielen in een ruitpatroon

B 62 D    61/02                   .    met twee straalwielen achter elkaar op de centrale lengteas van het voertuig

B 62 D    61/04                   .    .    met twee andere coaxiale wielen

B 62 D    61/06                   .    met drie wielen

B 62 D    61/08                   .    .    met één voorwiel

B 62 D    61/10                   .    met meer dan vier wielen

B 62 D    61/12                   .    met een variabel aantal grondwielen, bijv. waarbij sommige wielen hoger zijn aangebracht dan andere of met terugtrekbare wielen (alleen voor het manoeuvreren B60S)

 

B 62 D    63/00                   Niet elders ondergebrachte motorvoertuigen of aanhangers

B 62 D    63/02                   .    Motorvoertuigen

B 62 D    63/04                   .    .    Componentdelen of accessoires

B 62 D    63/06                   .    Aanhangers (voertuigen die leefaccommodatie voor mensen bevatten, bijv. caravans, kampeerwagens of soortgelijke voertuigen, B60P 3/32)

B 62 D    63/08                   .    .    Componentdelen of accessoires

 

B 62 D    65/00                   Niet elders ondergebracht ontwerpen, maken, bijv. samenstellen, kunnen demonteren of structureel modificeren van motorvoertuigen of aanhangers

B 62 D    65/02                   .    Samenvoegen van subeenheden of componenten met, of positioneren van subeenheden of componenten ten opzichte van, een carrosserie of andere subeenheden of componenten [7]

B 62 D    65/04                   .    .    Samenvoegen van voorgemonteerde modulaire eenheden die zijn samengesteld uit subeenheden die verschillende functies uitvoeren, bijv. de motor en de motorkap (B62D 65/06 tot B62D 65/16 hebben voorrang) [7]

B 62 D    65/06                   .    .    waarbij de subeenheden deuren, ramen, te openen daken, kofferdeksels of motorkappen zijn, of tochtstrips of afdichtingen daarvoor [7]

B 62 D    65/08                   .    .    .    Tochtstrips of afdichtingen [7]

B 62 D    65/10                   .    .    waarbij de subeenheden of componenten motoren, aandrijfkoppelingen of overbrengingen zijn [7]

B 62 D    65/12                   .    .    waarbij de subeenheden of componenten ophangingen, remmen of wieleenheden zijn [7]

B 62 D    65/14                   .    .    waarbij de subeenheden of componenten toebehoren voor passagierscabines zijn, bijv. stoelen, bekledingen, afwerkingen of instrumentenpanelen [7]

B 62 D    65/16                   .    .    waarbij de subeenheden of componenten uitwendige toebehoren zijn, bijv. bumpers, lichten of ruitenwissers [7]

B 62 D    65/18                   .    Speciaal aangepaste transportsystemen, vervoerssystemen of hefsystemen voor montagelijnen voor motorvoertuigen of aanhangers [7]

 

B 62 D    67/00                   Systematisch demonteren van voertuigen voor het terugwinnen van te bergen componenten, bijv. voor hergebruik (voor het afvoeren van voertuigen door vernietiging of verandering B09B 3/00 of B09B 5/00) [7]

 

Indexschema in samenhang met groep B62D 6/00, met uitzondering van de groepen B62D 6/02 tot B62D 6/10, met betrekking tot de rij-omstandigheden die worden afgetast en waarop wordt gereageerd. [5,8]

 

B 62 D    101/00                   Wegsnelheid [5]

 

B 62 D    103/00                   Versnelling of vertraging in de rijrichting [5]

 

B 62 D    105/00                   Tractieverlies, bijv. door het slippen van de wielen [5]

 

B 62 D    107/00                   Temperatuur [5]

 

B 62 D    109/00                   Aanwezigheid, afwezigheid of niet actief zijn van de bestuurder of bediener, bijv. door het aftasten van de werking van aandrijfkoppeling, rem of gaspedaal [5]

 

B 62 D    111/00                   Krachten die de gewenste koers van het voertuig verstoren, bijv. krachten die dwars op de rijrichting werken [5]

 

B 62 D    113/00                   Positie van delen van het stuurmechanisme, bijv. van de bestuurde wielen of het stuurwiel [5]

 

B 62 D    115/00                   Gewrichtshoek van een geleed voertuig; Hoek die een sleepkabel of sleepstang maakt met het slepende voertuig [5]

 

B 62 D    117/00                   Hoeksnelheid van het stuurwiel [5]

 

B 62 D    119/00                   Stuurwieltorsie [5]

 

B 62 D    121/00                   Krachten die worden uitgeoefend op het stuuroverbrengingsmechanisme [5]

 

B 62 D    123/00                   Toevoeren van fluïdumdruk aan voertuigtoebehoren, bijv. voor door een krachtbron ondersteunde besturing; Aanwezigheid, storing of drempelwaarden daarvan; Ruimten voor smeermiddelen of andere fluïda [5]

 

B 62 D    125/00                   Specifiek gekozen overbrengingsverhouding [5]

 

B 62 D    127/00                   Motorsnelheid [5]

 

B 62 D    131/00                   Belasting, inclusief de voertuighoogte afhankelijk van de belasting; Toestand van trillingsdempers in een voertuig [5]

 

B 62 D    133/00                   Trim of helling, inclusief het wegverval [5]

 

B 62 D    135/00                   Luchtvochtigheidsgehalte [5]

 

B 62 D    137/00                   Omstandigheden die niet worden omschreven in de groepen B62D 101:00 tot B62D 135:00 [5]