SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 62        LANDVOERTUIGEN VOOR HET ANDERS DAN OVER RAILS REIZEN

 

B 62 H    FIETSENSTANDAARDS; STEUNEN OF HOUDERS VOOR HET PARKEREN OF OPSLAAN VAN FIETSEN; TOEBEHOREN VOOR HET VOORKOMEN OF AANDUIDEN VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK OF DIEFSTAL VAN FIETSEN; INGEBOUWDE FIETSSLOTEN; INRICHTINGEN VOOR HET LEREN FIETSEN

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “fietsen” omvat scooters.

 

B 62 H      1/00                    Steunen of standaards die deel uitmaken van of vastzitten aan fietsen

B 62 H      1/02                    .    Gelede standaards, bijv. in de vorm van scharnierende armen (B62H 1/10 heeft voorrang)

B 62 H      1/04                    .    .    In hoofdzaak U-vormige standaards voor het omvatten van het achterwiel

B 62 H      1/06                    .    Verlengbare standaards, bijv. met telescopische delen (B62H 1/10 heeft voorrang)

B 62 H      1/08                    .    Pedaalsteunen

B 62 H      1/10                    .    waarbij sprake is van middelen voor het stabiel rijden (toebehoren of apparatuur voor het oefenen voor de wielersport A63B 69/16)

B 62 H      1/12                    .    .    gebruikmakend van extra wielen

B 62 H      1/14                    .    .    gebruikmakend van glijders voor het rijden over ijs of sneeuw (glijders voor het vervoeren van voertuigen met wielen voor het kunnen reizen over ijs of sneeuw B62B 19/00)

 

B 62 H      3/00                    Aparte steunen of houders voor het parkeren of opslaan van fietsen (fietssteunen die worden gebruikt tijdens onderhoud B25H; bouwkundige aspecten E04H)

B 62 H      3/02                    .    waarbij sprake is van middelen voor het vastgrijpen van de fiets bij het stuur of bij het bovenste deel van het frame

B 62 H      3/04                    .    waarbij sprake is van gevorkte steunen of armen voor het vasthouden van een wiel (B62H 3/08 heeft voorrang)

B 62 H      3/06                    .    .    samenklapbaar

B 62 H      3/08                    .    waarbij sprake is van rails met uitsparingen of kanalen voor het omvatten van het onderste deel van een wiel

B 62 H      3/10                    .    waarbij sprake is van gevorkte steunen of armen voor het omvatten van het onderste deel van het frame

B 62 H      3/12                    .    Ophanginrichtingen

 

B 62 H      5/00                    Toebehoren voor het voorkomen of aanduiden van onrechtmatig gebruik of diefstal van fietsen; Ingebouwde fietssloten (toebehoren voor het voorkomen of aanduiden van gebruik of diefstal van voertuigen in het algemeen B60R; algemene aspecten van sloten E05B)

B 62 H      5/02                    .    voor het blokkeren van het stuurmechanisme

B 62 H      5/04                    .    .    werkend op de stuurvoorziening

B 62 H      5/06                    .    .    werkend op de voorvork of de stuurstang

B 62 H      5/08                    .    voor het voorkomen van het rijden (door ingrijpen op een aandrijvende krachtbron B62M)

B 62 H      5/10                    .    .    werkend op een pedaalkruk

B 62 H      5/12                    .    .    werkend op het kettingwiel of de ketting

B 62 H      5/14                    .    voor het voorkomen van wielrotatie

B 62 H      5/16                    .    .    werkend op delen van een straatwiel

B 62 H      5/18                    .    .    werkend op een reminrichting (blokkeren van mechanismen voor het in werking stellen van fietsremmen B62L 3/06)

B 62 H      5/20                    .    voor het aanduiden van onrechtmatig gebruik, bijv. werkend op signaleringsinrichtingen

 

B 62 H      7/00                    Niet elders ondergebrachte inrichtingen voor het leren fietsen, bijv. voor het in evenwicht houden