SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 63        SCHEPEN OF ANDERE VAARTUIGEN; UITRUSTING DAARVOOR

 

B 63 B    SCHEPEN OF ANDERE VAARTUIGEN; UITRUSTING VOOR DE SCHEEPVAART (voorzieningen voor ventilatie, verwarming, koeling of klimaatregeling voor vaartuigen B63J 2/00; drijvende onderbouw ter ondersteuning van baggermolens of grondverzetmachines E02F 9/06) [2,13]

 

B 63 B      1/00                    Hydrodynamische of hydrostatische kenmerken van rompen of draagvleugels (rompen voor onderzeeboten B63B 3/13; kielen B63B 3/38) [13]

B 63 B      1/02                    .    waarbij de opwaartse kracht in hoofdzaak wordt afgeleid van de waterverplaatsing (B63B 1/16 heeft voorrang)

B 63 B      1/04                    .    .    met één romp

B 63 B      1/06                    .    .    .    Vorm van het voorsteven

B 63 B      1/08                    .    .    .    Vorm van het achtersteven

B 63 B      1/10                    .    .    met meerdere rompen

B 63 B      1/12                    .    .    .    waarbij de rompen stijf met elkaar zijn verbonden

B 63 B      1/14                    .    .    .    waarbij de rompen verend met elkaar zijn verbonden

B 63 B      1/16                    .    waarbij een extra opwaartse kracht wordt afgeleid van hydrodynamische krachten

B 63 B      1/18                    .    .    met draagvlakken [13]

B 63 B      1/20                    .    .    .    met meer dan één draagvlak (B63B 1/22 heeft voorrang)

B 63 B      1/22                    .    .    .    met verstelbare draagvlakken

B 63 B      1/24                    .    .    met draagvleugels

B 63 B      1/26                    .    .    .    met meer dan één draagvleugel (B63B 1/28 heeft voorrang)

B 63 B      1/28                    .    .    .    met beweegbare draagvleugels

B 63 B      1/30                    .    .    .    .    door terugtrekken of vouwen

B 63 B      1/32                    .    Andere middelen voor het variëren van de eigen hydrodynamische kenmerken van rompen

B 63 B      1/34                    .    .    door het verminderen van de wrijving aan het oppervlak

B 63 B      1/36                    .    .    .    gebruikmakend van mechanische middelen

B 63 B      1/38                    .    .    .    gebruikmakend van luchtbellen of luchtlagen

B 63 B      1/40                    .    .    door het verminderen van de golfweerstand

 

B 63 B      3/00                    Constructie van rompen (niet-metaalachtige rompen B63B 5/00) [13]

B 63 B      3/02                    .    Rompen die worden opgebouwd uit geprefabriceerde subeenheden

B 63 B      3/04                    .    .    met permanent verbonden subeenheden

B 63 B      3/06                    .    .    .    met nagenoeg identieke subeenheden

B 63 B      3/08                    .    .    met losneembaar verbonden subeenheden

B 63 B      3/09                    .    Rompen die zijn gebouwd van niet-magnetisch metaal

B 63 B      3/10                    .    Gepantserde rompen

B 63 B      3/12                    .    Rompen zonder frame

B 63 B     3/13                    .    Rompen die zijn gebouwd voor het weerstaan van hydrostatische druk als zij zich geheel onder water bevinden, bijv. onderzeebootrompen

B 63 B      3/14                    .    Rompdelen (rompbepantsering B63B 3/10)

B 63 B      3/16                    .    .    Omhullingen (openingen of afsluitingen daarvoor B63B 19/00)

B 63 B      3/18                    .    .    .    gekenmerkt doordat zij met name zijn gevormd uit oorspronkelijk platte delen

B 63 B      3/20                    .    .    .    dubbelwandig

B 63 B      3/22                    .    .    .    geplooid

B 63 B      3/24                    .    .    .    Middelen voor het vermijden van uitwendige verhogingen of uitsteeksels

B 63 B      3/26                    .    .    Frames

B 63 B      3/28                    .    .    .    met dwarsliggers; IJzeren langsverbanden

B 63 B      3/30                    .    .    .    .    Kimknieën; Balkknieën

B 63 B      3/32                    .    .    .    Plaatspanten; Spantbalken

B 63 B      3/34                    .    .    .    met langsliggers; Verbindingen voor het beschot

B 63 B      3/36                    .    .    .    Gecombineerde framesystemen

B 63 B      3/38                    .    .    Kielen (beweegbare kielen B63B 41/00)

B 63 B      3/40                    .    .    Achterstevens; Hekspanten

B 63 B      3/42                    .    .    Assteunen voor de drijfas

B 63 B      3/44                    .    .    Kimkielen (stabiliseren B63B 39/06)

B 63 B      3/46                    .    .    Boegen

B 63 B      3/48                    .    .    Dekken (plankbeschot B63B 5/06)

B 63 B      3/50                    .    .    .    gewelfd

B 63 B      3/52                    .    .    .    Dekstutten; Dekliggers

B 63 B      3/54                    .    .    .    Scheepsluiken

B 63 B      3/56                    .    .    Beschot; Schotbewapening (waterdichte deuren B63B 43/24)

B 63 B      3/58                    .    .    .    met vlakke beplating

B 63 B      3/60                    .    .    .    met gebogen of geplooide beplating

B 63 B      3/62                    .    .    Dubbele bodems; Tank tops

B 63 B      3/64                    .    .    .    Zaathouten

B 63 B      3/66                    .    .    Open dekken

B 63 B      3/68                    .    .    Lambrisering; Bekleding, bijv. voor isolatie

B 63 B      3/70                    .    .    Versterkingen voor het plaatselijk dragen van lasten, bijv. een voortstuwingsinstallatie of geschut

 

B 63 B      5/00                    Rompen die worden gekenmerkt door een constructie van een niet-metaalachtig materiaal

B 63 B      5/02                    .    met name gemaakt van hout

B 63 B      5/04                    .    .    Karkassen

B 63 B      5/06                    .    .    Dekken; Omhulsels

B 63 B      5/08                    .    .    .    met een enkellaags plankbeschot

B 63 B      5/10                    .    .    .    met een meerlaags plankbeschot

B 63 B      5/12                    .    met name gemaakt van hout met een metalen wapening, d.w.z. een composietconstructie

B 63 B      5/14                    .    met name gemaakt van beton, bijv. gewapend

B 63 B      5/16                    .    .    monolithisch

B 63 B      5/18                    .    .    opgebouwd uit elementen

B 63 B      5/20                    .    .    .    in combinatie met elementen van andere materialen

B 63 B      5/22                    .    .    met wapeningslichamen buiten het omhulsel

B 63 B      5/24                    .    met name gemaakt van kunststoffen

 

B 63 B      7/00                    Samenklapbare, opvouwbare, opblaasbare of soortgelijke vaartuigen (opvouwbare pontons B63B 35/36)

B 63 B      7/02                    .    met alleen stijve delen

B 63 B      7/04                    .    .    gedeeld

B 63 B      7/06                    .    met delen van niet-stijf materiaal

B 63 B      7/08                    .    .    opblaasbaar (opblaasbare boeien B63B 22/22; opblaasbare reddingboten B63C 9/04) [13]

 

B 63 B      9/00                    Niet elders ondergebrachte methoden voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden, ombouwen, herstellen, repareren of bepalen van de eigenschappen van vaartuigen (bekisting voor het bouwen van betonnen vaartuigen E04G) [2]

B 63 B      9/02                    .    gebruikmakend van sleeptanks of modelbassins voor het ontwerpen

B 63 B      9/04                    .    Verbouwen van schepen, bijv. vergroten van het tonnage

B 63 B      9/06                    .    Methoden voor het bouwen van rompen [2]

B 63 B      9/08                    .    Bepalen van de eigenschappen van een vaartuig met betrekking tot stabiliteit of balans [2]

 

B 63 B    11/00                   Inwendige onderverdeling van rompen (ruimtelijke constructie van schotbeplating B63B 3/56)

B 63 B    11/02                   .    Opstelling van beschot, bijv. voor het begrenzen van laadruimen

B 63 B    11/04                   .    Constructieve kenmerken van bunkers of ballasttanks, bijv. met elastische wanden [13]

B 63 B    11/06                   .    Schroefaskokers

 

B 63 B    13/00                   Doorlaten voor het leegmaken of met ballast vullen; Automatische hoosuitrusting; Spuigaten [13]

B 63 B    13/02                   .    Openingen voor het weg laten lopen van water door de zijkanten van een vaartuig

 

B 63 B    15/00                   Bovenbouw; Opstelling of plaatsing van masten [13]

B 63 B    15/02                   .    Verankeren van masten of van andere bovenbouwdelen

 

B 63 B    17/00                   Niet elders ondergebrachte delen, details of accessoires van schepen

B 63 B    17/02                   .    Stormdekken

B 63 B    17/04                   .    Stutten; Relingen

B 63 B    17/06                   .    Afvoeren van afval, bijv. van as [13]

 

B 63 B    19/00                   Voorzieningen of aanpassingen van openingen, deuren, ramen, patrijspoorten of andere openingen of afdekkingen (spuigaten B63B 13/00; voorzieningen van waterdichte deuren in beschot B63B 43/24)

B 63 B    19/02                   .    Speciaal aangepaste ramen voor schepen of andere vaartuigen, bijv. kijkschermen met zicht rondom (kijkkoepels) of patrijspoorten [14]

B 63 B    19/04                   .    Uitrusting voor het afvangen van lucht bij ramen of patrijspoorten [13]

B 63 B    19/06                   .    .    gemakkelijk afneembaar

B 63 B    19/08                   .    Openingen en dergelijke in de zijkanten van een vaartuig (openingen voor het weg laten lopen van water door de zijkanten van een vaartuig B63B 13/02) [13]

B 63 B    19/10                   .    .    Kolenluiken

B 63 B    19/12                   .    Scheepsluiken; Luikopeningen (luikhoofden B63B 3/54)

B 63 B    19/14                   .    .    Stolpluiken [13]

B 63 B    19/16                   .    .    .    met afneembare boorden

B 63 B    19/18                   .    .    .    verschuifbaar

B 63 B    19/19                   .    .    .    opvouwbaar [3]

B 63 B    19/197                  .    .    .    .    in werking gesteld door fluïdumdruk [3]

B 63 B    19/203                  .    .    .    .    in werking gesteld door kabels en dergelijke [3]

B 63 B    19/21                   .    .    .    oprolbaar [3]

B 63 B    19/22                   .    .    Luikbalken

B 63 B    19/24                   .    .    Luikbevestigingen, bijv. klampen

B 63 B    19/26                   .    .    Beslagseizing; Drainagemiddelen

B 63 B    19/28                   .    .    Andere veiligheidsinrichtingen

 

B 63 B    21/00                   Vastbinden; Uitrusting voor het verplaatsen, slepen of duwen van schepen; Verankeren (dynamisch verankeren B63H 25/00) [4,13]

B 63 B    21/02                   .    Magnetische afmeeruitrusting

B 63 B    21/04                   .    Uitrusting voor het vastmaken of geleiden van kettingen, kabels, trossen en dergelijke

B 63 B    21/06                   .    .    Bolders of meerpalen

B 63 B    21/08                   .    .    Kleminrichtingen [13]

B 63 B    21/10                   .    .    Draadleiders

B 63 B    21/12                   .    .    Rat guards

B 63 B    21/14                   .    .    Kabelgaten; Ankerkluizen; Kabelgatafdichtingen

B 63 B    21/16                   .    gebruikmakend van lieren [13]

B 63 B    21/18                   .    Stoppers voor ankerkettingen

B 63 B    21/20                   .    Aanpassingen van kettingen, kabels of trossen of van delen daarvan [13]

B 63 B    21/22                   .    Hanteren of sjorren van ankers

B 63 B    21/24                   .    Ankers

B 63 B    21/26                   .    .    vastgezet in de bedding

B 63 B    21/27                   .    .    .    door zuigkracht [2]

B 63 B    21/28                   .    .    .    ingedreven door een explosieve lading

B 63 B    21/29                   .    .    .    door het gewicht, bijv. zware ankers zonder ankerbladen [2]

B 63 B    21/30                   .    .    stijf tijdens gebruik [3]

B 63 B    21/32                   .    .    .    met één ankerblad

B 63 B    21/34                   .    .    .    met twee of meer ankerbladen

B 63 B    21/36                   .    .    .    .    vouwbaar

B 63 B    21/38                   .    .    draaibaar tijdens gebruik [3]

B 63 B    21/40                   .    .    .    met één ankerblad

B 63 B    21/42                   .    .    .    .    in de vorm van een ploegschaar

B 63 B    21/44                   .    .    .    met twee of meer ankerbladen

B 63 B    21/46                   .    .    met een variabele, bijv. verschuifbare, verbinding met de ketting [2]

B 63 B    21/48                   .    .    Zee-ankers; Sleeptrechters

B 63 B    21/50                   .    Ankervoorzieningen voor speciale vaartuigen, bijv. voor drijvende boorplatforms of baggerschepen

B 63 B    21/54                   .    Boothaken en dergelijke

B 63 B    21/56                   .    Sleepuitrusting of duwuitrusting (sleepboten B63B 35/66)

B 63 B    21/58                   .    .    Aanpassingen van sleephaken; Sleephaakbevestigingen [13]

B 63 B    21/60                   .    .    .    Snellosmiddelen

B 63 B    21/62                   .    .    gekenmerkt door het verplaatsen van meer dan één vaartuig [13]

B 63 B    21/64                   .    .    Uitrusting voor het slepen of duwen van vaartuigen door voertuigen of levende wezens die zich voorwaarts verplaatsen over paden op de wal langs de vaarweg (boothaken B63B 21/54) [2,13]

B 63 B    21/66                   .    .    Speciaal aangepaste uitrusting voor het slepen van onderwaterobjecten of onderwatervaartuigen, bijv. stroomlijnkappen voor sleepkabels [3,13]

 

B 63 B    22/00                   Boeien (middelen voor het aanduiden van de plaats van onderwaterobjecten B63C 7/26; reddingsboeien, bijv. ringen, B63C 9/08) [4]

B 63 B    22/02                   .    speciaal aangepast voor het afmeren van een vaartuig [4]

B 63 B    22/04                   .    Ankervoorzieningen [4]

B 63 B    22/06                   .    .    met middelen voor het naar de oppervlakte laten stijgen van een boei als reactie op een zendsignaal [4]

B 63 B    22/08                   .    .    met middelen voor het losmaken of naar de oppervlakte laten stijgen van een boei bij het onder water raken daarvan, bijv. voor het markeren van de plaats van een gezonken object [4]

B 63 B    22/10                   .    .    .    In water oplosbare of door water week gemaakte middelen, d.w.z. waarbij de boei wordt losgemaakt doordat middelen waarmee de boei aan een object vastzit worden vernietigd bij contact met water [4]

B 63 B    22/12                   .    .    .    waarbij het naar de oppervlakte stijgen van de boei wordt geholpen door een gas dat wordt afgegeven of opgewekt bij het onder water raken van de boei [4]

B 63 B    22/14                   .    .    .    Middelen waarmee de boei aan een object vastzit, die reageren op hydrostatische druk [4]

B 63 B    22/16                   .    speciaal aangepast voor het markeren van een navigatieroute [4,13]

B 63 B    22/18                   .    met middelen voor het regelen van de stand of de positie, bijv. reactievlakken of tuikabels [4]

B 63 B    22/20                   .    .    Ballastmiddelen [4]

B 63 B    22/22                   .    Opblaasbare boeien met gas-opwekkende middelen (B63B 22/12 heeft voorrang) [4,13,14]

B 63 B    22/24                   .    in de vorm van een container, d.w.z. met een voorziening voor het opslaan van materiaal [4]

B 63 B    22/26                   .    .    met middelen voor het selectief afgeven van de inhoud, bijv. scharnierkoppelingen [4,13]

B 63 B    22/28                   .    .    ondergedompeld tijdens het niet in gebruik zijn [4]

 

B 63 B    23/00                   Uitrusting voor het hanteren van reddingsboten en dergelijke

B 63 B    23/02                   .    Davits, d.w.z. inrichtingen met armen voor het laten zakken van boten met kabels en dergelijke

B 63 B    23/04                   .    .    met armen die ronddraaien om in hoofdzaak horizontale assen, bijv. onder invloed van de zwaartekracht

B 63 B    23/06                   .    .    .    met echte draaipunten

B 63 B    23/08                   .    .    .    .    waarbij de armen geleed zijn

B 63 B    23/10                   .    .    .    .    met een positieve aandrijving voor de armen

B 63 B    23/12                   .    .    .    met nagebootste draaipunten

B 63 B    23/14                   .    .    .    .    gebruikmakend van stangoverbrengingen

B 63 B    23/16                   .    .    .    .    gebruikmakend van geleidingssporen

B 63 B    23/18                   .    .    met armen die ronddraaien om in hoofdzaak verticale assen

B 63 B    23/20                   .    .    .    Davits met één arm [13]

B 63 B    23/22                   .    .    .    .    Stroppen en dergelijke daarvoor

B 63 B    23/24                   .    .    .    Zwenkuitrusting daarvoor

B 63 B    23/26                   .    .    met een rechtlijnige beweging van de boot vóór het laten zakken

B 63 B    23/28                   .    Inrichtingen voor het afschieten of voor een vrije val loslaten van boten

B 63 B    23/30                   .    Inrichtingen voor het geleiden van boten naar het wateroppervlak

B 63 B    23/32                   .    .    Starre geleiders, bijv. met armen die tot in de buurt van de waterlijn worden gedraaid

B 63 B    23/34                   .    .    Geleidingsmiddelen voor het laten zakken met kabels, bijv. voor schepen die slagzij maken

B 63 B    23/36                   .    .    .    Bootsgalgen

B 63 B    23/38                   .    Transporteren van boten naar davits en dergelijke

B 63 B    23/40                   .    Gebruik van drijfwerken voor het laten zakken of ophijsen

B 63 B    23/42                   .    .    met een remuitrusting

B 63 B    23/44                   .    .    .    op het schip

B 63 B    23/46                   .    .    .    in de boot

B 63 B    23/48                   .    .    gebruikmakend van lieren voor het hanteren van een boot [13]

B 63 B    23/50                   .    .    .    met een spandrijfwerk

B 63 B    23/52                   .    .    .    met lierbesturing vanaf de boot

B 63 B    23/54                   .    .    met een trimuitrusting

B 63 B    23/56                   .    .    .    bestuurd vanaf de boot

B 63 B    23/58                   .    .    met een overbrenging voor het grijpen of lossen van een takel

B 63 B    23/60                   .    .    Extra verbindingen tussen de boot en de davit

B 63 B    23/62                   .    Vastzetten of opslaan van boten aan dek

B 63 B    23/64                   .    .    Sjorringen; Afdekkingen

B 63 B    23/66                   .    .    Blokken; Klampen

B 63 B    23/68                   .    .    .    voor het stapelen van boten

B 63 B    23/70                   .    Toestandsafhankelijk materieel, bijv. het automatisch losmaken van de boot van een verder zakkende takel als de boot in het water komt te liggen [4]

 

B 63 B    25/00                   Voorzieningen voor het onderbrengen van lading, bijv. voor het sjorren of verdelen; Daardoor gekenmerkte vaartuigen (vishouders op visvaartuigen B63B 35/24; trimmen op een andere wijze dan door het verdelen van vracht. bijv. door het gebruik van ballast, B63B 43/06 of B63B 43/08) [13]

B 63 B    25/02                   .    voor bulkgoederen

B 63 B    25/04                   .    .    vast

B 63 B    25/06                   .    .    .    voor granen

B 63 B    25/08                   .    .    fluïda

B 63 B    25/10                   .    .    .    open naar de buitenlucht

B 63 B    25/12                   .    .    .    gesloten

B 63 B    25/14                   .    .    .    .    onder druk

B 63 B    25/16                   .    .    .    .    warmte-geïsoleerd [13]

B 63 B    25/18                   .    Verwijderbare afdekkingen

B 63 B    25/20                   .    .    voor motorvoertuigen en dergelijke

B 63 B    25/22                   .    voor artikelen op pallets

B 63 B    25/24                   .    Middelen voor het voorkomen van ongewenste beweging van de vracht, bijv. stuwmateriaal

B 63 B    25/26                   .    voor bevroren goederen

B 63 B    25/28                   .    voor dekladingen

 

B 63 B    27/00                   Opstelling van laaduitrusting of losuitrusting op een schip voor vracht of passagiers (zelflossende lichters B63B 35/30; drijvende kranen B66C 23/52) [3,13]

 

              Aantekening

 

              De groepen B63B 27/30 tot B63B 27/36 hebben voorrang boven de groepen B63B 27/04 tot B63B 27/28. [3]

 

B 63 B    27/04                   .    van laadbomen [3,13]

B 63 B    27/08                   .    van lieren [3,13]

B 63 B    27/10                   .    van kranen [3,13]

B 63 B    27/12                   .    .    loopkranen [3]

B 63 B    27/14                   .    van loopbruggen, valrepen of buitenboordladders [3,13]

B 63 B    27/16                   .    van liften of hijswerktuigen [3]

B 63 B    27/18                   .    van kabelbanen, bijv. met gaffelboeien [3,13]

B 63 B    27/22                   .    van transporteurs, bijv. transportbanden of schroeftransporteurs [3,6,13]

B 63 B    27/24                   .    van pijpleidingen [3,13]

B 63 B    27/25                   .    .    voor gefluïdiseerd bulkmateriaal [3]

B 63 B    27/26                   .    van werptransporteurs [3,13]

B 63 B    27/28                   .    van glijgoten [3,13]

B 63 B    27/30                   .    voor overdracht op zee tussen schepen of tussen schepen en off-shorebouwwerken [3]

B 63 B    27/32                   .    .    gebruikmakend van kabelbanen [3]

B 63 B    27/34                   .    .    gebruikmakend van pijpleidingen [3]

B 63 B    27/36                   .    voor drijvende vracht [3,13]

 

B 63 B    29/00                   Niet elders ondergebrachte onderkomens voor bemanning of passagiers

B 63 B    29/02                   .    Cabines of andere leefruimten; Constructie of plaatsing daarvan

B 63 B    29/04                   .    .    Speciaal aangepast meubilair voor vaartuigen [13]

B 63 B    29/06                   .    .    .    Vastzetten aan vloeren

B 63 B    29/08                   .    .    .    Stormschermen op tafels, bijv. slingerlatten

B 63 B    29/10                   .    .    .    Kooien; Bevestigen van ladders daaraan

B 63 B    29/12                   .    .    .    Zelfnivellerende bevestigingen

B 63 B    29/14                   .    .    Toiletvoorzieningen of soortgelijke spoelvoorzieningen; Faciliteiten voor het wassen of baden die horen bij schepen

B 63 B    29/16                   .    Afvoeren voor afvalwater

B 63 B    29/18                   .    Voorzieningen of aanpassingen van zwembaden

B 63 B    29/20                   .    Voorzieningen of aanpassingen van ladders (bevestigen van ladders aan kooien B63B 29/10)

B 63 B    29/22                   .    Kombuizen [2]

 

B 63 B    35/00                   Aangepaste vaartuigen of soortgelijke drijvende bouwwerken voor een speciaal doel (vaartuigen die worden gekenmerkt door voorzieningen voor het onderbrengen van een lading B63B 25/00; mijnenleggers, mijnenvegers, onderzeeërs, vliegdekschepen of andere vaartuigen gekenmerkt door hun aanvals- of afweervoorzieningen B63G) [5,13]

B 63 B    35/03                   .    Vaartuigen voor het leggen van pijpen [5,13]

B 63 B    35/04                   .    Vaartuigen voor het leggen van kabels [5]

B 63 B    35/06                   .    .    voor het van een schip naar de wal brengen van het uiteinde van een kabel [5]

B 63 B    35/08                   .    IJsbrekers [5]

B 63 B    35/10                   .    .    met een uitrusting voor het geforceerd laten stampen of rollen [5]

B 63 B    35/12                   .    .    met ijssnijders [5]

B 63 B    35/14                   .    Visvaartuigen [5,13]

B 63 B    35/16                   .    .    Trawlers [5]

B 63 B    35/18                   .    .    .    aangepast voor het aan boord trekken van netten [5]

B 63 B    35/20                   .    .    .    aangepast voor het aan boord hijsen van netten [5]

B 63 B    35/22                   .    .    Walvisvaarders; Fabrieksschepen voor de walvisvaart [5]

B 63 B    35/24                   .    .    Vishouders [5]

B 63 B    35/26                   .    .    .    voor levende vis [5]

B 63 B    35/28                   .    Lichters [5]

B 63 B    35/30                   .    .    zelflossend [5]

B 63 B    35/32                   .    voor het verzamelen van verontreinigingen op open water [5]

 

              Aantekening

 

              Als de apparatuur voor het verzamelen van verontreiniging op open water van belang is los van de scheepsconstructie, dan wordt deze apparatuur tevens geklasseerd in groep E02B 15/00. [5]

 

B 63 B    35/34                   .    Pontons [5,13]

B 63 B    35/36                   .    .    opvouwbaar [5]

B 63 B    35/38                   .    .    Onderling star met elkaar verbonden pontons [5]

B 63 B    35/40                   .    voor het transporteren van zeevaartuigen [5]

B 63 B    35/42                   .    .    met een verstelbare diepgang [5]

B 63 B    35/44                   .    Drijvende gebouwen, winkels, boorplatforms of werkplaatsen, bijv. met inrichtingen voor het scheiden van water en olie [5]

B 63 B    35/50                   .    Vaartuigen of drijvende bouwwerken voor vliegtuigen (vliegdekschepen B63G 11/00) [5,13]

B 63 B    35/52                   .    .    Netten, scheepshellingen en dergelijke voor het bergen van vliegtuigen uit het water [5]

B 63 B    35/53                   .    .    Drijvende startbanen of landingsbanen [3,5]

B 63 B    35/54                   .    Veerboten [5,13]

B 63 B    35/56                   .    Lichtschepen (markeren van een navigatieroute met verankerde lichtschepen B63B 51/02) [5,13]

B 63 B    35/58                   .    Vlotten, d.w.z. vrij drijvende vaartuigen, met een geringe diepgang, met weinig of geen uitwatering en met een platform of vloer voor het ondersteunen van een gebruiker (reddingsboten, reddingsvlotten en dergelijke B63C 9/02) [4,5]

B 63 B    35/607                  .    .    met een platform of vloer onder het niveau van de drijfmiddelen, bijv. in de vorm van een hangende korf [4,5]

B 63 B    35/613                  .    .    met kokervormig uitgevoerde drijflichamen [4,5]

B 63 B    35/62                   .    .    gevormd uit boomstammen en dergelijke [4,5]

B 63 B    35/66                   .    Sleepboten of duwboten [5,13]

B 63 B    35/68                   .    .    voor het slepen [5]

B 63 B    35/70                   .    .    voor het duwen [5]

B 63 B    35/71                   .    Kano’s, kajaks en dergelijke [4,5,13]

B 63 B    35/73                   .    Andere vaartuigen of soortgelijke drijvende bouwwerken voor ontspanning of sport [5]

B 63 B    35/74                   .    .    Drijvende inrichtingen met een romp met daarop een zitting voor het ondersteunen van een lichaam [4,5]

B 63 B    35/76                   .    .    .    Ringvormige drijflichamen (ringvormige reddingsboeien B63C 9/08) [4,5,13]

B 63 B    35/78                   .    .    .    U-vormige drijflichamen [4,5]

B 63 B    35/79                   .    .    Surfplanken, bijv. zeilplanken [5]

B 63 B    35/81                   .    .    Waterski’s; Waterscooters [5]

B 63 B    35/83                   .    .    Waterschoenen; Modderschoenen [5]

B 63 B    35/85                   .    .    Niet elders ondergebrachte accessoires, bijv. stokken voor het waterskiën [5]

 

B 63 B    38/00                   Niet elders ondergebrachte vaartuigen of soortgelijke drijvende bouwwerken [5,13]

 

B 63 B    39/00                   Uitrusting voor het tegengaan van het stampen of rollen, of van andere soortgelijke ongewenste vaartuigbewegingen; Apparatuur voor het aanduiden van de stand van een vaartuig

B 63 B    39/02                   .    voor het tegengaan van vaartuigbewegingen door het verplaatsen van massa’s [2]

B 63 B    39/03                   .    .    door het verplaatsen van vloeistoffen [2]

B 63 B    39/04                   .    voor het tegengaan van vaartuigbewegingen door direct gebruik te maken van gyroscopen

B 63 B    39/06                   .    voor het tegengaan van vaartuigbewegingen door gebruik te maken van vleugels die werken op het omringende water (constructieve aspecten van kimkielen B63B 3/44)

B 63 B    39/08                   .    voor het tegengaan van vaartuigbewegingen door gebruik te maken van extra straalmiddelen of propellers (gebruikmakend van extra straalmiddelen of propellers voor het sturen of dynamisch verankeren B63H 25/00)

B 63 B    39/10                   .    voor het tegengaan van vaartuigbewegingen door het dempen van de golven, bijv. door olie over het water te gieten [2]

B 63 B    39/12                   .    voor het aanduiden van de diepgang of de belasting

B 63 B    39/14                   .    voor het aanduiden van de helling of de duur van een roller

 

B 63 B    41/00                   Zwaarden, bijv. middenzwaarden of zijzwaarden [13]

 

B 63 B    43/00                   Niet elders ondergebrachte verbeteringen voor de veiligheid van vaartuigen, bijv. averijcontrole [13]

B 63 B    43/02                   .    voor het verminderen van het risico van kapseizen of zinken (door middel van waterdichte deuren in het beschot B63B 43/24)

B 63 B    43/04                   .    .    door het verbeteren van de stabiliteit

B 63 B    43/06                   .    .    .    gebruikmakend van ballasttanks [13]

B 63 B    43/08                   .    .    .    door het verplaatsen van vaste ballast

B 63 B    43/10                   .    .    door het verbeteren van het drijfvermogen

B 63 B    43/12                   .    .    .    gebruikmakend van luchtcontainers die zich binnenboord bevinden

B 63 B    43/14                   .    .    .    gebruikmakend van drijflichamen die zich buitenboord bevinden

B 63 B    43/16                   .    .    .    Tijdelijke uitrusting voor het stoppen van lekken, bijv. aanvaringsmatten

B 63 B    43/18                   .    voor het voorkomen van aanvaringen; voor het verminderen van averij

B 63 B    43/20                   .    .    Tasters

B 63 B    43/24                   .    Waterdichte deuren in beschot

B 63 B    43/26                   .    .    schuivend

B 63 B    43/28                   .    .    .    met een mechanische aandrijving

B 63 B    43/30                   .    .    .    met een fluïdumaandrijving

B 63 B    43/32                   .    .    niet-schuivend

 

B 63 B    45/00                   Opstelling of plaatsing van signaalinrichtingen of verlichtingsinrichtingen (reddingsboeien, reddingsriemen, reddingsvesten, reddingspakken en dergelijke, die worden gekenmerkt door signaalmiddelen B63C 9/20) [4,13]

B 63 B    45/02                   .    waarbij de inrichtingen de vaarroute of omringende gebieden moeten verlichten

B 63 B    45/04                   .    waarbij de inrichtingen het vaartuig of delen daarvan moeten aanduiden

B 63 B    45/06                   .    waarbij de inrichtingen de dekken of het interieur van vaartuigen moeten verlichten

B 63 B    45/08                   .    waarbij de inrichtingen akoestisch zijn

 

B 63 B    49/00                   Voorzieningen van nautische instrumenten of hulpmiddelen [13]

 

B 63 B    51/00                   Op een andere wijze markeren van een navigatieroute dan met boeien [4,13]

B 63 B    51/02                   .    met verankerde lichtschepen;  door gebruik van vuurtorens [4]

B 63 B    51/04                   .    met vrij-drijvende signaaltoortsen

 

B 63 B    57/00                   Speciaal aangepast reinigen van tanks voor vaartuigen [13]

B 63 B    57/02                   .    door wassen

B 63 B    57/04                   .    door ventileren

 

B 63 B    59/00                   Speciaal aangepaste rompbescherming voor vaartuigen; Speciaal aangepaste reinigingsinrichtingen voor vaartuigen [13]

B 63 B    59/02                   .    Stootbalken die één geheel vormen met vaartuigen of die speciaal daarvoor zijn aangepast; Huidgangen van wrijfhout (voor reddingsboten B63B 23/36) [13]

B 63 B    59/04                   .    Voorkomen van het vervuilen van een romp [3,13]

B 63 B    59/06                   .    Reinigingsinrichtingen voor rompen [3]

B 63 B    59/08                   .    .    van onderwateroppervlakken terwijl het vaartuig drijft (B63B 59/10 heeft voorrang) [3]

B 63 B    59/10                   .    .    gebruikmakend van trolleys en dergelijke die langs het oppervlak worden voortbewogen [3]

 

B 63 B    69/00                   Niet eerder ondergebrachte, speciaal aangepaste uitrusting voor de scheepvaart [13]