SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 63††††††† SCHEPEN OF ANDERE VAARTUIGEN; UITRUSTING DAARVOOR

 

B 63 C††† WEGSCHIETEN, UIT HET WATER HALEN OF DOKKEN VAN VAARTUIGEN; REDDING TE WATER; UITRUSTING VOOR HET WONEN OF WERKEN ONDER WATER; MIDDELEN VOOR HET BERGEN OF ZOEKEN VAN ONDERWATEROBJECTEN (drijfnetten of drijvende hellingen voor het bergen van te water geraakte vliegtuigen B63B 35/52)

 

B 63 C††† 1/00††††††††††††††††††† Dokken van vaartuigen of vliegboten (op een andere wijze opslaan van vaartuigen aan land dan door dokken B63C 15/00; afmeren van vaartuigen B63B 21/00; waterbouwkundige aspecten E02B)

B 63 C††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Drijvende droogdokken (scheepstransporteurs met verstelbare diepgang B63B 35/42)

B 63 C††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† zelfdokkend

B 63 C††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van pompuitrusting of vuluitrusting voor het laten stijgen of zakken van dokken

B 63 C††† 1/08††††††††††††††††††† .††† Droogdokken (sluizen E02C 1/00) [2]

B 63 C††† 1/10††††††††††††††††††† .††† Centreerinrichtingen

B 63 C††† 1/12††††††††††††††††††† .††† Aangepaste dokken voor speciale vaartuigen, bijv. onderzeeŽrs

 

B 63 C††† 3/00††††††††††††††††††† Wegschieten of uit het water halen van vaartuigen via hellingen op het land; Hellingen (op het schip aanwezige geleiders voor het hanteren van reddingsboten en dergelijke B63B 23/30; kranen, lieren en dergelijke B66; laten stijgen van schepen ten behoeve van aanpassing aan verschillende waterniveaus E02C)

B 63 C††† 3/02††††††††††††††††††† .††† waarbij het vaartuig in lengterichting wordt verplaatst

B 63 C††† 3/04††††††††††††††††††† .††† waarbij het vaartuig zijwaarts wordt verplaatst

B 63 C††† 3/06††††††††††††††††††† .††† waarbij het vaartuig in verticale richting wordt verplaatst, bijv. met een kraan

B 63 C††† 3/08††††††††††††††††††† .††† Leibanen op hellingen

B 63 C††† 3/10††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van ontkoppelinrichtingen

B 63 C††† 3/12††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van wagens (voertuigen in het algemeen voor het transporteren van boten en dergelijke B60P)

B 63 C††† 3/14††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van remmiddelen

 

B 63 C††† 5/00††††††††††††††††††† Uitrusting die zowel op hellingen als in dokken kan worden gebruikt

B 63 C††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Stellingen; Steigers; Schoren of stutten

B 63 C††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† Kimstapelingen of kielblokken

 

B 63 C††† 7/00††††††††††††††††††† Bergen van buiten werking geraakte, gestrande of gezonken vaartuigen; Bergen van delen of inrichtingen van vaartuigen, bijv. van brandkasten; Bergen van andere onderwaterobjecten (middelen voor het zoeken van onderwaterobjecten B63C 11/48)

B 63 C††† 7/02††††††††††††††††††† .††† waarbij het vaartuig wordt opgehesen door omhoog halen

B 63 C††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van pontons en dergelijke

B 63 C††† 7/06††††††††††††††††††† .††† waarbij de hijsbeweging wordt uitgevoerd vanaf of bij vaartuigen of objecten zelf

B 63 C††† 7/08††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van starre drijvers

B 63 C††† 7/10††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van opblaasbare drijvers buiten vaartuigen of objecten

B 63 C††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† door het inbrengen van lucht of drijflichamen in vaartuigen of objecten

B 63 C††† 7/14††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van bevriezing voor het dichten van gaten of voor het verstevigen van het vaartuig en dergelijke

B 63 C††† 7/16††††††††††††††††††† .††† Apparatuur die tegen de vaartuigen of objecten aanligt

B 63 C††† 7/18††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van netten

B 63 C††† 7/20††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van grijpers

B 63 C††† 7/22††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van elektromagneten of aanzuiginrichtingen

B 63 C††† 7/24††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het onder vaartuigen of objecten doorhalen van kettingen en dergelijke

B 63 C††† 7/26††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het aanduiden van de plaats van onderwaterobjecten, bijv. gezonken vaartuigen (middelen voor het zoeken van onderwaterobjecten B63C 11/48; boeien in het algemeen B63B 22/00)

B 63 C††† 7/28††††††††††††††††††† .††† Weer vlot trekken van gestrande vaartuigen

B 63 C††† 7/30††††††††††††††††††† .††† Drijvende brandkasten (brandkasten in het algemeen E05G)

 

B 63 C††† 9/00††††††††††††††††††† Redding te water (redding in het algemeen A62B; opstelling of plaatsing van signaalinrichtingen of verlichtingsinrichtingen voor schepen of andere vaartuigen, of voor scheepvaartuitrusting B63B 45/00; speciaal aangepaste reddingsuitrusting voor bemanning van onderzeeŽrs B63G 8/40)

B 63 C††† 9/01††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor redding vanuit de lucht, d.w.z. uitrusting die wordt vervoerd door en kan worden uitgeworpen vanaf vliegtuigen (opblaasbare vaartuigen B63B 7/00; opblaasbare boeien B63B 22/22) [5]

B 63 C††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste reddingsboten, reddingsvlotten en dergelijke (B63C 9/01 heeft voorrang; drijvend meubilair B63C 9/30; boten in het algemeen B63B; opblaasbare vaartuigen B63B 7/00; uitrusting voor het hanteren van reddingsboten en dergelijke B63B 23/00; vlotten B63B 35/58) [4,5]

B 63 C††† 9/03††††††††††††††††††† .††† .††† gesloten [5]

B 63 C††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† Reddingsvlotten

B 63 C††† 9/05††††††††††††††††††† .††† Haaienschermen, bijv. drijfmiddelen die zijn gecombineerd met middelen voor het omringen of op een andere wijze omsluiten van de gebruiker (B63C 9/06 heeft voorrang) [5]

B 63 C††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Drijvende gesloten containers met onderkomens voor ťťn of meer personen (B63C 9/01 heeft voorrang) [5]

B 63 C††† 9/08††††††††††††††††††† .††† Reddingsboeien, bijv. ringen; Reddingsriemen, reddingsvesten, reddingspakken en dergelijke (B63C 9/01 heeft voorrang; zwemuitrusting A63B, bijv. zwemhulpmiddelen A63B 31/00) [5]

B 63 C††† 9/087††††††††††††††††† .††† .††† Reddingspakken, d.w.z. waarmee het lichaam van de gebruiker in hoofdzaak wordt bedekt (duikpakken B63C 11/04 of B63C 11/10) [5]

B 63 C††† 9/093††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vast drijfmateriaal [5]

B 63 C††† 9/105††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gas gevulde compartimenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [5]

B 63 C††† 9/11††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het bovenlichaam wordt bedekt, bijv. gordels [5]

B 63 C††† 9/115††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vast drijfmateriaal [5]

B 63 C††† 9/125††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gas gevulde compartimenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [5]

B 63 C††† 9/13††††††††††††††††††† .††† .††† vastmaakbaar aan een lichaamsdeel, bijv. een arm, nek, hoofd of middel [5]

B 63 C††† 9/135††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vast drijfmateriaal [5]

B 63 C††† 9/15††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gas gevulde compartimenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [5]

B 63 C††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† Opblaasbare uitrusting die wordt gekenmerkt door de gasopwekkende inrichting [5]

B 63 C††† 9/19††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen voor het doorprikken van gasopwekkende patronen [5]

B 63 C††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door signaalmiddelen, bijv. lichten (opstelling of plaatsing van signaalinrichtingen of verlichtingsinrichtingen voor schepen of andere vaartuigen B63B 45/00)

B 63 C††† 9/22††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het vasthouden of wegschieten van reddingsboeien, opblaasbare reddingsvlotten of andere drijvende reddingsuitrusting (uitrusting voor het hanteren van reddingsboten en dergelijke B63B 23/00)

B 63 C††† 9/23††††††††††††††††††† .††† .††† Containers voor opblaasbare reddingsuitrusting [5]

B 63 C††† 9/26††††††††††††††††††† .††† Werplijnen of reddingslijnen; Hulpstukken daarbij; Containers daarvoor (aanpassingen van kabelbanen voor gebruik op schepen B63B 27/18; harpoenen, geweren voor het uitwerpen van lijnen F41F; raketten aan lijnen F42B 12/68)

B 63 C††† 9/28††††††††††††††††††† .††† Aanpassingen van delen of inrichtingen van vaartuigen ten behoeve van de redding

B 63 C††† 9/30††††††††††††††††††† .††† .††† Drijvend meubilair

B 63 C††† 9/32††††††††††††††††††† .††† Aangepaste uitrusting voor gebruik op ijs

 

B 63 C††† 11/00†††††††††††††††††† Uitrusting voor het wonen of werken onder water; Middelen voor het zoeken naar onderwaterobjecten (samenstelling van chemische substanties voor gebruik in ademhalingsapparatuur A62D 9/00; zwemhulpmiddelen of zwemuitrusting A63B 31/00 tot A63B 35/00; onderzeeŽrs B63G 8/00)

B 63 C††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Duikersuitrusting

B 63 C††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† Pakken van verend materiaal

B 63 C††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een stijve helm

B 63 C††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Regelen van de luchtdruk in een pak, bijv. voor het regelen van het drijfvermogen

B 63 C††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† Pakken van stijf materiaal

B 63 C††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† Duikmaskers [14]

B 63 C††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met geforceerde luchttoevoer

B 63 C††† 11/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met luchttoevoer door aanzuiging door de duiker, bijv. snorkels

B 63 C††† 11/18†††††††††††††††††† .††† .††† Luchttoevoer (voor duikmaskers B63C 11/14 of B63C 11/16; beademingsapparatuur in het algemeen A62B)

B 63 C††† 11/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† vanaf het wateroppervlak

B 63 C††† 11/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gedragen door de duiker

B 63 C††† 11/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een gesloten circulatie

B 63 C††† 11/26†††††††††††††††††† .††† .††† Communicatiemiddelen (elektrische communicatie in het algemeen H04)

B 63 C††† 11/28†††††††††††††††††† .††† .††† Verwarmen, bijv. van duikpakken of van ademlucht

B 63 C††† 11/30†††††††††††††††††† .††† .††† Ballast

B 63 C††† 11/32†††††††††††††††††† .††† .††† Decompressievoorzieningen; Oefenuitrusting

B 63 C††† 11/34†††††††††††††††††† .††† Duikkamers met een mechanische schakel met de basis, bijv. een kabel (robots B25J; duikkamers zonder mechanische schakel met de basis B63G 8/00; aangepaste caissons voor het leggen van funderingen E02D 23/00 tot E02D 27/00)

B 63 C††† 11/36†††††††††††††††††† .††† .††† gesloten

B 63 C††† 11/38†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een ingang boven het wateroppervlak

B 63 C††† 11/40†††††††††††††††††† .††† .††† .††† aangepast aan specifiek werk

B 63 C††† 11/42†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met onafhankelijke voortstuwing of richtingsbesturing

B 63 C††† 11/44†††††††††††††††††† .††† .††† open, bijv. duikerklokken

B 63 C††† 11/46†††††††††††††††††† .††† Duikersleden of soortgelijke vaartuigen, d.w.z. vaartuigen waarop mensen in duikpakken zich voortbewegen

B 63 C††† 11/48†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het zoeken naar onderwaterobjecten (middelen voor het aanduiden van de plaats van gezonken objecten B63C 7/26; lokaliseren door gebruik van de terugkaatsing of terugstraling van radiogolven of andere golven G01S)

B 63 C††† 11/49†††††††††††††††††† .††† .††† Drijvende bouwwerken met inrichtingen voor het onder water kijken, bijv. met ramen [5]

B 63 C††† 11/50†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van dregankers

B 63 C††† 11/52†††††††††††††††††† .††† Niet elders ondergebracht, speciaal aangepast gereedschap voor het werken onder water [3]

 

B 63 C††† 13/00†††††††††††††††††† Uitrusting die deel uitmaakt van of kan worden vastgemaakt aan vaartuigen, voor het kunnen transporteren over land (gordels die aan vaartuigen kunnen worden vastgemaakt voor het dragen daarvan door mensen A45F; amfibievoertuigen, landvoertuigen die omvormbaar zijn voor gebruik te water B60F; landvoertuigen voor het vervoeren van boten B60P)

 

B 63 C††† 15/00†††††††††††††††††† Op een andere wijze opslaan van vaartuigen aan land dan door dokken