SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 63††††††† SCHEPEN OF ANDERE VAARTUIGEN; UITRUSTING DAARVOOR 

 

B 63 G††† VOORZIENINGEN AAN BOORD VAN AANVALSVAARTUIGEN OF VERDEDIGINGSVAARTUIGEN; MIJNENLEGGERS; MIJNENVEGERS; ONDERZEEňRS OF ONDERZEEBOTEN; VLIEGDEKSCHEPEN (aanvalsmiddelen of verdedigingsmiddelen in het algemeen, bijv. geschutskoepels, F41H)

 

B 63 G††† 1/00††††††††††††††††††† Voorzieningen van geschut of lanceerinrichtingen voor raketten; Daardoor gekenmerkte vaartuigen (onderzeeŽrs B63G 8/00; geschut, lanceerinrichtingen voor raketprojectielen F41)

 

B 63 G††† 3/00††††††††††††††††††† Voorzieningen voor het opslaan of hanteren van munitie (speciaal voor onderzeeŽrs B63G 8/00; toevoeren van munitieraketten of projectielen naar geschut in het algemeen F41A 9/00); Daardoor gekenmerkte vaartuigen (algemene aspecten van scheepsvracht B63B)

B 63 G††† 3/02††††††††††††††††††† .††† voor torpedoís

B 63 G††† 3/04††††††††††††††††††† .††† voor raketten

B 63 G††† 3/06††††††††††††††††††† .††† voor mijnen of dieptebommen

 

B 63 G††† 5/00††††††††††††††††††† Vaartuigen die worden gekenmerkt door hun aanpassing aan torpedolanceerinrichtingen (onderzeeŽrs B63G 8/00; lanceren van torpedoís op zich F41F 3/00)

 

B 63 G††† 6/00††††††††††††††††††† Leggen van mijnen of dieptebommen; Daardoor gekenmerkte vaartuigen (voorzieningen op onderzeeŽrs voor het leggen van mijnen B63G 8/33) [2]

 

B 63 G††† 7/00††††††††††††††††††† Vegen van mijnen; Vaartuigen daarvoor

B 63 G††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het vegen van mijnen; Middelen voor het vernietigen van mijnen

B 63 G††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† door middel van kabels

B 63 G††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† elektromagnetisch

B 63 G††† 7/08††††††††††††††††††† .††† .††† akoestisch

 

B 63 G††† 8/00††††††††††††††††††† Onderwatervaartuigen, bijv. onderzeeŽrs of onderzeeboten (onderzeebootrompen B63B 3/13; duikkamers met een mechanische schakel met de basis, bijv. een kabel, B63C 11/34; duikersleden B63C 11/46; torpedoís F42B 19/00)

B 63 G††† 8/04††††††††††††††††††† .††† Bovenbouw

B 63 G††† 8/06††††††††††††††††††† .††† .††† Commandotorens

B 63 G††† 8/08††††††††††††††††††† .††† Voortstuwing (voortstuwing met kernenergie B63H 21/18; uitlaatapparatuur onder water F01N 13/12; zie voor voortstuwingsinstallaties of voortstuwingseenheden op zich de relevante klassen) [10]

B 63 G††† 8/10††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een stoominstallatie

B 63 G††† 8/12††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van verbrandingsmotoren

B 63 G††† 8/14††††††††††††††††††† .††† Regelen van de stand of de diepte (van torpedoís F42B 19/00)

B 63 G††† 8/16††††††††††††††††††† .††† .††† door direct gebruik van propellers of stralen

B 63 G††† 8/18††††††††††††††††††† .††† .††† door draagvlakken

B 63 G††† 8/20††††††††††††††††††† .††† .††† Stuuruitrusting (B63G 8/16 en B63G 8/18 hebben voorrang; besturen van vaartuigen in het algemeen B63H 25/00) [2]

B 63 G††† 8/22††††††††††††††††††† .††† .††† Verstellen van het drijfvermogen met water als ballastmiddel; uitrusting voor het leegmaken van ballasttanks (stabiliseren van vaartuigen waarbij gebruik wordt gemaakt van ballasttanks B63B 43/06)

B 63 G††† 8/24††††††††††††††††††† .††† .††† Automatische diepte-verstelling; Veiligheidsuitrusting voor het vergroten van het drijfvermogen, bijv. afneembare ballast of drijflichamen

B 63 G††† 8/26††††††††††††††††††† .††† .††† Trimuitrusting

B 63 G††† 8/28††††††††††††††††††† .††† Opstelling van aanvalsuitrusting of verdedigingsuitrusting

B 63 G††† 8/30††††††††††††††††††† .††† .††† van geschut of raketlanceerinrichtingen

B 63 G††† 8/32††††††††††††††††††† .††† .††† van torpedolanceerinrichtingen (torpedolanceerinrichtingen op zich F41F 3/00); opslaan of hanteren van torpedoís [2]

B 63 G††† 8/33††††††††††††††††††† .††† .††† van middelen voor het leggen van mijnen (andere mijnenleggers dan onderzeeŽrs B63G 6/00) [2]

B 63 G††† 8/34††††††††††††††††††† .††† .††† Camouflage (voor andere vaartuigen B63G 13/02; in het algemeen F41H 3/00)

B 63 G††† 8/36††††††††††††††††††† .††† Aanpassingen van ventilatie, koeling, verwarming of klimaatregeling (opnieuw conditioneren van lucht in afgesloten ruimten A62B 11/00; voor vaartuigen in het algemeen B63J 2/00; klimaatregeling in het algemeen F24F)

B 63 G††† 8/38††††††††††††††††††† .††† Opstelling van visuele of elektronische bewakingsuitrusting, bijv. van periscopen of radar

B 63 G††† 8/39††††††††††††††††††† .††† Opstelling van geluidbewakingsuitrusting, bijv. laagfrequent of sonar

B 63 G††† 8/40††††††††††††††††††† .††† Reddingsuitrusting voor bemanningen (redding te water, voorzover niet speciaal aangepast voor bemanningen van onderzeeŽrs B63C)

B 63 G††† 8/41††††††††††††††††††† .††† .††† Capsules, kamers, waterdichte boten en dergelijke, die van de onderzeeŽr kunnen worden losgemaakt [2]

B 63 G††† 8/42††††††††††††††††††† .††† Getrokken onderwatervaartuigen [2]

 

B 63 G††† 9/00††††††††††††††††††† Andere aanvalsvoorzieningen of verdedigingsvoorzieningen op vaartuigen tegen onderzeeŽrs, torpedoís of mijnen

B 63 G††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het beschermen van vaartuigen tegen een torpedo-aanval (gepantserde rompen B63B 3/10)

B 63 G††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† Netten en dergelijke (afsluitnetten voor het verdedigen van havens F41H 11/00)

B 63 G††† 9/06††††††††††††††††††† .††† voor het demagnetiseren van vaartuigen (demagnetiseren in het algemeen H01F 13/00)

 

B 63 G††† 11/00†††††††††††††††††† Vliegdekschepen, d.w.z. oorlogsschepen die zijn uitgerust met een vliegdek waarop vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, en met een hangardek voor het onderhouden van vliegtuigen (andere vaartuigen of drijvende bouwwerken voor vliegtuigen B63B 35/50; dekinstallaties voor vliegdekschepen B64F 1/00)

 

B 63 G††† 13/00†††††††††††††††††† Andere aanvalsvoorzieningen of verdedigingsvoorzieningen op vaartuigen; Daardoor gekenmerkte vaartuigen

B 63 G††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Camouflage (voor onderzeeŽrs B63G 8/34; in het algemeen F41H 3/00) [2]