SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 63        SCHEPEN OF ANDERE VAARTUIGEN; UITRUSTING DAARVOOR

 

B 63 J     TOEBEHOREN OP VAARTUIGEN

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “toebehoren” betekent alleen speciaal aangebrachte apparatuur voor het in het algemeen bewoonbaar maken of laten functioneren van vaartuigen, voorzover dergelijke apparatuur niet specifiek valt onder een andere subklasse van klasse B63.

 

B 63 J       1/00                    Voorzieningen van installaties voor het produceren van vers water, bijv. door het verdampen en condenseren van zeewater (in het algemeen C02F 1/00)

 

B 63 J       2/00                    Voorzieningen van ventilatie, verwarming, koeling of klimaatregeling (voor voertuigen in het algemeen B60H; ventileren bij het reinigen van tanks B 63 B 57/04; voor onderwatervaartuigen, bijv. onderzeeërs, B63G 8/36)

B 63 J       2/02                    .    Ventileren; Regelen van het klimaat

B 63 J       2/04                    .    .    van leefruimten

B 63 J       2/06                    .    .    van machinekamers

B 63 J       2/08                    .    .    van scheepsruimen (verwarmen of koelen van tanks voor het vervoeren van vloeibare lading B63J 2/14; voorzieningen voor het stouwen van vriesgoederen in vaartuigen B63B 25/26)

B 63 J       2/10                    .    .    Ventilatieschachten; Luchtschoepen (voor patrijspoorten B63B 19/04)

B 63 J       2/12                    .    Verwarmen; Koelen

B 63 J       2/14                    .    .    van tanks voor het vervoeren van vloeibare lading

 

B 63 J       3/00                    Aandrijven van toebehoren (overbrengingselementen op zich F16)

B 63 J       3/02                    .    vanaf de stuwkrachtinstallatie

B 63 J       3/04                    .    vanaf een andere krachtinstallatie dan de stuwkrachtinstallatie

 

B 63 J       4/00                    Voorzieningen van installaties voor het behandelen van afvalwater of afvalstoffen (uitwateren op bodemwater B63B 29/16; in het algemeen C02F) [3]

 

B 63 J       5/00                    Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]