SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 64††††††† VLIEGTUIGEN EN DERGELIJKE; LUCHTVAART; RUIMTEVAART

 

B 64 C††† VLIEGTUIGEN; HELICOPTERS (luchtkussenvoertuigen B60V)

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Voorzover mogelijk wordt geklasseerd in overeenstemming met constructieve kenmerken; klassering in overeenstemming met specifieke soorten vliegtuigen wordt normaal gesproken beschouwd als van ondergeschikt belang, behalve in gevallen waar dit wordt gezien als het essentiŽle kenmerk. [3]

 

Vliegtuigconstructies of stroomlijnkappen [9]

 

B 64 C††† 1/00††††††††††††††††††† Rompen; Constructieve kenmerken die horen bij rompen, vleugels, stabilisatievlakken en dergelijke (aŽrodynamische kenmerken die horen bij rompen, vleugels, stabilisatievlakken en dergelijke B64C 23/00; cockpitinstallaties B64D)

B 64 C††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Spanten; Huidverstijvers; Langsliggers

B 64 C††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† Geodetische of andere constructies met een open frame

B 64 C††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† Dichte spanten of drukschotten

B 64 C††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† Constructie of bevestiging van huidpanelen

B 64 C††† 1/14††††††††††††††††††† .††† Ramen; Deuren; Luiken of toegangspanelen; Gatomlijsting; Cockpitkappen; Windschermen (stroomlijnkappen die kunnen bewegen in samenhang met elementen van het onderstel B64C 25/16; bommenluiken B64D 1/06)

B 64 C††† 1/16††††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor het monteren van een voortstuwingsinstallatie

B 64 C††† 1/18††††††††††††††††††† .††† Vloeren

B 64 C††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast voor vracht

B 64 C††† 1/22††††††††††††††††††† .††† Andere constructies voor het beladen, die een geheel vormen met de romp

B 64 C††† 1/24††††††††††††††††††† .††† Opstapjes die vastzitten aan en kunnen worden teruggetrokken in de romp (gemakkelijk demonteerbaar B64D 9/00)

B 64 C††† 1/26††††††††††††††††††† .††† Vastmaken van de vleugels, staartstukken of stabilisatievlakken

B 64 C††† 1/28††††††††††††††††††† .††† Delen van de romp die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen ten behoeve van  het verbeteren van het zicht van de piloot

B 64 C††† 1/30††††††††††††††††††† .††† Delen van de romp die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen ten behoeve van  het verminderen van de totale afmetingen van het vliegtuig

B 64 C††† 1/32††††††††††††††††††† .††† Delen van de romp die kunnen worden afgescheiden of afgeworpen ten behoeve van  een noodontsnapping (schietstoelen B64D 25/10)

B 64 C††† 1/34††††††††††††††††††† .††† met opblaasbare constructieve componenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 C††† 1/36††††††††††††††††††† .††† aangepast voor het opnemen van antennes of radarkoepels (antennes of radarkoepels op zich H01Q)

B 64 C††† 1/38††††††††††††††††††† .††† Aangepaste constructies voor het verminderen van het effect van aŽrodynamische of andere uitwendige opwarming

B 64 C††† 1/40††††††††††††††††††† .††† Geluidsisolatie of warmte-isolatie

 

B 64 C††† 3/00††††††††††††††††††† Vleugels (stabilisatievlakken B64C 5/00; vleugels voor klapvliegtuigen B64C 33/02)

B 64 C††† 3/10††††††††††††††††††† .††† Vleugelvormen

B 64 C††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† Vleugelprofielen

B 64 C††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† Frontale aspecten

B 64 C††† 3/18††††††††††††††††††† .††† Liggers; Ribben; Huidverstijvers (vastmaken van vleugels aan de romp B64C 1/26)

B 64 C††† 3/20††††††††††††††††††† .††† Integrale constructies of sandwichconstructies (gelaagde producten of sandwichconstructies in het algemeen B32B)

B 64 C††† 3/22††††††††††††††††††† .††† Geodetische of andere constructies met een open frame

B 64 C††† 3/24††††††††††††††††††† .††† Gegoten constructies

B 64 C††† 3/26††††††††††††††††††† .††† Constructie, vorm of bevestiging van huidvelden of huidbekleding, bijv. panelen

B 64 C††† 3/28††††††††††††††††††† .††† Vleugelneusrandconstructies of vleugelachterrandconstructies die vastzitten aan de basisconstructie, bijv. waarbij vaste spleten worden gevormd

B 64 C††† 3/30††††††††††††††††††† .††† met opblaasbare constructieve componenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 C††† 3/32††††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor het monteren van een voortstuwingsinstallatie

B 64 C††† 3/34††††††††††††††††††† .††† Ingebouwde tanks, bijv. voor brandstof (andere brandstoftanks of brandstofsystemen voor vliegtuigen B64D)

B 64 C††† 3/36††††††††††††††††††† .††† Aangepaste constructies voor het verminderen van het effect van aŽrodynamische of andere externe opwarming

B 64 C††† 3/38††††††††††††††††††† .††† Verstellen van complete vleugels of van delen daarvan

B 64 C††† 3/40††††††††††††††††††† .††† .††† VariŽren van de pijlstellingshoek

B 64 C††† 3/42††††††††††††††††††† .††† .††† Verstellen om de koorde

B 64 C††† 3/44††††††††††††††††††† .††† .††† VariŽren van de welving

B 64 C††† 3/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met opblaasbare elementen (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 C††† 3/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met ten opzichte van elkaar beweegbare delen van vleugelconstructies

B 64 C††† 3/50††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met neusrandkleppen of achterrandkleppen (rolroeren B64C 9/00)

B 64 C††† 3/52††††††††††††††††††† .††† .††† Laten kromtrekken of verdraaien

B 64 C††† 3/54††††††††††††††††††† .††† .††† VariŽren van de oppervlakte (kleppen die groter gemaakt kunnen worden voor het vergroten van de welving B64C 3/44)

B 64 C††† 3/56††††††††††††††††††† .††† .††† Opvouwen of samenklappen voor het verminderen van de totale afmetingen van een vliegtuig

B 64 C††† 3/58††††††††††††††††††† .††† voorzien van verstoorders of spoilers (verstelbaar voor het besturen B64C 9/00)

 

B 64 C††† 5/00††††††††††††††††††† Stabilisatievlakken (vastmaken van stabilisatievlakken aan de romp B64C 1/26)

B 64 C††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Staartvlakken (kielvlakken B64C 5/06)

B 64 C††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Neusvlakken

B 64 C††† 5/06††††††††††††††††††† .††† Verticale staartvlakken (speciaal voor vleugels B64C 5/08)

B 64 C††† 5/08††††††††††††††††††† .††† gemonteerd op of ondersteund door vleugels

B 64 C††† 5/10††††††††††††††††††† .††† verstelbaar

B 64 C††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† voor het terugtrekken ervan tegen of binnen de romp of motorgondel

B 64 C††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† VariŽren van de pijlstellingshoek

B 64 C††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† om de dwarsas

B 64 C††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† in oppervlakte

 

B 64 C††† 7/00††††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte constructies of stroomlijnkappen

B 64 C††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Motorgondels

 

B 64 C††† 9/00††††††††††††††††††† Verstelbare stuurvlakken of stuurlichamen, bijv. roeren (verstellen van stabilisatievlakken B64C 5/10; systemen voor het in werking stellen van de stuurvlakken van vliegtuigen B64C 13/00)

B 64 C††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Monteren of ondersteunen daarvan

B 64 C††† 9/04††††††††††††††††††† .††† met verbindingsafhankelijke bewegingen

B 64 C††† 9/06††††††††††††††††††† .††† met twee of meer onafhankelijke bewegingen

B 64 C††† 9/08††††††††††††††††††† .††† fysiek verplaatsbaar (variŽren van de welving van vleugels B64C 3/44)

B 64 C††† 9/10††††††††††††††††††† .††† waarbij het ene vlak wordt versteld door een beweging van het andere, bijv. servoroeren of servotabs (B64C 9/04 heeft voorrang; verstellen van vlakken van een ander soort of met een andere functie B64C 9/12)

B 64 C††† 9/12††††††††††††††††††† .††† waarbij vlakken van een ander soort of met een andere functie gelijktijdig worden versteld

B 64 C††† 9/14††††††††††††††††††† .††† voor het vormen van spleten (grenslaagcontrole B64C 21/00)

B 64 C††† 9/16††††††††††††††††††† .††† .††† aan de achterrand van de vleugel

B 64 C††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door enkelvoudige kleppen

B 64 C††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door meervoudige kleppen

B 64 C††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† aan de neusrand van de vleugel

B 64 C††† 9/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door enkelvoudige kleppen

B 64 C††† 9/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door meervoudige kleppen

B 64 C††† 9/28††††††††††††††††††† .††† .††† door kleppen aan zowel de neusrand als de achterrand van de vleugel die in samenhang met elkaar werken

B 64 C††† 9/30††††††††††††††††††† .††† Balanceren van scharnierend bevestigde vlakken, bijv. dynamisch

B 64 C††† 9/32††††††††††††††††††† .††† Luchtremvlakken (rem door parachutes B64D 17/80)

B 64 C††† 9/34††††††††††††††††††† .††† door samenklappen of terugtrekken tegen of in andere vlakken of lichamen

B 64 C††† 9/36††††††††††††††††††† .††† .††† tegen of in rompen of motorgondels

B 64 C††† 9/38††††††††††††††††††† .††† Kleppen die door een straal worden aangeblazen

 

B 64 C††† 11/00†††††††††††††††††† Propellers, bijv. tunnelpropellers; Kenmerken die horen bij propellers en rotoren voor propellervliegtuigen (speciaal aangepaste rotoren voor propellervliegtuigen B64C 27/32)

B 64 C††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Naafconstructie

B 64 C††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† Bladbevestigingen

B 64 C††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor bladen met een variabele spoed

B 64 C††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor niet-verstelbare bladen

B 64 C††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† stijf

B 64 C††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† flexibel

B 64 C††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† Naafkappen

B 64 C††† 11/16†††††††††††††††††† .††† Bladen

B 64 C††† 11/18†††††††††††††††††† .††† .††† AŽrodynamische kenmerken

B 64 C††† 11/20†††††††††††††††††† .††† .††† Constructieve kenmerken

B 64 C††† 11/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Massieve bladen

B 64 C††† 11/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Holle bladen

B 64 C††† 11/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Opgebouwde bladen

B 64 C††† 11/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inklapbare of opvouwbare bladen

B 64 C††† 11/30†††††††††††††††††† .††† Mechanismen voor het veranderen van de spoed

B 64 C††† 11/32†††††††††††††††††† .††† .††† mechanisch

B 64 C††† 11/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† automatisch

B 64 C††† 11/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† niet-automatisch

B 64 C††† 11/38†††††††††††††††††† .††† .††† met een fluÔdum, bijv. hydraulische

B 64 C††† 11/40†††††††††††††††††† .††† .††† .††† automatisch

B 64 C††† 11/42†††††††††††††††††† .††† .††† .††† niet-automatisch

B 64 C††† 11/44†††††††††††††††††† .††† .††† elektrisch

B 64 C††† 11/46†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen van, of constructieve aspecten die horen bij, meerdere propellers

B 64 C††† 11/48†††††††††††††††††† .††† .††† Eenheden van twee of meer coaxiale propellers

B 64 C††† 11/50†††††††††††††††††† .††† .††† Fasesynchronisatie tussen meerdere propellers

 

B 64 C††† 13/00†††††††††††††††††† Stuursystemen of overbrengingssystemen voor het in werking stellen van de stuurvlakken van vliegtuigen, kleppen voor het vergroten van het hefvermogen, luchtremmen of spoilers

B 64 C††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Aandrijfmiddelen

B 64 C††† 13/04†††††††††††††††††† .††† .††† handmatig in werking gesteld

B 64 C††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† verstelbaar ten behoeve van individuele personen

B 64 C††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Trimmen naar de nulstand

B 64 C††† 13/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met waarschuwingsinrichtingen

B 64 C††† 13/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dubbele besturingsapparatuur

B 64 C††† 13/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† vergrendelbaar (in positie vergrendelen ten behoeve van individuele personen B64C 13/06)

B 64 C††† 13/16†††††††††††††††††† .††† .††† automatisch in werking gesteld, bijv. reagerend op het detecteren van remousstoten

B 64 C††† 13/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een automatische piloot (automatische piloten op zich G05D 1/00)

B 64 C††† 13/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van uitgezonden signalen

B 64 C††† 13/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gemakkelijk omschakelbaar op handbediening

B 64 C††† 13/24†††††††††††††††††† .††† Overbrengingsmiddelen

B 64 C††† 13/26†††††††††††††††††† .††† .††† zonder krachtversterking of waarbij krachtversterking niet van belang is

B 64 C††† 13/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† mechanisch

B 64 C††† 13/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van kabelmechanismen, kettingmechanismen of stangenmechanismen

B 64 C††† 13/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een nokkenmechanismen

B 64 C††† 13/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een tandwielmechanismen

B 64 C††† 13/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een fluÔdum

B 64 C††† 13/38†††††††††††††††††† .††† .††† met krachtversterking

B 64 C††† 13/40†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van fluÔdumdruk

B 64 C††† 13/42†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met herhalingsvoorzieningen of stand-by voorzieningen

B 64 C††† 13/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met voorrang op handbediening; met automatische terugkeer naar de rustpositie

B 64 C††† 13/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met kunstmatig gevoel

B 64 C††† 13/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door een gas als fluÔdum

B 64 C††† 13/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van elektrische energie

 

B 64 C††† 15/00†††††††††††††††††† Regelen van de stand, vliegrichting of hoogte door een stuwstraal in het algemeen (details van straalmotorinstallaties, bijv. van sproeiers of straalpijpen, F02K) [3]

B 64 C††† 15/02†††††††††††††††††† .††† met stuwstralen uit de voortstuwingsinstallatie

B 64 C††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† met een kantelbare voortstuwingsinstallatie

B 64 C††† 15/14†††††††††††††††††† .††† met stuwstralen die niet uit de voortstuwingsinstallatie afkomstig zijn (kleppen die door een straal worden aangeblazen B64C 9/38)

 

B 64 C††† 17/00†††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte vliegtuigstabilisatie

B 64 C††† 17/02†††††††††††††††††† .††† met apparatuur die door zwaartekracht of traagheid in werking wordt gesteld

B 64 C††† 17/04†††††††††††††††††† .††† .††† met slingerlichamen

B 64 C††† 17/06†††††††††††††††††† .††† .††† met een gyroscoop (besturen met een automatische piloot B64C 13/18)

B 64 C††† 17/08†††††††††††††††††† .††† door het toevoeren of afvoeren van ballast (voor luchtschepen of ballonnen B64B)

B 64 C††† 17/10†††††††††††††††††† .††† Verplaatsen van brandstof voor het bijstellen van de vliegtuigstabiliteit

 

B 64 C††† 19/00†††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte vliegtuigbesturing

B 64 C††† 19/02†††††††††††††††††† .††† Gemeenschappelijk besturingen

 

Niet elders ondergebracht beÔnvloeden van de luchtstroming over vliegtuigvlakken

 

B 64 C††† 21/00†††††††††††††††††† BeÔnvloeden van de luchtstroming over vliegtuigvlakken door het beÔnvloeden van de grenslaagstroming (grenslaagcontrole in het algemeen F15D)

B 64 C††† 21/02†††††††††††††††††† .††† door gebruik van sleuven, doorlaten of poreuze gebieden

B 64 C††† 21/04†††††††††††††††††† .††† .††† door blazen (B64C 21/08 heeft voorrang)

B 64 C††† 21/06†††††††††††††††††† .††† .††† door aanzuigen (B64C 21/08 heeft voorrang)

B 64 C††† 21/08†††††††††††††††††† .††† .††† verstelbaar

B 64 C††† 21/10†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van andere oppervlakte-eigenschappen, bijv. ruwheid

 

B 64 C††† 23/00†††††††††††††††††† Niet elders ondergebracht beÔnvloeden van de luchtstroming over vliegtuigvlakken

B 64 C††† 23/02†††††††††††††††††† .††† door middel van roterende lichamen met een ronde of een soortgelijke vorm

B 64 C††† 23/04†††††††††††††††††† .††† door het opwekken van schokgolven

B 64 C††† 23/06†††††††††††††††††† .††† door het opwekken van wervelgebieden

B 64 C††† 23/08†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van het Magnus-effect

 

B 64 C††† 25/00†††††††††††††††††† Onderstellen (luchtkussenonderstellen B60V 3/08)

B 64 C††† 25/02†††††††††††††††††† .††† Landingsgestellen

B 64 C††† 25/04†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling of plaatsing bij vliegtuigen

B 64 C††† 25/06†††††††††††††††††† .††† .††† vast

B 64 C††† 25/08†††††††††††††††††† .††† .††† niet-vast, bijv. afwerpbaar

B 64 C††† 25/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† intrekbaar, opvouwbaar of inklapbaar

B 64 C††† 25/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† zijwaarts

B 64 C††† 25/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voorwaarts en achterwaarts

B 64 C††† 25/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Stroomlijnkappen die kunnen bewegen in samenhang met elementen van het landingsgestel

B 64 C††† 25/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bedieningsmechanismen

B 64 C††† 25/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† mechanisch

B 64 C††† 25/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met een fluÔdum

B 64 C††† 25/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† elektrisch

B 64 C††† 25/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Regelsystemen of blokkeersystemen daarvoor

B 64 C††† 25/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† met weergeefinrichtingen of waarschuwingsinrichtingen

B 64 C††† 25/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† door een noodgeval in werking gesteld

B 64 C††† 25/32†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door elementen die de grond of een soortgelijk oppervlak aanraken (vanghaken B64C 25/68)

B 64 C††† 25/34†††††††††††††††††† .††† .††† met wielen, bijv. meerwielige draaistellen

B 64 C††† 25/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen of aanpassingen van wielen, banden of assen in het algemeen (constructie van wielen of assen B60B; constructie van banden in het algemeen B60C)

B 64 C††† 25/38†††††††††††††††††† .††† .††† met rupsbanden

B 64 C††† 25/40†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de elementen roteren voor ze de grond raken

B 64 C††† 25/42†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen of aanpassingen van remmen (waarbij de remkracht op de grond tenminste gedeeltelijk door een snelheidstoestand wordt geregeld, bijv. versnelling of vertraging van het de grond aanrakende onderstel, B60T 8/32) [4]

B 64 C††† 25/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bedieningsmechanismen

B 64 C††† 25/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Remregelaars voor het voorkomen van het slippen of over de kop slaan van een vliegtuig

B 64 C††† 25/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† verschillend bediend voor het besturen

B 64 C††† 25/50†††††††††††††††††† .††† .††† Bestuurbare onderstellen; Trillingsdempers (stuurinrichtingen die toepasbaar zijn op landvoertuigen B62D)

B 64 C††† 25/52†††††††††††††††††† .††† .††† Skiís of glijders

B 64 C††† 25/54†††††††††††††††††† .††† .††† Drijvers

B 64 C††† 25/56†††††††††††††††††† .††† .††† .††† opblaasbaar (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 C††† 25/58†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen of aanpassingen van schokdempers of veren (trillingsdempers B64C 25/50; voertuigophanging in het algemeen B60G; schokdempers op zich F16F)

B 64 C††† 25/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vloeistofdempers

B 64 C††† 25/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Veerbelaste schokdempers; Veren

B 64 C††† 25/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met rubberelementen of soortgelijke elementen

B 64 C††† 25/66†††††††††††††††††† .††† .††† Onderstellen met veranderbare lengte; Combinaties van verschillende soorten grond-aanrakende elementen

B 64 C††† 25/68†††††††††††††††††† .††† Vanghaken (remkabels en dergelijke, bijv. op vliegdekschepen B64F)

 

Niet elders ondergebrachte vliegtuigsoorten of vliegtuigcomponenten

 

B 64 C††† 27/00†††††††††††††††††† Propellervliegtuigen; Rotoren daarvoor (onderstellen B64C 25/00)

B 64 C††† 27/02†††††††††††††††††† .††† Gyrocopters of molenvliegtuigen

B 64 C††† 27/04†††††††††††††††††† .††† Helicopters

B 64 C††† 27/06†††††††††††††††††† .††† .††† met ťťn rotor

B 64 C††† 27/08†††††††††††††††††† .††† .††† met twee of meer rotoren

B 64 C††† 27/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† coaxiaal geplaatst

B 64 C††† 27/12†††††††††††††††††† .††† .††† Rotoraandrijvingen

B 64 C††† 27/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Directe aandrijving tussen de voortstuwingsinstallatie en de rotornaaf

B 64 C††† 27/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aandrijving van rotoren door middelen die zijn gemonteerd op de rotorbladen, bijv. propellers

B 64 C††† 27/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de middelen bestaan uit straalreaktie-apparatuur

B 64 C††† 27/20†††††††††††††††††† .††† Propellervliegtuigen die worden gekenmerkt door ingekapselde rotoren, bijv. vliegende platforms

B 64 C††† 27/22†††††††††††††††††† .††† Samengestelde propellervliegtuigen, d.w.z. vliegtuigen die tijdens de vlucht gebruikmaken van de kenmerken van zowel een vliegtuig als een helikopter

B 64 C††† 27/24†††††††††††††††††† .††† .††† met rotorbladen die tijdens de vlucht zijn geblokkeerd om als vleugels te fungeren

B 64 C††† 27/26†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt voor vaste vleugels

B 64 C††† 27/28†††††††††††††††††† .††† .††† met propellers met een voorwaartse stuwing die kunnen draaien om als hefrotor te fungeren

B 64 C††† 27/30†††††††††††††††††† .††† .††† met een voorziening voor het verminderen van de luchtweerstand van een niet-werkende rotor

B 64 C††† 27/32†††††††††††††††††† .††† Rotoren (kenmerken die horen bij rotoren en propellers B64C 11/00)

B 64 C††† 27/33†††††††††††††††††† .††† .††† met buigbare armen [3]

B 64 C††† 27/35†††††††††††††††††† .††† .††† met elastomere verbindingen [3]

B 64 C††† 27/37†††††††††††††††††† .††† .††† met gelede verbindingen (B64C 27/33 en B64C 27/35 hebben voorrang) [3]

B 64 C††† 27/39†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met afzonderlijk gelede bladen, d.w.z. met klepscharnieren of remscharnieren [3]

B 64 C††† 27/41†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een klepscharnier of een kogelgewrichtverbinding als deel van de bladen [3]

B 64 C††† 27/43†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in de vorm van een schommel, d.w.z. tweebladige rotoren [3]

B 64 C††† 27/45†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met alleen een vaanstandscharnier [3]

B 64 C††† 27/46†††††††††††††††††† .††† .††† Bladen

B 64 C††† 27/467††††††††††††††††† .††† .††† .††† AŽrodynamische kenmerken

B 64 C††† 27/473††††††††††††††††† .††† .††† .††† Constructieve kenmerken

B 64 C††† 27/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Voetbevestiging aan de rotorkop

B 64 C††† 27/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bladen die opvouwbaar zijn voor het kunnen opslaan van een vliegtuig

B 64 C††† 27/51†††††††††††††††††† .††† Dempen van bladbewegingen [3]

B 64 C††† 27/52†††††††††††††††††† .††† Fysiek kantelen van een rotor ten opzichte van de romp (met een schommelconstructie B64C 27/43)

B 64 C††† 27/54†††††††††††††††††† .††† Mechanismen voor het regelen van de bladverstelling of de bladbeweging ten opzichte van de rotorkop, bijv. lag-lead beweging

B 64 C††† 27/56†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door de regelbedieningsmiddelen, bijv. handmatig in werking gesteld (B64C 27/58 heeft voorrang)

B 64 C††† 27/57†††††††††††††††††† .††† .††† .††† automatisch of reagerend op een toestand, bijv. reagerend op de snelheid, de torsie of de trekkracht van een rotor [3]

B 64 C††† 27/58†††††††††††††††††† .††† .††† Overbrengingsmiddelen, bijv. in combinatie met aandrijfmiddelen of met middelen die werken op de bladen (aandrijfmiddelen B64C 27/56; middelen die werken op de bladen B64C 27/72)

B 64 C††† 27/59†††††††††††††††††† .††† .††† .††† mechanisch [3]

B 64 C††† 27/605††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† inclusief een schommelplaat, kogelkop of nokkenmechanisme [3]

B 64 C††† 27/615††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† inclusief op de bladen gemonteerde kleppen [3]

B 64 C††† 27/625††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† inclusief roterende massaís of servorotoren [3]

B 64 C††† 27/635††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† speciaal voor het regelen van lag-lead bewegingen van de bladen [3]

B 64 C††† 27/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van fluÔdumdruk, bijv. met een fluÔdumkrachtversterker [3]

B 64 C††† 27/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van elektrische energie, bijv. met een elektrokrachtversterker [3]

B 64 C††† 27/72†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen die op de bladen werken

B 64 C††† 27/78†††††††††††††††††† .††† .††† in samenhang met een spoedverstelling van de bladen van een anti-torsierotor

B 64 C††† 27/80†††††††††††††††††† .††† .††† voor het ongelijk verstellen van de bladspoed tussen twee of meer hefrotoren

B 64 C††† 27/82†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de aanwezigheid van een extra rotor of een fluÔdumstraalinrichting voor het opheffen van de torsie op de hefrotor of voor het veranderen van de richting van een propellervliegtuig

 

B 64 C††† 29/00†††††††††††††††††† Vliegtuigen die verticaal kunnen landen of stijgen (regelen van de stand, vliegrichting of hoogte door een straalreactie B64C 15/00; propellervliegtuigen B64C 27/00; luchtkussenvoertuigen B60V; details van straalmotorinstallaties, bijv. sproeiers of straalpijpen, F02K)

B 64 C††† 29/02†††††††††††††††††† .††† met bij het op de grond staan een verticale vliegrichting

B 64 C††† 29/04†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door een straalreaktievoortstuwing

 

B 64 C††† 30/00†††††††††††††††††† Supersone vliegtuigen [3]

 

B 64 C††† 31/00†††††††††††††††††† Vliegtuigen die kunnen vliegen zonder voortstuwingsinstallatie; Gemotoriseerde deltavliegers; Ultralichte vliegtuigen

B 64 C††† 31/02†††††††††††††††††† .††† Zweefvliegtuigen en dergelijke (deltavliegers B64C 31/028) [6]

B 64 C††† 31/024††††††††††††††††† .††† .††† met een hulpvoortstuwingsinstallatie [6]

B 64 C††† 31/028††††††††††††††††† .††† Deltavliegers;  Ultralichte vliegtuigen [6]

B 64 C††† 31/032††††††††††††††††† .††† .††† met een deltavleugel [6]

B 64 C††† 31/036††††††††††††††††† .††† .††† met een vleugel in de vorm van een parachute (parachutes B64D 17/00) [6]

B 64 C††† 31/04†††††††††††††††††† .††† Op mankracht werkende vliegtuigen (klapvliegtuigen B64C 33/00)

B 64 C††† 31/06†††††††††††††††††† .††† Vliegers (deltavliegers B64C 31/028; speelgoedaspecten A63H 27/08; sleepdoelen F41J)

 

B 64 C††† 33/00†††††††††††††††††† Ornithopters of klapvliegtuigen

B 64 C††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Vleugels; Bedieningsmechanismen daarvoor

 

B 64 C††† 35/00†††††††††††††††††† Vliegboten; Watervliegtuigen (onderstellen B64C 25/00)

B 64 C††† 35/02†††††††††††††††††† .††† Vliegbootrompen [3]

 

B 64 C††† 37/00†††††††††††††††††† Omvormbare vliegtuigen (voertuigen die in of over verschillende media kunnen voortbewegen B60F)

B 64 C††† 37/02†††††††††††††††††† .††† Vliegeenheden die worden gevormd uit afzonderlijke vliegtuigen (slepen, in de lucht bijtanken of vliegtuigen vervoerd door vliegtuigen B64D)

 

B 64 C††† 39/00†††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte vliegtuigen

B 64 C††† 39/02†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door een speciaal doel

B 64 C††† 39/04†††††††††††††††††† .††† met meerdere rompen of staartdragers [3]

B 64 C††† 39/06†††††††††††††††††† .††† met schijfvormige of ringvormige vleugels [3]

B 64 C††† 39/08†††††††††††††††††† .††† met meerdere vleugels [3]

B 64 C††† 39/10†††††††††††††††††† .††† Vliegende vleugels [3]

B 64 C††† 39/12†††††††††††††††††† .††† Eendvliegtuigen of canardvliegtuigen [3]

 

B 64 C††† 99/00†††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]