SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 64        VLIEGTUIGEN EN DERGELIJKE; LUCHTVAART; RUIMTEVAART

 

B 64 D    HULPUITRUSTING IN OF AAN VLIEGTUIGEN; VLIEGKLEDING; PARACHUTES; OPSTELLING OF BEVESTIGING VAN VOORTSTUWINGSINSTALLATIES OF OVERBRENGINGEN VOOR DE VOORTSTUWING IN VLIEGTUIGEN [15]

 

B 64 D      1/00                    Tijdens de vlucht laten vallen, afwerpen, vrijgeven of opnemen van artikelen, vloeistoffen en dergelijke (met betrekking tot wapenvizieren heeft F41G voorrang; parachutes B64D 17/00; schietstoelen B64D 25/10; uitstootcapsules B64D 25/12; bijtanken tijdens de vlucht B64D 39/00; lanceerapparatuur voor het wegschieten van projectielen of raketprojectielen F41F 1/00 of F41F 7/00; lanceermiddelen voor raketten of torpedo’s F41F 3/00)

B 64 D      1/02                    .    Laten vallen, afwerpen of vrijgeven van artikelen (afwerpbare brandstofreservoirs B64D 37/12)

B 64 D      1/04                    .    .    waarbij de artikelen kunnen ontploffen, bijv. bommen (op scherp stellen of instellen van schokbuizen F42C)

B 64 D      1/06                    .    .    .    Bomafgifte; Bommenluiken

B 64 D      1/08                    .    .    waarbij de artikelen bestaan uit last-dragende inrichtingen

B 64 D      1/10                    .    .    .    Bergruimten voor de inrichtingen in vliegtuigen

B 64 D      1/12                    .    .    .    Vrijgeven

B 64 D      1/14                    .    .    .    Opvangen van landingsschokken

B 64 D      1/16                    .    Afwerpen of uitstrooien van poedervormig, vloeibaar of gasvormig materiaal, bijv. voor brandbestrijding (afwerpen van brandstof B64D 37/26) [5]

B 64 D      1/18                    .    .    door sproeien, bijv. insecticiden (sproei-apparatuur in het algemeen B05B)

B 64 D      1/20                    .    .    voor het in de lucht schrijven of sky-writing

B 64 D      1/22                    .    Oppikken van artikelen van het aardoppervlak

 

B 64 D      3/00                    Vliegtuigaanpassingen voor het kunnen slepen of gesleept worden (B64D 39/00 heeft voorrang) [17]

B 64 D      3/02                    .    voor het slepen van doelen (sleepdoelen op zich F41J)

 

B 64 D      5/00                    Vliegtuigen die worden vervoerd door vliegtuigen, bijv. voor het loslaten of weer opnemen tijdens de vlucht (vliegeenheden die worden gevormd door afzonderlijke vliegtuigen B64C 37/02)

 

B 64 D      7/00                    Opstelling van militaire uitrusting in vliegtuigen, bijv. bewapening, bewapeningsaccessoires of bepantsering; Aanpassingen van wapenbevestigingen voor vliegtuigen (afwerpen van bommen en dergelijke B64D 1/00; bewapening of bevestigingen daarvoor op zich F41)

B 64 D      7/02                    .    met vuurwapens als bewapening

B 64 D      7/04                    .    .    vast gemonteerd

B 64 D      7/06                    .    .    beweegbaar gemonteerd

B 64 D      7/08                    .    Opstelling van raket-lanceermiddelen (raket-lanceermiddelen op zich, bijv. rakethouders, F41F 3/06)

 

B 64 D      9/00                    Uitrusting voor het hanteren van vracht; Uitrusting voor het bijvoorbeeld aan of van boord laten gaan van passagiers (nooduitrusting B64D 17/00, B64D 19/00 of B64D 25/00; constructies die deel uitmaken van de romp, voor het kunnen laden, speciaal aangepaste rompvloeren voor vracht, opstapjes die zijn bevestigd aan en kunnen worden teruggetrokken in een vliegtuig B64C; grondinstallaties B64F)

 

B 64 D    10/00                   Vliegkleding (helmen in het algemeen A42B 3/00; ademhalingshelmen A62B 18/00) [3]

 

B 64 D    11/00                   Accommodatie voor passagiers of bemanning; Niet elders ondergebrachte cockpitinstallaties

B 64 D    11/02                   .    Toiletten (in het algemeen A47K)

B 64 D    11/04                   .    Kombuizen

B 64 D    11/06                   .    Voorzieningen of aanpassingen van stoelen (stoelconstructies voor noodgevallen B64D 25/04)

 

B 64 D    13/00                   Voorzieningen of aanpassingen van klimaatregelapparatuur voor bemanning of passagiers van een vliegtuig, of voor het vrachtruim (medische behandelkamers met een kunstmatig klimaat A61G 10/02; beademingsapparatuur in het algemeen A62B; voor voertuigen in het algemeen B60H)

B 64 D    13/02                   .    met lucht onder druk

B 64 D    13/04                   .    .    Automatisch regelen van de druk

B 64 D    13/06                   .    met geconditioneerde lucht (op druk brengen B64D 13/02)

B 64 D    13/08                   .    .    waarbij de lucht wordt verwarmd of gekoeld

 

B 64 D    15/00                   Verwijderen of voorkomen van ijsafzetting op uitwendige oppervlakken van een vliegtuig (speciaal aangepaste motorvoertuigen voor het vervoeren van apparatuur voor het verwijderen van ijs B60P)

B 64 D    15/02                   .    door een geleid heet gas of een geleide vloeistof

B 64 D    15/04                   .    .    Heet gas

B 64 D    15/06                   .    .    Vloeistof (in het algemeen B05)

B 64 D    15/08                   .    .    .    stromend uit poriën aan het oppervlak

B 64 D    15/10                   .    .    .    versproeid over het oppervlak

B 64 D    15/12                   .    door elektrische verwarming (H05B 3/84 heeft voorrang; elektrische verwarmingselementen in het algemeen H05B) [5]

B 64 D    15/14                   .    .    periodiek geregeld langs het totale oppervlak

B 64 D    15/16                   .    door mechanische middelen, bijv. pulserende matten of aan het oppervlak vastgemaakte of daarin ingebouwde segmenten

B 64 D    15/18                   .    .    met een vleugel, rotor of propeller als oppervlak

B 64 D    15/20                   .    Middelen voor het detecteren van ijsafzetting of het beginnen met verwijderen

B 64 D    15/22                   .    .    Automatisch beginnen via ijsdetectoren

 

B 64 D    17/00                   Parachutes (parachutes zonder draagdoek B64D 19/00)

B 64 D    17/02                   .    Draagdoeken

B 64 D    17/04                   .    .    gevormd uit twee of meer draagdoeken die rondom een gemeenschappelijke as zijn geplaatst

B 64 D    17/06                   .    .    gevormd uit twee of meer draagdoeken die in een bundel zijn geplaatst

B 64 D    17/08                   .    .    Hulpdraagdoeken of schokabsorberende draagdoeken die vastzitten aan de lastlijn

B 64 D    17/10                   .    .    Lintconstructies en dergelijke

B 64 D    17/12                   .    .    met een variabele of een niet-gelijkmatige poreusheid langs de oppervlakte van het draagdoek

B 64 D    17/14                   .    .    met een zoom of panelen voor het afbuigen van de lucht

B 64 D    17/16                   .    .    .    Vastgezet aan de rand van het hoofdscherm

B 64 D    17/18                   .    .    Ontluchtingsvoorziening of ontluchtingsconstructie (luchtgaten)

B 64 D    17/20                   .    .    .    variabel in oppervlakte

B 64 D    17/22                   .    Lastophanging

B 64 D    17/24                   .    .    Tuigdraden

B 64 D    17/26                   .    .    .    bevestigd aan de rand van het draagdoek

B 64 D    17/28                   .    .    .    bevestigd aan de top van het draagdoek

B 64 D    17/30                   .    .    Gordels [4]

B 64 D    17/32                   .    .    .    Constructie van de snel-lostrommel

B 64 D    17/34                   .    .    aangepast voor het regelen van de richting of de mate van vrije val

B 64 D    17/36                   .    .    met wrijvingsinrichtingen of breekbare verbindingen voor het verminderen van de schokbelasting op het draagdoek

B 64 D    17/38                   .    .    Losmaakbare bevestigingsinrichtingen tussen parachute en de last of het pak

B 64 D    17/40                   .    Pakken

B 64 D    17/42                   .    .    star

B 64 D    17/44                   .    .    .    deel uitmakend van de last

B 64 D    17/46                   .    .    Sluitmiddelen

B 64 D    17/48                   .    .    met een apart pak voor de meenemer van de hulpparachute

B 64 D    17/50                   .    .    gevormd met afzonderlijke compartimenten voor het hoofdscherm, de tuigdraden of de hulpparachute

B 64 D    17/52                   .    .    Openen, bijv. handmatig

B 64 D    17/54                   .    .    .    automatisch

B 64 D    17/56                   .    .    .    .    reagerend op een barometrische druk

B 64 D    17/58                   .    .    .    .    reagerend op een tijdvertragingsmechanisme

B 64 D    17/60                   .    .    .    .    met treklijnen

B 64 D    17/62                   .    Ontvouwen

B 64 D    17/64                   .    .    door een meenemer-parachute

B 64 D    17/66                   .    .    .    bevestigd aan de rand van het hoofdscherm

B 64 D    17/68                   .    .    .    bevestigd aan de top van het hoofdscherm

B 64 D    17/70                   .    .    door veren

B 64 D    17/72                   .    .    door explosieve of opblaasbare middelen (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 D    17/74                   .    .    Opeenvolgend ontvouwen van meerdere draagdoeken

B 64 D    17/76                   .    .    op grond van een bijzondere wijze van vouwen of verpakken

B 64 D    17/78                   .    in samenhang met andere apparatuur voor het vertragen van een belasting

B 64 D    17/80                   .    in samenhang met vliegtuigen, bijv. voor het afremmen daarvan

 

B 64 D    19/00                   Parachutes zonder draagdoek

B 64 D    19/02                   .    Parachutes in de vorm van een draaivleugel

 

B 64 D    21/00                   Testen van parachutes

 

B 64 D    23/00                   Trainen van parachutisten

 

B 64 D    25/00                   Niet elders ondergebrachte noodapparatuur of noodinrichtingen (parachutes B64D 17/00 of B64D 19/00; afwerpen van brandstoftanks of brandstof B64D 37/00; veiligheidsriemen of veiligheidsgordels in het algemeen A62B 35/00; veiligheidsriemen of veiligheidsgordels voor landvoertuigen B60R 22/00; delen van een romp die kunnen worden afgescheiden of afgeworpen ten behoeve van  een noodontsnapping B64C) [4]

B 64 D    25/02                   .    Steunmiddelen of vasthoudmiddelen voor levende wezens (voor schietstoelen B64D 25/115) [5]

B 64 D    25/04                   .    .    Aangepaste zittingen

B 64 D    25/06                   .    .    Gordels [4]

B 64 D    25/08                   .    Uitstootmiddelen of ontsnappingsmiddelen (ontsnappingsopeningen B64C)

B 64 D    25/10                   .    .    Schietstoelen

B 64 D    25/102                  .    .    .    Voortstuwingsmiddelen, bijv. door een combinatie van een katapult en raketvoortstuwing (B64D 25/11 en B64D 25/112 hebben voorrang) [5]

B 64 D    25/105                  .    .    .    .    met alleen een katapult [5]

B 64 D    25/108                  .    .    .    .    met alleen raketvoortstuwing [5]

B 64 D    25/11                   .    .    .    Regelen van de stand of de richting van de schietstoel of het daarmee samenhangende mechanisme voorafgaand aan de uitstoot [5]

B 64 D    25/112                  .    .    .    Regelen van de stand of de richting van de schietstoel na de uitstoot [5]

B 64 D    25/115                  .    .    .    Inrichtingen voor het afremmen, positioneren of beschermen van de inzittende [5]

B 64 D    25/118                  .    .    .    Van de stoel losmaken van de inzittende na de uitstoot [5]

B 64 D    25/12                   .    .    Capsules die kunnen worden uitgestoten

B 64 D    25/14                   .    .    Opblaasbare ontsnappingsgoten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

B 64 D    25/16                   .    .    Opslaan van opblaasbare reddingsvlotten

B 64 D    25/18                   .    .    Drijfuitrusting (vliegtuigonderstellen B64C)

B 64 D    25/20                   .    .    Vrijgeven van middelen voor het aanduiden van de plaats waar een vliegtuig is neergestort

 

B 64 D    27/00                   Opstelling of bevestiging van een voortstuwingsinstallatie in vliegtuigen; Daardoor gekenmerkte vliegtuigen (regelen van de stand, de vliegrichting of de hoogte van vliegtuigen door straalreactie B64C)

B 64 D    27/02                   .    Vliegtuigen die worden gekenmerkt door het soort voortstuwingsinstallatie of de positie ervan (aangepaste rompen of vleugels voor het bevestigen van de voortstuwingsinstallatie B64C)

B 64 D    27/04                   .    .    zuigermotoren

B 64 D    27/06                   .    .    .    in of aan een vleugel

B 64 D    27/08                   .    .    .    in of aan de romp

B 64 D    27/10                   .    .    gasturbines (B64D 27/16 heeft voorrang)

B 64 D    27/12                   .    .    .    in of aan een vleugel

B 64 D    27/14                   .    .    .    in of aan de romp

B 64 D    27/16                   .    .    straalmotoren

B 64 D    27/18                   .    .    .    in of aan een vleugel

B 64 D    27/20                   .    .    .    in of aan de romp

B 64 D    27/22                   .    .    gebruikmakend van atoomenergie

B 64 D    27/24                   .    .    gebruikmakend van stoom, elektriciteit of veerkracht (B64D 27/16 heeft voorrang)

B 64 D    27/26                   .    Vliegtuigen die worden gekenmerkt door de bevestigingsconstructie voor de voortstuwingsinstallatie (motorophanging)

 

B 64 D    29/00                   Motorgondels, stroomlijnkappen of motorkappen (niet elders ondergebrachte gondels B64C)

B 64 D    29/02                   .    in samenhang met vleugels (aangepaste vleugels voor het bevestigen van de voortstuwingsinstallatie B64C)

B 64 D    29/04                   .    in samenhang met rompen

B 64 D    29/06                   .    Vastzetten van gondels, stroomlijnkappen of motorkappen

B 64 D    29/08                   .    Inspectiepanelen voor voortstuwingsinstallaties

                

B 64 D    31/00                   Regelen van voortstuwingsinstallaties; Plaatsing daarvan (vliegcontrole B64C)

B 64 D    31/02                   .    Opstartmiddelen

B 64 D    31/04                   .    .    handmatig in werking gesteld

B 64 D    31/06                   .    .    automatisch in werking gesteld

B 64 D    31/08                   .    .    .    voor het constant houden van de kruissnelheid (gemeenschappelijk regelen van voortstuwingsinstallaties en propellers B64C)

B 64 D    31/10                   .    .    .    voor het voorkomen van asymmetrische stuwkracht bij uitval van één voortstuwingsinstallatie

B 64 D    31/12                   .    .    .    voor het gelijk laten lopen of synchroniseren van voortstuwingsinstallaties

B 64 D    31/14                   .    Overbrengingsmiddelen tussen opstartmiddelen en voortstuwingsinstallaties

 

B 64 D    33/00                   Opstelling van niet elders ondergebrachte onderdelen of toebehoren van voortstuwingsinstallaties

B 64 D    33/02                   .    van verbrandingsluchtinlaten (luchtinlaten voor gasturbine-installaties of straalvoortstuwingsinstallaties op zich F02C 7/04; luchtinlaten voor verbrandingsmotoren in het algemeen F02M 35/00)

B 64 D    33/04                   .    van gasuitlaten of straalpijpen (gasuitlaten voor verbrandingsmotoren in het algemeen F01N; straalpijpen of sproeiers voor straalvoortstuwingsinstallaties op zich F02K; installaties die worden gekenmerkt door de vorm of opstelling van de straalpijp of sproeier F02K) [3]

B 64 D    33/08                   .    van koelsystemen voor voortstuwingsinstallaties (koelen van verbrandingsmotoren op zich F01P; koelen van gasturbine-installaties of straalvoortstuwingsinstallaties op zich F02C of F02K)

B 64 D    33/10                   .    .    Radiatoropstelling

B 64 D    33/12                   .    .    .    in te trekken

 

B 64 D    35/00                   Overbrengen van vermogen van de voortstuwingsinstallatie naar de propellers of rotoren; Voorzieningen van overbrengingen (propellers of rotoren op zich, overbrengingen bij helikopters B64C)

B 64 D    35/02                   .    gekenmerkt door het soort voortstuwingsinstallatie

B 64 D    35/04                   .    gekenmerkt door de overbrenging voor het aandrijven van meerdere propellers of rotoren

B 64 D    35/06                   .    .    waarbij de propellers of rotoren tegengesteld draaiend

B 64 D    35/08                   .    gekenmerkt doordat de overbrenging wordt aangedreven door meerdere voortstuwingsinstallaties

 

B 64 D    37/00                   Voorzieningen in verband met de brandstoftoevoer naar voortstuwingsinstallaties (bijtanken tijdens de vlucht B64D 39/00)

B 64 D    37/02                   .    Tanks (tanks die zijn ingebouwd in vliegtuigvleugels B64C; tanks in het algemeen B65D)

B 64 D    37/04                   .    .    Plaatsing daarvan in of op vliegtuigen

B 64 D    37/06                   .    .    Constructieve aanpassingen daarvan

B 64 D    37/08                   .    .    .    Inwendige onderverdelingen

B 64 D    37/10                   .    .    .    voor het onder druk kunnen zetten van de brandstof

B 64 D    37/12                   .    .    .    af te werpen

B 64 D    37/14                   .    .    Vullen of leegmaken (verplaatsen van brandstoffen voor het verstellen van de trim van een vliegtuig B64C)

B 64 D    37/16                   .    .    .    Vulsystemen (grondinstallaties voor het bijtanken van vliegtuigen B64F)

B 64 D    37/18                   .    .    .    .    Conditioneren van de brandstof tijdens het vullen

B 64 D    37/20                   .    .    .    Systemen voor het leegmaken

B 64 D    37/22                   .    .    .    .    waarbij de tank in elke positie kan worden geleegd

B 64 D    37/24                   .    .    .    .    gebruikmakend van gasdruk

B 64 D    37/26                   .    .    .    .    Afwerpen van brandstof

B 64 D    37/28                   .    .    .    .    Regelen daarvan

B 64 D    37/30                   .    Brandstofsystemen voor specifieke brandstoffen

B 64 D    37/32                   .    Niet elders ondergebrachte veiligheidsmaatregelen, bijv. voor het voorkomen van explosieve omstandigheden (blussen of voorkomen van branden in vliegtuigen A62C)

B 64 D    37/34                   .    Conditioneren van brandstof, bijv. verwarmen (tijdens het vullen B64D 37/18)

 

B 64 D    39/00                   Bijtanken tijdens de vlucht (vullen of leegmaken van brandstoftanks B64D 37/14)

B 64 D    39/02                   .    Middelen voor het binnenhalen of laten vieren van de slang

B 64 D    39/04                   .    Aanpassingen van slangconstructies (slangen in het algemeen F16L)

B 64 D    39/06                   .    Koppelen van de slang met het vliegtuig; Losmaken van de slang daarvan

 

B 64 D    41/00                   Krachtinstallaties voor hulpdoeleinden

 

B 64 D    43/00                   Voorzieningen of aanpassingen van instrumenten (voorzieningen van camera’s B64D 47/08; aeronautische meetinstrumenten op zich G01C)

B 64 D    43/02                   .    voor het aanduiden van de snelheid of het afglijden van het vliegtuig

 

B 64 D    45/00                   Niet elders ondergebrachte weergeefmiddelen of afschermmiddelen voor vliegtuigen (camouflage F41H 3/00)

B 64 D    45/02                   .    Bliksemafleiders (bliksemafleiders H01C 7/12, H01C 8/04, H01G 9/18 of H01T; circuitvoorzieningen daarvoor H02H); Statische ontladers (in het algemeen H05F 3/00)

B 64 D    45/04                   .    Landingshulpmiddelen; Veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van een botsing met het aardoppervlak

B 64 D    45/06                   .    .    mechanisch

B 64 D    45/08                   .    .    optisch

 

B 64 D    47/00                   Niet elders ondergebrachte uitrusting

B 64 D    47/02                   .    Voorzieningen of aanpassingen van signaalinrichtingen of verlichtingsinrichtingen

B 64 D    47/04                   .    .    waarbij de verlichtingsinrichtingen in eerste instantie zijn bedoeld voor het verlichten van de weg vooruit

B 64 D    47/06                   .    .    voor het aanduiden van de aanwezigheid van het vliegtuig

B 64 D    47/08                   .    Voorzieningen van camera’s