SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 64        VLIEGTUIGEN EN DERGELIJKE; LUCHTVAART; RUIMTEVAART

 

B 64 F     SPECIAAL VOOR VLIEGTUIGEN AANGEPASTE GRONDINSTALLATIES OF DEKINSTALLATIES AAN BOORD VAN VLIEGDEKSCHEPEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT ONTWERPEN, PRODUCEREN, ASSEMBLEREN, REINIGEN, ONDERHOUDEN OF REPAREREN VAN VLIEGTUIGEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT HANTEREN, TRANSPORTEREN, TESTEN OF INSPECTEREN VAN VLIEGTUIGCOMPONENTEN [15,17]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “installaties” omvat al dan niet mobiele uitrusting, met name voor gebruik in verband met vliegtuigen, en niet daaraan vastgemaakt;

              -         “grondinstallaties” omvat drijvende installaties. [3]

 

B 64 F       1/00                    Grondinstallaties of dek-installaties aan boord van vliegdekschepen (speciaal aangepast voor kabelvliegtuigen B64F 3/00) [17]

B 64 F       1/02                    .    Afremuitrusting; Vloeistofbarričres

B 64 F       1/04                    .    Lanceeruitrusting of sleepuitrusting [17]

B 64 F       1/06                    .    .    gebruikmakend van katapulten

B 64 F       1/08                    .    .    gebruikmakend van lieren

B 64 F       1/10                    .    .    gebruikmakend van zelfrijdende voertuigen

B 64 F       1/12                    .    Verankeren

B 64 F       1/14                    .    .    Torens of masten voor het afmeren van luchtschepen of ballons [17]

B 64 F       1/16                    .    .    Piketpaaltjes of grondankers; Wielblokken

B 64 F       1/18                    .    Visuele of akoestische landingshulpmiddelen [17]

B 64 F       1/20                    .    .    Optische bakens

B 64 F       1/22                    .    geďnstalleerd voor het hanteren van vliegtuigen

B 64 F       1/24                    .    .    Aanpassingen van draaitafels

B 64 F       1/26                    .    voor het verminderen van het lawaai van motoren of straalmotoren; Beschermen van luchthavens tegen straalerosie

B 64 F       1/28                    .    Installaties voor het hanteren van vloeistoffen, die speciaal zijn aangepast voor het bijtanken van stilstaande vliegtuigen [17]

B 64 F       1/30                    .    voor het aan of van boord laten gaan van passagiers

B 64 F       1/305                  .    .    Bruggen die zich uitstrekken tussen de vertrekhal of aankomsthal en het vliegtuig, bijv. telescopisch of verticaal verstelbaar [3]

B 64 F       1/31                    .    .    Speciaal aangepaste voertuigen voor het vanuit de vertrekhal naar het vliegtuig of van het vliegtuig naar de aankomsthal brengen van passagiers [3]

B 64 F       1/315                  .    .    Mobiele trappen [3,17]

B 64 F       1/32                    .    voor het hanteren van vracht

B 64 F       1/34                    .    voor het starten van de voortstuwingsinstallatie

B 64 F       1/36                    .    Andere luchthaveninstallaties (grondintsallaties voor het verwijderen van ijs van vliegtuigen B64F 5/20) [17]

 

B 64 F       3/00                    Speciaal aangepaste grondinstallaties voor sleepvliegtuigen [17]

B 64 F       3/02                    .    met middelen voor het toevoeren van elektriciteit aan vliegtuigen tijdens de vlucht

 

B 64 F       5/00                    Niet elders ondergebracht ontwerpen, maken, samenbouwen, reinigen, onderhouden of repareren van vliegtuigen; niet elders ondergebracht hanteren, transporteren, testen of inspecteren van vliegtuigcomponenten [17]

B 64 F       5/10                    .    Maken of assembleren van vliegtuigen, bijv. houders en geleiders (jigs) daarvoor [17]

B 64 F       5/20                    .    Grondinstallaties voor het verwijderen van ijs van vliegtuigen [17]

B 64 F       5/23                    .    .    door gebruik van vloeistof,; Sproei-installaties daarvoor, bijv. vastgemaakt op voertuigen [17]

B 64 F       5/27                    .    .    door bestraling, bijv. met infraroodstraling [17]

B 64 F       5/30                    .    Reinigen van vliegtuigen [17]

B 64 F       5/40                    .    Onderhouden of repareren van vliegtuigen [17]

B 64 F       5/45                    .    Repareren van lekkages bij brandstoftanks [17]

B 64 F       5/50                    .    Hanteren of transporteren van vliegtuigcomponenten [17]

B 64 F       5/60                    .    Testen of inspecteren van vliegtuigcomponenten of vliegtuigsystemen [17]