SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 64        VLIEGTUIGEN EN DERGELIJKE; LUCHTVAART; RUIMTEVAART

 

B 64 G    RUIMTEVAART; RUIMTEVAARTUIGEN OF UITRUSTING DAARVOOR (apparatuur of methoden voor het delven van materialen uit buitenaardse bronnen E21C 51/00)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen alleen voertuigen, uitrusting en dergelijke die speciaal is aangepast voor de ruimtevaart.

              (2)      Onder deze subklasse vallen geen voertuigen en uitrusting die in zowel de ruimtevaart als de luchtvaart toepasbaar zijn, welke vallen onder de relevante aëronautische subklassen van klasse B64.

              (3)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “ruimtevaart” omvat alle transport buiten de atmosfeer van de aarde, en houdt dus tevens in satellieten en interplanetair en interstellair vervoer.

 

B 64 G      1/00                    Ruimtevaartuigen [3]

B 64 G      1/10                    .    Satellieten of kunstmanen; Satellietsystemen; Interplanetaire voertuigen (ruimteveren B64G 1/14; radiozendsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van satellieten H04B 7/185)

B 64 G      1/12                    .    .    bemand [3]

B 64 G      1/14                    .    Ruimteveren [3]

B 64 G      1/16                    .    Buitenaardse voertuigen (landvoertuigaspecten B60 tot B62) [3]

B 64 G      1/22                    .    Delen van of speciaal aangepaste uitrusting voor ruimtevaartuigen [3]

B 64 G      1/24                    .    .    Geleidingsapparatuur of regelapparatuur, bijv. voor het regelen van de stand (straalvoortstuwingsinstallaties F02K; zie voor het navigeren of navigatie-instrumenten de relevante subklassen, bijv. G01C; automatische piloten G05D 1/00) [3]

B 64 G      1/26                    .    .    .    gebruikmakend van stralen [3]

B 64 G      1/28                    .    .    .    gebruikmakend van zwaartekracht of een gyro-effect [3]

B 64 G      1/32                    .    .    .    gebruikmakend van het magnetisch veld van de aarde [3]

B 64 G      1/34                    .    .    .    gebruikmakend van het zwaartekrachtverval [3]

B 64 G      1/36                    .    .    .    gebruikmakend van sensoren, bijv. zonnesensoren of horizonsensoren [3]

B 64 G      1/38                    .    .    .    voor het dempen van oscillaties, bijv. van schommelingen van de aardas [3]

B 64 G      1/40                    .    .    Voorzieningen of aanpassingen van voortstuwingssystemen (B64G 1/26 heeft voorrang; zie voor voortstuwingsinstallaties op zich de relevante subklassen, bijv. F02K of F03H) [3]

B 64 G      1/42                    .    .    Voorzieningen of aanpassingen van energietoevoersystemen (zie voor energietoevoersystemen op zich de relevante subklassen) [3]

B 64 G      1/44                    .    .    .    gebruikmakend van straling, bijv. ontvouwbare zonnepanelen (zonnecellen op zich H01L 31/00) [3]

B 64 G      1/46                    .    .    Voorzieningen of aanpassingen van inrichtingen voor het controleren van de omgeving of de leefomstandigheden (ruimtepakken B64G 6/00) [3]

B 64 G      1/48                    .    .    .    voor het behandelen van de atmosfeer (B64G 1/50 heeft voorrang; klimaatregeling in het algemeen F24F) [3]

B 64 G      1/50                    .    .    .    voor het regelen van de temperatuur (temperatuurregeling in het algemeen G05D 23/00) [3]

B 64 G      1/52                    .    .    Beschermingsinrichtingen, veiligheidsinrichtingen of noodinrichtingen; Hulpmiddelen voor het overleven (redding in het algemeen A62) [3]

B 64 G      1/54                    .    .    .    Beschermen tegen straling (tegen straling in het algemeen G21F) [3]

B 64 G      1/56                    .    .    .    Beschermen tegen meteorieten (meteorietdetectoren B64G 1/68) [3]

B 64 G      1/58                    .    .    .    Beschermen tegen warmte, bijv. hitteschilden (warmte-isolatie in het algemeen F16L 59/00; zie voor chemische aspecten de relevante klassen) [3]

B 64 G      1/60                    .    .    Onderkomens voor de bemanning of voor passagiers [3]

B 64 G      1/62                    .    .    Systemen voor het weer terugkeren in de atmosfeer van de aarde; Vertragingsinrichtingen of landingsinrichtingen [3]

B 64 G      1/64                    .    .    Systemen voor het aankoppelen of loskoppelen van ruimtevoertuigen of delen daarvan, bijv. voorzieningen voor het dokken [3]

B 64 G      1/66                    .    .    Voorzieningen of aanpassingen van niet elders ondergebrachte apparatuur of instrumenten (zie voor instrumenten op zich de relevante klassen, bijv. antennes voor gebruik in satellieten H01Q 1/28) [3]

B 64 G      1/68                    .    .    .    van meteorietdetectoren [3]

 

B 64 G      3/00                    Observeren of opsporen van ruimtevoertuigen (radiosystemen of andere golfsystemen voor navigatie of opsporing G01S)

 

B 64 G      4/00                    Speciaal aangepast gereedschap voor gebruik in de ruimtevaart [3]

 

B 64 G      5/00                    Gronduitrusting voor ruimtevoertuigen, bijv. starttorens of voorzieningen voor het tanken (B64G 3/00 heeft voorrang)

 

B 64 G      6/00                    Ruimtepakken [3]

 

B 64 G      7/00                    Nabootsen van omstandigheden in de ruimte, bijv. voor het conditioneren van bemanningen (simulatoren voor het oefenen of trainen G09B 9/00)

 

B 64 G    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]