SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 B    MACHINES, APPARATUUR, INRICHTINGEN OF METHODEN VOOR HET VERPAKKEN VAN ARTIKELEN OF MATERIALEN; UITPAKKEN (inrichtingen voor het bundelen en samendrukken van sigaren A24C 1/44; aangepaste inrichtingen voor het aanspannen en vastzetten die worden ondersteund door het samen te binden artikel of de samen te binden artikelen B25B 25/00; aanbrengen van sluitlichamen op flessen, kruiken of soortgelijke containers B67B 1/00 – B67B 6/00; gelijktijdig reinigen, vullen en sluiten van flessen B67C 7/00; leegmaken van flessen, potten, blikken, vaten of soortgelijke containers B67C 9/00) [15,16]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet:

                        -        in Aantekening (2) (a) tot (f) genoemde soort bewerkingen die worden uitgevoerd bij het maken van andere artikelen dan verpakkingen, welke vallen onder andere relevante subklassen, bijv. het maken van suikergoed door te gieten in mallen die bestaan uit wikkels A23G, vullen van munitie, bijv. patronen, F42B 33/02;

                        -        verpakkingsmethoden die volledig worden gekenmerkt door de vorm van de gemaakte verpakking of de vorm van de gebruikte container of verpakkingselement, welke vallen onder B65D.

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “verpakken” omvat in hoofdzaak de volgende bewerkingen:

                                 (a)     vullen van draagbare containers of houders met materialen of kleine artikelen voor het maken van verpakte producten;

                                 (b)     in containers of houders doen van artikelen of groepen artikelen;

                                 (c)     op een andere wijze sluiten van gevulde containers of houders dan door metaalbewerkingen, glasbewerkingen of houtbewerkingen;

                                 (d)     geheel of gedeeltelijk omsluiten van artikelen of hoeveelheden materiaal met vellen, stroken, onafgewerkte stukken materiaal, banen of kokers van dun flexibel materiaal, bijv. door omwikkelen;

                                 (e)     bundelen van artikelen, bijv. bij elkaar houden van artikelen in groepen door een touw of draad daaromheen aan te brengen;

                                 (f)       vastmaken van artikelen aan kaarten, vellen of banen.

                        -        “verpakking” betekent het eindproduct van een verpakkingsbewerking, bijv. een gevulde en gesloten container, een artikel dat is omsloten door een wikkel, een groep artikelen die bij elkaar wordt gehouden door een touw of draad of een krat flessen.

                        -        “materiaal” omvat te verpakken materie of een massa artikelen, ter onderscheiding van afzonderlijke of individuele artikelen.

 

Algemeen toepasbare machines, apparatuur of methoden voor het verpakken van artikelen of materialen

 

B 65 B      1/00                    Verpakken van vloeibaar vast materiaal, bijv. poeders, korrels, los vezelmateriaal of massa’s kleine losse artikelen, in afzonderlijke containers of houders, bijv. tassen of zakken, jutezakken, kartonnen dozen, blikken of kruiken [15]

B 65 B      1/02                    .    Machines met daarin ondergebrachte middelen voor het maken van de containers of houders (uit platte, gevouwen of kokervormige banen van flexibel velmateriaal B65B 9/00; zie voor het maken van containers of houders dat los van deze toepassing van belang is de relevante subklassen)

B 65 B      1/04                    .    Methoden of middelen voor het vullen van de containers of houders met het materiaal

B 65 B      1/06                    .    .    door stroming onder invloed van de zwaartekracht

B 65 B      1/08                    .    .    met trillende toevoerinrichtingen

B 65 B      1/10                    .    .    met roterende toevoerinrichtingen

B 65 B      1/12                    .    .    .    met schroefwerking

B 65 B      1/14                    .    .    .    met centrifugaal-werking

B 65 B      1/16                    .    .    door pneumatische middelen, bijv. door aanzuiging

B 65 B      1/18                    .    .    voor het vullen van tassen of zakken met een ventiel

B 65 B      1/20                    .    Verkleinen van het volume gevuld materiaal

B 65 B      1/22                    .    .    door trillen

B 65 B      1/24                    .    .    door mechanisch samendrukken

B 65 B      1/26                    .    .    door pneumatische middelen, bijv. door aanzuiging

B 65 B      1/28                    .    Regelen van de ontsnapping van lucht of stof uit containers of houders tijdens het vullen [15]

B 65 B      1/30                    .    Inrichtingen of methoden voor het regelen of bepalen van de hoeveelheid of de kwaliteit van het toegevoerde of ingebrachte materiaal

B 65 B      1/32                    .    .    door wegen (ter controle wegen van gevulde containers of houders B65B 1/46) [15]

B 65 B      1/34                    .    .    .    Regelen van het gewicht door druppeltoevoer

B 65 B      1/36                    .    .    door volumetrische inrichtingen of methoden (controleren van de hoeveelheid gevuld materiaal B65B 1/48) [15]

B 65 B      1/38                    .    .    .    door zuigers die samenwerken met meetkamers

B 65 B      1/40                    .    .    door het op tijd instellen van vulbewerkingen

B 65 B      1/42                    .    .    .    en het onderbreken van de stroming door afsluitmiddelen

B 65 B      1/44                    .    .    Controleren van de dichtheid van het te vullen materiaal

B 65 B      1/46                    .    .    Ter controle wegen van gevulde containers of houders [15]

B 65 B      1/48                    .    .    Controleren van het volume gevuld materiaal

 

B 65 B      3/00                    Verpakken van plastisch materiaal, viskeuze vloeistoffen, vloeistoffen of mengsels van vaste stoffen en vloeistoffen in afzonderlijke containers of houders, bijv. tassen of zakken, jutezakken, kisten, kartonnen dozen, blikken of kruiken [15]

B 65 B      3/02                    .    Machines die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van middelen voor het maken van de containers of houders (zie voor het maken van containers of houders dat los van deze toepassing van belang is de toepasselijke subklassen)

B 65 B      3/04                    .    Methoden of middelen voor het vullen van de containers of houders met het materiaal

B 65 B      3/06                    .    .    door stroming onder invloed van de zwaartekracht

B 65 B      3/08                    .    .    met schroeftransporteurs

B 65 B      3/10                    .    .    door het uitoefenen van druk op materiaal (met schroeftransporteurs B65B 3/08)

B 65 B      3/12                    .    .    .    mechanisch, bijv. door zuigers of pompen

B 65 B      3/14                    .    .    .    pneumatisch

B 65 B      3/16                    .    .    voor het vullen van samenklapbare kokers (voor het vullen van tassen of zakken met een ventiel B65B 3/17)

B 65 B      3/17                    .    .    voor het vullen van tassen of zakken met een ventiel

B 65 B      3/18                    .    Regelen van de ontsnapping van lucht uit containers of houder tijdens het vullen

B 65 B      3/22                    .    Ontschuimen van vloeistoffen ten gevolge van het vullen

B 65 B      3/24                    .    Bijvullen van containers of houders ten behoeve van  het zo volledig mogelijk vullen

B 65 B      3/26                    .    Methoden of inrichtingen voor het regelen van de hoeveelheid toegevoerd of ingebracht materiaal

B 65 B      3/28                    .    .    door wegen [15]

B 65 B      3/30                    .    .    door volumetrisch meten [15]

B 65 B      3/32                    .    .    .    door zuigers die samenwerken met meetkamers

B 65 B      3/34                    .    .    door het op tijd instellen van vulbewerkingen

B 65 B      3/36                    .    .    .    en het onderbreken van de stroming door afsluitmiddelen

 

B 65 B      5/00                    Verpakken van afzonderlijke artikelen in containers of houders, bijv. tassen of zakken, jutezakken, kisten, kartonnen dozen, blikken of kruiken

B 65 B      5/02                    .    Machines die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van middelen voor het maken van de containers of houders (zie voor het maken van containers of houders dat los van deze toepassing van belang is de relevante subklassen) [15]

B 65 B      5/04                    .    Verpakken van losse artikelen

B 65 B      5/06                    .    Verpakken van groepen artikelen, waarbij de groepen worden behandeld als losse artikelen

B 65 B      5/08                    .    Verpakken van groepen artikelen, waarbij de artikelen afzonderlijk worden gegrepen of geleid voor het overdragen ervan naar de containers of houder

B 65 B      5/10                    .    Progressief of in stappen vullen van containers of houders door het inbrengen van opeenvolgende artikelen of lagen artikelen

B 65 B      5/12                    .    .    Inbrengen van opeenvolgende artikelen, bijv. suikergoed, van verschillende vorm of grootte in vooraf bepaalde posities

 

B 65 B      7/00                    Sluiten van containers of houders na het vullen [15]

B 65 B      7/01                    .    Machines die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van middelen voor het maken van de sluitingen vóór het aanbrengen (zie voor het maken van sluitingen dat los van deze toepassing van belang is de relevante subklasse)

B 65 B      7/02                    .    Sluiten van containers of houders die worden vervormd door of die de vorm aannemen van de inhoud, bijv. tassen of zakken, of jutezakken

B 65 B      7/04                    .    .    door het naar binnen steken van de opening zodat eerst twee kleppen worden gevormd die vervolgens omlaag worden gevouwen

B 65 B      7/06                    .    .    door het samenklappen van de opening, bijv. voor het vormen van één klep

B 65 B      7/08                    .    .    .    en het vouwen

B 65 B      7/10                    .    .    .    en het inrollen

B 65 B      7/12                    .    .    .    en het draaien

B 65 B      7/14                    .    Sluiten van samenklapbare of veerkrachtige kokers, bijv. voor tandpasta of aanstekerbrandstof

B 65 B      7/16                    .    Sluiten van half-stijve of stijve containers of houders die niet worden vervormd door of niet de vorm aannemen van de inhoud, bijv. kisten of kartonnen dozen [15]

B 65 B      7/18                    .    .    door het samenklappen van de opening, gevolgd door het omlaag vouwen of vastzetten van de kleppen

B 65 B      7/20                    .    .    door het omlaag vouwen van voorgevormde kleppen

B 65 B      7/22                    .    .    .    en het insteken van de klepdelen tussen de inhoud en de wand

B 65 B      7/24                    .    .    .    en het in elkaar laten grijpen van messing-en-groefsluitingen

B 65 B      7/26                    .    .    door het sluiten van scharnierende deksels

B 65 B      7/28                    .    .    door het aanbrengen van afzonderlijke voorgevormde sluitingen, bijv. deksels of afdekkingen

 

B 65 B      9/00                    Omsluiten van opeenvolgende artikelen of hoeveelheden materiaal, bijv. vloeistoffen of viskeuze vloeistoffen, in platte, gevouwen of kokervormige banen van flexibel velmateriaal; Onderverdelen van gevulde flexibele kokers voor het vormen van verpakkingen

B 65 B      9/02                    .    Omsluiten van opeenvolgende artikelen, of hoeveelheden materiaal, tussen twee tegenoverliggende banen [12]

B 65 B      9/04                    .    .    waarbij één of beide banen worden uitgevoerd met afleg-vak voor het opnemen van de artikelen of de hoeveelheden materiaal

B 65 B      9/06                    .    Omsluiten van opeenvolgende artikelen, of hoeveelheden materiaal, in een in lengterichting gevouwen baan velvormig materiaal, of in een baan die tot een koker wordt gevouwen rondom daarop geplaatste artikelen of hoeveelheden materiaal [12]

 

              Aantekening

 

              Als bij een uitvinding sprake is van zowel een continue als een onderbroken baanbeweging, wordt geklasseerd in de beide groepen B65B 9/067 en B65B9/073. [12]

 

B 65 B      9/067                  .    .    waarbij de baan continu voortbeweegt (B65B 9/08 heeft voorrang) [12]

B 65 B      9/073                  .    .    waarbij de baan onderbroken voortbeweegt (B65B 9/08 heeft voorrang) [12]

B 65 B      9/08                    .    .    in een baan waarin door vouwen en in dwarsrichting afdichten aflegvakken worden gevormd, die vervolgens worden gevuld en daarna worden afgesloten door afdichting

 

              Aantekening

 

              Als bij een uitvinding sprake is van zowel een continue als een onderbroken baanbeweging, wordt geklasseerd in de beide groepen B65B 9/087 en B65B9/093. [12]

 

B 65 B      9/087                  .    .    .    waarbij de baan continu voortbeweegt [12]

B 65 B      9/093                  .    .    .    waarbij de baan onderbroken voortbeweegt [12]

B 65 B      9/10                    .    Omsluiten van opeenvolgende artikelen, of hoeveelheden materiaal, in voorgevormde kokervormige banen of in banen die rondom een vulmondstuk tot een koker worden gevormd, bijv. geëxtrudeerde kokervormige banen [12]

B 65 B      9/12                    .    .    Onderverdelen van gevulde kokers voor het vormen van twee of meer verpakkingen door afdichten of vastzetten, waarbij sprake is van het verplaatsen van de inhoud (maken van worsten A22C 11/00)

B 65 B      9/13                    .    .    waarbij de voorgevormde kokervormige banen in platte toestand worden toegevoerd [3]

B 65 B      9/14                    .    .    .    Inrichtingen voor het breed houden van de kokervormige banen [3]

B 65 B      9/15                    .    .    waarbij de voorgevormde kokervormige banen worden bewaard op vulmondstukken [3]

B 65 B      9/18                    .    .    .    Inrichtingen voor het bewaren van de kokervormige banen [3]

B 65 B      9/20                    .    .    waarbij de banen ter plaatse rondom de vulmondstukken tot kokers worden omgevormd [3,12]

 

              Aantekening

 

              Als bij een uitvinding sprake is van zowel een continue als een onderbroken baanbeweging, wordt geklasseerd in de beide groepen B65B 9/207 en B65B9/213. [12]

 

B 65 B      9/207                  .    .    .    waarbij de baan continu voortbeweegt (B65B 9/22 heeft voorrang) [12]

B 65 B      9/213                  .    .    .    waarbij de baan onderbroken voortbeweegt (B65B 9/22 heeft voorrang) [12]

B 65 B      9/22                    .    .    .    Vormen van kragen; Kokervormers [3]

B 65 B      9/24                    .    .    waarbij de kokers ter plaatse worden gevormd door extruderen [3]

 

B 65 B    11/00                   Omwikkelen, bijv. het geheel of gedeeltelijk omsluiten, van artikelen of hoeveelheden materiaal in stroken, vellen of onafgewerkte stukken flexibel materiaal (bundelen van artikelen door het aanbrengen van smalle stroken of banden flexibel materiaal B65B 13/00) [15]

B 65 B    11/02                   .    Omwikkelen van artikelen of hoeveelheden materiaal zonder hun positie tijdens het omwikkelen te veranderen, bijv. in mallen met scharnierende vouwmiddelen (door het dubbelslaan van een wikkel gevolgd door het vastzetten van de tegenoverliggende vrije randen voor het zodoende omsluiten van de inhoud B65B 11/48; door het tussen twee vellen brengen van de inhoud gevolgd door het vastzetten van de tegenoverliggende vrije velranden B65B 11/50) [15]

B 65 B    11/04                   .    .    waarbij de artikelen worden gedraaid

B 65 B    11/06                   .    Omwikkelen van artikelen of hoeveelheden materiaal door het langs vastomlijnde paden laten bewegen van wikkel en inhoud

B 65 B    11/08                   .    .    langs één recht pad

B 65 B    11/10                   .    .    .    voor het in kokervorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels

B 65 B    11/12                   .    .    .    .    en het daarna vormen van gelijkvormige sluitvouwen aan de tegenoverliggende uiteinden van de koker

B 65 B    11/14                   .    .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker vervolgens worden gedraaid

B 65 B    11/16                   .    .    .    voor het in goot-vorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels, het daarna sluiten van de uiteinden van de goot door vouwen en het tenslotte sluiten van de opening van de goot door vouwen of draaien

B 65 B    11/18                   .    .    langs twee of meer rechte paden

B 65 B    11/20                   .    .    .    voor het in kokervorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels

B 65 B    11/22                   .    .    .    .    en het daarna vormen van gelijkvormige sluitvouwen aan de tegenoverliggende uiteinden van de koker

B 65 B    11/24                   .    .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker vervolgens worden gedraaid

B 65 B    11/26                   .    .    .    voor het in goot-vorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels, het daarna sluiten van de uiteinden van de goot door vouwen en het tenslotte sluiten van de opening van de goot door vouwen of draaien

B 65 B    11/28                   .    .    langs een gebogen pad, bijv. op draaitafels of draaikoepels

B 65 B    11/30                   .    .    .    voor het in kokervorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels

B 65 B    11/32                   .    .    .    .    en het daarna vormen van gelijkvormige sluitvouwen aan de tegenoverliggende uiteinden van de koker

B 65 B    11/34                   .    .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker vervolgens worden gedraaid

B 65 B    11/36                   .    .    .    voor het in goot-vorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels, het daarna sluiten van de uiteinden van de goot door vouwen en het tenslotte sluiten van de opening van de goot door vouwen of draaien

B 65 B    11/38                   .    .    langs een combinatie van een recht en een gebogen pad

B 65 B    11/40                   .    .    .    voor het in kokervorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels

B 65 B    11/42                   .    .    .    .    en het daarna vormen van gelijkvormige sluitvouwen aan de tegenoverliggende uiteinden van de koker

B 65 B    11/44                   .    .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker vervolgens worden gedraaid

B 65 B    11/46                   .    .    .    voor het in goot-vorm rondom de inhoud vouwen van de wikkels, het daarna sluiten van de uiteinden van de goot door vouwen en het tenslotte sluiten van de opening van de goot door vouwen of draaien

B 65 B    11/48                   .    Omsluiten van artikelen of hoeveelheden materiaal door het vouwen van een wikkel, bijv. een wikkel met afleg-vak, en het vastzetten van de tegenoverliggende vrije randen voor het omsluiten van een inhoud

B 65 B    11/50                   .    Omsluiten van artikelen of hoeveelheden materiaal door het tussen twee vellen brengen van een inhoud, bijv. vellen met aflegvakken, en het vastzetten van de tegenoverliggende vrije randen (apparatuur of inrichtingen voor het vormen van aflegvakken bij vellen, onafgewerkte stukken materiaal of banen B65B 47/00)

B 65 B    11/52                   .    .    waarbij het ene vel plastisch wordt gemaakt, bijv. door verwarmen, en door fluïdumdruk, bijv. een vacuüm, tegen het andere vel en de inhoud wordt gedrukt, bijv. huidverpakkingen

B 65 B    11/54                   .    Omwikkelen door met een wikkel één uiteinde en alle zijden van de inhoud te omsluiten en vervolgens de wikkel te sluiten op het tegenoverliggende uiteinde door het vormen van regelmatige of onregelmatige plooien

B 65 B    11/56                   .    Rollen van artikelen met wikkels langs een steunvlak [15]

B 65 B    11/58                   .    Aanbrengen van twee of meer wikkels, bijv. na elkaar

 

B 65 B    13/00                   Bundelen van artikelen [15]

B 65 B    13/02                   .    Aanbrengen en vastzetten van bindmateriaal rondom artikelen of groepen artikelen, bijv. gebruikmakend van touw, draad, stroken, banden en dergelijke [3,15]

B 65 B    13/04                   .    .    met middelen voor het geleiden van het bindmateriaal rondom de artikelen vóórdat het bindmateriaal van de toevoer wordt afgescheiden

B 65 B    13/06                   .    .    .    Stilstaande leidingen of kanalen

B 65 B    13/08                   .    .    .    Eén geleider of drager voor het vrije materiaaluiteinde die slechts vanaf één zijde gedeeltelijk rondom artikelen kunnen bewegen

B 65 B    13/10                   .    .    .    Dragers die volledig rondom de artikelen bewegen waarbij het vrije materiaaluiteinde wordt vastgehouden

B 65 B    13/12                   .    .    .    .    vastgemaakt aan roterende ringen

B 65 B    13/14                   .    .    .    Paren dragers of geleiders die rondom tegenoverliggende zijden van de artikelen kunnen bewegen

B 65 B    13/16                   .    .    met middelen voor het van de toevoer afscheiden en het daarna rondom de artikelen aanbrengen van het bindmateriaal

B 65 B    13/18                   .    Details van, of hulpinrichtingen die worden gebruikt in, bundelmachines

B 65 B    13/20                   .    .    Middelen voor het samendrukken of verdichten van bundels voorafgaand aan het bundelen

B 65 B    13/22                   .    .    Middelen voor het regelen van de spanning op de bindmiddelen

B 65 B    13/24                   .    .    Vastzetten van de uiteinden van bindmateriaal

B 65 B    13/26                   .    .    .    door knopen

B 65 B    13/28                   .    .    .    door draaien

B 65 B    13/30                   .    .    .    door het vervormen van de overlappende uiteinden van de strook of band

B 65 B    13/32                   .    .    .    door lassen, solderen of smeltlassen; door het aanbrengen van kleefstof

B 65 B    13/34                   .    .    .    door het aanbrengen van afzonderlijke vastzetlichamen, bijv. vervormbare beugels

 

B 65 B    15/00                   Vastmaken van artikelen aan kaarten, vellen, touw, banen of andere dragers

B 65 B    15/02                   .    Vastmaken van kleine artikelen, bijv. knopen, aan kaarten [15]

B 65 B    15/04                   .    Vastmaken van een reeks artikelen aan een continue baan, bijv. kleine elektrische componenten

 

B 65 B    17/00                   Andere machines, apparatuur of methoden voor het verpakken van artikelen of materialen

B 65 B    17/02                   .    Direct samenvoegen van artikelen, bijv. blikken, ten behoeve van het opslaan, transporteren of hanteren ervan

 

Aangepaste machines, apparatuur of methoden voor het verpakken van artikelen of materialen met speciale problemen, of voor speciale verpakkingsbewerkingen; Uitpakken van flessen of eieren

 

B 65 B    19/00                   Verpakken van staafvormige of kokervormige artikelen die gevoelig zijn voor schade door slijtage of druk, bijv. sigaretten, sigaren, macaroni, spaghetti, drinkrietjes of laselektroden [15]

B 65 B    19/02                   .    Verpakken van sigaretten

B 65 B    19/04                   .    .    Rangschikken, toevoeren of richten van sigaretten

B 65 B    19/06                   .    .    .    Ronddraaien van afzonderlijke sigaretten voor het in een gewenste positie weergeven van opdrukken

B 65 B    19/08                   .    .    .    Overlappend positioneren van ovaalvormige sigaretten

B 65 B    19/10                   .    .    .    Rangschikken van sigaretten in lagen met elk een vooraf bepaald aantal sigaretten

B 65 B    19/12                   .    .    Inbrengen van de sigaretten of omwikkelde groepen sigaretten in voorgevormde containers

B 65 B    19/14                   .    .    .    in kistjes met aflegvakken, bijv. rechthoekige doosjes die aan één zijde worden afgesloten met een aangepaste klep die in een sleuf in het lichaam moet worden gestoken

B 65 B    19/16                   .    .    .    .    in kistjes met twee aflegvakken

B 65 B    19/18                   .    .    .    in kisten of kartonnen doosjes in de vorm van een lichaam met lade

B 65 B    19/20                   .    .    .    in kistjes met scharnierende deksels

B 65 B    19/22                   .    .    Omwikkelen van sigaretten; Verpakken van de sigaretten in containers die zijn gevormd door het rondom vormdelen vouwen van wikkelmateriaal

B 65 B    19/24                   .    .    .    gebruikmakend van holle doornen waardoorheen groepen sigaretten worden aangevoerd

B 65 B    19/26                   .    Speciaal aangepaste machines voor het verpakken van sigaren

B 65 B    19/28                   .    Regelinrichtingen voor verpakkingsmachines voor sigaretten of sigaren [15]

B 65 B    19/30                   .    .    reagerend op de aanwezigheid van onjuiste artikelen, bijv. niet goed gevulde sigaretten

B 65 B    19/32                   .    .    reagerend op een onjuiste groepering van artikelen of een onjuiste vulling van verpakkingen

B 65 B    19/34                   .    Verpakken van andere staafvormige artikelen, bijv. worsten, macaroni, spaghetti, drinkrietjes of laselektroden

 

B 65 B    21/00                   Verpakken of uitpakken van flessen (bundelen van flessen B65B 27/04)

B 65 B    21/02                   .    in of met voorgevormde containers, bijv. kratten

B 65 B    21/04                   .    .    Rangschikken, groeperen, toevoeren of richten van de flessen voorafgaand aan het toevoeren ervan aan of het verwijderen ervan uit containers

B 65 B    21/06                   .    .    .    Vormen van groepen flessen

B 65 B    21/08                   .    .    Toevoeren of verwijderen van afzonderlijke flessen of groepen flessen, bijv. voor het progressief vullen of leegmaken van containers

B 65 B    21/10                   .    .    .    gebruikmakend van zwaartekracht

B 65 B    21/12                   .    .    .    gebruikmakend van grijpers die de flessen beetpakken, bijv. bij de hals van de fles [3,15]

B 65 B    21/14                   .    .    Toevoeren of verwijderen van groepen flessen voor het in één keer vullen of leegmaken van containers

B 65 B    21/16                   .    .    .    gebruikmakend van zwaartekracht

B 65 B    21/18                   .    .    .    gebruikmakend van grijpers die de flessen beetpakken, bijv. bij de hals van de fles [3,15]

B 65 B    21/20                   .    .    .    .    met middelen voor het variëren van de ruimte tussen flessen

B 65 B    21/22                   .    .    .    door het omkeren en optillen of laten zakken van de container ten opzichte van flessen

B 65 B    21/24                   .    Omsluiten van flessen met wikkels

B 65 B    21/26                   .    .    Aanbrengen van wikkels rondom afzonderlijke flessen door bewerkingen waarbij sprake is van het roteren of rollen van de flessen [15]

 

B 65 B    23/00                   Verpakken van andere breekbare of schokgevoelige artikelen dan flessen; Uitpakken van eieren (inbedden van artikelen in schokabsorberende media B65B 55/20)

B 65 B    23/02                   .    Verpakken of uitpakken van eieren

B 65 B    23/04                   .    .    Opzetten van eierrekken of kartonnen eier-dozen uit samengeklapte blanks

B 65 B    23/06                   .    .    Rangschikken, toevoeren of richten van de te verpakken eieren; Verwijderen van eieren uit rekken of dozen

B 65 B    23/08                   .    .    .    gebruikmakend van grijpers [15]

B 65 B    23/10                   .    Verpakken van biscuits

B 65 B    23/12                   .    .    Rangschikken, toevoeren of richten van de te verpakken biscuits [15]

B 65 B    23/14                   .    .    .    Vormen van groepen biscuits

B 65 B    23/16                   .    .    Inbrengen van de biscuits, of omwikkelde groepen daarvan, in voorgevormde containers

B 65 B    23/18                   .    .    Omwikkelen van afzonderlijke biscuits of groepen biscuits

B 65 B    23/20                   .    Verpakken van vlakglas, tegels of dak-spanen

B 65 B    23/22                   .    Verpakken van glazen ampullen, gloeilampen, radiobuizen en dergelijke

 

B 65 B    25/00                   Verpakken van andere artikelen met speciale problemen (bundelen B65B 27/00)

B 65 B    25/02                   .    Verpakken van landbouwproducten of tuinbouwproducten

B 65 B    25/04                   .    .    Verpakken van fruit of groenten [15]

B 65 B    25/06                   .    Verpakken van plakken of speciaal gevormde stukken vlees, kaas of andere plastische of kleverige producten

B 65 B    25/08                   .    .    tussen lagen of stroken velmateriaal of baanmateriaal, bijv. tussen zigzag gevouwen banen

B 65 B    25/10                   .    .    Vormen van sectorvormige verpakkingen van kaas of soortgelijke plastische producten

B 65 B    25/12                   .    .    .    en het vervolgens omsluiten in ronde containers

B 65 B    25/14                   .    Verpakken van papier of soortgelijke vellen, enveloppen of kranten in een platte, gevouwen of opgerolde vorm

B 65 B    25/16                   .    Verpakken van brood of soortgelijke bakproducten, bijv. niet-gesneden broden [2]

B 65 B    25/18                   .    .    Omwikkelen van gesneden brood [15]

B 65 B    25/20                   .    Verpakken van kleding, bijv. sokken, kousen of overhemden

B 65 B    25/22                   .    Verpakken van voedselartikelen, bijv. visfilets, die in de verpakking moeten worden gekookt

B 65 B    25/24                   .    Verpakken van ringvormige artikelen, bijv. banden

 

B 65 B    27/00                   Bundelen van specifieke artikelen met speciale problemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van touw, draad, smal band en dergelijke; Niet elders ondergebracht vormen van balen vezelmateriaal, bijv. turf [15]

B 65 B    27/02                   .    Bundelen van stenen of andere bouwblokken

B 65 B    27/04                   .    Bundelen van groepen blikken of flessen

B 65 B    27/06                   .    Bundelen van draadspoelen of soortgelijke ringvormige objecten

B 65 B    27/08                   .    Bundelen van papiervellen, enveloppen, tassen of zakken, of andere dunne platte artikelen; Bundelen van kranten

B 65 B    27/10                   .    Bundelen van staven, stokken of soortgelijke langgerekte objecten

B 65 B    27/12                   .    In balen verpakken of bundelen van samendrukbaar vezelmateriaal, bijv. turf [15]

 

B 65 B    29/00                   Verpakken van materialen met speciale problemen

B 65 B    29/02                   .    Verpakken van substanties die in de verpakking moeten trekken, bijv. thee

B 65 B    29/04                   .    .    Vastmaken, of vormen en vastmaken, van handgrepen of etiketten aan theezakjes

B 65 B    29/06                   .    Verpakken van substanties waaraan een verder bestanddeel, bijv. water, door de gebruiker in de verpakking moet worden toegevoegd voor het mengen voorafgaand aan het afgeven

B 65 B    29/08                   .    Verpakken van eetbare materialen die in de verpakking moeten worden gekookt (substanties die moeten trekken B65B 29/02)

B 65 B    29/10                   .    Verpakken van twee of meer verschillende substanties die in de verpakking van elkaar zijn gescheiden maar die kunnen worden vermengd zonder de verpakking te openen, bijv. het vormen van verpakkingen die een hars en een uitharder bevatten die van elkaar zijn gescheiden door een breekbare scheidingswand

 

B 65 B    31/00                   Verpakken van artikelen of materialen onder speciale atmosferische of gasvormige omstandigheden; Toevoegen van drijfgas aan spuitbussen [15]

B 65 B    31/02                   .    Vullen, sluiten of vullen en sluiten van containers in ruimten die onder vacuüm of overdruk worden gehouden of een speciale atmosfeer bevatten, bijv. een inert gas

B 65 B    31/04                   .    Vacumeren, op druk brengen of met een gas afvullen van gevulde containers of wikkels door middel van mondstukken waardoorheen lucht of een ander gas, bijv. een inert gas, wordt afgevoerd of toegevoerd [15]

B 65 B    31/06                   .    .    waarbij het mondstuk voor het toevoeren of afvoeren in de opening van een gevulde container wordt gestoken, en samenwerkt met middelen voor het afdichten van de containeropening

B 65 B    31/08                   .    .    waarbij het mondstuk de container of wikkel moet doorsteken

B 65 B    31/10                   .    Toevoegen van drijfgassen in vaste vorm aan spuitbussen

 

B 65 B    33/00                   Verpakken van artikelen door het aanbrengen van verwijderbare coating, bijv. door afstropen (B65B 11/52 heeft voorrang) [3,15]

B 65 B    33/02                   .    Verpakken van kleine artikelen, bijv. reservedelen voor machines of motoren

B 65 B    33/04                   .    Verpakken van grote artikelen, bijv. complete machines of vliegtuigen

B 65 B    33/06                   .    .    waarbij de coating wordt aangebracht op een steun-laag of dragende constructie van vellen of stroken van een dun flexibel materiaal, bijv. een coconverpakking

 

Niet elders ondergebrachte details van, hulpinrichtingen bij of hulpmaatregelen voor machines, apparatuur of methoden

 

B 65 B    35/00                   Toevoeren, rangschikken of richten van te verpakken artikelen [15]

B 65 B    35/02                   .    Toevoermagazijnen

B 65 B    35/04                   .    .    met buffer-opslaginrichtingen

B 65 B    35/06                   .    Afscheiden van afzonderlijke artikelen uit een massa losse artikelen

B 65 B    35/08                   .    .    gebruikmakend van een transporteur met aflegvakken

B 65 B    35/10                   .    Toevoeren, bijv. transporteren, van afzonderlijke artikelen [15]

B 65 B    35/12                   .    .    door zwaartekracht

B 65 B    35/14                   .    .    met roermiddelen of trilmiddelen

B 65 B    35/16                   .    .    door grijpers

B 65 B    35/18                   .    .    .    door grijpers met zuigkracht

B 65 B    35/20                   .    .    door heen en weer bewegende of oscillerende duwmiddelen

B 65 B    35/22                   .    .    door rollenbanen

B 65 B    35/24                   .    .    door oneindige riemen of kettingen

B 65 B    35/26                   .    .    door rotatietransporteurs

B 65 B    35/28                   .    .    door pneumatische transporteurs

B 65 B    35/30                   .    In groepen rangschikken en toevoeren van artikelen [15]

B 65 B    35/32                   .    .    door zwaartekracht

B 65 B    35/34                   .    .    door roermiddelen of trilmiddelen

B 65 B    35/36                   .    .    door grijpers

B 65 B    35/38                   .    .    .    door grijpers met zuigkracht

B 65 B    35/40                   .    .    door heen en weer bewegende of oscillerende duwmiddelen

B 65 B    35/42                   .    .    door rollenbanen

B 65 B    35/44                   .    .    door oneindige riemen of kettingen

B 65 B    35/46                   .    .    door rotatietransporteurs

B 65 B    35/48                   .    .    door pneumatische transporteurs

B 65 B    35/50                   .    .    Op elkaar stapelen van artikelen of groepen artikelen vóór het verpakken

B 65 B    35/52                   .    .    .    waarbij de stapel wordt opgebouwd van onderaf

B 65 B    35/54                   .    .    Toevoeren van artikelen langs meerdere paden naar één verpakkingsstation

B 65 B    35/56                   .    Richten, d.w.z. het veranderen van de stand, van artikelen, bijv. met een niet-gelijkmatige doorsnede

B 65 B    35/58                   .    .    Omkeren van artikelen door positief werkende middelen, bijv. voor het presenteren van delen met het label naar boven

 

B 65 B    37/00                   Toevoeren van te verpakken vloeibaar-vast, plastisch of vloeibaar materiaal, of van een massa losse kleine artikelen (methoden of middelen voor het vullen van afzonderlijke containers met dergelijke materialen of artikelen B65B 1/04 of B65B 3/04)

B 65 B    37/02                   .    door zwaartekracht

B 65 B    37/04                   .    door trillende toevoerinrichtingen

B 65 B    37/06                   .    door zuigers of pompen

B 65 B    37/08                   .    door roterende toevoerinrichtingen

B 65 B    37/10                   .    .    schroeftransporteurs

B 65 B    37/12                   .    .    centrifugaal-transporteurs

B 65 B    37/14                   .    door pneumatische toevoerinrichtingen

B 65 B    37/16                   .    Afscheiden van afgepaste hoeveelheden uit de toevoer (in vulmachines voor containers B65B 1/30 of B65B 3/26)

B 65 B    37/18                   .    .    door wegen [15]

B 65 B    37/20                   .    .    door volumemeting [15]

 

B 65 B    39/00                   Vulmondstukken, trechters of geleiders voor het inbrengen van artikelen of materialen in containers of wikkels [15]

B 65 B    39/02                   .    Vergrootbare of verkleinbare vulmondstukken, trechters of geleiders

B 65 B    39/04                   .    met kanalen waardoor lucht kan ontsnappen of kan worden weggezogen

B 65 B    39/06                   .    aangepast voor het ondersteunen van containers of wikkels

B 65 B    39/08                   .    .    door middel van klemmen

B 65 B    39/10                   .    .    .    automatisch werkend

B 65 B    39/12                   .    beweegbaar naar of van de container of het wikkel tijdens het vullen of afleggen

B 65 B    39/14                   .    beweegbaar met een bewegende container of een bewegend wikkel tijdens het vullen of afleggen

 

B 65 B    41/00                   Toevoeren van container-vormende vellen of wikkelmateriaal [15]

B 65 B    41/02                   .    Toevoeren van vellen of wikkelpapier

B 65 B    41/04                   .    .    door grijpers

B 65 B    41/06                   .    .    .    door grijpers met zuigkracht

B 65 B    41/08                   .    .    door heen en weer bewegende of oscillerende duwmiddelen

B 65 B    41/10                   .    .    door rollen

B 65 B    41/12                   .    Toevoeren van banen vanaf rollen

B 65 B    41/14                   .    .    door grijpers

B 65 B    41/16                   .    .    door rollen

B 65 B    41/18                   .    Registreren van vellen, onafgewerkte stukken materiaal of banen

 

B 65 B    43/00                   Vormen, toevoeren, openen of opzetten van containers of houders in samenhang met verpakken (vormen van aflegvakken in vellen, onafgewerkte stukken materiaal of banen door het in vormstempels persen van het materiaal of door het bewegen ervan door vouwstempels B65B 47/00)

B 65 B    43/02                   .    Vormen van platte tassen of zakken uit afzonderlijke vellen of onafgewerkte stukken materiaal

B 65 B    43/04                   .    Vormen van platte tassen of zakken uit banen

B 65 B    43/06                   .    .    uit meer dan één baan

B 65 B    43/08                   .    Vormen van driedimensionale containers uit velmateriaal

B 65 B    43/10                   .    .    door het materiaal te vouwen

B 65 B    43/12                   .    Toevoeren van flexibele tassen of zakken, of kartonplaten in een platte of samengeklapte toestand; Toevoeren van platte tassen of zakken die als een reeks of ketting aan elkaar vastzitten

B 65 B    43/14                   .    .    Toevoeren van afzonderlijke tassen of zakken, of kartonplaten vanaf stapels of vanuit magazijnen

B 65 B    43/16                   .    .    .    door grijpers

B 65 B    43/18                   .    .    .    .    door grijpers met zuigkracht

B 65 B    43/20                   .    .    .    door heen en weer bewegende of oscillerende duwmiddelen

B 65 B    43/22                   .    .    .    door rollen

B 65 B    43/24                   .    Verbreken van vouwlijnen voor het opzetten van kartonnen dozen

B 65 B    43/26                   .    Openen of breed houden van tassen of zakken; Openen of opzetten van kisten, kartonnen dozen, of kartonplaten

B 65 B    43/28                   .    .    door grijpers die samenwerken met vaste steunen

B 65 B    43/30                   .    .    door grijpers die tegenoverliggende wanden beetpakken, bijv. met zuigkracht

B 65 B    43/32                   .    .    door een diagonaal uitgeoefende uitwendige druk

B 65 B    43/34                   .    .    door een inwendige druk

B 65 B    43/36                   .    .    .    pneumatisch uitgeoefend

B 65 B    43/38                   .    Openen van scharnierende deksels

B 65 B    43/39                   .    .    Naar buiten toe openen van sluitkleppen buiten de opening van de tas of zak, de kist of de kartonnen doos

B 65 B    43/40                   .    Verwijderen van losse deksels

B 65 B    43/41                   .    Openen van kartonnen dozen in de vorm van een bak met lade

B 65 B    43/42                   .    Toevoeren of positioneren van tassen of zakken, kisten of kartonnen dozen in een breed gehouden, geopende of opgezette toestand; Toevoeren van voorgevormde stijve containers in de verpakkingspositie, bijv. blikken, capsules, glazen buizen of glazen; Plaatsen van containers of houders bij de vulpositie (door middel van vulmondstukken B65B 39/00); Ondersteunen van containers of houders tijdens de vulbewerking (door vulmondstukken B65B 39/00)

B 65 B    43/44                   .    .    uit toevoermagazijnen (B65B 43/46 tot B65B 43/52 hebben voorrang) [3]

B 65 B    43/46                   .    .    gebruikmakend van grijpers

B 65 B    43/48                   .    .    gebruikmakend van heen en weer bewegende of oscillerende duwmiddelen

B 65 B    43/50                   .    .    gebruikmakend van draaitafels of draaikoepels

B 65 B    43/52                   .    .    gebruikmakend van rollenbanen of oneindige transporteurs

B 65 B    43/54                   .    .    Middelen voor het ondersteunen van containers of houders tijdens de vulbewerking

B 65 B    43/56                   .    .    .    stapsgewijze beweegbaar voor het positioneren van de container of houder voor het opnemen van opeenvolgende toenemende hoeveelheden van een inhoud

B 65 B    43/58                   .    .    .    .    verticaal beweegbaar

B 65 B    43/59                   .    .    .    verticaal beweegbaar (B65B 43/58 heeft voorrang) [3]

B 65 B    43/60                   .    .    .    te roteren

B 65 B    43/62                   .    .    .    .    om een as bij de vulpositie, bijv. de as van de container of de houder

 

B 65 B    45/00                   Apparatuur of inrichtingen voor het ondersteunen of vasthouden van wikkels tijdens de wikkelbewerking [15]

 

B 65 B    47/00                   Apparatuur of inrichtingen voor het vormen van aflegvakken of houders op of uit vellen, onafgewerkte stukken materiaal of banen, met in feite een stempel waarin het materiaal wordt geperst of een vouwstempel waardoorheen het materiaal wordt bewogen

B 65 B    47/02                   .    met middelen voor het verwarmen van het materiaal voorafgaand aan het vormen

B 65 B    47/04                   .    door het uitoefenen van mechanische druk

B 65 B    47/06                   .    .    gebruikmakend van vouwstempels

B 65 B    47/08                   .    door het uitoefenen van fluïdumdruk

B 65 B    47/10                   .    .    door een vacuüm

 

B 65 B    49/00                   Inrichtingen voor het om een inhoud vouwen of buigen van wikkels

B 65 B    49/02                   .    Vaste of verend gemonteerde vouwmiddelen, bijv. niet-aangedreven rollen

B 65 B    49/04                   .    .    Ploegen of platen met hellende sleuven of tegenoverliggende hellende randen

B 65 B    49/06                   .    Verende vouwmiddelen, bijv. borstels of diafragma’s

B 65 B    49/08                   .    Heen en weer bewegende of oscillerende vouwmiddelen

B 65 B    49/10                   .    Vouwmiddelen die bewegen langs gesloten niet-cirkelvormige paden

B 65 B    49/12                   .    Roterende vouwmiddelen

B 65 B    49/14                   .    Vouwmiddelen die deel uitmaken van of vastzitten aan transporteurs voor gedeeltelijk omwikkelde artikelen

B 65 B    49/16                   .    Pneumatische middelen, bijv. luchtstralen

 

B 65 B    51/00                   Inrichtingen of methoden voor het afdichten of vastzetten van vouwen of sluitingen van verpakkingen, bijv. gedraaide zakeinden

B 65 B    51/02                   .    Aanbrengen van kleefstoffen of afdichtende vloeistoffen [15]

B 65 B    51/04                   .    Aanbrengen van aparte afdichtlichamen of vastzetlichamen, bijv. beugels (aanbrengen van aparte deksels of afdekkingen B65B /28)

B 65 B    51/05                   .    .    Nieten

B 65 B    51/06                   .    .    Aanbrengen van kleefband [15]

B 65 B    51/07                   .    .    Naaien of stikken

B 65 B    51/08                   .    .    Aanbrengen van bindmateriaal, bijv. om gedraaide zakeinden

B 65 B    51/09                   .    door het vervormen van de sluiting

B 65 B    51/10                   .    Uitoefenen of opwekken van warmte of druk of combinaties daarvan (B65B 51/09 heeft voorrang)

B 65 B    51/12                   .    .    door verende middelen, bijv. borstels

B 65 B    51/14                   .    .    door heen en weer bewegende of oscillerende lichamen

B 65 B    51/16                   .    .    door roterende lichamen

B 65 B    51/18                   .    .    door oneindige banden of kettingen

B 65 B    51/20                   .    .    door fluïdumdruk die direct werkt op vouwen of op tegenoverliggende vlakken, bijv. gebruikmakend van hete-luchtstralen (krimpen van wikkels door verwarmen B65B 53/02)

B 65 B    51/22                   .    .    door wrijving, of ultrasone of hoogfrequente elektrische middelen

B 65 B    51/24                   .    .    voor het produceren van doorgezette afdichtingen (gecombineerd met het versnijden met verwarmde draden of staven B65B 61/10)

B 65 B    51/26                   .    .    Speciaal aangepaste inrichtingen voor het produceren van dwarsnaden of langsnaden in banen of kokers

B 65 B    51/28                   .    .    .    Rollen voor het gelijktijdig produceren van langsnaden en dwarsnaden

B 65 B    51/30                   .    .    .    Inrichtingen, bijv. klauwen, voor het achtereenvolgens uitoefenen van druk en warmte, bijv. voor het onderverdelen van gevulde kokers [15]

B 65 B    51/32                   .    Koelen, of koelen en samendrukken, van verpakkingssluitingen na het smeltlassen

 

B 65 B    53/00                   Krimpen van wikkels, containers, containerafdekkingen of vastzetlichamen voor containerafdekkingen tijdens of na het verpakken

B 65 B    53/02                   .    door warmte

B 65 B    53/04                   .    .    toegevoerd door vloeistoffen

B 65 B    53/06                   .    .    toegevoerd door gassen, bijv. hete-luchtstralen

 

B 65 B    55/00                   Conserveren, beschermen of reinigen van verpakkingen of de inhoud van verpakkingen in samenhang met het verpakken (door het verpakken onder speciale atmosferische of gasvormige condities B65B 31/00; inrichtingen voor het plaatsen van beschermende vellen, proppen of wattenvulsel over de inhoud B65B 61/22) [15]

B 65 B    55/02                   .    Steriliseren, bijv. van complete verpakkingen

B 65 B    55/04                   .    .    Steriliseren van wikkels of houders voorafgaand aan of tijdens het verpakken

B 65 B    55/06                   .    .    .    door warmte

B 65 B    55/08                   .    .    .    door bestraling

B 65 B    55/10                   .    .    .    door vloeistoffen of gassen (B65B 55/06 heeft voorrang)

B 65 B    55/12                   .    .    Steriliseren van de inhoud voorafgaand aan of tijdens het verpakken

B 65 B    55/14                   .    .    .    door warmte

B 65 B    55/16                   .    .    .    door bestraling

B 65 B    55/18                   .    .    .    door vloeistoffen of gassen (B65B 55/14 heeft voorrang)

B 65 B    55/19                   .    .    .    door het toevoegen van materialen die moeten zorgen voor het verwijderen van vrije zuurstof of voor het ontwikkelen van vertragende gassen, bijv. dampfaseremmers

B 65 B    55/20                   .    Inbedden van de inhoud in schokabsorberende media, bijv. schuimplastic of korrelvormig materiaal

B 65 B    55/22                   .    Onderdompelen van de inhoud in beschermende vloeistoffen

B 65 B    55/24                   .    Reinigen van of afvoeren van stof uit containers, wikkels of verpakkingen

 

B 65 B    57/00                   Automatische regelinrichtingen, controle-inrichtingen, waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (registreren van wikkelmateriaal of container-vormend materiaal dat vanaf rollen wordt toegevoerd B65B 41/18) [15]

B 65 B    57/02                   .    reagerend op de afwezigheid, aanwezigheid, ongewone toevoer of onjuiste plaatsing van bindmateriaal of wikkelmateriaal, containers of verpakkingen

B 65 B    57/04                   .    .    en waarbij de toevoer van dergelijke materialen, containers of verpakkingen wordt geregeld of gestopt

B 65 B    57/06                   .    .    en waarbij de toevoer van de te verpakken artikelen of materialen wordt geregeld of gestopt

B 65 B    57/08                   .    .    en waarbij de machine als geheel wordt gestopt of de snelheid ervan wordt geregeld

B 65 B    57/10                   .    reagerend op de afwezigheid, aanwezigheid, ongewone toevoer of onjuiste plaatsing van te verpakken artikelen of materialen

B 65 B    57/12                   .    .    en waarbij de toevoer van de wikkelmaterialen, containers of verpakkingen wordt geregeld of gestopt

B 65 B    57/14                   .    .    en waarbij de toevoer van de te verpakken artikelen of materialen wordt geregeld of gestopt

B 65 B    57/16                   .    .    en waarbij de machine als geheel wordt gestopt of de snelheid ervan wordt geregeld

B 65 B    57/18                   .    waarbij hoorbare of zichtbare alarmsignalen worden bediend

B 65 B    57/20                   .    Toepassingen van telinrichtingen voor het regelen van de toevoer van artikelen (andere toepassingen B65B 65/08)

 

B 65 B    59/00                   Voorzieningen voor het met machines kunnen hanteren van artikelen van verschillende afmetingen, voor het produceren van verpakkingen met verschillende afmetingen, voor het variëren van de inhoud van verpakkingen of voor het verschaffen van toegang voor reiniging of onderhoud [16]

B 65 B    59/02                   .    Voorzieningen voor het kunnen bijregelen van de machine terwijl deze doorloopt [15]

B 65 B    59/04                   .    Machines die zijn opgebouwd met gemakkelijk verwijderbare eenheden of stelsels, bijv. voor het onderhoud

 

B 65 B    61/00                   Hulpinrichtingen voor het verwerken van vellen, onafgewerkte stukken materiaal, banen, bindmateriaal, containers of verpakkingen, voor zover niet elders ondergebracht (niet elders ondergebracht verwerken van te verpakken artikelen of materialen B65B 63/00) [8]

B 65 B    61/02                   .    voor het perforeren of inkerven van materiaal of het aanbrengen van codes of markeringen op materiaal voorafgaand aan het verpakken ervan

B 65 B    61/04                   .    voor het versnijden van banen of het van elkaar scheiden van samengevoegde verpakkingen

B 65 B    61/06                   .    .    door snijden

B 65 B    61/08                   .    .    .    gebruikmakend van roterende snijmiddelen

B 65 B    61/10                   .    .    .    gebruikmakend van verwarmde draden of snijmiddelen

B 65 B    61/12                   .    .    door scheuren langs perforaties of zwaktelijnen

B 65 B    61/14                   .    voor het onderbrengen, of vormen en onderbrengen, van handgrepen of ophangmiddelen in verpakkingen (vastmaken, of vormen en vastmaken, van handgrepen of etiketten aan een touwtje bij theezakjes B65B 29/04)

B 65 B    61/16                   .    .    Vormen van ophangopeningen in verpakkingen

B 65 B    61/18                   .    voor het aanbrengen of inbouwen van elementen voor het openen van een verpakken of uitpakken, bijv. scheurdraden

B 65 B    61/20                   .    voor het toevoegen van kaarten, coupons of andere inzetstukken aan de verpakkingsinhoud (toevoegen van elementen voor het uitpakken B65B 61/18) [15]

B 65 B    61/22                   .    .    voor het plaatsen van beschermende vellen, proppen of wattenvulsel over de inhoud, bijv. watten in flesjes met pillen

B 65 B    61/24                   .    voor het vormen of opnieuw vormen van voltooide verpakkingen

B 65 B    61/26                   .    voor het merken of coderen van voltooide verpakkingen

B 65 B    61/28                   .    voor het afvoeren van voltooide verpakkingen bij machines

 

B 65 B    63/00                   Hulpinrichtingen voor het verwerken van te verpakken artikelen of materialen, voor zover niet elders ondergebracht (niet elders ondergebracht verwerken van vellen, onafgewerkte stukken materiaal, banen, bindmateriaal of verpakkingen B65B 61/00) [8]

B 65 B    63/02                   .    voor het samenpersen of verdichten van artikelen of materialen voorafgaand aan het omwikkelen of het in containers of houders doen [15]

B 65 B    63/04                   .    voor het vouwen of wikkelen van artikelen, bijv. handschoenen of kousen [15]

B 65 B    63/06                   .    .    Vormen van langgerekte strengen, bijv. van schoenveters

B 65 B    63/08                   .    voor het verwarmen of koelen van artikelen of materialen voor het kunnen verpakken ervan

 

B 65 B    65/00                   Niet elders ondergebrachte details die horen bij verpakkingsmachines; Voorzieningen van dergelijke details

B 65 B    65/02                   .    Aandrijvingen

B 65 B    65/04                   .    Mechanismen voor het omzetten van een continue rotatiebeweging in een intermitterende rotatiebeweging, bijv. aandrijvingen met een sterradmechanisme of Genève-mechanisme

B 65 B    65/06                   .    gecoat of behandeld met materialen voor het tegengaan van wrijving of aankleving, bijv. polytetrafluorethyleen (teflon)

B 65 B    65/08                   .    Inrichtingen voor het tellen of registreren van het aantal verwerkte artikelen of het aantal door de machine geproduceerde verpakkingen

 

B 65 B    67/00                   Apparatuur of inrichtingen voor het handmatig kunnen verpakken; Houders voor jutezakken

B 65 B    67/02                   .    Verpakken van artikelen of materialen in containers

B 65 B    67/04                   .    .    Inrichtingen voor het in tassen of zakken kunnen inbrengen van losse artikelen of groepen artikelen

B 65 B    67/06                   .    .    Handmatig bediende inrichtingen voor het sluiten van de openingen van tassen of zakken door het aanbrengen en vastzetten van stukken touw, draad of band

B 65 B    67/08                   .    Omwikkelen van artikelen

B 65 B    67/10                   .    .    Wikkeltafels

B 65 B    67/12                   .    Houders voor jutezakken, d.w.z. standaards of frames met middelen voor het ondersteunen van jutezakken in geopende toestand voor het kunnen vullen ervan met artikelen of materialen

 

B 65 B    69/00                   Niet elders ondergebracht uitpakken van artikelen of materialen