SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 C    MACHINES, APPARATUUR OF PROCESSEN VOOR HET AANBRENGEN VAN LABELS OF ETIKETTEN (spijkeren of nieten in het algemeen B25C, B27F; processen voor het aanbrengen van decalcomanie B44C 1/16; aanbrengen van labels bij het verpakken B65B; labels, naamplaten G09F)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “labels” omvat tevens decalcomanie, stempels en dergelijke.

 

B 65 C      1/00                    Labelen van platte en in hoofdzaak stijve vlakken (labelen van weefsels B65C 5/00)

B 65 C      1/02                    .    Vastmaken van labels op één plat vlak van artikelen, bijv. van verpakkingen of platte banden

B 65 C      1/04                    .    Vastmaken van labels, bijv. wikkellabels, op twee of meer platte vlakken van een veelvlakkig artikel

 

B 65 C      3/00                    Labelen van andere dan platte vlakken (van weefsels B65C 5/00)

B 65 C      3/02                    .    Vastmaken van labels op langgerekte objecten, bijv. draden, kabels, staven of kokers

B 65 C      3/04                    .    .    Aanbrengen van banden of labels om sigaren of sigaretten

B 65 C      3/06                    .    Vastmaken van labels op korte stijve containers

B 65 C      3/08                    .    .    op containerlichamen

B 65 C      3/10                    .    .    .    waarbij de container voor het labelen met de as horizontaal wordt gepositioneerd

B 65 C      3/12                    .    .    .    .    waarbij de labels door rollen wordt aangebracht op ronde containers, bijv. flessen

B 65 C      3/14                    .    .    .    waarbij de container voor het labelen met de as verticaal wordt gepositioneerd

B 65 C      3/16                    .    .    .    .    waarbij de labels door rollen wordt aangebracht op ronde containers, bijv. flessen

B 65 C      3/18                    .    .    op containeropeningen

B 65 C      3/20                    .    .    op flessluitingen (aanbrengen van sluitingen of capsules op flessen B67B)

B 65 C      3/22                    .    .    .    Vastmaken van afdekkingen uit metaalfolie

B 65 C      3/24                    .    .    .    Vastmaken van labels die de originele toestand van de kliksluiting of schroefsluiting van een fles weergeven

B 65 C      3/26                    .    Vastmaken van labels op niet-stijve containers, bijv. flessen van polyetheen of dozen die voorafgaand aan het labelen met lucht moeten worden opgeblazen

 

B 65 C      5/00                    Labelen van weefsels of vergelijkbare materialen of artikelen met een vervormbaar oppervlak, bijv. papier, weefselrollen, kousen of schoenen (vastmaken van labels aan niet-stijve containers B65C 3/26; door naaien D05B)

B 65 C      5/02                    .    gebruikmakend van kleefstoffen

B 65 C      5/04                    .    .    Door warmte activeerbare kleefstoffen

B 65 C      5/06                    .    gebruikmakend van nieten

 

B 65 C      7/00                    Vastmaken van etiketten (in combinatie met het vullen van theezakjes B65B 29/04)

 

B 65 C      9/00                    Details van labelmachines of labelapparatuur

B 65 C      9/02                    .    Inrichtingen voor het langs een labelstation bewegen van artikelen, bijv. containers

B 65 C      9/04                    .    .    met middelen voor het ronddraaien van artikelen

B 65 C      9/06                    .    Inrichtingen voor het bij een labelstation afleveren van artikelen in een vooraf bepaalde stand of positie

B 65 C      9/08                    .    Toevoeren van labels

B 65 C      9/10                    .    .    Labelmagazijnen

B 65 C      9/12                    .    .    Verwijderen van afzonderlijke labels van stapels (voor het bedrukken B41F)

B 65 C      9/14                    .    .    .    door een vacuüm

B 65 C      9/16                    .    .    .    door bevochtigingsinrichtingen

B 65 C      9/18                    .    .    Toevoeren van labels vanaf stroken, bijv. vanaf rollen

B 65 C      9/20                    .    Aanbrengen van lijm op de labels of artikelen

B 65 C      9/22                    .    .    door bevochtigen, bijv. door het aanbrengen van vloeibare lijm of een vloeistof op een droge lijmcoating

B 65 C      9/24                    .    .    door warmte

B 65 C      9/25                    .    .    .    door het door warmte activeren van de lijm [2]

B 65 C      9/26                    .    Inrichtingen voor het aanbrengen van labels

B 65 C      9/28                    .    .    Luchtblaasinrichtingen

B 65 C      9/30                    .    .    Rollen

B 65 C      9/32                    .    .    .    Samenwerkende rollen waartussen artikelen en labels samen worden toegevoerd

B 65 C      9/34                    .    .    Flexibele banden

B 65 C      9/36                    .    .    Strijkmiddelen; Aandrukmiddelen

B 65 C      9/38                    .    Koelen of drogen van labels

B 65 C      9/40                    .    Regelmiddelen; Veiligheidsinrichtingen

B 65 C      9/42                    .    .    Regelen van de labeltoevoer

B 65 C      9/44                    .    .    .    met speciale middelen die reageren op markeringen op labels of artikelen (regelen van de toevoer bij het omwikkelen B65B)

B 65 C      9/46                    .    Op het label aanbrengen van gegevensmarkeringen, codemarkeringen en dergelijke tijdens het labelen (handmatig geregelde of bediende apparatuur met afdrukuitrusting B65C 11/02; bedrukken en afgeven van kaartjes G07B 1/00)

 

B 65 C    11/00                   Handmatig geregelde of bediende labelafgiftemiddelen, bijv. aangepast voor het aanbrengen van labels op artikelen (speciaal meubilair, toebehoren of accessoires voor winkels, warenhuizen, bars en dergelijke A47F; voor papieren luiers, voor toiletpapier A47K; voor speelkaarten A63F; schrijfapparatuur of leesapparatuur met beweegbare stroken B42D 19/00; kleefbandafgiftemiddelen B65H 35/07; afgiftemiddelen voor kaartjes G07B; muntautomaten voor postzegels G07F)

B 65 C    11/02                   .    met een afdrukuitrusting

B 65 C    11/04                   .    met middelen voor het bevochtigen van de labels

B 65 C    11/06                   .    met middelen voor het verwarmen van labels met een door warmte activeerbare kleefstof