SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 D    CONTAINERS VOOR HET OPSLAAN OF TRANSPORTEREN VAN ARTIKELEN OF MATERIALEN, BIJV. TASSEN OF ZAKKEN, VATEN, FLESSEN, KISTEN, BLIKKEN, KARTONNEN DOZEN, KRATTEN, TONNEN, KRUIKEN, TANKS, TRECHTERS OF VRACHTCONTAINERS; ACCESSOIRES, SLUITINGEN OF TOEBEHOREN DAARVOOR; VERPAKKINGSELEMENTEN; VERPAKKINGEN [8,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        containers, verpakkingselementen of verpakkingen met hulpmiddelen of hulpvoorzieningen voor het laten zien van het artikel of het materiaal; [6]

                        -        verpakkingsmethoden die volledig worden gekenmerkt door de vorm van de geproduceerde verpakking of de vorm van de gebruikte container of het gebruikte verpakkingselement, ter onderscheiding van de uitgevoerde bewerkingen of de toegepaste apparatuur welke vallen onder subklasse B65B. [6]

              (2)      Deze subklasse, die zo ruim mogelijk bedoeld is, sluit alleen containers of verpakkingen uit waarvan het soort duidelijk begrensd worden tot één andere subklasse, en die dan ook worden geklasseerd in die subklasse.

              (3)      In deze subklasse omvatten de groepen B65D 5/00, B65D 27/00, B65D 30/00 en B65D 65/00 zowel de constructieve kenmerken van vouwbare of opzetbare containers of wikkelmateriaal als de containers of de wikkels die worden gevormd door het vouwen of oprichten van dergelijk materiaal.

              (4)      Containers, verpakkingselementen of verpakkingen die zijn geklasseerd in groep B65D 85/00 worden tevens geklasseerd in overeenstemming met hun constructieve of functionele kenmerken, als die kenmerken van belang zijn. [6]

              (5)      Grote containers zoals gedefinieerd in Aantekening 6 hieronder, worden geklasseerd in de groepen B65D 88/00 of B65D 90/00. Kenmerken die van belang zijn voor containers in het algemeen kunnen ook zijn geklasseerd in andere groepen van subklasse B65D, als zij verondersteld worden informatie te bevatten die van belang is voor onderzoek. [9]

              (6)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “stijve of halfstijve containers” omvatten:

                                 (a)     containers die niet worden vervormd door of die niet de vorm aannemen van hun inhoud;

                                 (b)     containers die tijdelijk kunnen worden vervormd voor het verwijderen van hun inhoud;

                                 (c)      pallets;

                                 (d)      bakken;

                        -        “flexibele containers” omvatten:

                                 (a)     containers die worden vervormd door of die de vorm aannemen van hun inhoud;

                                 (b)     containers die blijvend kunnen worden vervormd voor het verwijderen van hun inhoud;

                        -        “verpakkingselementen” omvat:

                                 (a)     andere elementen dan containers voor het afdekken, beschermen, verstijven of bij elkaar houden van te bewaren of te transporteren artikelen of materialen;

                                 (b)     verpakkingsmaterialen van een speciale soort of vorm die niet valt onder andere subklassen;

                        -        “verpakkingen” omvatten:

                                 (a)     combinaties van containers of verpakkingselementen met te bewaren of te transporteren artikelen of materialen;

                                 (b)     artikelen die zijn samengevoegd ten behoeve van opslag of transport;

                        -        “papier” omvat materialen, bijv. karton, kunststofplaatmaterialen, laminaatmaterialen of metaalfoliën, die worden bewerkt op een wijze overeenkomend met papier;

                        -        “grote containers”, in de groepen B65D 88/00 of B65D 90/00, betekent containers met ongeveer de grootte van containers die worden gebruikt in containerverkeer, soms ook vrachtcontainers of ISO-containers (International Standardization Organization) genoemd, of grotere containers. [3]

              (7)      Middelen voor het aangeven van geknoei met of onrechtmatig gebruik van containers of sluitingen worden geklasseerd in de relevante groep voor het soort container of sluiting, bijv. B65D 5/43, B65D 5/54, B65D 17/00, B65D 27/30, B65D 27/34, B65D 33/34, B65D 41/32, B65D 47/36, B65D 49/12, B65D 51/20 of B65D 55/06. [6]

 

Algemene soorten stijve of halfstijve containers [3,9]

 

B 65 D      1/00                    Stijve of half-stijve containers met lichamen uit één stuk, bijv. door het gieten van metaal, het gieten van kunststoffen, het blazen van glasmateriaal, het vormen van keramisch materiaal, het gieten van pulpvezelmateriaal of het dieptrekken van plaatmateriaal (door het wikkelen, buigen of vouwen van papier B65D 3/00 of B65D 5/00; speciaal geconstrueerd om te worden geopend door het doorsnijden, doorprikken of lostrekken van wanddelen B65D 17/00; stijve pallets met zijwanden B65D 19/02) [5,9,12]

B 65 D      1/02                    .    Flessen of soortgelijke containers met halzen of soortgelijke beperkte openingen, die zijn ontworpen voor het uitschenken van de inhoud [12]

B 65 D      1/04                    .    .    Flessen met meerdere ruimten

B 65 D      1/06                    .    .    met afsluitbare openingen bij de bodem

B 65 D      1/08                    .    .    aangepast voor het afgeven van druppels (druppelaars B65D 47/18)

B 65 D      1/09                    .    Ampullen (speciaal aangepast voor een medisch of farmaceutisch doel A61J 1/06) [5]

B 65 D      1/10                    .    Kruiken, bijv. voor het conserveren van voedingsmiddelen

B 65 D      1/12                    .    Blikken, fusten, vaten of tonnen

B 65 D      1/14                    .    .    gekenmerkt door de vorm

B 65 D      1/16                    .    .    .    met een gebogen doorsnede, bijv. rond

B 65 D      1/18                    .    .    .    met een veelhoekige doorsnede

B 65 D      1/20                    .    .    gekenmerkt door de plaats of de opstelling van vulopeningen of schenkopeningen

B 65 D      1/22                    .    Kisten of soortgelijke containers met relatief dikke zijwanden voor het omsluiten van een inhoud

B 65 D      1/24                    .    .    met gegoten compartimenten of afscheidingen

B 65 D      1/26                    .    .    Dunwandige containers, bijv. gevormd door dieptrekbewerkingen

B 65 D      1/28                    .    .    .    gevormd uit laminaatmateriaal

B 65 D      1/30                    .    .    .    Groepen containers die met de eindvlakken of zijvlakken aan elkaar zijn bevestigd

B 65 D      1/32                    .    Containers die zijn aangepast om tijdelijk te worden vervormd door uitwendige druk voor het verwijderen van een inhoud (oliekannen F16N 3/00) [10,12]

B 65 D      1/34                    .    Bakken of soortgelijke ondiepe containers

B 65 D      1/36                    .    .    met gegoten compartimenten of afscheidingen

B 65 D      1/38                    .    Manden of soortgelijke containers met een skeletconstructie of een open constructie

B 65 D      1/40                    .    Details van wanden [12]

B 65 D      1/42                    .    .    Delen of lichamen voor het wapenen of versterken

B 65 D      1/44                    .    .    .    Plooien

B 65 D      1/46                    .    .    .    Plaatselijke versterkingen, bijv. naast sluitingen

B 65 D      1/48                    .    .    .    Versterkingen van andersoortige materialen, bijv. metalen frames in kunststofwanden

 

B 65 D      3/00                    Stijve of half-stijve containers met lichamen of omtrekswanden met een gebogen of een gedeeltelijk gebogen doorsnede, die worden gemaakt door het wikkelen of buigen van papier zonder vouwen langs bepaalde lijnen [9,17]

B 65 D      3/02                    .    gekenmerkt door de vorm

B 65 D      3/04                    .    .    voornamelijk rond

B 65 D      3/06                    .    .    voornamelijk gevormd als een kegel of afgeknotte kegel

B 65 D      3/08                    .    .    met een variabele doorsnede, bijv. rond overgaand in vierkant of rechthoekig

B 65 D      3/10                    .    gekenmerkt door de vorm van een ingebouwde of permanent bevestigde eindsluiting

B 65 D      3/12                    .    .    Schijven met flenzen die permanent zijn bevestigd, bijv. met kleefstoffen of door smeltlassen [17]

B 65 D      3/14                    .    .    .    Schijven die passen in het uiteinde van de container en die zijn vastgezet door buigen, walsen of vouwen

B 65 D      3/16                    .    .    Schijven zonder flenzen die in een groef in het containerlichaam liggen

B 65 D      3/18                    .    .    .    en die zijn vastgezet door ze in het uiteinde van het lichaam te walsen

B 65 D      3/20                    .    .    waarbij een eindgedeelte van het lichaam kan worden gesloten door platmaken of vouwen, bijv. met vouwlijnen of vouwkleppen

B 65 D      3/22                    .    met dubbele wanden; met wanden met luchtkamers; met wanden van gelamineerd materiaal

B 65 D      3/24                    .    met diverse compartimenten

B 65 D      3/26                    .    Voorzieningen of inrichtingen voor het openen die zijn ingebed in of vastgemaakt aan containers

B 65 D      3/28                    .    Andere details van wanden

B 65 D      3/30                    .    .    Plaatselijke versterkingen, bijv. metaalachtige randen

 

B 65 D      5/00                    Stijve of half-stijve containers met een veelhoekige doorsnede, bijv. kisten, kartonnen dozen of bakken, die zijn gevormd door het vouwen of oprichten van één of meer onafgewerkte stukken papier (stijve pallets met zijwanden B65D 19/02) [5,9,12,17]

B 65 D      5/02                    .    door het vouwen of oprichten van één onafgewerkt stuk materiaal voor het vormen van een kokervormig lichaam, met of zonder aansluitende vouwbewerkingen, of het aanbrengen van afzonderlijke elementen voor het sluiten van de uiteinden van het lichaam (B65D 5/36 heeft voorrang)

B 65 D      5/04                    .    .    waarbij het kokervormige lichaam geen eindsluitingen heeft [12]

B 65 D      5/06                    .    .    waarbij elementen voor het sluiten van de uiteinden of het ondersteunen van de inhoud worden gevormd door het naar binnen vouwen van een wand die rondom uitsteekt boven het uiteinde van een kokervormige lichaam

B 65 D      5/08                    .    .    waarbij eindsluitingen worden gevormd door het naar binnen vouwen van delen van een lichaam, bijv. kleppen, die onderling zijn verbonden door hoeksteunvouwen of die deze in zich hebben (door het naar binnen vouwen van een wand die rondom uitsteekt boven een uiteinde van het lichaam en die hoeksteunvouwen in zich heeft B65D 5/06)

B 65 D      5/10                    .    .    waarbij eindsluitingen worden gevormd door het naar binnen vouwen van zelfblokkerende kleppen die scharnierend vastzitten aan een kokervormig lichaam

B 65 D      5/12                    .    .    waarbij eindsluitingen apart van het kokervormige lichaam worden gevormd

B 65 D      5/14                    .    .    .    met inzet-eindsluitingen

B 65 D      5/16                    .    .    waarbij het kokervormige lichaam wordt gevormd met een opening die of een verwijderbaar gedeelte dat is aangebracht voor het langs één of meer zijden kunnen verwijderen of inbrengen van een inhoud B65D 5/72)

B 65 D      5/18                    .    door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal tot een U-vorm voor het vormen van de bodem van de container en twee tegenoverliggende zijden van een deel van het lichaam, waarbij de resterende zijden in eerste instantie worden gevormd door uitsteeksels aan één of meer van deze tegenoverliggende zijden, bijv. door scharnierend daaraan bevestigde kleppen (B65D 5/36 heeft voorrang)

B 65 D      5/20                    .    door het naar boven toe vouwen van delen die vanaf alle zijden aan een centraal paneel vastzitten voor het vormen van een containerlichaam, bijv. in de vorm van een bak (B65D 5/36 heeft voorrang)

B 65 D      5/22                    .    .    staande gehouden door uitsteeksels aan één of meer zijden die over elkaar heen zijn gelegd voor het insluiten van uitsteeksels van aanliggende zijden

B 65 D      5/24                    .    .    waarbij aanliggende zijden aan elkaar vastzitten door hoeksteunvouwen

B 65 D      5/26                    .    .    waarbij uitsteeksels van tegenoverliggende zijden wederzijds in elkaar grijpen ten behoeve van  het tegen andere zijden aanliggen

B 65 D      5/28                    .    .    waarbij uitsteeksels van zijden permanent zijn vastgezet aan naastliggende zijden, waarbij de zijden permanent aan elkaar zijn vastgezet met kleefstroken of uitsluitend op hun plaats worden gehouden door de stijfheid van materiaal

B 65 D      5/30                    .    .    met messing-en-groefverbindingen en dergelijke tussen zijden en uitsteeksels van andere zijden

B 65 D      5/32                    .    met lichamen die worden gevormd door het vouwen en aan elkaar vastzetten van twee of meer onafgewerkte stukken materiaal (B65D 5/36 heeft voorrang)

B 65 D      5/34                    .    .    waarbij één onafgewerkt stuk materiaal drie zijden van het lichaam vormt, terwijl het andere onafgewerkte stuk materiaal de overblijvende zijden, een scharnierend deksel en de tegenoverliggende eindsluiting vormt

B 65 D      5/35                    .    .    .    waarbij één onafgewerkt stuk materiaal drie zijden van een vierzijdig lichaam vormt, terwijl het andere onafgewerkte stuk materiaal de overblijvende zijde, een scharnierend deksel en de tegenoverliggende eindsluiting vormt [2]

B 65 D      5/355                  .    speciaal aangepast ten behoeve van een variabele inhoud

B 65 D      5/36                    .    speciaal geconstrueerd voor het kunnen samenklappen en weer oprichten zonder de zijverbindingen of bodemverbindingen los te maken [6]

B 65 D      5/38                    .    Containers in de vorm van een bak met lade

B 65 D      5/40                    .    speciaal geconstrueerd voor het opslaan van vloeistoffen

B 65 D      5/42                    .    Details van containers of van vouwbare of opzetbare onafgewerkte stukken containermateriaal

B 65 D      5/43                    .    .    Containers die worden gekenmerkt door middelen voor het ontmoedigen of aanduiden van het onrechtmatig openen van de container [6]

B 65 D      5/44                    .    .    Ingebouwde, ingezette of vastgemaakte delen als inwendige of uitwendige toebehoren [6]

B 65 D      5/46                    .    .    .    Handgrepen

B 65 D      5/462                  .    .    .    .    gevormd door het vouwen van een onafgewerkt stuk materiaal [6]

B 65 D      5/465                  .    .    .    .    .    geen deel uitmakend van de container [6]

B 65 D      5/468                  .    .    .    .    Handgrepen in een containerlichaam [6]

B 65 D      5/472                  .    .    .    .    van metaal, bijv. draad [6]

B 65 D      5/475                  .    .    .    .    van kunststoffen [6]

B 65 D      5/478                  .    .    .    .    van koord [6]

B 65 D      5/48                    .    .    .    Afscheidingen

B 65 D      5/4805                     .    .    .    .    ingebouwd [6]

B 65 D      5/481                  .    .    .    .    .    voor het vormen van compartimenten in tenminste twee rijen [6]

B 65 D      5/482                  .    .    .    .    .    .    Langs-afscheidingen die zijn voorzien van ingesneden kleppen die loodrecht op de afscheiding worden gevouwen [6]

B 65 D      5/483                  .    .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van uitsteeksels die scharnierend vastzitten aan de bovenranden of onderranden van een kokervormig containerlichaam (B65D 5/482 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/484                  .    .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van uitsteeksels aan de zijpanelen van een bakvormig onafgewerkt stuk containermateriaal [6]

B 65 D      5/485                  .    .    .    .    .    .    gecombineerd met ingezette vakverdelingen [6]

B 65 D      5/486                  .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van uitsteeksels die scharnierend vastzitten aan een kokervormig containerlichaam langs scharnierlijnen parallel aan de as van het containerlichaam (B65D 5/481 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/487                  .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van uitsteeksels die scharnierend vastzitten aan de bovenranden of onderranden van een kokervormig containerlichaam (B65D 5/483 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/488                  .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van uitsteeksels aan de zijpanelen van een bakvormig onafgewerkt stuk containermateriaal (B65D 5/484 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/489                  .    .    .    .    .    gevormd door het naar binnen vouwen van delen die zijn ingesneden in het containerlichaam (B65D 5/481 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/49                    .    .    .    .    ingezet [6]

B 65 D      5/491                  .    .    .    .    .    voor het vormen van compartimenten in tenminste twee rijen (B65D 5/485 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/492                  .    .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal (B65D 5/493 en B65D 5/494 hebben voorrang) [6]

B 65 D      5/493                  .    .    .    .    .    .    voorzien van een tenminste gedeeltelijke bodem [6]

B 65 D      5/494                  .    .    .    .    .    .    Langs-afscheidingen die zijn voorzien van ingesneden kleppen die loodrecht op de afscheiding worden gevouwen [6]

B 65 D      5/495                  .    .    .    .    .    .    gevormd door gekruiste stroken met in elkaar grijpende sleuven [6]

B 65 D      5/496                  .    .    .    .    .    gevormd door het vouwen van stroken tot een kokervorm, bijv. U-vormig of S-vormig (B65D 5/491 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/497                  .    .    .    .    .    Onafgewerkte stukken materiaal met ingesneden kleppen die loodrecht op het onafgewerkte stuk materiaal worden gevouwen (B65D 5/491 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/498                  .    .    .    .    .    Afscheidingen met één of meer kleppen die worden gevormd door het vouwen van de zijden van het containerlichaam, en die daaraan zijn vastgezet of daardoor in positie worden gehouden (B65D 5/491, B65D 5/496 en B65D 5/497 hebben voorrang) [6]

B 65 D      5/499                  .    .    .    .    .    Afscheidingen die worden gevormd uit niet-gevouwen stroken die in sleuven of groeven in de zijden van het containerlichaam worden gestoken (B65D 5/491 heeft voorrang) [6]

B 65 D      5/50                    .    .    .    Inwendige steunelementen of beschermingselementen voor de inhoud (elementen die worden gevormd door het naar binnen vouwen van een wand die rondom uitsteekt boven het uiteinde van een kokervormig lichaam B65D 5/06; afscheidingen B65D 5/48)

B 65 D      5/52                    .    .    .    Uitwendige standaards of elementen voor het laten zien van de inhoud

B 65 D      5/54                    .    .    Zwaktelijnen voor het kunnen openen van een container, of het door snijden of scheuren verdelen daarvan in afzonderlijke stukken (induwkleppen of lichamen die eraf kunnen worden getrokken ten behoeve van uitschenkopeningen B65D 5/70)

B 65 D      5/56                    .    .    Bekledingen of inwendige coatings

B 65 D      5/58                    .    .    .    Bekledingen die op een gewenste afstand van de containerwand worden gehouden

B 65 D      5/60                    .    .    .    Losse bekledingen

B 65 D      5/62                    .    .    Uitwendige afdekkingen of coatings

B 65 D      5/63                    .    .    met twee of meer afzonderlijke toegangsopeningen (afgiftemiddelen voor de inhoud B65D 5/72) [6]

B 65 D      5/64                    .    .    Deksels

B 65 D      5/66                    .    .    .    Scharnierende deksels (B65D 5/34 heeft voorrang)

B 65 D      5/68                    .    .    .    Telescopisch omgezette deksels

B 65 D      5/70                    .    .    Induwkleppen of lichamen die eraf kunnen worden getrokken ten behoeve van uitschenkopeningen (B65D 5/74 heeft voorrang)

B 65 D      5/72                    .    .    Afgiftemiddelen voor de inhoud

B 65 D      5/74                    .    .    .    Schenktuiten

B 65 D      5/76                    .    .    .    voor het afgeven van afgepaste hoeveelheden

 

B 65 D      6/00                    Containers met lichamen die worden gevormd door het met elkaar verbinden of samenvoegen van twee of meer stijve of in hoofdzaak stijve componenten, die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van metaal, kunststoffen, hout of vervangingsmiddelen daarvoor (containers met een gebogen doorsnede B65D 8/00; speciaal geconstrueerd om te worden geopend door het doorsnijden, doorprikken of lostrekken van wanddelen B65D 17/00; stijve pallets met zijwanden B65D 19/02) [3,12]

B 65 D      6/02                    .    gekenmerkt door de vorm [3]

B 65 D      6/04                    .    .    Bakken of soortgelijke containers zonder deksels [3]

B 65 D      6/06                    .    .    in de vorm van een bak met lade [3]

B 65 D      6/08                    .    met een skeletconstructie of een soortgelijke open constructie, bijv. van gevlochten of verstrikt flexibel materiaal [3]

B 65 D      6/10                    .    met wanden die meerdere op afstand van en parallel aan elkaar staande panelen bevatten, bijv. dubbele wanden [3]

B 65 D      6/12                    .    .    met wanden, bijv. bodems, die kunnen bewegen onder invloed van de inhoud [3]

B 65 D      6/14                    .    met wanden die laminaatpanelen bevatten, bijv. van triplex of multiplex [3]

B 65 D      6/16                    .    samenklapbaar [3]

B 65 D      6/18                    .    .    met scharnierende componenten [3]

B 65 D      6/20                    .    .    .    aan elkaar gebonden door flexibele draadelementen of strookvormige elementen [3]

B 65 D      6/22                    .    .    .    en losmaakbare componenten [3]

B 65 D      6/24                    .    .    met losmaakbare componenten (B65D 6/22 heeft voorrang) [3]

B 65 D      6/26                    .    .    Inrichtingen voor het in opgezette toestand houden van samenklapbare containers [3]

B 65 D      6/28                    .    met vaste verbindingen tussen de wanden, bijv. hoekverbindingen [3]

B 65 D      6/30                    .    .    gevormd door walsen of door walsen en persen [3]

B 65 D      6/32                    .    .    gevormd door solderen, lassen of het op een andere wijze samenvoegen van tegenoverliggende vlakken [3]

B 65 D      6/34                    .    Delen of lichamen voor versterking of wapening [3]

B 65 D      6/36                    .    .    Lijsten, banden, stroken of toebehoren [3]

B 65 D      6/38                    .    .    Vervormingen, bijv. plooien [3]

B 65 D      6/40                    .    met wanden die zijn uitgevoerd met openingen voor het vullen of leegmaken [3]

 

B 65 D      8/00                    Containers met een gebogen doorsnede die worden gevormd door het met elkaar verbinden of samenvoegen van twee of meer stijve of in hoofdzaak stijve componenten die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van metaal, kunststoffen, hout of vervangingsmiddelen daarvoor (speciaal geconstrueerd om te worden geopend door het doorsnijden, doorprikken of lostrekken van wanddelen B65D 17/00; stijve pallets met zijwanden B65D 19/02) [3,12]

B 65 D      8/02                    .    Voorzieningen van openingen voor het vullen of leegmaken [3]

B 65 D      8/04                    .    gekenmerkt door de wandconstructie of door de verbinding tussen wanden [3]

B 65 D      8/06                    .    .    met meerdere wanden op afstand van en parallel aan elkaar, bijv. dubbele wanden [3]

B 65 D      8/08                    .    .    Delen of lichamen voor versterking of wapening [3]

B 65 D      8/10                    .    .    .    Lijsten, banden, stroken of toebehoren [3]

B 65 D      8/12                    .    .    Vervormingen, bijv. plooien [3]

B 65 D      8/14                    .    .    samenklapbaar [3]

B 65 D      8/16                    .    .    met wanden die laminaatpanelen bevatten, bijv. van triplex of multiplex [3]

B 65 D      8/18                    .    .    met vaste verbindingen tussen wanden [3]

B 65 D      8/20                    .    .    .    gevormd door walsen of door walsen en persen [3]

B 65 D      8/22                    .    .    .    gevormd door solderen, lassen of het op een andere wijze met elkaar verbinden van tegenoverliggende vlakken (B65D 8/20 heeft voorrang) [3]

 

B 65 D    13/00                   Containers met lichamen die worden gevormd door het met elkaar verbinden van twee of meer stijve of in hoofdzaak stijve componenten die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van eenzelfde maar ander materiaal dan metaal, kunststoffen, hout of vervangingsmiddelen daarvoor (stijve pallets met zijwanden B65D 19/02) [4,12]

B 65 D    13/02                   .    van glas, aardewerk of ander keramisch materiaal

 

B 65 D    17/00                   Speciaal geconstrueerde stijve of half-stijve containers die moeten worden geopend door doorsnijden of doorprikken, of door het lostrekken van een breekbare lichamen of delen (breekbare binnensluitlichamen in samenhang met doppen, deksels of afdekkingen B65D 51/20) [9,12,17]

B 65 D    17/28                   .    langs zwaktelijnen of bij zwaktepunten [3,17]

B 65 D    17/30                   .    .    gebruikmakend van snijmiddelen [3,17]

B 65 D    17/32                   .    .    met niet-losmaakbare lichamen of delen [3,17]

B 65 D    17/34                   .    .    Opstelling of opbouw van treklippen of ophaallippen (B65D 17/32 heeft voorrang) [3]

B 65 D    17/347                  .    .    .    gekenmerkt door de verbinding tussen de lip en een losmaakbaar lichaam of deel van de container [6]

B 65 D    17/353                  .    .    .    .    waarbij de verbindingsmiddelen deel uitmaken van de lip of van het losmaakbare lichaam of deel [6]

B 65 D    17/36                   .    .    .    aangepast voor aangrijping met openers, bijv. sleutels met een sleuf (bevestiging van openers, bijv. sleutels met een sleuf, aan containers B65D 17/52) [3,17]

B 65 D    17/38                   .    .    .    .    met strookgeleiders of gereedschapgeleiders [3,17]

B 65 D    17/40                   .    .    gekenmerkt door een zwaktelijn langs de omtrek van de containeropening [3]

B 65 D    17/42                   .    met snijmiddelen, ponsmiddelen of middelen voor het onderbrengen van snijmiddelen (voor het openen langs zwaktelijnen of zwaktepunten B65D 17/28) [3,17]

B 65 D    17/44                   .    .    waarbij het doorprikgereedschap dient als sluiting [3]

B 65 D    17/46                   .    .    Draden, touwen en dergelijke, bijv. trekkoorden [3,17]

B 65 D    17/48                   .    .    .    geplaatst in de naaddelen van de container [3,17]

B 65 D    17/50                   .    Niet-ingebouwde breekbare lichamen die worden geplaatst bij of ingestoken in voorgevormde openingen, bijv. scheurstroken of kunststofpluggen (B65D 53/08 heeft voorrang) [3,17]

B 65 D    17/52                   .    Bevestiging van openers, bijv. sleutels met sleuven, aan containers [3,17]

 

B 65 D    19/00                   Pallets of soortgelijke platforms, met of zonder zijwanden, voor het ondersteunen van lasten die omhoog of omlaag moeten worden gebracht (in inrichtingen voor het optillen of laten zakken van bulkgoederen of zware goederen bij het laden of lossen B66F 9/12)

B 65 D    19/02                   .    Stijve pallets met zijwanden, bijv. kistpallets

B 65 D    19/04                   .    .    met lichamen die zijn gegoten of op een andere wijze uit één stuk gemaakt

B 65 D    19/06                   .    .    met lichamen die zijn gevormd door het samenvoegen of met elkaar verbinden van twee of meer componenten

B 65 D    19/08                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van metaal

B 65 D    19/10                   .    .    .    .    met een skeletconstructie, bijv. van draad

B 65 D    19/12                   .    .    .    .    Samenklapbare pallets

B 65 D    19/14                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van hout

B 65 D    19/16                   .    .    .    .    Samenklapbare pallets

B 65 D    19/18                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van kunststofmateriaal

B 65 D    19/20                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van papier

B 65 D    19/22                   .    Stijve pallets zonder zijwanden

B 65 D    19/24                   .    .    met lichamen die zijn gegoten of op een andere wijze uit één stuk gemaakt

B 65 D    19/26                   .    .    met lichamen die zijn gevormd door het samenvoegen of met elkaar verbinden van twee of meer componenten

B 65 D    19/28                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van metaal

B 65 D    19/30                   .    .    .    .    met een skeletconstructie, bijv. van draad

B 65 D    19/31                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van hout [4]

B 65 D    19/32                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van kunststofmateriaal

B 65 D    19/34                   .    .    .    geheel of gedeeltelijk van papier

B 65 D    19/36                   .    Pallets die een flexibele lastdrager bevatten die zich uitstrekt tussen geleidingselementen, bijv. geleidebuizen

B 65 D    19/38                   .    Details of accessoires

B 65 D    19/40                   .    .    Elementen voor het op afstand van een steunvlak houden van platforms

B 65 D    19/42                   .    .    .    Opstelling of plaatsing van rollen of wielen

B 65 D    19/44                   .    .    Elementen of inrichtingen voor het plaatsen van artikelen op platforms

 

B 65 D    21/00                   Nestbare, stapelbare of koppelbare containers; Containers met een variabele capaciteit [9]

B 65 D    21/02                   .    Speciaal gevormde containers, of containers die zijn voorzien van toebehoren of hulpstukken, voor het kunnen nesten, stapelen of samenvoegen [5]

B 65 D    21/024                  .    .    voor het stapelen van containers die op hun kant liggen of voor het zij aan zij samenvoegen van containers, door middelen die zijwaarts ten opzichte van de gewone oriëntatie van de containers staan [6]

B 65 D    21/028                  .    .    .    met middelen voor het onderling verbinden die deel uitmaken van de containers, bijv. zwaluwstaarten, klikverbindingen of haakelementen [6]

B 65 D    21/032                  .    .    voor het op elkaar stapelen van containers in een rechtopstaande of omgekeerde positie, bijv. met verticaal naar buiten gerichte elementen of naar binnen gerichte uithollingen [6]

B 65 D    21/036                  .    .    .    met speciaal aangepaste sluitmiddelen voor het kunnen stapelen [6]

B 65 D    21/04                   .    .    Containers met een open uiteinde die zijn gevormd om in lege toestand te worden genest en in volle toestand op elkaar te worden gezet

B 65 D    21/06                   .    .    met aangepaste, beweegbare delen die in wisselende posities moeten worden geplaatst voor het nesten van de containers in lege toestand en het op elkaar zetten ervan in volle toestand

B 65 D    21/08                   .    Containers met een variabele capaciteit (aangepaste containers met een veelhoekige doorsnede die een variabele capaciteit kunnen hebben, en die zijn gevormd door het vouwen of opzetten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/355)

 

Niet elders ondergebrachte details van stijve of halfstijve containers [3,9]

 

B 65 D    23/00                   Niet elders ondergebrachte details van flessen of kruiken (schroefdraadverbindingen of bajonetverbindingen tussen stoppen of doppen en containers B65D 39/08, B65D 41/04 of B65D41/34; vastzetelementen voor sluitingen B65D 45/00) [12]

B 65 D    23/02                   .    Bekledingen of inwendige coatings

B 65 D    23/04                   .    Middelen voor het mengen van de inhoud of het bevorderen van de stroming ervan [12]

B 65 D    23/06                   .    Ingebouwde druppelvangers of middelen voor het voorkomen van druppelen

B 65 D    23/08                   .    Afdekkingen of uitwendige coatings [12]

B 65 D    23/10                   .    Handgrepen

B 65 D    23/12                   .    Middelen voor het vastmaken van kleinere artikelen

B 65 D    23/14                   .    .    van etiketten

B 65 D    23/16                   .    .    van thermometers [12]

 

B 65 D    25/00                   Details van andere soorten of typen stijve of halfstijve containers

B 65 D    25/02                   .    Inwendige toebehoren (van containers die zijn gemaakt door het vouwen of oprichten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/44)

B 65 D    25/04                   .    .    Afscheidingen

B 65 D    25/06                   .    .    .    aangepast om te worden vastgezet in twee of meer wisselende posities

B 65 D    25/08                   .    .    .    met voorzieningen voor het verwijderen of vernietigen, bijv. voor het kunnen mengen van de inhoud

B 65 D    25/10                   .    .    Inrichtingen voor het lokaliseren van artikelen in containers

B 65 D    25/14                   .    Bekledingen of inwendige coatings (van containers die zijn gevormd door het vouwen of oprichten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/56)

B 65 D    25/16                   .    .    Losse of losjes vastgemaakte bekledingen

B 65 D    25/18                   .    .    op een gewenste afstand van de containerwand

B 65 D    25/20                   .    Uitwendige toebehoren (van containers die zijn gevormd door het vouwen of oprichten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/44)

B 65 D    25/22                   .    .    voor het kunnen optillen of ophangen van containers

B 65 D    25/24                   .    .    voor het op afstand van steunvlakken brengen van containerbodems, bijv. poten (voor pallets B65D 19/40)

B 65 D    25/26                   .    .    Inrichtingen voor het beschermen van de inhoud tegen schokken

B 65 D    25/28                   .    Handgrepen (van containers die zijn gevormd door het vouwen of oprichten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/46; van flessen of kruiken B65D 23/10)

B 65 D    25/30                   .    .    Handgaten

B 65 D    25/32                   .    .    Beugels, d.w.z. draaibare handgrepen met een over het algemeen halfronde vorm

B 65 D    25/34                   .    Afdekkingen of uitwendige coatings (van containers die zijn gevormd door het vouwen of oprichten van onafgewerkte stukken papier B65D 5/62; voor flessen of kruiken B65D 23/08; wikkels B65D 65/00)

B 65 D    25/36                   .    .    gevormd door het aanbrengen van plaatmateriaal

B 65 D    25/38                   .    Inrichtingen voor het afgeven van een inhoud (ingebouwd in verwijderbare of niet-permanent vastgezette sluitlichamen B65D 47/00; voor het afgeven van dunne platte artikelen B65D 83/08)

B 65 D    25/40                   .    .    Mondstukken of tuiten [12]

B 65 D    25/42                   .    .    .    Ingebouwde of vastgemaakte mondstukken of tuiten

B 65 D    25/44                   .    .    .    .    Telescopische of intrekbare mondstukken of tuiten

B 65 D    25/46                   .    .    .    .    Scharnierende of draaibare mondstukken of tuiten

B 65 D    25/48                   .    .    .    Afzonderlijke mondstukken of tuiten

B 65 D    25/50                   .    .    .    .    aangebracht om in twee wisselende posities kunnen worden gezet

B 65 D    25/52                   .    .    Inrichtingen voor het afgeven van opeenvolgende artikelen of delen van een inhoud

B 65 D    25/54                   .    Kijkopeningen of kijkvensters

B 65 D    25/56                   .    .    met middelen voor het aanduiden van het niveau van een inhoud

 

Algemene soorten flexibele containers [3,9]

 

B 65 D    27/00                   Enveloppen of soortgelijke voornamelijk rechthoekige flexibele containers voor de post of een ander doel zonder structurele voorziening voor de dikte van de inhoud (met schokabsorberende eigenschappen B65D 81/03; briefkaarten B42D 15/00) [9]

B 65 D    27/02                   .    met verstijvende inzetstukken

B 65 D    27/04                   .    met openingen of vensters voor het bekijken van de inhoud

B 65 D    27/06                   .    met voorziening voor herhaaldelijk hergebruik

B 65 D    27/08                   .    met twee of meer compartimenten

B 65 D    27/10                   .    Reeksen van met elkaar verbonden enveloppen

B 65 D    27/12                   .    Sluitingen (afzonderlijke klemmen B42F 1/00)

B 65 D    27/14                   .    .    gebruikmakend van kleefstof die is aangebracht op ingebouwde delen, bijv. op kleppen

B 65 D    27/16                   .    .    .    gebruikmakend van een drukgevoelige kleefstof

B 65 D    27/18                   .    .    .    gebruikmakend van een door warmte activeerbare kleefstof

B 65 D    27/20                   .    .    gebruikmakend van zelfsluitende ingebouwde of vastgemaakte elementen

B 65 D    27/22                   .    .    .    Messing-en-groefsluitingen en dergelijke; Doorsteekkleppen

B 65 D    27/24                   .    .    .    Koordsluitingen

B 65 D    27/26                   .    .    .    Vervormbare metaalachtige elementen

B 65 D    27/28                   .    .    Toepassingen van afzonderlijke sluitelementen

B 65 D    27/30                   .    .    met speciale middelen voor het aanduiden van het onrechtmatig openen

B 65 D    27/32                   .    Inrichtingen voor het openen die zijn ingebouwd tijdens het maken van de envelop [12]

B 65 D    27/34                   .    .    Zwaktelijnen

B 65 D    27/36                   .    .    Vingeropeningen, sleuven of grijplippen

B 65 D    27/38                   .    .    Scheurdraden of scheurstroken

 

B 65 D    30/00                   Jutezakken, tassen of zakken of soortgelijke containers [3]

B 65 D    30/02                   .    gekenmerkt door het gebruikte materiaal [3]

B 65 D    30/04                   .    .    van weefsel [3]

B 65 D    30/06                   .    .    .    in de vorm van een net [3]

B 65 D    30/08                   .    .    met gelamineerde of meerdere wanden op afstand van en parallel aan elkaar, bijv. dubbele wanden (B65D 30/14 en B65D 30/26 hebben voorrang; met schokabsorberende eigenschappen B65D 81/03) [3]

B 65 D    30/10                   .    gekenmerkt door de vorm of constructie [3]

B 65 D    30/12                   .    .    Tassen of zakken met een dwarsbodem [3]

B 65 D    30/14                   .    .    .    meerlaags [3]

B 65 D    30/16                   .    .    met stijve eindwanden, bijv. vrijstaande tassen of zakken [3]

B 65 D    30/18                   .    .    met blokbodems [3]

B 65 D    30/20                   .    .    met vouwen, bijv. voor het kunnen opvouwen [3]

B 65 D    30/22                   .    .    met twee of meer compartimenten [3]

B 65 D    30/24                   .    .    Tassen of zakken met ventielen [3]

B 65 D    30/26                   .    .    .    meerlaags [3]

B 65 D    30/28                   .    .    Driehoekig of kegelvormig uitgevoerde tassen of zakken [3]

 

B 65 D    33/00                   Details of accessoires voor jutezakken of tassen of zakken

B 65 D    33/01                   .    Ventileren of afwateren van tassen of zakken [3,10]

B 65 D    33/02                   .    Lokale wapeningen of verstijvende inzetstukken, bijv. draden, koorden, stroken of frames [17]

B 65 D    33/04                   .    Vensters of andere openingen, bijv. voor het bekijken van de inhoud

B 65 D    33/06                   .    Handgrepen

B 65 D    33/08                   .    .    Handgaten

B 65 D    33/10                   .    .    gevormd van hetzelfde materiaal als dat van de tas of zak

B 65 D    33/12                   .    .    Koordhandgrepen

B 65 D    33/14                   .    Ophangmiddelen (handgrepen B65D 33/06)

B 65 D    33/16                   .    Sluitvoorzieningen of sluitinrichtingen voor uiteinden of openingen (tassen of zakken met een ventiel B65D 30/24; verwijderbare stoppen of doppen B65D 39/00 of B65D 41/00; sluitingen voor gevulde tassen of zakken B65D 77/10; sluiten van gevulde tassen of zakken in samenhang met verpakken B65B 7/00 of B65B 51/00)

B 65 D    33/17                   .    .    met armen, ringen of sloten [4]

B 65 D    33/18                   .    .    gebruikmakend van een kleefstof dat is aangebracht op ingebouwde delen, bijv. kleppen [12]

B 65 D    33/20                   .    .    .    gebruikmakend van een drukgevoelige kleefstof

B 65 D    33/22                   .    .    .    gebruikmakend van een door warmte activeerbare kleefstof

B 65 D    33/24                   .    .    gebruikmakend van zelfsluitende ingebouwde of vastgemaakte sluitelementen, bijv. ventielen (B65D 33/25 heeft voorrang) [4]

B 65 D    33/25                   .    .    Klinkverbindingen; Zwaluwstaartverbindingen; Schroefverbindingen; gebruikmakend van drukknopen of schuifsluitingen [4]

B 65 D    33/26                   .    .    gebruikmakend van nieten of stiksel

B 65 D    33/28                   .    .    Koordsluitingen of strookvormige sluitingen [4]

B 65 D    33/30                   .    .    Vervormbare of verende metalen stroken of banden en dergelijke

B 65 D    33/32                   .    .    Metaalachtige kettingsluitingen

B 65 D    33/34                   .    .    met speciale middelen voor het aanduiden van het onrechtmatig openen

B 65 D    33/36                   .    Middelen voor het afgeven van een inhoud

B 65 D    33/38                   .    .    Tuiten

 

B 65 D    35/00                   Aangepaste buigzame kokervormige containers die permanent moeten worden vervormd voor het verwijderen van de inhoud, bijv.  samenklapbare tubes voor tandpasta of een ander plastisch of viskeus materiaal; Houders daarvoor

B 65 D    35/02                   .    Constructie van het lichaam

B 65 D    35/04                   .    .    uit één stuk

B 65 D    35/06                   .    .    .    van metaalachtig materiaal

B 65 D    35/08                   .    .    .    van kunststofmateriaal

B 65 D    35/10                   .    .    gemaakt door het samenvoegen of met elkaar verbinden van twee of meer componenten

B 65 D    35/12                   .    .    Verbindingen tussen het lichaam en het manchet dat de sluiting opneemt

B 65 D    35/14                   .    met bekledingen of inzetstukken

B 65 D    35/16                   .    .    voor het verminderen of voorkomen van corrosie van het lichaam

B 65 D    35/18                   .    .    voor het in opgerolde toestand houden van het lichaam na het gedeeltelijk verwijderen van de inhoud

B 65 D    35/20                   .    .    voor het terugtrekken van de inhoud

B 65 D    35/22                   .    met twee of meer compartimenten

B 65 D    35/24                   .    met hulpinrichtingen (bekledingen of inzetstukken B65D 35/14)

B 65 D    35/26                   .    .    voor het vullen

B 65 D    35/28                   .    .    voor het verwijderen van de inhoud

B 65 D    35/30                   .    .    .    Zuigers

B 65 D    35/32                   .    .    Draaisleutels

B 65 D    35/34                   .    .    .    verbonden of samengebouwd met tubehouders

B 65 D    35/36                   .    .    voor het op oppervlakken aanbrengen van de inhoud [12]

B 65 D    35/38                   .    .    .    Mondstukken

B 65 D    35/40                   .    .    voor het doseren van de afgifte

B 65 D    35/42                   .    .    voor het voorkomen van het verlies van verwijderbare sluitlichamen

B 65 D    35/44                   .    Sluitingen [12]

B 65 D    35/46                   .    .    met ventielen [12]

B 65 D    35/48                   .    .    .    Handbediende ventielen

B 65 D    35/50                   .    .    .    opengaand bij het vervormen van kokervormige container

B 65 D    35/52                   .    .    .    Spleten

B 65 D    35/54                   .    .    .    opengaand als de sluiting tegen een oppervlak wordt gedrukt waarop de inhoud moet worden aangebracht (mondstukken B65D 35/38)

B 65 D    35/56                   .    Houders voor samenklapbare tubes

 

B 65 D    37/00                   Niet elders ondergebrachte draagbare flexibele containers

 

Sluitlichamen anders dan die gevouwen uit papier en ingebouwd in of bevestigd aan de container, voor het openen van stijve of halfstijve containers zonder wanddelen van de container zelf te vernietigen, of van flexibele containers met soortgelijke sluitproblemen; Voorzieningen of inrichtingen ter voorkoming van het opnieuw vullen van containers; Delen van containers die samenwerken met sluitlichamen of die worden gekenmerkt door de vorm van sluitlichamen [3,9,10]

 

B 65 D    39/00                   Sluitingen die zijn aangebracht in halzen of uitschenkopeningen of in afgifte-openingen, bijv. stoppen (deksels of afdekkingen B65D 43/00; met extra vastzetelementen B65D 45/00)

B 65 D    39/02                   .    Schijfsluitingen (schijven met flenzen B65D 39/04)

B 65 D    39/04                   .    Bekervormige pluggen of soortgelijke holle lichamen met flenzen

B 65 D    39/06                   .    Kogels

B 65 D    39/08                   .    Sluitlichamen met schroefdraad en dergelijke die worden vastgedraaid door roteren; Manchetten daarvoor

B 65 D    39/10                   .    .    met bajonetnokken

B 65 D    39/12                   .    vergrootbaar, bijv. opblaasbaar

B 65 D    39/14                   .    naar buiten stekend door zij-openingen in halzen

B 65 D    39/16                   .    met handgrepen of andere speciale middelen voor het handmatig in werking kunnen stellen

B 65 D    39/18                   .    met coatings of afdekkingen tegen wrijving of slijtage

 

B 65 D    41/00                   Doppen, bijv. kroonkurken of kroonzegels, d.w.z. lichamen met delen die tegen de buitenomtrek aanliggen van een hals of wand waardoor een uitschenkopening of afgifte-opening wordt gedefinieerd; Beschermende dopvormige afdekkingen voor sluitlichamen, bijv. sierafdekkingen van metaalfolie of papier (B65D 45/00 heeft voorrang) [10,17]

B 65 D    41/01                   .    speciaal aangepast voor het kunnen aannemen van meerdere afmetingen

B 65 D    41/02                   .    Doppen of dopvormige afdekkingen zonder zwaktelijnen, scheurstroken, etiketten of soortgelijke inrichtingen voor het openen of verwijderen

B 65 D    41/04                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met schroefdraad en dergelijke, die worden vastgezet door rotatie

B 65 D    41/06                   .    .    .    met bajonetkammen

B 65 D    41/08                   .    .    .    aanliggend tegen een ring met schroefdraad die is vastgeklemd op de buitenomtrek van de hals of wand

B 65 D    41/10                   .    .    Aangepaste doppen of dopvormige afdekkingen die in een positie kunnen worden vastgezet door het blijvend vervormen van de delen die tegen de wand aanliggen

B 65 D    41/12                   .    .    .    van een relatief stijf metaalachtig materiaal, bijv. kroonkurken

B 65 D    41/14                   .    .    .    van metaalachtig folie of een soortgelijk dun flexibel materiaal

B 65 D    41/16                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die worden vastgeklikt

B 65 D    41/17                   .    .    .    vastgeduwd en losgedraaid

B 65 D    41/18                   .    .    .    niet metaalachtig, bijv. van papier of kunststoffen

B 65 D    41/20                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met membranen, bijv. die moeten worden doorgeprikt

B 65 D    41/22                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met elastische delen die over de container moeten worden gespannen

B 65 D    41/24                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen van een materiaal dat kan krimpen of die ter plaatse worden gevormd door indopen, bijv. gebruikmakend van gelatine of celluloid

B 65 D    41/26                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die dienen als of zijn voorzien van drinkbekers of maatbekers

B 65 D    41/28                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die zijn gecombineerd met stoppen

B 65 D    41/30                   .    .    .    Vervormbare doppen die zijn gecombineerd met verende stoppen voor het kunnen hergebruiken als tijdelijke sluitingen

B 65 D    41/32                   .    Doppen of dopvormige afdekkingen met zwaktelijnen, scheurstroken, etiketten of soortgelijke inrichtingen voor het openen of verwijderen ervan, bijv. voor het kunnen vormen van schenkopeningen

B 65 D    41/34                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met schroefdraad en dergelijke

B 65 D    41/36                   .    .    .    met bajonetnokken

B 65 D    41/38                   .    .    .    aanliggend tegen een ring met schroefdraad die is vastgeklemd op de buitenomtrek van de hals of wand

B 65 D    41/40                   .    .    Aangepaste doppen of dopvormige afdekkingen die in een positie kunnen worden vastgezet door het blijvend vervormen van de delen die tegen de wand liggen

B 65 D    41/42                   .    .    .    van een relatief stijf metaalachtig materiaal, bijv. kroonkurken

B 65 D    41/44                   .    .    .    van metaalfolie of een soortgelijk dun flexibel materiaal

B 65 D    41/46                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die worden vastgeklikt

B 65 D    41/47                   .    .    .    vastgeduwd en losgedraaid [6]

B 65 D    41/48                   .    .    .    niet metaalachtig, bijv. van papier of kunststoffen

B 65 D    41/50                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met membranen, bijv. die moeten worden doorgeprikt

B 65 D    41/52                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen met elastische delen die over de container moeten worden gespannen

B 65 D    41/54                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen van een materiaal dat kan krimpen of die ter plaatse worden gevormd door indopen, bijv. gebruikmakend van gelatine of celluloid

B 65 D    41/56                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die dienen als of zijn voorzien van drinkbekers of maatbekers

B 65 D    41/58                   .    .    Doppen of dopvormige afdekkingen die zijn gecombineerd met stoppen

B 65 D    41/60                   .    .    .    Vervormbare doppen die zijn gecombineerd met verende stoppen voor het kunnen hergebruiken als tijdelijke sluiting

B 65 D    41/62                   .    Secundaire beschermende dopvormige buitenafdekkingen voor sluitlichamen [17]

 

B 65 D    43/00                   Deksels of afdekkingen voor stijve of halfstijve containers (voor kookpannen A47J 36/06; afdekkingen voor drukvaten in het algemeen F16J 13/00)

B 65 D    43/02                   .    Verwijderbare deksels of afdekkingen (met middelen voor het doorprikken, doorsnijden of lostrekken van een breekbare binnensluiting B65D 51/22)

B 65 D    43/03                   .    .    nestbaar of stapelbaar [3,12]

B 65 D    43/04                   .    .    met één of meer delen die in de opening van een container steken, en die door wrijving of zwaartekracht op hun plaats worden gehouden

B 65 D    43/06                   .    .    met een omtrekskanaal dat de rand van de container omvat

B 65 D    43/08                   .    .    met een omtreksflens die over de rand van de containers past

B 65 D    43/10                   .    .    .    en op de plaats gehouden door klikken over rillen of uitsteeksels

B 65 D    43/12                   .    .    geleid voor het verwijderen door verschuiving

B 65 D    43/14                   .    Niet-verwijderbare deksels of afdekkingen

B 65 D    43/16                   .    .    scharnierend voor het op en neer bewegen (deurscharnieren en dergelijke E05D)

B 65 D    43/18                   .    .    draaibaar voor het kunnen bewegen in het vlak van de opening van een container

B 65 D    43/20                   .    .    lineair verschuifbaar

B 65 D    43/22                   .    .    Inrichtingen voor het in gesloten positie houden, bijv. beugels [4]

B 65 D    43/24                   .    .    Inrichtingen voor het in open positie op de plaats houden

B 65 D    43/26                   .    Mechanismen voor het openen of sluiten, bijv. met een pedaal bediend

 

B 65 D    45/00                   Kleminrichtingen of andere inrichtingen voor het uitoefenen van druk voor het vastzetten of op de plaats houden van sluitlichamen (schroefdraadverbindingen of bajonetverbindingen tussen stoppen of doppen en containers B65D 39/08, B65D 41/04 of B65D 41/34; vergrootbare stoppen B65D 39/12; voor drukvaten in het algemeen F16J 13/00)

B 65 D    45/02                   .    voor het uitoefenen van axiale druk voor het tegen een afdichtingsvlak aanduwen van de sluiting

B 65 D    45/04                   .    .    met U-vormige of gaffelvormige lichamen die samenwerken met containers, bijv. draaibare beugels

B 65 D    45/06                   .    .    .    in samenhang met een kniehefbomen, bijv. beugel-sluitvoorzieningen [12]

B 65 D    45/08                   .    .    .    met veren

B 65 D    45/10                   .    .    .    met spanschroeven

B 65 D    45/12                   .    .    .    in samenhang met blokkeerhefbomen die in een tandheugel grijpt voor het variëren van de uitgeoefende druk

B 65 D    45/14                   .    .    .    samenwerkend met hellende groeven in de containerwand voor het variëren van de uitgeoefende druk

B 65 D    45/16                   .    .    Beugels, haken of klemmen, bijv. C-vormig (U-vormige of gaffelvormige lichamen B65D 45/04)

B 65 D    45/18                   .    .    .    met klikwerking

B 65 D    45/20                   .    .    .    draaibaar

B 65 D    45/22                   .    .    .    .    verend

B 65 D    45/24                   .    .    .    .    met middelen voor het uitoefenen van druk, bijv. schroeven of knevels

B 65 D    45/26                   .    .    .    .    met spankettingen

B 65 D    45/28                   .    .    Langgerekte lichamen, bijv. bladveren, die in hoofdzaak onder een rechte hoek staan met de as van de sluiting en die werken tussen het vlak van de sluiting en steunpunten op de container

B 65 D    45/30                   .    .    Ringvormige lichamen, bijv. met klikwerking of schroefdraad

B 65 D    45/32                   .    voor het uitoefenen van radiale druk, bijv. samentrekbare banden die een sluitlichaam omringen

B 65 D    45/34                   .    .    bediend door een hefboom

 

B 65 D    47/00                   Sluitingen met inrichtingen voor het vullen en leegmaken, of voor het leegmaken (afgiftemiddelen voor vloeibare zeep A47K 5/12) [10,12]

B 65 D    47/02                   .    voor het voor de eerste keer vullen, en het vervolgens voorkomen van hervullen

B 65 D    47/04                   .    Sluitingen met andere afgifte-inrichtingen dan pompen

B 65 D    47/06                   .    .    met schenktuiten of schenkbuizen; met afgiftemondstukken of afgiftekanalen (met verschuifbare schenktuiten B65D 47/26)

B 65 D    47/08                   .    .    .    met gelede of scharnierende sluitingen

B 65 D    47/10                   .    .    .    met breekbare sluitingen

B 65 D    47/12                   .    .    .    met verwijderbare sluitingen

B 65 D    47/14                   .    .    .    .    en middelen voor het op de plaats houden van de sluiting

B 65 D    47/16                   .    .    .    met sluitingen die automatisch werken als de schenktuit wordt ondergedompeld in de afgegeven vloeistof

B 65 D    47/18                   .    .    .    voor het afgeven van druppels; Druppelaars [10]

B 65 D    47/20                   .    .    met handbediende lichamen voor het regelen van de afgifte (B65D 47/34 heeft voorrang)

B 65 D    47/22                   .    .    .    werkend door een klemwerking op flexibele kokers

B 65 D    47/24                   .    .    .    met schotelventielen

B 65 D    47/26                   .    .    .    met schuifventielen, bijv. gevormd met verschuifbare schenktuiten

B 65 D    47/28                   .    .    .    .    met een lineaire beweging

B 65 D    47/30                   .    .    .    met plugkranen

B 65 D    47/32                   .    .    met middelen voor het ontluchten [3]

B 65 D    47/34                   .    Sluitingen waarbij pompen zorgen voor de afgifte

B 65 D    47/36                   .    Sluitingen met breekbare delen die zijn aangepast om te worden doorgeprikt, losgetrokken of verwijderd voor het vormen van afgifte-openingen (B65D 51/18 heeft voorrang; doppen met membranen die kunnen worden doorgeprikt B65D 41/20 of B65D 41/50)

B 65 D    47/38                   .    .    met doorprikmiddelen die zijn aangepast om vervolgens te werken als een klep voor het regelen van de opening

B 65 D    47/40                   .    met druppelvangers of middelen ter voorkoming van druppelen

B 65 D    47/42                   .    met kussens of soortgelijke middelen voor het aanbrengen van de inhoud (borstels gecombineerd of in samenhang met containers A46B 11/00) [12]

B 65 D    47/44                   .    .    gecombineerd met spleten die opengaan als de container wordt vervormd of als het kussen tegen een oppervlak wordt gedrukt waarop de inhoud moet worden aangebracht (buigzame kokervormige containers met ventielen die openen als de sluiting tegen een oppervlak wordt gedrukt B65D 35/54)

 

B 65 D    49/00                   Voorzieningen of inrichtingen voor het voorkomen van het hervullen van containers (voor het voor de eerste keer vullen en het vervolgens voorkomen van hervullen B65D 47/02) [12]

B 65 D    49/02                   .    Terugslagventielen

B 65 D    49/04                   .    .    Gewichtbelaste ventielen

B 65 D    49/06                   .    .    .    met extra laadgewichten

B 65 D    49/08                   .    .    Veerbelaste ventielen

B 65 D    49/10                   .    .    Voorzieningen van meerdere ventielen

B 65 D    49/12                   .    door het vernietigen van een ingebouwd deel van de container bij het openen ervan

 

B 65 D    50/00                   Sluitingen met middelen voor het belemmeren van het onrechtmatig openen of verwijderen ervan, met of zonder weergeefmiddelen, bijv. kinderveilige sluitingen (zie voor sluitingen met middelen voor het aanduiden van geknoei en zonder middelen voor het belemmeren de relevante groepen, bijv. B65D 41/32 of B65D 51/20; middelen op zich voor het tegengaan of aanduiden van het ongeoorloofd openen of verwijderen van de sluiting B65D 55/02) [5]

B 65 D    50/02                   .    die kunnen worden geopend of verwijderd door een combinatie van meerdere handelingen [5]

B 65 D    50/04                   .    .    waarbij een combinatie van gelijktijdige handelingen nodig is, bijv. indrukken en draaien, optillen en ronddraaien, of een deel vasthouden en een ander deel ronddraaien (B65D 50/10 heeft voorrang; doppen of afdekkingen die door rotatie worden vastgezet met bajonetnokken B65D 41/06 of B65D 41/36) [5,17]

B 65 D    50/06                   .    .    waarbij een combinatie van verschillende opeenvolgende handelingen nodig is (B65D 50/10 heeft voorrang) [5]

B 65 D    50/08                   .    .    die kunnen worden geopend of verwijderd door het vervormen van de sluiting of de container [5]

B 65 D    50/10                   .    .    alleen losneembaar na het op één lijn zetten van sluitdelen met de container [5]

B 65 D    50/12                   .    Verborgen vormen van sluitingen, bijv. een nepsluiting in samenhang met een verwijderbare sluiting die de containerbodem vormt [5,12]

B 65 D    50/14                   .    die alleen kunnen worden geopend of verwijderd door middel van een speciale openingslichaam (containers met snijmiddelen, ponsmiddelen of middelen voor het onderbrengen van een snijmiddel B65D 17/42; sloten voor sluitingen die met een sleutel in werking worden gesteld B65D 55/14) [5]

 

B 65 D    51/00                   Niet elders ondergebrachte sluitingen (afdekkingen of soortgelijke sluitingen als werktuigbouwkundige elementen voor drukvaten in het algemeen F16J 13/00)

B 65 D    51/02                   .    Losliggende deksels of afdekkingen voor kruiken, blikken of soortgelijke containers voor vloeistoffen zonder middelen voor het afdichten van de container (voor kookpannen A47J 36/06)

B 65 D    51/04                   .    .    scharnierend (B65D 51/10 heeft voorrang)

B 65 D    51/06                   .    .    samenklapbaar

B 65 D    51/08                   .    .    met axiale uitsteeksels die passen binnen of om de wanden die de containeropeningen vormen, bijv. voor melkbussen

B 65 D    51/10                   .    .    automatisch opengaand als de container wordt gekanteld om te schenken

B 65 D    51/12                   .    .    Flexibele niet-elastische afdekkingen

B 65 D    51/14                   .    Aangepaste starre schijven of bolvormige lichamen die afdichtend tegen de opening van de container moeten worden gehouden, bijv. sluitplaten voor wekflessen

B 65 D    51/16                   .    met middelen voor het ontluchten of ontgassen

B 65 D    51/18                   .    Voorzieningen van sluitingen met een beschermende dopvormige buitenafdekking, of van twee of meer samenwerkende sluitingen [17]

B 65 D    51/20                   .    .    Doppen, deksels of afdekkingen die samenwerken met een binnensluiting die is aangebracht om te worden geopend door doorsnijden, doorprikken of lostrekken

B 65 D    51/22                   .    .    .    met middelen voor het doorsnijden, doorprikken of lostrekken van de binnensluiting

B 65 D    51/24                   .    gecombineerd met niet voor afsluiting bedoelde hulpinrichtingen

B 65 D    51/26                   .    .    met middelen voor het in positie houden van de inhoud, bijv. verende middelen

B 65 D    51/28                   .    .    met hulpcontainers voor extra artikelen of materialen

B 65 D    51/30                   .    .    .    voor ontwateringsvoorzieningen

B 65 D    51/32                   .    .    met borstels of staven voor het aanbrengen of roeren van de inhoud [12]

 

B 65 D    53/00                   Afdichtelementen of pakkingen; Afdichtingen die worden gevormd door vloeibaar of plastisch materiaal [10]

B 65 D    53/02                   .    Kragen of ringen

B 65 D    53/04                   .    Schijven

B 65 D    53/06                   .    Afdichtingen die worden gevormd door vloeibaar of plastisch materiaal

B 65 D    53/08                   .    Aangepaste flexibele kleefstroken voor het kunnen afdichten van vulopeningen of afgifte-openingen

B 65 D    53/10                   .    gekenmerkt door een speciale aanpassing aan zuurbestendige vaten

 

B 65 D    55/00                   Niet elders ondergebrachte accessoires voor containersluitingen

B 65 D    55/02                   .    Blokkeerinrichtingen; Middelen voor het belemmeren of aanduiden van het onrechtmatig openen of verwijderen van de sluiting (beschermende afdekkingen voor flessen B65D 23/08; beschermende dopvormige buitenafdekkingen voor flessluitingen of kruiksluitingen B65D 41/62; middelen voor het uitoefenen van druk B65D 45/00; sluitingen met middelen voor het belemmeren van het onrechtmatig openen of verwijderen van sluitingen B65D 50/00) [5,17]

B 65 D    55/04                   .    .    Veerbeugels, bijv. van draad of plaatmetaal

B 65 D    55/06                   .    .    Vervormbare of losscheurbare draden, touwen of stroken (speciaal geconstrueerde containers die moeten worden geopend door scheurstroken, scheurdraden en dergelijke B65D 17/00; doppen of dopvormige sluitingen met scheurstroken B65D 41/32); Gebruik van zegels [10,12]

B 65 D    55/08                   .    .    .    Ringvormige elementen die containerhalzen omringen

B 65 D    55/10                   .    .    Blokkeerpennen

B 65 D    55/12                   .    .    Inrichtingen of middelen met ten opzichte van elkaar beweegbare delen die samenwerken met steunpunten op een fles of kruik [12]

B 65 D    55/14                   .    .    Toepassingen van sloten, bijv. cijfersloten of met sleutels werkende sloten

B 65 D    55/16                   .    Inrichtingen voor het voorkomen van het verlies van verwijderbare sluitlichamen

 

Soorten of typen verpakkingselementen

 

B 65 D    57/00                   Inwendige frames of steunen voor flexibele artikelen, bijv. verstijvingen; Scheidingsmiddelen voor artikelen die zijn verpakt in stapels of groepen, bijv. voor het voorkomen van het aan elkaar plakken van kleverige artikelen

 

B 65 D    59/00                   Pluggen, hulzen, doppen of soortgelijke stijve of halfstijve elementen voor het beschermen van delen van artikelen of voor het bundelen van artikelen, bijv. schroefdraadbeschermers, hoekbeschermers of einddoppen voor buizen, of voor het bundelen van staafvormige artikelen

B 65 D    59/02                   .    Pluggen

B 65 D    59/04                   .    Hulzen, bijv. voor buizenpost

B 65 D    59/06                   .    Doppen

B 65 D    59/08                   .    .    met een veelhoekige doorsnede

 

B 65 D    61/00                   Aangepaste uitwendige frames of steunen die moeten worden opgebouwd om of worden aangebracht op artikelen (samenklapbare containers B65D 5/00, B65D 6/16, B65D 6/24 of B65D 8/14)

B 65 D    61/02                   .    Kokervormige frames met verende verbindingen

 

B 65 D    63/00                   Flexibele langgerekte elementen, bijv. banden, voor het bundelen of ondersteunen van artikelen [10]

B 65 D    63/02                   .    Metaalachtige banden, stroppen en dergelijke; Verbindingen tussen de uiteinden daarvan

B 65 D    63/04                   .    .    Verbindingen die worden geproduceerd door het vervormen van de uiteinden van elementen

B 65 D    63/06                   .    .    Verbindingen die worden geproduceerd door het toepassen van afzonderlijke vastzetlichamen, bijv. door het vervormen daarvan

B 65 D    63/08                   .    .    .    Verbindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van gespen, wiggen of soortgelijke blokkeerlichamen die vastzitten aan de uiteinden van de elementen

B 65 D    63/10                   .    Niet-metalen banden, stroppen en dergelijke; Filamentvormige elementen, bijv. touwen, koorden of draden; Verbindingen tussen de uiteinden daarvan [17]

B 65 D    63/12                   .    .    Verbindingen die worden geproduceerd door het vervormen of knopen van de uiteinden van elementen

B 65 D    63/14                   .    .    Verbindingen die worden geproduceerd door het toepassen van afzonderlijke vastzetlichamen

B 65 D    63/16                   .    .    .    Verbindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van gespen, wiggen of soortgelijke blokkeerlichamen die vastzitten aan het uiteinde van het element

B 65 D    63/18                   .    Elementen die zijn voorzien van handgrepen of andere ophangmiddelen

 

B 65 D    65/00                   Wikkels of flexibele afdekkingen; Verpakkingsmaterialen van een speciale soort of uitvoering (wikkels of enveloppen met schokabsorberende eigenschappen B65D 81/03; gelaagde producten op zich B32B) [10]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de definitie van “verpakkingselementen” in Aantekening (6) volgend op de titel van deze subklasse. [16]

 

B 65 D    65/02                   .    Wikkels of flexibele afdekkingen

B 65 D    65/04                   .    .    niet-rechthoekig

B 65 D    65/06                   .    .    .    uitgevoerd met vouwbare kleppen, bijv. in elkaar grijpende kleppen

B 65 D    65/08                   .    .    .    met sluitelementen, bijv. schuifsluitingen

B 65 D    65/10                   .    .    rechthoekig

B 65 D    65/12                   .    .    .    uitgevoerd met vouwlijnen voor het kunnen vouwen

B 65 D    65/14                   .    .    met vlakken die zijn gecoat met een kleefstof

B 65 D    65/16                   .    .    met een voorziening voor het buitensluiten of juist toelaten van licht

B 65 D    65/18                   .    .    .    waarbij sommige stukken transparant en andere ondoorschijnend zijn

B 65 D    65/20                   .    .    .    met een voorziening voor het buitensluiten van licht met een specifieke golflengte

B 65 D    65/22                   .    .    Details

B 65 D    65/24                   .    .    .    Lippen of andere uitsteeksels voor het bepalen van de plaats van de inhoud

B 65 D    65/26                   .    .    .    Voorzieningen voor het openen

B 65 D    65/28                   .    .    .    .    Perforaties of zwaktelijnen

B 65 D    65/30                   .    .    .    .    Spleten, sleuven of insnijdingen

B 65 D    65/32                   .    .    .    .    Lippen of soortgelijke uitsteeksels die met de vingers worden vastgegrepen

B 65 D    65/34                   .    .    .    .    Aangebrachte scheurdraden of soortgelijke flexibele elementen

B 65 D    65/36                   .    .    .    .    Versterkingen voor het geleiden van scheuren

B 65 D    65/38                   .    Verpakkingsmaterialen van een speciale soort of uitvoering

B 65 D    65/40                   .    .    Toepassingen van laminaten voor specifieke verpakkingen

B 65 D    65/42                   .    .    Toepassingen van gecoate of geïmpregneerde materialen

B 65 D    65/46                   .    .    Toepassingen van afbreekbare, oplosbare of eetbare materialen [3]

 
B 65 D    67/00                   Niet elders ondergebrachte soorten of typen verpakkingselementen

B 65 D    67/02                   .    Beugels of klemmen voor het bij elkaar houden van artikelen ten behoeve van opslag of transport

 

Soorten of typen verpakkingen

 

B 65 D    69/00                   Artikelen die zijn samengevoegd ten behoeve van opslag of transport zonder het gebruik van verpakkingselementen (samenvoegen van artikelen ten behoeve van het verpakken B65B 17/02)

 

B 65 D    71/00                   Bundels van artikelen die bij elkaar worden gehouden door verpakkingselementen ten behoeve van opslag of transport, bijv. een draagbare scheidingsdrager voor meerdere houders zoals bierblikjes of frisdrankflessen; Balen materiaal [12]

B 65 D    71/02                   .    Voorzieningen van flexibele bindmiddelen

B 65 D    71/04                   .    .    met beschermingselementen of steunelementen die zijn aangebracht tussen het bindmiddel en de artikelen of materialen, bijv. voor het voorkomen van het schuren van het bindmiddel

B 65 D    71/06                   .    met meerdere artikelen die volledig of hoofdzakelijk bij elkaar worden gehouden door verpakkingselementen, bijv. onder spanning [3]

B 65 D    71/08                   .    .    Wikkels die door warmte krimpen

B 65 D    71/10                   .    .    .    en voorzien van inzetstukken [5]

B 65 D    71/12                   .    .    waarbij de verpakkingselementen worden gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal [5]

B 65 D    71/14                   .    .    .    in de vorm van een koker zonder, of niet gekenmerkt door, eindwanden (hulzen B65D 59/04) [5]

B 65 D    71/16                   .    .    .    .    met elementen voor het bepalen van de plaats van artikelen (B65D 71/24 heeft voorrang) [5]

B 65 D    71/18                   .    .    .    .    .    Lippen die naar binnen worden gevouwen vanaf een bovenwand of benedenwand [5]

B 65 D    71/20                   .    .    .    .    .    Spleten of openingen langs de vouwlijn van het kokervormige lichaam [5]

B 65 D    71/22                   .    .    .    .    .    Openingen die zijn gevormd in de zijwand [5]

B 65 D    71/24                   .    .    .    .    met afscheidingen [5]

B 65 D    71/26                   .    .    .    .    .    naar buiten stekend vanaf de bovenwand of benedenwand [5]

B 65 D    71/28                   .    .    .    .    gekenmerkt door de handgreep [5]

B 65 D    71/30                   .    .    .    .    .    uniform met de kokervormige verpakkingselementen (B65D 71/32 heeft voorrang) [5]

B 65 D    71/32                   .    .    .    .    .    uitgevoerd als vingergaten [5]

B 65 D    71/34                   .    .    .    .    gekenmerkt door zwaktelijnen en dergelijke [5]

B 65 D    71/36                   .    .    .    gekenmerkt door de aanwezigheid van eindwanden [5]

B 65 D    71/38                   .    .    waarbij de verpakkingselementen worden gevormd door het vouwen en met elkaar verbinden van twee of meer onafgewerkte stukken materiaal [5]

B 65 D    71/40                   .    met meerdere artikelen die slechts gedeeltelijk bij elkaar worden gehouden door verpakkingselementen die worden gevormd door het vouwen van een stuk onafgewerkt materiaal [5]

B 65 D    71/42                   .    .    gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal tot een enkellaags element [5]

B 65 D    71/44                   .    .    .    gekenmerkt door de handgreep [5]

B 65 D    71/46                   .    .    gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal tot een kokervormig element [5]

B 65 D    71/48                   .    .    .    gekenmerkt door de handgreep [5]

B 65 D    71/50                   .    met meerdere artikelen die slechts gedeeltelijk bij elkaar worden gehouden door verpakkingselementen die anders worden gevormd dan door het vouwen van een onafgewerkt stuk materiaal [5]

B 65 D    71/52                   .    Bakvormige verpakkingselementen die zijn voorzien van handgrepen voor het opslaan of transporteren van meerdere artikelen (B65D 71/12, B65D 71/38, B65D 71/40 en B65D 71/50 hebben voorrang) [5]

B 65 D    71/54                   .    .    zonder afscheidingen (B65D 71/60 en B65D 71/68 hebben voorrang) [5]

B 65 D    71/56                   .    .    met één langwerpige afscheiding (B65D 71/60 en B65D 71/68 hebben voorrang) [5]

B 65 D    71/58                   .    .    gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal, en met verticale afscheidingen (B65D 71/60 heeft voorrang) [5]

B 65 D    71/60                   .    .    gevormd door het vouwen van één onafgewerkt stuk materiaal tot een kokervormig element, met bovenste wanddelen met openingen waardoorheen de artikelen uitsteken [5]

B 65 D    71/62                   .    .    .    waarbij delen van de wanden tegen elkaar worden gebogen voor het vormen van een langwerpige afscheiding tussen twee rijen artikelen (B65D 71/64 en B65D 71/66 hebben voorrang) [5]

B 65 D    71/64                   .    .    .    met wanden die de artikelen bijna volledig omsluiten (B65D 71/66 heeft voorrang) [5]

B 65 D    71/66                   .    .    .    voor het vasthouden van slechts één rij artikelen [5]

B 65 D    71/68                   .    .    gevormd door het vouwen en met elkaar verbinden van twee of meer onafgewerkte stukken materiaal (B65D 71/72 heeft voorrang) [5]

B 65 D    71/70                   .    Bakken die zijn voorzien van uitsteeksels of uithollingen voor het kunnen samenvoegen van meerdere artikelen, bijv. tussenelementen voor het stapelen [5]

B 65 D    71/72                   .    .    gevormd door het vouwen van één of meer onafgewerkte stukken materiaal, waarbij de artikelen door openingen in een wand worden gestoken [5]

 

B 65 D    73/00                   Verpakkingen die artikelen bevatten die zijn vastgemaakt aan kaarten, vellen of banen [17]

B 65 D    73/02                   .    Aan banen vastgemaakte artikelen, bijv. kleine elektrische componenten

 

B 65 D    75/00                   Verpakkingen die artikelen of materialen bevatten die geheel of gedeeltelijk zijn omsloten door stroken, vellen, onafgewerkte stukken materiaal, buizen of banen van flexibel plaatmateriaal, bijv. in gevouwen wikkels (B65D 71/00 heeft voorrang) [5,12]

B 65 D    75/02                   .    Artikelen die gedeeltelijk zijn omsloten door gevouwen of gewikkelde stroken of vellen, bijv. omwikkelde kranten

B 65 D    75/04                   .    Artikelen of materialen die geheel zijn omsloten door losse vellen of onafgewerkte stukken wikkelmateriaal

B 65 D    75/06                   .    .    in vellen of onafgewerkte stukken materiaal die vooraf zijn gevouwen voor het vormen van een koker

B 65 D    75/08                   .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker worden gesloten door vouwen

B 65 D    75/10                   .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker worden gesloten door draaien

B 65 D    75/12                   .    .    .    waarbij de uiteinden van de koker worden gesloten door platmaken en smeltlassen

B 65 D    75/14                   .    .    in vellen of onafgewerkte stukken materiaal die vanaf het deel waarop de inhoud is geplaatst, langs alle kanten van de inhoud naar boven toe zijn gevouwen

B 65 D    75/16                   .    .    .    waarbij het opstaande deel van de plaat wordt gesloten door draaien

B 65 D    75/18                   .    .    .    waarbij het opstaande deel van de plaat wordt gesloten door regelmatige of onregelmatige vouwen of plooien, bijv. tot bundels omwikkelde verpakkingen

B 65 D    75/20                   .    .    in vellen of onafgewerkte stukken materiaal die dubbel om een inhoud liggen en waarvan de tegenoverliggende vrije randen met elkaar zijn verbonden, bijv. met een drukgevoelige kleefstof of door krimpen, smeltlassen of lassen

B 65 D    75/22                   .    .    .    waarbij het vel of de plaat uithollingen heeft voor het opnemen van de inhoud

B 65 D    75/24                   .    .    .    .    en met diverse uithollingen voor het opnemen van een reeks artikelen of hoeveelheden materiaal

B 65 D    75/26                   .    Artikelen of materialen die geheel zijn omsloten door gelamineerde vellen of onafgewerkte stukken wikkelmateriaal

B 65 D    75/28                   .    Artikelen of materialen die geheel zijn omsloten door samengestelde wikkels, d.w.z. wikkels die zijn opgebouwd door het samenvoegen of met elkaar verbinden van twee of meer vellen of onafgewerkte stukken materiaal

B 65 D    75/30                   .    .    Artikelen of materialen die zijn ingesloten tussen twee tegenoverliggende vellen of onafgewerkte stukken materiaal waarvan de randen met elkaar zijn verbonden, bijv. met een drukgevoelige kleefstof of door krimpen, smeltlassen of lassen

B 65 D    75/32                   .    .    .    waarbij één of beide vellen of platen uithollingen hebben voor het opnemen van de inhoud

B 65 D    75/34                   .    .    .    .    en met diverse uithollingen voor het onderbrengen van een reeks artikelen of hoeveelheden materiaal

B 65 D    75/36                   .    .    .    .    waarbij één vel of onafgewerkt stuk materiaal uithollingen heeft en het andere is gevormd uit een relatief stijf vlak plaatmateriaal, bijv. blisterverpakkingen

B 65 D    75/38                   .    Artikelen of materialen die zijn omsloten door twee of meer wikkels die in elkaar zijn geplaatst

B 65 D    75/40                   .    Verpakkingen die worden gevormd door het omsluiten van opeenvolgende artikelen of toenemende hoeveelheden materiaal in banen, bijv. gevouwen of kokervormige banen, of door het onderverdelen van kokers die zijn gevuld met vloeibaar, viskeus of plastisch materiaal

B 65 D    75/42                   .    .    Reeksen van met elkaar verbonden verpakkingen

B 65 D    75/44                   .    .    Afzonderlijke verpakkingen die worden afgesneden van banen of buizen

B 65 D    75/46                   .    .    .    met artikelen

B 65 D    75/48                   .    .    .    met vloeistoffen, viskeuze vloeistoffen of pasta’s, bijv. kussenvormige verpakkingen

B 65 D    75/50                   .    .    .    .    Viervlakkige verpakkingen

B 65 D    75/52                   .    Details

B 65 D    75/54                   .    .    Kaarten, coupons of andere inzetstukken of accessoires (openingsinrichtingen B65D 75/70)

B 65 D    75/56                   .    .    .    Handgrepen of andere ophangmiddelen

B 65 D    75/58                   .    .    Inrichtingen voor het openen of het verwijderen van de inhoud die worden toegevoegd of ingebed tijdens het maken van een verpakking

B 65 D    75/60                   .    .    .    Verzwakte sluitnaden

B 65 D    75/62                   .    .    .    Insnijdingen of perforaties, bijv. in sluitnaden

B 65 D    75/64                   .    .    .    Lippen die worden gevormd door een niet-vastgezet deel van de wikkel

B 65 D    75/66                   .    .    .    Ingestoken of aangebrachte scheurdraden of soortgelijke flexibele elementen

B 65 D    75/68                   .    .    .    .    uitstekend door een wikkelsluiting of tussen wikkellagen

B 65 D    75/70                   .    .    .    Stijve snij-inrichtingen of scheurinrichtingen

 

B 65 D    77/00                   Verpakkingen die worden gevormd door het omsluiten van artikelen of materialen in voorgevormde containers, bijv. kisten, kartonnen dozen, zakken of tassen [17]

B 65 D    77/02                   .    Omwikkelde artikelen die zijn omsloten in stijve of halfstijve containers

B 65 D    77/04                   .    Artikelen of materialen die zijn omsloten in twee of meer containers die in elkaar zijn geplaatst

B 65 D    77/06                   .    .    Vloeistoffen of viskeuze vloeistoffen die zijn omsloten in flexibele containers die zijn geplaatst in stijve containers

B 65 D    77/08                   .    Materialen, bijv. verschillende materialen, die zijn omsloten in afzonderlijke compartimenten die worden gevormd tijdens het vullen van één container

B 65 D    77/10                   .    Containersluitingen die worden gevormd na het vullen [12]

B 65 D    77/12                   .    .    door het samenklappen en platmaken van de opening van de container en het zonder vouwen vastzetten, bijv. met een drukgevoelige kleefstof, door smeltlassen of lassen, of door het aanbrengen van aparte vastzetlichamen [17]

B 65 D    77/14                   .    .    door het platmaken en vervolgens vouwen of oprollen van de opening

B 65 D    77/16                   .    .    door het samenklappen en ronddraaien van de opening

B 65 D    77/18                   .    .    .    en het vastzetten met een vervormbare beugel of een vervormbaar bindmiddel

B 65 D    77/20                   .    .    door het aanbrengen van afzonderlijke deksels of afdekkingen

B 65 D    77/22                   .    Details

B 65 D    77/24                   .    .    Inzetstukken of accessoires die worden toegevoegd of ingebed tijdens het vullen van containers (openingsinrichtingen B65D 77/30)

B 65 D    77/26                   .    .    .    Elementen of inrichtingen voor het bepalen van de plaats of het beschermen van artikelen

B 65 D    77/28                   .    .    .    Kaarten, coupons of drinkrietjes

B 65 D    77/30                   .    .    Inrichtingen voor het openen of verwijderen van de inhoud van verpakkingen, die worden toegevoegd of ingebed tijdens het vullen of sluiten van containers

B 65 D    77/32                   .    .    .    Scheurdraden of soortgelijke flexibele elementen

B 65 D    77/34                   .    .    .    .    omsloten in de afdichting van een opening

B 65 D    77/36                   .    .    .    .    geplaatst onder een wikkel, label of ander element van plaatmateriaal voor het vastzetten van een deksel, afdekking of containeropening

B 65 D    77/38                   .    .    .    Verzwakte sluitnaden

B 65 D    77/40                   .    .    .    Stijve snij-inrichtingen of scheurinrichtingen

 

B 65 D    79/00                   Niet elders ondergebrachte soorten of details van verpakkingen

B 65 D    79/02                   .    Voorzieningen of inrichtingen voor het aanduiden van een onjuiste opslag of transport [10]

 

Containers, verpakkingselementen of verpakkingen van een speciale soort of uitvoering, of speciaal aangepast voor organismen, artikelen of materialen met specifieke transportproblemen, opslagproblemen of afgifteproblemen

 

B 65 D    81/00                   Containers, verpakkingselementen of verpakkingen voor inhoud met specifieke transportproblemen of opslagproblemen, of aangepast om te worden gebruikt als niet-verpakking na het verwijderen van de inhoud

B 65 D    81/02                   .    speciaal aangepast voor het beschermen van de inhoud tegen mechanische schade [6]

B 65 D    81/03                   .    .    Wikkels of enveloppen met schokabsorberende eigenschappen, bijv. blaasfolie [6]

B 65 D    81/05                   .    .    waarbij de inhoud op afstand van de wanden van een verpakking of van een ander deel van de inhoud wordt gehouden (B65D 81/03 heeft voorrang) [6]

B 65 D    81/07                   .    .    .    gebruikmakend van verende ophangmiddelen [6]

B 65 D    81/09                   .    .    .    gebruikmakend van discrete elementen van schokabsorberend materiaal die kunnen vloeien, bijv. bolletjes of popcorn [6]

B 65 D    81/107                  .    .    .    gebruikmakend van blokken schokabsorberend materiaal [6]

B 65 D    81/113                  .    .    .    .    met een speciaal aangepaste vorm voor het opnemen van de inhoud [6]

B 65 D    81/127                  .    .    .    gebruikmakend van stijve of halfstijve vellen schokabsorberend materiaal [6]

B 65 D    81/133                  .    .    .    .    met een speciaal aangepaste vorm voor het opnemen van de inhoud, bijv. bakken [6]

B 65 D    81/15                   .    .    .    gebruikmakend van vloeistoffen [6]

B 65 D    81/17                   .    .    speciaal aangepast om te verbrokkelen zonder beschadiging van de inhoud [6]

B 65 D    81/18                   .    zorgend voor een specifieke omgeving voor de inhoud, bijv. met een temperatuur boven of onder de omgevingstemperatuur (met thermische isolatie B65D 81/38; ijskasten met koelmiddelen F25D) [6]

B 65 D    81/20                   .    .    onder vacuüm of boven-atmosferische druk of in een speciale atmosfeer, bijv. van een inert gas

B 65 D    81/22                   .    .    in vochtige toestand of ondergedompeld in vloeistoffen

B 65 D    81/24                   .    Aanpassingen voor het voorkomen van het vergaan of bederven van inhoud; Toepassingen van conserveermiddelen, fungiciden, pesticiden of andere bestrijdingsmiddelen voor ongedierte in containers of verpakkingsmateriaal (met thermische isolatie B65D 81/38) [6]

B 65 D    81/26                   .    .    met een voorziening voor het afvoeren of absorberen van fluïda, bijv. door de inhoud afgescheiden; Toepassingen van corrosie-remmende middelen of ontwateringsmiddelen

B 65 D    81/28                   .    .    Toepassingen van conserveermiddelen, fungiciden, pesticiden of bestrijdingsmiddelen voor ongedierte

B 65 D    81/30                   .    .    door het uitsluiten van licht of een andere straling van buitenaf [12]

B 65 D    81/32                   .    voor het verpakken van twee of meer verschillende materialen die gescheiden moeten worden gehouden voorafgaand aan het gebruik als mengsel (containers met afscheidingen die kunnen worden verwijderd of vernietigd B65D 25/08)

B 65 D    81/34                   .    voor het verpakken van voedingsmiddelen die in de verpakking moeten worden gekookt of opgewarmd [6]

B 65 D    81/36                   .    aangepast om te worden gebruikt als niet-verpakking na het verwijderen van de inhoud

B 65 D    81/38                   .    met thermische isolatie (thermosflessen en dergelijke A47J 41/00)

 

B 65 D    83/00                   Containers of verpakkingen met speciale middelen voor het afgeven van de inhoud (afgiftemiddelen die zijn ingebed in verwijderbare of niet-permanent vastgezette containersluitingen B65D 47/00; voor winkels, magazijnen, kantoren, bars en dergelijke A47F 1/04; uitstalkasten of vitrines met afgiftevoorzieningen A47F 3/02; magazijnen voor schroeven of moeren in combinatie met moersleutels, schroefsleutels of schroevendraaiers B25B 23/06; voor gebruik in verband met het hanteren van vellen, banen of filamentmateriaal B65H) [12]

B 65 D    83/02                   .    voor het afgeven van staafvormige artikelen, bijv. naalden [12]

B 65 D    83/04                   .    voor het afgeven van ringvormige, schijfvormige, bolvormige of soortgelijke kleine artikelen, bijv. tabletten of pillen

B 65 D    83/06                   .    voor het afgeven van poedervormig of korrelvormig materiaal [10]

B 65 D    83/08                   .    voor het opeenvolgend afgeven van dunne platte artikelen (afgiftemiddelen voor chirurgische scalpelbladen A61B 17/3215) [8]

B 65 D    83/10                   .    .    voor het afgeven van scheermesjes

B 65 D    83/12                   .    .    voor het afgeven van kaartjes of bonnen

B 65 D    83/14                   .    voor het afgeven van een vloeibare of viskeuze inhoud door inwendige gasdruk, d.w.z. spuitbussen met een drijfgas [10,16]

B 65 D    83/16                   .    .    gekenmerkt door de middelen voor het in werking stellen [5]

B 65 D    83/18                   .    .    .    Door de container gedragen handhefbomen [5,16]

B 65 D    83/20                   .    .    .    Bedieningsknoppen [5,16]

B 65 D    83/22                   .    .    .    met middelen voor het buiten werking stellen van de bediening (B65D 50/00 heeft voorrang) [5]

B 65 D    83/24                   .    .    .    met middelen voor het openhouden van een ventiel [5]

B 65 D    83/26                   .    .    .    automatisch werkend, bijv. periodiek [5]

B 65 D    83/28                   .    .    Mondstukken, mondstuktoebehoren of speciaal daarvoor aangepaste accessoires [5]

B 65 D    83/30                   .    .    .    voor het geleiden van de sproeistroom [5]

B 65 D    83/32                   .    .    Dompelbuizen [50]

B 65 D    83/34                   .    .    Reinigen van, of het voorkomen van verstopping van, het afgiftekanaal [5]

B 65 D    83/36                   .    .    werkzaam in alle richtingen [5]

B 65 D    83/38                   .    .    Details van het containerlichaam (druk-ontlastinrichtingen B65D 83/70) [5,16]

B 65 D    83/40                   .    .    Sluitdoppen (bedieningsknoppen B65D 83/20) [5]

B 65 D    83/42                   .    .    Vulmiddelen of toevoermiddelen [5]

B 65 D    83/44                   .    .    Speciaal daarvoor aangepaste ventielen; Regelinrichtingen (vulmiddelen of afvoermiddelen B65D 83/42; druk-ontlastinrichtingen B65D 83/70) [5]

B 65 D    83/46                   .    .    .    Kantelventielen (B65D 83/50 heeft voorrang) [5]

B 65 D    83/48                   .    .    .    Hefventielen, bijv. bediend door duwen (B65D 83/50 heeft voorrang) [5]

B 65 D    83/50                   .    .    .    Niet-hersluitbare ventielen [5]

B 65 D    83/52                   .    .    .    voor dosering [5]

B 65 D    83/54                   .    .    .    .    Doseerventielen [5]

B 65 D    83/56                   .    .    afgesloten bij het omkeren [5]

B 65 D    83/58                   .    .    Afzonderlijke inlaten voor drijfgas en materiaal in het kanaal naar het ventiel (B65D 83/60 heeft voorrang) [5,16]

B 65 D    83/60                   .    .    Gescheiden ondergebracht materiaal en drijfgas [5,16]

B 65 D    83/62                   .    .    .    door een membraan, zak en dergelijke [5]

B 65 D    83/64                   .    .    .    door een zuiger [5]

B 65 D    83/66                   .    .    .    eerst gescheiden, maar uiteindelijk gemengd [5]

B 65 D    83/68                   .    .    Afgeven van twee of meer materialen [5,16]

B 65 D    83/70                   .    .    Druk-ontlastinrichtingen [5]

B 65 D    83/72                   .    .    met verwarmingsinrichtingen of koelinrichtingen [5]

B 65 D    83/74                   .    .    .    verwarmd door een exotherme reactie [5]

B 65 D    83/76                   .    voor het afgeven van vloeibaar materiaal door middel van een zuiger en dergelijke (handgereedschap voor het onder druk afgeven van vloeibaar materiaal door een uitstroomopening B05C 17/005) [5]

 

B 65 D    85/00                   Speciaal aangepaste containers, verpakkingselementen of verpakkingen voor specifieke artikelen of materialen (B65D 71/00 en B65D 83/00 hebben voorrang; handwerktuigen of reisuitrusting A45C; cosmetische of verzorgende uitrusting A45D; verpakkingen voor chirurgische messen, scalpels of bladen daarvoor A61B 17/3215; speciaal aangepaste medische of farmaceutische containers A61J 1/00; verfblikken B44D 3/12; oliekannen F16N 3/04; containers voor het bewaren van kleine wapens F41C 33/06; verpakken van munitie of explosieve ladingen F42B 39/00; containers voor registratiedragers, die speciaal zijn aangepast voor het samenwerken met opnameapparatuur of reproductie-apparatuur G11B 23/00) [5,6,8,17]

 

              Aantekening

 

              Containers, verpakkingselementen of verpakkingen die in deze groep zijn geklasseerd, worden tevens geklasseerd in overeenstemming met de constructieve of functionele kenmerken, als dergelijke kenmerken van belang zijn. [6]

 

B 65 D    85/02                   .    voor ringvormige artikelen (voor baanvormig of bandvormig materiaal dat in een platte spiraalvorm is gewikkeld B65D 85/671)

B 65 D    85/04                   .    .    voor rollen draad, touw of slang

B 65 D    85/06                   .    .    voor banden

B 65 D    85/07                   .    voor samendrukbare of flexibele artikelen (voor kleding B65D 85/18) [17]

B 65 D    85/08                   .    .    staafvormig of kokervormig [17]

B 65 D    85/10                   .    .    voor sigaretten

B 65 D    85/12                   .    .    voor sigaren

B 65 D    85/14                   .    .    voor samendrukbare tubes

B 65 D    85/18                   .    voor kleding, hoofddeksels of schoenen [17]

B 65 D    85/20                   .    voor niet-samendrukbare of stijve staafvormige of kokervormige artikelen

B 65 D    85/22                   .    .    voor macaroni, spaghetti of soortgelijke meelproducten

B 65 D    85/24                   .    .    voor naalden, spijkers of andere soortgelijke langgerekte kleine artikelen

B 65 D    85/26                   .    .    voor laselektroden

B 65 D    85/28                   .    .    voor potloden of pennen (tekendozen A45C 11/34)

B 65 D    85/30                   .    voor artikelen die bijzonder gevoelig zijn voor beschadiging door schokken of druk

B 65 D    85/32                   .    .    voor eieren

B 65 D    85/34                   .    .    voor fruit, bijv. appelen, sinaasappelen of tomaten

B 65 D    85/36                   .    .    voor bakproducten, bijv. biscuits [17]

B 65 D    85/38                   .    .    voor delicate optische meetapparatuur, rekenapparatuur of regelapparatuur [17]

B 65 D    85/40                   .    .    .    voor horloges of klokken, voor componenten daarvan [17]

B 65 D    85/42                   .    .    voor ampullen; voor gloeilampen; voor elektronische kleppen of buizen

B 65 D    85/44                   .    .    voor aardewerk

B 65 D    85/46                   .    .    voor stenen, tegels of bouwblokken

B 65 D    85/48                   .    .    voor glasplaten

B 65 D    85/50                   .    voor levende organismen, artikelen of materialen die gevoelig zijn voor veranderingen in de omgeving of in atmosferische omstandigheden, bijv. landdieren, vogels, vissen, waterplanten, planten, bloembollen, snijbloemen of loofwerk (inrichtingen voor het transporteren van levende vis A01K 63/02)

B 65 D    85/52                   .    .    voor levende planten; voor teeltbollen

B 65 D    85/57                   .    voor opnameschijven [3]

B 65 D    85/575                  .    voor bandopnamecassettes [5]

B 65 D    85/58                   .    voor kogellagers, vulringen, knopen of soortgelijke bolvormige of schijfvormige artikelen (kaarten voor knopen, boordknopen of manchetknopen A44B 7/00) [3]

B 65 D    85/60                   .    voor snoepgoed of soortgelijke suikergoedproducten [3]

B 65 D    85/62                   .    voor stapels artikelen; voor speciale voorzieningen van groepen artikelen [3]

B 65 D    85/64                   .    voor bulkvormige artikelen [3]

B 65 D    85/66                   .    voor grote rollen; voor rollen vloerbedekking [3]

B 65 D    85/67                   .    voor baanvormig of bandvormig materiaal (voor grote rollen of rollen vloerbedekking  B65D 85/66; voor bandopnamecassettes B65D 85/575) [3,5,17]

B 65 D    85/671                  .    .    gewikkeld in een platte spiraalvorm [3]

B 65 D    85/672                  .    .    .    op kernen [3]

B 65 D    85/675                  .    .    schroefvormig gewikkeld [3]

B 65 D    85/676                  .    .    .    op kernen [3]

B 65 D    85/677                  .    .    .    .    op vlakke kaarten [3]

B 65 D    85/68                   .    voor machines, motoren of voertuigen in gemonteerde of gedemonteerde vorm [3]

B 65 D    85/72                   .    voor eetbare of drinkbare vloeistoffen, viskeuze vloeistoffen of plastische of pasteuze materialen [3]

B 65 D    85/73                   .    .    met speciaal aangepaste middelen voor het laten mousseren van de vloeistoffen, bijv. voor het vormen van luchtbellen of van een schuimlaag op bier [7]

B 65 D    85/74                   .    .    voor boter, margarine of vet [3]

B 65 D    85/76                   .    .    voor kaas [3]

B 65 D    85/78                   .    .    voor roomijs [3]

B 65 D    85/80                   .    .    voor melk [3]

B 65 D    85/804                  .    Wegwerpbare containers of verpakkingen met een inhoud die ter plaatse wordt getrokken of opgelost [7]

B 65 D    85/808                  .    .    voor onderdompeling in de vloeistof, bijv. theezakjes [7]

B 65 D    85/812                  .    .    .    met kenmerken voor het laten hangen [7]

B 65 D    85/816                  .    .    waarin vloeistof wordt toegevoegd, bijv. bekers die vooraf zijn gevuld met een poeder of met gedroogd voedsel [7]

B 65 D    85/82                   .    voor giftige stoffen [3]

B 65 D    85/84                   .    voor bijtende of agressieve chemicaliën [3]

B 65 D    85/86                   .    voor elektrische componenten (kleine elektrische componenten die worden vastgemaakt aan kaarten, vellen of banen B65D 73/02; voor artikelen die bijzonder gevoelig zijn voor beschadiging door schokken of druk B65D 85/30; voor ampullen, gloeilampen, elektronische kleppen of buizen B65D 85/42) [6]

B 65 D    85/88                   .    .    voor batterijen [6,17]

B 65 D    85/90                   .    .    voor geïntegreerde schakelingen [6,17]

 

B 65 D    88/00                   Grote containers (componenten, details of accessoires B65D 90/00; gashouders met variabele capaciteit F17B; vaten voor het bewaren of opslaan van gecomprimeerde, vloeibare of vaste gassen F17C) [3,12]

B 65 D    88/02                   .    stijf (B65D 88/34 tot B65D 88/78 hebben voorrang; trechters B65D 88/26) [3]

B 65 D    88/04                   .    .    bolvormig (B65D 88/12 heeft voorrang) [3]

B 65 D    88/06                   .    .    rond (B65D 88/12 heeft voorrang) [3]

B 65 D    88/08                   .    .    .    met een verticale as [3]

B 65 D    88/10                   .    .    blokvormig (B65D 88/12 heeft voorrang) [3]

B 65 D    88/12                   .    .    speciaal aangepast voor transport [3,12]

B 65 D    88/14                   .    .    .    door de lucht [3]

B 65 D    88/16                   .    flexibel (B65D 88/34 tot B65D 88/78 hebben voorrang; trechters B65D 88/26) [3]

B 65 D    88/18                   .    .    balgvormig (B65D 88/22 heeft voorrang) [3,12]

B 65 D    88/20                   .    .    met stijve eindwanden (B65D 88/18 en B65D 88/22 hebben voorrang) [3]

B 65 D    88/22                   .    .    speciaal aangepast voor transport [3,12]

B 65 D    88/24                   .    .    .    door de lucht [3]

B 65 D    88/26                   .    Trechters, d.w.z. containers met trechtervormige afgiftedelen (B65D 88/34 tot B65D 88/78 hebben voorrang) [3]

B 65 D    88/28                   .    .    Constructie of vorm van het afgiftedeel [3]

B 65 D    88/30                   .    .    speciaal aangepast voor het kunnen transporteren van de ene verbruiksplek naar een andere [3,12]

B 65 D    88/32                   .    .    in meervoudige opstelling [3]

B 65 D    88/34                   .    met drijvende afdekkingen, bijv. drijvende daken of dekens (ontluchtingsmiddelen B65D 90/34) [3]

B 65 D    88/36                   .    .    met ten opzichte van elkaar beweegbare delen [3]

B 65 D    88/38                   .    .    met een wateropvang aan het oppervlak, bijv. een afwatering [3]

B 65 D    88/40                   .    .    met een ondersteuning voor een bodemafdekking [3]

B 65 D    88/42                   .    .    met afdichtmiddelen tussen de afdekrand en de houder [3]

B 65 D    88/44                   .    .    .    met magnetische middelen die werken op de afdichting [3]

B 65 D    88/46                   .    .    .    met mechanische middelen die werken op de afdichting [3]

B 65 D    88/48                   .    .    .    met een fluïdum dat werkt op de afdichting [3]

B 65 D    88/50                   .    .    .    met een verend schuim of een opvulsel als afdichtmiddel [3]

B 65 D    88/52                   .    samenklapbaar, d.w.z. met wanden die scharnierend aan elkaar zitten of losneembaar zijn verbonden [3]

B 65 D    88/54                   .    gekenmerkt door middelen voor het kunnen vullen of leegmaken (constructie of vorm van het afvoerdeel van trechters B65D 88/28; schuiven of sluitingen B65D 90/54) [3,12]

B 65 D    88/56                   .    .    door kantelen [3]

B 65 D    88/58                   .    .    door het verplaatsen van wanden [3]

B 65 D    88/60                   .    .    .    van inwendige wanden [3]

B 65 D    88/62                   .    .    .    .    waarbij de wanden vervormbaar zijn [3]

B 65 D    88/64                   .    .    voor het voorkomen van brugvorming [3]

B 65 D    88/66                   .    .    .    gebruikmakend van trilinrichtingen of klopinrichtingen [3]

B 65 D    88/68                   .    .    .    gebruikmakend van roterende inrichtingen [3]

B 65 D    88/70                   .    .    .    gebruikmakend van fluïdumstralen (B65D 88/72 heeft voorrang) [3]

B 65 D    88/72                   .    .    Fluïdiseerinrichtingen [3]

B 65 D    88/74                   .    met middelen voor het verwarmen, koelen, beluchten of anderszins conditioneren van de inhoud [3]

B 65 D    88/76                   .    voor gebruik onder de grond [3,12]

B 65 D    88/78                   .    voor gebruik in of onder water [3,12]

 

B 65 D    90/00                   Componenten, details of accessoires voor grote containers (B65D 88/34 tot B65D 88/78 hebben voorrang) [3]

B 65 D    90/02                   .    Wandconstructie [3]

B 65 D    90/04                   .    .    Bekledingen [3]

B 65 D    90/06                   .    .    Afdekkingen, bijv. als isolatie [3]

B 65 D    90/08                   .    .    Onderlinge verbindingen van wanddelen; Afdichtingsmiddelen daarvoor [3]

B 65 D    90/10                   .    Mangaten; Kijkopeningen; Afdekkingen daarvoor (veiligheidskenmerken B65D 90/22) [3,12]

B 65 D    90/12                   .    Steunen [3]

B 65 D    90/14                   .    .    Poten, bijv. afneembaar [3]

B 65 D    90/16                   .    .    Glijsteunen [3]

B 65 D    90/18                   .    .    Zwenkwielen, rollen en dergelijke, bijv. afneembaar [3,10]

B 65 D    90/20                   .    .    Frames of netten, bijv. voor flexibele containers [3]

B 65 D    90/22                   .    Veiligheidskenmerken (drijvende afdekkingen B65D 88/34; voorzieningen van weergeefinrichtingen of meetinrichtingen B65D 90/48) [3,12]

B 65 D    90/24                   .    .    Middelen voor het opvangen van verspilling, bijv. terugwinvijvers [3]

B 65 D    90/26                   .    .    Voorkomen van het overmatig vullen (middelen voor het opvangen van verspilling B65D 90/24; voorzieningen van weergeefinrichtingen of meetinrichtingen B65D 90/48) [3]

B 65 D    90/28                   .    .    Middelen voor het voorkomen of tegengaan van het ontsnappen van dampen [3]

B 65 D    90/30                   .    .    Terugwinnen van ontsnapte dampen [3]

B 65 D    90/32                   .    .    Voorzieningen voor het voorkomen van, of het tegengaan van de gevolgen van, een overmatige of onvoldoende druk [3,10]

B 65 D    90/34                   .    .    .    Ontluchtingsmiddelen [3,5,12]

B 65 D    90/36                   .    .    .    Verzwakte delen [3]

B 65 D    90/38                   .    .    Middelen voor het verkleinen van de dampruimte of voor het verminderen van de vorming van damp in containers [3]

B 65 D    90/40                   .    .    .    door gebruik van vullingen van poreus materiaal [3]

B 65 D    90/42                   .    .    .    door gebruik van specifieke materialen voor het afdekken van vloeistofoppervlakken [3]

B 65 D    90/44                   .    .    .    door gebruik van een inert gas voor het vullen van de ruimte boven de vloeistof of tussen delen van de inhoud [3]

B 65 D    90/46                   .    .    Voorzieningen voor het afvoeren van, of het voorkomen van het ontstaan van, elektrostatische ladingen [3,10]

B 65 D    90/48                   .    Voorzieningen van weergeefinrichtingen of meetinrichtingen [3]

B 65 D    90/50                   .    .    van inrichtingen voor het aanduiden van lekkage [3,12]

B 65 D    90/52                   .    Inrichtingen tegen klotsen [3,12]

B 65 D    90/54                   .    Schuiven of sluitingen (voor mangaten B65D 90/10; afsluitingen of sluitlichamen voor drukvaten in het algemeen F16J 13/00) [3,10,12]

B 65 D    90/56                   .    .    bediend door het vervormen van flexibele wanden [3]

B 65 D    90/58                   .    .    met sluitlichamen die verschuiven in het vlak van de opening [3]

B 65 D    90/60                   .    .    .    en met één of meer openingen [3]

B 65 D    90/62                   .    .    met sluitlichamen die kunnen bewegen buiten het vlak van de opening [3]

B 65 D    90/64                   .    .    met meerdelige sluitlichamen, waarbij de delen één voor één in sluitpositie worden gebracht in overeenstemming met de behoefte [3]

B 65 D    90/66                   .    .    Bedieningsinrichtingen daarvoor [3]