SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 F     VERZAMELEN OF VERWIJDEREN VAN HUISHOUDELIJK OF SOORTGELIJK AFVAL (desinfecteren van afval A61L; afvalversnipperaars B02C; sorteren van afval B03B, B07B; handkarren voor het transporteren van afvalbakken B62B; zakhouders B65B 67/00; omzetten van afval in meststoffen C05F; omzetten van afval in vaste brandstoffen C10L; riolen, bezinkputten E03F; voorzieningen in gebouwen voor het afvoeren van afval E04F 17/10; vuilverbrandingsovens F23G)

 

B 65 F       1/00                    Afvalbakken (niet speciaal aangepaste containers voor afval, kenmerken van afvalbakken van algemeen belang B65D)

B 65 F      1/02                    .    zonder verwijderbare inzetstukken

B 65 F       1/04                    .    met verwijderbare inzetstukken

B 65 F       1/06                    .    .    met flexibele inzetstukken, bijv. tassen of zakken, of jutezakken

B 65 F       1/08                    .    .    met stijve inzetstukken

B 65 F       1/10                    .    met middelen voor het vullen met afval, bijv. luchtsluizen

B 65 F       1/12                    .    met inrichtingen voor het kunnen leegmaken

B 65 F       1/14                    .    Andere constructieve kenmerken (houders of dragers voor handartikelen A45F 5/00; bevestigingsinrichtingen voor vleugels E05C; scharnieren E05D)

B 65 F       1/16                    .    .    Deksels of afdekkingen (bediend met een pedaal of een handhefboom B65D)

 

B 65 F       3/00                    Speciaal aangepaste voertuigen voor het ophalen van vuilnis (voertuigen in het algemeen B60; uitrusting of hulpmiddelen voor het aandrijven van een voertuig B60K; lossen van de inhoud door het kantelen van complete voertuigen B65G; apparatuur op wielen voor het leegmaken van riolen of bezinkputten E03F 7/10)

B 65 F       3/02                    .    met middelen voor het leegmaken van afvalbakken daarin (transporteurconstructie B65G; laders los van voertuigen B66F; regelsystemen met fluïdumkracht in het algemeen F15B)

B 65 F       3/04                    .    .    Stangoverbrengingen, draaiarmen of draaisteunen voor het optillen en vervolgens kantelen van bakken

B 65 F       3/06                    .    .    .    Opstelling of plaatsing van fluïdumbedieningsmiddelen

B 65 F       3/08                    .    .    Platformliften of hijswerktuigen met geleiders of loopbanen voor het optillen of kantelen van bakken

B 65 F       3/10                    .    .    .    Opstelling of plaatsing van fluïdumbedieningsmiddelen

B 65 F       3/12                    .    .    Gemeenschappelijk bewegen van deksels, kleppen en luiken op het voertuig en op de bak; Bediening van afsluitingen op het voertuig samen met het kantelen van een bak

B 65 F       3/14                    .    met inrichtingen voor het laden, verspreiden of samenpersen van afval in het inwendige van de laadbak van een vuilniswagen (B65F 3/02 heeft voorrang) [2]

B 65 F       3/16                    .    .    met transportwielen (met schroeftransporteurs B65F 3/22) [2]

B 65 F       3/18                    .    .    met eindloze transporteurs, bijv. goederenliften [2]

B 65 F       3/20                    .    .    met vulzuigers, vulplaten en dergelijke (voor het lossen B65F 3/28) [2]

B 65 F       3/22                    .    .    met schroeftransporteurs of roterende laadbakken [2]

B 65 F       3/24                    .    met inrichtingen voor het lossen van de laadbak van een vuilniswagen [2]

B 65 F       3/26                    .    .    door het kantelen van de laadbak [2]

B 65 F       3/28                    .    .    door het in langsrichting verplaatsen van een wand, bijv. een plaat, zuiger en dergelijke (voor het laden B65F 3/20) [2]

 

B 65 F       5/00                    Op een andere wijze verzamelen of verwijderen van afval dan met bakken of voertuigen (opslagsilo’s, laden of lossen daarvan B65G)

 

B 65 F       7/00                    Reinigingsinrichtingen of desinfectie-inrichtingen die zijn gecombineerd met afvalbakken of vuilniswagens (dergelijke inrichtingen op zich A61L of B08B)

 

B 65 F       9/00                    Doorvoeren van afval tussen voertuigen of containers met tussentijdse opslag of samenpersing (balenpersen op zich B30B 9/30) [4]