SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 G    TRANSPORTINRICHTINGEN OF OPSLAGINRICHTINGEN, BIJV. LAADTRANSPORTEURS OF KIPTRANSPORTEURS; WINKELTRANSPORTSYSTEMEN; BUIZENPOSTSYSTEMEN (verpakken B65B; hanteren van dunne of filamentachtige materialen, bijv. papiervellen of draad B65H; kranen B66C; draagbare of mobiele hijstoestellen of heftoestellen, bijv. liften B66D; inrichtingen voor het heffen of laten zakken van goederen ten behoeve van het inladen of uitladen, bijv. vorkheftrucks B66F 9/00; niet elders ondergebracht legen van flessen, kruiken, blikken, fusten, vaten of soortgelijke containers B67C 9/00; afleveren of doorvoeren van vloeistoffen B67D; vullen of leegmaken van vaten voor vloeibare, vaste of gecomprimeerde gassen F17C; pijpleidingsystemen voor fluïda F17D) [14]

 

              Aantekeningen

 

              Onder deze subklasse vallen geen wegvoertuigen, railvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen op zich, of hun aanpassing aan transportdoeleinden. Dit materiaal valt onder de klassen B60 tot B64, bijv. op de volgende plaatsen:

·                aangepaste voertuigen voor vrachttransport B60P, [14]

·                aangepaste rijtuigen voor vrachttransport B61D, [14]

·                handkarren B62B, [14]

·                carrosserieën voor vrachttransportvoertuigen B62D 33/00, [14]

·                laadvoorzieningen of vrachtvoorzieningen op schepen of vaartuigen B63B 25/00 of B63B 27/00, [14] en

·                uitrusting voor het hanteren van vracht aan boord van vliegtuigen B64D 9/00. [14]

 

Opslaan; Opslaginrichtingen

 

B 65 G      1/00                    Afzonderlijk of geordend opslaan van artikelen in warenhuizen of magazijnen (transporteurcombinaties in warenhuizen, magazijnen of werkplaatsen B65G 37/00; stapelen van artikelen B65G 57/00; verwijderen van artikelen van stapels B65G 59/00; laadmachines B65G 65/02) [14]

B 65 G      1/02                    .    Opslaginrichtingen (meubilair A47B; winkeltoebehoren A47F) [14]

B 65 G      1/04                    .    .    mechanisch

B 65 G      1/06                    .    .    .    met middelen voor het ten behoeve van verwijdering aanbieden van artikelen op een vooraf bepaald niveau of in een vooraf bepaalde positie (B65G 1/12 heeft voorrang) [3]

B 65 G      1/07                    .    .    .    .    waarbij het bovenste artikel van een stapel altijd op hetzelfde niveau wordt aangeboden [3]

B 65 G      1/08                    .    .    .    .    waarbij de artikelen door zwaartekracht worden toegevoerd

B 65 G      1/10                    .    .    .    met ten opzichte van elkaar verplaatsbare rekken voor het kunnen invoegen of verwijderen van artikelen

B 65 G      1/12                    .    .    .    met artikelsteunen of artikelhouders die verplaatsbaar zijn in een gesloten circuit voor het kunnen invoegen of verwijderen van artikelen

B 65 G      1/127                  .    .    .    .    waarbij het circuit in een verticaal vlak ligt [3]

B 65 G      1/133                  .    .    .    .    waarbij het circuit in een horizontaal vlak ligt [3]

B 65 G      1/137                  .    .    .    met voorzieningen of automatische regelmiddelen voor het selecteren welke artikelen moeten worden verwijderd [4,14]

B 65 G      1/14                    .    .    Stapelhouders of stapelscheiders

B 65 G      1/16                    .    Speciale voorzieningen van artikelen in opslagruimten

B 65 G      1/18                    .    .    Schuin liggende artikelen die elkaar overeind houden

B 65 G      1/20                    .    .    In lagen geplaatste artikelen met afstand tussen de artikelen

 

B 65 G      3/00                    Opslaan van bulkmateriaal of losse, d.w.z. ongeordende, artikelen (vullen of leegmaken van opslagruimten of opslagcontainers, uitspreiden of ophopen van bulkmateriaal of losse artikelen B65G 65/28, B65G 65/30 of B65G 69/04) [14]

B 65 G      3/02                    .    in de open lucht (B65G 3/04 heeft voorrang)

B 65 G      3/04                    .    in bunkers, trechters of soortgelijke grote containers (dergelijke containers op zich B65D 88/00)

 

B 65 G      5/00                    Opslaan van fluïda in natuurlijke of kunstmatige holten of ruimten in de bodem [14]

 

Inrichtingen voor het handmatig over korte afstanden helpen vervoeren van artikelen, bijv. in opslagdepots, warenhuizen of fabrieken [9]

 

B 65 G      7/00                    Inrichtingen voor het helpen handmatig verplaatsen of kantelen van zware lasten (rollenbanen B65G 13/00; voor het kantelen en leegmaken van vaten of fusten B65G 65/24) [9,14]

B 65 G      7/02                    .    Aangepaste inrichtingen die tussen lasten en de bodem of vloer moeten worden gebracht, bijv. koevoeten met voorzieningen voor het helpen vervoeren van lasten [14]

B 65 G      7/04                    .    .    Rollen

B 65 G      7/06                    .    .    gebruikmakend van een fluïdum dat onder hoge druk wordt toegevoerd uit een onafhankelijke bron voor het vormen van een kussen tussen de last en de bodem

B 65 G      7/08                    .    .    voor het kantelen van de lasten

B 65 G      7/10                    .    .    voor het rollen van ronde lasten

B 65 G      7/12                    .    Lastdragers, bijv. haken, stroppen, gordels of handschoenen, die zijn aangepast voor het dragen van een last

 

B 65 G      9/00                    Apparatuur voor het helpen handmatig hanteren met opgehangen lastdragers die met de hand of door zwaartekracht kunnen worden verplaatst [14]

 

Glijgoten; Soorten of typen transporteurs; Constructieve kenmerken, details of hulpinrichtingen die horen bij specifieke soorten transporteurs [4,9]

 

B 65 G    11/00                   Glijgoten (gebruikt als opslaginrichtingen B65G 1/02) [9,14]

B 65 G    11/02                   .    met een rechte vorm

B 65 G    11/04                   .    voor post in gebouwen

B 65 G    11/06                   .    schroefvormig of spiraalvormig

B 65 G    11/08                   .    met discontinu geleidingsvlakken, bijv. opgesteld in een zigzagopstelling of een cascade-opstelling

B 65 G    11/10                   .    flexibel

B 65 G    11/12                   .    draaibaar

B 65 G    11/14                   .    vergrootbaar, bijv. telescopisch

B 65 G    11/16                   .    Inwendige oppervlakken; Bekledingen

B 65 G    11/18                   .    Steunen of bevestigingen

B 65 G    11/20                   .    Hulpinrichtingen, bijv. voor het afbuigen, het regelen van de snelheid of het omschudden van artikelen of vaste stoffen

 

B 65 G    13/00                   Rollenbanen (opslaginrichtingen die rollenbanen bevatten B65G 1/02; kettingtransporteurs die lastdragende rollen bevatten B65G 17/00; rollen of voorzieningen daarvan B65G 39/00) [9,14]

B 65 G    13/02                   .    met aangedreven rollen

B 65 G    13/04                   .    .    waarbij alle rollen worden aangedreven

B 65 G    13/06                   .    .    Rolaandrijfmiddelen [3]

B 65 G    13/07                   .    .    .    met eindloze aandrijfelementen

B 65 G    13/071                  .    .    .    met wrijving

B 65 G    13/073                  .    .    .    met een vrijloopoverbrenging

B 65 G    13/075                  .    Afremmiddelen [3]

B 65 G    13/08                   .    gebogen; met aftakkingen

B 65 G    13/10                   .    .    Schakelvoorzieningen

B 65 G    13/11                   .    Rollenframes

B 65 G    13/12                   .    .    verstelbaar

 

B 65 G    15/00                   Transporteurs met eindloze transportvlakken voor de last, d.w.z. riemen en soortgelijke continue delen, waarop een trekkracht wordt overgebracht door andere middelen dan eindloze aandrijfelementen in een vergelijkbare opstelling (met transportvlakken voor de last die worden gevormd door met elkaar verbonden langwerpige schakels B65G 17/06) [9,14]

B 65 G    15/02                   .    voor het transporteren langs een ronde boog

B 65 G    15/04                   .    waarbij de last wordt gedragen op het lager gelegen deel van het eindloze vlak

B 65 G    15/06                   .    waarbij tegengesteld bewegende delen van het eindloze vlak in hetzelfde vlak en parallel aan elkaar zijn geplaatst

B 65 G    15/08                   .    waarbij het lastdragende vlak wordt gevormd door een concave of kokervormige riem, bijv. een riem in de vorm van een goot

B 65 G    15/10                   .    met twee of meer samenwerkende eindloze vlakken met parallelle langsassen, of met een groot aantal parallelle elementen, bijv. kabels die samen een eindloos vlak vormen

B 65 G    15/12                   .    .    met twee of meer eindloze riemen

B 65 G    15/14                   .    .    .    waarbij de last wordt getransporteerd tussen de riemen

B 65 G    15/16                   .    .    .    .    tussen een hulpriem en een hoofdriem

B 65 G    15/18                   .    .    .    waarbij de riemen zijn afgedicht langs hun randen [14]

B 65 G    15/20                   .    .    .    zij aan zij opgesteld, bijv. voor het transporteren van platte artikelen in een verticale positie [14]

B 65 G    15/22                   .    met een reeks samenwerkende eenheden

B 65 G    15/24                   .    .    in tandemopstelling

B 65 G    15/26                   .    .    vergrootbaar, bijv. telescopisch

B 65 G    15/28                   .    Niet elders ondergebrachte transporteurs met een transportvlak voor de last dat wordt gevormd door één platte riem

B 65 G    15/30                   .    Riemen of soortgelijke eindloze lastdragers (samenwerkend met rails en dergelijke B65G 21/22; met rollen B65G 39/20) [14]

B 65 G    15/32                   .    .    van rubber of kunststoffen

B 65 G    15/34                   .    .    .    met versterkingslagen, bijv. van weefsel

B 65 G    15/36                   .    .    .    .    met kabels, kettingen of opgerolde staaldelen in de lagen

B 65 G    15/38                   .    .    .    met vlam-dovende lagen, bijv. van asbest of glas

B 65 G    15/40                   .    .    .    gootvormig of kokervormig; uitgevoerd met verbindingen die gootvormig mogelijk maken

B 65 G    15/42                   .    .    .    met ribben, richels of andere uitsteeksels aan de oppervlakte

B 65 G    15/44                   .    .    .    .    voor het voortbewegen van de lasten

B 65 G    15/46                   .    .    .    uitgevoerd met geleidingen

B 65 G    15/48                   .    .    metaalachtig

B 65 G    15/50                   .    .    Eindloze lastdragers die bestaan uit een reeks parallelle kabels of riemstroken

B 65 G    15/52                   .    .    .    met elkaar verbonden door dwarslatten

B 65 G    15/54                   .    .    Eindloze lastdragers van gevlochten kabels of draden

B 65 G    15/56                   .    .    met middelen voor het beschermen of versterken van randen

B 65 G    15/58                   .    .    met middelen voor het vasthouden of tegenhouden van lasten op een vaste positie, bijv. magnetisch

B 65 G    15/60                   .    Voorzieningen voor het ondersteunen of geleiden van riemen, bijv. door fluïdumstralen [14]

B 65 G    15/62                   .    .    Geleiders voor schuifriemen

B 65 G    15/64                   .    .    voor het automatisch in positie houden van de riemen

 

B 65 G    17/00                   Transporteurs met een eindloos tractie-element, bijv. een ketting, voor het overbrengen van beweging naar een continu of in hoofdzaak continu last-dragend vlak of naar een reeks afzonderlijke lastdragers; Kettingtransporteurs waarin de kettingen het last-dragende vlak vormen [9,14]

B 65 G    17/02                   .    met een last-dragende riem die is vastgemaakt aan of die rust op het tractie-element

B 65 G    17/04                   .    .    waarbij de riem lussen heeft voor het vormen van last-opnemende aflegvakken

B 65 G    17/06                   .    met een lastdragend vlak dat wordt gevormd door een reeks van met elkaar verbonden schakels, platen of platforms, bijv. in langs-richting

B 65 G    17/08                   .    .    waarbij het oppervlak wordt gevormd door het tractie-element

B 65 G    17/10                   .    .    waarbij het oppervlak een langwerpige goot vormt

B 65 G    17/12                   .    met een reeks afzonderlijke lastdragers die worden vastgezet aan, of die gewoonlijk vastzitten aan, een tractie-element

B 65 G    17/14                   .    .    met twee verbindingen op afstand van elkaar met het tractie-element

B 65 G    17/16                   .    met afzonderlijke lastdragers die draaibaar zijn gemonteerd, bijv. voor een vrije schommelbeweging (geleiders voor het omkeren of laten kantelen van lastdragers ten behoeve van het leegmaken B65G 47/34)

B 65 G    17/18                   .    .    en die bewegen in contact met een geleidingsvlak

B 65 G    17/20                   .    met lastdragers die zijn opgehangen aan bovengrondse tractiekettingen

B 65 G    17/22                   .    waarbij tegengesteld bewegende delen van de transporteur in een gemeenschappelijk vlak zijn geplaatst

B 65 G    17/24                   .    met een reeks rollen die door het sleepelement over een steunvlak worden bewogen voor het transporteren van lasten of lastdragers

B 65 G    17/26                   .    met een reeks samenwerkende eenheden, bijv. onderling verbonden door draaipunten

B 65 G    17/28                   .    .    vergrootbaar, bijv. telescopisch

B 65 G    17/30                   .    Details; Hulpinrichtingen (riemen B65G 15/30; dragende constructies B65G 21/00)

B 65 G    17/32                   .    .    Afzonderlijke lastdragers [14]

B 65 G    17/34                   .    .    .    met platte vlakken, bijv. platforms, roosters of vorken

B 65 G    17/36                   .    .    .    met concave oppervlakken, bijv. emmers

B 65 G    17/38                   .    .    Kettingen of soortgelijke tractie-elementen (aandrijfkettingen F16G 13/00); Verbindingen tussen tractie-elementen en lastdragers [14]

B 65 G    17/40                   .    .    .    Kettingen die werken als lastdragers

B 65 G    17/42                   .    .    .    Vastmaken van lastdragers aan tractie-elementen

B 65 G    17/44                   .    .    .    .    met middelen die onderlinge beweging uitsluiten

B 65 G    17/46                   .    .    Middelen voor het vasthouden of tegenhouden van de lasten in vaste positie op de lastdragers, bijv. magnetisch

B 65 G    17/48                   .    .    Regelen van de stand van lastdragers tijdens het bewegen (geleiders B65G 21/20; omkeren of kantelen van lastdragers voor het lossen van de inhoud B65G 47/38)

 

B 65 G    19/00                   Transporteurs die één of meer duwelementen bevatten die worden gedragen door een eindloos tractie-element en die zijn aangebracht voor het over een steunvlak of onderliggend materiaal verplaatsen van artikelen of materialen, bijv. schrapertransporteurs [9,14]

B 65 G    19/02                   .    voor artikelen, bijv. voor containers

B 65 G    19/04                   .    voor het verplaatsen van bulkmateriaal in open goten of kanalen

B 65 G    19/06                   .    .    met schrapers als duwelement, die qua grootte en vorm overeenkomen met de doorsnede van de goot of het kanaal

B 65 G    19/08                   .    .    .    en vastgemaakt aan één riem, kabel of ketting

B 65 G    19/10                   .    .    .    en vastgemaakt aan een paar riemen, kabels of kettingen

B 65 G    19/12                   .    .    met platen als duwelement, met een werkvlak dat aanzienlijk kleiner is dan dat van de doorsnede van de leiding

B 65 G    19/14                   .    voor het verplaatsen van bulkmateriaal in gesloten leidingen, bijv. buizen

B 65 G    19/16                   .    .    met elementen als duwelementen, met een werkvlak dat aanzienlijk kleiner is dan dat van de doorsnede van de leiding

B 65 G    19/18                   .    Details

B 65 G    19/20                   .    .    Tractiekettingen of tractiekabels

B 65 G    19/22                   .    .    Duwelementen, bijv. duwplaten of schrapers; Geleidingsmiddelen daarvoor

B 65 G    19/24                   .    .    .    Bevestigen van duwelementen aan een tractie-element

B 65 G    19/26                   .    .    .    .    draaibaar

B 65 G    19/28                   .    .    Goten, kanalen of leidingen

B 65 G    19/30                   .    .    .    met een steunvlak dat is aangepast voor het kunnen verplaatsen van lasten, bijv. inrichtingen voor het verminderen van de wrijving

 

B 65 G    21/00                   Ondersteunende of beschermende draagconstructies of behuizingen voor eindloze lastdragers of tractie-elementen van bandtransporteurs of kettingtransporteurs [14]

B 65 G    21/02                   .    voornamelijk bestaande uit schoren, trekstangen of soortgelijke structurele elementen

B 65 G    21/04                   .    .    waarbij de trekstangen worden gevormd door langwerpige kabels en dergelijke

B 65 G    21/06                   .    .    geconstrueerd voor het snel kunnen monteren of demonteren

B 65 G    21/08                   .    Beschermkappen of boogsteunen daarvoor

B 65 G    21/10                   .    verplaatsbaar, of met uitwisselbare of onderling beweegbare delen; Inrichtingen voor het verplaatsen van een draagconstructie of delen daarvan

B 65 G    21/12                   .    .    voor het kunnen verstellen van de positie van de lastdrager of het tractie-element als geheel

B 65 G    21/14                   .    .    voor het kunnen verstellen van de lengte of opstelling van de lastdrager of het tractie-element (spanvoorzieningen voor riemen of kettingen B65G 23/44)

B 65 G    21/16                   .    voor transporteurs met eindloze lastdragers die beweegbaar zijn langs gebogen paden

B 65 G    21/18                   .    .    langs driedimensionaal gebogen paden

B 65 G    21/20                   .    Middelen die zijn ingebouwd in of vastgemaakt aan draagconstructies of behuizingen voor het geleiden van lastdragers, tractie-elementen of lasten die worden ondersteund door bewegende vlakken (voorzieningen voor het ondersteunen van de riemen B65G 15/60; rollen of rolvoorzieningen B65G 39/00) [14]

B 65 G    21/22                   .    .    Rails of soortgelijke glij-elementen of glijrollen die zijn vastgemaakt aan lastdragers of tractie-elementen

 

B 65 G    23/00                   Drijfwerk voor bandtransporteurs; Spanvoorzieningen voor riemen of kettingen [14]

B 65 G    23/02                   .    Aangrijpingselementen voor riemen of kettingen

B 65 G    23/04                   .    .    Trommels, rollen of wielen

B 65 G    23/06                   .    .    .    met uitsteeksels die aangrijpen op steunpunten op riemen of kettingen, bijv. kettingwielen

B 65 G    23/08                   .    .    .    met zelfstandig werkende aandrijfmechanismen, bijv. motoren en daarmee samenhangende drijfwerken

B 65 G    23/10                   .    .    .    aangebracht tussen de uiteinden van de transporteurs

B 65 G    23/12                   .    .    .    Voorzieningen van samenwerkende trommels of rollen voor het vergroten van trekkracht die wordt uitgeoefend op de riemen

B 65 G    23/14                   .    .    Eindloze aandrijfelementen die parallel aan een riem of ketting uitsteken

B 65 G    23/16                   .    .    .    met klauwen die aangrijpen op steunpunten op riemen of kettingen

B 65 G    23/18                   .    .    Zuigelementen of magneetelementen

B 65 G    23/19                   .    .    .    Zuigelementen [3]

B 65 G    23/20                   .    .    Schroeven

B 65 G    23/22                   .    Opstelling of bevestiging van aandrijfmotoren

B 65 G    23/23                   .    .    van lineaire elektromotoren [3]

B 65 G    23/24                   .    Overbrengingen tussen een aandrijfmotor en elementen die aangrijpen op een riem of ketting (ingesloten in trommels, rollen of wielen B65G 23/08)

B 65 G    23/26                   .    .    Toepassingen van aandrijfkoppelingen of remmen

B 65 G    23/28                   .    .    Voorzieningen voor het gelijkelijk verdelen van de aandrijving over diverse elementen

B 65 G    23/30                   .    .    Drijfwerken met regelbare snelheid

B 65 G    23/32                   .    voor het zorgen voor aandrijving op twee of meer punten op afstand langs de lengte van de transporteurs

B 65 G    23/34                   .    .    met één motor die gekoppeld is met aandrijfelementen op afstand van elkaar

B 65 G    23/36                   .    .    met twee of meer aandrijfmotoren die elk gekoppeld zijn met een apart aandrijfelement, bijv. aan elk uiteinde van de transporteurs

B 65 G    23/38                   .    voor het zorgen voor een intermitterende beweging van riemen of kettingen

B 65 G    23/40                   .    .    Toepassingen van mechanismen met een pal en borgvertanding of van sterradmechanismen of Genève-mechanismen

B 65 G    23/42                   .    .    Heen en weer bewegende lichamen die aangrijpen op opeenvolgende steunpunten op riemen of kettingen

B 65 G    23/44                   .    Spanvoorzieningen voor riemen of kettingen

 

B 65 G    25/00                   Transporteurs die een cyclisch, bijv. heen en weer, bewegende drager of bewegend duwelement bevatten, die van de last loskomt tijdens het terugkeergedeelte van de beweging (schudtransporteurs B65G 27/00) [9,14]

B 65 G    25/02                   .    waarbij de drager of het duwelement verschillende voorwaartse en achterwaartse bewegingspaden heeft, bijv. loopbalktransporteurs

B 65 G    25/04                   .    waarbij de drager of het duwelement gelijke voorwaartse en achterwaartse bewegingspaden heeft, bijv. heen en weer bewegende transporteurs

B 65 G    25/06                   .    .    met dragers, bijv. riemen

B 65 G    25/08                   .    .    met duwelementen, bijv. duwers

B 65 G    25/10                   .    .    .    waarbij een duwelement draaibaar gemonteerd is op een heen en weer bewegende stang

B 65 G    25/12                   .    .    .    waarbij een duwelement is vastgemaakt aan een heen en weer bewegende stang, en waarbij de stang wordt geroteerd om zijn lengteas roteert tijdens de teruggaande slag

 

B 65 G    27/00                   Schudtransporteurs [9,14]

B 65 G    27/02                   .    met schroefvormige of spiraalvormige kanalen of leidingen voor het omhoog halen van materialen [14]

B 65 G    27/04                   .    Andere lastdragers dan schroefvormige of spiraalvormige kanalen of leidingen

B 65 G    27/06                   .    .    Verbindingen voor het koppelen van delen van een lastdrager

B 65 G    27/08                   .    Steunen of bevestigingen voor lastdragers, bijv. draagconstructies, bases of veervoorzieningen

B 65 G    27/10                   .    Toepassingen van inrichtingen voor het opwekken of overbrengen van schudbewegingen

B 65 G    27/12                   .    .    van schudinrichtingen, d.w.z. inrichtingen voor het produceren van bewegingen met een lage frequentie en een grote amplitude

B 65 G    27/14                   .    .    .    hydraulisch

B 65 G    27/16                   .    .    van trilinrichtingen, d.w.z. inrichtingen voor het produceren van bewegingen met een hoge frequentie en een kleine amplitude

B 65 G    27/18                   .    .    .    Mechanische inrichtingen

B 65 G    27/20                   .    .    .    .    waarbij niet-gebalanceerde massa’s roteren

B 65 G    27/22                   .    .    .    Hydraulische of pneumatische inrichtingen

B 65 G    27/24                   .    .    .    Elektromagnetische inrichtingen

B 65 G    27/26                   .    .    .    met een elastische koppeling tussen trilinrichting en lastdrager

B 65 G    27/28                   .    .    met een voorziening voor het dynamisch ontlasten

B 65 G    27/30                   .    .    .    door middel van een tegengesteld bewegende massa, bijv. een tweede transporteur

B 65 G    27/32                   .    .    met middelen voor het regelen van de richting, frequentie of amplitude van de trilbeweging of schudbeweging

B 65 G    27/34                   .    met een reeks samenwerkende eenheden

 

B 65 G    29/00                   Rotatietransporteurs, bijv. roterende schijven, armen, sterwielen of kegels (mechanische werpmachines B65G 31/00; schroeftransporteurs of roterende spiraaltransporteurs B65G 33/00) [9,14]

B 65 G    29/02                   .    voor een hellende of verticale doorvoer [14]

 

B 65 G    31/00                   Mechanische werpmachines voor artikelen of vaste materialen [9,14]

B 65 G    31/02                   .    met riemen

B 65 G    31/04                   .    met schijven, trommels of soortgelijke roterende duwelementen

 

B 65 G    33/00                   Schroeftransporteurs of roterende spiraaltransporteurs [9,14]

B 65 G    33/02                   .    voor artikelen

B 65 G    33/04                   .    .    met transport tussen één schroef en geleidingsmiddelen

B 65 G    33/06                   .    .    met transport en geleiding door parallelle schroeven

B 65 G    33/08                   .    voor vloeiend-vaste materialen

B 65 G    33/10                   .    .    met niet-ingesloten schroeven

B 65 G    33/12                   .    .    met schroeven die worden gevormd door rechte kokers of trommels met inwendige schroefdraad, of door spiraalvormige of schroefvormige kokers

B 65 G    33/14                   .    .    met één of meer schroeven die zijn omsloten in een kokervormige behuizing

B 65 G    33/16                   .    .    .    met flexibele schroeven die werken in flexibele kokers

B 65 G    33/18                   .    .    .    met meerdere parallel opgestelde schroeven

B 65 G    33/20                   .    .    .    waarbij de behuizing kan roteren ten opzichte van de schroef

B 65 G    33/22                   .    .    .    met middelen voor het vertragen van de materiaalstroom aan de afgiftezijde van de behuizing

B 65 G    33/24                   .    Details

B 65 G    33/26                   .    .    Schroeven [14]

B 65 G    33/30                   .    .    .    met een discontinu schroefvormig oppervlak

B 65 G    33/32                   .    .    Toepassingen van lagers of koppelingen voor het ondersteunen of koppelen van schroeven (B65G 33/16 heeft voorrang)

B 65 G    33/34                   .    .    Toepassingen van drijfwerken

B 65 G    33/36                   .    .    .    voor het laten roteren van de behuizing en de schroef bij verschillende snelheden

B 65 G    33/38                   .    .    .    voor het zorgen voor het gelijktijdig roteren en heen en weer bewegen van de schroef

 

B 65 G    35/00                   Niet elders ondergebrachte mechanische transporteurs [9,14]

B 65 G    35/02                   .    met een eindloos tractie-element, bijv. een riem, die is aangebracht voor het over een steunvlak laten rollen van ronde artikelen

B 65 G    35/04                   .    met een flexibele lastdrager, bijv. een riem, die wordt opgerold aan het ene uiteinde en wordt afgerold aan het andere uiteinde (heen en weer bewegende bandtransporteurs B65G 25/06)

B 65 G    35/06                   .    met een lastdrager die beweegt langs een pad, bijv. een gesloten pad, en die is aangepast voor het daarop laten aangrijpen van elk van een reeks tractie-elementen op afstand van elkaar langs een pad (zorgend voor aandrijving op twee of meer punten op afstand langs de lengte van een bandtransporteur B65G 23/32)

B 65 G    35/08                   .    met reeksen niet-gekoppelde lastdragers, bijv. stukken riem, die kunnen bewegen langs een pad, bijv. een gesloten pad, die zijn aangepast voor het elkaar aanraken en die worden voortbewogen door middelen die zijn aangebracht voor het beurtelings aangrijpen van elke lastdrager

 

B 65 G    37/00                   Combinaties van gelijksoortige of ongelijksoortige mechanische transporteurs, die los van hun toepassing in specifieke machines of hun gebruik bij specifieke fabricageprocessen van belang zijn (reeksen samenwerkende bandtransporteureenheden B65G 15/22; reeksen samenwerkende kettingtransporteureenheden B65G 17/26; opeenvolgende besturing van gecombineerde transporteurs B65G 43/10) [9,14]

B 65 G    37/02                   .    Stroomschema’s voor transporteurcombinaties in warenhuizen, magazijnen of werkplaatsen

 

Gemeenschappelijk kenmerken of details van, of hulpinrichtingen die toepasbaar zijn bij, verschillende soorten of typen transporteurs; Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen die zijn ingebouwd in of die kunnen werken in samenhang met transporteurs

 

B 65 G    39/00                   Rollen, bijv. aandrijfrollen, of voorzieningen daarvan in rollenbanen of andere soorten mechanische transporteurs (drijfwerken voor rollen van rollenbanen B65G 13/06) [14]

B 65 G    39/02                   .    Aanpassingen van afzonderlijke rollen en steunen daarvoor

B 65 G    39/04                   .    .    waarbij de rollen een aantal rolvormende elementen bevatten die zijn gemonteerd op één as

B 65 G    39/06                   .    .    waarbij de rolmoffen schokabsorberend zijn, bijv. gevormd door schroefvormig gewikkelde draden

B 65 G    39/07                   .    .    Andere aanpassingen van moffen

B 65 G    39/071                  .    .    .    voor het uitlijnen van riemen of platen

B 65 G    39/073                  .    .    .    voor het reinigen van riemen

B 65 G    39/08                   .    .    waarbij de rollen magnetisch zijn [14]

B 65 G    39/09                   .    .    Voorzieningen van lagermiddelen of afdichtingsmiddelen

B 65 G    39/10                   .    Voorzieningen van rollen (op één as B65G 39/04)

B 65 G    39/12                   .    .    gemonteerd op een draagconstructie

B 65 G    39/14                   .    .    .    Veergesteunde sets, bijv. waarbij gootvorming kan optreden van een last-dragende riem

B 65 G    39/16                   .    .    .    voor het uitlijnen van riemen of kettingen [14]

B 65 G    39/18                   .    .    .    voor het geleiden van lasten

B 65 G    39/20                   .    .    vastgemaakt aan bewegende riemen of kettingen [14]

 

B 65 G    41/00                   Steunframes of steunbases voor transporteurs als geheel, bijv. transportabele transporteurframes

B 65 G    41/02                   .    Frames die zijn gemonteerd op wielen voor het verplaatsen over spoorrails

 

B 65 G    43/00                   Regelinrichtingen, bijv. veiligheidsinrichtingen, waarschuwingsinrichtingen of foutcorrectie-inrichtingen [14]

B 65 G    43/02                   .    waarbij een gevaarlijke fysische toestand van lastdragers wordt gedetecteerd, bijv. voor het onderbreken van de aandrijving ingeval van oververhitting

B 65 G    43/04                   .    waarbij slip tussen aandrijfelement en lastdrager wordt gedetecteerd, bijv. voor het onderbreken van de aandrijving

B 65 G    43/06                   .    waarbij de aandrijving wordt onderbroken ingeval van breuk van het aandrijfelement; Remmen of stoppen van losse lastdragers

B 65 G    43/08                   .    Regelinrichtingen die worden bediend door een toegevoerd, getransporteerd of afgevoerd artikel of materiaal

B 65 G    43/10                   .    Programmaregeling van transporteurs die in combinatie werken

 

B 65 G    45/00                   Smeerinrichtingen, reinigingsinrichtingen of vrijmaakinrichtingen

B 65 G    45/02                   .    Smeerinrichtingen

B 65 G    45/04                   .    .    voor rollen [5]

B 65 G    45/06                   .    .    .    waarbij een gootvormende structuur voor een riem wordt gevormd [5]

B 65 G    45/08                   .    .    voor kettingen [5]

B 65 G    45/10                   .    Reinigingsinrichtingen (aanpassingen van rolmoffen voor het reinigen van riemen B65G 39/073) [5]

B 65 G    45/12                   .    .    met schrapers [5]

B 65 G    45/14                   .    .    .    Bewegende schrapers [5]

B 65 G    45/16                   .    .    .    met middelen voor het voorspannen van de schrapers [5]

B 65 G    45/18                   .    .    met borstels [5]

B 65 G    45/20                   .    .    met schroeven [5]

B 65 G    45/22                   .    .    met middelen voor het aanbrengen van een fluïdum [5]

B 65 G    45/24                   .    .    met meerdere verschillende reinigingsinrichtingen [5]

B 65 G    45/26                   .    .    voor het verzamelen van resten na het reinigen [5]

 

B 65 G    47/00                   Inrichtingen voor het hanteren van een artikel of materiaal in samenhang met transporteurs; Methoden waarbij sprake is van dergelijke inrichtingen [14]

B 65 G    47/02                   .    Inrichtingen voor het toevoeren van artikelen of materialen aan transporteurs

B 65 G    47/04                   .    .    voor het toevoeren van artikelen

B 65 G    47/06                   .    .    .    uit één groep artikelen die volgens een geordend patroon zijn gerangschikt, bijv. werkstukken in magazijnen (ontstapelinrichtingen B65G 59/00) [14]

B 65 G    47/08                   .    .    .    .    waarbij de artikelen op afstand van elkaar komen of worden gegroepeerd tijdens het toevoeren (tijdens het doorvoeren door de transporteur B65G 47/28)

B 65 G    47/10                   .    .    .    uit diverse groepen artikelen

B 65 G    47/12                   .    .    .    uit ongeordend gerangschikte stapels artikelen of uit los samengevoegde artikelen

B 65 G    47/14                   .    .    .    .    waarbij de artikelen worden gerangschikt of gericht door mechanische of pneumatische middelen tijdens de toevoer (tijdens het doorvoeren door de transporteur B65G 47/24 of B65G 47/26)

B 65 G    47/16                   .    .    voor het toevoeren van bulkmaterialen

B 65 G    47/18                   .    .    .    Opstelling of toepassing van trechters of glijgoten

B 65 G    47/19                   .    .    .    .    met middelen voor het regelen van de materiaalstroom, bijv. voor het voorkomen van overbelading [14]

B 65 G    47/20                   .    .    .    .    waarbij de trechters of glijgoten beweegbaar zijn

B 65 G    47/22                   .    Inrichtingen voor het beïnvloeden van de onderlinge positie of de stand van artikelen tijdens het doorvoeren door de transporteur (tijdens het toevoeren B65G 47/14)

B 65 G    47/24                   .    .    waarbij de artikelen worden gericht

B 65 G    47/244                  .    .    .    door ze te draaien om een as die in hoofdzaak loodrecht op het transportvlak staat [5]

B 65 G    47/248                  .    .    .    door ze om te draaien of te keren (B65G 47/244 heeft voorrang) [5]

B 65 G    47/252                  .    .    .    .    om een as die in hoofdzaak loodrecht op de transportrichting staat [5]

B 65 G    47/256                  .    .    .    waarbij onjuist gerichte artikelen worden verwijderd [5]

B 65 G    47/26                   .    .    waarbij de artikelen worden gerangschikt, bijv. waarbij de afstand tussen afzonderlijke artikelen wordt gevarieerd [14]

B 65 G    47/28                   .    .    .    tijdens het doorvoeren door één transporteur

B 65 G    47/29                   .    .    .    .    door het tijdelijk stoppen van de verplaatsing

B 65 G    47/30                   .    .    .    tijdens het doorvoeren door een reeks transporteurs

B 65 G    47/31                   .    .    .    .    door het variëren van de onderlinge snelheden van de transporteurs die de reeks vormen

B 65 G    47/32                   .    .    .    .    Toepassingen van doorvoerinrichtingen

B 65 G    47/34                   .    Inrichtingen voor het afvoeren van artikelen of materialen bij transporteurs (B65G 47/256 heeft voorrang) [14]

B 65 G    47/36                   .    .    door het losmaken van opgehangen artikelen

B 65 G    47/38                   .    .    door het laten vallen, afwerpen of loslaten van lastdragers

B 65 G    47/40                   .    .    .    door het kantelen van transportemmers

B 65 G    47/42                   .    .    bediend door het artikel of materiaal dat wordt getransporteerd en afgevoerd

B 65 G    47/44                   .    .    Opstelling of toepassing van trechters of glijgoten

B 65 G    47/46                   .    .    met verspreiding naar gewenste punten, bijv. automatisch (in buizenpostsystemen B65G 51/36) [14]

B 65 G    47/48                   .    .    .    in overeenstemming met fysieke bestemmingsmarkeringen op hetzij artikelen hetzij lastdragers [14]

B 65 G    47/49                   .    .    .    .    zonder fysiek contact tussen een artikel of lastdrager en een automatische regelinrichting

B 65 G    47/50                   .    .    .    in overeenstemming met bestemmingssignalen die zijn opgeslagen in aparte systemen [14]

B 65 G    47/51                   .    .    .    in overeenstemming met niet-geprogrammeerde signalen, bijv. beïnvloed door de toevoersituatie bij de bestemming [14]

B 65 G    47/52                   .    Inrichtingen voor het doorvoeren van artikelen of materialen tussen transporteurs, d.w.z. afvoerinrichtingen of toevoerinrichtingen (laden of lossen door middelen die niet zijn ingebouwd in of die qua bediening niet samenwerken met transporteurs B65G 65/00; doorvoeren van werkstukken tijdens het walsen van metaal B21B 41/00)

B 65 G    47/53                   .    .    tussen transporteurs die elkaar kruisen [3]

B 65 G    47/54                   .    .    .    waarvan er tenminste één een rollenbaan is [3]

B 65 G    47/56                   .    .    naar of van hellende of verticale transportdelen

B 65 G    47/57                   .    .    .    voor artikelen

B 65 G    47/58                   .    .    .    voor bulkmaterialen

B 65 G    47/60                   .    .    naar of van hangende transporteurs, bijv. schommeltransporteurs

B 65 G    47/61                   .    .    .    voor artikelen

B 65 G    47/62                   .    .    .    voor bulkmaterialen

B 65 G    47/64                   .    .    Schakeltransporteurs

B 65 G    47/66                   .    .    Vaste platforms of kammen, bijv. bruggen tussen transporteurs

B 65 G    47/68                   .    .    aangepast voor het opnemen van artikelen die als één laag van één transporteur afkomen en voor het doorvoeren daarvan in afzonderlijke lagen aan meer dan één transporteurs, of omgekeerd, bijv. door het combineren van de stromen artikelen die worden getransporteerd door meer dan één transporteur

B 65 G    47/69                   .    .    .    waarbij de artikelen tijdelijk worden opgeslagen

B 65 G    47/70                   .    .    .    met voorrangsregelingen onder binnenkomende artikelstromen

B 65 G    47/71                   .    .    .    waarbij de artikelen worden afgevoerd naar diverse transporteurs

B 65 G    47/72                   .    .    waarbij bulkmaterialen van één transporteur naar meerdere transporteurs worden doorgevoerd, of omgekeerd

B 65 G    47/74                   .    Specifieke soorten of typen toevoerinrichtingen, doorvoerinrichtingen of afvoerinrichtingen

B 65 G    47/76                   .    .    Vaste of verstelbare ploegen of dwars geplaatste schrapers

B 65 G    47/78                   .    .    Goten met afvoeropeningen en afsluitingen

B 65 G    47/80                   .    .    Draaitafels voor het dragen van door te voeren artikelen of materialen, bijv. gecombineerd met ploegen of schrapers

B 65 G    47/82                   .    .    Roterende of heen en weer bewegende lichamen die direct werken op artikelen of materialen, bijv. duwers, harken of schoepen

B 65 G    47/84                   .    .    Stervormige wielen of inrichtingen met eindloze loopriemen of loopkettingen, waarbij de wielen of inrichtingen zijn uitgerust met elementen die de artikelen aanraken

B 65 G    47/86                   .    .    .    met grijpers als elementen die de artikelen aanraken

B 65 G    47/88                   .    .    Scheidingselementen of stopelementen, bijv. vingers (vastgemaakt aan stervormige wielen B65G 47/84)

B 65 G    47/90                   .    .    Inrichtingen voor het opnemen en neerleggen van artikelen of materialen

B 65 G    47/91                   .    .    .    met pneumatische grijpers, bijv. met zuigkracht

B 65 G    47/92                   .    .    .    met elektrostatische of magnetische grijpers

B 65 G    47/94                   .    .    Inrichtingen voor het laten doorbuigen of kantelen van voortbewegende structuren; Afwerpwagens

B 65 G    47/95                   .    .    .    aangepast voor afgifte in lengterichting

B 65 G    47/96                   .    .    .    Inrichtingen voor het laten kantelen van schakels of platforms

 

B 65 G    49/00                   Niet elders ondergebrachte transportsystemen die worden gekenmerkt door hun toepassing voor een specifiek doel [14]

B 65 G    49/02                   .    voor het transporteren van werkstukken door vloeistofbaden

B 65 G    49/04                   .    .    waarbij de werkstukken worden ondergedompeld en teruggetrokken door een beweging in een verticale richting

B 65 G    49/05                   .    voor breekbare of beschadigbare materialen of artikelen [4]

B 65 G    49/06                   .    .    voor breekbare platen, bijv. glas [4,14]

B 65 G    49/07                   .    .    voor halfgeleider wafers [5,8,14]

B 65 G    49/08                   .    .    voor keramische vormstukken [4,14]

 

Niet-mechanisch transport door leidingen of buizen; Drijven door goten [9]

 

B 65 G    51/00                   Transporteren van artikelen door leidingen of buizen door de stroming of druk van een fluïdum; Transporteren van artikelen over een plat vlak, bijv. de bodem van een goot, door stralen vanuit het oppervlak [14]

B 65 G    51/01                   .    Hydraulisch transporteren van artikelen (B65G 51/04 heeft voorrang; waterspeelgoedraderen A63G 3/00)

B 65 G    51/02                   .    Direct transporteren van de artikelen door stromende gassen, bijv. papierstroken, vellen, kousen, containers of werkstukken

B 65 G    51/03                   .    .    over een plat vlak of in goten [4]

B 65 G    51/04                   .    Transporteren van de artikelen in dragers met een doorsnede die nagenoeg overeenkomt met die van de leiding of buis; Buizenpostsystemen

B 65 G    51/06                   .    .    Boodschappendragers voor buizenpost

B 65 G    51/08                   .    .    Regelen of conditioneren van het werkmedium [14]

B 65 G    51/10                   .    .    .    bij knooppunten van pneumatische systemen

B 65 G    51/12                   .    .    .    .    Pneumatische poorten

B 65 G    51/14                   .    .    .    .    Pneumatische sluizen

B 65 G    51/16                   .    .    .    door het variëren van de gasdruk of de gasstroom, bijv. door starten of stoppen

B 65 G    51/18                   .    .    Aanpassingen van leidingen of buizen; Leidingverbindingen of buisverbindingen

B 65 G    51/20                   .    .    Remvoorzieningen

B 65 G    51/22                   .    .    Voorzieningen voor het onderweg stoppen van de dragers ten behoeve van het regelen van de dragervolgorde; Blokkeerinrichtingen of scheidingsinrichtingen

B 65 G    51/24                   .    .    Wissels

B 65 G    51/26                   .    .    Stations

B 65 G    51/28                   .    .    .    voor verzending

B 65 G    51/30                   .    .    .    voor ontvangst

B 65 G    51/32                   .    .    .    voor verzending, ontvangst en doorvoer

B 65 G    51/34                   .    .    Tweewegsystemen

B 65 G    51/36                   .    .    Andere inrichtingen voor het aanduiden of regelen van verplaatsingen van dragers, bijv. voor het bewaken van afzonderlijke buisvakken, het tellen van dragers, het melden van verstoppingen of andere bedieningsproblemen

B 65 G    51/38                   .    .    .    Contactinrichtingen aan de binnenzijde van buizen voor het detecteren van het passeren van dragers

B 65 G    51/40                   .    .    .    Automatisch verdelen van de dragers naar gewenste stations

B 65 G    51/42                   .    .    .    .    in overeenstemming met aanduidingen op dragers

B 65 G    51/44                   .    .    .    .    .    zonder mechanisch contact tussen dragers en regelaars

B 65 G    51/46                   .    .    .    .    in overeenstemming met aparte signaalsystemen

 

B 65 G    53/00                   Transporteren van bulkmaterialen door goten, leidingen of buizen door de materialen te laten drijven, of de stroming van een gas, vloeistof of schuim [9,14]

B 65 G    53/02                   .    Goten voor drijvend materiaal [14]

B 65 G    53/04                   .    Pneumatisch transporteren van bulkmateriaal door leidingen of buizen; Luchtschuiven

B 65 G    53/06                   .    .    Gasdruksystemen die werken zonder fluïdisatie van de materialen

B 65 G    53/08                   .    .    .    met mechanische injectie van de materialen, bijv. door een schroef

B 65 G    53/10                   .    .    .    met pneumatische injectie van de materialen door het drijfgas

B 65 G    53/12                   .    .    .    .    waarbij de gasstroom direct werkt op de materialen in een reservoir

B 65 G    53/14                   .    .    .    .    waarbij de gasstroom de toevoer van de materialen induceert door aanzuiging

B 65 G    53/16                   .    .    Gasdruksystemen die werken met fluïdisatie van de materialen

B 65 G    53/18                   .    .    .    door een poreuze wand

B 65 G    53/20                   .    .    .    .    van een luchtschuif, bijv. een goot

B 65 G    53/22                   .    .    .    .    waarbij de systemen een reservoir bevatten, bijv. een bunker

B 65 G    53/24                   .    .    Gas-aanzuigsystemen

B 65 G    53/26                   .    .    .    werkend met fluïdisatie van de materialen

B 65 G    53/28                   .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van gasdruk en gasaanzuiging (induceren van de toevoer van materialen door aanzuiging in gasdruksystemen B65G 53/14)

B 65 G    53/30                   .    Transporteren van bulkmaterialen door leidingen of buizen door vloeistofdruk

B 65 G    53/32                   .    Transporteren van beton, bijv. voor het verspreiden ervan op bouwterreinen (mengen van beton op of door transporteurs B28C 5/34)

B 65 G    53/34                   .    Details

B 65 G    53/36                   .    .    Voorzieningen van containers

B 65 G    53/38                   .    .    Modificeren van materiaal-houdende wanden voor het kunnen fluïdiseren

B 65 G    53/40                   .    .    Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen

B 65 G    53/42                   .    .    .    Mondstukken [14]

B 65 G    53/44                   .    .    .    Bandtransporteurs

B 65 G    53/46                   .    .    .    Poorten of sluizen, bijv. roterende wielen

B 65 G    53/48                   .    .    .    Schroeven of soortgelijke rotatietransporteurs

B 65 G    53/50                   .    .    .    Pneumatische inrichtingen (ingebouwd in mondstukken B65G 53/42)

B 65 G    53/52                   .    .    Toepassingen van leidingen of buizen

B 65 G    53/54                   .    .    .    Flexibele leidingen of buizen

B 65 G    53/56                   .    .    .    Wissels

B 65 G    53/58                   .    .    Inrichtingen voor het versnellen of vertragen van de stroming van materialen; Gebruik van drukgeneratoren (regelen van de druk van een drijfgas B65G 53/66)

B 65 G    53/60                   .    .    Inrichtingen voor het afscheiden van de materialen uit drijfgas

B 65 G    53/62                   .    .    .    gebruikmakend van vloeistof

B 65 G    53/64                   .    .    .    in discrete hoeveelheden

B 65 G    53/66                   .    .    Gebruik van weergeefinrichtingen of regelinrichtingen, bijv. voor het regelen van de gasdruk, het regelen van de verhouding tussen gas en materiaal of het aanduiden of voorkomen van verstopping van materiaal

 

B 65 G    54/00                   Niet elders ondergebrachte niet-mechanische transporteurs [3]

B 65 G    54/02                   .    elektrostatisch, elektrisch of magnetisch [3]

 

Stapelen of ontstapelen; Laden of lossen [9]

 

              Aantekening

 

              In de groepen B65G 57/00 tot B65G 61/00 wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “stapelen” betekent het afzonderlijk of in lagen boven elkaar plaatsen van artikelen.

 

B 65 G    57/00                   Stapelen van artikelen (B65G 60/00 heeft voorrang; toevoeren, ophopen of stapelen van vellen B65H) [14]

B 65 G    57/02                   .    door toevoegen bovenop de stapel

B 65 G    57/03                   .    .    van bovenaf

B 65 G    57/04                   .    .    .    door zuiginrichtingen of magnetische inrichtingen

B 65 G    57/06                   .    .    .    Poorten voor het vrijgeven van artikelen

B 65 G    57/08                   .    .    waarbij de artikelen worden gekanteld of omgekeerd voorafgaand aan het neerleggen

B 65 G    57/081                  .    .    .    waarbij afwisselend artikelen worden omgekeerd

B 65 G    57/09                   .    .    vanaf de zijkant

B 65 G    57/10                   .    .    .    door inrichtingen, bijv. heen en weer bewegend, die direct werken op artikelen voor het horizontaal transporteren naar de bovenkant van de stapel

B 65 G    57/11                   .    .    waarbij de artikelen worden gestapeld door directe werking van de toevoertransporteur

B 65 G    57/112                  .    .    .    waarbij de transporteur in hoogte verstelbaar is

B 65 G    57/14                   .    .    .    waarbij de artikelen worden doorgevoerd vanaf dragers die bewegen in een eindloos pad langs de stapels [14]

B 65 G    57/16                   .    .    Stapelen van artikelen met een specifieke vorm

B 65 G    57/18                   .    .    .    langwerpig, bijv. stokken, stangen of staven

B 65 G    57/20                   .    .    .    driedimensionaal, bijv. kubusvormig of rond

B 65 G    57/22                   .    .    .    .    in lagen met elk een vooraf bepaald rangschikking

B 65 G    57/24                   .    .    .    .    .    waarbij de lagen als geheel worden doorgevoerd, bijv. op pallets

B 65 G    57/26                   .    .    .    .    .    waarbij de opstelling zorgt voor afstand tussen de artikelen

B 65 G    57/28                   .    door samenbrengen van de artikelen en kantelen van de samengebrachte artikelen naar een gestapelde positie

B 65 G    57/30                   .    door toevoegen onderop de stapel

B 65 G    57/32                   .    gekenmerkt het door stapelen tijdens de overdracht

 

B 65 G    59/00                   Ontstapelen van artikelen (B65G 60/00 heeft voorrang)

B 65 G    59/02                   .    Ontstapelen van bovenaf de stapel

B 65 G    59/04                   .    .    door aanzuiginrichtingen of magnetische inrichtingen

B 65 G    59/06                   .    Ontstapelen van onderaf de stapel

B 65 G    59/08                   .    Ontstapelen nadat eerst de stapel is gekanteld

B 65 G    59/10                   .    Ontstapelen van geneste artikelen

B 65 G    59/12                   .    gekenmerkt door het ontstapelen tijdens de overdracht

 

B 65 G    60/00                   Gelijktijdig of afwisselend stapelen en ontstapelen van artikelen

 

B 65 G    61/00                   Niet elders ondergebracht gebruik van opneeminrichtingen of doorvoerinrichtingen of van robots voor het stapelen of ontstapelen van artikelen [14]

 

B 65 G    63/00                   Doorvoeren of overslaan bij opslaggebieden, rangeerterreinen of havens; Heuvelrangeervoorzieningen [14]

B 65 G    63/02                   .    met een voornamelijk horizontale doorvoer anders dan via bruggen

B 65 G    63/04                   .    met een voornamelijk horizontale doorvoer via bruggen die zijn uitgerust met transporteurs

B 65 G    63/06                   .    met een voornamelijk verticale doorvoer [14]

 

B 65 G    65/00                   Laden of lossen (van voertuigen B65G 67/00) [9,14]

B 65 G    65/02                   .    Laadmachines of losmachines die voornamelijk een transporteur bevatten voor het verplaatsen van de lasten in samenhang met een inrichting voor het opnemen van de lasten

B 65 G    65/04                   .    .    met laadschoppen (constructie van laadschoppen E02F)

B 65 G    65/06                   .    .    met eindloze schrapertransporteurs of opvoertransporteurs

B 65 G    65/08                   .    .    met heen en weer bewegende transporteurs

B 65 G    65/10                   .    .    .    Harkinrichtingen of schraapinrichtingen

B 65 G    65/12                   .    .    .    .    die werken op posities buiten de as van de transporteur

B 65 G    65/14                   .    .    met schudtransporteurs, bijv. duck-bills

B 65 G    65/16                   .    .    met roterende transporteurs

B 65 G    65/18                   .    .    .    Schijven

B 65 G    65/20                   .    .    .    Schoepenraderen

B 65 G    65/22                   .    .    .    Schroeven

B 65 G    65/23                   .    Inrichtingen voor het kantelen en leegmaken van containers [3]

B 65 G    65/24                   .    .    voor het handmatig kantelen van vaten of fusten [3]

B 65 G    65/28                   .    Niet elders ondergebracht ophopen of onthopen van losse bulkmaterialen, bijv. kolen, mest of hout (door grondverzetmachines of soortgelijke uitrusting E02F)

B 65 G    65/30                   .    Methoden of inrichtingen voor het vullen of leegmaken van bunkers, trechters, tanks of soortgelijke containers, welke van belang zijn los van hun gebruik in specifieke chemische of fysische processen of hun toepassing in specifieke machines, bijv. niet vallend onder één andere subklasse (inrichtingen voor het kantelen en leegmaken van containers B65G 65/23; soortgelijke containers met middelen voor het kunnen vullen of leegmaken ervan B65D 88/54) [3]

 

              Aantekening

 

              Methoden of inrichtingen voor het vullen van bunkers, trechters of containers worden alleen geklasseerd in groep B65G 65/30 als zij algemeen toepasbaar zijn los van hun gebruik in specifieke processen of hun toepassing in specifieke machines, of als zij niet vallen onder één andere subklasse. [5]

 

B 65 G    65/32                   .    .    Vulinrichtingen [14]

B 65 G    65/34                   .    .    Inrichtingen voor het leegmaken (transporteurconstructie B65G 15/00 tot B65G 35/00; inrichtingen die overeenkomen met die van kipwagens B65G 67/48)

B 65 G    65/36                   .    .    .    Inrichtingen voor het leegmaken van bovenaf

B 65 G    65/38                   .    .    .    .    Mechanische inrichtingen

B 65 G    65/40                   .    .    .    Inrichtingen voor het anders leegmaken dan van bovenaf

B 65 G    65/42                   .    .    .    .    gebruikmakend van bandtransporteurs of kettingtransporteurs

B 65 G    65/44                   .    .    .    .    gebruikmakend van heen en weer bewegende transporteurs, bijv. schudtransporteurs

B 65 G    65/46                   .    .    .    .    gebruikmakend van schroeftransporteurs

B 65 G    65/48                   .    .    .    .    gebruikmakend van andere roterende middelen, bijv. roterende druksluizen in pneumatische systemen

 

B 65 G    67/00                   Laden of lossen van voertuigen (door middelen die deel uitmaken van de voertuigen, vaartuigen of vliegtuigen B60 tot B64, bijv. B60P 1/00, B61D 9/00, B63B 27/00 of B64D 9/00; grondinstallaties of installaties aan boord van vliegdekschepen voor vliegtuigen B64F 1/32) [9,14]

B 65 G    67/02                   .    Laden of lossen van landvoertuigen

B 65 G    67/04                   .    .    Laden van landvoertuigen

B 65 G    67/06                   .    .    .    Toevoeren van artikelen of materialen vanuit bunkers of trechters

B 65 G    67/08                   .    .    .    gebruikmakend van bandtransporteurs

B 65 G    67/10                   .    .    .    gebruikmakend van transporteurs die de gehele lengte van een reeks voertuigen bestrijkt

B 65 G    67/12                   .    .    .    Laden van langwerpige artikelen, bijv. rails of boomstammen

B 65 G    67/14                   .    .    .    Laden van harde stenen, briketten en dergelijke

B 65 G    67/16                   .    .    .    Laden van cokesovenproducten (lossen van cokesovens C10B 33/00)

B 65 G    67/18                   .    .    .    Bijtanken van locomotieven met vaste brandstoffen [14]

B 65 G    67/20                   .    .    .    Laden van afgedekte voertuigen

B 65 G    67/22                   .    .    .    Laden van bewegende voertuigen

B 65 G    67/24                   .    .    Lossen van landvoertuigen

B 65 G    67/26                   .    .    .    gebruikmakend van harken of schrapers

B 65 G    67/28                   .    .    .    .    Uitwendige dwarsbladen die zijn vastgemaakt aan bandtransporteurs

B 65 G    67/30                   .    .    .    gebruikmakend van transportabele kipapparatuur

B 65 G    67/32                   .    .    .    gebruikmakend van vaste kipinstallaties

B 65 G    67/34                   .    .    .    .    Apparatuur voor het kantelen van wagenbakken of mijnwagens (omkeren van wagons B65G 67/48) [14]

B 65 G    67/36                   .    .    .    .    .    naar het einde

B 65 G    67/38                   .    .    .    .    .    .    met een draaitafel

B 65 G    67/40                   .    .    .    .    .    .    naar slechts één uiteinde

B 65 G    67/42                   .    .    .    .    .    naar de zijkant

B 65 G    67/44                   .    .    .    .    .    .    door het laten passeren van de voertuigen over een in dwarsrichting hellend railtraject

B 65 G    67/46                   .    .    .    .    .    Apparatuur voor het optillen en kantelen

B 65 G    67/48                   .    .    .    .    Kipwagenbakken [14]

B 65 G    67/50                   .    .    .    .    .    Roterende kipwagenbakken, d.w.z. draaiend over 360°

B 65 G    67/52                   .    .    .    .    .    .    met diverse dekken

B 65 G    67/54                   .    .    .    .    .    Voertuigblokkeermiddelen

B 65 G    67/56                   .    .    .    .    .    Gekoppelde regelingen voor voertuig en kipbak

B 65 G    67/60                   .    Laden of lossen van schepen (opstelling van laaduitrustingen of losuitrustingen op schepen voor vracht of passagiers B63B 27/00) [3,14]

B 65 G    67/62                   .    .    gebruikmakend van inrichtingen die worden beïnvloed door het getijde of door de bewegingen van het schip, bijv. inrichtingen op pontons [3,14]

 

B 65 G    69/00                   Hulpmaatregelen die worden genomen of hulpinrichtingen die worden gebruikt in verband met het laden of lossen (door middelen die die deel uitmaken van, of die samenwerken met, transporteurs B65G 47/00; voorkomen van brand A62C 3/00; zie bij voertuigen de relevante subklassen, bijv. B60P 1/58. B61D 7/32, B62D 33/00, B63B 25/00 of B64D 9/00) [9,14]

B 65 G    69/02                   .    Zo volledig mogelijk vullen van opslagruimten, bijv. toepassing van trilapparatuur

B 65 G    69/04                   .    Verspreiden van de getransporteerde materialen over het gehele te beladen oppervlak; Verspreiden van hopen los materiaal

B 65 G    69/06                   .    Fluïdiseren

B 65 G    69/08                   .    Inrichtingen voor het zo volledig mogelijk leegmaken van opslagruimten (inrichtingen voor het voorkomen van brugvorming in grote containers B65D 88/64) [14]

B 65 G    69/10                   .    Verkrijgen van een gemiddeld product uit opgeslagen bulkmateriaal [14]

B 65 G    69/12                   .    Zeven van bulkmaterialen tijdens het laden of lossen

B 65 G    69/14                   .    Verpulveren van geladen of geloste materialen

B 65 G    69/16                   .    Voorkomen van verpulvering, vervorming, breuk of andere mechanische schade aan de goederen of materialen

B 65 G    69/18                   .    Voorkomen van ontsnapping van stof

B 65 G    69/20                   .    Hulpbehandelingen tijdens het laden of lossen, bijv. beluchten, verwarmen, bevochtigen, ontluchten, koelen, ontwateren of drogen; Laden of lossen in een ander fluïdummedium dan lucht

B 65 G    69/22                   .    Horizontale laadplatforms of losplatforms (als weguitrusting of spooruitrusting E01F 1/00 of E01F1/00) [14]

B 65 G    69/24                   .    .    met stelmiddelen voor het platformniveau

B 65 G    69/26                   .    .    Roteerbare platforms

B 65 G    69/28                   .    Laadbruggen; Laadperrons (als weguitrusting of spooruitrusting B61B 1/00 of E01F 1/00) [8,14]

B 65 G    69/30                   .    .    Niet-permanent geïnstalleerde laadperrons, bijv. verplaatsbaar [8]

B 65 G    69/32                   .    .    Afdekkingen, omkappingen of afdichtvoorzieningen voor laadperrons [8]

B 65 G    69/34                   .    .    Accessoires, bijv. voertuigblokkeringen, wielblokken, positioneermiddelen of stootblokken [8]