SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 65        TRANSPORTEREN; INPAKKEN EN UITPAKKEN; OPSLAAN; HANTEREN VAN DUN OF DRAADVORMIG MATERIAAL

 

B 65 H    HANTEREN VAN DUN MATERIAAL OF FILAMENTMATERIAAL, BIJV. VELLEN, BANEN OF KABELS

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen methoden of inrichtingen die nauw verband houden met andere bewerkingen van dun materiaal of filamentmateriaal, bijv. vellen, banen of kabels, of met middelen voor het uitvoeren van dergelijke bewerkingen, welke worden geklasseerd in de relevante subklassen voor dergelijke bewerkingen, bijv.:

                        B07C                    Sorteren van post of soortgelijk sorteren van documenten, bijv. cheques

                        B08B 1/02             Reinigen van bewegend werk, bijv. banen, door methoden waarbij sprake is van het gebruik van gereedschap, borstels of soortgelijke lichamen

                        B21B 41/00           Walsen van metaal waarbij sprake is van het geleiden, transporteren of opslaan van enigszins flexibel werk in lussen of bochten, bijv. draad of plaatmetaalbanden

                        B21C 47/00, B21C 49/00           Opwikkelen, spoelen, afwikkelen of tijdelijk opslaan van metaaldraad, metaalband of een ander flexibel metalen materiaal, gekenmerkt door aspecten die alleen relevant zijn voor het anders dan door walsen bewerken van metaal

                        B21D 43/00           Toevoerinrichtingen, positioneerinrichtingen of opslaginrichtingen die worden gecombineerd met, ondergebracht in of speciaal aangepast voor gebruik in verband met apparatuur voor het bewerken of verwerken van plaatmetaal zonder voornamelijk materiaal te verwijderen

                        B23K 9/12             Middelen voor het automatisch toevoeren van elektroden voor het puntlassen of naadlassen of voor het snijden

                        B29C 31/00           Hanteren bij het vormen of samenvoegen van kunststoffen, het vormen van plastische substanties in het algemeen of het nabehandelen van gevormde producten, bijv. toevoeren van het te vormen materiaal

                        B41B 15/32, B41B 21/32           Mechanismen voor het hanteren van films in fotozetmachines

                        B41F 13/02            Transporteren of geleiden van banen door rotatiedrukpersen of rotatiedrukmachines

                        B41J 11/00 tot B41J 17/00         Hanteren van kopieerpapier of afdrukmateriaal in typemachines of selectieve drukmechanismen

                        B41K 3/44             Middelen voor het hanteren van kopieermateriaal in apparatuur of inrichtingen voor het stempelen of nummeren

                        B41L                     Hanteren van vellen of banen in apparatuur of inrichtingen voor het vermenigvuldigen, dupliceren of drukken voor kantoorwerk of een ander commercieel doel, of in adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines

                        B42B                    Hanteren met betrekking tot het permanent aan elkaar bevestigen van vellen, boeken of signaturen

                        B42C                    Hanteren van vellen in de boekbinderij

                        B65B                    Hanteren van vellen of banen in apparatuur of bij methoden voor het verpakken van artikelen, niet van belang los van hun toepassing in verpakkingsmachines

                        B65C                    Hanteren van labels in labelapparatuur of etiketteerapparatuur

                        C14B 1/62             Wikkelen of stapelen van huiden of leer in machines of inrichtingen voor de leerfabricage

                        D01 tot D07           Spinnen, weven, vlechten, maken van kantwerk, breien of naaien, of het maken van touwen of kabels

                        D21F 2/00             Doorvoeren van banen van het natte gedeelte naar het persgedeelte bij de papierproductie

                        F26B 13/00            Hanteren van weefsels, vezels, garens of ander langwerpig materiaal in droogapparatuur

                        G03B                    Hanteren van filmstroken of van afbeeldingen in apparatuur voor het nemen van foto’s of voor het projecteren of bekijken ervan

                        G06K 13/00           Transporteren van registratiedragers van het ene station naar een ander

                        G06M 7/00            Tellen van platte artikelen, bijv. vellen, die worden gedragen door een transporteur

                        G11B 15/00 – G11B 19/00, G11B 23/00, G11B 25/00

                                                    Informatie-opslag die is gebaseerd op onderlinge beweging tussen een registratiedrager en een transducer, waarbij sprake is van het hanteren van registratiedragers voor het opnemen of  reproduceren

                        H01F 41/06            Maken van spoelen voor magneten, inductanties of transformatoren door wikkelen

                        H01G 13/02           Machines voor het wikkelen van condensatoren

                        H04N 1/00             Hanteren van vellen niet van belang los van het gebruik ervan in systemen voor het overbrengen of reproduceren van afbeeldingen of patronen die niet in de tijd variëren, bijv. faxen.

              (2)      In deze subklasse:

                        -        zijn de groepen met betrekking tot dun materiaal zoals gedefinieerd onder (i) van Aantekening (3) hieronder, in eerste instantie bedoeld voor het hanteren van artikelen van papier of karton, maar ze omvatten tevens het hanteren van artikelen van andere materialen met vergelijkbare kenmerken of behandelingsproblemen, bijv. artikelen van kunststofplaten of leer;

                        -        vallen onder de groepen voor filamentmateriaal (de groepen B65H 49/00 en verder) zoals gedefinieerd in Aantekening (3) hieronder, alleen methoden of inrichtingen met een algemene toepasbaarheid of van algemeen belang.

              (3)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “hanteren” omvat het toevoeren, vouwen (anders dan bij het maken van producten), geleiden, richten, opslaan, afwikkelen en opwikkelen;

                        -        “dun materiaal” omvat:

                                 (i)      vellen, signaturen, enveloppen en onafgewerkte stukken materiaal, en dunne stapels daarvan (hierna genoemd “artikelen”), en

                                 (ii)      banen, banden en films, bijv. van papier, weefsel, metaalfolie of kunststoffen;

                        -        “filamentmateriaal” omvat draad, metaaldraad, touwen, kabels en slangen;

                        -        “verpakking” betekent een massa filamentmateriaal die wordt gevormd door spoelen, afleggen of opwikkelen, met of zonder een steunkern of steunvormer of een omringende container of houder.

 

Toevoeren van artikelen naar machines; Scheiden van artikelen van stapels; Stapeldragers [9]

 

B 65 H      1/00                    Dragers of magazijnen voor stapels waarvan artikelen moeten worden gescheiden (dragers die worden gebruikt voor het samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen B65H 39/00; combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerking of ontstapelbewerking B65H 83/00) [9]

B 65 H      1/02                    .    aangepast voor het ondersteunen van artikelen langs de rand

B 65 H      1/04                    .    aangepast voor het in hoofdzaak in horizontale stand ondersteunen van artikelen, bijv. voor het scheiden van bovenaf

B 65 H      1/06                    .    .    voor het scheiden van onderaf

B 65 H      1/08                    .    met middelen voor het voortbewegen van de stapel voor het aanbieden van de artikelen aan een scheidingsinrichting (uitoefenen van druk op stapels, waarvan artikelen van onderaf worden gescheiden B65H 1/06)

B 65 H      1/10                    .    .    met gewichten

B 65 H      1/12                    .    .    met veren

B 65 H      1/14                    .    .    met positief werkende mechanische inrichtingen

B 65 H      1/16                    .    .    met pneumatische of hydraulische middelen

B 65 H      1/18                    .    .    geregeld door de hoogte van een stapel

B 65 H      1/20                    .    .    geregeld door het gewicht van een stapel; Zweefvoorzieningen

B 65 H      1/22                    .    .    bewegend in de richting van het vlak van artikelen, bijv. voor het fysiek vooruitbewegen van een waaiervormig verspreide stapel

B 65 H      1/24                    .    .    met middelen voor het ontlasten of regelen van de druk van de stapel

B 65 H      1/26                    .    met hulpsteunen voor het kunnen inbrengen of vernieuwen van de stapel

B 65 H      1/28                    .    onderverdeeld voor het zij aan zij opnemen van stapels

B 65 H      1/30                    .    met middelen voor het bijvullen van de stapel tijdens het continu scheiden van artikelen daarvan

 

B 65 H      3/00                    Scheiden van artikelen van stapels (samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen B65H 39/00; machines voor het scheiden van op elkaar liggende banen B65H 41/00; ontstapelen van dun materiaal gecombineerd met vouwen B65H 45/26; combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerking of ontstapelbewerking B65H 83/00) [9])

B 65 H      3/02                    .    gebruikmakend van wrijvingskrachten tussen artikelen en een scheider

B 65 H      3/04                    .    .    Transportbandscheiders

B 65 H      3/06                    .    .    Rollen of soortgelijke roterende scheiders

B 65 H      3/08                    .    gebruikmakend van pneumatische kracht

B 65 H      3/10                    .    .    Zuigrollen

B 65 H      3/12                    .    .    Zuigbanden, zuigriemen of zuigtafels die bewegen ten opzichte van de stapel

B 65 H      3/14                    .    .    Luchtstralen die een gedeeltelijk vacuüm veroorzaken

B 65 H      3/16                    .    gebruikmakend van magnetische kracht

B 65 H      3/18                    .    gebruikmakend van elektrostatische kracht

B 65 H      3/20                    .    gebruikmakend van kleefstoffen

B 65 H      3/22                    .    met naalden en dergelijke die de artikelen raken

B 65 H      3/24                    .    met duwers die de randen van de artikelen raken

B 65 H      3/26                    .    met scheiders die vouwen, kleppen of uitsteeksels van artikelen raken

B 65 H      3/28                    .    met schroefscheiders en dergelijke

B 65 H      3/30                    .    met schakelraderen (schroefscheiders en dergelijke B65H 3/28); van verspringend aangebrachte stapels; van stapels van artikelen met verspringende formaties, bijv. sneden of perforaties

B 65 H      3/32                    .    met elementen, bijv. vingers, platen of rollen, die tussen de te scheiden artikelen en de resterende stapel worden gestoken of gebracht (dergelijke elementen die alleen werken als extra inrichtingen voor het helpen scheiden of het voorkomen van dubbele toevoer B65H 3/50)

B 65 H      3/34                    .    Inrichtingen voor het tegenhouden van artikelen, die het afgeven van artikelen naar de scheiders regelen

B 65 H      3/36                    .    met scheiders die langs speciale paden worden bewogen, bijv. waarbij een gebied wordt ingesloten

B 65 H      3/38                    .    .    waarbij de paden geen gebied insluiten

B 65 H      3/40                    .    met twee of meer scheiders die afwisselend werken op dezelfde stapel (roterende of oscillerende lichamen die twee of meer scheiders dragen B65H 3/42)

B 65 H      3/42                    .    met twee of meer scheiders die zijn gemonteerd om mee te kunnen bewegen met of ten opzichte van roterende of oscillerende lichamen

B 65 H      3/44                    .    Gelijktijdig, afwisselend of selectief scheiden van artikelen van twee of meer stapels

B 65 H      3/46                    .    Extra inrichtingen of maatregelen voor het helpen scheiden of het voorkomen van dubbele toevoer (regelmiddelen die detectoren bevatten die reageren op dubbele toevoer B65H 7/12)

B 65 H      3/48                    .    .    Luchtstralen die werken op de randen of onderzijde van artikelen

B 65 H      3/50                    .    .    Elementen, bijv. vingers, platen of rollen, die tussen de te scheiden artikelen en het resterende stapel worden gestoken of gebracht

B 65 H      3/52                    .    .    Tegenhouders die door wrijving werken op de onderzijde of achterzijde van het gescheiden artikel

B 65 H      3/54                    .    .    Persinrichtingen of vasthoudinrichtingen

B 65 H      3/56                    .    .    Elementen, bijv. schrapers, vingers, naalden of borstels, die werken op gescheiden artikelen of op de rand van de stapel

B 65 H      3/58                    .    .    Artikelen die met spijkers, draad, kleefstof of lijm aan elkaar zijn vastgemaakt voor het voorkomen van dubbele toevoer, bijv. stapels met gegomde randen

B 65 H      3/60                    .    .    Losmaken van artikelen in stapels

B 65 H      3/62                    .    .    .    door zwaaien of schudden van of door kloppen tegen de stapel

B 65 H      3/64                    .    .    .    met vacuümapparatuur

B 65 H      3/66                    .    Artikelgeleiders of gladstrijkers, bijv. beweegbaar tijdens werking

B 65 H      3/68                    .    .    onbeweeglijk tijdens werking

 

B 65 H      5/00                    Toevoeren van artikelen die zijn gescheiden van stapels; Toevoeren van artikelen aan machines (identieke mechanismen of delen voor het afleveren of voortbewegen van artikelen van machines B65H 29/00; hercirculeren van artikelen B65H 85/00) [9]

B 65 H      5/02                    .    met riemen of kettingen

B 65 H      5/04                    .    met beweegbare tafels of wagentjes (roterende tafels B65H 5/18)

B 65 H      5/06                    .    met rollen

B 65 H      5/08                    .    met grijpers, bijv. zuiggrijpers

B 65 H      5/10                    .    .    Heen en weer gaande of oscillerende grijpers

B 65 H      5/12                    .    .    Draaigrijpers, bijv. gemonteerd op armen, frames of cilinders

B 65 H      5/14                    .    .    Details van grijpers; Werkingsmechanismen daarvoor

B 65 H      5/16                    .    met duwinrichtingen, naaldinrichtingen, wrijvingsinrichtingen of soortgelijke inrichtingen die zijn aangepast voor het toevoeren van losse artikelen over een tafel of een vlak

B 65 H      5/18                    .    met roterende schaaldragers of tafels

B 65 H      5/20                    .    met een valrol of een soortgelijke inrichting

B 65 H      5/22                    .    met een luchtstraalinrichting of zuiginrichting (zuiggrijpers B65H 5/08)

B 65 H      5/24                    .    Toevoeren van stromen elkaar overlappende artikelen

B 65 H      5/26                    .    Duplicerende, afwisselende, selectieve of samenwerkende toevoer

B 65 H      5/28                    .    Toevoeren van artikelen die zijn opgeslagen in opgerolde of opgevouwen banden

B 65 H      5/30                    .    Inrichtingen voor het openen van gevouwen vellen of signaturen

B 65 H      5/32                    .    Zadelvormige lichamen waarover gedeeltelijk ontvouwde vellen of signaturen worden toegevoerd aan machines voor het verzamelen van signaturen, het stikken en dergelijke

B 65 H      5/34                    .    Variëren van het toevoerstadium ten opzichte van de opnemende machine

B 65 H      5/36                    .    Artikelgeleiders of gladstrijkers, bijv. beweegbaar tijdens werking

B 65 H      5/38                    .    .    onbeweeglijk tijdens werking

 

B 65 H      7/00                    Regelen van apparatuur voor het toevoeren of scheiden van artikelen, het voortbewegen van de stapel of van daarmee samenhangende apparatuur met het oog op niet-juiste toevoer, afwezigheid van artikelen of aanwezigheid van foute artikelen

B 65 H      7/02                    .    met tasters of detectoren

B 65 H      7/04                    .    .    reagerend op afwezigheid van artikelen, bijv. het op raken van een stapel (B65H 7/14 heeft voorrang)

B 65 H      7/06                    .    .    reagerend op aanwezigheid van foute artikelen of op een onjuiste scheiding of toevoer (B65H 7/14 heeft voorrang)

B 65 H      7/08                    .    .    .    reagerend op een onjuist voorregister

B 65 H      7/10                    .    .    .    reagerend op een onjuist zijregister (regelen van het dwarsregister van banen B65H 23/032)

B 65 H      7/12                    .    .    .    reagerend op een dubbele toevoer of scheiding

B 65 H      7/14                    .    .    met foto-elektrische tasters of detectoren

B 65 H      7/16                    .    Regelen van luchttoevoer bij pneumatische scheiders

B 65 H      7/18                    .    Modificeren of stoppen van de werking van scheiders

B 65 H      7/20                    .    Regelen van samenhangende apparatuur

 

B 65 H      9/00                    Registreren van artikelen, bijv. richten; Inrichtingen daarvoor

B 65 H      9/02                    .    Maatpennen

B 65 H      9/04                    .    Vaste of verstelbare aanslagen of mallen (maatpennen B65H 9/02)

B 65 H      9/06                    .    Beweegbare aanslagen of mallen, bijv. stijgende en dalende vooraanslagen

B 65 H      9/08                    .    Vasthoudinrichtingen, bijv. een vinger, een naald of aanzuiging, voor het tegenhouden van artikelen in een geregistreerde positie

B 65 H      9/10                    .    Duwers of soortgelijke beweegbare registers; Duwinrichtingen of grijpinrichtingen die artikelen in een geregistreerde positie bewegen

B 65 H      9/12                    .    gedragen door artikelgrijpers

B 65 H      9/14                    .    Vertragen of regelen van de voorwaartse beweging van artikelen bij het naderen van aanslagen

B 65 H      9/16                    .    Hellende bandregisters, rolregisters of soortgelijke zijregisters voor het voortbewegen van artikelen

B 65 H      9/18                    .    Ondersteuning door inrichtingen zoals reflectoren, lenzen, transparante vellen of mechanische aanwijzers

B 65 H      9/20                    .    Ondersteuning door foto-elektrische, sonische of pneumatische aanwijzers

 

B 65 H    11/00                   Toevoertafels

B 65 H    11/02                   .    onder een hoek verstelbaar in het vlak van artikelen

 

B 65 H    13/00                   Optillen van de uiteinden van stapels voor het kunnen vormen van elkaar overlappende stapels

 

B 65 H    15/00                   Kantelen van artikelen [4]

B 65 H    15/02                   .    Kantelen van stapels [4]

 

Toevoeren van banen naar of van machines; Opwikkelen of afwikkelen van banen; Splitsen van banen [9]

 

B 65 H    16/00                   Afwikkelen of afrollen van banen [4]

B 65 H    16/02                   .    Ondersteunen van een baanrol [4]

B 65 H    16/04                   .    .    vrijdragend [4]

B 65 H    16/06                   .    .    aan beide kanten [4]

B 65 H    16/08                   .    .    met parallel lopende rollen [4]

B 65 H    16/10                   .    Voorzieningen voor het positief laten roteren van een baanrol [4]

 

B 65 H    18/00                   Opwikkelen van banen [4]

B 65 H    18/02                   .    Ondersteunen van een baanrol [4]

B 65 H    18/04                   .    .    Ondersteuning van binnenuit [4]

B 65 H    18/06                   .    .    Ondersteuning vanaf de zijkant [4]

B 65 H    18/08                   .    Opwikkelmechanismen voor banen [4]

B 65 H    18/10                   .    .    Mechanismen waarbij kracht wordt uitgeoefend op de spindel van de baanrol [4]

B 65 H    18/12                   .    .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    18/14                   .    .    Mechanismen waarbij kracht wordt uitgeoefend op een baanrol, bijv. voor het continu laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    18/16                   .    .    .    met een wrijvingsrol [4]

B 65 H    18/18                   .    .    .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    18/20                   .    .    .    waarbij de baanrol wordt ondersteund door twee parallel lopende rollen waarvan er tenminste één wordt aangedreven [4]

B 65 H    18/22                   .    .    .    met een wrijvingsband [4]

B 65 H    18/24                   .    .    .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    18/26                   .    .    Mechanismen voor het regelen van de contactdruk op de verpakking waaromheen wordt gewikkeld, bijv. voor het regelen van de hoeveelheid lucht tussen de wikkellagen [4,17]

B 65 H    18/28                   .    Gewikkelde verpakkingen van banen [4]

 

B 65 H    19/00                   Verwisselen van de baanrol [4]

B 65 H    19/10                   .    bij afwikkelmechanismen of in verband met afwikkelbewerkingen [4]

B 65 H    19/12                   .    .    Optillen, transporteren of invoegen van de baanrol; Verwijderen van een lege kern [4]

B 65 H    19/14                   .    .    Opslaan van een overtollig stuk baan dat naar de machine toe wordt bewogen tijdens het verwisselen van de baanrol [4]

B 65 H    19/16                   .    .    Aandrijven, bijv. versnellen, van de vervangende baanrol in samenhang met splitsbewerkingen voor banen [4]

B 65 H    19/18                   .    .    Vastmaken, bijv. door plakken, van de vervangende baan aan de oprakende baan [4]

B 65 H    19/20                   .    .    Afsnijden van de oprakende baan [4]

B 65 H    19/22                   .    bij opwikkelmechanismen of in verband met opwikkelbewerkingen [4]

B 65 H    19/24                   .    .    Opslaan van een overtollig stuk baan dat wordt afgeleverd tijdens het verwisselen van de baanrol [4]

B 65 H    19/26                   .    .    Afsnijden van de baan die naar de reeds opgewikkelde baanrol loopt [4]

B 65 H    19/28                   .    .    Vastmaken van het voorstuk van de baan aan de vervangende kern of spindel van de baanrol (kernen, vormers, steunen of houders, bijv. spoelen, met voorzieningen voor het vastzetten van de uiteinden van materiaal B65H 75/28) [4]

B 65 H    19/29                   .    .    Vastzetten van het achterstuk van de reeds opgewikkelde baan aan de baanrol (kernen, vormers, steunen of houders, bijv. spoelen, met voorzieningen voor het vastzetten van de uiteinden van materiaal B65H 75/28) [4]

B 65 H    19/30                   .    .    Optillen, transporteren of verwijderen van de baanrol; Insteken van een kern [4]

 

B 65 H    20/00                   Voortbewegen van banen (afleverapparatuur voor banen met inrichtingen voor het uitvoeren van extra bewerkingen B65H 35/00 en B65H 37/00) [4,9]

B 65 H    20/02                   .    met een wrijvingsrol [4]

B 65 H    20/04                   .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    20/06                   .    met een wrijvingsband [4]

B 65 H    20/08                   .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    20/10                   .    met een toevoerband waartegen de baan wordt vastgehouden door fluïdumdruk, bijv. door aanzuiging of een luchtstraal [4]

B 65 H    20/12                   .    met een zuigrol [4]

B 65 H    20/14                   .    door directe werking van een bewegende fluïdum op een baan [4]

B 65 H    20/16                   .    met middelen voor het grijpen van een baan, bijv. grijpers of beugels [4]

B 65 H    20/18                   .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    20/20                   .    met middelen die een baan binnendringen, bijv. pennen [4]

B 65 H    20/22                   .    .    voor het stap-voor-stap laten voortbewegen van een baan [4]

B 65 H    20/24                   .    met bandlusinrichtingen en dergelijke [4]

B 65 H    20/26                   .    Mechanismen voor het voortbewegen van banen naar of van de binnenzijde van baanrollen [4]

B 65 H    20/28                   .    Mechanismen voor het afleveren van banen in op elkaar liggende vouwen en voor het opnieuw toevoeren ervan vanaf de onderzijde van de gevouwen partijen [4]

B 65 H    20/30                   .    Voorzieningen voor het opslaan van overtollige stukken baan (tijdens het verwisselen van de baanrol B65H 19/14 of B65H 19/24) [4]

B 65 H    20/32                   .    .    door lusvorming [4]

B 65 H    20/34                   .    .    .    met rollen [4]

B 65 H    20/36                   .    met middelen voor het naar wens voortbewegen van de baan in ofwel één lengterichting ofwel in de tegenovergestelde lengterichting [4]

B 65 H    20/38                   .    .    door het veranderen van de richting van het mechanisme dat de baanrolspindel aandrijft [4]

B 65 H    20/40                   .    .    door het veranderen van de richting van het mechanisme dat de klemrol aandrijft [4]

 

B 65 H    21/00                   Apparatuur voor het splitsen van banen (tijdens het verwisselen van een baanrol B65H 19/00; samenvoegen van twee of meer banen B65H 39/16) [9]

B 65 H    21/02                   .    voor reeds gemarkeerde banen, bijv. voorbedrukt

 

B 65 H    23/00                   Registreren, spannen, gladstrijken of geleiden van banen (registreren van artikelen B65H 9/00; in verband met splitsen B65H 21/00; spaninrichtingen in het algemeen in verband met het hanteren van banen, banden of filamentmaterialen B65H 77/00)

B 65 H    23/02                   .    in dwarsrichting (door spanapparatuur, grijperapparatuur of soortgelijke apparatuur die werken op weefselbanen D06C)

B 65 H    23/022                  .    .    met spaninrichtingen [4]

B 65 H    23/025                  .    .    .    met rollen [4]

B 65 H    23/028                  .    .    .    met beugels [4]

B 65 H    23/032                  .    .    Regelen van het dwarsregister van een baan [4]

B 65 H    23/035                  .    .    .    met geleidestaven [4]

B 65 H    23/038                  .    .    .    met rollen [4]

B 65 H    23/04                   .    in lengterichting

B 65 H    23/06                   .    .    met vertragingsinrichtingen, bijv. werkend op de spindel van een baanrol

B 65 H    23/08                   .    .    .    werkend op een baanrol die wordt afgewikkeld

B 65 H    23/10                   .    .    .    werkend op een lopende baan (door de werking van een fluïdum B65H 23/24)

B 65 H    23/12                   .    .    .    .    waarbij delen daarvan worden gedwongen te bewegen in tegengestelde richtingen met onderlinge wrijving

B 65 H    23/14                   .    .    .    .    Spanrollen die remkrachten uitoefenen

B 65 H    23/16                   .    .    met staven of rollen die onder gewichtsbelasting of veerbelasting kunnen bewegen

B 65 H    23/18                   .    .    door het regelen of besturen van het voortbewegingsmechanisme van de baan, bijv. een mechanisme dat werkt op de lopende baan

B 65 H    23/182                  .    .    .    in afwikkelmechanismen of in verband met afwikkelbewerkingen [4]

B 65 H    23/185                  .    .    .    .    motor-gestuurd [4]

B 65 H    23/188                  .    .    .    in verband met een bewegende baan [4]

B 65 H    23/192                  .    .    .    .    motor-gestuurd [4]

B 65 H    23/195                  .    .    .    in opwikkelmechanismen of in verband met opwikkelbewerkingen [4]

B 65 H    23/198                  .    .    .    .    motor-gestuurd [4]

B 65 H    23/24                   .    .    door fluïdumwerking, bijv. voor het vertragen van de lopende baan [4]

B 65 H    23/26                   .    .    met staven of rollen die in dwarsrichting stationair blijven of verstelbaar zijn

B 65 H    23/28                   .    .    met stroken, buizen, platen of draad die in lengterichting uitsteken (flexibele banden en dergelijke B65H 23/30)

B 65 H    23/30                   .    .    met flexibele banden en dergelijke die in lengterichting uitsteken

B 65 H    23/32                   .    .    Voorzieningen voor het ronddraaien of omkeren van banen

B 65 H    23/34                   .    .    Apparatuur voor het verwijderen van rimpels uit banen

 

B 65 H    26/00                   Waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen voor voortbewegingsmechanismen voor een baan, bijv. automatische foutdetectoren of noodstops (veiligheidsinrichtingen in het algemeen F16P; onderzoeken van chemische of fysische eigenschappen van materialen in het algemeen G01N; weergeefinrichtingen in het algemeen G08B) [4]

B 65 H    26/02                   .    reagerend op de aanwezigheid van onregelmatigheden in lopende banen [4]

B 65 H    26/04                   .    .    door een variatie in de strookspanning [4]

B 65 H    26/06                   .    reagerend op vooraf bepaalde baanstukken [4]

B 65 H    26/08                   .    reagerend op een vooraf bepaalde diameter [4]

 

B 65 H    27/00                   Speciale constructies, bijv. oppervlaktekenmerken, van toevoerrollen of geleiderollen (rollen in het algemeen F16C 13/00) [9]

 

Afleveren van artikelen uit machines; Stapelen van artikelen; Afleverapparatuur voor artikelen of banen met inrichtingen voor het uitvoeren van specifieke hulpbewerkingen; Samenvoegen of verzamelen van artikelen of banen; Machines voor het scheiden van op elkaar liggende banen [9]

 

B 65 H    29/00                   Afleveren of voortbewegen van artikelen uit machines; Voortbewegen van artikelen naar of in stapels (samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen B65H 39/00; combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerking of ontstapelbewerking B65H 83/00; hercirculeren van artikelen B65H 85/00; zie voor andere artikelen dan die welke zijn gedefinieerd door Aantekening (3)(i) van deze subklasse B65G) [9]

B 65 H    29/02                   .    met mechanische grijpers die alleen de voorrand van de artikelen raken

B 65 H    29/04                   .    .    waarbij de grijpers worden gedragen door eindloze kettingen of banden

B 65 H    29/06                   .    .    waarbij de grijpers worden gedragen door roterende lichamen

B 65 H    29/08                   .    .    waarbij de grijpers oscilleren langs gebogen paden

B 65 H    29/10                   .    .    waarbij de grijpers heen en weer bewegen langs rechtlijnige paden

B 65 H    29/12                   .    door middel van de spleet tussen twee, of tussen twee sets van, bewegende banden en dergelijke

B 65 H    29/14                   .    .    waarbij de artikelen in een stapel worden gebracht

B 65 H    29/16                   .    door contact van slechts één vlak met bewegende banden of kettingen

B 65 H    29/18                   .    .    waarbij de artikelen in een stapel worden gebracht

B 65 H    29/20                   .    door contact met roterende frictielichamen, bijv. rollen, borstels of cilinders

B 65 H    29/22                   .    .    waarbij de artikelen in een stapel worden gebracht

B 65 H    29/24                   .    met luchtstraalapparatuur of zuigapparatuur (laten vallen van artikelen door zuignappen B65H 29/32)

B 65 H    29/26                   .    door vallen

B 65 H    29/28                   .    .    met mechanische grijpers (met grijpers die alleen de voorrand raken B65H 29/02)

B 65 H    29/30                   .    .    met magnetische houders

B 65 H    29/32                   .    .    met pneumatische dragers, bijv. met zuigkracht

B 65 H    29/34                   .    .    met steunen die onder de artikelen wegglijden

B 65 H    29/36                   .    .    met banden en dergelijke of rollen die onder de artikelen wegrollen

B 65 H    29/38                   .    met beweegbare armen, frames, platen of soortgelijke lichamen waarmee de artikelen in face contact worden gestapeld of voortgeduwd

B 65 H    29/40                   .    .    Lichamen die worden geroteerd om een as loodrecht op de bewegingsrichting van een artikel, bijv. sterwielen die worden gevormd door S-vormige lichamen

B 65 H    29/42                   .    .    Lichamen die worden geroteerd om een as parallel aan de bewegingsrichting van een artikel, bijv. schroeflijnen

B 65 H    29/44                   .    .    Lichamen die oscilleren langs gebogen paden

B 65 H    29/46                   .    .    Lichamen die heen en weer bewegen langs rechtlijnige paden

B 65 H    29/48                   .    met tafels die zijn aangebracht om te worden gekanteld voor het laten verschuiven van artikelen

B 65 H    29/50                   .    Stapelapparatuur waarvan het afvoerpunt beweegt in overeenstemming met de hoogte van de stapel

B 65 H    29/51                   .    .    waarbij wordt gestapeld door verzamelen langs de omtrek van cilinders [3]

B 65 H    29/52                   .    Stilstaande geleiders of gladstrijkers

B 65 H    29/54                   .    Artikelstropers, bijv. voor het afstropen van voortbewegende elementen

B 65 H    29/56                   .    .    voor het afstropen van elementen van machines

B 65 H    29/58                   .    Wissels of verdelers voor artikelen

B 65 H    29/60                   .    .    waarbij de stroom in afwisselende paden wordt afgebogen (B65H 29/62 heeft voorrang)

B 65 H    29/62                   .    .    waarbij foute artikelen uit de hoofdstroom worden afgebogen (regelinrichtingen voor het detecteren van foute artikelen B65H 43/04)

B 65 H    29/64                   .    .    waarbij de componenten van samengestelde artikelen in afzonderlijke paden worden geleid

B 65 H    29/66                   .    Voortbewegen in stromen van elkaar overlappende artikelen

B 65 H    29/68                   .    Verminderen van de snelheid van artikelen tijdens hun voortbeweging (vertragingsinrichtingen voor banen B65H 23/06)

B 65 H    29/70                   .    Voorzieningen voor het buigen of stijf maken van artikelen

 

B 65 H    31/00                   Stapelopnemers (dragers die worden gebruikt voor het samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen B65H 39/00; combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerking of ontstapelbewerking B65H 83/00) [9]

B 65 H    31/02                   .    met een vaste eindsteun waartegen de stapel zich ophoopt

B 65 H    31/04                   .    met een beweegbare eindsteun die is aangebracht om terug te wijken terwijl de stapel zich ophoopt

B 65 H    31/06                   .    .    waarbij de artikelen op de kant worden gestapeld

B 65 H    31/08                   .    .    waarbij de artikelen op elkaar worden gestapeld

B 65 H    31/10                   .    .    .    en aan de bovenzijde van de stapel worden toegevoegd

B 65 H    31/12                   .    .    Inrichtingen voor het ontlasten van het gewicht van de stapel of voor het laten bewegen van de eindsteun van de stapel tijdens het stapelen

B 65 H    31/14                   .    .    .    Veren (fluïdumveren B65H 31/16)

B 65 H    31/16                   .    .    .    Inrichtingen met fluïdumdruk

B 65 H    31/18                   .    .    .    Positief werkende mechanische inrichtingen

B 65 H    31/20                   .    verstelbaar voor artikelen van verschillende grootte

B 65 H    31/22                   .    verwijderbaar of uitwisselbaar

B 65 H    31/24                   .    meervoudig of verdeeld, bijv. voor het afwisselend, geprogrammeerd of selectief vullen

B 65 H    31/26                   .    Hulpinrichtingen voor het tegenhouden van artikelen in de stapel

B 65 H    31/28                   .    Banden, kettingen of soortgelijke bewegende opnemers (voor artikelen die op de kant zijn gestapeld B65H 31/06)

B 65 H    31/30                   .    Voorzieningen voor het verwijderen van complete stapels (banden, kettingen of soortgelijke bewegende opnemers B65H 31/28)

B 65 H    31/32                   .    Hulpinrichtingen voor het opnemen van artikelen tijdens het verwijderen van een complete stapel

B 65 H    31/34                   .    Apparatuur voor het rechtleggen van gestapelde artikelen

B 65 H    31/36                   .    .    Hulpinrichtingen voor het in contact brengen van elk artikel met een vooraanslag tijdens het stapelen

B 65 H    31/38                   .    .    Apparatuur voor het laten trillen of het kloppen van de stapel tijdens het stapelen

B 65 H    31/40                   .    .    Afzonderlijke opnemers, goten en soortgelijke apparatuur voor het opkloppen van complete stapels

 

B 65 H    33/00                   Vormen van getelde hoeveelheden in een af te leveren stapel of stroom artikelen

B 65 H    33/02                   .    door het bewegen van een blad of soortgelijk lichaam in een stapel

B 65 H    33/04                   .    door het insteken van markeerstroken in een stapel of stroom

B 65 H    33/06                   .    door het verplaatsen van artikelen naar afgepaste partijen

B 65 H    33/08                   .    .    Verplaatsen van complete partijen, bijv. het vormen van trapsgewijze liggende stapels

B 65 H    33/10                   .    .    Verplaatsen van de eindartikelen van een partij

B 65 H    33/12                   .    door het creëren van lege stukken in de stroom

B 65 H    33/14                   .    door het afbuigen van partijen naar afzonderlijke opnemers

B 65 H    33/16                   .    door het afleggen van artikelen in partijen op bewegende steunen

B 65 H    33/18                   .    .    met scheiders tussen naast elkaar liggende partijen

 

B 65 H    35/00                   Afleveren van artikelen van snijmachines of lijnperforatiemachines; Afleverapparatuur voor artikelen of banen met snij-inrichtingen of lijnperforatie-inrichtingen, bijv. kleefbandapparaten (machines of inrichtingen voor het snijden of perforeren in het algemeen B26D of B26F)

B 65 H    35/02                   .    van of met snijders of perforatoren in lengterichting

B 65 H    35/04                   .    van of met snijders of perforatoren in dwarsrichting

B 65 H    35/06                   .    .    van of met bladsnijders of bladperforatoren, bijv. met een scheerblad (van of met een draaiend blad B65H 35/08)

B 65 H    35/07                   .    .    .    Kleefbandapparaten [3]

B 65 H    35/08                   .    .    van of met draaiende snijders of perforatoren, bijv. cilindersnijders

B 65 H    35/10                   .    van of met inrichtingen voor het breken van gedeeltelijk ingesneden of geperforeerde banen, bijv. brekers

 

B 65 H    37/00                   Afleverapparatuur voor artikelen of banen met inrichtingen voor het uitvoeren van specifieke hulpbewerkingen (met snij-inrichtingen of lijnperforatie-inrichtingen B65H 35/00)

B 65 H    37/02                   .    voor het aanbrengen van kleefstof (inclusief het aan elkaar vastzetten B65H 37/04)

B 65 H    37/04                   .    voor het aan elkaar vastzetten van artikelen of banen, bijv. door kleven, stikken of nieten (vastkleven van een vervangende baan aan een oprakende baan tijdens het verwisselen van een baanrol B65H 19/18) [2]

B 65 H    37/06                   .    voor het vouwen

 

B 65 H    39/00                   Samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen of banen (combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerking of ontstapelbewerking B65H 83/00; machines voor het zowel collationeren of verzamelen als permanent aan elkaar bevestigen van vellen of signaturen B42C 1/00) [9]

B 65 H    39/02                   .    Samenvoegen, collationeren of verzamelen van artikelen van diverse bronnen

B 65 H    39/04                   .    .    van stapels

B 65 H    39/041                  .    .    .    waarbij de stapels worden gerangschikt op roterende dragers [3]

B 65 H    39/042                  .    .    .    waarbij de stapels worden gerangschikt op dragers boven elkaar [3]

B 65 H    39/043                  .    .    .    waarbij de stapels worden gerangschikt op dragers tegenover elkaar [3]

B 65 H    39/045                  .    .    .    door verzamelen op roterende dragers [2]

B 65 H    39/05                   .    .    .    door verzamelen op dragers boven elkaar [2]

B 65 H    39/055                  .    .    .    door verzamelen op dragers tegenover elkaar [2]

B 65 H    39/06                   .    .    van afleverstromen

B 65 H    39/065                  .    .    .    door verzamelen op roterende dragers [2]

B 65 H    39/07                   .    .    .    door verzamelen op dragers boven elkaar [2]

B 65 H    39/075                  .    .    .    door verzamelen op dragers tegenover elkaar [2]

B 65 H    39/10                   .    Samenvoegen van artikelen van één bron, bijv. voor het vormen van een schrijfblok

B 65 H    39/105                  .    .    op roterende dragers [3]

B 65 H    39/11                   .    .    op dragers boven elkaar [3]

B 65 H    39/115                  .    .    op dragers tegenover elkaar [3]

B 65 H    39/14                   .    Samenvoegen van vellen met banen

B 65 H    39/16                   .    Samenvoegen van twee of meer banen

 

B 65 H    41/00                   Machines voor het scheiden van op elkaar liggende banen

 

B 65 H    43/00                   Gebruik van regelinrichtingen, controle-inrichtingen of veiligheidsinrichtingen, bijv. automatische inrichtingen die een element bevatten voor het aftasten van een variabele

B 65 H    43/02                   .    voor het detecteren van of het reageren op de afwezigheid van artikelen (B65H 43/08 heeft voorrang)

B 65 H    43/04                   .    voor het detecteren van of het reageren op de aanwezigheid van foute artikelen (B65H 43/08 heeft voorrang; afbuigen van foute artikelen uit hoofdstromen B65H 29/62)

B 65 H    43/06                   .    voor het detecteren van of het reageren op het completeren van een stapel (B65H 43/08 heeft voorrang)

B 65 H    43/08                   .    Foto-elektrische inrichtingen

 

Vouwen of ontvouwen van dun materiaal

 

B 65 H    45/00                   Vouwen van dun materiaal (zie indien speciaal aangepast voor het maken of behandelen van specifieke producten, de relevante plaatsen, bijv. D06F 89/00) [4]

B 65 H    45/02                   .    Vouwen van slap materiaal zonder uitoefening van druk voor het bepalen of vormen van vouwlijnen (opwikkelen of afwikkelen van weefsels bij toevoer naar of van machines B65H 16/00 tot B65H 27/00; vouwen van kleding bij het verpakken B65B; vouwen van weefsel bij naaimachines D05B)

B 65 H    45/04                   .    .    Vouwen van vellen

B 65 H    45/06                   .    .    Vouwen van banen (B65H 20/28 heeft voorrang)

B 65 H    45/08                   .    .    .    in de lengte

B 65 H    45/09                   .    .    .    .    Dubbelvouwen, d.w.z. vouwen over de helft van de breedte

B 65 H    45/10                   .    .    .    dwars

B 65 H    45/101                  .    .    .    .    in combinatie met afleggen, d.w.z. voor het vormen van een zigzagstapel

B 65 H    45/103                  .    .    .    .    .    met een wagen die heen en weer beweegt boven het aflegstation

B 65 H    45/105                  .    .    .    .    .    .    samenwerkend met vouwhouders

B 65 H    45/107                  .    .    .    .    .    door middel van schommelende of heen en weer bewegende geleidestangen

B 65 H    45/109                  .    .    .    .    Registreren of tellen van de vouwen; Detecteren van onregelmatigheden in de zigzagstapel

B 65 H    45/12                   .    Vouwen van artikelen of banen met uitoefening van druk voor het bepalen of vormen van vouwlijnen (B65H 20/28 heeft voorrang; plisseren, plooien of reliëfdruk van textielweefsel D06J)

B 65 H    45/14                   .    .    Buigende vouwers

B 65 H    45/16                   .    .    Roterende vouwers

B 65 H    45/18                   .    .    Oscillerende of heen en weer bewegende bladvouwers (ondersteund door roterende lichamen B65H 45/16)

B 65 H    45/20                   .    .    Zigzagvouwers

B 65 H    45/22                   .    .    Langsvouwers, d.w.z. voor het vouwen van bewegend plaatmateriaal parallel aan de bewegingsrichting

B 65 H    45/24                   .    .    In elkaar vouwen van vellen, bijv. sigarettenpapier of papieren handdoeken

B 65 H    45/26                   .    .    Vouwen in combinatie met ontstapelen (ontstapelen B65H 3/00)

B 65 H    45/28                   .    .    Vouwen in combinatie met snijden (snijmachines B26D)

B 65 H    45/30                   .    .    Vouwen in combinatie met vouwen, gladstrijken of aanbrengen van kleefstof (vouwen of aanbrengen van kleefstof tijdens het afleveren van artikelen of banen B65H 37/00)

 

B 65 H    47/00                   Ontvouwen van dun slap materiaal (B65H 20/28 heeft voorrang; inrichtingen voor het openen van vellen of signaturen B65H 5/30)

 

Afwikkelen, afrollen, voortbewegen, opwikkelen, spoelen of afleggen van filamentmateriaal [9]

 

B 65 H    49/00                   Afwikkelen of afrollen van filamentmateriaal; Ondersteunen, opslaan of transporteren van verpakkingen waaruit filamentmateriaal moet worden gehaald of afgerold (opwikkelen B65H 54/00; klossen, buizen of andere kernen voor verpakkingen B65H 75/00)

B 65 H    49/02                   .    Methoden of apparatuur waarbij verpakkingen niet roteren

B 65 H    49/04                   .    .    Steuninrichtingen voor verpakkingen

B 65 H    49/06                   .    .    .    voor één werkende verpakking

B 65 H    49/08                   .    .    .    .    waarbij de verpakking wordt omsloten

B 65 H    49/10                   .    .    .    voor één werkende verpakking en één of meer reserveverpakkingen

B 65 H    49/12                   .    .    .    .    waarbij de reserveverpakkingen worden gemonteerd voor het handmatig of automatisch kunnen doorvoeren naar een werkpositie

B 65 H    49/14                   .    .    .    voor diverse werkende verpakkingen

B 65 H    49/16                   .    .    .    .    Standaards voor draagconstructies

B 65 H    49/18                   .    Methoden of apparatuur waarbij verpakkingen roteren (vleugels of andere geleiders voor het helpen afrollen B65H 57/00; steunen of houders voor het opslaan en herhaaldelijk afrollen en weer opslaan van stukken materiaal voor een specifiek doel B65H 75/34)

B 65 H    49/20                   .    .    Steuninrichtingen voor verpakkingen

B 65 H    49/22                   .    .    .    Bovenhanginrichtingen

B 65 H    49/24                   .    .    .    Rollen

B 65 H    49/26                   .    .    .    Axiale drijfassen of spigots

B 65 H    49/28                   .    .    .    Draaitafels

B 65 H    49/30                   .    .    .    Haspels of strenghouders

B 65 H    49/32                   .    .    .    Standaards of draagconstructies

B 65 H    49/34                   .    .    Voorzieningen voor het positief laten roteren van verpakkingen

B 65 H    49/36                   .    Vastzetten van verpakkingen aan steuninrichtingen (vervangen of verwijderen van kernen, houders of complete verpakkingen bij afrolstations, opwikkelstations of aflegstations B65H 67/00)

B 65 H    49/38                   .    Bakken, kooien, rekken of containers, die uitsluitend zijn aangepast voor het transporteren of opslaan van klossen, spoelen en dergelijke

 

B 65 H    51/00                   Voortbewegen van filamentmateriaal (strekspinmethoden D01D 5/12; trekken of oprekken van voorspinsels en dergelijke D01H 5/00)

B 65 H    51/005                  .    Scheiden van een bundel voortbewegend filamentmateriaal in meerdere groepen [4]

B 65 H    51/01                   .    .    door middel van statische elektriciteit [4]

B 65 H    51/015                  .    Verzamelen van meerdere stukken voortbewegend filamentmateriaal in een bundel [4]

B 65 H    51/02                   .    Roterende inrichtingen, bijv. met schroefvormig voortbewegende oppervlakken (inrichtingen voor het tijdelijk opslaan van filamentmateriaal tijdens het voortbewegen B65H 51/20; aangedreven roterende inrichtingen voor het regelen van de spanning B65H 59/18)

B 65 H    51/04                   .    .    Rollen, snaarschijven, kaapstanders of in elkaar grijpende roterende elementen

B 65 H    51/06                   .    .    .    aangebracht om alleen te werken

B 65 H    51/08                   .    .    .    aangebracht om te werken in groepen of in samenwerking met andere elementen

B 65 H    51/10                   .    .    .    .    met tegenoverliggende samenwerkende vlakken, bijv. waarbij spleten ontstaan

B 65 H    51/12                   .    .    .    .    op afstand van elkaar voor het verkrijgen van een reeks onafhankelijk voortbewegende vlakken waaromheen materiaal zit of is gewikkeld

B 65 H    51/14                   .    Platforms, eindloze riemen, traliewerken of soortgelijke aangedreven elementen

B 65 H    51/16                   .    Inrichtingen voor het meeslepen van materiaal door een stroming van vloeistoffen of gassen, bijv. luchtstraalinrichtingen (blazen van slakkenwol in gesmolten toestand C03B 37/06)

B 65 H    51/18                   .    Grijpinrichtingen met een lineaire beweging

B 65 H    51/20                   .    Inrichtingen voor het tijdelijk opslaan van filamentmateriaal tijdens het voortbewegen, bijv. als bufferopslag

B 65 H    51/22                   .    .    Spoelen of kooien, bijv. rond, waarbij oppervlakken voor het opslaan of voortbewegen van materiaal worden geleverd door rollen of stangen

B 65 H    51/24                   .    .    .    met onderling gevingerde stangen

B 65 H    51/26                   .    .    Rollen of stangen die scheef zijn gemonteerd voor het daarlangs kunnen bewegen van filamentmateriaal, bijv. paren gekantelde rollen

B 65 H    51/28                   .    Voorzieningen voor het op gang brengen van een voortbeweging

B 65 H    51/30                   .    Regelinrichtingen voor de voortbewegingssnelheid voor het synchroniseren daarvan met toevoerapparatuur, behandelapparatuur of opneemapparatuur (B65H 59/10 en B65H 59/38 hebben voorrang)

B 65 H    51/32                   .    Steunvoorzieningen of aandrijfvoorzieningen voor voortbewegingsinrichtingen

 

B 65 H    54/00                   Wikkelen, spoelen of afleggen van filamentmateriaal (kernen, vormers, vasthouders, kannen of houders B65H 75/02; speciaal aangepaste of gemonteerde inrichtingen voor het opslaan en herhaaldelijk afrollen en weer opslaan van stukken materiaal B65H 75/34) [9]

B 65 H    54/02                   .    Wikkelen en dwars laten overgaan van materiaal op spoelen, klossen, buizen of soortgelijke verpakkingskernen of vormers

B 65 H    54/04                   .    .    voor het maken van verpakkingen met dicht gewikkelde omgangen

B 65 H    54/06                   .    .    voor het maken van kruislings gewikkelde verpakkingen

B 65 H    54/08                   .    .    .    Precisiewikkelvoorzieningen

B 65 H    54/10                   .    .    voor het maken van verpakkingen met een specifieke vorm of op specifieke soorten klossen, buizen, kernen of vormers

B 65 H    54/12                   .    .    .    op klossen of spoelen met flensranden (B65H 54/20 heeft voorrang)

B 65 H    54/14                   .    .    .    op buizen, kernen of vormers met over het algemeen parallel lopende zijden, bijv. cops of verpakkingen voor schietspoelen van weefgetouwen

B 65 H    54/16                   .    .    .    voor het vormen van flesvormige klossen

B 65 H    54/18                   .    .    .    voor het vormen van spoelen voor naaimachines, kantmachines, borduurmachines of soortgelijke machines

B 65 H    54/20                   .    .    .    voor het vormen van meervoudige verpakkingen

B 65 H    54/22                   .    .    Automatische wikkelmachines, d.w.z. machines met laadstations voor het automatisch zoeken van het uiteinde, het met elkaar verbinden van opeenvolgende stukken materiaal, het regelen van of het detecteren van fouten in het lopende materiaal en het vervangen of verwijderen van volle of lege kernen

B 65 H    54/24                   .    .    .    met meerdere wikkeleenheden die langs een eindloos pad bewegen langs één of meer vaste laadstations

B 65 H    54/26                   .    .    .    met één of meer laadstations die langs meerdere vaste wikkeleenheden bewegen

B 65 H    54/28                   .    .    Inrichtingen voor het dwars laten overgaan van materiaal; Voorzieningen voor het vormen van verpakkingen (voorzieningen voor het voorkomen van het opwikkelen van linten B65H 54/38; trommels met groeven, sleuven of spleten voor het aandrijven van een verpakking B65H 54/46)

B 65 H    54/30                   .    .    .    met draadgeleiders die heen en weer bewegen of oscilleren met een vaste slag

B 65 H    54/32                   .    .    .    met draadgeleiders die heen en weer bewegen of oscilleren met een variabele slag

B 65 H    54/34                   .    .    .    voor het leggen van een hulpwikkeling, bijv. doorvoereinden

B 65 H    54/36                   .    .    .    Voortbewegingsmechanismen of hefmechanismen voor garengeleiders, bijv. voorzieningen voor het vormen van cops

B 65 H    54/38                   .    .    Voorzieningen voor het voorkomen van het opwikkelen van linten

B 65 H    54/40                   .    .    Voorzieningen voor het roteren van verpakkingen

B 65 H    54/42                   .    .    .    waarbij de verpakking, kern of vormer wordt geroteerd door wrijvingscontact van de omtrek met een aandrijfvlak

B 65 H    54/44                   .    .    .    waarbij de verpakking, kern of vormer een aandrijflichaam raakt of daaraan vastzit, waarbij een aandrijflichaam kan roteren om de as van de verpakking

B 65 H    54/46                   .    .    .    Aandrijftrommels voor verpakkingen

B 65 H    54/48                   .    .    .    .    Trommels met groeven

B 65 H    54/50                   .    .    .    .    Trommels met sleuven of spleten

B 65 H    54/52                   .    .    .    Regelen van de druk bij het aandrijfcontact, bijv. drukvoorzieningen

B 65 H    54/54                   .    .    .    Voorzieningen voor het ondersteunen van kernen of vormers bij wikkelstations; Vastzetten van kernen of vormers aan aandrijflichamen

B 65 H    54/547                  .    .    .    .    Vrijdragende steunvoorzieningen [4]

B 65 H    54/553                  .    .    .    .    Steunvoorzieningen aan beide uiteinden [4]

B 65 H    54/56                   .    Wikkelen van strengen en dergelijke

B 65 H    54/58                   .    .    Haspels of spoelen die uitsluitend zijn aangepast voor het vormen van strengen en dergelijke (B65H 49/30 heeft voorrang)

B 65 H    54/60                   .    .    Inrichtingen voor huishoudelijk gebruik

B 65 H    54/62                   .    .    Binden van strengen

B 65 H    54/64                   .    Wikkelen van bollen; Vormen van holle objecten door het omwikkelen van wegsmeltbare of oplosbare kernen, bijv. voor het vormen van drukvaten

B 65 H    54/66                   .    .    Wikkelen van garens tot bollen

B 65 H    54/68                   .    Wikkelen op kaarten of andere platte kernen, bijv. met een stervorm

B 65 H    54/70                   .    Andere constructieve kenmerken van garenwikkelmachines

B 65 H    54/71                   .    .    Voorzieningen voor het scheiden van filamentmaterialen [4]

B 65 H    54/72                   .    .    Draagconstructie; Behuizingen; Afdekkingen

B 65 H    54/74                   .    .    Aandrijfvoorzieningen (voorzieningen voor het voorkomen van het opwikkelen van linten B65H 54/38; voorzieningen voor het laten roteren van verpakkingen B65H 54/40)

B 65 H    54/76                   .    Afleggen van materiaal in kannen of houders

B 65 H    54/78                   .    .    Apparatuur waarbij de afleginrichting of de houder heen en weer wordt bewogen

B 65 H    54/80                   .    .    Apparatuur waarbij de afleginrichting of de houder wordt geroteerd

B 65 H    54/82                   .    .    .    en waarbij spoelen worden gevormd vóór het afleggen

B 65 H    54/84                   .    .    Voorzieningen voor het samendrukken van materialen in houders

B 65 H    54/86                   .    Voorzieningen voor het opvangen van afvalmateriaal vóór of na het wikkelen of afleggen

B 65 H    54/88                   .    .    door middel van pneumatische voorzieningen, bijv. zuigpistolen [4]

 

B 65 H    55/00                   Gewikkelde verpakkingen van filamentmateriaal

B 65 H    55/02                   .    Zelfdragende verpakkingen

B 65 H    55/04                   .    gekenmerkt door de methode van wikkelen

 

B 65 H    57/00                   Geleiders voor filamentmaterialen; Steunen daarvoor

B 65 H    57/02                   .    Op hun plaats blijvende stangen of platen

B 65 H    57/04                   .    Geleidingsvlakken binnen sleuven of groeven

B 65 H    57/06                   .    Ringvormige geleidingsvlakken; Ogen, bijv. krulogen

B 65 H    57/08                   .    .    gevormd van draad en dergelijke

B 65 H    57/10                   .    .    met trompetvormige openingen

B 65 H    57/12                   .    Buizen

B 65 H    57/14                   .    Snaarschijven, rollen of roterende stangen

B 65 H    57/16                   .    gevormd voor het op afstand van elkaar houden van meerdere filamenten

B 65 H    57/18                   .    gemonteerd voor het kunnen afwikkelen van materiaal uit verpakkingen

B 65 H    57/20                   .    .    Vleugels (voor het inlassen van twist D01H)

B 65 H    57/22                   .    aangepast voor het voorkomen van overmatige ballonvorming van het materiaal

B 65 H    57/24                   .    met slijtvaste vlakken

B 65 H    57/26                   .    Steunen voor geleiders

B 65 H    57/28                   .    Heen en weer bewegende of oscillerende geleiders (inrichtingen voor het dwars laten overgaan van filamentmateriaal bij het wikkelen, spoelen of afleggen B65H 54/28)

 

B 65 H    59/00                   Verstellen of regelen van de spanning in filamentmateriaal, bijv. voor het voorkomen van terugdraaien; Toepassingen van spanningmeters (spanmiddelen in het algemeen in verband met het hanteren van banen, banden of filamentmateriaal B65H 77/00)

B 65 H    59/02                   .    door het regelen van materiaalafgifte uit de toevoerverpakking (door contact van de verpakking met een steun B65H 49/02; door het regelen van de snelheid van het aandrijfmechanisme van afwikkelinrichtingen of afrolinrichtingen B65H 59/38)

B 65 H    59/04                   .    .    met inrichtingen die werken op verpakking of steun

B 65 H    59/06                   .    .    met inrichtingen die werken op materiaal dat uit de verpakking komt

B 65 H    59/08                   .    door contact van het lopende stuk materiaal met een toevoerverpakking

B 65 H    59/10                   .    door inrichtingen die werken op lopend materiaal, en die niet samenhangen met toevoerinrichtingen of opneeminrichtingen (door het regelen van de snelheid van het aandrijfmechanisme van voortbewegingsinrichtingen voor materiaal B65H 59/38)

B 65 H    59/12                   .    .    Stilstaande elementen die zijn aangebracht voor het van het rechte pad laten afbuigen van materiaal

B 65 H    59/14                   .    .    .    en voorzien van vlakken die extra remkracht uitoefenen op het materiaal

B 65 H    59/16                   .    .    Afgeremde elementen die worden geroteerd door materiaal

B 65 H    59/18                   .    .    Aangedreven roterende elementen (voortbewegingsinrichtingen voor materiaal B65H 51/00)

B 65 H    59/20                   .    .    Samenwerkende vlakken die zijn gemonteerd om ten opzichte van elkaar te kunnen bewegen

B 65 H    59/22                   .    .    .    en aangebracht voor het uitoefenen van druk op materiaal

B 65 H    59/24                   .    .    .    .    Vlakken die automatisch kunnen bewegen voor het compenseren van variaties in de spanning

B 65 H    59/26                   .    .    .    en aangebracht voor het van het rechte pad afbuigen van materiaal

B 65 H    59/28                   .    .    .    .    waarbij de vlakken naar elkaar toe worden gedwongen

B 65 H    59/30                   .    .    .    .    .    Vlakken die automatisch kunnen bewegen voor het compenseren van variaties in de spanning

B 65 H    59/32                   .    .    .    .    waarbij de vlakken van elkaar af worden gedwongen

B 65 H    59/34                   .    .    .    .    .    Vlakken die automatisch kunnen bewegen voor het compenseren van variaties in de spanning

B 65 H    59/36                   .    .    Zweefelementen voor het compenseren van onregelmatigheden bij de toevoer of opname van materiaal (bufferopslaginrichtingen B65H 51/20)

B 65 H    59/38                   .    door het regelen van de snelheid van het aandrijfmechanisme van inrichtingen voor het afwikkelen, afrollen, voortbewegen, opwikkelen of afleggen, bijv. automatisch reagerend op variaties in de spanning

B 65 H    59/40                   .    Toepassingen van spanningmeters

 

B 65 H    61/00                   Toepassingen van inrichtingen voor het afpassen van vooraf bepaalde stukken lopend materiaal (algemeen toepasbaar G01B)

 

B 65 H    63/00                   Waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen voor gebruik tijdens het afwikkelen, afgeven, doorgeven, opwikkelen, spoelen of afleggen van draadvormig materiaal, bijv. automatische foutdetectoren of noodstops (veiligheidsinrichtingen in het algemeen F16P; aanwijsinrichtingen in het algemeen G08B) [9]

B 65 H    63/02                   .    reagerend op het verminderen van de spanning, onderbreking van de toevoer of breuk van materiaal

B 65 H    63/024                  .    .    reagerend op breuk van materiaal [4]

B 65 H    63/028                  .    .    .    gekenmerkt door het detectie-element of tastelement [4]

B 65 H    63/032                  .    .    .    .    elektrisch of pneumatisch [4]

B 65 H    63/036                  .    .    .    gekenmerkt door de combinatie van de detectie-elementen of tastelementen met andere inrichtingen, bijv. stopinrichtingen voor mechanismen voor het voortbewegen of wikkelen van materiaal [4]

B 65 H    63/04                   .    reagerend op overmatige spanning of onregelmatige werking van apparatuur

B 65 H    63/06                   .    reagerend op de aanwezigheid van onregelmatigheden in lopend materiaal, bijv. voor het versnijden van het materiaal bij onregelmatigheden

B 65 H    63/08                   .    reagerend op aflevering van een afgemeten stuk materiaal, completering van het opwikkelen of afwikkelen van een verpakking of vulling van een houder

 

B 65 H    65/00                   Vastzetten van materiaal op kernen of vormers (voorzieningen voor het vastzetten van de uiteinden van materiaal aan kernen, vormers, steunen of houders, bijv. spoelen, B65H 75/28) [3]

 

B 65 H    67/00                   Vervangen of verwijderen van kernen, houders of complete verpakkingen bij afrolstations, wikkelstations of aflegstations

B 65 H    67/02                   .    Voorzieningen voor het verwijderen van lege kernen en het vervangen door toevoerverpakkingen bij afrolstations (steunen voor verpakkingen B65H 49/04 of B65H 49/20)

B 65 H    67/04                   .    Voorzieningen voor het verwijderen van complete opneemverpakkingen en het vervangen door kernen, vormers of lege houders bij wikkelstations of aflegstations; Doorvoeren van materiaal tussen naast elkaar liggende volle en lege opneemelementen

B 65 H    67/044                  .    .    Continue wikkelapparatuur voor het wikkelen op twee of meer opeenvolgende wikkelkoppen [4]

B 65 H    67/048                  .    .    .    met wikkelkoppen die zijn aangebracht op een roterende spilkop [4]

B 65 H    67/052                  .    .    .    met twee of meer wikkelkoppen die parallel aan elkaar zijn aangebracht [4]

B 65 H    67/056                  .    .    .    met twee of meer wikkelkoppen die in serie met elkaar zijn aangebracht [4]

B 65 H    67/06                   .    Toevoeren van kernen, houders of verpakkingen aan, of wegvoeren daarvan bij wikkelstations of aflegstations

B 65 H    67/08                   .    Automatische voorzieningen voor het zoeken van uiteinden en het met elkaar verbinden van materiaal (knoopinrichtingen B65H 69/00)

 

B 65 H    69/00                   Methoden of inrichtingen voor het onderling verbinden van opeenvolgende stukken materiaal; Knoopinrichtingen

B 65 H    69/02                   .    door middel van kleefstoffen

B 65 H    69/04                   .    door knopen

B 65 H    69/06                   .    door splitsen

B 65 H    69/08                   .    door lassen

 

B 65 H    71/00                   Bevochtigen, appreteren, oliën, met was bestrijken, kleuren of drogen van filamentmateriaal als extra maatregelen tijdens het vormen van een verpakking (aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05)

 

B 65 H    73/00                   Afstropen van afvalmateriaal van kernen of vormers, bijv. voor het kunnen hergebruiken

 

Algemene of niet elders ondergebrachte methoden, apparatuur of inrichtingen in verband met het hanteren van banen, banden of filamentmateriaal [9]

 

B 65 H    75/00                   Opslaan van banen, banden of filamentmateriaal, bijv. op spoelen (hengelmolens A01K 89/00; opslagmiddelen voor registratiedragers die speciaal zijn aangepast voor samenwerking met opname-apparatuur of reproductie-apparatuur G11B 23/02)

B 65 H    75/02                   .    Kernen, vormers, steunen of houders voor gespoeld, gewikkeld of gevouwen materiaal, bijv. spoelen, spillen, klossen, cops of kannen (verpakkingsaspecten B65D 85/67)

B 65 H    75/04                   .    .    Soorten of typen (B65H 75/18 heeft voorrang)

B 65 H    75/06                   .    .    .    Platte kernen, bijv. kaarten

B 65 H    75/08                   .    .    .    met een ronde of veelhoekige doorsnede (kannen of houders B65H 75/16)

B 65 H    75/10                   .    .    .    .    zonder flenzen, bijv. cops

B 65 H    75/12                   .    .    .    .    met één eindflens; gevormd met één uiteinde met een grotere diameter dan het vat

B 65 H    75/14                   .    .    .    .    met twee eindflenzen

B 65 H    75/16                   .    .    .    Kannen of houders, bijv. draaikannen

B 65 H    75/18                   .    .    Constructieve details

B 65 H    75/20                   .    .    .    Skeletconstructie, bijv. gevormd van draad

B 65 H    75/22                   .    .    .    samenklapbaar; met verwijderbare delen

B 65 H    75/24                   .    .    .    verstelbaar in opstelling, bijv. vergrootbaar

B 65 H    75/26                   .    .    .    Voorzieningen voor het voorkomen van het slippen van een wikkeling

B 65 H    75/28                   .    .    .    Voorzieningen voor het vastzetten van de uiteinden van materiaal [3]

B 65 H    75/30                   .    .    .    Voorzieningen voor het kunnen aandrijven of afremmen

B 65 H    75/32                   .    .    .    Voorzieningen voor het kunnen versnijden van materiaal

B 65 H    75/34                   .    .    speciaal aangepast of gemonteerd voor het opslaan en herhaaldelijk afrollen en weer opslaan van stukken materiaal voor een specifiek doel, bijv. verankerde slangen of stroomkabels (terugtrekmiddelen voor het opslaan van flexibele slangen als accessoire bij tandheelkundige werkstandaards A61G 15/18; terugtrekmiddelen voor veiligheidsriemen van voertuigen B60R 22/34; opslaginrichtingen voor slangen bij apparatuur of inrichtingen voor het doorvoeren van vloeistoffen van bulkopslagcontainers of bulkopslagreservoirs naar voertuigen of draagbare containers B67D 7/40; waslijnsteunen D06F 53/00; veertrommels voor blinderingen met horizontale lamellen die kunnen worden opgetrokken E06B 9/322; veertrommels of bandtrommels voor rolsluitingen of rolgordijnen E06B 9/56; ophaalkettingen of hijskettingen met voorzieningen voor het vasthouden van elektrische kabels, slangen en dergelijke F16G 13/16; inrichtingen voor het geleiden van pijpen, kabels of beschermingsbuizen tussen ten opzichte van elkaar verplaatsbare punten, bijv. verplaatsbare kanalen, F16L 3/01; flexibele linialen of meetlinten G01B 3/10; zie voor elektrische kenmerken van opgeslagen materiaal de relevante subklassen, bijv. H02G) [2,5,10]

B 65 H    75/36                   .    .    .    zonder dat essentieel sprake is van het gebruik van een kern of vormer in het inwendige van een opgeslagen materiaalverpakking, bijv. waarbij opgeslagen materiaal is ondergebracht in een behuizing of container of dat met onderbreking meerdere steunen raakt zoals bij een sinusvorm of een serpentinevorm [2]

B 65 H    75/38                   .    .    .    waarbij sprake is van het gebruik van een kern of vormer in het inwendige van een opgeslagen materiaalverpakking, waarmee tevens het materiaal wordt ondersteund [2]

B 65 H    75/40                   .    .    .    .    verplaatsbaar of transporteerbaar

B 65 H    75/42                   .    .    .    .    .    vastgemaakt aan of deel uitmakend van verplaatsbaar gereedschap of verplaatsbare machines

B 65 H    75/44                   .    .    .    .    Constructieve details

B 65 H    75/48                   .    .    .    .    .    Automatische inrichtingen voor het opnieuw opslaan [2]

B 65 H    75/50                   .    Methoden voor het maken van spoelen, klossen, cops en dergelijke door het bewerken van een niet-specifiek materiaal of van diverse materialen

 

B 65 H    77/00                   Verstellen of regelen van de spanning in materiaal

 

B 65 H    79/00                   Niet elders ondergebracht drijfwerk voor inrichtingen voor het voortbewegen, opwikkelen, afwikkelen of afleggen van materiaal

 

B 65 H    81/00                   Niet elders ondergebrachte methoden, apparatuur of inrichtingen voor het bedekken of omwikkelen van kernen door het wikkelen van banen, banden of filamentmateriaal (vormen van holle objecten door het omwikkelen van wegsmeltbare of oplosbare kernen met filamentmateriaal B65H 54/64; omwikkelen ten behoeve van het verpakken B65B 11/00; maken van gewikkelde artikelen van papier B31C)

B 65 H    81/02                   .    Bedekken of omwikkelen van ringvormige of soortgelijke kernen die een gesloten of in hoofdzaak gesloten figuur vormen

B 65 H    81/04                   .    .    door het scheef ten opzichte van de kernas toevoeren van materiaal

B 65 H    81/06                   .    Bedekken of omwikkelen van langwerpige kernen

B 65 H    81/08                   .    .    door het scheef ten opzichte van de kernas toevoeren van materiaal

 

B 65 H    83/00                   Combinaties van stapelbewerkingen en ontstapelbewerkingen, bijv. gelijktijdig uitgevoerd, die op zich van belang zijn los van de stapelbewerkingen of ontstapelbewerking (B65H 85/00 heeft voorrang) [5]

B 65 H    83/02                   .    uitgevoerd op dezelfde stapel [5]

 

B 65 H    85/00                   Laten hercirculeren van artikelen, d.w.z. het meer dan eens toevoeren aan of wegvoeren van hetzelfde bewerkingsstation van elk artikel [5]

 

B 65 H    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]