SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 66        HIJSEN; HEFFEN; OPHALEN

 

B 66 B    GOEDERENLIFTEN; ROLTRAPPEN OF PERSONENTRANSPORTBANDEN (reddingsmiddelen die tijdens het redden worden gebruikt als alternatief voor gebruikelijke uitgangsvoorzieningen, bijv. trappen, voor het laten zakken van personen in kooien, zakken of soortgelijke ondersteuningen vanuit of vanaf gebouwen of andere structuren A62B 1/02; uitrusting voor het hanteren van vracht of voor het in- of uitladen van passagiers en dergelijke bij vliegtuigen B64D 9/00; reminrichtingen of blokkeerinrichtingen die worden gekenmerkt door hun toepassing bij hefwerktuigen of hijsgereedschap B66D 5/00) [4,13]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “goederenlift” omvat de term “lift”, waarbij de twee termen uitwisselbaar zijn. [6]

 

Gemeenschappelijke kenmerken van goederenliften

 

B 66 B      1/00                    Regelsystemen van goederenliften in het algemeen (veiligheidsinrichtingen B66B 5/00; regelen van de bediening van een deur of hek B66B 13/00) [13]

B 66 B      1/02                    .    Regelsystemen zonder eigen besturing, d.w.z. systemen zonder terugkoppeling

B 66 B      1/04                    .    .    hydraulisch

B 66 B      1/06                    .    .    elektrisch

B 66 B      1/08                    .    .    .    met inrichtingen in de wagens of kooien voor het direct regelen van verplaatsingen, bijv. handgrepen of hefbomen

B 66 B      1/10                    .    .    .    .    speciaal aangepast voor mijnliften

B 66 B      1/12                    .    .    .    met inrichtingen in een regelstation voor het direct regelen van verplaatsingen, bijv. handgrepen of hefbomen voor elektrische regelsystemen voor mijnliften

B 66 B      1/14                    .    .    .    met inrichtingen voor het indirect regelen van bewegingen, bijv. drukknoppen

B 66 B      1/16                    .    .    .    .    met middelen voor het opslaan van pulsen voor het regelen van de bewegingen van één wagen of kooi

B 66 B      1/18                    .    .    .    .    met middelen voor het opslaan van pulsen voor het regelen van de bewegingen van meerdere wagens of kooien

B 66 B      1/20                    .    .    .    .    .    en voor het variëren van de wijze van bediening ten behoeve van  bijzondere gebruiksomstandigheden, bijv. “éénrichting-spitsuur-verkeer”

B 66 B      1/22                    .    .    .    .    met middelen voor het rekening houden met vertraagde oproepen

B 66 B      1/24                    .    Regelsystemen met eigen besturing voor het beïnvloeden van de snelheid, de versnelling of de vertraging in gebruik, d.w.z. systemen met terugkoppeling

B 66 B      1/26                    .    .    mechanisch

B 66 B      1/28                    .    .    elektrisch (detecteren van overmatige snelheid B66B 5/04)

B 66 B      1/30                    .    .    .    ingrijpend op een drijfwerk

B 66 B      1/32                    .    .    .    ingrijpend op reminrichtingen

B 66 B      1/34                    .    Details

B 66 B      1/36                    .    .    Middelen voor het stoppen van de wagens of kooien op vooraf bepaald niveaus

B 66 B      1/38                    .    .    .    en voor het terugzetten van de regelhandgreep of regelhefboom in de neutrale positie

B 66 B      1/40                    .    .    .    en voor het op juiste wijze nivelleren bij het bereiken van een verdieping

B 66 B      1/42                    .    .    .    .    los van de hoofdaandrijving

B 66 B      1/44                    .    .    .    en voor het rekening houden met storende factoren, bijv. variatie in het lastgewicht

B 66 B      1/46                    .    .    Aanpassingen van schakelaars of schakelwerk [13]

B 66 B      1/48                    .    .    .    Aanpassingen van mechanisch bediende eindschakelaars [13]

B 66 B      1/50                    .    .    .    waarbij bedieningsmechanismen of regelmechanismen zijn gemonteerd in de wagen of kooi of in de liftschacht of hijsbaan

B 66 B      1/52                    .    .    .    Etagekiezers

 

B 66 B      3/00                    Toepassingen van inrichtingen voor het aanduiden of signaleren van bedieningscondities van liften [9]

B 66 B      3/02                    .    Positiemeters of dieptemeters

 

B 66 B      5/00                    Toepassingen van controle-inrichtingen, foutcorrectie-inrichtingen of veiligheidsinrichtingen van liften [9]

B 66 B      5/02                    .    reagerend op ongewone bedieningscondities

B 66 B      5/04                    .    .    voor het detecteren van een overmatige snelheid

B 66 B      5/06                    .    .    .    elektrisch

B 66 B      5/08                    .    .    voor het voorkomen van het kapot draaien door te strak wikkelen

B 66 B      5/10                    .    .    .    elektrisch

B 66 B      5/12                    .    .    bij het verslappen van een kabel

B 66 B      5/14                    .    .    bij een overmatige belasting

B 66 B      5/16                    .    .    Reminrichtingen of vanginrichtingen die werken tussen wagens, kooien of bakken en vaste geleidingselementen of geleidevlakken in een hijsbaan of liftschacht

B 66 B      5/18                    .    .    .    en die wrijvingsremkrachten uitoefenen

B 66 B      5/20                    .    .    .    .    door middel van roteerbare excentrisch gemonteerde lichamen (B66B 5/24 heeft voorrang)

B 66 B      5/22                    .    .    .    .    door middel van lineair beweegbare wiggen (B66B 5/24 heeft voorrang)

B 66 B      5/24                    .    .    .    .    werkend op geleidingskabels en dergelijke

B 66 B      5/26                    .    .    .    Positief werkende inrichtingen, bijv. grendels of messen

B 66 B      5/28                    .    Stootblokken voor wagens, kooien of bakken

 

B 66 B      7/00                    Andere gemeenschappelijke kenmerken van goederenliften

B 66 B      7/02                    .    Geleidingsbanen; Geleiders [13]

B 66 B      7/04                    .    .    Schoenen; Rollen

B 66 B      7/06                    .    Voorzieningen van kabels en dergelijke

B 66 B      7/08                    .    .    voor de verbinding met wagens of kooien, bijv. koppelingen

B 66 B      7/10                    .    .    voor het opheffen van de spanning in touwen of kabels

B 66 B      7/12                    .    Controlemiddelen, smeermiddelen of reinigingsmiddelen voor touwen, kabels of geleiders

 

Liften in of in samenhang met gebouwen

 

B 66 B      9/00                    Soorten of typen liften in of in samenhang met gebouwen of andere bouwwerken (gekenmerkt door regelsystemen B66B 1/00) [13]

B 66 B      9/02                    .    op een andere wijze mechanisch in werking wordt gesteld dan met een touw of kabel

B 66 B      9/04                    .    pneumatisch of hydraulisch in werking gesteld (platforms voor het over korte afstanden heffen of laten zakken B66F 7/00)

B 66 B      9/06                    .    hellend, bijv. voor het bevoorraden van hoogovens

B 66 B      9/08                    .    .    in samenhang met trappen, bijv. voor het transporteren van gehandicapten

B 66 B      9/10                    .    in de vorm van een paternosterlift [13]

B 66 B      9/16                    .    Speciaal aangepaste verplaatsbare of transportabele liften die kunnen worden verschoven van het ene deel van een gebouw naar een ander deel of naar een ander gebouw [13]

B 66 B      9/187                  .    .    met een speciaal aangepaste liftbaan als tijdelijke verbinding met een gebouw of een ander bouwwerk (B66B 9/193 heeft voorrang) [6]

B 66 B      9/193                  .    .    met hellende liftbanen [6]

 

B 66 B    11/00                   Hoofdcomponenten van liften in of in samenhang met gebouwen of andere bouwwerken

B 66 B    11/02                   .    Kooien (deuren, hekken of andere regelapparatuur voor het binnengaan of verlaten van kooien B66B 13/00)

B 66 B    11/04                   .    Drijfwerk

B 66 B    11/06                   .    .    waarbij het hijstouw of de hijskabel positief vastzit aan een liertrommel

B 66 B    11/08                   .    .    waarbij het hijstouw of de hijskabel wordt bediend door wrijvingskracht met een liertrommel of een katrol

 

B 66 B    13/00                   Deuren, hekken of andere regelapparatuur voor het binnengaan of verlaten van kooien of liftschachtniveaus [13]

B 66 B    13/02                   .    Bedienen van deuren of hekken [13]

B 66 B    13/04                   .    .    van draaideuren

B 66 B    13/06                   .    .    van schuifdeuren

B 66 B    13/08                   .    .    .    geleid voor een horizontale beweging

B 66 B    13/10                   .    .    .    door de verplaatsing van de wagen of kooi

B 66 B    13/12                   .    .    Voorzieningen voor het gelijktijdig laten openen of sluiten van de kooideuren of etagedeuren

B 66 B    13/14                   .    .    Regelsystemen of regelinrichtingen

B 66 B    13/16                   .    .    .    Blokkeerinrichtingen voor deuren of hekken die worden geregeld of in eerste instantie geregeld door de toestand van een kooi, bijv. de verplaatsing of de positie

B 66 B    13/18                   .    .    .    .    zonder handmatig te bedienen inrichtingen voor het voltooien van de blokkering of deblokkering van deuren

B 66 B    13/20                   .    .    .    .    .    Grendelmechanismen die mechanisch in werking worden gesteld door steunpunten of uitsteeksels op de kooien

B 66 B    13/22                   .    Bedienen van deurcontacten of hekcontacten

B 66 B    13/24                   .    Niet elders ondergebrachte veiligheidsinrichtingen in passagiersliften voor het voorkomen van het vast komen te zitten van passagiers

B 66 B    13/26                   .    .    tussen zich sluitende deuren

B 66 B    13/28                   .    .    tussen de wagen of kooi en een schacht

B 66 B    13/30                   .    Constructieve kenmerken van deuren of hekken [13]

 

Liften in hijsschachten van mijnen

 

B 66 B    15/00                   Hoofdcomponenten van wikkelinrichtingen voor mijnliften

B 66 B    15/02                   .    Touwdragers of kabeldragers

B 66 B    15/04                   .    .    Frictiekatrollen; Koepe-snaarschijven

B 66 B    15/06                   .    .    Trommels

B 66 B    15/08                   .    Drijfwerk

 

B 66 B    17/00                   Hijsbaanuitrusting

B 66 B    17/02                   .    gemonteerd in frames in schachtmonden [13]

B 66 B    17/04                   .    Mijnliftwagens of mijnliftkooien

B 66 B    17/06                   .    .    met kantelbare platforms

B 66 B    17/08                   .    Mijnliftbakken

B 66 B    17/10                   .    .    aangepast voor passagierstransport

B 66 B    17/12                   .    Contragewichten

B 66 B    17/14                   .    Toepassingen van laaduitrusting en losuitrusting [13]

B 66 B    17/16                   .    .    voor het laden of lossen van mijnliftwagens of mijnliftkooien

B 66 B    17/18                   .    .    .    Draaibruggen, bijv. voor het compenseren van niveauverschillen tussen  de wagen of kooi en een verdieping

B 66 B    17/20                   .    .    .    door het in of uit de wagens of kooien laten bewegen van voertuigen

B 66 B    17/22                   .    .    .    Vastzetten van voertuigen in wagens of kooien

B 66 B    17/24                   .    .    .    .    gemonteerd op de wagen of kooi

B 66 B    17/26                   .    .    voor het laden of lossen van mijnliftbakken

B 66 B    17/28                   .    .    elektrisch geregeld [13]

B 66 B    17/30                   .    .    .    voor wagens of kooien

B 66 B    17/32                   .    .    .    voor bakken

B 66 B    17/34                   .    Liftveiligheidsbeugels; Kooirusten of steunklampen

B 66 B    17/36                   .    Hekken of andere apparatuur voor het regelen van het binnengaan of verlaten van wagens of kooien bij verdiepingen

 

B 66 B    19/00                   Mijnliftbediening

B 66 B    19/02                   .    Installeren of verwisselen van touwen of kabels

B 66 B    19/04                   .    Installeren of verwijderen van mijnliftwagens. mijnliftkooien of mijnliftbakken

B 66 B    19/06                   .    Toepassingen van signaleringsinrichtingen (dieptemeters B66B 3/02) [13]

 

B 66 B    20/00                   Liften voorzover niet vallend onder de groepen B66B 1/00 tot B66B 19/00 [8]

                

Roltrappen of personentransportbanden [4]

 

B 66 B    21/00                   Soorten of typen roltrappen of personentransportbanden [4]

B 66 B    21/02                   .    Roltrappen [4]

B 66 B    21/04                   .    .    in de vorm van een rechte trap [4]

B 66 B    21/06                   .    .    in de vorm van een wenteltrap [4]

B 66 B    21/08                   .    .    in de vorm van een paternosterlift, d.w.z. waarbij de roltrap gelijktijdig wordt gebruikt voor het opgaan of afgaan van een trap (B66B 21/06 heeft voorrang) [4]

B 66 B    21/10                   .    Personentransportbanden [4]

B 66 B    21/12                   .    .    met een variabele snelheid [4]

 

B 66 B    23/00                   Componenten van roltrappen of personentransportbanden [4]

B 66 B    23/02                   .    Drijfwerk [4]

B 66 B    23/04                   .    .    voor handrails [4]

B 66 B    23/06                   .    .    .    met middelen voor het synchroniseren van de bediening van de treden of de draagriemen en de handrails [4]

B 66 B    23/08                   .    Draagvlakken [4]

B 66 B    23/10                   .    .    Draagriemen [4]

B 66 B    23/12                   .    .    Treden [4]

B 66 B    23/14                   .    Geleidemiddelen voor draagvlakken [4]

B 66 B    23/16                   .    Middelen die spanning op het eindloze lichaam toestaan [4]

B 66 B    23/18                   .    .    voor draagvlakken [4]

B 66 B    23/20                   .    .    voor handrails [4]

B 66 B    23/22                   .    Balustrades [4]

B 66 B    23/24                   .    .    Handrails (drijfwerk daarvoor B66B 23/02; spanmiddelen daarvoor B66B 23/16; voorkomen van het blokkeren daarvan door vreemde objecten B66B 29/04; accessoires daarvoor B66B 31/02) [4]

B 66 B    23/26                   .    .    .    met een variabele snelheid [4]

 

B 66 B    25/00                   Regelen van roltrappen of personentransportbanden (personentransportbanden met een variabele snelheid B66B 21/12; handrails met een variabele snelheid B66B 23/26) [4,13]

 

B 66 B    27/00                   Aanduiden van de bedieningscondities van roltrappen of personentransportbanden [4,13]

 

B 66 B    29/00                   Veiligheidsinrichtingen bij roltrappen of personentransportbanden [4,13]

B 66 B    29/02                   .    reagerend op blokkering door vreemde objecten, of waarbij dit wordt voorkomen [4]

B 66 B    29/04                   .    .    voor balustrades of handrails [4]

B 66 B    29/06                   .    .    Kamplaten [4]

B 66 B    29/08                   .    Middelen voor het in of uit laten stappen van passagiers (bewegende handrails B66B 23/24) [4]

 

B 66 B    31/00                   Accessoires voor liften of personentransportbanden, bijv. voor het desinfecteren of reinigen (voor de veiligheid B66B 29/00) [4,9]

B 66 B    31/02                   .    voor handrails [4]