SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 66        HIJSEN; HEFFEN; OPHALEN

 

B 66 D    KAAPSTANDERS; LIEREN; TAKELS, BIJV. KATROLBLOKKEN; HIJSWERKTUIGEN (opwikkelen of afwikkelen van touwen of kabels bij toevoer of opslag B65H; mechanismen voor het opwikkelen of afwikkelen van touwen of kabels voor liften B66B; speciaal aangepaste hijsinrichtingen voor hangende steigers E04G 3/32) [8]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -         mechanismen voor het opwikkelen of afwikkelen van touwen, kabels of kettingen voor het verplaatsen van alle soorten lasten behalve liftkooien, bijv. lieren voor grondverzetmachines;

              -         reminrichtingen of blokkeerinrichtingen die worden gekenmerkt door hun toepassing voor het vertragen of voorkomen van een rotatiebeweging van een liertrommel en dergelijke.

 

B 66 D      1/00                    Wikkelmechanismen voor touwen, kabels of kettingen; Kaapstanders (draagbare of verplaatsbare toebehoren voor het heffen of ophalen B66D 3/00)

B 66 D      1/02                    .    Drijfwerk

B 66 D      1/04                    .    .    handmatig bediend

B 66 D      1/06                    .    .    .    Veiligheidskrukken voor het voorkomen van ongewenste krukrotatie en het vervolgens dalen van de lasten

B 66 D      1/08                    .    .    met fluïdummotoren

B 66 D      1/10                    .    .    .    Stoomdrijfwerk

B 66 D      1/12                    .    .    met elektromotoren

B 66 D      1/14                    .    .    Krachtoverbrengingen tussen krachtbronnen en trommels en dergelijke

B 66 D      1/16                    .    .    .    waarbij de trommels en dergelijke vrij kunnen roteren (B66D 1/24 heeft voorrang)

B 66 D      1/18                    .    .    .    .    en waarbij de kracht wordt overgebracht van een continu werkend en onomkeerbaar krachtwerktuig

B 66 D      1/20                    .    .    .    Kettingaandrijvingen, riemaandrijvingen of wrijvingsaandrijvingen, bijv. met katrollen

B 66 D      1/22                    .    .    .    Planeetwieldrijfwerken of differentiëlen (voor het in werking stellen van grijperemmers B66D 1/70)

B 66 D      1/24                    .    .    .    voor het variëren van de snelheid of het omkeren van de draairichting van trommels en dergelijke

B 66 D      1/26                    .    met diverse trommels en dergelijke

B 66 D      1/28                    .    Andere constructieve details

B 66 D      1/30                    .    .    Trommels en dergelijke voor touwen, kabels of kettingen

B 66 D      1/34                    .    .    .    Bevestigen van touwen of kabels aan trommels en dergelijke

B 66 D      1/36                    .    .    Geleiden, of op een andere wijze zorgen voor het op juiste wijze wikkelen van touwen, kabels of kettingen

B 66 D      1/38                    .    .    .    door middel van geleiders die ten opzichte van de trommel en dergelijke kunnen bewegen (B66D 1/395 heeft voorrang) [3]

B 66 D      1/39                    .    .    .    door middel van axiaal beweegbare trommels en dergelijke (B66D 1/395 heeft voorrang) [3]

B 66 D      1/395                  .    .    .    met middelen die zorgen voor het zowel geleiden als spannen van touwen, kabels of kettingen [3]

B 66 D      1/40                    .    .    Regelinrichtingen

B 66 D      1/42                    .    .    .    niet-automatisch

B 66 D      1/44                    .    .    .    .    pneumatisch of hydraulisch

B 66 D      1/46                    .    .    .    .    elektrisch

B 66 D      1/48                    .    .    .    automatisch

B 66 D      1/50                    .    .    .    .    voor het in stand houden van een vooraf bepaalde spanning in touwen, kabels of kettingen, bijv. bij touwen of kabels voor het slepen van vaartuigen of bij ankerkettingen; Regelen van de spanning bij het werpen of vertuien van lierkabels

B 66 D      1/52                    .    .    .    .    voor het variëren van de spanning in touwen of kabels, bijv. tijdens het bergen van vaartuigen uit het water

B 66 D      1/54                    .    Veiligheidsdrijfwerk

B 66 D      1/56                    .    .    Aanpassingen van eindschakelaars

B 66 D      1/58                    .    .    reagerend op overbelasting

B 66 D      1/60                    .    aangepast voor een speciaal doel

B 66 D      1/62                    .    .    voor het in werking stellen van grijperemmers (elektrisch regelen van kranen B66C 13/32)

B 66 D      1/64                    .    .    .    door middel van één touw of ketting

B 66 D      1/66                    .    .    .    aangedreven door één motor

B 66 D      1/68                    .    .    .    aangedreven door twee motoren

B 66 D      1/70                    .    .    .    aangedreven door een planeetwieldrijfwerk of differentieel

B 66 D      1/72                    .    .    Ankerkettingschijven; Ankerkaapstanders

B 66 D      1/74                    .    .    Kaapstanders

B 66 D      1/76                    .    .    .    met extra opslagtrommels en dergelijke voor de touwen of kabels

B 66 D      1/78                    .    .    .    voor het rangeren, bijv. op rangeerterreinen

B 66 D      1/80                    .    .    voor schrapers

B 66 D      1/82                    .    .    voor het zwenken en hijsen door middel van laadbomen

 

B 66 D      3/00                    Draagbare of verplaatsbare middelen voor het heffen of ophalen

B 66 D      3/02                    .    Handmatig bediende inrichtingen voor het bedienen van touwen, kabels of kettingen bij het ophalen in een in hoofdzaak horizontale richting, bijv. door een hefboom in werking gesteld (B66D 3/04 en B66D 3/12 hebben voorrang)

B 66 D      3/04                    .    Katrolblokken of soortgelijke inrichtingen waarin kracht wordt uitgeoefend op een touw, kabel of ketting die over één of meer snaarschijven loopt, bijv. voor het daarmee verkrijgen van mechanisch voordeel (katrollen, kettingwielen, snaarschijven F16H 55/00) [4]

B 66 D      3/06                    .    .    met meer dan één snaarschijf

B 66 D      3/08                    .    .    .    Voorzieningen van katrollen

B 66 D      3/10                    .    .    .    Toepassingen van reminrichtingen of blokkeerinrichtingen

B 66 D      3/12                    .    Kettingtakels of soortgelijke handbediende takels met of zonder krachtoverbrenging tussen het werkende lichaam en een heftouw, hefkabel of hefketting

B 66 D      3/14                    .    .    bediend met een hefboom

B 66 D      3/16                    .    .    bediend met een eindloze ketting die over een snaarschijf of kettingwiel loopt

B 66 D      3/18                    .    Door een krachtbron bediende hijswerktuigen

B 66 D      3/20                    .    .    waarbij een aandrijfmotor, bijv. een elektromotor, en een trommel en dergelijke worden vastgehouden in een gemeenschappelijke behuizing

B 66 D      3/22                    .    .    .    met een overbrenging met regelbare snelheid tussen aandrijfmotor en trommel en dergelijke

B 66 D      3/24                    .    .    Eindschakelaars

B 66 D      3/26                    .    .    Andere details, bijv. behuizingen

 

B 66 D      5/00                    Reminrichtingen of blokkeerinrichtingen die worden gekenmerkt door hun toepassing bij hefdrijfwerk of hijsdrijfwerk, bijv. voor het regelen van het dalen van lasten (voor katrolblokken B66D 3/10)

B 66 D      5/02                    .    Remmen voor kranen, liften, hijswerktuigen of lieren die werken op trommels en dergelijke of op kabels

B 66 D      5/04                    .    .    in werking gesteld door centrifugaalkracht

B 66 D      5/06                    .    .    met een radiaal effect (B66D 5/20 heeft voorrang)

B 66 D      5/08                    .    .    .    uitgevoerd als blokken of schoenen

B 66 D     5/10                    .    .    .    uitgevoerd als banden

B 66 D      5/12                    .    .    met een axiaal effect (B66D 5/22 heeft voorrang)

B 66 D      5/14                    .    .    .    uitgevoerd als schijven

B 66 D      5/16                    .    .    werkend op touwen of kabels

B 66 D      5/18                    .    .    voor het opwekken van remkrachten die evenredig zijn met de hangende lasten; Door een last in werking gestelde remmen

B 66 D      5/20                    .    .    .    met een radiaal effect

B 66 D      5/22                    .    .    .    met een axiaal effect

B 66 D      5/24                    .    .    Bedieningsinrichtingen

B 66 D      5/26                    .    .    .    pneumatisch of hydraulisch

B 66 D      5/28                    .    .    .    .    speciaal aangepast voor een wikkeldrijfwerk, bijv. in mijnliften

B 66 D      5/30                    .    .    .    elektrisch

B 66 D      5/32                    .    Blokkeerinrichtingen

B 66 D      5/34                    .    .    met pallen