SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 66        HIJSEN; HEFFEN; OPHALEN

 

B 66 F     NIET ELDERS ONDERGEBRACHT HIJSEN, HEFFEN, OPHALEN OF DUWEN, BIJV. INRICHTINGEN DIE EEN DIRECTE HEFKRACHT OF DUWKRACHT UITOEFENEN OP HET OPPERVLAK VAN EEN LAST (monteren van kunsteilanden op pijlers of soortgelijke steunen E02B 17/00; steigerwerk dat is gecombineerd met hefinrichtingen E04G 1/22 of E04G 3/28; hefinrichtingen voor glijdende bekistingen E04G 11/24; heffen van gebouwen E04G 23/06; steunen of schoren E04G 25/00; liften of andere hijsinrichtingen op ladders E06C 7/12; mijnstutten E21D 15/00) [8]

 

B 66 F       1/00                    Inrichtingen, bijv. krikken, voor het heffen van een last in vooraf bepaalde stappen

B 66 F       1/02                    .    met blokkeerelementen, bijv. sluitringen, die samenwerken met kolommen

B 66 F       1/04                    .    .    waarbij de kolommen getand zijn

B 66 F       1/06                    .    .    .    en de inrichtingen mechanisch in werking worden gesteld

B 66 F       1/08                    .    .    .    en de inrichtingen worden bediend door fluïdumdruk

 

B 66 F       3/00                    Aangepaste inrichtingen, bijv. krikken, voor het ononderbroken heffen van lasten (verplaatsbare garagekrikken B66F 5/00)

B 66 F       3/02                    .    met tandstangen die in werking worden gesteld door rondsels

B 66 F       3/04                    .    .    met diverse tandstangen

B 66 F       3/06                    .    .    met tandstangen die draaibare getande delen of segmenten bevatten, bijv. in paren gerangschikt

B 66 F       3/08                    .    bediend door een schroef (B66F 3/44 heeft voorrang; overbrengingen F16H)

B 66 F       3/10                    .    .    met telescopische moffen

B 66 F       3/12                    .    .    met kniehefbomen (mechanismen met een Neurenberger schaar B66F 3/22)

B 66 F       3/14                    .    .    in werking gesteld door mechanismen met een pal en borgvertanding

B 66 F       3/16                    .    .    in werking gesteld door overbrengingen met kegeltandwielen

B 66 F       3/18                    .    .    in werking gesteld door wormwieloverbrengingen

B 66 F       3/20                    .    .    in werking gesteld door meerdere overbrengingen of overbrengingen met versnelling

B 66 F       3/22                    .    Mechanismen met een Neurenberger schaar

B 66 F       3/24                    .    bediend door fluïdumdruk (waterkrachtmachines F03B; servomotoren die werken met fluïdumdruk F15B, bijv. pyrotechnische aandrijvingen F15B 15/19; hydraulische overbrengingen F16H; cilinders, zuigers F16J)

B 66 F       3/25                    .    .    Constructieve kenmerken [3]

B 66 F       3/26                    .    .    .    Toepassingen of voorzieningen van zuigers [3]

B 66 F       3/28                    .    .    .    .    telescopisch [3]

B 66 F       3/30                    .    .    .    Positieve remmen of blokkeringen [3]

B 66 F       3/32                    .    .    .    Middelen voor het vermijden van overmatige schokken bij het voltooien van een beweging [3]

B 66 F       3/35                    .    .    .    Opblaasbare flexibele elementen, bijv. een balg (opblaasbare lastdragende elementen B66F 3/40; verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [3]

B 66 F       3/36                    .    .    .    Lastdragende elementen [3]

B 66 F       3/38                    .    .    .    .    verstelbaar ten opzichte van de zuiger [3]

B 66 F       3/40                    .    .    .    .    opblaasbaar (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [3]

B 66 F       3/42                    .    .    .    met ingebouwde pompen, bijv. met de hand in werking gesteld [3]

B 66 F       3/43                    .    .    Pyrotechnische krikken [3]

B 66 F       3/44                    .    met ingebouwde elektrische aandrijfmotoren

B 66 F       3/46                    .    Combinaties van diverse krikken met middelen voor het op elkaar afstemmen van hefbewegingen of daalbewegingen

 

B 66 F       5/00                    Verplaatsbare garagekrikken die zijn gemonteerd op wielen of rollen

B 66 F       5/02                    .    met een mechanisch hefdrijfwerk

B 66 F       5/04                    .    met een door fluïdumdruk bediend hefdrijfwerk

 

B 66 F       7/00                    Hefframes, bijv. voor het heffen van voertuigen; Platformliften (voor heftruckplatforms B66F 9/06)

B 66 F       7/02                    .    met platforms die zijn opgehangen aan touwen, kabels of kettingen

B 66 F       7/04                    .    .    hydraulisch of pneumatisch bediend

B 66 F       7/06                    .    met platforms die worden ondersteund door hefbomen voor een verticale beweging

B 66 F       7/08                    .    .    hydraulisch of pneumatisch bediend

B 66 F       7/10                    .    met platforms die direct worden ondersteund door krikken

B 66 F       7/12                    .    .    door mechanische krikken

B 66 F       7/14                    .    .    .    bediend door een schroef

B 66 F       7/16                    .    .    door één of meer hydraulische of pneumatische krikken

B 66 F       7/18                    .    .    .    door één centrale krik

B 66 F       7/20                    .    .    .    door diverse krikken met middelen voor het horizontaal houden van de platforms tijdens de beweging

B 66 F       7/22                    .    met kantelbare platforms (kantelen van voertuigen voor het lossen B65G 67/34)

B 66 F       7/24                    .    voor het omhoog of omlaag laten gaan van voertuigen op eigen kracht

B 66 F       7/26                    .    voor het selectief heffen van delen van voertuigen (verplaatsbare garagekrikken B66F 5/00)

B 66 F       7/28                    .    Constructieve details, bijv. eindstoppen, draaiende steunlichamen of glijlopers die kunnen worden ingesteld op de afmetingen van een last

 

B 66 F       9/00                    Inrichtingen voor het heffen of laten zakken van bulkgoederen of zware goederen bij het laden of lossen (verplaatsbare of transporteerbare liften in of in samenhang met gebouwen, die speciaal zijn aangepast om te worden verplaatst van het ene deel een gebouw naar een ander deel of naar een ander gebouw B66B 9/16; kranen B66C)

B 66 F       9/02                    .    Stilstaande laders of lossers, bijv. voor jutezakken

B 66 F       9/04                    .    .    hydraulisch in werking gesteld of geregeld

B 66 F       9/06                    .    met last en al verplaatsbaar op wielen, bijv. vorkheftrucks (voertuigaspecten B60 tot B62; voertuigen die in hoofdzaak dienen voor het transporteren van lasten  en die zijn aangepast om te kunnen laden of lossen B60P 1/00; lage handheftrucks voor het transporteren van goederen B62B 3/06)

B 66 F       9/065                  .    .    zonder mast (verplaatsbare garagekrikken die zijn gemonteerd op wielen of rollen B66F 5/00) [3]

B 66 F       9/07                    .    .    Inrichtingen die van vloer tot plafond kunnen stapelen, bijv. stapelkranen of retrievers [3]

B 66 F       9/075                  .    .    Constructieve kenmerken of details [3]

B 66 F       9/08                    .    .    .    Masten; Geleiders; Kettingen [3]

B 66 F       9/10                    .    .    .    .    beweegbaar in een horizontale richting ten opzichte van de truck [3]

B 66 F       9/12                    .    .    .    Platforms; Vorken; Andere last-ondersteunende of last-grijpende lichamen [3]

B 66 F       9/14                    .    .    .    .    zijwaarts beweegbaar, bijv. wegzwaaibaar, voor zwenkbewegingen of dwarsbewegingen [3]

B 66 F       9/16                    .    .    .    .    onder een hoek verstelbaar ten opzichte van de mast [3]

B 66 F       9/18                    .    .    .    .    Last-grijpende of last-tegenhoudende middelen [3]

B 66 F       9/19                    .    .    .    .    Extra middelen voor het kunnen lossen [3]

B 66 F       9/20                    .    .    .    Middelen voor het in werking stellen of regelen van masten, platforms of vorken (aftakassen bij voertuigoverbrengingen die worden gecombineerd met voortbewegingssystemen voor voertuigen B60K) [3]

B 66 F       9/22                    .    .    .    .    Hydraulische inrichtingen of systemen [3]

B 66 F       9/24                    .    .    .    .    Elektrische inrichtingen of systemen [3]

 

B 66 F     11/00                    Niet elders ondergebrachte, speciaal aangepast hefinrichtingen voor specifieke toepassingen (door de grond ondersteund voertuigtoebehoren voor het ondersteunen, heffen of manoeuvreren van het voertuig B60S 9/00)

B 66 F     11/04                    .    voor verplaatsbare platforms of cabines, bijv. op voertuigen, waardoor werklieden zichzelf in elke gewenste positie kunnen plaatsen voor het uitvoeren van gevraagde bewerkingen (platforms voor het reinigen van ramen A47L 3/02; inrichtingen voor het redden van personen van gebouwen A62B 1/02; voertuigaspecten van onderhoudsvoertuigen B60P 3/14; onderhoudskranen voor bruggen E01D 19/10; steigers op een verlengbare basisstructuur E04G 1/22; platforms die kunnen worden geheven of die men kan laten zakken voor gebruik op ladders E06C 7/16)

 

B 66 F     13/00                    Gemeenschappelijke constructieve kenmerken of accessoires

 

B 66 F     15/00                    Koevoeten of hefbomen

 

B 66 F     17/00                    Veiligheidsinrichtingen, bijv. voor het beperken of aanduiden van hefkracht

 

B 66 F     19/00                    Niet elders ondergebracht hijsen, heffen, ophalen of duwen

B 66 F     19/02                    .    Ophalen waarbij gebruik wordt gemaakt van ankers; Ankers daarvoor (scheepsankers B63B 21/24; verankeren van vliegtuigen B64F 1/12; speciaal aangepaste middelen voor het verankeren van bouwkundige elementen aan fundatiewerken E02D 5/74) [3]