SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 67        OPENEN OF SLUITEN VAN FLESSEN, KRUIKEN OF SOORTGELIJKE CONTAINERS; HANTEREN VAN VLOEISTOFFEN [11]

 

B 67 B    AANBRENGEN VAN SLUITLICHAMEN OP FLESSEN, KRUIKEN OF SOORTGELIJKE CONTAINERS; OPENEN VAN GESLOTEN CONTAINERS (inrichtingen voor het openen of sluiten, die zijn vastgemaakt aan of deel uitmaken van containers of containersluitingen B65D)

 

B 67 B      1/00                    Sluiten van flessen, kruiken of soortgelijke containers door het aanbrengen van stoppen (stoppen op zich B65D 39/00)

B 67 B      1/03                    .    Voorbehandelen van stoppen, bijv. reinigen, stomen, verwarmen, impregneren of coaten; Aanbrengen van verende ringen op stoppen (mechanisch bewerken van kurk B27J 5/00) [5]

B 67 B      1/04                    .    door het insteken van stoppen zonder schroefdraad, bijv. kurken

B 67 B      1/06                    .    door het insteken en roteren van stoppen met schroefdraad

B 67 B      1/08                    .    Vastzetten van stoppen, bijv. beugelsluitingen, die in positie worden gehouden door ingebouwde middelen voor het uitoefenen van druk die samenwerken met de flessenhals

B 67 B      1/10                    .    door het insteken van schijfsluitingen [6]

 

B 67 B      3/00                    Sluiten van flessen, kruiken of soortgelijke containers door het aanbrengen van doppen (doppen op zich B65D 41/00)

B 67 B      3/02                    .    door het aanbrengen van doppen met flenzen die worden vastgezet door de flenzen te vervormen, bijv. kroonkurken

B 67 B      3/04                    .    .    Snijden van doppen uit strookmateriaal in dopsluitmachines (inrichtingen voor het registreren van voortbewegend strookvormig materiaal B65H 23/00)

B 67 B      3/06                    .    .    Toevoeren van doppen naar de aanbrengkoppen

B 67 B      3/062                  .    .    .    uit een magazijn

B 67 B      3/064                  .    .    .    uit een trechter

B 67 B      3/10                    .    .    Aanbrengkoppen voor het vastzetten van doppen

B 67 B      3/12                    .    .    .    gekenmerkt door de axiale beweegbaarheid ten opzichte van de dop voor het vervormen van de flenzen daarvan, bijv. voor het naar binnen drukken van naar buiten stekende flensranden

B 67 B      3/14                    .    .    .    gekenmerkt door de aanwezigheid van beweegbare elementen voor het uitoefenen van radiale druk op de flens van de dop, bijv. scharnierende vingers (B67B 3/16 en B67B 3/18 hebben voorrang) [5]

B 67 B      3/16                    .    .    .    gekenmerkt door de aanwezigheid van verende vervormingselementen, bijv. verende moffen of kragen (B67B 3/18 heeft voorrang) [5]

B 67 B      3/18                    .    .    .    gekenmerkt door de roteerbaarheid, bijv. voor het ter plaatse vormen van schroefdraad [5]

B 67 B      3/20                    .    door het aanbrengen en roteren van voorgevormde doppen met schroefdraad (ter plaatse vormen van schroefdraad door verende vervormingsmiddelen B67B 3/16,  door roterende aanbrengkoppen B67B 3/18) [5]

B 67 B      3/22                    .    door het aanbrengen van opklikdoppen

B 67 B      3/24                    .    Speciale maatregelen voor het aanbrengen en vastzetten van doppen onder vacuüm

B 67 B      3/26                    .    Toepassingen van regelinrichtingen, waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen in dopmachines

B 67 B      3/28                    .    Mechanismen voor het veroorzaken van onderlinge beweging tussen een fles of kruik en de aanbrengkop [5]

 

B 67 B      5/00                    Aanbrengen van beschermende of sierbedekkingen op sluitingen; Inrichtingen voor het met draad vastzetten van flessluitingen (spenen voor kinderen met middelen voor het vastmaken aan de fles A61J 11/04) [6]

B 67 B      5/03                    .    Aanbrengen van beschermende of sierafdekkingen op sluitingen, bijv. door het ter plaatse vormen [3]

B 67 B      5/05                    .    .    door het aanbrengen van vloeistoffen, bijv. door indopen [3]

B 67 B      5/06                    .    Inrichtingen voor het met draad vastzetten van flessluitingen (B67B 1/08 heeft voorrang)

 

B 67 B      6/00                    Sluiten van flessen, kruiken of soortgelijke containers door het aanbrengen van sluitlichamen, voorzover niet vallend onder de groepen B67B 1/00 tot B67B 5/00 [9]

 

B 67 B      7/00                    Handbediende of door een krachtbron bediende inrichtingen voor het openen van gesloten containers (spijkertrekkers en dergelijke B25C 11/00; vastgemaakt aan of deel uitmakend van containers of containersluitingen B65D)

B 67 B      7/02                    .    voor het verwijderen van stoppen

B 67 B      7/04                    .    .    Kurkentrekkers

B 67 B      7/06                    .    .    Andere kurkverwijderaars

B 67 B      7/08                    .    .    .    gebruikmakend van luchtdruk of gasdruk

B 67 B      7/10                    .    .    met middelen voor het uit het inwendige van een container halen van stoppen

B 67 B      7/12                    .    voor het verwijderen van schijfsluitingen

B 67 B      7/14                    .    voor het verwijderen van nauwsluitende deksels of afdekkingen door vastgrijpen en roteren, bijv. bij blikjes schoensmeer

B 67 B      7/15                    .    .    met vingergrepen [5]

B 67 B      7/16                    .    voor het verwijderen van doppen met flenzen, bijv. kroonkurken

B 67 B      7/18                    .    voor het verwijderen van doppen met schroefdraad (B67B 7/14 heeft voorrang; sleutels B25B 13/00) [2]

B 67 B      7/20                    .    voor het verbreken van vacuümafdichtingen tussen deksels of afdekkingen en lichamen van wekflessen, bijv.  met een wig

B 67 B      7/22                    .    .    met lussen, bijv. van draad, die worden strakgetrokken rond een afdichting

B 67 B      7/40                    .    Inrichtingen voor het openen door aan etiketten, stroken of lippen te trekken, bijv. sleutels met een gleuf voor het openen van sardineblikjes

B 67 B      7/42                    .    Inrichtingen voor het verwijderen van sponnen van vaten

B 67 B      7/44                    .    Combinatiegereedschap, bijv. met kurkentrekkers, blikopeners of flesopeners (combinaties van openers met snijgereedschap B26; zie voor inrichtingen voor een ander doel de toepasselijke plaatsen, bijv. B25F of B43K 29/00)

B 67 B      7/46                    .    Snij-inrichtingen, d.w.z. inrichtingen met tenminste één snij-element met één of meer snijranden voor het doorprikken van de wand van een gesloten container, bijv. blikopeners (B67B 7/44 heeft voorrang; machines voor huishoudelijk gebruik met meerdere uitwisselbare eenheden A47J 43/06 of A47J 44/00; in de hand gehouden snijgereedschap, snijden, versnijden, in het algemeen B26) [4]

B 67 B      7/48                    .    .    in de vorm van een pons, d.w.z. waarbij het snij-element tenminste één scherpe snijrand heeft die is aangepast voor het doorprikken van de containerwand in normaalgesproken één werkslag [4]

B 67 B      7/50                    .    .    .    met een draaipunt, d.w.z. een bedieningshandgreep in de vorm van een hefboom met een voorziening voor het tot stand brengen van een draaipunt [4]

B 67 B      7/52                    .    .    .    Meerdere snijranden op afstand van elkaar die zijn aangepast voor het doorprikken van de container tijdens één werkslag [4]

B 67 B      7/54                    .    .    in de vorm van een boogmes, d.w.z. een opener met middelen voor het tot stand brengen van een draaipunt tussen het snij-element en de container, en met middelen voor het bewegen van het snij-element om het draaipunt [4]

B 67 B      7/56                    .    .    .    met een container-binnendringend draaipunt en een variabele snijradius, d.w.z. waarbij de afstand tussen het snij-element en het draaipunt waarbij binnendringing plaatsvindt kan worden veranderd [4]

B 67 B      7/58                    .    .    .    .    Vrij verschuifbare snijmiddelen [4]

B 67 B      7/60                    .    .    met krachtversterkende middelen die worden gebruikt voor het ten opzichte van elkaar om een vast punt ronddraaien van de container en het snij-element, waarbij het snij-element wordt gedwongen om de container te bewegen [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt een eenvoudige hefboom of handgreep die door een bediener moet worden gemanipuleerd voor het ten opzichte van elkaar roteren van de container en de opener, niet beschouwd als een krachtversterkend middel. [4]

 

B 67 B      7/62                    .    .    Progressief draaipunt, d.w.z. met een bedieningshandgreep in de vorm van een hefboom, en een voorziening voor het tot stand brengen van een draaipunt dat ten opzichte van de container progressief wordt verschoven tijdens het openen [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep kan het draaipunt tot stand zijn gebracht door (a) contact tussen de container en een deel van de handgreep die de container raakt, of (b) contact tussen de handgreep en een reactielichaam dat de container raakt. [4]

 

B 67 B      7/64                    .    .    .    met geleidingsmiddelen die een containerwand raken en die het snij-element daaromheen geleiden [4]

B 67 B      7/66                    .    .    .    waarbij het snijmiddel om het reactielichaam draait [4]

B 67 B      7/68                    .    .    in de vorm van een schaar, d.w.z. met snij-elementen die met elkaar samenwerken zodat hun respectievelijke snijranden langs en in aanzienlijk contact met elkaar bewegen voor het uitvoeren van de snijbewerking [4]

B 67 B      7/70                    .    .    met een ringvormig, aangedreven, wielvormig rollichaam dat in aangepast om continu tegen een containerrand aanligt tijdens het openen [4]

B 67 B      7/72                    .    .    .    Snijmiddelen met een roteerbare schijf [4]

B 67 B      7/74                    .    .    .    Rolaandrijfmiddelen die het begin van het doorprikken veroorzaken, d.w.z. waarbij de kracht die wordt uitgeoefend voor het laten roteren van het wielvormige lichaam zorgt voor het doorprikken van de containerwand door het snij-element [4]

B 67 B      7/76                    .    .    .    aangepast voor het doorprikken van de zijwand van een container [4]

B 67 B      7/78                    .    .    met meerdere snijmiddelen [4]

B 67 B      7/80                    .    .    met middelen voor het afdekken van een opening in de container die gemaakt is door het snij-element [4]

B 67 B      7/82                    .    .    met middelen voor het voorkomen van het in de container vallen van het afgesneden deel of voor het uit de container halen van het afgesneden deel [4]

B 67 B      7/84                    .    .    aangepast voor rechtshandige of linkshandige bediening, d.w.z. waarbij de inrichting in elke richting rond de container kan worden bediend [4]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep vallen tevens containeropeners met een progressief draaipunt, waarbij het draaipunt aan beide zijden van het snijblad uitsteekt. [4]

 

B 67 B      7/86                    .    .    met een schenktuit of middelen voor het vervormen of buigen van het containermateriaal voor het vormen van een schenktuit [4]

B 67 B      7/88                    .    .    met middelen voor het reinigen of ontsmetten van het snij-element [4]

B 67 B      7/90                    .    .    met een taster, activator en regelaar [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep detecteert de taster, bijv. een stuurhefboom, drukknop, fotocelsysteem en dergelijke, een toestand, zoals de toestand van de container, de containerinhoud, de blikopener zelf of de omgeving van de opener, die de bediening van de opener kan beïnvloeden. De activator, bijv. een circuitonderbreker, aandrijfkoppeling, klep en dergelijke, veroorzaakt een energie-ontspanning. De regelaar, bijv. een motor, aandrijving en dergelijke, verandert of veroorzaakt de bediening van de opener. [6]

 

B 67 B      7/92                    .    door verbreken, bijv. voor ampullen [5]