SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 67        OPENEN OF SLUITEN VAN FLESSEN, KRUIKEN OF SOORTGELIJKE CONTAINERS; HANTEREN VAN VLOEISTOFFEN [11]

 

B 67 D    NIET ELDERS ONDERGEBRACHT AFGEVEN, AFLEVEREN OF DOORVOEREN VAN VLOEISTOFFEN (reinigen van leidingen of buizen of van leidingsystemen of buizensystemen B08B 9/02; niet elders ondergebracht leegmaken of vullen van flessen, kruiken, blikken, vaten, fusten of soortgelijke containers B67C; watertoevoer E03; leidingsystemen F17D; huishoudelijke heetwatertoevoersystemen F24D; meten van volume, volumestroming, massastroming of vloeistofniveau, doseren van volumes G01F; muntautomaten of soortgelijke apparatuur G07F) [5]

 

B 67 D      1/00                    Apparatuur of inrichtingen voor het afgeven van dranken (B67D 3/00 heeft voorrang; apparatuur voor het maken van dranken A47J 31/00) [3]

B 67 D      1/02                    .    Bierpompen of soortgelijke handmatig bediende pompapparatuur

B 67 D      1/04                    .    Apparatuur waarbij gecomprimeerde lucht of een ander gas direct of indirect wordt gebruikt op dranken in opslagcontainers

B 67 D      1/06                    .    Bevestigingen of opstellingen van afgifte-apparatuur in of op toonbanken in winkels of bars (toonbanken in winkels of bars op zich A47F 9/00)

B 67 D      1/07                    .    Reinigen van drankafgifte-apparatuur [5]

B 67 D      1/08                    .    Details

B 67 D      1/10                    .    .    Pompmechanismen (in het algemeen F04)

B 67 D      1/12                    .    .    Regelinrichtingen of regelsystemen voor de stroming of de druk

B 67 D      1/14                    .    .    .    Reduceerventielen of regelkranen

B 67 D      1/16                    .    .    Opvanginrichtingen voor gemorste dranken

 

B 67 D      3/00                    Apparatuur of inrichtingen voor het regelen van de stroming van vloeistoffen onder invloed van de zwaartekracht uit opslagcontainers voor de afgifte ervan (scheiden en afgeven van afgepaste hoeveelheden vloeistoffen G01F)

B 67 D      3/02                    .    Afgiftekleppen voor vloeistoffen met bedieningsdelen die zijn aangebracht om naar boven te worden gedrukt, bijv. door de randen van houders die onder de afleveropening worden gehouden

B 67 D      3/04                    .    Kranen of afsluiters voor het afgeven van een vloeistof die zijn aangepast voor het afdichten en openen van tapgaten van fusten, bijv. voor bier

 

B 67 D      7/00                    Apparatuur of inrichtingen voor het doorvoeren van vloeistoffenuit opslagcontainers of reservoirs naar voertuigen of draagbare containers, bijv. ten behoeve van de detailhandel (algemene installatie-opstelling bij benzinestations voor het toevoeren van brandstof aan voertuigen B60S 5/02; voor het vullen of leegmaken van watertanks voor locomotieven, bijv. waterkolommen, B61K 11/00; voor het bijtanken van vliegtuigen tijdens de vlucht B64D 39/00; speciaal aangepaste grondinstallaties voor het aftanken van stilstaande vliegtuigen B64F 1/28) [3,10]

B 67 D      7/02                    .    voor het doorvoeren van andere vloeistoffen dan brandstoffen of smeermiddelen [3,10]

B 67 D      7/04                    .    voor het doorvoeren van brandstoffen, smeermiddelen of mengsels van beide [3,10]

B 67 D      7/06                    .    Details of accessoires [3,10]

B 67 D      7/08                    .    .    Voorzieningen of inrichtingen voor het regelen, aanduiden, doseren of registreren van de hoeveelheid of prijs van overgedragen vloeistof (opstelling van regelkleppen voor de doorstroming of de druk B67D 7/36; rekenen, berekenen, tellen G06; muntautomaten voor het afgeven van fluīda G07F 13/00; inrichtingen voor het vooruit betalen bij het doseren van fluīda, nachtautomaten G07F 15/00) [3,10]

B 67 D      7/10                    .    .    .    bediend door sleutels, drukknoppen of kassa’s [3,10]

B 67 D      7/12                    .    .    .    bediend door het bewegen van de afleverslang of het spuitpistool of door daarmee samenhangende inrichtingen [3,10]

B 67 D      7/14                    .    .    .    reagerend op de invoer van opgenomen programma-informatie, bijv. op ponskaarten [3,10]

B 67 D      7/16                    .    .    .    Voorzieningen van vloeistofmeters [3,10]

B 67 D      7/18                    .    .    .    .    met een zuiger [3,10]

B 67 D      7/20                    .    .    .    .    roterend [3,10]

B 67 D      7/22                    .    .    .    Voorzieningen van meters of registers (aanduiden of opnemen bij fluīdummeters G01F 15/06) [3,10]

B 67 D      7/24                    .    .    .    .    met middelen voor het produceren of uitgeven van een kwitantie of verkoopbon [3,10]

B 67 D      7/26                    .    .    .    .    met terugstelmiddelen of nulstelmiddelen [3,10]

B 67 D      7/28                    .    .    .    met automatische middelen voor het verminderen of met tussenpozen onderbreken van de stroming voorafgaand aan het voltooien van de aflevering, bijv. voor het druppelsgewijs toevoeren [3,10]

B 67 D      7/30                    .    .    .    met middelen voor het vooraf bepalen van de hoeveelheid door te voeren vloeistof (B67D 7/10 en B67D 7/14 hebben voorrang) [3,10]

B 67 D      7/32                    .    .    Voorzieningen van veiligheidsinrichtingen of waarschuwingsinrichtingen; Middelen voor het voorkomen van onrechtmatige aflevering van vloeistof [3,10]

B 67 D      7/34                    .    .    .    .    Middelen voor het voorkomen van onrechtmatige aflevering van vloeistof [5,10]

B 67 D      7/36                    .    .    Voorzieningen van regelkleppen voor de doorstroming of de druk (in samenhang met sproeiers B67D 7/42) [3,10]

B 67 D      7/38                    .    .    Voorzieningen van slangen, bijv. de werkende verbinding ervan met de pompmotor (slangen in het algemeen F16L 11/00) [3,10]

B 67 D      7/40                    .    .    .    Ophanginrichtingen, haspelinrichtingen of opslaginrichtingen (steunen voor het opslaan van stukken slang in het algemeen B65H 75/34) [3,10]

B 67 D      7/42                    .    .    Vulpistolen [3,10]

B 67 D      7/44                    .    .    .    automatisch sluitend [3,10]

B 67 D      7/46                    .    .    .    .    als de vloeistof in een te vullen container een vooraf bepaald niveau bereikt [3,10]

B 67 D      7/48                    .    .    .    .    .    door gebruik te maken van luchtaanzuiging via een opening die wordt gesloten door de stijgende vloeistof [3,10]

B 67 D      7/50                    .    .    .    .    en voorzien van een extra handgreep [3,10]

B 67 D      7/52                    .    .    .    .    en voorzien van extra regelklepmiddelen voor de doorstroming [3,10]

B 67 D      7/54                    .    .    .    met middelen voor het voorkomen van de ontsnapping van vloeistof of damp of voor het terugwinnen van ontsnapte vloeistof of damp (B67D 7/44 heeft voorrang) [5,10]

B 67 D     7/56                    .    .    Voorzieningen van stromingsmeters, bijv. transparante compartimenten, vensters of roterende schoepen (aanduiden of opnemen van de aanwezigheid, afwezigheid of richting van een beweging G01P 13/00) [3,10]

B 67 D      7/58                    .    .    Voorzieningen van pompen [3,10]

B 67 D      7/60                    .    .    .    handmatig bediend [3,10]

B 67 D      7/62                    .    .    .    door een krachtbron bediend [3,10]

B 67 D      7/64                    .    .    .    .    zuigerpompen [3,10]

B 67 D      7/66                    .    .    .    .    rotatiepompen [3,10]

B 67 D      7/68                    .    .    .    ondergedompeld in de opslagtank of het opslagreservoir [3,10]

B 67 D      7/70                    .    .    .    met twee of meer pompen in serie of parallel [3,10]

B 67 D      7/72                    .    .    Inrichtingen voor het uitoefenen van luchtdruk of een andere gasdruk voor het geforceerd naar een afleverpunt voeren van vloeistof [3,10]

B 67 D      7/74                    .    .    Menginrichtingen voor twee of meer verschillende door te voeren vloeistoffen (muntautomaten G07F 13/06) [3,10]

B 67 D      7/76                    .    .    Voorzieningen of inrichtingen voor het zuiveren van door te voeren vloeistoffen, bijv. filters, luchtscheiders of waterscheiders [3,10]

B 67 D      7/78                    .    .    Voorzieningen van opslagtanks, reservoirs of pijpleidingen [3,10]

B 67 D      7/80                    .    .    Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen of koelinrichtingen voor door te voeren vloeistoffen [3,10]

B 67 D      7/82                    .    .    .    Verwarmingsinrichtingen [6,10]

B 67 D      7/84                    .    .    Omhulsels, behuizingen of draagconstructies; Trollies of soortgelijke verplaatsbare steunen [3,10]

B 67 D      7/86                    .    .    Verlichtingsvoorzieningen [3,10]

 

B 67 D      9/00                    Opparatuur of inrichtingen voor het overbrengen van vloeistoffen tijdens het laden of lossen van schepen (uitrusting op schepen B63B 27/00) [3,10] 

B 67 D      9/02                    .    gebruikmakend van gelede pijpen [3,10]

 

B 67 D    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]