SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 68        ZADELMAKERIJ; BEKLEDING

 

B 68 B    TUIG OF GAREEL; INRICHTINGEN IN VERBAND DAARMEE; ZWEPEN EN DERGELIJKE

 

B 68 B      1/00                    Inrichtingen in verband met tuig of gareel voor het aanslaan, leiden, trainen, dresseren of temmen van paarden of andere trekdieren (soortgelijke inrichtingen die zijn gecombineerd met trektuigen B68B 3/00; staluitrusting A01K 1/00; inrichtingen die deel uitmaken van een voertuig B62C)

B 68 B      1/02                    .    Halsters

B 68 B      1/04                    .    Teugels; Leidsels

B 68 B      1/06                    .    .    Bitten

B 68 B      1/08                    .    Tomen

B 68 B      1/10                    .    Oogkleppen

B 68 B      1/12                    .    .    beweegbaar

B 68 B      1/13                    .    Inrichtingen voor het voorkomen van het op hol slaan (voor het loskoppelen van op hol slaande trekdieren B68B 5/08)

B 68 B      1/14                    .    Kluisterinrichtingen

 

B 68 B      3/00                    Trektuigen; Trektuigen die zijn gecombineerd met inrichtingen die worden genoemd in groep B68B 1/00

B 68 B      3/02                    .    Jukken

B 68 B      3/04                    .    Garelen; Maken daarvan

B 68 B      3/06                    .    .    Verstelbare garelen

B 68 B      3/08                    .    .    met beschermkussens

B 68 B      3/10                    .    .    .    Pneumatische garelen

B 68 B      3/12                    .    .    Vergrendelingen daarvoor

B 68 B      3/14                    .    Borstriemen

B 68 B      3/16                    .    Staartriemen

B 68 B      3/18                    .    Broeken

B 68 B      3/20                    .    Strengen (maken van riemen C14B, van touwen D07)

B 68 B      3/22                    .    .    Strenghouders (inrichtingen die deel uitmaken van een voertuig B62C)

 

B 68 B      5/00                    Details of accessoires (fournituren A44); Bevestigingsinrichtingen voor teugels, leidsels, tuig en dergelijke (inrichtingen die deel uitmaken van een voertuig B62C)

B 68 B      5/02                    .    Bevestigingsinrichtingen voor strengen (verende hulpstukken B68B 7/00)

B 68 B      5/04                    .    Staarthouders als deel van een tuig

B 68 B      5/06                    .    Inrichtingen voor het bevestigen van speciale artikelen aan tuig, teugels en dergelijke

B 68 B      5/08                    .    Inrichtingen voor het loskoppelen van op hol slaande trekdieren

 

B 68 B      7/00                    Paardbeschermers, bijv. verende hulpstukken (beschermende afdekkingen B68C 5/00)

 

B 68 B      9/00                    Speciaal aangepaste inrichtingen voor het ondersteunen van tuig buiten gebruik

 

B 68 B    11/00                   Zwepen en dergelijke

 

B 68 B    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]