SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE; NANOTECHNOLOGIE [7]

 

B 81        MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE [7]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen microstructurele inrichtingen of systemen, inclusief tenminste één essentieel element of essentiële formatie die wordt gekenmerkt door de zeer kleine omvang ervan, in het bijzonder binnen het bereik van 10-4 tot 10-7 meter, d.w.z. waarbij de significante kenmerken in tenminste één richting niet volledig kunnen worden waargenomen zonder de hulp van een optische microscoop. [7]

              (2)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -          “microstructurele inrichtingen” omvat: [7]

                                 (i)      micromechanische inrichtingen die beweegbare, flexibele of vervormbare elementen bevat; en

                                 (ii)      driedimensionale structuren zonder beweegbare, flexibele of vervormbare elementen, die microformaties bevatten die zijn ontworpen voor het volbrengen van een essentiële structurele functie in wisselwerking met hun omgeving, in tegenstelling tot zuiver elektronische of chemische functies, ongeacht of de structuren zijn gecombineerd met micro-elektronische inrichtingen of worden gevormd uit specifieke materialen; [7]

                        -          “microstructurele systemen” omvat: [7]

                                 (i)      systemen van samenwerkende microstructurele inrichtingen; en

                                 (ii)           micro-elektromechanische of micro-optomechanische systemen, waarbij op een gemeenschappelijk substraat de specifieke kenmerken van microstructurele inrichtingen en elektrische of optische componenten worden gecombineerd, bijv. voor het regelen, analyseren of signaleren van het functioneren van microstructurele inrichtingen. [7]

 

B 81 B    MICROSTRUCTURELE INRICHTINGEN OF SYSTEMEN, BIJV. MICROMECHANISCHE INRICHTINGEN (piëzo-elektrische, elektrostrictieve of magnetostrictieve elementen op zich H01L 41/00) [7]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen:

                        -                zuiver elektrische of elektronische inrichtingen op zich, welke vallen onder de door Sectie H, bijv. subklasse H01L; [7]

                        -        zuiver optische inrichtingen op zich, vallen onder de subklassen G02B of G02F; [7]

                        -        essentieel tweedimensionale, bijv. gelaagde producten, welke vallen onder de subklasse B32B; [7]

                        -        chemische of biologische structuren op zich, welke vallen onder de Sectie C; [7]

                        -        structuren op atoomschaal die worden geproduceerd door manipulatie van losse atomen of moleculen, welke vallen onder de groep B82B 1/00. [7]

              (2)      Inrichtingen of systemen die worden geklasseerd in deze subklasse, worden tevens geklasseerd in toepasselijke subklassen voor hun structurele of functionele kenmerken, als dergelijke kenmerken van belang zijn. [7]

 

B 81 B      1/00                    Inrichtingen zonder beweegbare of flexibele elementen, bijv. inrichtingen met microcapillairen [7]

 

B 81 B      3/00                    Inrichtingen die flexibele of vervormbare elementen bevatten, bijv. met elastische tongen of membranen (B81B 5/00 heeft voorrang) [7]

 

B 81 B      5/00                    Inrichtingen die elementen bevatten die kunnen bewegen ten opzichte van elkaar, bijv. met verschuifbare of roteerbare elementen [7]

 

B 81 B      7/00                    Microstructurele systemen [7]

B 81 B      7/02                    .    met afzonderlijke elektrische of optische inrichtingen met een bijzondere relevantie voor hun functie, bijv. micro-elektromechanische systemen (MEMS) (B81B 7/04 heeft voorrang) [7]

B 81 B      7/04                    .    Netwerken of rijen van gelijksoortige microstructurele inrichtingen [7]