SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE; NANOTECHNOLOGIE [7]

 

B 81        MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE [7]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen microstructurele inrichtingen of systemen, inclusief tenminste één essentieel element of essentiële formatie die wordt gekenmerkt door de zeer kleine omvang ervan, in het bijzonder binnen het bereik van 10-4 tot 10-7 meter, d.w.z. waarbij de significante kenmerken in tenminste één richting niet volledig kunnen worden waargenomen zonder de hulp van een optische microscoop. [7]

              (2)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “microstructurele inrichtingen” omvat: [7]

                                 (i)      micromechanische inrichtingen die beweegbare, flexibele of vervormbare elementen bevat; en

                                 (ii)      driedimensionale structuren zonder beweegbare, flexibele of vervormbare elementen, die microformaties bevatten die zijn ontworpen voor het volbrengen van een essentiële structurele functie in wisselwerking met hun omgeving, in tegenstelling tot zuiver elektronische of chemische functies, ongeacht of de structuren zijn gecombineerd met micro-elektronische inrichtingen of worden gevormd uit specifieke materialen; [7]

                        -        “microstructurele systemen” omvat: [7]

                                 (i)      systemen van samenwerkende microstructurele inrichtingen; en

                                 (ii)           micro-elektromechanische of micro-optomechanische systemen, waarbij op een gemeenschappelijk substraat de specifieke kenmerken van microstructurele inrichtingen en elektrische of optische componenten worden gecombineerd, bijv. voor het regelen, analyseren of signaleren van het functioneren van microstructurele inrichtingen. [7]

 

B 81 C    SPECIAAL AANGEPASTE PROCESSEN OF APPARATUUR VOOR HET MAKEN OF BEHANDELEN VAN MICROSTRUCTURELE INRICHTINGEN OF SYSTEMEN (maken van microcapsules of microbolletjes B01J 13/02; processen of apparatuur die hoort bij het maken of behandelen van piëzo-elektrische, elektrostrictieve of magnetostrictieve elementen op zich H01L 41/22) [7,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen:

                        -                processen of apparatuur voor het maken of behandelen van zuiver elektrische of elektronische inrichtingen, welke vallen onder de Sectie H, bijv. groep H01L 21/00; [7]

                        -                processen of apparatuur waarbij sprake is van het manipuleren van losse atomen of moleculen, welke vallen onder de groep B82B 3/00. [7]

 

B 81 C      1/00                    Maken of behandelen van inrichtingen of systemen in of op een substraat (B81C 3/00 heeft voorrang) [7]

 

B 81 C      3/00                    Opbouwen van inrichtingen of systemen uit afzonderlijk gemaakte componenten [7]

 

B 81 C     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]