SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE; NANOTECHNOLOGIE [7]

 

B 82        NANOTECHNOLOGIE [7]

 

              Aantekening

 

       In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “nano-afmeting” of “nanoschaal” heeft betrekking op een geregelde geometrische afmeting van minder dan 100 nanometer (nm) in één of meer richtingen; [11]

              -         “nanostructuur” betekent een entiteit met tenminste één functionele component op nanoschaal, die fysische, chemische of biologische eigenschappen of effecten beschikbaar maakt, die uitsluitend zijn toe te schijven aan de nanoschaal. [11]

 

B82B      NANOSTRUCTUREN DIE WORDEN GEVORMD DOOR HET MANIPULEREN VAN AFZONDERLIJKE ATOMEN OF MOLECULEN, OF BEPERKTE VERZAMELINGEN VAN ATOMEN OF MOLECULEN ALS DISCRETE EENHEDEN; MAKEN OF BEHANDELEN DAARVAN [7,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen chemische of biologische structuren op zich waarin elders speciaal is voorzien, bijv. in de klassen C08 of C12. [7]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B82, waarin de betekenissen worden gedefinieerd van de termen “nano-afmeting”, “nanoschaal” en “nanostructuur” in deze subklasse. [11]

              (3)      In deze subklasse geklasseerde materie wordt tevens geklasseerd in subklasse B82Y, met het doel een uitgebreid onderzoek naar nanostructuur-technologie mogelijk te maken door gebruik te maken van de klassesymbolen uit B82Y in combinatie met de klassesymbolen uit B82B. [11]

              (4)      Nanostructuren met specifieke kenmerken of functies worden verder geklasseerd in toepasselijke plaatsen in andere subklassen die voorzien in dergelijke kenmerken of functies, bijv. in G06Q, G02F1/017 of H01L29/775. [11]

 

B82B        1/00                    Nanostructuren die worden gevormd door het manipuleren van afzonderlijke atomen of moleculen, of beperkte verzamelingen van atomen of moleculen als discrete eenheden [7,11]

 

B82B        3/00                    Maken of behandelen van nanostructuren door het manipuleren van afzonderlijke atomen of moleculen, of beperkte verzamelingen van atomen of moleculen als discrete eenheden [7,11]