SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

MICROSTRUCTURELE TECHNOLOGIE; NANOTECHNOLOGIE [7]

 

B 82        NANOTECHNOLOGIE [7]

 

              Aantekening

 

       In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “nano-afmeting” of “nanoschaal” heeft betrekking op een geregelde geometrische afmeting van minder dan 100 nanometer (nm) in één of meer richtingen; [11]

              -         “nanostructuur” betekent een entiteit met tenminste één functionele component op nanoschaal, die fysische, chemische of biologische eigenschappen of effecten beschikbaar maakt, die uitsluitend zijn toe te schijven aan de nanoschaal. [11]

 

B 82 Y     SPECIFIEKE TOEPASSINGEN VAN NANOSTRUCTUREN; METEN OF ANALYSEREN VAN NANOSTRUCTUREN; MAKEN OF BEHANDELEN VAN NANOSTRUCTUREN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen aanvragen en aspecten van nanostructuren die op welke wijze dan ook worden geproduceerd, en is niet beperkt tot die welke worden gevormd door het manipuleren van afzonderlijke atomen of moleculen. [11]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B82, waarin de betekenissen worden gedefinieerd van de termen “nano-afmeting”, “nanoschaal” en “nanostructuur” in deze subklasse. [11]

              (3)      Deze subklasse is bedoeld om een uitgebreid onderzoek mogelijk te maken naar onderwerpen met betrekking tot nanostructuren door klassesymbolen uit deze subklasse te combineren met klassesymbolen uit andere subklassen. Onder deze subklasse vallen daarom aspecten van nanostructuren die ook geheel of gedeeltelijk elders in de IPC worden gedekt. [11]

              (4)      Deze subklasse dient voor verplichte aanvullende klassering van onderwerpen die op zich al zijn geklasseerd in andere klassen, bijvoorbeeld: [11,17]

                        A61K 9/51            Nanocapsules voor medische preparaten

                        B05D 1/20            Langmuir-Blodgett films

                        B82B                   Nanostructuren die worden gevormd door het afzonderlijk manipuleren van atomen, moleculen, of beperkte verzamelingen van atomen of moleculen als discrete eenheden; Maken of behandelen daarvan

                        C01B 32/15          Koolstof-nanostructuren, bijv. bucky balls, nanobuizen, nanospoelen, nanodonuts of nano-uien

                        G01Q                   Aftastsonde-technieken

                        G02F 1/017          Optische kwantumbronnen of kwantumroosters

                        H01F  10/32          Dunne magnetische films met een nanostructuur

                        H01F  41/30          Epitaxie met een moleculaire straal (MBE)

                        H01L  29/775        FET’s met een kwantumdraad

              (5)      De klassesymbolen van deze subklasse staan niet als eerste vermeld als ze aan octrooidocumenten worden toegekend. [11]

              (6)      In deze subklasse wordt meervoudig naar aspecten geklasseerd, zodat aspecten van onderwerpen die vallen onder meer dan één van de groepen moet worden geklasseerd in elk van deze groepen. [11]

 

B 82 Y       5/00                    Nanobiotechnologie of nanogeneeskunde, bijv. eiwitbewerking of geneesmiddelen-afgifte [11]

 

B 82 Y     10/00                   Nanotechnologie voor informatieverwerking, informatie-opslag of informatieverzending, bijv. kwantumrekenen of enkele-elektronenlogica [11]

 

B 82 Y     15/00                   Nanotechnologie voor wisselwerking, aftasting of bediening, bijv. kwantum dots als markers in eiwit-assays of moleculaire motoren [11]

 

B 82 Y     20/00                   Nano-optica, bijv. kwantumoptica of fotonische kristallen [11]

 

B 82 Y     25/00                   Nanomagnetisme, bijv. magneto-impedantie, anisotropische magnetoweerstand, grote magnetoweerstand of tunneling magnetoweerstand [11]

 

B 82 Y     30/00                   Nanotechnologie voor materialen of oppervlaktewetenschap, bijv. nanocomposieten [11]

 

B 82 Y     35/00                   Methoden of apparatuur voor meting aan of analyse van nanostructuren [11]

 

B 82 Y     40/00                   Maken of behandelen van nanostructuren [11]

 

B 82 Y     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [11]