SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 01††††††† ANORGANISCHE CHEMIE [11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††††††††† In de subklassen C01B tot C01G is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, bijv. kaliumpermanganaat wordt alleen geklasseerd als een permanganaatverbinding in de subklasse C01G. [3,15]

††††††††††††† (2)††††††††††† De werking van biociden, bestrijdingsmiddelen of lokmiddelen voor ongedierte of onkruid of plantengroeimiddelen wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 01 C††† AMMONIAK; CYAAN; VERBINDINGEN DAARVAN (zouten van de oxyzuren van halogenen C01B 11/00; peroxiden, zouten van peroxyzuren C01B 15/00; thiosulfaten, dithionieten, polythionaten C01B 17/64; verbindingen die seleen of telluur bevatten C01B 19/00; aziden C01B 21/08; metaalamiden C01B 21/092; nitrieten C01B 21/50; fosfiden C01B 25/08; zouten van de oxyzuren van fosfor C01B 25/16; verbindingen die silicium bevatten C01B 33/00; verbindingen die boor bevatten C01B 35/00; fermentatie of enzym-gebruikende processen voor de bereiding van elementen of anorganische verbindingen behalve kooldioxide C12P 3/00; productie van niet-metaalelementen of anorganische verbindingen door elektrolyse of elektroforese C25B) [11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (1) volgend op klasse C01, waarin de prioriteitsregel voor de laatste plaats wordt gedefinieerd die wordt toegepast in deze klasse, d.w.z. binnen het bereik cab C01B tot C01G en binnen deze subklassen. [8]

††††††††††††† (2)††††† Therapeutische activiteit van verbindingen is verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

C 01 C††† 1/00††††††††††††††††††† Ammoniak; Verbindingen daarvan

C 01 C††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Bereiden of scheiden van ammoniak

C 01 C††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van ammoniak door synthese (bereiden of zuiveren van gasmengsels voor de ammoniaksynthese C01B 3/02)

C 01 C††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van ammoniak uit stikstofhoudende organische substanties

C 01 C††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† Scheiden van ammoniak uit ammoniakloog, bijv. ammoniakwater

C 01 C††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† Scheiden van ammoniak uit gassen en dampen

C 01 C††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Saturators

C 01 C††† 1/16††††††††††††††††††† .††† Haliden van ammonium

C 01 C††† 1/18††††††††††††††††††† .††† Nitraten van ammonium

C 01 C††† 1/20††††††††††††††††††† .††† Sulfiden; Polysulfiden

C 01 C††† 1/22††††††††††††††††††† .††† Sulfieten van ammonium

C 01 C††† 1/24††††††††††††††††††† .††† Sulfaten van ammonium (C01C 1/14 heeft voorrang)

C 01 C††† 1/242††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden uit ammoniak en zwavelzuur of zwaveltrioxide [2]

C 01 C††† 1/244††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden door dubbele ontleding van ammoniumzouten met sulfaten [2]

C 01 C††† 1/245††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden uit verbindingen die stikstof en zwavel bevatten [2]

C 01 C††† 1/246††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit zwavelhoudende ammoniumverbindingen [2]

C 01 C††† 1/247††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door oxidatie met vrije zuurstof [2]

C 01 C††† 1/248††††††††††††††††† .††† .††† Voorkomen van fusie of het regelen van de vorm of grootte van kristallen [2]

C 01 C††† 1/249††††††††††††††††† .††† .††† Ontzuren van de kristallen [2]

C 01 C††† 1/26††††††††††††††††††† .††† Carbonaten of bicarbonaten van ammonium

C 01 C††† 1/28††††††††††††††††††† .††† Methoden voor het bereiden van ammoniumzouten in het algemeen

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

 †††††††††††† (1)††††† Onder deze groep vallen geen ammoniumzouten van complexe zuren (anders dan complexe cyaniden) die een metaal in het anion bevatten, welke vallen onder de relevante groepen van de subklassen C01D tot C01G, in overeenstemming met het metaal.

††††††††††††† (2)††††† Zouten van polybasische zuren met ammonium en een metaal als kationen worden geklasseerd als ware het ammonium waterstof.

††††††††††††† (3)††††† Complexe aminezouten worden geklasseerd in de relevante groepen van de subklassen C01D tot C01G, in overeenstemming met het metaal. 

C 01 C††† 3/00†††††††††††††††††††   Cyaan; Verbindingen daarvan

C 01 C††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Bereiden van waterstofcyanide

C 01 C††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† Scheiden uit gassen

C 01 C††† 3/06††††††††††††††††††† .††† Stabiliseren van waterstofcyanide

C 01 C††† 3/08††††††††††††††††††† .††† Enkelvoudige of complexe cyaniden vam metalen

C 01 C††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† Enkelvoudige alkalimetaalcyaniden [3]

C 01 C††† 3/11††††††††††††††††††† .††† .††† Complexe cyaniden [3]

C 01 C††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Enkelvoudige of complexe ijzercyaniden [2]

C 01 C††† 3/14††††††††††††††††††† .††† Cyaanzuur; Zouten daarvan

C 01 C††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Cyaanamide; Zouten daarvan [11]

C 01 C††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† Calciumcyaanamide

C 01 C††† 3/20††††††††††††††††††† .††† Thiocyaanzuur; Zouten daarvan