SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 01††††††† ANORGANISCHE CHEMIE [11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††††††††† In de subklassen C01B tot C01G is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, bijv. kaliumpermanganaat wordt alleen geklasseerd als een permanganaatverbinding in de subklasse C01G. [3,15]

††††††††††††† (2)††††††††††† De werking van biociden, bestrijdingsmiddelen of lokmiddelen voor ongedierte of onkruid of plantengroeimiddelen wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 01 F†††† VERBINDINGEN VAN DE METALEN BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM OF THORIUM, OF VAN DE ZELDZAME AARDMETALEN (metaalhydriden C 01 B 6/00; zouten van de oxyzuren van halogenen C01B 11/00; peroxiden, zouten van peroxizuren C01B 15/00; sulfiden of polysulfiden van magnesium, calcium, strontium of barium C01B 17/42; thiosulfaten, dithionieten, polythionaten C01B 17/64; verbindingen die seleen of telluur bevatten C01B 19/00; binaire verbindingen van stikstof met metalen C01B 21/06; aziden C01B 21/08; metaalamiden C01B 21/092; nitrieten C01B 21/50; fosfiden C01B 25/08; zouten van de oxyzuren van fosfor C01B 25/16; carbiden C01B 32/90; verbindingen die silicium bevatten C01B 33/00; verbindingen die boor bevatten C01B 35/00; verbindingen met zeolieteigenschappen maar zonder base-uitwisselende eigenschappen C01B 37/00; verbindingen met zeolieteigenschappen en base-uitwisselende eigenschappen, bijv. kristallijne zeolieten, C01B 39/00; cyaniden C01C 3/08; zouten van cyaanzuur C01C 3/14; zouten van cyaanamide C01C 3/16; thiocyanaten C01C 3/20; fermentatie of enzym-gebruikende processen voor de bereiding van elementen of anorganische verbindingen behalve kooldioxide C12P 3/00; winnen van metalen uit mengsels, bijv. ertsen, die tussenverbindingen vormen in een metallurgisch proces voor het verkrijgen van een vrij metaal C22B; productie van niet-metaalelementen of anorganische verbindingen door elektrolyse of elektroforese C25B) [11,17]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (1) volgend op klasse C01, waarin de prioriteitsregel voor de laatste plaats wordt gedefinieerd die wordt toegepast in deze klasse, d.w.z. binnen het bereik cab C01B tot C01G en binnen deze subklassen. [8]

††††††††††††† (2)††††† Therapeutische activiteit van verbindingen is verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

 

C 01 F†††† 1/00††††††††††††††††††† Methoden voor het bereiden van verbindingen van de metalen beryllium, magnesium, aluminium, calcium, strontium, barium, radium of thorium, of verbindingen van de zeldzame aardmetalen in het algemeen

C 01 F†††† 3/00††††††††††††††††††† Verbindingen van beryllium

C 01 F†††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Oxiden; Hydroxiden [3]

C 01 F†††† 5/00††††††††††††††††††† Verbindingen van magnesium

C 01 F†††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Magnesiumoxide of magnesia

C 01 F†††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† door het oxideren van metaalachtig magnesium

C 01 F†††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† door het thermisch ontleden van magnesiumverbindingen (calcineren van magnesiet of dolomiet C04B 2/10)

C 01 F†††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het calcineren van magnesiumhydroxide

C 01 F†††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het thermisch ontleden van magnesiumchloride met waterdamp

C 01 F†††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het thermisch ontleden van magnesiumsulfaat, met of zonder reductie

C 01 F†††† 5/14††††††††††††††††††† .††† Magnesiumhydroxide

C 01 F†††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† door het behandelen van magnesiumoxide, bijv. gecalcineerd dolomiet, met water of oplossingen van zouten die geen magnesium bevatten

C 01 F†††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† door het neerslaan uit oplossingen van magnesiumzouten met ammoniak

C 01 F†††† 5/22††††††††††††††††††† .††† .††† uit magnesiumverbindingen met alkalihydroxiden of aardalkali-oxiden of aardalkalihydroxiden

C 01 F†††† 5/24††††††††††††††††††† .††† Magnesiumcarbonaten

C 01 F†††† 5/26††††††††††††††††††† .††† Magnesiumhaliden

C 01 F†††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† Fluoriden

C 01 F†††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† Chloriden

C 01 F†††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bereiden van watervrij magnesiumchloride door het chloreren van magnesiumverbindingen

C 01 F†††† 5/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dehydrateren van magnesiumchloride dat kristalwater bevat

C 01 F†††† 5/36††††††††††††††††††† .††† .††† Bromiden

C 01 F†††† 5/38††††††††††††††††††† .††† Magnesiumnitraten

C 01 F†††† 5/40††††††††††††††††††† .††† Magnesiumsulfaten (dubbele sulfaten van magnesium met natrium of kalium C01D 5/12, met andere alkalimetalen C01D 15/06 of C01D 17/00) [3]

C 01 F†††† 5/42††††††††††††††††††† .††† Magnesiumsulfieten

C 01 F†††† 7/00††††††††††††††††††† Verbindingen van aluminium

C 01 F†††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Aluminiumoxide; Aluminiumhydroxide; Aluminaten

C 01 F†††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van alkalimetaalaluminaten; Aluminiumoxide of aluminiumhydroxide daarvan

C 01 F†††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het behandelen van aluminiumhoudende mineralen met alkalihydroxide

C 01 F†††† 7/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het behandelen van aluminiumhoudende mineralen met natriumcarbonaat

C 01 F†††† 7/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het behandelen van mineralen met alkalisulfaten en reductiemiddelen

C 01 F†††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Alkalimetaalaluminaten uit aardalkalimetaalaluminaten

C 01 F†††† 7/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aluminiumoxide of aluminiumhydroxide uit alkalimetaalaluminaten

C 01 F†††† 7/16††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aardalkalimetaalaluminaten; Aluminiumoxyde of aluminiumhydroxyde daarvan

C 01 F†††† 7/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aluminiumoxide of aluminiumhydroxide uit aardalkalimetaalaluminaten

C 01 F†††† 7/20††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aluminiumoxide of aluminiumhydroxide uit aluminiumhoudende ertsen met zuren of zouten

C 01 F†††† 7/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met haliden

C 01 F†††† 7/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met salpeterzuur of stikstofoxiden

C 01 F†††† 7/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwavelzuren of sulfaten

C 01 F†††† 7/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwaveligzuur

C 01 F†††† 7/30††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aluminiumoxide of aluminiumhydroxide door het thermisch ontleden van aluminiumverbindingen

C 01 F†††† 7/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van sulfaten

C 01 F†††† 7/34††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aluminiumhydroxide door het neerslaan uit oplossingen die aluminiumzouten bevatten

C 01 F†††† 7/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit organische aluminiumzouten

C 01 F†††† 7/38††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aluminiumoxide door het thermisch reduceren van aluminiumhoudende mineralen

C 01 F†††† 7/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in aanwezigheid van aluminiumsulfide

C 01 F†††† 7/42††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van aluminiumoxide of aluminiumhydroxide uit metaalachtig aluminium, bijv. door oxidatie

C 01 F†††† 7/44††††††††††††††††††† .††† .††† Dehydrateren van aluminiumhydroxide

C 01 F†††† 7/46††††††††††††††††††† .††† .††† Zuiveren van aluminiumoxide, aluminiumhydroxide of aluminaten [5]

C 01 F†††† 7/47††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van aluminaten [5]

C 01 F†††† 7/48††††††††††††††††††† .††† Aluminiumhaliden

C 01 F†††† 7/50††††††††††††††††††† .††† .††† Fluoriden

C 01 F†††† 7/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dubbele verbindingen die zowel fluorgroepen als andere zuurgroepen bevatten

C 01 F†††† 7/54††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dubbele verbindingen die zowel aluminium als alkalimetalen of aardalkalimetalen bevatten

C 01 F†††† 7/56††††††††††††††††††† .††† .††† Chloriden (met fluor C01F 7/52) [3]

C 01 F†††† 7/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bereiden van watervrij aluminiumchloride

C 01 F†††† 7/60††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† uit zuurstofhoudende aluminiumverbindingen

C 01 F†††† 7/62††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuiveren

C 01 F†††† 7/64††††††††††††††††††† .††† .††† Bromiden (met fluor C01F 7/52) [3]

C 01 F†††† 7/66††††††††††††††††††† .††† Aluminiumnitraten (met fluor C01F 7/52) [3]

C 01 F†††† 7/68††††††††††††††††††† .††† Aluminiumverbindingen die zwavel bevatten (met fluor C01F 7/52) [3]

C 01 F†††† 7/70††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfiden

C 01 F†††† 7/72††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfieten

C 01 F†††† 7/74††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfaten

C 01 F†††† 7/76††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dubbelzouten, bijv. aluin

 

C 01 F†††† 11/00†††††††††††††††††† Verbindingen van calcium, strontium of barium (C01F 7/00 heeft voorrang) [3]

C 01 F†††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Oxiden of hydroxiden (produceren van kalk C04B 2/00)

C 01 F†††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† door het thermisch ontleden

C 01 F†††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van carbonaten

C 01 F†††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† door het reduceren van sulfaten

C 01 F†††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† uit sulfiden

C 01 F†††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† uit silicaten

C 01 F†††† 11/16†††††††††††††††††† .††† .††† Zuiveren

C 01 F†††† 11/18†††††††††††††††††† .††† Carbonaten

C 01 F†††† 11/20†††††††††††††††††† .††† Haliden

C 01 F†††† 11/22†††††††††††††††††† .††† .††† Fluoriden

C 01 F†††† 11/24†††††††††††††††††† .††† .††† Chloriden

C 01 F†††† 11/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit sulfiden

C 01 F†††† 11/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het chloreren van aardalkalimetaalverbindingen

C 01 F†††† 11/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Concentreren; Dehydrateren; Voorkomen van de absorptie van vocht of van aankoeken

C 01 F†††† 11/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuiveren

C 01 F†††† 11/34†††††††††††††††††† .††† .††† Bromiden

C 01 F†††† 11/36†††††††††††††††††† .††† Nitraten

C 01 F†††† 11/38†††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden met salpeterzuur of stikstofoxiden

C 01 F†††† 11/40†††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden door dubbele ontleding met nitraten

C 01 F†††† 11/42†††††††††††††††††† .††† .††† Dubbelzouten (met magnesium C01F 5/38)

C 01 F†††† 11/44†††††††††††††††††† .††† .††† Concentreren; Kristalliseren; Dehydrateren; Voorkomen van de absorptie van vocht of van aankoeken

C 01 F†††† 11/46†††††††††††††††††† .††† Sulfaten (dehydrateren van gips C04B 11/02)

C 01 F†††† 11/48†††††††††††††††††† .††† Sulfieten

C 01 F†††† 13/00†††††††††††††††††† Verbindingen van radium
C 01 F†††† 15/00†††††††††††††††††† Verbindingen van thorium

 

C 01 F†††† 17/00†††††††††††††††††† Verbindingen van zeldzame aardmetalen, d.w.z. scandium, yttrium of lanthaan, of de groep van de lanthaniden