SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 03††††††† GLAS; STEENWOL OF SLAKKENWOL

C 03 B††† MAKEN OF VORMEN VAN GLAS, OF VAN STEENWOL OF SLAKKENWOL (GLASWOL); AANVULLENDE PROCESSEN BIJ HET MAKEN OF VORMEN VAN GLAS, OF VAN STEENWOL OF SLAKKENWOL (GLASWOL) (oppervlaktebehandeling C03C) [9]

Smelten van de grondstof

 

C 03 B††† 1/00††††††††††††††††††† Voorbereiden van de ladingen [9]

C 03 B††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Verdichten van de glasladingen, bijv. pelletiseren [5]

C 03 B††† 3/00††††††††††††††††††† Vullen van de smeltovens

C 03 B††† 3/02††††††††††††††††††† .††† gecombineerd met het voorverwarmen, voorsmelten of voorbehandelen van de ingrediŽnten voor de  glasfabricage, de pellets of glasafval [5] 

C 03 B††† 5/00††††††††††††††††††† Smelten in industriŽle ovens; IndustriŽle ovens voorzover zij speciaal zijn aangepast voor de glasfabricage

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Groep C03B 5/02 heeft voorrang boven de groepen C03B 5/04 tot C03B 5/14.

 

C 03 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† in industriŽle elektrische ovens

C 03 B††† 5/027††††††††††††††††† .††† .††† door een elektrische stroom te laten lopen tussen elektroden die zijn ondergedompeld in het glasbad, d.w.z. door directe weerstandsverwarming [3]

C 03 B††† 5/03††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Tankovens [5]

C 03 B††† 5/033††††††††††††††††† .††† .††† door gebruik te maken van weerstandsverwarmers boven of in het glasbad, d.w.z. door indirecte weerstandsverwarming [3]

C 03 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† in tankovens

C 03 B††† 5/05††††††††††††††††††† .††† .††† Discontinu-werkende tankovens, bijv. dagtanks [5]

C 03 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† in kroezenovens

C 03 B††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† Glassmeltkroezen

C 03 B††† 5/10††††††††††††††††††† .††† in gecombineerde tankovens en kroezenovens

C 03 B††† 5/12††††††††††††††††††† .††† in schachtovens

C 03 B††† 5/14††††††††††††††††††† .††† in cilindervormige draaiovens

C 03 B††† 5/16††††††††††††††††††† .††† Speciale kenmerken van het smeltproces; Speciaal aangepaste hulpmiddelen voor glassmeltovens

C 03 B††† 5/167††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het voorkomen van schade aan uitrusting, bijv. door gesmolten glas, hete gassen of ladingen (C03B 5/20 en C03B 5/42 hebben voorrang) [5]

C 03 B††† 5/173††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het veranderen van de samenstelling van het gesmolten glas in glasovens, bijv. voor het kleuren van het gesmolten glas (chemische aspecten C03C) [5]

C 03 B††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† Roerinrichtingen; Homogeniseren

C 03 B††† 5/182††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het langs vaste elementen laten bewegen van het gesmolten glas, bijv. afbuigmiddelen, keerplaten en dergelijke [5]

C 03 B††† 5/183††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van thermische middelen, bijv. voor het opwekken van convectiestromen [5]

C 03 B††† 5/185††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Elektrische middelen [5]

C 03 B††† 5/187††††††††††††††††† .††† .††† .††† met bewegende elementen [3]

C 03 B††† 5/193††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een gas, bijv. opkokers [3]

C 03 B††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† Bruggen, schoenen, smoormiddelen of andere inrichtingen voor het tegenhouden van vuil, schuim of ladingen

C 03 B††† 5/225††††††††††††††††† .††† .††† Zuiveren (C03B 5/18 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 5/23††††††††††††††††††† .††† .††† Afkoelen van het gesmolten glas (C03B 5/18 en C03B 5/225 hebben voorrang) [3]

C 03 B††† 5/235††††††††††††††††† .††† .††† Verwarmen van het glas (C03B 5/02, C03B 5/18 en C03B 5/225 hebben voorrang) [3]

C 03 B††† 5/237††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal aangepaste regeneratoren of recuperatoren voor glassmeltovens [5]

C 03 B††† 5/24††††††††††††††††††† .††† .††† Automatisch regelen van het smeltproces

C 03 B††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† Uitstroomopeningen; Overlopen

C 03 B††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† Sifons

C 03 B††† 5/42††††††††††††††††††† .††† .††† Details van de constructie van ovenwanden, bijv. voor het voorkomen van corrosie; Gebruik van materialen voor ovenwanden [3]

C 03 B††† 5/425††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorkomen van corrosie of erosie (C03B 5/44 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 5/43††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gebruik van materialen voor ovenwanden, bijv. vuurvaste stenen [5]

C 03 B††† 5/435††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verwarmingsvoorzieningen voor ovenwanden [5]

C 03 B††† 5/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koelvoorzieningen voor ovenwanden [3]

 

C 03 B††† 7/00††††††††††††††††††† Verdelers voor het gesmolten glas; Middelen voor het verwijderen van ladingen gesmolten glas; Produceren van de gob

C 03 B††† 7/01††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het verwijderen van ladingen gesmolten glas [5]

C 03 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Voorsmelthaarden, d.w.z. toevoerkanalen [3]

C 03 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† Ronddraaiende voorsmelthaarden [3]

C 03 B††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het thermisch conditioneren of regelen van de temperatuur van het glas [3]

C 03 B††† 7/07††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Elektrische middelen [5]

C 03 B††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Toevoermondstukken, bijv. toevoerinrichtingen voor de gob [3]

C 03 B††† 7/082††††††††††††††††† .††† .††† Pneumatische toevoerinrichtingen [5]

C 03 B††† 7/084††††††††††††††††† .††† .††† Buismechanismen [5]

C 03 B††† 7/086††††††††††††††††† .††† .††† Plunjermechanismen [5]

C 03 B††† 7/088††††††††††††††††† .††† .††† Uitstroomopeningen, bijv. openingsringen [5]

C 03 B††† 7/09††††††††††††††††††† .††† .††† Mondstukblokken [5]

C 03 B††† 7/092††††††††††††††††† .††† .††† Roerinrichtingen; Homogeniseren (C03B 5/18 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 7/094††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het verwarmen, koelen of isoleren [5]

C 03 B††† 7/096††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het verwarmen [5]

C 03 B††† 7/098††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† elektrisch [5]

C 03 B††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Afsnijden van de glasstroom met behulp van messen of scharen; Constructie van de gebruikte bladen [3]

C 03 B††† 7/11††††††††††††††††††† .††† .††† Constructie van de bladen [5]

C 03 B††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† Afsnijden van een vrijhangende glasstroom [3]

C 03 B††† 7/14††††††††††††††††††† .††† Doorvoeren van gesmolten glas of gobs naar glasblaasmachines of glaspersmachines (C03B 7/18 tot C03B 7/22 hebben voorrang) [3]

C 03 B††† 7/16††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van afbuiggoten [3]

C 03 B††† 7/18††††††††††††††††††† .††† Toevoerinrichtingen met aanzuiging [3]

C 03 B††† 7/20††††††††††††††††††† .††† Toevoerinrichtingen met lepels [3]

C 03 B††† 7/22††††††††††††††††††† .††† Verzamelinrichtingen in de vorm van stangen of pijpen [3]

 

C 03 B††† 8/00††††††††††††††††††† Produceren van glas door andere processen dan smeltprocessen (C 03 B 37/014 heeft voorrang; bereiden van fijn verdeelde siliciumdioxide in het algemeen C01B 33/18) [4]

C 03 B††† 8/02††††††††††††††††††† .††† door reactieprocessen met een vloeibare fase [4]

C 03 B††† 8/04††††††††††††††††††† .††† door reactieprocessen met een gasfase [4]

 

Vormen van glas [9]

C 03 B††† 9/00††††††††††††††††††† Blazen van glas; Produceren van holle glasartikelen

C 03 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† met de mond; Hulpmiddelen daarvoor

C 03 B††† 9/03††††††††††††††††††† .††† .††† Blaaspijpen [3]

C 03 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† Maken van holle glasartikelen met poten of uitsteeksels

C 03 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† Maken van holle glasartikelen met dubbele wanden, bijv. thermosflessen

C 03 B††† 9/08††††††††††††††††††† .††† Afwerkblazen met gecomprimeerde lucht van onafgewerkt materiaal dat met de mond is geblazen

C 03 B††† 9/10††††††††††††††††††† .††† Blazen van glascilinders voor de glasplaatfabricage

C 03 B††† 9/12††††††††††††††††††† .††† uitgaande van een glaslint; Glaslintmachines

C 03 B††† 9/13††††††††††††††††††† .††† in machines waarbij gob wordt toegevoerd (C03B 9/28 en C03B 9/29 hebben voorrang) [3]

C 03 B††† 9/14††††††††††††††††††† .††† .††† in "blaas"machines of in "blaas-blaas"machines (C03B 9/193 en C03B 9/20 hebben voorrang) [3]

C 03 B††† 9/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in machines met keermallen [3]

C 03 B††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Machines met een draaitafel [3]

C 03 B††† 9/19††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met slechts ťťn draaitafel [3]

C 03 B††† 9/193††††††††††††††††† .††† .††† in "pers-blaas"machines [3]

C 03 B††† 9/195††††††††††††††††† .††† .††† .††† Machines met een draaitafel [3]

C 03 B††† 9/197††††††††††††††††† .††† .††† .††† Constructie van de mal voor het onafgewerkte materiaal [3]

C 03 B††† 9/20††††††††††††††††††† .††† in "vacuŁmblaas"machines of in "vacuŁm-blaas"machines

C 03 B††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† Machines met een draaitafel

C 03 B††† 9/24††††††††††††††††††† .††† .††† Constructie van de mal voor het onafgewerkte materiaal

C 03 B††† 9/28††††††††††††††††††† .††† in machines met eindloze kettingen (C03B 9/12 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 9/29††††††††††††††††††† .††† Machines met een porseleinen mal (C03B 9/28 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 9/295††††††††††††††††† .††† .††† Machines met een draaitafel [5]

C 03 B††† 9/30††††††††††††††††††† .††† Details van glasblazen (voor het met de mond blazen C03B 9/02); Gebruik van materialen voor de mallen

C 03 B††† 9/31††††††††††††††††††† .††† .††† Blazen van gelaagde glasartikelen of van glas met insluitingen, bijv. van draad of gasbellen [5]

C 03 B††† 9/32††††††††††††††††††† .††† .††† Meegeven van speciale vormen aan stukken hol glaswerk

C 03 B††† 9/325††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vormen van schroefdraad of lippen bij de mond van holle glazen artikelen; Halsmallen [3]

C 03 B††† 9/33††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Maken van holle glasartikelen met poten of uitsteeksels; Mallen daarvoor [3]

C 03 B††† 9/335††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vormen van bodems aan geblazen holle glasartikelen; Bodemmallen [3]

C 03 B††† 9/34††††††††††††††††††† .††† .††† Niet elders ondergebrachte glasblaasmallen

C 03 B††† 9/347††††††††††††††††† .††† .††† .††† Constructie van de mal voor het ruwe onafgewerkte materiaal of van de blaasmal [3]

C 03 B††† 9/353††††††††††††††††† .††† .††† .††† Malhouders [3]

C 03 B††† 9/36††††††††††††††††††† .††† .††† Blaaskoppen; Toevoeren, uitstoten of regelen van de lucht

C 03 B††† 9/38††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het koelen, verwarmen of isoleren van glasblaasmachines

C 03 B††† 9/40††††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepaste overbrengingsmechanismen of regelmechanismen voor glasblaasmachines

C 03 B††† 9/41††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Elektrische of elektronische systemen [5,13]

C 03 B††† 9/42††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het versmelten, het afbranden of het smelten van de rand gecombineerd met glasblaasmachines (samenvoegen van glasstukken door versmelten C03B 23/20)

C 03 B††† 9/44††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het afvoeren gecombineerd met glasblaasmachines, bijv. uitnemers

C 03 B††† 9/447††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het verwijderen van glasartikelen uit de blaasmal, bijv. uitnemers [5]

C 03 B††† 9/453††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het op een transporteur duwen van pas gevormde glasartikelen, bijv. sweep-out mechanismen; Doodbedmechanismen [5]

C 03 B††† 9/46††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het snijden van het hete glas in glasblaasmachines (afbranden C03B 9/42)

C 03 B††† 9/48††††††††††††††††††† .††† .††† Gebruik van materialen voor de mallen [3] 

C 03 B††† 11/00†††††††††††††††††† Persen van glas

C 03 B††† 11/02†††††††††††††††††† .††† in machines met draaitafels

C 03 B††† 11/04†††††††††††††††††† .††† in machines met mallen die worden gevoed door zuigkracht

C 03 B††† 11/05†††††††††††††††††† .††† in machines met heen en weer bewegende mallen [3]

C 03 B††† 11/06†††††††††††††††††† .††† Constructie van een plunjer of mal

C 03 B††† 11/07†††††††††††††††††† .††† .††† Mallen met aanzuiging [3]

C 03 B††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† voor het maken van massieve artikelen, bijv. lenzen

C 03 B††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† voor het maken van holle artikelen

C 03 B††† 11/12†††††††††††††††††† .††† Koelen, verwarmen of isoleren van de plunjer, mal of glaspersmachine (C03B 9/38 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 11/14†††††††††††††††††† .††† met metalen inzetstukken

C 03 B††† 11/16†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste overbrengingsmechanismen of regelmechanismen voor glaspersen 

C 03 B††† 13/00†††††††††††††††††† Walsen van glas

C 03 B††† 13/01†††††††††††††††††† .††† Walsen van geprofileerde glasartikelen [5]

C 03 B††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Discontinu walsen van platen zonder patroon

C 03 B††† 13/04†††††††††††††††††† .††† Continu walsen van platen zonder patroon

C 03 B††† 13/06†††††††††††††††††† .††† Walsen van golfplaten

C 03 B††† 13/08†††††††††††††††††† .††† Walsen van platen met een patroon

C 03 B††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Walsen van meerlaagse platen

C 03 B††† 13/12†††††††††††††††††† .††† Walsen van glas met insluitingen, bijv. draad of asbest

C 03 B††† 13/14†††††††††††††††††† .††† Walsen van andere artikelen

C 03 B††† 13/16†††††††††††††††††† .††† Constructie van de glaswalsen

C 03 B††† 13/18†††††††††††††††††† .††† Hulpmiddelen voor het walsen van glas, bijv. plaatsteunen, grijpinrichtingen, handlepels of middelen voor het verplaatsen van glaskroezen 

C 03 B††† 15/00†††††††††††††††††† Naar boven toe uit de smelt trekken van glas

C 03 B††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Trekken van glasplaten

C 03 B††† 15/04†††††††††††††††††† .††† .††† uit het vrije oppervlak van de smelt

C 03 B††† 15/06†††††††††††††††††† .††† .††† uit een debiteuse

C 03 B††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† door middel van staven onder het oppervlak van de smelt

C 03 B††† 15/10†††††††††††††††††† .††† .††† van meerlaagse glasplaten of glasplaten die zijn gecoat met gekleurde lagen

C 03 B††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† Constructie van de ontlaattoren

C 03 B††† 15/14†††††††††††††††††† .††† Uit de smelt trekken van buizen, cilinders of stangen

C 03 B††† 15/16†††††††††††††††††† .††† .††† Trekken van buizen, cilinders of stangen die zijn gecoat met gekleurde lagen

C 03 B††† 15/18†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het afleggen en transporteren gecombineerd met het trekken van glazen platen, buizen of stangen

 

C 03 B††† 17/00†††††††††††††††††† Vormen van glas door het uitvloeien, uitduwen of naar beneden of zijdelings trekken uit vormspleten of door het over lippen stromen

C 03 B††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Vormen van glas dat is gecoat met gekleurde lagen

C 03 B††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Vormen van buizen of stangen door trekken uit stilstaand of roterend gereedschap of uit vormmondstukken

C 03 B††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Vormen van glasplaten [3] 

C 03 B††† 18/00†††††††††††††††††† Vormen van glas in contact met het oppervlak van een vloeistof

C 03 B††† 18/02†††††††††††††††††† .††† Vormen van platen

C 03 B††† 18/04†††††††††††††††††† .††† .††† Veranderen of regelen van de afmetingen van het gesmolten glaslint [3]

C 03 B††† 18/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van mechanische middelen, bijv. begrenzerstaven of randwalsen [3]

C 03 B††† 18/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een gas [3]

C 03 B††† 18/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van elektrische middelen [3]

C 03 B††† 18/12†††††††††††††††††† .††† .††† Maken van meerlaags, gekleurd of gewapend glas (chemische aspecten C03C) [3]

C 03 B††† 18/14†††††††††††††††††† .††† .††† Veranderen van het oppervlak van het glaslint, bijv. opruwen (door chemische methoden C03C) [3]

C 03 B††† 18/16†††††††††††††††††† .††† .††† Constructie van de drijftank; Gebruik van materiaal voor de drijftank; Coaten of beschermen van de tankwand [3]

C 03 B††† 18/18†††††††††††††††††† .††† .††† Regelen of sturen van de temperatuur van het drijfbad; Samenstelling of zuivering van het drijfbad [3]

C 03 B††† 18/20†††††††††††††††††† .††† .††† Samenstelling van de atmosfeer boven het drijfbad; Behandelen of zuiveren van de atmosfeer boven het drijfbad [3]

C 03 B††† 18/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Regelen of sturen van de temperatuur van de atmosfeer boven de drijftank [3]

 

C 03 B††† 19/00†††††††††††††††††† Andere methoden voor het vormen van glas (maken of behandelen van schilfers, vezels of filamenten uit zachtgemaakt glas, mineralen of slakken C03B 37/00)

C 03 B††† 19/01†††††††††††††††††† .††† door het progressief versmelten van poedervormig glas op een vormsubstraat, d.w.z. aanwas [5]

C 03 B††† 19/02†††††††††††††††††† .††† door gieten

C 03 B††† 19/04†††††††††††††††††† .††† door centrifugeren

C 03 B††† 19/06†††††††††††††††††† .††† door sinteren (produceren van artikelen van kwarts of gesmolten siliciumdioxide C03B 20/00) [2]

C 03 B††† 19/08†††††††††††††††††† .††† door schuimen

C 03 B††† 19/09†††††††††††††††††† .††† door het versmelten van poedervormig glas in een vormmal [3]

C 03 B††† 19/10†††††††††††††††††† .††† Vormen van parels

C 03 B††† 19/12†††††††††††††††††† .††† door reactieprocessen met een vloeibare fase [5]

C 03 B††† 19/14†††††††††††††††††† .††† door reactieprocessen met een gasfase [5]

 

C 03 B††† 20/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste processen voor het produceren van artikelen van kwarts of gesmolten siliciumdioxide [3] 

C 03 B††† 21/00†††††††††††††††††† Versnijden van glazen platen, buizen of stangen als deze nog plastisch zijn

C 03 B††† 21/02†††††††††††††††††† .††† door snijden (C03B 9/46 heeft voorrang)

C 03 B††† 21/04†††††††††††††††††† .††† door uitponsen

C 03 B††† 21/06†††††††††††††††††† .††† door afdampen, afbranden of smelten (C03B 9/42 heeft voorrang) [3]

 

C 03 B††† 23/00†††††††††††††††††† Opnieuw vormen van gevormd glas (opnieuw vormen van vezels of filamenten C03B 37/14)

C 03 B††† 23/02†††††††††††††††††† .††† Opnieuw vormen van glasplaten

C 03 B††† 23/023††††††††††††††††† .††† .††† door buigen [3]

C 03 B††† 23/025††††††††††††††††† .††† .††† .††† door zwaartekracht [3]

C 03 B††† 23/027††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met mallen met tenminste twee naar boven wegdraaibare maldelen [3]

C 03 B††† 23/03†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door persbuigen tussen vormmallen [3]

C 03 B††† 23/031††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de glasplaten zich in verticale positie bevinden (C03B 23/033 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 23/033††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op continue wijze, bijv. vormen met walsen [3]

C 03 B††† 23/035††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een gaskussen of door het veranderen van de gasdruk, bijv. door het toepassen van een vacuŁm [3]

C 03 B††† 23/037††††††††††††††††† .††† .††† door trekken [3]

C 03 B††† 23/04†††††††††††††††††† .††† Opnieuw vormen van buizen of stangen

C 03 B††† 23/043††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepaste verwarmingsinrichtingen voor het opnieuw vormen van buizen of stangen in het algemeen, bijv. branders [5]

C 03 B††† 23/045††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepast gereedschap of aangepaste apparatuur voor het opnieuw vormen van buizen of stangen in het algemeen, bijv. glasdraaibanken of doornen (C03B 23/043 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 23/047††††††††††††††††† .††† .††† door trekken (C03B 37/025 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 23/049††††††††††††††††† .††† .††† door persen (C03B 21/04 en C03B 23/26 hebben voorrang) [5]

C 03 B††† 23/051††††††††††††††††† .††† .††† door zwaartekracht, bijv. uitzakken [5]

C 03 B††† 23/053††††††††††††††††† .††† .††† door centrifugeren (C03B 37/04 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 23/055††††††††††††††††† .††† .††† door walsen [5]

C 03 B††† 23/057††††††††††††††††† .††† .††† door smelten, bijv. voor het met een vlam afdichten (C03B 9/42, C03B 21/06 en C03B 33/08 hebben voorrang) [5]

C 03 B††† 23/06†††††††††††††††††† .††† .††† door buigen

C 03 B††† 23/07†††††††††††††††††† .††† .††† door blazen, bijv. voor het maken van gloeilampen [3]

C 03 B††† 23/08†††††††††††††††††† .††† .††† tot exacte afmetingen, bijv. ijken

C 03 B††† 23/09†††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw vormen van de uiteinden, bijv. als groeven, schroefdraad of monden [3]

C 03 B††† 23/11†††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw vormen door het trekken zonder blazen in combinatie met scheiden, bijv. voor het maken van ampullen [3]

C 03 B††† 23/13†††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw vormen gecombineerd met het samenvoegen of door warmte afdichten, bijv. voor het maken van thermosflessen [3]

C 03 B††† 23/18†††††††††††††††††† .††† Opnieuw vormen en afdichten van ampullen

C 03 B††† 23/20†††††††††††††††††† .††† Samenvoegen van stukken glas door versmelten zonder opnieuw te vormen

C 03 B††† 23/203††††††††††††††††† .††† .††† Samenvoegen van glasplaten (C03B 23/24 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 23/207††††††††††††††††† .††† .††† Samenvoegen van glasstangen, glasbuizen of hol glaswerk (C03B 23/24 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 23/213††††††††††††††††† .††† .††† .††† Samenvoegen van uitsteeksels of poten [3]

C 03 B††† 23/217††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het produceren van kathodestraalbuizen of soortgelijk gevormde buizen [3]

C 03 B††† 23/22†††††††††††††††††† .††† .††† Samenvoegen van glazen lenzen, bijv. voor het vormen van dubbelfocuslenzen

C 03 B††† 23/24†††††††††††††††††† .††† .††† Maken van holle glasplaten of glazen stenen

C 03 B††† 23/26†††††††††††††††††† .††† Ponsen van opnieuw verwarmd glas

 

Nabehandelen van glasproducten [9]

C 03 B††† 25/00†††††††††††††††††† Ontlaten van glasproducten (nabehandeling van C03C 37/10) [9]

C 03 B††† 25/02†††††††††††††††††† .††† op discontinue wijze

C 03 B††† 25/04†††††††††††††††††† .††† op continue wijze

C 03 B††† 25/06†††††††††††††††††† .††† .††† met horizontale verplaatsing van de glasproducten [3]

C 03 B††† 25/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van glasplaten [3]

C 03 B††† 25/087††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die zich in verticale positie bevinden [5]

C 03 B††† 25/093††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die zich in horizontale positie bevinden op een dragerfluÔdum, bijv. een gas of een gesmolten metaal [5]

C 03 B††† 25/10†††††††††††††††††† .††† .††† met verticale verplaatsing van de glasproducten [3]

C 03 B††† 25/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van glasplaten [3] 

C 03 B††† 27/00†††††††††††††††††† Temperen van glasproducten (nabehandeling van C03C 37/10) [9]

C 03 B††† 27/004††††††††††††††††† .††† door het hete glasproduct in contact te brengen met een vast koeloppervlak, bijv. zandkorrels [5]

C 03 B††† 27/008††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van de sublimatiewarmte van vaste deeltjes [5]

C 03 B††† 27/012††††††††††††††††† .††† door het behandelen met warmte, bijv. voor het kristalliseren; Met warmte behandelen van glasproducten vůůr het temperen door afkoeling (C03B 27/008 en C03B 27/016 hebben voorrang) [5]

C 03 B††† 27/016††††††††††††††††† .††† door het absorberen van warmte die wordt uitgestraald door het glasproduct [5]

C 03 B††† 27/02†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van vloeistof [3,5]

C 03 B††† 27/03†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de vloeistof een gesmolten metaal of een gesmolten zout is [5]

C 03 B††† 27/04†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van gas [3]

C 03 B††† 27/044††††††††††††††††† .††† .††† voor vlakke of gebogen glasplaten die zich in horizontale positie bevinden [5]

C 03 B††† 27/048††††††††††††††††† .††† .††† .††† op een gaskussen [5]

C 03 B††† 27/052††††††††††††††††† .††† .††† voor vlakke of gebogen glasplaten die zich in verticale positie bevinden [5]

C 03 B††† 27/056††††††††††††††††† .††† .††† .††† ondersteund op de onderrand [5]

C 03 B††† 27/06†††††††††††††††††† .††† .††† voor andere glasproducten dan vlakke of gebogen glasplaten, bijv. hol glaswerk of lenzen [3]

 

C 03 B††† 29/00†††††††††††††††††† Opnieuw verwarmen van glasproducten voor het zachtmaken of versmelten van hun oppervlakken; Vlampolijsten; Versmelten van randen (nabehandeling van C03C 37/10) [9]

C 03 B††† 29/02†††††††††††††††††† .††† op discontinue wijze

C 03 B††† 29/04†††††††††††††††††† .††† op continue wijze

C 03 B††† 29/06†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de producten horizontaal worden verplaatst [5]

C 03 B††† 29/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glasplaten [5]

C 03 B††† 29/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die zich in een verticale positie bevinden [5]

C 03 B††† 29/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die zich in een horizontale positie bevinden op een dragerfluÔdum, bijv. een gesmolten metaal [5]

C 03 B††† 29/14†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de producten verticaal worden verplaatst [5]

C 03 B††† 29/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glasplaten [5] 

C 03 B††† 31/00†††††††††††††††††† Maken van gerimpeld glas of porseleinglas

 

C 03 B††† 32/00†††††††††††††††††† Thermisch nabehandelen van glasproducten dat niet valt onder de groepen C03B 25/00 tot C03B 31/00, bijv. kristalliseren, elimineren van gasinsluitingen of andere verontreinigingen (nabehandeling van C03C 37/10) [2,9]

C 03 B††† 32/02†††††††††††††††††† .††† Thermisch kristalliseren, bijv. voor het kristalliseren van glaslichamen tot glaskeramiekartikelen [5]

 

C 03 B††† 33/00†††††††††††††††††† Versnijden van gekoeld glas (versnijden van glasvezels C03B 37/16)

C 03 B††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Snijden of splijten van plaatglas; Apparatuur of machines daarvoor (C03B 33/09 heeft voorrang; glassnijgereedschap C03B 33/10) [3]

C 03 B††† 33/023††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de plaat zich in horizontale positie bevindt [5]

C 03 B††† 33/027††††††††††††††††† .††† .††† .††† Houders voor kerfgereedschap; Aandrijfmechanismen daarvoor [5]

C 03 B††† 33/03†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glassnijtafels; Apparatuur voor het transporteren of hanteren van plaatglas tijdens de snijbewerkingen of breekbewerkingen [5]

C 03 B††† 33/033††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het openen van kerflijnen in glasplaten [5]

C 03 B††† 33/037††††††††††††††††† .††† .††† .††† Regelen of sturen [5]

C 03 B††† 33/04†††††††††††††††††† .††† .††† Snijden of splijten in bochten, speciaal voor het maken van brilleglazen

C 03 B††† 33/06†††††††††††††††††† .††† Snijden of splijten van glazen buizen, stangen of holle producten (C03B 33/09 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 33/07†††††††††††††††††† .††† Snijden van gewapende of gelaagde glasproducten [3]

C 03 B††† 33/08†††††††††††††††††† .††† door versmelten

C 03 B††† 33/085††††††††††††††††† .††† .††† Buizen, stangen of holle producten [5]

C 03 B††† 33/09†††††††††††††††††† .††† door een thermische schok [3]

C 03 B††† 33/095††††††††††††††††† .††† .††† Buizen, stangen of holle producten [5]

C 03 B††† 33/10†††††††††††††††††† .††† Glassnijgereedschap (glassnijders), bijv. kerfgereedschap

C 03 B††† 33/12†††††††††††††††††† .††† .††† Handgereedschap [3]

C 03 B††† 33/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor het snijden van buizen, stangen of holle producten [5]

 

C 03 B††† 35/00†††††††††††††††††† Transporteren van glasproducten tijdens hun fabricage [2,13]

C 03 B††† 35/04†††††††††††††††††† .††† Transporteren van hete holle glasproducten (C03B 35/26 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 35/06†††††††††††††††††† .††† .††† Toevoeren van hete holle glasproducten aan ontlaatovens of verwarmingsovens [3]

C 03 B††† 35/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van roterende middelen die direct op de producten werken [3]

C 03 B††† 35/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van heen en weer bewegende middelen die direct op de producten werken, bijv. duwmiddelen of stapelaars [3]

C 03 B††† 35/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door opnemen en neerzetten [3]

C 03 B††† 35/14†††††††††††††††††† .††† Transporteren van hete glasplaten [3]

C 03 B††† 35/16†††††††††††††††††† .††† .††† door roltransporteurs [3]

C 03 B††† 35/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Constructie van de transporteurrollen [3]

C 03 B††† 35/20†††††††††††††††††† .††† .††† met grijptongen of steunframes [3]

C 03 B††† 35/22†††††††††††††††††† .††† .††† op een ondersteunend fluÔdumbed, bijv. op gesmolten metaal [3]

C 03 B††† 35/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op een ondersteunend gasbed [3]

C 03 B††† 35/26†††††††††††††††††† .††† Transporteren van glazen buizen of stangen [3] 

C 03 B††† 37/00†††††††††††††††††† Maken of behandelen van schilfers, vezels of filamenten uit zachtgemaakt glas, mineralen of slakken

C 03 B††† 37/005††††††††††††††††† .††† Maken van schilfers [5]

C 03 B††† 37/01†††††††††††††††††† .††† Maken van glasvezels of glazen filamenten [3]

C 03 B††† 37/012††††††††††††††††† .††† .††† Maken van voorvormen voor het trekken van vezels of filamenten [4]

C 03 B††† 37/014††††††††††††††††† .††† .††† .††† geheel of gedeeltelijk gemaakt door chemische middelen [4]

C 03 B††† 37/016††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door een reactieproces met een vloeibare fase, bijv. door een gelfase [4]

C 03 B††† 37/018††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door het afzetten van glas op een glassubstraat, bijv. door CVD of chemische dampafzetting (C03B 37/016 heeft voorrang; oppervlaktebehandeling van glas door coaten met glas C03C 17/02) [4]

C 03 B††† 37/02†††††††††††††††††† .††† .††† door trekken of extruderen (C03B 37/04 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 37/022††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit gesmolten glas waarbij het resulterende product bestaat uit verschillende soorten glas of wordt gekenmerkt door de vorm, bijv. holle vezels [4]

C 03 B††† 37/023††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vezels die zijn opgebouwd uit verschillende soorten glas, bijv. vezeloptiek [4]

C 03 B††† 37/025††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit opnieuw verwarmde zachtgemaakte buizen, stangen, vezels of filamenten [3]

C 03 B††† 37/026††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Trekken van vezels die zijn gewapend met een metaaldraad [5]

C 03 B††† 37/027††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vezels die zijn opgebouwd uit verschillende soorten glas, bijv. vezeloptiek (C03B 37/028 heeft voorrang) [4]

C 03 B††† 37/028††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Trekken van vezelbundels, bijv. voor het maken van vezelbundels uit meerdere vezels [4]

C 03 B††† 37/029††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† IndustriŽle ovens daarvoor [5]

C 03 B††† 37/03†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Trekmiddelen, bijv. trektrommels [3]

C 03 B††† 37/035††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met middelen voor het afbuigen of afstropen van vezels [3]

C 03 B††† 37/04†††††††††††††††††† .††† .††† door gebruik te maken van centrifugaalkracht [3]

C 03 B††† 37/05†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het slingeren op een roterend lichaam zonder radiale openingen [3]

C 03 B††† 37/06†††††††††††††††††† .††† .††† door het uitstoten of blazen van gesmolten glas, bijv. voor het maken van stapelvezels [3]

C 03 B††† 37/065††††††††††††††††† .††† .††† .††† uitgaande van buizen, stangen, vezels of filamenten [3]

C 03 B††† 37/07†††††††††††††††††† .††† Regelen of sturen [3,13]

C 03 B††† 37/075††††††††††††††††† .††† Maken van vezels of filamenten die bestaan uit verschillende soorten glas of gekenmerkt door de vorm, bijv. holle of gegolfde vezels (C03B 37/022, C03B 37/027 en C03B 37/028 hebben voorrang) [3,4,8]

C 03 B††† 37/08†††††††††††††††††† .††† Bushings; Spinorganen; Spuitmonden; Spuitmondplaten [13]

C 03 B††† 37/081††††††††††††††††† .††† .††† Indirect-melting bushings [5]

C 03 B††† 37/083††††††††††††††††† .††† .††† Spuitmonden; Bushing platen met spuitmonden (C03B 37/095 heeft voorrang) [5]

C 03 B††† 37/085††††††††††††††††† .††† .††† Toevoerinrichtingen daarvoor [3]

C 03 B††† 37/09†††††††††††††††††† .††† .††† elektrisch verwarmd [3]

C 03 B††† 37/092††††††††††††††††† .††† .††† .††† Directe weerstandsverwarming [5]

C 03 B††† 37/095††††††††††††††††† .††† .††† Gebruik van materialen daarvoor [3]

C 03 B††† 37/10†††††††††††††††††† .††† Niet-chemisch behandelen (C03C 25/00 heeft voorrang) [13]

C 03 B††† 37/12†††††††††††††††††† .††† .††† van vezels of filamenten tijdens het opwikkelen [3]

C 03 B††† 37/14†††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw vormen van vezels of filamenten (C03B 37/025 heeft voorrang) [3]

C 03 B††† 37/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij warmte wordt toegepast, bijv. voor het maken van optische vezels (door versmelten samenvoegen van lichtgeleiders G02B 6/255; behandelen van lichtgeleiders voor het vormen van optische elementen G02B 6/287) [5]

C 03 B††† 37/16†††††††††††††††††† .††† .††† Snijden of versnijden (lichtgeleiders G02B 6/25) [3,5]

 

C 03 B††† 40/00†††††††††††††††††† Voorkomen van aankleving tussen glas en glas of tussen glas en de middelen die worden gebruikt voor het vormen daarvan [3]

C 03 B††† 40/02†††††††††††††††††† .††† door smeren; Gebruik van materialen als lossingsmiddelsamenstellingen of smeermiddelsamenstellingen [3]

C 03 B††† 40/027††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het aanbrengen van smeermiddelen op glasvormmallen of glasvormgereedschap [5]

C 03 B††† 40/033††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het voorkomen van aankleving tussen glas en glas [5]

C 03 B††† 40/04†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van een gas [3]