SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 03        GLAS; STEENWOL OF SLAKKENWOL

 

C 03 C    CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN GLAS, GLAZUUR OF EMAIL; OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN GLAS; OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN VEZELS OF FILAMENTEN DIE ZIJN GEMAAKT VAN GLAS, MINERALEN OF SLAKKEN; SAMENVOEGEN VAN GLAS MET GLAS OF MET EEN ANDER MATERIAAL [18]

Chemische samenstelling van glas, glazuur of email

 

              Aantekening

 

              In de groepen C03C 1/00 tot C03C 14/00 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

C 03 C      1/00                    Ingrediënten die in het algemeen toepasbaar zijn bij het maken van glas, glazuur of email

C 03 C      1/02                    .    Voorbehandelingsingrediënten

C 03 C      1/04                    .    Vertroebelingsmiddelen, bijv. fluoriden of fosfaten; Pigmenten

C 03 C      1/06                    .    .    voor het produceren van niet egaal gepigmenteerde producten, bijv. gespikkeld, gemarmerd of geaderd

C 03 C      1/08                    .    voor het produceren van porseleineffecten

C 03 C      1/10                    .    voor het produceren van egaal gekleurde transparante producten

 

C 03 C      3/00                    Glassamenstellingen (samenstellingen van glasladingen C03C 6/00) [4]

C 03 C      3/04                    .    met siliciumdioxide [4]

 

              Aantekening

 

              Als siliciumdioxide wordt omschreven als aanwezig in een percentagebereik dat valt onder twee van de groepen C03C 3/06, C03C 3/062 of C03C 3/076, dan wordt geklasseerd in beide groepen. Als het bereik valt onder elk van de drie groepen, dan wordt geklasseerd in groep C03C 3/04 zelf. [4]

 

C 03 C      3/06                    .    .    met meer dan 90 gew.-% siliciumdioxide, bijv. kwarts

C 03 C      3/062                  .    .    met minder dan 40 gew.-% siliciumdioxide [4]

C 03 C      3/064                  .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/066                  .    .    .    .    met zink [4]

C 03 C      3/068                  .    .    .    .    met zeldzame aardmetalen [4]

C 03 C      3/07                    .    .    .    met lood [4]

C 03 C      3/072                  .    .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/074                  .    .    .    .    .    met zink [4]

C 03 C      3/076                  .    .    met 40 tot 90 gew.-% siliciumdioxide [4]

C 03 C      3/078                  .    .    .    met een oxide van een tweewaardig metaal, bijv. een oxide van zink [4]

C 03 C      3/083                  .    .    .    met aluminiumoxide of een ijzerverbinding [4]

C 03 C      3/085                  .    .    .    .    met een oxide van een tweewaardig metaal [4]

C 03 C      3/087                  .    .    .    .    .    met calciumoxide, bijv. gewoon plaatglas of containerglas [4]

C 03 C      3/089                  .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/091                  .    .    .    .    met aluminium [4]

C 03 C      3/093                  .    .    .    .    .    met zink of zirkonium [4]

C 03 C      3/095                  .    .    .    met zeldzame aardmetalen [4]

C 03 C      3/097                  .    .    .    met fosfor, niobium of tantaal [4]

C 03 C      3/102                  .    .    .    met lood [4]

C 03 C      3/105                  .    .    .    .    met aluminium [4]

C 03 C      3/108                  .    .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/11                    .    .    .    met een halogeen of stikstof [4]

C 03 C      3/112                  .    .    .    .    met fluor [4]

C 03 C      3/115                  .    .    .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/118                  .    .    .    .    .    .    met aluminium [4]

C 03 C      3/12                    .    Glassamenstellingen met oxiden, maar zonder siliciumdioxide [4]

C 03 C      3/14                    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/145                  .    .    .    met aluminium of beryllium [4]

C 03 C      3/15                    .    .    .    met zeldzame aardmetalen [4]

C 03 C      3/155                  .    .    .    .    met zirkonium, titaan, tantaal of niobium [4]

C 03 C      3/16                    .    .    met fosfor [4]

C 03 C      3/17                    .    .    .    met aluminium of beryllium [4]

C 03 C      3/19                    .    .    .    met boor [4]

C 03 C      3/21                    .    .    .    met titaan, zirkonium, vanadium, wolfraam of molybdeen [4]

C 03 C      3/23                    .    .    met een halogeen en tenminste één oxide, bijv. booroxide [4]

C 03 C      3/247                  .    .    .    met fluor en fosfor [4]

C 03 C      3/253                  .    .    met germanium [4]

C 03 C      3/32                    .    Glassamenstellingen zonder oxiden, bijv. binaire of ternaire haliden, sulfiden of nitriden van germanium, seleen of telluur [4]

 

C 03 C      4/00                    Samenstellingen voor glas met speciale eigenschappen [4]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in groep C03C 4/00 wordt tevens geklasseerd in de toepasselijke groepen van groep C03C 3/00 in overeenstemming met de glassamenstelling. [4]

 

C 03 C      4/02                    .    voor gekleurd glas [4]

C 03 C      4/04                    .    voor fotogevoelig glas [4]

C 03 C      4/06                    .    .    voor fototroop of fotochroom glas [4]

C 03 C      4/08                    .    voor glas dat selectief straling van gespecificeerde golflengten absorbeert [4]

C 03 C      4/10                    .    voor infrarood-doorlatend glas [4]

C 03 C      4/12                    .    voor luminescerend glas; voor fluorescerend glas [4]

C 03 C      4/14                    .    voor elektrisch-geleidend glas [4]

C 03 C      4/16                    .    voor diëlectrisch glas [4]

C 03 C      4/18                    .    voor ionen-gevoelig glas [4]

C 03 C      4/20                    .    voor chemisch-resistent glas [4]

 

C 03 C      6/00                    Samenstellingen van glasladingen (losse ingrediënten van samenstellingen voor glasladingen C03C 1/00) [4]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep vallen tevens samenstellingen die zijn bedoeld om voldoende te worden verwarmd voor het laten versmelten van hun ingrediënten tot glas, bijv. in glasovenladingen. [4]

 

C 03 C      6/02                    .    met silicaten, bijv. glasafval [4]

C 03 C      6/04                    .    met niet gecombineerde siliciumdioxide, bijv. zand [4]

C 03 C      6/06                    .    met halogeenverbindingen [4]

C 03 C      6/08                    .    met pellets of agglomeraten [4]

C 03 C      6/10                    .    met slakken[4]

 

C 03 C      8/00                    Email; Glazuur (koudglazuur voor keramiek C04B 41/86); Door versmelting afdichtende samenstellingen die bestaan uit glasspeciesamenstellingen met andersoortige toevoegingen [4]

C 03 C      8/02                    .    Glasspeciesamenstellingen, d.w.z. in een poedervorm of een verbrijzelde vorm [4]

C 03 C      8/04                    .    .    met zink [4]

C 03 C      8/06                    .    .    met een halogeen [4]

C 03 C      8/08                    .    .    met fosfor [4]

C 03 C      8/10                    .    .    met lood [4]

C 03 C      8/12                    .    .    .    met titaan of zirconium [4]

C 03 C      8/14                    .    Glasspeciemengsels met andersoortige toevoegingen, bijv. vertroebelingsmiddelen, kleurmiddelen of mill toevoegingen [4]

C 03 C      8/16                    .    .    met dragermiddelen of suspensiemiddelen, bijv. kleisuspensies [4]

C 03 C      8/18                    .    .    met vrije metalen [4]

C 03 C      8/20                    .    .    met titaanverbindingen; met zirkoniumverbindingen [4]

C 03 C      8/22                    .    met twee of meer afzonderlijke glasspecies met verschillende samenstellingen [4]

C 03 C      8/24                    .    Door versmelting afdichtende samenstellingen in de vorm van glasspeciesamenstellingen met andersoortige toevoegingen, d.w.z. voor gebruik als afdichting tussen ongelijksoortige materialen, bijv. glas en metaal; Glassoldeer [4]

 

C 03 C    10/00                   Ondoorschijnend gemaakt glaskeramiek, d.w.z. glaskeramiek met een kristallijne fase die gedispergeerd is in een glasfase en die tenminste 50 gew.-% van de totale samenstelling beslaat [4]

C 03 C    10/02                   .    Kristallijne fase zonder siliciumdioxide en zonder silicaten, bijv. spinel of bariumtitanaat [4]

C 03 C    10/04                   .    Kristallijne fase met silicaten of polysilicaten, bijv. mulliet, diopsiet, titaniet of plagioclase [4]

C 03 C    10/06                   .    .    Kristallijne fase met een tweewaardig metaaloxide-aluminiumsilicaat, bijv. anorthiet of slakkenkeramiek [4]

C 03 C    10/08                   .    .    .    Magnesiumaluminiumsilicaat, bijv. cordieriet [4]

C 03 C    10/10                   .    .    Kristallijne fase met een alkalimetaalaluminiumsilicaat [4]

C 03 C    10/12                   .    .    .    Lithiumaluminiumsilicaat, bijv. spodumeen of eucryptiet [4]

C 03 C    10/14                   .    Kristallijne fase met siliciumdioxide, bijv. stuffed kwarts of cristobaliet [4]

C 03 C    10/16                   .    Halogeenhoudende kristallijne fase [4] 

C 03 C    11/00                   Meercellig glas

 

C 03 C    12/00                   Poedervormig glas (C03C 8/02 heeft voorrang); Glasparelsamenstellingen [4]

C 03 C    12/02                   .    Spiegelende glasparels [4]

 

C 03 C    13/00                   Vezelsamenstellingen of filamentsamenstellingen (maken van vezels of filamenten C03B 37/00)

C 03 C    13/02                   .    met verbindingen van titaan of zirkonium [4]

C 03 C    13/04                   .    Vezeloptiek, bijv. vezelsamenstellingen met een beklede kern [4,8]

C 03 C    13/06                   .    Minerale vezels, bijv. slakkenwol, minerale wol of steenwol [4]

 

C 03 C    14/00                   Glassamenstellingen die een niet-glascomponent bevatten, bijv. samenstellingen die vezels, filamenten, haren, plaatjes en dergelijke bevatten die zijn gedispergeerd in een glasmatrix (samenstellingen van glasladingen C03C 6/00; ondoorschijnend gemaakt glaskeramiek C03C 10/00) [4]

Oppervlaktebehandeling van glas; Oppervlaktebehandeling van vezels of filamenten die zijn gemaakt van glas, mineralen of slakken [18]

              Aantekening

 

              Het speciaal aangepast behandelen van materialen voor het verbeteren van hun vuleigenschappen in mortels, beton of kunststeen, wordt geklasseerd in subklasse C04B. [4]

 

C 03 C    15/00                   Oppervlaktebehandeling van glas niet in de vorm van vezels of filamenten, door etsen [2,13]

C 03 C    15/02                   .    voor het gladmaken van het oppervlak

 

C 03 C    17/00                   Oppervlaktebehandeling van glas, niet in de vorm van vezels of filamenten, door coaten, bijv. van ondoorschijnend gemaakt glas [13]

C 03 C    17/02                   .    met glas (C03C 17/34 en C03C 17/44 hebben voorrang) [3]

C 03 C    17/04                   .    .    door het gedeeltelijk smelten van glaspoeder

C 03 C    17/06                   .    met metalen (C03C 17/34 en C03C 17/44 hebben voorrang) [3]

C 03 C    17/09                   .    .    door afzetten vanuit de dampfase [3]

C 03 C    17/10                   .    .    door afzetten vanuit de vloeibare fase

C 03 C    17/22                   .    met andere anorganische materialen (C03C 17/34 en C03C 17/44 hebben voorrang) [3]

C 03 C    17/23                   .    .    Oxiden (C03C 17/02 heeft voorrang) [3]

C 03 C    17/245                      .   .    .    door afzetten vanuit de dampfase [3]

C 03 C    17/25                   .    .    .    door afzetten vanuit de vloeibare fase [3]

C 03 C    17/27                   .    .    .    door het oxideren van een eerder aangebrachte coating [3]

C 03 C    17/28                   .    met organisch materiaal (C03C 17/34 en C03C 17/44 hebben voorrang) [3]

C 03 C    17/30                   .    .    met siliciumhoudende verbindingen

C 03 C    17/32                   .    .    met synthetische of natuurlijke harsen (C03C 17/30 heeft voorrang)

C 03 C    17/34                   .    met tenminste twee coatings met verschillende samenstellingen (C03C 17/44 heeft voorrang) [3]

C 03 C    17/36                   .    .    waarbij tenminste één coating een metaal is [3]

C 03 C    17/38                   .    .    .    waarbij tenminste één coating een coating van een organisch materiaal is [3]

C 03 C    17/40                   .    .    .    waarbij alle coatings metaalcoatings zijn [3]

C 03 C    17/42                   .    .    met tenminste één coating van een organisch materiaal en tenminste één niet-metaalcoating [3]

C 03 C    17/44                   .    Lustreren [3]

 

C 03 C    19/00                   Oppervlaktebehandeling van glas, bijv. van ondoorschijnend gemaakt glas, niet in de vorm van vezels of filamenten, door mechanische middelen [15]

C 03 C    21/00                   Behandelen van glas, niet in de vorm van vezels of filamenten, door het diffunderen van ionen of metalen in het oppervlak 
C 03 C    23/00                   Andere oppervlaktebehandeling van glas, niet in de vorm van vezels of filamenten 
C 03 C    25/00                   Oppervlaktebehandeling van vezels of filamenten die zijn gemaakt van glas, mineralen of slakken [18]

              Aantekeningen [18]

 

              (1)      In de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/48 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld.

              (2)      Een coatingsamenstelling, d.w.z. een mengsel van twee of meer bestanddelen, wordt geklasseerd in de laatste van de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42 waaronder tenminste één van deze bestanddelen valt

              (3)      Bij het klasseren in de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42 moet elk afzonderlijk bestanddeel, d.w.z. verbinding of ingrediënt van een coatingsamenstelling, die niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met  aantekening (2) en die op zich als nieuw en inventief wordt gezien, worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42.

              (4)      Bij het klasseren in de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42 kan elk afzonderlijk bestanddeel van een coatingsamenstelling dat niet wordt geïdentificeerd in overeenstemming met de aantekeningen (2) of (3), en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, tevens worden geklasseerd in de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar  coatingsamenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”.

              (5)      Bij het klasseren in de groepen C03C 25/1025 tot C03C 25/1095 moet de samenstelling van de coatings tevens worden geklasseerd in één of meer van de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/54, in overeenstemming met de aantekeningen (1) tot (4).

              (6)      Bij het klasseren in de groep C03C 25/48 moet elke afzonderlijke coating die op zich als nieuw en inventief wordt gezien, tevens worden geklasseerd in de groepen C03C 25/24 tot C03C 25/42, in overeenstemming met de aantekeningen (1) tot (4).

 

C 03 C    25/002                  .    Thermisch behandelen [18]

C 03 C    25/005                  .    met mechanische middelen [18]

C 03 C    25/007                  .    Impregneren door oplossen; Doteren uit oplossing of moleculair opvullen van poreus glas [18]

C 03 C    25/10                   .    Coaten [7,18]

C 03 C    25/1025                .    .    ter verkrijging van vezels die worden gebruikt voor het versterken van producten op cementbasis [18]

C 03 C    25/104                  .    .    ter verkijging van optische vezels [18]

C 03 C    25/105                  .    .    .    Organische bekleding [18]

C 03 C    25/106                  .    .    .    Enkelvoudige coatings [18]

C 03 C    25/1065                .    .    .    Meervoudige coatings [18]

C 03 C    25/1095                .    .    ter verkrijging van gecoat doek [18]

C 03 C    25/12                   .    .    Algemeen methoden voor het coaten; Inrichtingen daarvoor [7]

C 03 C    25/14                   .    .    .    Sproeien [7]

C 03 C    25/143                  .    .    .    .    op continue vezels [18]

C 03 C    25/146                  .    .    .    .    op vezels in suspensie in een gasvormig medium (C03C 25/143 heeft voorrang) [18]

C 03 C    25/16                   .    .    .    Dopen [7]

C 03 C    25/18                   .    .    .    Extruderen [7,18]

C 03 C    25/20                   .    .    .    In contact brengen van de vezels met aanbrengmiddelen, bijv. rollen [7]

C 03 C    25/22                   .    .    .    Afzetten uit de dampfase [7] 

C 03 C    25/223                  .    .    .    .    door chemische dampafzetting [CVD] of pyrolyse [18] 

C 03 C    25/226                  .    .    .    .    door sputteren [18] 

C 03 C    25/24                   .    .    Coatings die organische materialen bevatten [7,8]

C 03 C    25/25                   .    .    .    Niet-macromoleculaire verbindingen [18]

C 03 C    25/255                  .    .    .    Oliën, wassen, vetten of derivaten daarvan [18]

C 03 C    25/26                   .    .    .    Macromoleculaire verbindingen of prepolymeren [7,8]

C 03 C    25/27                   .    .    .    .    Rubber latex [18]

C 03 C    25/28                   .    .    .    .    verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7,8,18]

C 03 C    25/285                  .    .    .    .    .    Acrylharsen [18]

C 03 C    25/30                   .    .    .    .    .    Polyolefinen [7,8]

C 03 C    25/305                  .    .    .    .    .    .    Polyfluorolefinen [18]

C 03 C    25/32                   .    .    .    .    verkregen op andere wijze dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7,8]

C 03 C    25/321                  .    .    .    .    .    Zetmeel; Zetmeelderivaten [18]

C 03 C    25/323                  .    .    .    .    .    Polyesters, bijv. alkydharsen [18]

C 03 C    25/325                  .    .    .    .    .    Polycarbonaten [18]

C 03 C    25/326                  .    .    .    .    .    Polyurea; Polyurethanen [18]

C 03 C    25/328                  .    .    .    .    .    Polyamiden [18]

C 03 C    25/34                   .    .    .    .    .    Condensatiepolymeren van aldehyden, bijv. met fenolen, ureaum, melaminen, amiden of aminen [7,8]

C 03 C    25/36                   .    .    .    .    .    Epoxyharsen [7,8]

C 03 C    25/38                   .    .    .    Organometaalverbindingen [7,8]

C 03 C    25/40                   .    .    .    Organosiliciumverbindingen [7,8]

C 03 C    25/42                   .    .    Coatings die anorganische materialen bevatten [7,8]

C 03 C    25/44                   .    .    .    Koolstof, bijv. grafiet [7,8]

C 03 C    25/46                   .    .    .    Metalen [7]

C 03 C    25/465                  .    .    Coatings die composietmaterialen bevatten [18]

C 03 C    25/47                   .    .    .    met deeltjes, vezels of vlokken, bijv. in een continue fase [18]

C 03 C    25/475                  .    .    .    met kleurstoffen [18]

C 03 C    25/48                   .    .    met twee of meer coatings met verschillende samenstellingen [7]

C 03 C    25/50                   .    .    .    Coatings die alleen organische materialen bevatten [7]

C 03 C    25/52                   .    .    .    Coatings die alleen anorganische materialen bevatten [7]

C 03 C    25/54                   .    .    .    Combinaties van één of meer coatings die alleen organische materialen bevatten met één of meer coatings die alleen anorganische materialen bevatten [7]

C 03 C    25/60                   .    Diffunderen van ionen of metalen in het oppervlak [7]

C 03 C    25/601                  .    .    in de vloeistoffase, bijv. gebruikmakend van oplossingen of gesmolten zouten [18]

C 03 C    25/602                  .    .    .    om te zorgen voor ionenuitwisseling tussen alkali-ionen [18]

C 03 C    25/603                  .    .    .    .    onder toepassing van een elektrisch potentiaalverschil [18]

C 03 C    25/605                  .    .    .    om metalen of metaalionen, zoals zilver of koper, in het glas te brengen [18]

C 03 C    25/607                  .    .    in de gasvormige fase [18]

C 03 C    25/608                  .    .    in de vaste fase, bijv. gebruikmakend van pasta’s of poeders [18]

C 03 C    25/62                   .    door toepassen van elektrische energie of golfenergie (voor het drogen of dehydrateren C03C 25/64); door deeltjesstraling of ionenimplantatie [7,18]

C 03 C    25/6206                .    .    Elektromagnetische golven [18]

C 03 C    25/6208                .    .    .    Laser [18]

C 03 C    25/621                  .    .    .    Microgolven [18]

C 03 C    25/6213                .    .    .    Infrarood [18]

C 03 C    25/622                  .    .    .    Zichtbaar licht [18]

C 03 C    25/6226                .    .    .    Ultraviolet [18]

C 03 C    25/624                  .    .    .    Röntgenstralen [18]

C 03 C    25/6246                .    .    .    Gammastralen [18]

C 03 C    25/626                  .    .    Deeltjesstraling of ionenimplantatie [18]

C 03 C    25/6266                .    .    .    Elektronen, protonen of alfadeeltjes [18]

C 03 C    25/6273                .    .    .    Neutronen [18]

C 03 C    25/628                  .    .    .    Atomen [18]

C 03 C    25/6286                .    .    .    Ionenimplantatie [18]

C 03 C    25/6293                .    .    Plasma of corona-ontlading [18]

C 03 C    25/64                   .    Drogen; Dehydrateren; Dehydroxyleren [7]

C 03 C    25/66                   .    Chemisch behandelen, bijv. logen, zure behandeling of basische behandeling (dehydroxyleren C03C 25/64) [7]

C 03 C    25/68                   .    .    door etsen [7]

C 03 C    25/70                   .    Reinigen, bijv. voor hergebruik (C03C 25/62 tot C03C 25/66 hebben voorrang) [7]

 

Samenvoegen van glas met glas of met andere materialen [9]

 

              Aantekening

 

              Gelaagde producten die worden geklasseerd in de groepen C03C 27/00 of C03C 29/00, worden tevens geklasseerd in subklasse B32B.

 

C 03 C    27/00                   Samenvoegen van stukken glas met stukken van een ander anorganisch materiaal; Anders samenvoegen van glas met glas dan door versmelten (C03C 17/00 heeft voorrang; draadglas C03B; door versmelten afdichtende samenstellingen C03C 8/24; samenvoegen van glas met keramiek C04) [9]

C 03 C    27/02                   .    door het direct versmelten van glas met metaal

C 03 C    27/04                   .    Samenvoegen van glas met metaal door middel van een tussenlaag

C 03 C    27/06                   .    Samenvoegen van glas met glas door andere processen dan versmelten [13]

C 03 C    27/08                   .    .    met behulp van een tussenliggend metaal

C 03 C    27/10                   .    .    met behulp van een speciaal voor dat doel aangepast kleefstof

C 03 C    27/12                   .    .    .    Gelaagd glas (mechanische aspecten bij het maken van glaslaminaten waarvan een gedeelte bestaat uit kunststofmateriaal B32B)

 

C 03 C    29/00                   Samenvoegen van metalen met behulp van glas