SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 04††††††† CEMENT; BETON; KUNSTSTEEN; KERAMIEK; VUURVASTE MATERIALEN [4,11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Onder deze klasse vallen geen elders ondergebrachte mechanische kenmerken, bijv. mechanische bewerking B28 of droogovens F27.

 

C 04 B††† KALK; MAGNESIUMOXIDE; SLAKKEN; CEMENT; SAMENSTELLINGEN DAARVAN, BIJV. MORTELS, BETON OF SOORTGELIJKE BOUWMATERIALEN; KUNSTSTEEN; KERAMIEK (ondoorschijnend gemaakt glaskeramiek C03C 10/00); VUURVASTE MATERIALEN (legeringen op basis van vuurvaste metalen C22C); BEHANDELEN VAN NATUURSTEEN [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††† -†††††††† "vulmiddelen" omvat pigmenten, aggregaten en vezelachtige wapeningsmaterialen; [6]

††††††††††††† -†††††††† "actieve ingrediŽnten" omvat verwerkingshulpmiddelen of middelen voor het verbeteren van de eigenschappen, bijv. slijphulpmiddelen die worden gebruikt na het brandproces of in afwezigheid van een brandproces; [6]

††††††††††††† -†††††††† "mortels", "beton" en "kunststeen" moeten worden beschouwd als ťťn groep materialen, en zij omvatten daarom mortel, beton en andere cementietsamenstellingen, tenzij anders staat vermeld. [6]

Kalk; Magnesiumoxide; Slakken

 

C 04 B††† 2/00††††††††††††††††††† Kalk, magnesiumoxide of dolomiet [4,9]

C 04 B††† 2/02††††††††††††††††††† .††† Kalk [4]

C 04 B††† 2/04††††††††††††††††††† .††† .††† Blussen [4]

C 04 B††† 2/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met toevoeging van substanties, bijv. hydrofobe middelen [4]

C 04 B††† 2/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichtingen daarvoor [4]

C 04 B††† 2/10††††††††††††††††††† .††† Voorverwarmen, branden, calcineren of koelen (ontkolen tijdens het branden van cementgrondstoffen C04B 7/43) [4]

C 04 B††† 2/12††††††††††††††††††† .††† .††† in schachtovens of verticale industriŽle ovens [4,9]

 

C 04 B††† 5/00††††††††††††††††††† Behandelen van gesmolten slakken (maken van slakkenwol C03B; behandeling van slakken in of bij het produceren van metalen C21B of C22B); Kunststeen uit gesmolten slakken [4,9]

C 04 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Granuleren (granuleerapparatuur B01J 2/00); Dehydrateren; Drogen [9]

C 04 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† Andere ingrediŽnten dan water, die worden toegevoegd aan de gesmolten slakken; Behandelen met gassen of met een gasopwekkend materiaal, bijv. voor het verkrijgen van poreuze slakken [4] 

Cement

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C04B 7/00 tot C04B 32/00 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

C 04 B††† 7/00††††††††††††††††††† Watercement [8,9]

C 04 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Portlandcement [8]

C 04 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van grondstoffen die gips bevatten [8]

C 04 B††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van alkalische grondstoffen [8]

C 04 B††† 7/12††††††††††††††††††† .††† Natuurlijke pozzolaanaarde; Natuurlijke pozzolaancement [4,8,9]

C 04 B††† 7/13††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels daarvan met anorganische cementietmaterialen, bijv. Portlandcement [4]

C 04 B††† 7/14††††††††††††††††††† .††† Cement slakken bevat [8]

C 04 B††† 7/147††††††††††††††††† .††† .††† Metaalslakken[4,8]

C 04 B††† 7/153††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mengsels daarvan met andere anorganische cementietmaterialen of andere activatoren [4,8]

C 04 B††† 7/17††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met calciumoxidehoudende activatoren [4,8]

C 04 B††† 7/19††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Portland-cement [4,8]

C 04 B††† 7/21††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met calciumsulfaathoudende activatoren [4,8]

C 04 B††† 7/22††††††††††††††††††† .††† IJzerertscement [8]

C 04 B††† 7/24††††††††††††††††††† .††† Cement uit oliehoudend leisteen (schalie), of andere resten of afval dan slakken [4,8]

C 04 B††† 7/26††††††††††††††††††† .††† .††† uit grondstoffen die vliegas bevatten [8]

C 04 B††† 7/28††††††††††††††††††† .††† .††† uit verbrandingsresten (C04B 7/26 heeft voorrang) [4,8]

C 04 B††† 7/30††††††††††††††††††† .††† .††† uit oliehoudend leisteen; uit oliehoudende leisteenresten [4,8]

C 04 B††† 7/32††††††††††††††††††† .††† Aluminiumhoudend cement [8]

C 04 B††† 7/34††††††††††††††††††† .††† Waterkalkcement; Romancement [8]

C 04 B††† 7/345††††††††††††††††† .††† Watercement dat niet valt onder ťťn van de groepen C04B 7/02 tot C04B 7/34 [4,8]

C 04 B††† 7/36††††††††††††††††††† .††† Maken van watercement in het algemeen

C 04 B††† 7/38††††††††††††††††††† .††† .††† Afzonderlijk of in ladingen bereiden of behandelen van de grondstoffen [4]

C 04 B††† 7/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dehydrateren; Vormen, bijv. granuleren (granuleerapparatuur B01J 2/00) [9]

C 04 B††† 7/42††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Actieve ingrediŽnten die worden toegevoegd voor of tijdens het brandproces [9]

C 04 B††† 7/43††††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen met warmte, bijv. voorcalcineren, branden of smelten; Koelen [4]

C 04 B††† 7/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Branden; Smelten [4]

C 04 B††† 7/45††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in gefluÔdiseerde bedden [4]

C 04 B††† 7/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† elektrisch [4]

C 04 B††† 7/47††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koelen [4]

C 04 B††† 7/48††††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen van klinkers (C04B 7/47 heeft voorrang) [4]

C 04 B††† 7/51††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hydrateren [4]

C 04 B††† 7/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Slijpen

C 04 B††† 7/60††††††††††††††††††† .††† .††† Methoden voor het elimineren van alkalimetalen of verbindingen daarvan [4]

 

C 04 B††† 9/00††††††††††††††††††† Magnesiumcement of soortgelijk cement [8]

C 04 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Magnesiumcement dat chloriden bevat, bijv. Sorel-cement [8]

C 04 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Magnesiumcement dat sulfaten, nitraten, fosfaten of fluoriden bevat [8]

C 04 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Cement dat andere metaalverbindingen dan magnesiumverbindingen bevat, bijv. verbindingen van zink of lood [8]

C 04 B††† 9/11††††††††††††††††††† .††† Mengsels daarvan met andere anorganische cementietmaterialen [4]

C 04 B††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† met watercement, bijv. Portlandcement [4]

C 04 B††† 9/20††††††††††††††††††† .††† Maken, bijv. bereiden van de ladingen (voorverwarmen, branden, calcineren of koelen van kalksteen, magnesiet of dolomiet C04B 2/10)

 

C 04 B††† 11/00†††††††††††††††††† Calciumsulfaatcement [8]

C 04 B††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Dehydrateren van gips

C 04 B††† 11/024††††††††††††††††† .††† .††† IngrediŽnten die worden toegevoegd voor of tijdens het gloeiproces, bijv. calcineermodificatoren [4]

C 04 B††† 11/028††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen daarvoor [4]

C 04 B††† 11/032††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het natte proces, bijv. dehydrateren in oplossing of met een verzadigde damp [4]

C 04 B††† 11/036††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het droge proces, bijv. dehydrateren in een gefluÔdiseerd bed of een draaioven [4]

C 04 B††† 11/05†††††††††††††††††† .††† waarbij anhydriet wordt verkregen (C04B 11/028 heeft voorrang) [4,8]

C 04 B††† 11/06†††††††††††††††††† .††† uitgaande van anhydriet [8]

C 04 B††† 11/26†††††††††††††††††† .††† uitgaande van fosforgips of van afval, bijv. zuiveringsproducten van rook (C04B 11/02 heeft voorrang) [4,8,9]

C 04 B††† 11/28†††††††††††††††††† .††† Mengsels daarvan met andere anorganische cementietmaterialen (C04B 7/04 en C04B 7/153 hebben voorrang) [4]

C 04 B††† 11/30†††††††††††††††††† .††† .††† met watercement, bijv. Portlandcement [4]

 

C 04 B††† 12/00†††††††††††††††††† Cement dat niet valt onder de groepen C04B 7/00 tot C04B 11/00 [4,8]

C 04 B††† 12/02†††††††††††††††††† .††† Fosfaatcement [4,8,9]

C 04 B††† 12/04†††††††††††††††††† .††† Alkalimetaalcement of ammoniumsilicaatcement [4,8,9]

 

Gebruik van materialen als vulmiddelen voor mortels, beton of kunststeen [4,9]

 

C 04 B††† 14/00†††††††††††††††††† Gebruik van anorganische materialen, bijv. pigmenten, als vulmiddelen voor mortels, beton of kunststeen; Speciaal aangepast behandelen van anorganische materialen voor het verbeteren van hun vuleigenschappen in mortels, beton of kunststeen (wapeningselementen voor de bouw) [4,8,9]

C 04 B††† 14/02†††††††††††††††††† .††† Korrelvormige materialen [4,8]

C 04 B††† 14/04†††††††††††††††††† .††† .††† Materialen die rijk zijn aan siliciumdioxide; Silicaten [4,8]

C 04 B††† 14/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kwarts; Zand [4,8]

C 04 B††† 14/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kiezelaarde (kiezelgoor) [4,8]

C 04 B††† 14/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Klei [4,8]

C 04 B††† 14/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† GeŽxpandeerde klei [4,8]

C 04 B††† 14/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mineralen van vulkanische oorsprong [4,8]

C 04 B††† 14/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† poreus, bijv. puimsteen [4,8]

C 04 B††† 14/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Perliet [4,8]

C 04 B††† 14/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mica; Vermiculiet [4,8]

C 04 B††† 14/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glas [4,8]

C 04 B††† 14/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† poreus, bijv. geschuimd glas [4,8]

C 04 B††† 14/26†††††††††††††††††† .††† .††† Carbonaten [4,8]

C 04 B††† 14/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van calcium [4,8]

C 04 B††† 14/30†††††††††††††††††† .††† .††† Andere oxiden dan siliciumdioxide [4,8]

C 04 B††† 14/32†††††††††††††††††† .††† .††† Carbiden; Nitriden; Boriden [4,8]

C 04 B††† 14/34†††††††††††††††††† .††† .††† Metalen [4,8]

C 04 B††† 14/36†††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische materialen voorzover niet vallend onder de groepen C04B 14/04 tot C04B 14/34 [4,8]

C 04 B††† 14/38†††††††††††††††††† .††† Vezelmaterialen; Haren [4,8]

C 04 B††† 14/40†††††††††††††††††† .††† .††† Asbest [4,8]

C 04 B††† 14/42†††††††††††††††††† .††† .††† Glas [4,8]

C 04 B††† 14/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Behandelen voor het verbeteren van de alkaliweerstand [4,8]

C 04 B††† 14/46†††††††††††††††††† .††† .††† Steenwol [4,8]

C 04 B††† 14/48†††††††††††††††††† .††† .††† Metaal [4,8]

 

C 04 B††† 16/00†††††††††††††††††† Gebruik van organische materialen, bijv. pigmenten, als vulmiddelen voor mortels, beton of kunststeen; Speciaal aangepast behandelen van organische materialen voor het verbeteren van hun vuleigenschappen in mortels, beton of kunststeen (wapeningselementen voor de bouw) [4,8,9]

C 04 B††† 16/02†††††††††††††††††† .††† Cellulosematerialen [4,8,9]

C 04 B††† 16/04†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire verbindingen (C04B 16/02 heeft voorrang) [4,8]

C 04 B††† 16/06†††††††††††††††††† .††† .††† vezelig [4,8]

C 04 B††† 16/08†††††††††††††††††† .††† .††† poreus, bijv. geŽxpandeerde polystyreenparels [4,8]

C 04 B††† 16/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Behandeling voor het verbeteren van de mengbaarheid met mortels [4,8]

C 04 B††† 16/12†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de vorm (vezelige macromoleculaire verbindingen C04B 16/06; poreuze macromoleculaire verbindingen C04B 16/08) [4,8]

 

C 04 B††† 18/00†††††††††††††††††† Gebruik van geagglomereerde materialen, restmaterialen of afvalmaterialen als vulmiddelen voor mortels, beton of kunststeen; Speciaal aangepast behandelen van geagglomereerde materialen, restmaterialen of afvalmaterialen voor het verbeteren van hun vuleigenschappen in mortels, beton of kunststeen (wapeningselementen voor de bouw E04C 5/00) [4,8,9]

C 04 B††† 18/02†††††††††††††††††† .††† Geagglomereerde materialen [4,8]

C 04 B††† 18/04†††††††††††††††††† .††† Restmaterialen; Afvalmaterialen [4,8]

C 04 B††† 18/06†††††††††††††††††† .††† .††† Verbrandingsresten, bijv. zuiveringsproducten van rook, rookgassen of uitlaatgassen [4,8]

C 04 B††† 18/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vliegas [4,8]

C 04 B††† 18/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verbrand afval [4,8]

C 04 B††† 18/12†††††††††††††††††† .††† .††† uit steengroeven, mijnen en dergelijke [4,8]

C 04 B††† 18/14†††††††††††††††††† .††† .††† uit metallurgische processen (behandelen van gesmolten slakken C04B 5/00) [4,8,9]

C 04 B††† 18/16†††††††††††††††††† .††† .††† uit de bouw of de keramische industrie [4,8]

C 04 B††† 18/18†††††††††††††††††† .††† .††† organisch (C04B 18/10 heeft voorrang) [4,8]

C 04 B††† 18/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit macromoleculaire verbindingen [4,8]

C 04 B††† 18/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Rubber [4,8]

C 04 B††† 18/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plantaardig afval, bijv. rijstvliezen of afval van maÔsstengels; Cellulosematerialen, bijv. papier [4,8]

C 04 B††† 18/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Hout, bijv. zaagsel of houtkrullen [4,8]

C 04 B††† 18/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Mineraliseren; Samenstellingen daarvoor [4,8]

C 04 B††† 18/30†††††††††††††††††† .††† .††† Gemengd afval; Afval met een niet-omschreven samenstelling, bijv. stadsafval (C04B 18/10 heeft voorrang) [4,8]

 

C 04 B††† 20/00†††††††††††††††††† Gebruik van materialen als vulmiddelen voor mortels, beton of kunststeen in overeenstemming met meer dan ťťn van de groepen C04B 14/00 tot C04B 18/00, die worden gekenmerkt door de vorm of de korrelspreiding; Speciaal aangepast behandelen van materialen in overeenstemming met meer dan ťťn van de groepen C04B 14/00 tot C04B 18/00 voor het verbeteren van hun vuleigenschappen in mortels, beton of kunststeen; Expanderen of ontvezelen van materialen (wapeningselementen voor de bouw E04C 5/00) [4,8,9]

C 04 B††† 20/02†††††††††††††††††† .††† Behandelen [4,8]

C 04 B††† 20/04†††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen met warmte [4,8]

C 04 B††† 20/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† GeŽxpandeerde klei, perliet, vermiculiet of soortgelijke korrelvormige materialen [4,8]

C 04 B††† 20/08†††††††††††††††††† .††† .††† Ontvezelen van asbest [4,8]

C 04 B††† 20/10†††††††††††††††††† .††† Coaten of impregneren [4,8]

C 04 B††† 20/12†††††††††††††††††† .††† .††† Meervoudig coaten of impregneren [4,8]

 

Gebruik van materialen als actieve ingrediŽnten [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Actieve ingrediŽnten die reageren met cementverbindingen voor het vormen van nieuwe of gemodificeerde mineralogische fasen en die worden toegevoegd vůůr het uithardingsproces, alsmede cement dat als additief worden toegevoegd aan ander cement, worden geklasseerd in de groepen C04B 7/00 tot C04B 12/00, bijv. in groep C04B 7/42. [4]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen C04B 22/00 tot C04B 24/00 is het gewenst om de indexcodes van groep C04B 103/00 toe te voegen. De indexcodes moeten op zich staan. [6]

 

C 04 B††† 22/00†††††††††††††††††† Gebruik van anorganische materialen, bijv. versnellers, als actieve ingrediŽnt voor mortels, beton of kunststeen [4,8]

C 04 B††† 22/02†††††††††††††††††† .††† Elementen [4,8]

C 04 B††† 22/04†††††††††††††††††† .††† .††† Metalen die worden gebruikt als blaasmiddel, bijv. aluminium [4,8]

C 04 B††† 22/06†††††††††††††††††† .††† Oxiden; Hydroxiden [4,8]

C 04 B††† 22/08†††††††††††††††††† .††† Zuren of zouten daarvan [4,8]

C 04 B††† 22/10†††††††††††††††††† .††† .††† met koolstof in het anion, bijv. carbonaten [4,8]

C 04 B††† 22/12†††††††††††††††††† .††† .††† met een halogeen in het anion, bijv. calciumchloride [4,8]

C 04 B††† 22/14†††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel in het anion, bijv. sulfiden [4,8]

C 04 B††† 22/16†††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor in het anion, bijv. fosfaten [4,8]

 

C 04 B††† 24/00†††††††††††††††††† Gebruik van organische materialen, bijv. weekmakers, als actieve ingrediŽnten voor mortels, beton of kunststeen [4,8]

C 04 B††† 24/02†††††††††††††††††† .††† Alcoholen; Fenolen; Ethers [4,8]

C 04 B††† 24/04†††††††††††††††††† .††† Carbonzuren; Zouten, anhydriden of esters daarvan [4,8]

C 04 B††† 24/06†††††††††††††††††† .††† .††† met hydroxygroepen [4,8]

C 04 B††† 24/08†††††††††††††††††† .††† Vetten; Vette oliŽn; Esterachtige was; Hogere vetzuren, d.w.z. met tenminste zeven koolstofatomen in een ongebroken keten gebonden aan een carboxylgroep; Geoxideerde oliŽn of vetten [4,8]

C 04 B††† 24/10†††††††††††††††††† .††† Koolhydraten of derivaten daarvan [4,8]

C 04 B††† 24/12†††††††††††††††††† .††† Stikstofhoudende verbindingen [4,8

C 04 B††† 24/14†††††††††††††††††† .††† .††† Peptiden; Eiwitten; Derivaten daarvan [4,8]

C 04 B††† 24/16†††††††††††††††††† .††† Zwavelhoudende verbindingen [4,8]

C 04 B††† 24/18†††††††††††††††††† .††† .††† Ligninesulfonzuur of derivaten daarvan, bijv. sulfietloog [4,8]

C 04 B††† 24/20†††††††††††††††††† .††† .††† Gesulfoneerde aromatische verbindingen [4,8]

C 04 B††† 24/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Condensatieproducten daarvan [4,8]

C 04 B††† 24/24†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire verbindingen (C04B 24/14 heeft voorrang; macromoleculaire verbindingen die sulfonaatgroepen of sulfaatgroepen bevatten C04B 24/16) [4,6,8]

C 04 B††† 24/26†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4,8]

C 04 B††† 24/28†††††††††††††††††† .††† .††† op een andere wijze verkregen dan uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4,8]

C 04 B††† 24/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen [4,8]

C 04 B††† 24/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyethers, bijv. alkylfenolpolyglycolether [4,8]

C 04 B††† 24/34†††††††††††††††††† .††† .††† Natuurlijke harsen, bijv. pijnhars [4,8]

C 04 B††† 24/36†††††††††††††††††† .††† .††† Bitumineuze materialen, bijv. teer of pek [4,8]

C 04 B††† 24/38†††††††††††††††††† .††† .††† Polysacchariden of derivaten daarvan [4,8]

C 04 B††† 24/40†††††††††††††††††† .††† Verbindingen die silicium, titaan of zirkonium bevatten [4,8]

C 04 B††† 24/42†††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-siliciumbindingen [4,8]

 

Samenstellingen van mortels, beton of kunststeen [4,9]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1) †††††††††† Elk ingrediŽnt van samenstellingen van mortels, beton of kunststeen die wordt geklasseerd in de groepen C04B 26/00 tot C04B 32/00 in overeenstemming met aantekening (2), en die zŤlf als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, moet tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C04B 7/00 tot C04B 24/00. [4,8]

††††††††††††† (2)††††††††††† Elk ingrediŽnt van samenstellingen van mortels, beton of kunststeen dat niet wordt geklasseerd in de groepen C04B 26/00 tot C04B 32/00 in overeenstemming met aantekening (2), en dat wordt geacht bijzonder relevante informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C04B 7/00 tot C04B 24/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zoín niet-verplichte klassering moet worden toegekend als ďextra informatieĒ. Een goed gedefinieerd mengsel van Portland cement en beton dat klei bevat als belangrijk of kenmerkend vulmiddel, wordt bijvoorbeeld geklasseerd in C04B 28/04 en mag tevens extra worden geklasseerd in C04B 14/10. [4,8] 

††††††††††††† (3)††††† In de groepen C04B 26/00 tot C04B 32/00 is het gewenst om de indexcodes van groep C04B 111/00 toe te voegen. [6,8]

 

C 04 B††† 26/00†††††††††††††††††† Samenstellingen van mortels, beton of kunststeen, die alleen organische bindmiddelen bevatten [4,8]

C 04 B††† 26/02†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire verbindingen [4,8]

C 04 B††† 26/04†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4,8]

C 04 B††† 26/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Acrylaten [4,8]

C 04 B††† 26/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met halogeen [4,8]

C 04 B††† 26/10†††††††††††††††††† .††† .††† op een andere wijze verkregen dan uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4,8]

C 04 B††† 26/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen [4,8]

C 04 B††† 26/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyepoxiden [4,8]

C 04 B††† 26/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyurethanen [4,8]

C 04 B††† 26/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyesters; Polycarbonaten [4,8]

C 04 B††† 26/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyamiden [4,8]

C 04 B††† 26/22†††††††††††††††††† .††† .††† Natuurlijke harsen, bijv. pijnhars [4,8]

C 04 B††† 26/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cellulose-afvalloog, bijv. sulfietloog [4,8]

C 04 B††† 26/26†††††††††††††††††† .††† .††† Bitumineuze materialen, bijv. teer of pek [4,8]

C 04 B††† 26/28†††††††††††††††††† .††† .††† Polysacchariden of derivaten daarvan [4,8]

C 04 B††† 26/30†††††††††††††††††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-metaalbindingen of koolstof-siliciumbindingen [4,8]

C 04 B††† 26/32†††††††††††††††††† .††† .††† met silicium [4,8]

 

C 04 B††† 28/00†††††††††††††††††† Samenstellingen van mortels, beton of kunststeen, die anorganische bindmiddelen bevatten of het reactieproduct van een anorganisch en een organisch bindmiddel, bijv. polycarboxylaatcement [4,8]

C 04 B††† 28/02†††††††††††††††††† .††† met een ander watercement dan calciumsulfaten [4,8]

C 04 B††† 28/04†††††††††††††††††† .††† .††† Portlandcement [4,8]

C 04 B††† 28/06†††††††††††††††††† .††† .††† Aluminiumhoudend cement [4,8,9]

C 04 B††† 28/08†††††††††††††††††† .††† .††† Slakkencement [4,8]

C 04 B††† 28/10†††††††††††††††††† .††† .††† Kalkcement of magnesiumoxidecement [4,8]

C 04 B††† 28/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Waterkalk [4,8]

C 04 B††† 28/14†††††††††††††††††† .††† met calciumsulfaatcement [4,8]

C 04 B††† 28/16†††††††††††††††††† .††† .††† met anhydriet [4,8]

C 04 B††† 28/18†††††††††††††††††† .††† met mengsels met siliciumdioxide en kalk [4,8]

C 04 B††† 28/20†††††††††††††††††† .††† .††† Kalkzand [4,8]

C 04 B††† 28/22†††††††††††††††††† .††† .††† Kalk en pozzolaanaarde [4,8]

C 04 B††† 28/24†††††††††††††††††† .††† met alkylammoniumsilicaten of alkalimetaalsilicaten; met siliciumdioxidesolen [4,8]

C 04 B††† 28/26†††††††††††††††††† .††† .††† Silicaten van de alkalimetalen [4,8]

C 04 B††† 28/28†††††††††††††††††† .††† met organische polyzuren, bijv. polycarboxylaatcement [4,8]

C 04 B††† 28/30†††††††††††††††††† .††† met magnesiumcement (magnesiumoxidecement C04B 28/10) [4,8]

C 04 B††† 28/32†††††††††††††††††† .††† .††† Magnesiumoxichloridecement, bijv. Sorelcement [4,8]

C 04 B††† 28/34†††††††††††††††††† .††† met koudfosfaatbindmiddelen [4,8]

C 04 B††† 28/36†††††††††††††††††† .††† met zwavel, sulfiden of seleen [4,8]

 

C 04 B††† 30/00†††††††††††††††††† Samenstellingen voor kunststeen, die geen bindmiddelen bevatten (kunststeen uit gesmolten slakken C04B 5/00) [4,9]

C 04 B††† 30/02†††††††††††††††††† .††† met vezelmaterialen [4]

 

C 04 B††† 32/00†††††††††††††††††† Kunststeen dat niet valt onder andere groepen van deze subklasse (kunststeen uit gesmolten slakken C04B 5/00) [4,9]

C 04 B††† 32/02†††††††††††††††††† .††† met wapeningen [4] 

Keramiek

 

C 04 B††† 33/00†††††††††††††††††† Kleiwaren (monolithische vuurvaste materialen of vuurvaste mortels C04B 35/66; poreuze producten C04B 38/00) [2]

C 04 B††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Bereiden of behandelen van de grondstoffen, afzonderlijk of in ladingen

C 04 B††† 33/04†††††††††††††††††† .††† .††† Klei; Kaoline

C 04 B††† 33/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Onschadelijk maken van kalk

C 04 B††† 33/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Voorkomen van kristalaanzet

C 04 B††† 33/10†††††††††††††††††† .††† .††† Elimineren van ijzer of kalk

C 04 B††† 33/13†††††††††††††††††† .††† .††† VerbindingsingrediŽnten (C04B 33/36 en C04B 35/71 hebben voorrang) [2]

C 04 B††† 33/132††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afvalmaterialen; Afval (C04B 33/16 heeft voorrang) [8]

C 04 B††† 33/135††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verbrandingsresten, bijv. vliegas of verbrandingsafval [8]

C 04 B††† 33/138††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† uit metallurgische processen, bijv. slakken, ovenstof of galvanisch afval [8]

C 04 B††† 33/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kleurmateriaal

C 04 B††† 33/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verarmingsmateriaal, bijv. grog of kwarts

C 04 B††† 33/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het vloeibaar maken van de ladingen

C 04 B††† 33/20†††††††††††††††††† .††† .††† voor het droogpersen (C04B 33/13 heeft voorrang)

C 04 B††† 33/22†††††††††††††††††† .††† Grog producten

C 04 B††† 33/24†††††††††††††††††† .††† Maken van porselein of wit aardewerk

C 04 B††† 33/26†††††††††††††††††† .††† .††† van porselein voor elektrische isolatie

C 04 B††† 33/28†††††††††††††††††† .††† Suspensiegieten [9]

C 04 B††† 33/30†††††††††††††††††† .††† Droogmethoden

C 04 B††† 33/32†††††††††††††††††† .††† Brandmethoden

C 04 B††† 33/34†††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met glazuren

C 04 B††† 33/36†††††††††††††††††† .††† Gewapende kleiwaren [2]

 

C 04 B††† 35/00†††††††††††††††††† Keramische vormproducten die worden gekenmerkt door hun samenstelling; Keramieksamenstellingen (met een vrij metaal dat is gebonden aan carbiden, diamant, oxiden, boriden, nitriden, siliciden, bijv. cermets, of andere metaalverbindingen, bijv. oxynitriden of sulfiden, anders dan als macroscopische wapeningsmiddelen C22C); Verwerken van poeders van anorganische verbindingen als voorbereiding op het maken van keramische producten [4,9]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In deze groep worden samenstellingen geklasseerd naar in overeenstemming met het bestanddeel dat in de hoogste gewichtsaandeel aanwezig is, tenzij anders staat vermeld. [3]

††††††††††††† (2)††††† In deze groep wordt magnesium beschouwd als een alkalisch aardmetaal. [6]

††††††††††††† (3)††††† In deze groep wordt een composiet beschouwd als een gesinterd mengsel van verschillende poedervormige materialen anders dan sinterhulpmiddelen, waarbij de materialen als aparte fasen in het gesinterde product aanwezig zijn. [6]

††††††††††††† (4)††††† In deze groep wordt fijnkeramiek beschouwd als producten met een polykristallijne fijnkorrelige microstructuur, bijv. van afmetingen onder de 100 micrometer. [6]

††††††††††††† (5)††††† Het produceren van keramisch poeder wordt in deze groep geklasseerd voorzover dit betrekking heeft op het bereiden van poeder met specifieke kenmerken. [6]

 

C 04 B††† 35/01†††††††††††††††††† .††† op basis van oxiden

C 04 B††† 35/03†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van magnesiumoxide, calciumoxide of oxidemengsels op basis van dolomiet [6]

C 04 B††† 35/035††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels die vuurvaste niet-oxidematerialen bevatten, bijv. koolstof [6]

C 04 B††† 35/04†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van magnesiumoxide [6]

C 04 B††† 35/043††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels [6]

C 04 B††† 35/047††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met chroomoxide of chroomerts [6]

C 04 B††† 35/05†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen door smeltgieten [6]

C 04 B††† 35/053††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fijnkeramiek [6]

C 04 B††† 35/057††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van calciumoxide [6]

C 04 B††† 35/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van oxidemengsels op basis van dolomiet

C 04 B††† 35/08†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van berylliumoxide [6]

C 04 B††† 35/10†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van aluminiumoxide [6]

C 04 B††† 35/101††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels [6]

C 04 B††† 35/103††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met vuurvaste niet-oxidematerialen, bijv. koolstof (C04B 35/106 heeft voorrang) [6]

C 04 B††† 35/105††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met chroomoxide of chroomerts [6]

C 04 B††† 35/106††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met zirkoniumoxide of zirkoon (ZrSiO4) [6]

C 04 B††† 35/107††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen door smeltgieten [6]

C 04 B††† 35/109††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met zirkoniumoxide of zirkoon (ZrSiO4) [6]

C 04 B††† 35/111††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fijnkeramiek [6]

C 04 B††† 35/113††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van beta-aluminiumoxide [6]

C 04 B††† 35/115††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Doorschijnende of transparante producten [6]

C 04 B††† 35/117††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/119††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met zirkoniumoxide [6]

C 04 B††† 35/12†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van chroomoxide (C04B 35/047 en C04B 35/105 hebben voorrang) [6]

C 04 B††† 35/14†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van siliciumdioxide [6]

C 04 B††† 35/16†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van andere silicaten dan klei [6]

C 04 B††† 35/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† rijk aan aluminiumoxide [6]

C 04 B††† 35/185††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Mulliet [6]

C 04 B††† 35/19†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Alkalimetaalaluminiumsilicaten, bijv. spodumeen [6]

C 04 B††† 35/195††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Alkalische aardaluminiumsilicaten, bijv. cordieriet [6]

C 04 B††† 35/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† rijk aan magnesiumoxide [6]

C 04 B††† 35/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† rijk aan calciumoxide [6]

C 04 B††† 35/26†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van ferrieten [2]

C 04 B††† 35/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met nikkeloxide als belangrijkste oxide [2,6]

C 04 B††† 35/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met zinkoxide [2,6]

C 04 B††† 35/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met kobaltoxide als belangrijkste oxide [2,6]

C 04 B††† 35/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met zinkoxide [2,6]

C 04 B††† 35/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met mangaanoxide als belangrijkste oxide [2,6]

C 04 B††† 35/38†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met zinkoxide [2,6]

C 04 B††† 35/40†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een zeldzame aardoxide [2,6]

C 04 B††† 35/42†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van chromieten (C04B 35/047 en C04B 35/105 hebben voorrang) [2,6]

C 04 B††† 35/44†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van aluminaten [2,6]

C 04 B††† 35/443††††††††††††††††† .††† .††† .††† Magnesiumaluminaatspinel [6]

C 04 B††† 35/447††††††††††††††††† .††† .††† op basis van fosfaten [6]

C 04 B††† 35/45†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van koperoxide of vaste oplossingen daarvan met andere oxiden [6]

C 04 B††† 35/453††††††††††††††††† .††† .††† op basis van zinkoxide, tinoxide of bismuthoxide of vaste oplossingen daarvan met andere oxiden, bijv. zinkaten, stannaten of bismuthaten [6]

C 04 B††† 35/457††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van tinoxide of stannaten [6]

C 04 B††† 35/46†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van titaanoxide of titanaten (met tevens zirkoniumoxide, hafniumoxide, zirkonaten of hafnaten C04B 35/49) [6]

C 04 B††† 35/462††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van titanaten [6]

C 04 B††† 35/465††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van aardalkalimetaaltitanaten [6]

C 04 B††† 35/468††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† op basis van bariumtitanaten [6]

C 04 B††† 35/47†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† op basis van strontiumtitanaten [6]

C 04 B††† 35/472††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van loodtitanaten [6]

C 04 B††† 35/475††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van bismuthtitanaten [6]

C 04 B††† 35/478††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van aluminiumtitanaten [6]

C 04 B††† 35/48†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van zirkoniumoxide, hafniumoxide, zirkonaten of hafnaten [6]

C 04 B††† 35/482††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels [6]

C 04 B††† 35/484††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen door smeltgieten [6]

C 04 B††† 35/486††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fijnkeramiek [6]

C 04 B††† 35/488††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/49†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tevens titaanoxide of titanaten [3,6]

C 04 B††† 35/491††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van loodzirkonaten en loodtitanaten [6]

C 04 B††† 35/493††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met tevens andere loodverbindingen [6]

C 04 B††† 35/495††††††††††††††††† .††† .††† op basis van vanadiumoxide, niobiumoxide, tantaaloxide, molybdeenoxide of wolfraamoxide of vaste oplossingen daarvan met andere oxiden, bijv. vanadaten, niobaten, tantalaten, molybdaten of wolframaten [6]

C 04 B††† 35/497††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van vaste oplossingen met loodoxide [6]

C 04 B††† 35/499††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met tevens titanaten [6]

C 04 B††† 35/50†††††††††††††††††† .††† op basis van zeldzame aardverbindingen

C 04 B††† 35/505††††††††††††††††† .††† .††† op basis van yttriumoxide [6]

C 04 B††† 35/51†††††††††††††††††† .††† op basis van verbindingen van actiniden [2,9]

C 04 B††† 35/515††††††††††††††††† .††† op basis van niet-oxiden (C04B 35/50 en C04B 35/51 hebben voorrang) [6]

C 04 B††† 35/52†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van koolstof, bijv. grafiet [6]

C 04 B††† 35/524††††††††††††††††† .††† .††† .††† verkregen uit polymeervoorlopers, bijv. glasachtig koolstofmateriaal [6]

C 04 B††† 35/528††††††††††††††††† .††† .††† .††† verkregen uit koolstofhoudende deeltjes met of zonder andere niet-organische componenten [6]

C 04 B††† 35/532††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een carboniseerbaar bindmiddel [6]

C 04 B††† 35/536††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van geŽxpandeerd grafiet [6]

C 04 B††† 35/547††††††††††††††††† .††† .††† op basis van sulfiden of seleniden [6]

C 04 B††† 35/553††††††††††††††††† .††† .††† op basis van fluoriden [6]

C 04 B††† 35/56†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van carbiden [4]

C 04 B††† 35/563††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van boorcarbid [6]

C 04 B††† 35/565††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van siliciumcarbid [6]

C 04 B††† 35/567††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels [6]

C 04 B††† 35/569††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fijnkeramiek [6]

C 04 B††† 35/571††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen uit polymeervoorlopers [6]

C 04 B††† 35/573††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door reactie-sinteren [6]

C 04 B††† 35/575††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door sinteren onder druk [6]

C 04 B††† 35/576††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door sinteren zonder druk [6]

C 04 B††† 35/577††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/58†††††††††††††††††† .††† .††† op basis van boriden, nitriden of siliciden [4,6]

C 04 B††† 35/581††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van aluminiumnitride [6]

C 04 B††† 35/582††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/583††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van boornitride [6]

C 04 B††† 35/5831††††††††††††††† ..††† .††† .††† op basis van kubusvormig boornitride of borazon [6]

C 04 B††† 35/5833††††††††††††††† ..††† .††† .††† op basis van hexagonaal boornitride [6]

C 04 B††† 35/5835††††††††††††††† ..††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/584††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van siliciumnitride [6]

C 04 B††† 35/586††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vuurvaste materialen uit korrelmengsels [6]

C 04 B††† 35/587††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fijnkeramiek [6]

C 04 B††† 35/589††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen uit polymeervoorlopers [6]

C 04 B††† 35/591††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door reactie-sinteren [6]

C 04 B††† 35/593††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door sinteren onder druk (C04B 35/594 heeft voorrang) [6]

C 04 B††† 35/594††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verkregen door sinteren van een reactie-gesinterd product, met of zonder druk [6]

C 04 B††† 35/596††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Samenstellingen [6]

C 04 B††† 35/597††††††††††††††††† .††† .††† .††† op basis van siliciumoxynitriden [6]

C 04 B††† 35/599††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† op basis van siliciumaluminiumoxynitriden (SIALONS) [6]

C 04 B††† 35/622††††††††††††††††† .††† Vormprocessen; Verwerken van poeders van anorganische verbindingen als voorbereiding op het maken van keramische producten [6]

C 04 B††† 35/624††††††††††††††††† .††† .††† Verwerken van sol-gel [6]

C 04 B††† 35/626††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden of behandelen van de poeders, afzonderlijk of in ladingen [6]

C 04 B††† 35/628††††††††††††††††† .††† .††† .††† Coaten van de poeders [6]

C 04 B††† 35/63†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van speciaal aangepaste additieven voor het vormen van de producten [6]

C 04 B††† 35/632††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische additieven [6]

C 04 B††† 35/634††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Polymeren (C04B 35/636 heeft voorrang) [6]

C 04 B††† 35/636††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Polysacchariden of derivaten daarvan [6]

C 04 B††† 35/638††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verwijderen daarvan [6]

C 04 B††† 35/64†††††††††††††††††† .††† .††† Brandprocessen of sinterprocessen (C04B 33/32 heeft voorrang) [6]

C 04 B††† 35/645††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sinteren onder druk [6]

C 04 B††† 35/65†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Reactie-sinteren van samenstellingen die een vrij metaal of vrij silicium bevatten [3]

C 04 B††† 35/653††††††††††††††††† .††† .††† Processen waarbij sprake is van een smeltstap [6]

C 04 B††† 35/657††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het maken van vuurvaste materialen (C04B 35/05, C04B 35/107 en C04B 35/484 hebben voorrang) [6]

C 04 B††† 35/66†††††††††††††††††† .††† Monolithische vuurvaste materialen of vuurvaste mortels, inclusief die welke al dan niet klei bevatten

 

††††††††††††† Aantekening

 

†††††††††††† Elk ingrediŽnt van samenstellingen van een vuurvaste mortel met een hydraulisch, bijv. aluminiumhoudend, cement dat is geklasseerd in de groep C04B 35/66, en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C04B 7/00 tot C04B 24/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zoín niet-verplichte klassering dient te worden weergegeven als ďextra informatieĒ. Zoín extra klassering in de groep C04B 24/00 mag bijvoorbeeld worden gegeven aan een organische uithardingsvertrager die is toegevoegd aan de mortelsamenstelling. [8]

 

C 04 B††† 35/71†††††††††††††††††† .††† Keramische producten die macroscopische wapeningsmiddelen bevatten (C04B 35/66 heeft voorrang) [3,4]

C 04 B††† 35/74†††††††††††††††††† .††† .††† met metaalachtige vormmaterialen [2]

C 04 B††† 35/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vezels, filamenten, haren, plaatjes en dergelijke [2]

C 04 B††† 35/78†††††††††††††††††† .††† .††† met niet-metaalachtige materialen [2]

C 04 B††† 35/80†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vezels, filamenten, haren, plaatjes en dergelijke [2]

C 04 B††† 35/81†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Haren [6]

C 04 B††† 35/82†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Asbest; Glas; Versmolten siliciumdioxide [2]

C 04 B††† 35/83†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Koolstofvezels in een koolstofmatrix [6]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† De producten uit deze groep worden gewoonlijk "koolstof-koolstofcomposieten" genoemd. [6]

 

C 04 B††† 35/84†††††††††††††††††† .††† .††† .††† GeÔmpregneerde of gecoate materialen [2]

 

C 04 B††† 37/00†††††††††††††††††† Samenvoegen van gebrande keramische artikelen met andere gebrande keramische artikelen of andere artikelen door verwarmen [9]

C 04 B††† 37/02†††††††††††††††††† .††† met metaalachtige artikelen

C 04 B††† 37/04†††††††††††††††††† .††† met artikelen die van glas zijn gemaakt

 

C 04 B††† 38/00†††††††††††††††††† Poreuze mortels, beton, kunststeen of keramische waren; Bereiden daarvan (behandelen van slakken met gassen of met een gasopwekkend materiaal C04B 5/06) [4,6]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Poreuze mortels, beton, kunststeen of keramiek die worden gekenmerkt door de ingrediŽnten of samenstellingen, worden tevens geklasseerd in de groepen C04B 2/00 tot C04B 35/00. [4]

 

C 04 B††† 38/02†††††††††††††††††† .††† door het toevoegen van chemische blaasmiddelen [4]

C 04 B††† 38/04†††††††††††††††††† .††† door het uitoplossen van toegevoegde substanties [4]

C 04 B††† 38/06†††††††††††††††††† .††† door het uitbranden van toegevoegde substanties [4]

C 04 B††† 38/08†††††††††††††††††† .††† door het toevoegen van poreuze substanties [4]

C 04 B††† 38/10†††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van schuimmiddelen (C04B 38/02 heeft voorrang) [4]

 

C 04 B††† 40/00†††††††††††††††††† Algemene processen voor het beÔnvloeden of modificeren van de eigenschappen van mortels, betonsamenstellingen of kunststeensamenstellingen, bijv. hun vermogen tot inklinken of uitharden (door het selecteren van actieve ingrediŽnten C04B 22/00 tot C04B 24/00; uitharden van een goed-gedefinieerde samenstelling C04B 26/00 tot C04B 28/00; poreus, cellulair of lichter maken C04B 38/00) [4,6,9]

C 04 B††† 40/02†††††††††††††††††† .††† Selecteren van het uithardingsmilieu [4]

C 04 B††† 40/04†††††††††††††††††† .††† Voorkomen van verdamping van het mengwater (permanente afdekkingen C04B 41/00) [4]

C 04 B††† 40/06†††††††††††††††††† .††† Tegengaan van de inklinking, bijv. vertraagd uithardende mortels met water in breekbare containers [4]

 

C 04 B††† 41/00†††††††††††††††††† Nabehandelen van mortels, beton, kunststeen of keramiek; Behandelen van natuursteen (glazuur anders dan koudglazuur, C03C 8/00) [3,9]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In deze groep worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††††††††††††† -††††††† "mortels", "beton" en "kunststeen" omvatten tevens materialen na een eerste vorming. [6]

††††††††††††† (2)††††† Het behandelen, bijv. coaten of impregneren, van een materiaal met hetzelfde materiaal of met een substantie die uiteindelijk wordt omgezet in hetzelfde materiaal wordt niet beschouwd als nabehandeling voor deze groep, maar wordt geklasseerd bij het bereiden van het materiaal, bijv. een koolstoflichaam geÔmpregneerd met een carboniseerbare substantie wordt geklasseerd in C04B 35/52. [4]

††††††††††††† (3)††††† In de groepen C04B 41/45 tot C04B 41/80 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4]

 

C 04 B††† 41/45†††††††††††††††††† .††† Coaten of impregneren [4,9]

C 04 B††† 41/46†††††††††††††††††† .††† .††† met organische materialen [4]

C 04 B††† 41/47†††††††††††††††††† .††† .††† .††† OliŽn, vetten of was [4]

C 04 B††† 41/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen [4]

C 04 B††† 41/49†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-metaalbindingen of koolstof-siliciumbindingen [4]

C 04 B††† 41/50†††††††††††††††††† .††† .††† met anorganische materialen [4]

C 04 B††† 41/51†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metalliseren [4]

C 04 B††† 41/52†††††††††††††††††† .††† .††† Meervoudig coaten of impregneren [4]

C 04 B††† 41/53†††††††††††††††††† .††† waarbij sprake is van het verwijderen van een deel van de materialen van het behandelde artikel [4]

C 04 B††† 41/60†††††††††††††††††† .††† van alleen kunststeen [4]

C 04 B††† 41/61†††††††††††††††††† .††† .††† Coaten of impregneren [4]

C 04 B††† 41/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met organische materialen [4]

C 04 B††† 41/63†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen [4]

C 04 B††† 41/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-metaalbindingen of koolstof-siliciumbindingen [4]

C 04 B††† 41/65†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met anorganische materialen [4]

C 04 B††† 41/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fluoriden, bijv. ocratation [4]

C 04 B††† 41/67†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfaten [4]

C 04 B††† 41/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Kiezelzuur; Silicaten [4]

C 04 B††† 41/69†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Metalen [4]

C 04 B††† 41/70†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het verkrijgen van tenminste twee op elkaar liggende coatings met verschillende samenstellingen [4]

C 04 B††† 41/71†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij tenminste ťťn coating uit een organisch materiaal bestaat [4]

C 04 B††† 41/72†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij sprake is van het verwijderen van een deel van de materialen van het behandelde artikel, bijv. door etsen [4]

C 04 B††† 41/80†††††††††††††††††† .††† van alleen keramiek [4]

C 04 B††† 41/81†††††††††††††††††† .††† .††† Coaten of impregneren [4]

C 04 B††† 41/82†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met organische materialen [4]

C 04 B††† 41/83†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen [4]

C 04 B††† 41/84†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-metaalbindingen of koolstof-siliciumbindingen [4]

C 04 B††† 41/85†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met anorganische materialen [4]

C 04 B††† 41/86†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Glazuur; Koudglazuur [4]

C 04 B††† 41/87†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Keramiek [4]

C 04 B††† 41/88†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Metalen [4]

C 04 B††† 41/89†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het verkrijgen van tenminste twee op elkaar liggende coatings met verschillende samenstellingen [4]

C 04 B††† 41/90†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij tenminste ťťn coating uit een metaal bestaat [4]

C 04 B††† 41/91†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij sprake is van het verwijderen van een deel van de materialen van het behandelde artikel, bijv. door etsen [4]

 

Indexschema in samenhang met de groepen C04B 22/00 en C04B 24/00, met betrekking tot de functie of eigenschap van de actieve ingrediŽnten. De indexcodes moeten op zich staan. [6] 

 

C 04 B††† 103/00†††††††††††††††††† Functie of eigenschap van de actieve ingrediŽnten [6]

C 04 B††† 103/10†††††††††††††††††† .††† Versnellers [6]

C 04 B††† 103/12†††††††††††††††††† .††† .††† Versnellers voor het inklinken [6]

C 04 B††† 103/14†††††††††††††††††† .††† .††† Versnellers voor het uitharden [6]

C 04 B††† 103/20†††††††††††††††††† .††† Vertragers [6]

C 04 B††† 103/22†††††††††††††††††† .††† .††† Vertragers voor het inklinken [6]

C 04 B††† 103/24†††††††††††††††††† .††† .††† Vertragers voor het uitharden [6]

C 04 B††† 103/30†††††††††††††††††† .††† Waterverdringers, verwekers of luchtverdrijvers [6]

C 04 B††† 103/32†††††††††††††††††† .††† .††† Superweekmakers [6]

C 04 B††† 103/40†††††††††††††††††† .††† Oppervlakte-actieve middelen of dispergeermiddelen [6]

C 04 B††† 103/42†††††††††††††††††† .††† Porievormers [6]

C 04 B††† 103/44†††††††††††††††††† .††† Verdikkingsmiddelen, geleringsmiddelen of viscositeitsverhogende middelen [6]

C 04 B††† 103/46†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het terugdringen van waterverlies, hygroscopische middelen of hydrofiele middelen [6]

C 04 B††† 103/48†††††††††††††††††† .††† Schuimstabilisatoren [6]

C 04 B††† 103/50†††††††††††††††††† .††† Ontschuimers, middelen voor het vrijmaken van lucht [6]

C 04 B††† 103/52†††††††††††††††††† .††† Slijphulpmiddelen [6]

C 04 B††† 103/54†††††††††††††††††† .††† Pigmenten; Kleurstoffen [6]

C 04 B††† 103/56†††††††††††††††††† .††† Vertroebelaars [6]

C 04 B††† 103/60†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het bieden van bescherming bij een chemische, fysische of biologische aanval [6]

C 04 B††† 103/61†††††††††††††††††† .††† .††† Corrosiebestrijders [6]

C 04 B††† 103/63†††††††††††††††††† .††† .††† Vlamwerende middelen [6]

C 04 B††† 103/65†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het waterbestendig of waterafstotend maken [6]

C 04 B††† 103/67†††††††††††††††††† .††† .††† Biociden [6]

C 04 B††† 103/69†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fungiciden [6]

 

Indexschema in samenhang met de groepen C04B 26/00 tot C04B 32/00, met betrekking tot functie, eigenschap of gebruik van de mortels, beton of kunststeen. De indexcodes moeten op zich staan. [6]

 

C 04 B††† 111/00†††††††††††††††††† Functie, eigenschap of gebruik van de mortels, beton of kunststeen [6]

C 04 B††† 111/10†††††††††††††††††† .††† Samenstellingen die worden gekenmerkt door de afwezigheid van een specifiek materiaal [6]

C 04 B††† 111/12†††††††††††††††††† .††† .††† Afwezigheid van asbest, bijv. vervangende middelen voor asbestcement [6]

C 04 B††† 111/20†††††††††††††††††† .††† Weerstand tegen een chemische, fysische of biologische aanval [6]

C 04 B††† 111/21†††††††††††††††††† .††† .††† Weerstand tegen kristalaanzet [6]

C 04 B††† 111/22†††††††††††††††††† .††† .††† Carbonisatiebestendigheid [6]

C 04 B††† 111/23†††††††††††††††††† .††† .††† Zuurbestendigheid [6]

C 04 B††† 111/24†††††††††††††††††† .††† .††† Zeewaterbestendigheid [6]

C 04 B††† 111/25†††††††††††††††††† .††† .††† Graffitibestendigheid [6]

C 04 B††† 111/26†††††††††††††††††† .††† .††† Weerstand tegen wapeningscorrosie [6]

C 04 B††† 111/27†††††††††††††††††† .††† .††† Waterbestendigheid, d.w.z. waterdichte of waterafstotende materialen [6]

C 04 B††† 111/28†††††††††††††††††† .††† .††† Brandbestendigheid [6]

C 04 B††† 111/30†††††††††††††††††† .††† Spijkerbare of zaagbare materialen [6]

C 04 B††† 111/32†††††††††††††††††† .††† Materialen voor het tegengaan van uitzetting [6]

C 04 B††† 111/34†††††††††††††††††† .††† Niet-krimpende materialen [6]

C 04 B††† 111/40†††††††††††††††††† .††† Poreuze of lichtgewicht materialen [6]

C 04 B††† 111/42†††††††††††††††††† .††† .††† Drijvende materialen [6]

C 04 B††† 111/50†††††††††††††††††† .††† Flexibele of elastische materialen [6]

C 04 B††† 111/52†††††††††††††††††† .††† Geluid-isolerende materialen [6]

C 04 B††† 111/54†††††††††††††††††† .††† Vervangingsmiddelen voor natuursteen, bijv. kunstmarmer [6]

C 04 B††† 111/56†††††††††††††††††† .††† Samenstellingen die schikt zijn voor het maken van pijpen, bijv. door centrifugaalgieten [6]

C 04 B††† 111/60†††††††††††††††††† .††† Vloermaterialen [6]

C 04 B††† 111/62†††††††††††††††††† .††† .††† Zelf-nivellerende samenstellingen [6]

C 04 B††† 111/70†††††††††††††††††† .††† Vulspecie [6]

C 04 B††† 111/72†††††††††††††††††† .††† Samenstellingen die worden gebruikt voor het repareren van bestaande gebouwen of bouwmaterialen [6]

C 04 B††† 111/74†††††††††††††††††† .††† Onderwatertoepassingen [6]

C 04 B††† 111/76†††††††††††††††††† .††† Gebruik bij temperaturen onder nul [6]

C 04 B††† 111/80†††††††††††††††††† .††† Optische eigenschappen, bijv. doorschijnendheid [6]

C 04 B††† 111/82†††††††††††††††††† .††† .††† Gekleurde materialen [6]

C 04 B††† 111/90†††††††††††††††††† .††† Elektrische eigenschappen [6]

C 04 B††† 111/92†††††††††††††††††† .††† .††† Elektrisch-isolerende materialen [6]

C 04 B††† 111/94†††††††††††††††††† .††† .††† Elektrisch-geleidende materialen [6]