SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 08††††††† ORGANISCHE MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN; HUN BEREIDING OF CHEMISCHE VERWERKING; DAAROP GEBASEERDE SAMENSTELLINGEN [11] 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze subklasse vallen niet de volgende macromoleculaire verbindingen als zodanig:

††††††††††††††††††††††† -††††††† peptiden, bijv. proteÔnen, welke vallen onder C07K; [12]

††††††††††††††††††††††† -††††††† verbindingen met twee of meer mononucleotidedelen met gescheiden fosfaatgroepen of polyfosfaatgroepen verbonden met saccharideradicalen of nucleosidegroepen, bijv. nucleÔnezuren, welke vallen onder de groep C07H 21/00; [12]

††††††††††††††††††††††† -††††††† genetische manipulatie met betrekking tot DNA of RNA, vectoren, bijv. plasmiden, of hun isolatie, bereiding of zuivering, welke vallen onder de groep C12N 15/00. [12]

††††††††††††† (2)††††† De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 08 B††† POLYSACCHARIDEN; DERIVATEN DAARVAN (polysacchariden die minder dan zes saccharideradicalen bevatten die onderling zijn gekoppeld door glycosidekoppelingen C07H; fermentatie of enzym-gebruikende processen C12P 19/00; suikerindustrie C13; celluloseproductie D21) [4]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

 

Bereiden

C 08 B††† 1/00††††††††††††††††††† Voorbehandelen van cellulose voor het maken van derivaten daaruit

C 08 B††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Voor verestering geschikt maken van cellulose

C 08 B††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† voor het bereiden van cellulosenitraat

C 08 B††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Voor verethering geschikt maken van cellulose

C 08 B††† 1/08††††††††††††††††††† .††† Alkalicellulose

C 08 B††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het bereiden van alkalicellulose

C 08 B††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Weekinrichtingen

C 08 B††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Rijpinrichtingen 

C 08 B††† 3/00††††††††††††††††††† Bereiden van cellulose-esters van organische zuren

C 08 B††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Katalysatoren die worden gebruikt voor het veresteren

C 08 B††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Celluloseformiaat

C 08 B††† 3/06††††††††††††††††††† .††† Cellulose-acetaat

C 08 B††† 3/08††††††††††††††††††† .††† van eenbasische organische zuren met drie of meer koolstofatomen

C 08 B††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† met vijf of meer koolstofatomen

C 08 B††† 3/12††††††††††††††††††† .††† van meerbasische organische zuren

C 08 B††† 3/14††††††††††††††††††† .††† waarbij de organische zuurrest substituenten bevat, bijv. NH2 of Cl

C 08 B††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Bereiden van gemengde organische cellulose-esters

C 08 B††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† Acetobutyraten

C 08 B††† 3/20††††††††††††††††††† .††† Veresteren met behoud van de vezelstructuur van de cellulose (veresteren aan de oppervlakte van textiel D06M 13/00)

C 08 B††† 3/22††††††††††††††††††† .††† Nabehandelen bij het veresteren, inclusief zuivering

C 08 B††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† Hydrolyseren of rijpen

C 08 B††† 3/26††††††††††††††††††† .††† .††† Isoleren van de cellulose-ester

C 08 B††† 3/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door neerslaan

C 08 B††† 3/30††††††††††††††††††† .††† .††† Stabiliseren (door het toevoegen van stabilisatoren C08K)

C 08 B††† 5/00††††††††††††††††††† Bereiden van cellulose-esters van anorganische zuren

C 08 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Cellulosenitraat

C 08 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† Nabehandelen bij het veresteren, inclusief zuivering

C 08 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Isoleren van het cellulosenitraat

C 08 B††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Stabiliseren (door het toevoegen van stabilisatoren C08K)

C 08 B††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verlagen van de viscositeit

C 08 B††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vervangen van het water door organische vloeistoffen

C 08 B††† 5/14††††††††††††††††††† .††† Cellulosesulfaat 

C 08 B††† 7/00††††††††††††††††††† Bereiden van cellulose-esters van zowel organische als anorganische zuren

 

C 08 B††† 9/00††††††††††††††††††† Bereiden van cellulosexanthaat of viscose [9]

C 08 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Sulfidisers; Oplosmiddelen

C 08 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Continuprocessen

C 08 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Eťntrapsprocessen 

C 08 B††† 11/00†††††††††††††††††† Bereiden van cellulose-ethers

C 08 B††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Alkylethers of cyclo-alkylethers

C 08 B††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen

C 08 B††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met halogeen gesubsitueerde koolwaterstofradicalen

C 08 B††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gehydroxyleerde koolwaterstofradicalen; Esters, ethers of acetalen daarvan

C 08 B††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gesubstitueerd met zuurradicalen

C 08 B††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gesubstitueerd met carboxylradicalen

C 08 B††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met stikstofhoudende groepen

C 08 B††† 11/145††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met basische stikstof, bijv. amino-alkylethers [2]

C 08 B††† 11/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met carbamoylgroepen [2]

C 08 B††† 11/155††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met cyaangroepen, bijv. cyaanalkylethers [2]

C 08 B††† 11/16†††††††††††††††††† .††† Arylethers of aralkylethers

C 08 B††† 11/18†††††††††††††††††† .††† .††† met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen

C 08 B††† 11/187††††††††††††††††† .††† met onverzadigde alkeengroepen [2]

C 08 B††† 11/193††††††††††††††††† .††† Gemengde ethers, d.w.z. ethers met twee of meer verschillende veretheringsgroepen [2]

C 08 B††† 11/20†††††††††††††††††† .††† Nabehandelen bij het veretheren, inclusief zuivering

C 08 B††† 11/22†††††††††††††††††† .††† .††† Isoleren 

C 08 B††† 13/00†††††††††††††††††† Bereiden van cellulose-etheresters

C 08 B††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Cellulose-etherxanthaten

C 08 B††† 15/00†††††††††††††††††† Bereiden van andere cellulosederivaten of van gemodificeerde cellulose

C 08 B††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Oxycellulose; Hydrocellulose; Cellulosehydraat

C 08 B††† 15/04†††††††††††††††††† .††† .††† Carboxycellulose, bijv. bereid door het oxideren met stikstofdioxide

C 08 B††† 15/05†††††††††††††††††† .††† Derivaten die andere elementen bevatten dan koolstof, waterstof, zuurstof, halogenen of zwavel (esters van fosforzuren C08B 5/00) [2]

C 08 B††† 15/06†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [2]

C 08 B††† 15/08†††††††††††††††††† .††† Fractioneren van cellulose, bijv. scheiden van cellulosekristallieten [2]

C 08 B††† 15/10†††††††††††††††††† .††† Verknopen van cellulose [2]

 

C 08 B††† 16/00†††††††††††††††††† Regenereren van cellulose [2] 

C 08 B††† 17/00†††††††††††††††††† Apparatuur voor het veresteren of veretheren van cellulose

C 08 B††† 17/02†††††††††††††††††† .††† voor het maken van organische esters van cellulose

C 08 B††† 17/04†††††††††††††††††† .††† voor het maken van cellulosenitraat

C 08 B††† 17/06†††††††††††††††††† .††† voor het maken van cellulose-ethers

 

C 08 B††† 30/00†††††††††††††††††† Bereiden van zetmeel, afgebroken of niet-chemisch gemodificeerde zetmeel, amylose of amylopectine [4]

C 08 B††† 30/02†††††††††††††††††† .††† Voorbehandelen, bijv. het verpulveren van grondstoffen (machines voor het voorwassen A23N) [4]

C 08 B††† 30/04†††††††††††††††††† .††† Extraheren of zuiveren [4]

C 08 B††† 30/06†††††††††††††††††† .††† Drogen; Vormen [4]

C 08 B††† 30/08†††††††††††††††††† .††† Concentreren van zetmeelsuspensies [4]

C 08 B††† 30/10†††††††††††††††††† .††† Opwerken van extractieresten van zetmeel, inclusief het persen van water uit het materiaal dat uit zetmeel is geŽxtraheerd [4]

C 08 B††† 30/12†††††††††††††††††† .††† Afgebroken of niet-chemisch gemodificeerde zetmeel; Bleken van zetmeel (bereiden van chemische derivaten van zetmeel C08B 31/00) [4]

C 08 B††† 30/14†††††††††††††††††† .††† .††† In koud water dispergeerbare of voorverstijfselde zetmeel [4]

C 08 B††† 30/16†††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur daarvoor [4]

C 08 B††† 30/18†††††††††††††††††† .††† .††† Dextrine [4]

C 08 B††† 30/20†††††††††††††††††† .††† Amylose of amylopectine (chemische derivaten daarvan C08B 33/00 of C08B 35/00) [4]

 

C 08 B††† 31/00†††††††††††††††††† Bereiden van chemische derivaten van zetmeel (chemische derivaten van amylose C08B 33/00; chemische derivaten van amylopectine C08B 35/00) [2]

C 08 B††† 31/02†††††††††††††††††† .††† Esters [2]

C 08 B††† 31/04†††††††††††††††††† .††† .††† van organische zuren [2]

C 08 B††† 31/06†††††††††††††††††† .††† .††† van anorganische zuren [2]

C 08 B††† 31/08†††††††††††††††††† .††† Ethers [2]

C 08 B††† 31/10†††††††††††††††††† .††† .††† Alkylethers of cyclo-alkylethers [2]

C 08 B††† 31/12†††††††††††††††††† .††† .††† met alkylradicalen of cyclo-alkylradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen [2]

C 08 B††† 31/14†††††††††††††††††† .††† .††† Arylethers of aralkylethers [2]

C 08 B††† 31/16†††††††††††††††††† .††† Etheresters [2]

C 08 B††† 31/18†††††††††††††††††† .††† Geoxideerd zetmeel [2]

 

C 08 B††† 33/00†††††††††††††††††† Bereiden van chemische derivaten van amylose [2]

C 08 B††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Esters [2]

C 08 B††† 33/04†††††††††††††††††† .††† Ethers [2]

C 08 B††† 33/06†††††††††††††††††† .††† Etheresters [2]

C 08 B††† 33/08†††††††††††††††††† .††† Geoxideerd amylose [2]

 

C 08 B††† 35/00†††††††††††††††††† Bereiden van chemische derivaten van amylopectine [2]

C 08 B††† 35/02†††††††††††††††††† .††† Esters [2]

C 08 B††† 35/04†††††††††††††††††† .††† Ethers [2]

C 08 B††† 35/06†††††††††††††††††† .††† Etheresters [2]

C 08 B††† 35/08†††††††††††††††††† .††† Geoxideerd amylopectine [2]

 

C 08 B††† 37/00†††††††††††††††††† Bereiden van polysacchariden, dat niet valt onder de groepen C08B 1/00 tot C08B 35/00; Derivaten daarvan (cellulose D21) [4]

C 08 B††† 37/02†††††††††††††††††† .††† Dextran; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/04†††††††††††††††††† .††† Alginezuur; Derivaten daarvan (voedingsmiddelpreparaten A23L 1/05) [2]

C 08 B††† 37/06†††††††††††††††††† .††† Pectine; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/08†††††††††††††††††† .††† Chitine; ChondroÔtinesulfaat; Hyaluronzuur; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/10†††††††††††††††††† .††† Heparine; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/12†††††††††††††††††† .††† Agar-agar; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/14†††††††††††††††††† .††† Hemicellulose; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/16†††††††††††††††††† .††† Cyclodextrine; Derivaten daarvan [2]

C 08 B††† 37/18†††††††††††††††††† .††† Reserve koolhydraten, bijv. glycogeen, inuline of laminarine; Derivaten daarvan [4]