SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 08††††††† ORGANISCHE MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN; HUN BEREIDING OF CHEMISCHE VERWERKING; DAAROP GEBASEERDE SAMENSTELLINGEN [11]

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze subklasse vallen niet de volgende macromoleculaire verbindingen als zodanig:

††††††††††††††††††††††† -††††††† peptiden, bijv. proteÔnen, welke vallen onder C07K; [12]

††††††††††††††††††††††† -††††††† verbindingen met twee of meer mononucleotidedelen met gescheiden fosfaatgroepen of polyfosfaatgroepen verbonden met saccharideradicalen of nucleosidegroepen, bijv. nucleÔnezuren, welke vallen onder de groep C07H 21/00; [12]

††††††††††††††††††††††† -††††††† genetische manipulatie met betrekking tot DNA of RNA, vectoren, bijv. plasmiden, of hun isolatie, bereiding of zuivering, welke vallen onder de groep C12N 15/00. [12]

††††††††††††† (2)††††† De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 08 K††† GEBRUIK VAN ANORGANISCHE OF NIET-MACROMOLECULAIRE ORGANISCHE SUBSTANTIES ALS INGREDIňNT VOOR VERBINDINGEN (verven, inkten, vernissen, kleurstoffen, polijstmiddelen, kleefstoffen C09) [2,11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een ingrediŽnt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

††††††††††††† (2)††††† In deze subklasse:

††††††††††††††††††††††† -††††††† wordt een mengsel van ingrediŽnten geklasseerd in de meest belangrijke groep waaronder alle belangrijke ingrediŽnten van het mengsel vallen, bijv.:

†††††††††††††††††††††††††††††††† (a)†††† een mengsel van een monohydroxylalcohol en een polyhydroxylalcohol C08K 5/05; [4]

†††††††††††††††††††††††††††††††† (b)†††† een mengsel van twee polyhydroxylalcoholen C08K 5/053; [6]

†††††††††††††††††††††††††††††††† (c)†††† een mengsel van een alcohol en een ether C08K 5/04; [4]

†††††††††††††††††††††††††††††††† (d)††††† een mengsel van een ether en een amine C08K 5/00; [4]

†††††††††††††††††††††††††††††††† (e)†††† een mengsel van een amine en een metaal C08K 13/02; [4]

††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††††† worden ammoniumzouten op dezelfde wijze geklasseerd als metaalzouten. [2]

††††††††††††† (3)††††† In deze subklasse moet elke ingrediŽnt van een mengsel die niet wordt geÔdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (2) hierboven, en waarvan de toepassing als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in deze subklasse in overeenstemming met aantekening (1). Het ingrediŽnt op zich kan ofwel een enkele verbinding ofwel een samenstelling zijn. [8]

††††††††††††† (4)††††† Elke ingrediŽnt van een mengsel dat niet worden geÔdentificeerd door de klassering in overeenstemming met de aantekeningen (2) of (3) hierboven, en die wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in deze subklasse in overeenstemming met aantekening (1). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar mengsels door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zoín niet-verplichte klassering moet worden toegekend als ďextra informatieĒ. [8]

 

C 08 K†††   3/00††††††††††††††††††† Gebruik van anorganische substanties als samenstellingsingrediŽnten [2,8,18]

C 08 K†††   3/01††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door hun specifieke functie [18]

C 08 K†††   3/011††††††††††††††††† .††† .††† Verknopingsmiddelen of vulkaniseermiddelen, bijv. versnellers [18]

C 08 K†††   3/012††††††††††††††††† .††† .††† Additieven die de afbraak van de macromoleculaire verbindingen activeren [18]

C 08 K†††   3/013††††††††††††††††† .††† .††† Vulstoffen, pigmenten of versterkende additieven [18]

C 08 K†††   3/014††††††††††††††††† .††† .††† Stabilisatoren tegen oxidatie, warmte, licht of ozon [18]

C 08 K†††   3/015††††††††††††††††† .††† .††† Biociden (macromoleculaire substanties als dragers voor biocidemateriaal A01N 25/10) [18]

C 08 K†††   3/016††††††††††††††††† .††† .††† Vlamwerende of vlamvertragende additieven [18]

C 08 K†††   3/017††††††††††††††††† .††† .††† Antistatische middelen [18]

C 08 K†††   3/02††††††††††††††††††† .††† Elementen [2,8]

C 08 K†††   3/04††††††††††††††††††† .††† .††† Koolstof [2,8]

C 08 K†††   3/06††††††††††††††††††† .††† .††† Zwavel [2,8]

C 08 K†††   3/08††††††††††††††††††† .††† .††† Metalen [2,8]

C 08 K†††   3/10††††††††††††††††††† .††† Metaalverbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/105††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die metalen uit de groepen 1 tot 3 of uit de groepen 11 tot 13 van het Periodiek Systeem bevatten [18]

C 08 K†††   3/11††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die metalen uit de groepen 4 tot 10 of uit de groepen 14 tot 16 van het Periodiek Systeem bevatten [18]

C 08 K†††   3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Hydriden [2,8]

C 08 K†††   3/14††††††††††††††††††† .††† .††† Carbiden [2,8]

C 08 K†††   3/16††††††††††††††††††† .††† Halogeenhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/18††††††††††††††††††† .††† Zuurstofhoudende verbindingen, bijv. metaalcarbonylen [2,8]

C 08 K†††   3/20††††††††††††††††††† .††† .††† Oxiden; Hydroxiden [2,8]

C 08 K†††   3/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van metalen [2,8]

C 08 K†††   3/24††††††††††††††††††† .††† .††† Zuren; Zouten daarvan [2,8]

C 08 K†††   3/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Carbonaten; Bicarbonaten [2,8]

C 08 K†††   3/28††††††††††††††††††† .††† Stikstofhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/30††††††††††††††††††† .††† Zwavelhoudende, seleenhoudende of telluurhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/32††††††††††††††††††† .††† Fosforhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/34††††††††††††††††††† .††† Siliciumhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/36††††††††††††††††††† .††† .††† Siliciumdioxide [2,8]

C 08 K†††   3/38††††††††††††††††††† .††† Boorhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   3/40††††††††††††††††††† .††† Glas [2,8]

 

C 08 K†††   5/00††††††††††††††††††† Gebruik van organische ingrediŽnten [2,8]

C 08 K†††   5/01††††††††††††††††††† .††† Koolwaterstoffen [2,8]

C 08 K†††   5/02††††††††††††††††††† .††† Gehalogeneerde koolwaterstoffen [2,8]

C 08 K†††   5/03††††††††††††††††††† .††† .††† aromatisch [2,8]

C 08 K†††   5/04††††††††††††††††††† .††† Zuurstofhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/05††††††††††††††††††† .††† .††† Alcoholen; Metaalalcoholaten [2,8]

C 08 K†††   5/053††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyhydroxylalcoholen [6,8]

C 08 K†††   5/057††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metaalalcoholaten [6,8]

C 08 K†††   5/06††††††††††††††††††† .††† .††† Ethers; Acetalen; Ketalen; Ortho-esters [2,8]

C 08 K†††   5/07††††††††††††††††††† .††† .††† Aldehyden; Ketonen [2,8]

C 08 K†††   5/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Quinonen [2,8]

C 08 K†††   5/09††††††††††††††††††† .††† .††† Carbonzuren; Metaalzouten daarvan; Anhydriden daarvan [2,8]

C 08 K†††   5/092††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polycarbonzuren [6,8]

C 08 K†††   5/095††††††††††††††††† .††† .††† .††† Carbonzuren met halogenen [6,8]

C 08 K†††   5/098††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metaalzouten van carbonzuren [6,8]

C 08 K†††   5/10††††††††††††††††††† .††† .††† Esters; Etheresters [2,8]

C 08 K†††   5/101††††††††††††††††† .††† .††† .††† van monocarbonzuren [6,8]

C 08 K†††   5/103††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met polyalcoholen [6,8]

C 08 K†††   5/105††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met fenolen [6,8]

C 08 K†††   5/107††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† polyfenolen [6,8]

C 08 K†††   5/109††††††††††††††††† .††† .††† .††† van koolzuur [6,8]

C 08 K†††   5/11††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van acyclische polycarbonzuren [2,8]

C 08 K†††   5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van cyclische polycarbonzuren [2,8]

C 08 K†††   5/13††††††††††††††††††† .††† .††† Fenolen; Fenolaten [2,8]

C 08 K†††   5/132††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fenolen die ketogroepen bevatten [6,8]

C 08 K†††   5/134††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fenolen die estergroepen bevatten [6,8]

C 08 K†††   5/136††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fenolen die halogenen bevatten [6,8]

C 08 K†††   5/138††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fenolaten [6,8]

C 08 K†††   5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Peroxiden [2,8]

C 08 K†††   5/15††††††††††††††††††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen met zuurstof in de ring [2,8]

C 08 K†††   5/151††††††††††††††††† .††† .††† .††† met ťťn zuurstofatoom in de ring [7,8]

C 08 K†††   5/1515†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Drieringen [7,8]

C 08 K†††   5/1525†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vierringen [7,8]

C 08 K†††   5/1535†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijfringen [7,8]

C 08 K†††   5/1539†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Cyclische anhydriden [7,8]

C 08 K†††   5/1545†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [7,8]

C 08 K†††   5/156††††††††††††††††† .††† .††† .††† met twee zuurstofatomen in de ring [7,8]

C 08 K†††   5/1565†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijringen [7,8]

C 08 K†††   5/1575†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [7,8]

C 08 K†††   5/159††††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan twee zuurstofatomen in de ring [7,8]

C 08 K†††   5/16††††††††††††††††††† .††† Stikstofhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/17††††††††††††††††††† .††† .††† Aminen; Quaternaire ammoniumverbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aromatisch gebonden aminogroepen [2,8]

C 08 K†††   5/19††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Quaternaire ammoniumverbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/20††††††††††††††††††† .††† .††† Carbonzuuramiden [2,8]

C 08 K†††   5/205††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die FIG.600 groepen bevatten, bijv. carbamaten [6,8]

C 08 K†††   5/21††††††††††††††††††† .††† .††† Ureum; Derivaten daarvan, bijv. biuret [2,8]

C 08 K†††   5/22††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die stikstof bevatten dat is gebonden aan een ander stikstofatoom [2,8]

C 08 K†††   5/23††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Azoverbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Derivaten van hydrazine [2,8]

C 08 K†††   5/25††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Carbonzuurhydraziden [2,8]

C 08 K†††   5/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Semicarbaziden [2,8]

C 08 K†††   5/27††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verbindingen die stikstof bevatten dat is gebonden aan twee andere stikstofatomen, bijv. diazo-aminoverbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Aziden [2,8]

C 08 K†††   5/29††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die dubbele koolstof-stikstofbindingen bevatten [2,8]

C 08 K†††   5/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hydrazonen; Semicarbazonen [2,8]

C 08 K†††   5/31††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Guanidine; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 K†††   5/315††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die driedubbele koolstof-stikstofbindingen bevatten [6,8]

C 08 K†††   5/32††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die een stikstofatoom aan zuurstof bevatten [2,8]

C 08 K†††   5/33††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Oximen [2,8]

C 08 K†††   5/34††††††††††††††††††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen met stikstof in de ring [2,8]

C 08 K†††   5/3412†††††††††††††††† .††† .††† .††† met ťťn stikstofatoom in de ring [5,8]

C 08 K†††   5/3415†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijfringen [5,8]

C 08 K†††   5/3417†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/3432†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [5,8]

C 08 K†††   5/3435†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Piperidinen [5,8]

C 08 K†††   5/3437†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/3442†††††††††††††††† .††† .††† .††† met twee stikstofatomen in de ring [5,8]

C 08 K†††   5/3445†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijfringen [5,8]

C 08 K†††   5/3447†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/3462†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [5,8]

C 08 K†††   5/3465†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/3467†††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan twee stikstofatomen in de ring [5,8]

C 08 K†††   5/3472†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijfringen [5,8]

C 08 K†††   5/3475†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/3477†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [5,8]

C 08 K†††   5/3492†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Triazinen [5,8]

C 08 K†††   5/3495†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gecondenseerd met carbocyclische ringen [5,8]

C 08 K†††   5/35††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tevens zuurstof in de ring [2,8]

C 08 K†††   5/353††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vijfringen [5,8]

C 08 K†††   5/357††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zesringen [5,8]

C 08 K†††   5/36††††††††††††††††††† .††† Zwavelhoudende, seleenhoudende of telluurhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/37††††††††††††††††††† .††† .††† Mercaptanen; Thiolen [2,7,8]

C 08 K†††   5/372††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfiden [6,7,8]

C 08 K†††   5/375††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aromatische zesringen [6,7,8]

C 08 K†††   5/378††††††††††††††††† .††† .††† .††† met heterocyclische ringen [6,7,8]

C 08 K†††   5/38††††††††††††††††††† .††† .††† Thiokoolzuren; Derivaten daarvan, bijv. xanthaten [2,8]

C 08 K†††   5/39††††††††††††††††††† .††† .††† Thio-ureumzuren; Derivaten daarvan, bijv. dithiocarbamaten [2,8]

C 08 K†††   5/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Thiuramsulfiden; Thiurampolysulfiden, bijv. verbindingen die FIG.601 groepen bevatten [2,8]

C 08 K†††   5/405††††††††††††††††† .††† .††† Thio-ureum; Derivaten daarvan [6,8]

C 08 K†††   5/41††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die zwavel bevatten dat is gebonden aan zuurstof [2,8]

C 08 K†††   5/42††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfonzuren; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 K†††   5/43††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die zwavel bevatten dat is gebonden aan stikstof [2,8]

C 08 K†††   5/435††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfonamiden [6,8]

C 08 K†††   5/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfenamiden [2,8]

C 08 K†††   5/45††††††††††††††††††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen met zwavel in de ring [2,8]

C 08 K†††   5/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zuurstof of stikstof in de ring [2,8]

C 08 K†††   5/47††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Thiazolen [2,8]

C 08 K†††   5/48††††††††††††††††††† .††† .††† Seleenhoudende of telluurhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/49††††††††††††††††††† .††† Fosforhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/50 †††††††††††††††††† .††† .††† Fosfor dat alleen is gebonden aan koolstof [2,5,8]

C 08 K†††   5/51††††††††††††††††††† .††† .††† Fosfor dat is gebonden aan zuurstof [2,8]

C 08 K†††   5/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† alleen gebonden aan zuurstof [2,8]

C 08 K†††   5/521††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Esters van fosforzuren, bijv. van H3PO4 [5,8]

C 08 K†††   5/523††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met hydroxyarylverbindingen [5,8]

C 08 K†††   5/524††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Esters van fosforigzuren, bijv. van H3PO3 [5,8]

C 08 K†††   5/526††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met hydroxyarylverbindingen [5,8]

C 08 K†††   5/527††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Cyclische esters [5,8]

C 08 K†††   5/529††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Esters die heterocyclische ringen bevatten die geen cyclische esters van fosforzuren of fosforigzuren voorstellen [5,8]

C 08 K†††   5/53††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebonden alleen aan zuurstof en koolstof [2,5,8]

C 08 K†††   5/5313†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfineverbindingen, bijv. R2=P(:O)OR' [5,8]

C 08 K†††   5/5317†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfonverbindingen, bijv. RĖP(:O)(OR')2 [5,8]

C 08 K†††   5/5333†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Esters van fosfonzuren [5,8]

C 08 K†††   5/5337†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† met tevens halogenen [5,8]

C 08 K†††   5/5353†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† met tevens stikstof [5,8]

C 08 K†††   5/5357†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† cyclisch [5,8]

C 08 K†††   5/5373†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† met heterocyclische ringen die geen cyclische esters van fosfonzuur voorstellen [5,8]

C 08 K†††   5/5377†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfinous verbindingen, bijv. R2=PĖOR' [5,8]

C 08 K†††   5/5393†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfonous verbindingen, bijv. RĖP(OR')2 [5,8]

C 08 K†††   5/5397†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfine-oxiden [5,8]

C 08 K†††   5/5398†††††††††††††††† .††† .††† Fosfor gebonden aan zwavel [5,8]

C 08 K†††   5/5399†††††††††††††††† .††† .††† Fosfor gebonden aan stikstof [5,8]

C 08 K†††   5/54††††††††††††††††††† .††† Siliciumhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/541††††††††††††††††† .††† .††† met zuurstof [7,8]

C 08 K†††   5/5415†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn silicium-zuurstofbinding [7,8]

C 08 K†††   5/5419†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn silicium-koolstofbinding [7,8]

C 08 K†††   5/5425†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn C=C binding [7,8]

C 08 K†††   5/5435†††††††††††††††† .††† .††† .††† met zuurstof in een ring [7,8]

C 08 K†††   5/544††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [7,8]

C 08 K†††   5/5445†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn silicium-stikstofbinding [7,8]

C 08 K†††   5/5455†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn FIG.602 groep [7,8]

C 08 K†††   5/5465†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn C=N binding [7,8]

C 08 K†††   5/5475†††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn CΞN binding [7,8]

C 08 K†††   5/548††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [7,8]

C 08 K†††   5/549††††††††††††††††† .††† .††† met silicium in een ring [7,8]

C 08 K†††   5/55††††††††††††††††††† .††† Boorhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/56††††††††††††††††††† .††† Organometaalverbindingen, d.w.z. organische verbindingen die een metaal-koolstofbinding bevatten [2,8]

C 08 K†††   5/57††††††††††††††††††† .††† .††† Organotinverbindingen [2,8]

C 08 K†††   5/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwavel [2,8]

C 08 K†††   5/59††††††††††††††††††† .††† Arseenhoudende of antimoonhoudende verbindingen [2,8]

 

C 08 K†††   7/00††††††††††††††††††† Gebruik van ingrediŽnten doe worden gekenmerkt door de vorm [2,8]

C 08 K†††   7/02††††††††††††††††††† .††† Vezels of haren [2,8]

C 08 K†††   7/04††††††††††††††††††† .††† .††† anorganisch [2,8]

C 08 K†††   7/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Elementen [2,8]

C 08 K†††   7/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuurstofhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   7/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Siliciumhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   7/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Asbest [2,8]

C 08 K†††   7/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glas [2,8]

C 08 K†††   7/16††††††††††††††††††† .††† Massieve bolletjes [2,8]

C 08 K†††   7/18††††††††††††††††††† .††† .††† anorganisch [2,8]

C 08 K†††   7/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glas [2,8]

C 08 K†††   7/22††††††††††††††††††† .††† GeŽxpandeerde, poreuze of holle deeltjes [2,8]

C 08 K†††   7/24††††††††††††††††††† .††† .††† anorganisch [2,8]

C 08 K†††   7/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Siliciumhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   7/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glas [2,8]

 

C 08 K†††   9/00††††††††††††††††††† Gebruik van voorbehandelde ingrediŽnten (gebruik van voorbehandelde vezelmaterialen bij het maken van artikelen of vormmaterialen die macromoleculaire substanties bevatten C08J 5/06) [2,8]

C 08 K†††   9/02††††††††††††††††††† .††† IngrediŽnten die zijn behandeld met anorganische substanties [2,8]

C 08 K†††   9/04††††††††††††††††††† .††† IngrediŽnten die zijn behandeld met organische substanties [2,8]

C 08 K†††   9/06††††††††††††††††††† .††† .††† met siliciumhoudende verbindingen [2,8]

C 08 K†††   9/08††††††††††††††††††† .††† IngrediŽnten die zijn geagglomereerd door behandelen met een bindmiddel [2,8]

C 08 K†††   9/10††††††††††††††††††† .††† Ingekapselde ingrediŽnten [2,8]

C 08 K†††   9/12††††††††††††††††††† .††† Geadsorbeerde ingrediŽnten [2,8]

 

C 08 K††† 11/00†††††††††††††††††† Gebruik van ingrediŽnten met een onbekende samenstelling, bijv. niet-gedefinieerde reactieproducten [2,8]

 

C 08 K††† 13/00†††††††††††††††††† Gebruik van mengsels van ingrediŽnten welke niet vallen onder ťťn van de hoofdgroepen C08K 3/00 tot C08K 11/00, waarbij elk van deze verbindingen belangrijk is [4,8]

C 08 K††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Organische en anorganische ingrediŽnten [4,8]

C 08 K††† 13/04†††††††††††††††††† .††† IngrediŽnten die worden gekenmerkt door de vorm, en organische of anorganische ingrediŽnten [4,8]

C 08 K††† 13/06†††††††††††††††††† .††† Voorbehandelde ingrediŽnten en ingrediŽnten die vallen onder de hoofdgroepen C08K 3/00 tot C08K 7/00 [4,8]

C 08 K††† 13/08†††††††††††††††††† .††† IngrediŽnten met een onbekende samenstelling en ingrediŽnten die vallen onder de hoofdgroepen C08K 3/00 tot C08K 9/00 [4,8]