SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:  Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:          He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 09        KLEURSTOFFEN; VERVEN; POLIJSTMIDDELEN; NATUURHARSEN; KLEEFSTOFFEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE SAMENSTELLINGEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE MATERIAALTOEPASSINGEN [8]

 

C 09 B    ORGANISCHE KLEURSTOFFEN OF DAARMEE VERGELIJKBARE VERBINDINGEN VOOR HET PRODUCEREN VAN KLEURSTOFFEN; AFBIJTMIDDELEN; LAKVERVEN (fermentatie of enzym-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbinding C12P) 

              Aantekening

 

              In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een samenstelling geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [15]

 

Anthraceenkleurstoffen 

C 09 B      1/00                    Kleurstoffen met een anthraceenkern die niet is gecondenseerd met enige andere ring

C 09 B      1/02                    .    Hydroxyanthrachinonen; Ethers of esters daarvan

C 09 B      1/04                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      1/06                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de anthraceenkern al bevatten

C 09 B      1/08                    .    .    .    Kleurstoffen die alleen OH-groepen bevatten

C 09 B      1/10                    .    .    .    Kleurstoffen die halogeen bevatten

C 09 B      1/12                    .    .    .    Kleurstoffen die sulfonzuurgroepen bevatten

C 09 B      1/14                    .    .    .    Kleurstoffen die ethergroepen bevatten

C 09 B      1/16                    .    Amino-anthrachinonen

C 09 B      1/18                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      1/20                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de anthraceenkern al bevatten

C 09 B      1/22                    .    .    .    Kleurstoffen met niet-gesubstitueerde aminogroepen

C 09 B      1/24                    .    .    .    .    gesulfoneerd

C 09 B      1/26                    .    .    .    Kleurstoffen met aminogroepen die zijn gesubstitueerd door koolwaterstofradicalen

C 09 B      1/28                    .    .    .    .    door alkylgroepen, aralkylgroepen of cyclo-alkylgroepen

C 09 B      1/30                    .    .    .    .    .    gesulfoneerd

C 09 B      1/32                    .    .    .    .    door arylgroepen (anthrimiden C09B 1/48)

C 09 B      1/34                    .    .    .    .    .    gesulfoneerd

C 09 B      1/36                    .    .    .    Kleurstoffen met geacyleerde aminogroepen

C 09 B      1/38                    .    .    .    .    Ureumderivaten of thio-ureumderivaten

C 09 B      1/40                    .    .    .    .    waarbij de acylgroepen resten zijn van een alifatisch of aralifatisch carbonzuur

C 09 B      1/42                    .    .    .    .    waarbij de acylgroepen resten zijn van een aromatisch carbonzuur

C 09 B      1/43                    .    .    .    .    .    Dicarbonzuren [3]

C 09 B      1/44                    .    .    .    .    waarbij de acylgroepen resten zijn van een heterocyclisch carbonzuur

C 09 B      1/46                    .    .    .    .    waarbij de acylgroepen resten zijn van cyanuurzuur of een analoge heterocyclische verbinding

C 09 B      1/467                  .    .    .    .    .    vastgemaakt aan twee of meer anthrachinonringen [3]

C 09 B      1/473                  .    .    .    .    waarbij de acylgroepen resten zijn van een sulfonzuur [3]

C 09 B      1/48                    .    .    .    Anthrimiden

C 09 B      1/50                    .    Aminohydroxyanthraquinonen; Ethers of esters daarvan

C 09 B      1/503                  .    .    niet-gesubstitueerd aminohydroxyanthrachinon [2]

C 09 B      1/51                    .    .    N-gesubstitueerd aminohydroxyanthrachinon [2]

C 09 B      1/514                  .    .    .    N-arylderivaten (N-aralkylderivaten C09B 1/515) [2]

C 09 B      1/515                  .    .    .    N-alkylderivaten, N-aralkylderivaten of N-cyclo-alkylderivaten [2]

C 09 B      1/516                  .    .    .    N-geacyleerde derivaten [2]

C 09 B      1/52                    .    .    gesulfoneerd

C 09 B      1/54                    .    .    veretherd

C 09 B      1/56                    .    Mercapto-anthrachinonen

C 09 B      1/58                    .    .    waarbij mercaptogroepen zijn gesubstitueerd door alifatische, cyclo-alifatische, aralifatische of arylradicalen [3]

C 09 B      1/60                    .    .    .    door alifatische, cyclo-alifatische of aralifatische radicalen [3]

C 09 B      1/62                    .    .    waarbij mercaptogroepen zijn gesubstitueerd door een heterocyclische ring [3]

 

C 09 B      3/00                    Kleurstoffen waarvan anthraceenkernen zijn gecondenseerd met één of meer carbocyclische ringen

C 09 B      3/02                    .    Benzanthronen

C 09 B      3/04                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/06                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de benzanthronkern al bevatten

C 09 B      3/08                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/10                    .    .    .    Aminoderivaten

C 09 B      3/12                    .    .    Dibenzanthronyleen

C 09 B      3/14                    .    Peryleenderivaten

C 09 B      3/16                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/18                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de peryleenkern al bevatten

C 09 B      3/20                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/22                    .    Dibenzanthronen; Isodibenzanthronen

C 09 B      3/24                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/26                    .    .    .    uit dibenzanthronylen

C 09 B      3/28                    .    .    .    uit peryleenderivaten

C 09 B      3/30                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de dibenzanthronkern of isodibenzanthronkern al bevatten

C 09 B      3/32                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/34                    .    .    .    door oxideren

C 09 B      3/36                    .    .    .    door het veretheren van hydroxyverbindingen

C 09 B      3/38                    .    .    .    door het inbrengen van koolwaterstofresten of acylresten in aminogroepen

C 09 B      3/40                    .    Pyranthronen

C 09 B      3/42                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/44                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de pyranthronkern al bevatten

C 09 B      3/46                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/48                    .    .    .    Aminoderivaten

C 09 B      3/50                    .    Dibenzopyreenchinonen

C 09 B      3/52                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/54                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de dibenzopyreenchinonkern al bevatten

C 09 B      3/56                    .    .    .    Aminoderivaten

C 09 B      3/58                    .    Benzanthrachinonen

C 09 B      3/60                    .    Anthanthronen

C 09 B      3/62                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/64                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de anthanthronkern al bevatten

C 09 B      3/66                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/68                    .    .    .    Aminoderivaten

C 09 B      3/70                    .    Benzodianthronen, naftodianthronen of anthradianthronen

C 09 B      3/72                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/74                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de benzodianthronkern, naftodianthronkern of anthradianthronkern al bevatten

C 09 B      3/76                    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      3/78                    .    Andere kleurstoffen waarin de anthraceenkern is gecondenseerd met één of meer carbocyclische ringen

C 09 B      3/80                    .    .    Bereiden door het synthetiseren van de kern

C 09 B      3/82                    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de gecondenseerde anthraceenkern al bevatten

 

C 09 B      5/00                    Kleurstoffen met een anthraceenkern die is gecondenseerd met één of meer heterocyclische ringen met of zonder carbocyclische ringen

C 09 B      5/02                    .    waarbij de heterocyclische ring is gecondenseerd in peripositie

C 09 B      5/04                    .    .    Pyrazolanthronen

C 09 B      5/06                    .    .    .    Condensatieproducten van benzanthronylpyrazolanthronen

C 09 B      5/08                    .    .    .    Dipyrazolanthronen

C 09 B      5/10                    .    .    Isothiazolanthronen; Isoxazolanthronen; Isoselenazolanthronen

C 09 B      5/12                    .    .    Thiofenanthronen

C 09 B      5/14                    .    .    Benzazabenzanthronen (anthrapyridonen)

C 09 B      5/16                    .    .    Benzdiazabenzanthronen, bijv. anthrapyrimidonen

C 09 B      5/18                    .    .    Coeroxeen; Coerthieen; Coeramideen; Derivaten daarvan

C 09 B      5/20                    .    .    Flavanthronen

C 09 B      5/22                    .    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de flavanthronkern al bevatten

C 09 B      5/24                    .    waarbij de heterocyclische ring(en) is of zijn gecondenseerd met een anthrachinonkern in de 1,2-positie of de 2,3-positie

C 09 B      5/26                    .    .    Carbazolen van de anthraceenreeks

C 09 B      5/28                    .    .    .    Anthrimidecarbazolen

C 09 B      5/30                    .    .    1,2-azolen van de anthraceenreeks

C 09 B      5/32                    .    .    1,3-azolen van de anthraceenreeks

C 09 B      5/34                    .    .    Anthrachinonacridonen of anthrachinonthioxanthonen

C 09 B      5/36                    .    .    .    Amino-acridonen

C 09 B      5/38                    .    .    .    Verbindingen die acridonringen en carbazoolringen bevatten

C 09 B      5/40                    .    .    .    Condensatieproducten van benzanthronylamino-anthrachinonen

C 09 B      5/42                    .    .    Pyridino-anthrachinonen

C 09 B      5/44                    .    .    Azinen van de anthraceenreeks

C 09 B      5/46                    .    .    .    Paradiazinen

C 09 B      5/48                    .    .    .    .    Bisanthrachinondiazinen (indanthron)

C 09 B      5/50                    .    .    .    .    .    Bereiden door het alkaline-smelten van 2-amino-anthrachinonen

C 09 B      5/52                    .    .    .    .    .    Bereiden door het condenseren van 1,2-halogeenamino-anthrachinonen

C 09 B      5/54                    .    .    .    .    .    Bereiden uit 2-amino-anthrahydrochinonen

C 09 B      5/56                    .    .    .    .    .    Bereiden uit basismaterialen die de indanthreenkern al bevatten

C 09 B      5/58                    .    .    .    .    .    .    door halogeneren

C 09 B      5/60                    .    .    .    Thiazinen; Oxazinen

C 09 B      5/62                    .    Cyclische imiden of amidinen van peridicarbonzuren van de anthraceenreeks, benzanthreenreeks of peryleenreeks

 

C 09 B      6/00                    Niet eerder ondergebrachte anthraceenkleurstoffen [2] 

C 09 B      7/00                    Indigokleurstoffen

C 09 B      7/02                    .    Bisindolindigokleurstroffen

C 09 B      7/04                    .    .    Halogeneren daarvan

C 09 B      7/06                    .    Indonthionafteenindigokleurstoffen

C 09 B      7/08                    .    Andere indolindigokleurstoffen

C 09 B      7/10                    .    Bisthionafteenindigokleurstoffen

C 09 B      7/12                    .    Andere thionafteenindigokleurstoffen 

C 09 B      9/00                    Esters of esterzouten van leucoverbindingen van kuipkleurstoffen

C 09 B      9/02                    .    van anthraceenkleurstoffen

C 09 B      9/04                    .    van indigokleurstoffen 

C 09 B    11/00                   Diarylkleurstoffen of triarylmethaankleurstoffen

C 09 B    11/02                   .    afgeleid van diarylmethanen

C 09 B    11/04                   .    afgeleid van triarylmethanen

C 09 B    11/06                   .    .    Hydroxyderivaten van tri-arylmethanen waarbij tenminste één OH-groep is gebonden aan een arylkern

C 09 B    11/08                   .    .    .    Ftaleïnen

C 09 B    11/10                   .    .    Aminoderivaten van triarylmethanen

C 09 B    11/12                   .    .    .    zonder aan de arylkern gebonden OH-groepen

C 09 B    11/14                   .    .    .    .    Bereiden uit aromatische aldehyden, aromatische carbonzuren of derivaten daarvan en aromatische aminen

C 09 B    11/16                   .    .    .    .    Bereiden uit diarylketonen of diarylcarbinolen

C 09 B    11/18                   .    .    .    .    Bereiden door oxidatie

C 09 B    11/20                   .    .    .    .    Bereiden uit andere triarylmethaanderivaten

C 09 B    11/22                   .    .    .    met aan de arylkern gebonden OH-groepen

C 09 B    11/24                   .    .    .    Ftaleïnen met aminogroepen

C 09 B    11/26                   .    .    Triarylmethaankleurstoffen waarbij tenminste één van de aromatische kernen heterocyclisch is

C 09 B    11/28                   .    Pyroninen 

C 09 B    13/00                   Oxyketonkleurstoffen

C 09 B    13/02                   .    van de naftaleenreeks, bijv. naftazarine

C 09 B    13/04                   .    van de pyreenreeks

C 09 B    13/06                   .    van de acetofenonreeks

 

Acridinekleurstoffen, azinekleurstoffen, oxazinekleurstoffen of thiazinekleurstoffen 

C 09 B    15/00                   Acridinekleurstoffen 

C 09 B    17/00                   Azinekleurstoffen

C 09 B    17/02                   .    van de benzeenreeks

C 09 B    17/04                   .    van de naftaleenreeks

C 09 B    17/06                   .    Fluorindine of derivaten daarvan 

C 09 B    19/00                   Oxazinekleurstoffen

C 09 B    19/02                   .    Bisoxazinen die zijn afgeleid van aminochinonen 

C 09 B    21/00                   Thiazinekleurstoffen

 

Chinolinekleurstoffen of polymethinekleurstoffen

 

C 09 B    23/00                   Methinekleurstoffen of polymethinekleurstoffen, bijv. cyaninekleurstoffen

C 09 B    23/01                   .    gekenmerkt door de methineketen [3]

C 09 B    23/02                   .    .    met een oneven aantal =CH groepen [3]

C 09 B    23/04                   .    .    .    één =CH groep, bijv. cyaninen, isocyaninen of pseudocyaninen [3]

C 09 B    23/06                   .    .    .    drie =CH groepen, bijv. carbocyaninen [3]

C 09 B    23/08                   .    .    .    meer dan drie =CH groepen, bijv. polycarbocyaninen [3]

C 09 B    23/10                   .    .    met een even aantal =CH groepen [3]

C 09 B    23/12                   .    waarbij de polymethineketen is vertakt

C 09 B    23/14                   .    Styrylkleurstoffen

C 09 B    23/16                   .    waarbij de polymethineketen hetero-atomen bevat 

C 09 B    25/00                   Chinoftalonen

 

C 09 B    26/00                   Hydrazonkleurstoffen; Triazeenkleurstoffen [3]

C 09 B    26/02                   .    Hydrazonkleurstoffen (hydrazonazokleurstoffen C09B 56/18) [3]

C 09 B    26/04                   .    .    kationisch [3]

C 09 B    26/06                   .    Tri-azeenkleurstoffen (tri-azeenazokleurstoffen C09B 56/20) [3]

 

Azokleurstoffen

 

              Aantekening

 

              In de groepen C09B 27/00 tot C09B 46/00 geven pijlen in de formule's van de verschillende soorten azokleurstoffen aan welk gedeelte van een azokleurstof, die is bereid door diazoteren en koppelen, is afgeleid van de diazocomponent en welk gedeelte is afgeleid van de koppelcomponent. De pijl wijst naar het gedeelte dat is afgeleid van de koppelcomponent. [4] 

C 09 B    27/00                   Azokleurstoffen waarin de azogroep op een andere wijze wordt gevormd dan door diazoteren en koppelen [9]

C 09 B    27/06                   .    Tartrazinen [3] 

C 09 B    29/00                   Mono-azokleurstoffen die zijn bereid door diazoteren en koppelen

C 09 B    29/01                   .    gekenmerkt door de diazocomponent [3]

C 09 B    29/02                   .    .    uit gediazoteerde o-aminohydroxyverbindingen [3]

C 09 B    29/03                   .    .    uit gediazoteerde o-aminocarbonzuren of o-aminosulfonzuren [3]

C 09 B    29/033                  .    .    uit gediazoteerde aminen met een heterocyclische ring [3]

C 09 B    29/036                  .    .    .    waarbij de heterocyclische ring alleen stikstof als hetero-atomen bevat [3]

C 09 B    29/039                  .    .    .    waarbij de heterocyclische ring stikstof en zwavel als hetero-atomen bevat [3]

C 09 B    29/042                  .    .    .    .    waarbij de heteroring een thiazoolring is [3]

C 09 B    29/045                  .    .    .    .    .    Benzothiazolen [3]

C 09 B    29/048                  .    .    .    .    waarbij de heteroring een thiadiazoolring is [3]

C 09 B    29/06                   .    uit koppelcomponenten die een aminogroep bevatten als de enige richtgroep

C 09 B    29/08                   .    .    Aminobenzenen

C 09 B    29/085                  .    .    .    gekoppeld met gediazoteerde anilinen [3]

C 09 B    29/09                   .    .    .    gekoppeld met gediazoteerde aminen die heterocyclische ringen bevatten [3]

C 09 B    29/095                  .    .    Aminonaftalenen [3]

C 09 B    29/10                   .    uit koppelcomponenten die een hydroxygroep bevatten als de enige richtgroep

C 09 B    29/12                   .    .    van de benzeenreeks

C 09 B    29/14                   .    .    .    Hydroxycarbonzuren

C 09 B    29/15                   .    .    van de naftaleenreeks [3]

C 09 B    29/16                   .    .    .    Naftolsulfonzuren [3]

C 09 B    29/18                   .    .    ortho-Hydroxycarbonamiden

C 09 B    29/20                   .    .    .    van de naftaleenreeks

C 09 B    29/22                   .    .    .    van heterocyclische verbindingen

C 09 B    29/24                   .    uit koppelcomponenten die zowel een hydroxygroep als een aminogroep bevatten als richtgroepen

C 09 B    29/26                   .    .    Aminofenolen

C 09 B    29/28                   .    .    Aminonaftolen

C 09 B    29/30                   .    .    .    Aminonaftolsulfonzuur

C 09 B    29/32                   .    uit koppelcomponenten die een reactieve methyleengroep bevatten

C 09 B    29/33                   .    .    Aceto-acetylaryliden of benzoylacetylaryliden [3]

C 09 B    29/34                   .    uit andere koppelcomponenten

C 09 B    29/36                   .    .    uit heterocyclische verbindingen

C 09 B    29/40                   .    .    .    met een vijfring met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [3]

C 09 B    29/42                   .    .    .    met een zesring met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [3]

C 09 B    29/44                   .    .    .    .    Chinolinen of gehydrogeneerde chinolinen [3]

C 09 B    29/46                   .    .    .    1,2-Diazolen of gehydrogeneerde 1,2-diazolen [3]

C 09 B    29/48                   .    .    .    .    Amino-1,2-diazolen [3]

C 09 B    29/50                   .    .    .    .    1,2-Diazolonen [3]

C 09 B    29/52                   .    .    .    Diazinen [3]

 

C 09 B    31/00                   Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen van het type A C, A  D en dergelijke, die zijn bereid door diazoteren en koppelen

C 09 B    31/02                   .    Di-azokleurstoffen

C 09 B    31/04                   .    .    uit een koppelcomponent “C” die een richtende aminogroep bevat

C 09 B    31/043                  .    .    .    Aminobenzenen [3]

C 09 B    31/047                  .    .    .    .    met zuurgroepen, bijv. –COOH, –SO3H, –PO3H2, –OSO3H of –OPO2H2; Zouten daarvan [3]

C 09 B    31/053                  .    .    .    Aminonaftalenen [3]

C 09 B    31/057                  .    .    .    .    met zuurgroepen, bijv. –COOH, –SO3H, –PO3H2, –OSO3H of –OPO2H2; Zouten daarvan [3]

C 09 B    31/06                   .    .    uit een koppelcomponent “C” die een richtende hydroxygroep bevat

C 09 B    31/062                  .    .    .    Fenolen [3]

C 09 B    31/065                  .    .    .    .    met zuurgroepen, bijv. –COOH, –SO3H, –PO3H2, –OSO3H of –OPO2H2; Zouten daarvan [3]

C 09 B    31/068                  .    .    .    Naftolen [3]

C 09 B    31/072                  .    .    .    .    met zuurgroepen, bijv. –COOH, –SO3H, –PO3H2, –OSO3H of –OPO2H2; Zouten daarvan [3]

C 09 B    31/075                  .    .    .    ortho-hydroxycarbonzuuramiden [3]

C 09 B    31/078                  .    .    .    .    met zuurgroepen, bijv. –COOH, –SO3H, –PO3H2, –OSO3H of –OPO2H2; Zouten daarvan [3]

C 09 B    31/08                   .    .    uit een koppelcomponent “C” die richtende hydroxygroepen en aminogroepen bevat

C 09 B    31/10                   .    .    uit een koppelcomponent “C” die reactieve methyleengroepen bevat

C 09 B    31/11                   .    .    .    Aceto-acetylaryliden of benzoylacetylaryliden [3]

C 09 B    31/12                   .    .    uit andere koppelcomponenten “C”

C 09 B    31/14                   .    .    .    Heterocyclische componenten

C 09 B    31/143                  .    .    .    .    1,2-Diazolen [3]

C 09 B    31/147                  .    .    .    .    .    Pyrazolen [3]

C 09 B    31/15                   .    .    .    .    Indolen [3]

C 09 B    31/153                  .    .    .    .    met een zesring met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [3]

C 09 B    31/157                  .    .    .    .    .    Chinolinen of gehydrogeneerde chinolinen [3]

C 09 B    31/16                   .    Trisazokleurstoffen

C 09 B    31/18                   .    .    uit een koppelcomponent “D” die een richtende aminogroep bevat

C 09 B    31/20                   .    .    uit een koppelcomponent “D” die een richtende hydroxygroep bevat

C 09 B    31/22                   .    .    uit een koppelcomponent “D” die richtende hydroxygroepen en aminogroepen bevat

C 09 B    31/24                   .    .    uit een koppelcomponent “D” die reactieve methyleengroepen bevat

C 09 B    31/26                   .    .    uit andere koppelcomponenten “D”

C 09 B    31/28                   .    .    .    Heterocyclische verbindingen

C 09 B    31/30                   .    Andere polyazokleurstoffen

 

C 09 B    33/00                   Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen van het type A  B, A  C en dergelijke, die zijn bereid door diazoteren en koppelen

C 09 B    33/02                   .    Di-azokleurstoffen

C 09 B    33/04                   .    .    waarbij de koppelcomponent een dihydroxyverbinding of polyhydroxyverbinding is

C 09 B    33/044                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een bisfenol is [3]

C 09 B    33/048                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een bisnaftol is [3]

C 09 B    33/052                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een bis(naftolamine) is [3]

C 09 B    33/056                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een bis(naftolureum) is [3]

C 09 B    33/06                   .    .    waarbij de koppelcomponent een diamine of polyamine is

C 09 B    33/08                   .    .    waarbij de koppelcomponent een hydroxyaminoverbinding is

C 09 B    33/10                   .    .    .    waarbij de koppelcomponent een aminonaftol is

C 09 B    33/12                   .    .    waarbij de koppelcomponent een heterocyclische verbinding is

C 09 B    33/13                   .    .    .    waarbij de koppelcomponent een bispyrazolon is [3]

C 09 B    33/147                  .    .    waarbij de koppelcomponent een bis(o-hydroxycarbonzuuramide) is [3]

C 09 B    33/153                  .    .    waarbij de koppelcomponent een bis(aceto-acetylamide) of een bis(benzoylacetylamide) is [3]

C 09 B    33/16                   .    .    uit andere koppelcomponenten

C 09 B    33/18                   .    Trisazokleurstoffen of hogere polyazokleurstoffen

C 09 B    33/22                   .    .    Trisazokleurstoffen van het type A  C [3]

C 09 B    33/24                   .    .    Trisazokleurstoffen van het type FIG.66 [3]

C 09 B    33/26                   .    .    Tetrazokleurstoffen van het type A  D [3]

C 09 B    33/28                   .    .    Tetrazokleurstoffen van het type A  B  K D [3]

C 09 B    33/30                   .    .    Tetrazokleurstoffen van het type FIG.67 [3]

C 09 B    33/32                   .    .    Tetrazokleurstoffen van het type FIG.68 [3]

 

C 09 B    35/00                   Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen van het type A   D  B, die zijn bereid door diazoteren en koppelen

C 09 B    35/02                   .    Di-azokleurstoffen

C 09 B    35/021                  .    .    gekenmerkt door twee koppelcomponenten van dezelfde soort [3]

C 09 B    35/023                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een hydroxyverbinding of polyhydroxyverbinding is [3]

C 09 B    35/025                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een amine of polyamine is [3]

C 09 B    35/027                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een hydroxyaminoverbinding is [3]

C 09 B    35/029                  .    .    .    .    Aminonaftol [3]

C 09 B    35/03                   .    .    .    waarbij de koppelcomponent een heterocyclische verbinding is [3]

C 09 B    35/031                  .    .    .    .    met een zesring met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [3]

C 09 B    35/033                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een arylamide van een o-hydroxycarbonzuur of een bètaketocarbonzuur is [3]

C 09 B    35/035                  .    .    .    waarbij de koppelcomponent een geactiveerde methyleengroep bevat [3]

C 09 B    35/037                  .    .    gekenmerkt door twee koppelcomponenten van verschillende soort [3]

C 09 B    35/039                  .    .    gekenmerkt door de tetrazocomponent [3]

C 09 B    35/04                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een benzeenderivaat is [3]

C 09 B    35/06                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een naftaleenderivaat is [3]

C 09 B    35/08                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat van bifenyl is [3]

C 09 B    35/10                   .    .    .    .    uit twee koppelcomponenten van dezelfde soort [3]

C 09 B    35/12                   .    .    .    .    .    uit aminen [3]

C 09 B    35/14                   .    .    .    .    .    uit hydroxyverbindingen [3]

C 09 B    35/16                   .    .    .    .    .    uit hydroxyaminen [3]

C 09 B    35/18                   .    .    .    .    .    uit heterocyclische verbindingen [3]

C 09 B    35/20                   .    .    .    .    uit twee koppelverbindingen van verschillende soort [3]

C 09 B    35/205                  .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een diarylalkaan, diarylalkeen of triarylalkaan of triarylalkeen [3]

C 09 B    35/21                   .    .    .    .    van di-arylmethaan of tri-arylmethaan [3]

C 09 B    35/215                  .    .    .    .    van di-arylethaan of di-aryletheen [3]

C 09 B    35/22                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een di-arylether [3]

C 09 B    35/227                  .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een di-arylsulfide of di-arylpolysulfide [3]

C 09 B    35/233                  .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een di-arylketon of benzil [3]

C 09 B    35/24                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een di-arylamine [3]

C 09 B    35/26                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent een derivaat is van een di-arylureum [3]

C 09 B    35/28                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent twee arylkernen bevat die zijn gekoppeld door tenminste één van de groepen –CON<, –SO2N<, –SO2– of –SO2O– [3]

C 09 B    35/30                   .    .    .    .    uit twee identieke koppelcomponenten [3]

C 09 B    35/32                   .    .    .    .    uit twee verschillende koppelcomponenten [3]

C 09 B    35/34                   .    .    .    waarbij de tetrazocomponent heterocyclisch is [3]

C 09 B    35/35                   .    Trisazokleurstoffen waarbij de tetrazocomponent een di-amino-azo-arylverbinding is [3]

C 09 B    35/36                   .    Trisazokleurstoffen van het type FIG.69

C 09 B    35/362                  .    .    waarbij D benzeen is [3]

C 09 B    35/364                  .    .    waarbij D naftaleen is [3]

C 09 B    35/366                  .    .    waarbij D difenyl is [3]

C 09 B    35/368                  .    .    waarbij D een diarylether, een diarylsulfide of een diarylpolysulfide is [3]

C 09 B    35/37                   .    .    waarbij D een diarylamine is [3]

C 09 B    35/372                  .    .    waarbij D een diarylureum is [3]

C 09 B    35/374                  .    .    waarbij D twee arylkernen bevat die zijn gekoppeld door tenminste één van de groepen –CON<, –SO2N<, –SO2– of –SO2O– [3]

C 09 B    35/376                  .    .    waarbij D een heterocyclische verbinding is [3]

C 09 B    35/378                  .    Trisazokleurstoffen van het type FIG.70 [3]

C 09 B    35/38                   .    Trisazokleurstoffen van de typen FIG.71

C 09 B    35/40                   .    .    waarbij de component K een dihydroxyverbinding of polyhydroxyverbinding is

C 09 B    35/42                   .    .    waarbij de component K een diamine of polyamine is

C 09 B    35/44                   .    .    waarbij de component K een hydroxyamine is

C 09 B    35/46                   .    .    .    waarbij de component K een aminonaftol is

C 09 B    35/48                   .    .    waarbij de component K heterocyclisch is

C 09 B    35/50                   .    Tetrazokleurstoffen

C 09 B    35/52                   .    .    van het type FIG.72 [3]

C 09 B    35/54                   .    .    van het type FIG.73 [3]

C 09 B    35/56                   .    .    van het type FIG.74 [3]

C 09 B    35/58                   .    .    van het type FIG.75 [3]

C 09 B    35/60                   .    .    van het type FIG.76 [3]

C 09 B    35/62                   .    .    van het type FIG.77 [3]

C 09 B    35/64                   .    Hogere polyazokleurstoffen, bijv. van de typen FIG.78 [3] 

C 09 B    37/00                   Azokleurstoffen die zijn bereid door het in zichzelf koppelen van het gediazoteerde amine

 

C 09 B    39/00                   Andere azokleurstoffen die zijn bereid door diazoteren en koppelen 

C 09 B    41/00                   Speciale uitvoeringsmethoden van de koppelreactie 

C 09 B    43/00                   Bereiden van azokleurstoffen uit andere azoverbindingen

C 09 B    43/02                   .    door sulfoneren

C 09 B    43/04                   .    door nitreren

C 09 B    43/06                   .    door oxideren

C 09 B    43/08                   .    door reduceren (de-amineren C09B 43/44)

C 09 B    43/10                   .    .    onder vorming van een nieuwe azobrug of een azoxybrug

C 09 B    43/11                   .    door het inbrengen van koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen in primaire of secundaire aminogroepen (vormen van een aminogroep door reductie, bijv. van een nitrogroep, C09B 43/08) [3]

C 09 B    43/12                   .    door het acyleren van aminogroepen

C 09 B    43/124                  .    .    met monocarbonzuren, ureumesters of ureumhaliden, mono-isocyanaten of halomierezuuresters [3]

C 09 B    43/128                  .    .    .    Alifatische, cyclo-alifatische of aralifatische zuren [3]

C 09 B    43/132                  .    .    .    waarbij de carboxylgroep direct is vastgemaakt aan een aromatische carbocyclische ring [3]

C 09 B    43/136                  .    .    met polyfunctionele acyleermiddelen [3]

C 09 B    43/14                   .    .    .    met fosgeen of thiofosgeen [3]

C 09 B    43/145                  .    .    .    met polycarbonzuren [3]

C 09 B    43/15                   .    .    .    .    onder vorming van cyclische imiden van orthodicarbonzuren of peridicarbonzuren [3]

C 09 B    43/155                  .    .    .    met di-isocyanaten of polyisocyanaten [3]

C 09 B    43/16                   .    .    .    waarbij amino-azoverbindingen worden gekoppeld met andere aminoverbindingen door cyanuurzuur of cyanuurzuurresten [3]

C 09 B    43/18                   .    door het acyleren van hydroxygroepen

C 09 B    43/20                   .    .    met monocarbonzuren, ureumzuuresters of ureumzuurhaliden, mono-isocyanaten of halomierezuuresters [3]

C 09 B    43/22                   .    .    .    waarbij de carboxylgroep direct is vastgemaakt aan een aromatische carbocyclische ring [3]

C 09 B    43/24                   .    .    onder vorming van –O–SO2–R radicalen of –O–SO3H radicalen [3]

C 09 B    43/26                   .    .    met polyfunctionele acyleermiddelen [3]

C 09 B    43/28                   .    door het veretheren van hydroxygroepen [3]

C 09 B    43/30                   .    door het veresteren van –COOH groepen of –SO3H groepen [3]

C 09 B    43/32                   .    door het laten reageren van carboxylgroepen of sulfongroepen of derivaten daarvan met aminen; door het laten reageren van ketogroepen met aminen [3]

C 09 B    43/34                   .    .    door het laten reageren van orthodicarboxylkleurstoffen of peridicarboxylkleurstoffen [3]

C 09 B    43/36                   .    .    met amino-anthraceenkleurstoffen of amino-anthrachinonkleurstoffen [3]

C 09 B    43/38                   .    .    door het laten reageren van twee of meer ortho-hydroxynaftoezure kleurstoffen met polyaminen [3]

C 09 B    43/40                   .    door het substitueren van hetero-atomen door radicalen die andere hetero-atomen bevatten [3]

C 09 B    43/42                   .    .    door het substitueren van radicalen die hetero-atomen bevatten door –CN radicalen [3]

C 09 B    43/44                   .    door het substitueren van aminegroepen door hydroxylgroepen of hydroxygroepen door aminegroepen; Desacyleren van amino-acylgroepen; De-amineren [3]

 

C 09 B    44/00                   Azokleurstoffen met oniumgroepen [3]

C 09 B    44/02                   .    met ammoniumgroepen die niet direct zijn vastgemaakt aan een azogroep [3]

C 09 B    44/04                   .    .    uit koppelcomponenten die een aminogroep bevatten als de enige richtgroep [3]

C 09 B    44/06                   .    .    uit koppelcomponenten die een hydroxylgroep bevatten als de enige richtgroep [3]

C 09 B    44/08                   .    .    uit koppelcomponenten die heterocyclische ringen bevatten [3]

C 09 B    44/10                   .    met cyclammoniumgroepen die zijn vastgemaakt aan een azogroep door een koolstofatoom van het ringsysteem [3]

C 09 B    44/12                   .    .    met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [3]

C 09 B    44/14                   .    .    1,2-Diazolen of gehydrogeneerde 1,2-diazolen [3]

C 09 B    44/16                   .    .    1,3-Diazolen of gehydrogeneerde 1,3-diazolen [3]

C 09 B    44/18                   .    .    met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [3]

C 09 B    44/20                   .    .    Thiazolen of gehydrogeneerde thiazolen [3] 

C 09 B    45/00                   Complexe metaalverbindingen van azokleurstoffen

C 09 B    45/01                   .    gekenmerkt door de wijze van metalliseren [3]

C 09 B    45/02                   .    Bereiden uit kleurstoffen die in ortho-positie een hydroxygroep en in de ortho~1~-positie hydroxygroepen, alkoxygroepen, carboxylgroepen, aminogroepen of ketogroepen bevatten [2]

C 09 B    45/04                   .    .    Azoverbindingen in het algemeen

C 09 B    45/06                   .    .    .    Chroomverbindingen

C 09 B    45/08                   .    .    .    Koperverbindingen

C 09 B    45/10                   .    .    .    Kobaltverbindingen

C 09 B    45/12                   .    .    .    andere metaalverbindingen

C 09 B    45/14                   .    .    Mono-azoverbindingen

C 09 B    45/16                   .    .    .    met chroom

C 09 B    45/18                   .    .    .    met koper

C 09 B    45/20                   .    .    .    met kobalt

C 09 B    45/22                   .    .    .    met andere metalen

C 09 B    45/24                   .    .    Di-azoverbindingen of polyazoverbindingen

C 09 B    45/26                   .    .    .    met chroom

C 09 B    45/28                   .    .    .    met koper

C 09 B    45/30                   .    .    .    met kobalt

C 09 B    45/32                   .    .    .    met andere metalen

C 09 B    45/34                   .    Bereiden uit orthomonohydroxyazoverbindingen met in de ortho~1~-positie een ander atoom of een andere functionele groep dan hydroxygroepen, alkoxygroepen, carboxylgroepen, aminogroepen of ketogroepen

C 09 B    45/36                   .    .    door het oxideren van waterstof in de ortho~1~-positie

C 09 B    45/38                   .    Bereiden uit verbindingen met –OH en –COOH naast elkaar in dezelfde ring of in peri-positie

C 09 B    45/40                   .    .    Chroomverbindingen

C 09 B    45/42                   .    .    Koperverbindingen

C 09 B    45/44                   .    .    Kobaltverbindingen

C 09 B    45/46                   .    .    Andere metaalverbindingen

C 09 B    45/48                   .    Bereiden uit andere complexe metaalverbindingen van azokleurstoffen

 

C 09 B    46/00                   Azokleurstoffen voorzover niet vallend onder de groepen C09B 27/00 tot C09B 45/00 [2] 

C 09 B    47/00                   Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    47/04                   .    Ftalocyaninen [3]

C 09 B    47/06                   .    .    Bereiden uit carbonzuren of derivaten daarvan [3]

C 09 B    47/067                  .    .    .    uit ftalodinitrilen [3]

C 09 B    47/073                  .    .    Bereiden uit iso-indoleninen [3]

C 09 B    47/08                   .    .    Bereiden uit andere ftalocyanineverbindingen [3]

C 09 B    47/10                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met halogeenatomen, die direct zijn gebonden aan het ftalocyanineskelet [3]

C 09 B    47/12                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met alkylradicalen, of alkylradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, aan het ftalocyanineskelet [3]

C 09 B    47/14                   .    .    .    .    met alkylradicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen [3]

C 09 B    47/16                   .    .    .    .    met alkylradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen [3]

C 09 B    47/18                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met zuurstofatomen, die direct zijn gebonden aan het ftalocyanineskelet [3]

C 09 B    47/20                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met zwavelatomen, die direct zijn gebonden aan het ftalocyanineskelet [3]

C 09 B    47/22                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met stikstofatomen, die direct zijn gebonden aan het ftalocyanineskelet [3]

C 09 B    47/24                   .    .    .    Verkrijgen van verbindingen met –COOH radicalen of –SO3H radicalen of derivaten daarvan, die direct zijn gebonden aan het ftalocyanineradicaal [3]

C 09 B    47/26                   .    .    .    .    Amideradicalen [3]

C 09 B    47/28                   .    .    Ftalocyaninekleurstoffen met –S–SO3H radicalen [3]

C 09 B    47/30                   .    .    Metaal-vrije ftalocyaninen [3]

C 09 B    47/32                   .    .    Kationische ftalocyaninekleurstoffen [3] 

C 09 B    48/00                   Chinacridonen 

C 09 B    49/00                   Zwavelkleurstoffen

C 09 B    49/02                   .    uit nitroverbindingen van de benzeenreeks, naftaleenreeks of anthraceenreeks

C 09 B    49/04                   .    uit aminoverbindingen van de benzeenreeks, naftaleenreeks of anthraceenreeks

C 09 B    49/06                   .    uit azinen, oxazinen, thiazinen of thiazolen

C 09 B    49/08                   .    uit ureumderivaten

C 09 B    49/10                   .    uit difenylamine, indamine of indofenolen

C 09 B    49/12                   .    uit andere verbindingen

 

C 09 B    50/00                   Formazaankleurstoffen; Tetrazoliumkleurstoffen [3]

C 09 B    50/02                   .    Tetrazoliumkleurstoffen [3]

C 09 B    50/04                   .    Metaal-vrije formazaankleurstoffen [3]

C 09 B    50/06                   .    Bisformazaankleurstoffen [3]

C 09 B    50/08                   .    Meso-acylformazaankleurstoffen [3]

C 09 B    50/10                   .    Kationische formazaankleurstoffen [3] 

C 09 B    51/00                   Nitrokleurstoffen of nitrosokleurstoffen 

C 09 B    53/00                   Chinonimiden

C 09 B    53/02                   .    Indaminen; Indofenolen 

C 09 B    55/00                   Azomethinekleurstoffen

 

C 09 B    56/00                   Azokleurstoffen die andere chromofore systemen bevatten [3]

C 09 B    56/02                   .    Azomethine-azokleurstoffen [3]

C 09 B    56/04                   .    Stilbeenazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/06                   .    .    Bisstilbeenazokleurstoffen of polystilbeenazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/08                   .    Styrylazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/10                   .    Formazaanazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/12                   .    Anthrachinonazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/14                   .    Ftalocyanine-azokleurstoffen [3]

C 09 B    56/16                   .    Methine-azokleurstoffen of polymethine-azokleurstoffen [3]

C 09 B    56/18                   .    Hydrazonazokleurstoffen [3]

C 09 B    56/20                   .    Triazeenazokleurstoffen [3] 

C 09 B    57/00                   Andere synthetische kleurstoffen met een bekende samenstelling

C 09 B    57/02                   .    Cumarinekleurstoffen [3]

C 09 B    57/04                   .    Iso-indolinekleurstoffen [3]

C 09 B    57/06                   .    Naftolactamkleurstoffen [3]

C 09 B    57/08                   .    Naftalimidekleurstoffen; Ftalimidekleurstoffen [3]

C 09 B    57/10                   .    Metaalcomplexen van organische verbindingen, niet zijnde kleurstoffen in ongecompliceerde vorm [3]

C 09 B    57/12                   .    Perinonen, d.w.z. naftoyleenarylimidazolen [3]

C 09 B    57/14                   .    Benzoxantheenkleurstoffen; Benzothioxantheenkleurstoffen [3] 

C 09 B    59/00                   Kunstmatige kleurstoffen met een onbekende samenstelling 

C 09 B    61/00                   Natuurlijke kleurstoffen, die worden bereid uit natuurlijke bronnen

 

C 09 B    62/00                   Reactiefkleurstoffen, d.w.z. kleurstoffen die covalente bindingen vormen met de substraten of die in zichzelf polymeriseren [3]

C 09 B    62/002                  .    waarbij de koppeling van de reactieve groep afwisselend is gespecificeerd [3]

C 09 B    62/004                  .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/006                  .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/008                  .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/01                   .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/012                  .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/014                  .    .    Nitrokleurstoffen [3]

C 09 B    62/016                  .    .    Porfinen; Azaporfine [3]

C 09 B    62/018                  .    .    Formazaankleurstoffen [3]

C 09 B    62/02                   .    waarbij de reactieve groep direct is vastgemaakt aan een heterocyclische ring

C 09 B    62/022                  .    .    waarbij de heterocyclische ring afwisselend is gespecificeerd [3]

C 09 B    62/024                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/026                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/028                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/03                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/032                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/034                  .    .    .    Nitrokleurstoffen [3]

C 09 B    62/036                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/038                  .    .    .    Formazaankleurstoffen [3]

C 09 B    62/04                   .    .    aan een triazinering

C 09 B    62/06                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/08                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/085                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/09                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/095                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/10                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/12                   .    .    aan een pyridazinering

C 09 B    62/14                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/16                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/165                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/17                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/175                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/18                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/20                   .    .    aan een pyrimidinering

C 09 B    62/22                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/24                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/245                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/25                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/255                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/26                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/28                   .    .    aan een pyrazinering

C 09 B    62/30                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/32                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/325                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/33                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/335                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/34                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/343                  .    .    aan een vijfring [3]

C 09 B    62/345                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/347                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/35                   .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/353                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/355                  .    .    .    .    Metaalcomplex-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/357                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/36                   .    .    aan een andere heterocyclische ring

C 09 B    62/38                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/40                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/405                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/41                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/415                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/42                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/44                   .    waarbij de reactieve groep niet direct is vastgemaakt aan een heterocyclische ring

C 09 B    62/443                  .    .    waarbij de reactieve groep afwisselend is gespecificeerd [3]

C 09 B    62/445                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/447                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/45                   .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/453                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/455                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/457                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/463                  .    .    .    Formazaankleurstoffen [3]

C 09 B    62/465                  .    .    waarbij de reactieve groep een acryloylgroep, een quaternised of een niet-quaternised amino-alkylcarbonylgroep of een (–N)n–CO–A–O–X groep of (–N)n–CO–A–Hal groep is, waarbij A een alkyleengroep of alkylideengroep is, X waterstof of een acylradicaal van een organisch of anorganisch zuur is, Hal een halogeenatoom is en n 0 of 1 is [3]

C 09 B    62/467                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/47                   .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/473                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/475                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/477                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/483                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/485                  .    .    waarbij de reactieve groep een halocyclobutylcarbonylgroep, een halocyclobutylvinylcarbonylgroep of een halo-cyclobutenylcarbonylgroep is [3]

C 09 B    62/487                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/489                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/491                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/493                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/495                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/497                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/503                  .    .    waarbij de reactieve groep een veresterde of niet-veresterde hydroxyalkylsulfonylgroep of mercapto-alkylsulfonylgroep, een gequaterniseerde of niet-gequaterniseerde amino-alkylsulfonylgroep, een heterylmercapto-alkylsulfonylgroep, een vinylsulfonylgroep of een gesubstitueerde vinylsulfonylgroep of een thiofeendioxidegroep is [3]

C 09 B    62/505                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/507                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/51                   .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/513                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/515                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/517                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/523                  .    .    waarbij de reactieve groep een veresterde of niet-veresterde hydroxyalkylsulfonylamidogroep of hydroxyalkylaminosulfonylgroep, een gequaterniseerde of niet-gequaterniseerde amino-alkylsulfonylamidogroep of een gesubstitueerde alkylaminosulfonylgroep of een halogeenalkylsulfonylamidogroep of halogeenalkylaminosulfonylgroep of een vinylsulfonylamidogroep of een gesubstitueerde vinylsulfonamidogroep is [3]

C 09 B    62/525                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/527                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/53                   .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/533                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/535                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/537                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/54                   .    .    waarbij de reactieve groep een epoxygroep of halohydrinegroep is [3]

C 09 B    62/56                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/58                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/585                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/59                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/595                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/60                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/62                   .    .    waarbij de reactieve groep een ethyleeniminogroep of N-geacyleerde ethyleeniminogroep of een –CO–NH–CH2–CH2–X groep is, waarbij X een halogeenatoom, een quaternaire ammoniumgroep of O-acylgroep met de acyl afgeleid van een organisch of anorganisch zuur, of een bèta-gesubstitueerde ethylaminegroep is

C 09 B    62/64                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/66                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/665                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/67                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/675                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/68                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

C 09 B    62/763                  .    .    waarbij de reactieve groep een N-methylolgroep of een O-derivaat daarvan is [3]

C 09 B    62/765                  .    .    .    Anthraceenkleurstoffen [3]

C 09 B    62/767                  .    .    .    Azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/77                   .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/773                  .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/775                  .    .    .    .    Metaalcomplexazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/777                  .    .    .    Porfinen; Azaporfinen [3]

C 09 B    62/78                   .    .    met andere reactieve groepen

C 09 B    62/80                   .    .    .    Anthraceenkleurstoffen

C 09 B    62/82                   .    .    .    Azokleurstoffen

C 09 B    62/825                  .    .    .    .    Mono-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/83                   .    .    .    .    Di-azokleurstoffen of polyazokleurstoffen [3]

C 09 B    62/835                  .    .    .    .    Metaalcomplex-azokleurstoffen [3]

C 09 B    62/84                   .    .    .    Porfinen; Azaporfinen

 

Lakverven; Afbijtmiddelen; Kleurstofpreparaten 

C 09 B    63/00                   Lakverven

 

C 09 B    65/00                   Samenstellingen die afbijtmiddelen bevatten (bereiden van de afbijtmiddelverbindingen C01 of C07)

 

C 09 B    67/00                   Het zonder chemische reactie beïnvloeden van de fysische eigenschappen van kleurstoffen, bijv. de aanverfeigenschappen of drukeigenschappen, bijv. door het behandelen met oplosmiddelen; Proceskenmerken bij het maken van kleurstofpreparaten; Kleurstofpreparaten met een speciaal fysisch uiterlijk, bijv. tabletten of films

C 09 B    67/02                   .    Kleurstofpreparaten die worden gekenmerkt door speciale fysische vormen, bijv. tabletten of films [3]

C 09 B    67/04                   .    Schuren of slijpen, of malen (C09B 67/14 heeft voorrang) [3]

C 09 B    67/06                   .    Drogen [3]

C 09 B    67/08                   .    Gecoate specifieke pigmenten of kleurstoffen [3]

C 09 B    67/10                   .    Beïnvloeden van de fysische eigenschappen door behandelen met een vloeistof, bijv. oplosmiddelen (C09B 67/14, C09B 67/18 en C09B 67/20 hebben voorrang) [3]

C 09 B    67/12                   .    .    van ftalocyaninen [3]

C 09 B    67/14                   .    Beïnvloeden van de fysische eigenschappen door behandelen met een zuur [3]

C 09 B    67/16                   .    .    van ftalocyaninen [3]

C 09 B    67/18                   .    Beïnvloeden van de fysische eigenschappen door behandelen met een amine [3]

C 09 B    67/20                   .    Preparaten van organische pigmenten [3]

C 09 B    67/22                   .    Mengsels van verschillende pigmenten of kleurstoffen of van vaste oplossingen van pigmenten of kleurstoffen [3]

C 09 B    67/24                   .    Preparaten van zure kleurstoffen of reactiefkleurstoffen [3]

C 09 B    67/26                   .    .    in vloeibare vorm [3]

C 09 B    67/28                   .    Preparaten van kuipkleurstoffen of zwavelkleurstoffen [3]

C 09 B    67/30                   .    .    in vloeibare vorm [3]

C 09 B    67/32                   .    Preparaten van kationische of basische kleurstoffen [3]

C 09 B    67/34                   .    .    in vloeibare vorm [3]

C 09 B    67/36                   .    Azoische kleurstofpreparaten [3]

C 09 B    67/38                   .    Preparaten van dispersiekleurstoffen [3]

C 09 B    67/40                   .    .    in vloeibare vorm [3]

C 09 B    67/42                   .    Preparaten van kleurstoffen, voorzover niet vallend onder één van de groepen C09B 67/24 tot C09B 67/40 [3]

C 09 B    67/44                   .    .    Oplossingen [3]

C 09 B    67/46                   .    .    Dispersies [3]

C 09 B    67/48                   .    Kristallijne modificaties van pigmenten of kleurstoffen (C09B 67/24 heeft voorrang) [3]

C 09 B    67/50                   .    .    van ftalocyaninen [3]

C 09 B    67/52                   .    .    van chinacridonen [3]

C 09 B    67/54                   .    Scheiden; Zuiveren (C09B 67/06 en C09B 67/10 hebben voorrang) [3]

 

C 09 B    69/00                   Kleurstoffen voorzover niet vallend onder één groep van deze subklasse [2]

C 09 B    69/02                   .    Kleurstofzouten, bijv. zouten van zure kleurstoffen met basische kleurstoffen (zie voor natriumzouten, kaliumzouten of ammoniumzouten van kleurstoffen of voor chloriden, sulfaten of chloorzinkaten de relevante kleurstofgroepen) [3]

C 09 B    69/04                   .    .    van anionische kleurstoffen met stikstofhoudende verbindingen [3]

C 09 B    69/06                   .    .    van kationische kleurstoffen met organische zuren [3]

C 09 B    69/08                   .    Kleurstoffen die een afsplitsbare water-oplosbare groep bevatten [3]

C 09 B    69/10                   .    Polymere kleurstoffen; Reactieproducten van kleurstoffen met monomeren of met macromoleculaire verbindingen [3]